Listy i stanowiska 2017/2018


[pobierz] 0.4 MB Stanowisko

uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Zalesie" w Pile z dn. 07.04.2018 r. w sprawie projektu ustawy z dnia 15 marca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przygotowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

[pobierz] 0.3 MB Pismo do Ministra Inwestycji i Rozwoju

Jerzego Kwiecińskiego od uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Powstańców Wlkp." w Chodzieży z dn. 07.04.2018 r. w sprawie projektu ustawy z dnia 15 marca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przygotowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

[pobierz] 0.7 MB Pismo do Ministra Inwestycji i Rozwoju

Jerzego Kwiecińskiego od uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Nad Nielbą" w Wągrowcu z dn. 06.04.2018 r. w sprawie projektu ustawy z dnia 15 marca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przygotowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

[pobierz] 0.3 MB Pismo do Ministra Inwestycji i Rozwoju

Jerzego Kwiecińskiego od Prezesa Zarządu ROD im. Marcinkowskiego w Rogoźnie z dn. 05.04.2018 r. w sprawie projektu ustawy z dnia 15 marca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przygotowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

[pobierz] 9.0 MB Stanowisko

Zarządu ROD "Zielony Zakątek" w Chodzieży z dn. 04.04.2018 r. w sprawie projektu ustawy z dnia 15 marca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przygotowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

[pobierz] 0.1 MB Pismo do Ministra Inwestycji i Rozwoju

Jerzego Kwiecińskiego od Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD "Pod Lipami" w Pile z dn. 06.04.2018 r. w sprawie projektu ustawy z dnia 15 marca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przygotowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

[pobierz] 0.6 MB Pismo do Ministra Inwestycji i Rozwoju

Jerzego Kwiecińskiego od uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Na Rozdrożu" w Okonku z dn. 04.04.2018 r. w sprawie projektu ustawy z dnia 15 marca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przygotowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

[pobierz] 0.6 MB Pismo do Ministra Inwestycji i Rozwoju

Jerzego Kwiecińskiego od Zarządu ROD "Kolejarz" w Pile z dn. 30.03.2018 r. w sprawie projektu ustawy z dnia 15 marca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przygotowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

[pobierz] 0.6 MB Pismo do Ministra Inwestycji i Rozwoju

Jerzego Kwiecińskiego od Zarządu ROD "Kalinka" w Pile z dn. 30.03.2018 r. w sprawie projektu ustawy z dnia 15 marca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przygotowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

[pobierz] 0.3 MB Pismo do Ministra Inwestycji i Rozwoju

Jerzego Kwiecińskiego od Kolegium Prezesów Powiatu Pilskiego z dn. 30.03.2018 r. w sprawie projektu ustawy z dnia 15 marca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przygotowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

[pobierz] 0.7 MB Pismo do Ministra Inwestycji i Rozwoju

Jerzego Kwiecińskiego od Zarządu Okręgu w Pile z dn. 29.03.2018 r. w sprawie projektu ustawy z dnia 15 marca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przygotowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

[pobierz] 1.2 MB Stanowisko

członków Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji PZD w Pile z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie oszczerstw i pomówień formułowanych przez tzw. "Niezależnych działkowców" przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców.

[pobierz] 1.7 MB Stanowisko

członków Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji PZD w Pile z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie projektu ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 roku (tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej)

[pobierz] 4.2 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

członków Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile uczestników posiedzenia OZ w dniu 30 maja 2017 roku.

[pobierz] 0.9 MB List do Pani Premier

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD w ROD "Słonecznik" w Trzciance z dn. 28.04.2017 r. w sprawie obrony zapisów ustawy o ROD z 2013 r.

[pobierz] 0.4 MB Stanowisko

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD w ROD "Pod Gruszą" w Chodzieży z dn. 29.04.2017 r. w sprawie obrony zapisów ustawy o ROD z 2013 r.

[pobierz] 0.2 MB Stanowisko

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD w ROD XXV-lecia w Białośliwiu z dn. 28.04.2017 r. w sprawie obrony zapisów ustawy o ROD z 2013 r.

[pobierz] 1.3 MB Stanowisko

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD w ROD im. St. Staszica w Pile z dn. 22.04.2017 r. w sprawie obrony zapisów ustawy o ROD z 2013 r.

[pobierz] 0.4 MB Stanowisko

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD w ROD "Na Skarpie" w Pile z dn. 22.04.2017 r. w sprawie ataków medialnych na rodzinne ogrody działkowe, Stowarzyszenie ogrodowe PZD oraz ustawę o Rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r.

[pobierz] 0.4 MB Stanowisko

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD w ROD im. J. Marchlewskiego w Pile z dn. 22.04.2017 r. w sprawie nierzetelnych reportaży wyemitowanych w TVP1 i TVP2 na temat działalności rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców.

[pobierz] 0.6 MB Stanowisko

Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD ROD "Pod Lipami" w Pile z dn. 12.04.2017 r. w sprawie podważnia przez Rzecznika Praw Obywatelskich zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.4 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD ROD "Drogowiec" w Chodzieży z dn. 10.04.2017 r. w sprawie podważania konstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r.

[pobierz] 0.5 MB Stanowisko

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD ROD "Piast" w Dzierzążenku z dn. 08.04.2017 r. w sprawie audycji pt. "Działkowa Wojna" wyemitowanym w Magazynie Ekspresu Reporterów w TVP 2.

[pobierz] 0.4 MB List do Sławomira Neumana Przew. Klubu Parlam. PO

działkowców z ROD "Piast" w Dzierzążenku z dn. 8.04.2017 r. w sprawie interpelacji poselskich posłów PO podważających zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

[pobierz] 0.6 MB List do TVP

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD ROD "Malwa" w Trzciance z dn. 31.03.2017 r. w sprawie programów wyemitowanych w TVP w magazynie śledczym Anity Gargas na temat ogrodów i PZD.

[pobierz] 0.5 MB Stanowisko

Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD ROD im. K. Marcinkowskiego z dn. 1.04.2017 r. w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Adama Lipińskiego Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania.

[pobierz] 0.5 MB List do Adama Lipińskiego

Pełnomocnika Rządu Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD ROD im. W. Witosa w Krajence z dn. 31.03.2017 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.4 MB Stanowisko

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD z ROD im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży z dn. 25.03.2017 r. w sprawie reprotaży Magazynu Śledczego p. Red. Anity Gargas z dn. 5.10. i 23.11.2016 r.

[pobierz] 0.3 MB Stanowisko

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD ROD "Transportowiec" w Trzciance z dn. 24.03.2017 r. w sprawie podważania konstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r.

[pobierz] 0.3 MB List do senator Lidii Staroń

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD ROD "Malwa" w Pile z dn. 24.03.2017 r. w sprawie podważania konstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r.

[pobierz] 0.4 MB List do senator Lidii Staroń

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD ROD "Nad Nielbą" w Wagrowcu z dn. 17.03.2017 r. w sprawie podważania konstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r.

[pobierz] 1.4 MB List do Prezesa Zarządu TVP

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD ROD "Za Parkiem" w Pile z dn. 11.03.2017 r. w sprawie audycji pt. "Działkowa Wojna" wyemitowanym w Magazynie Ekspresu Reporterów w TVP 2.

[pobierz] 0.4 MB Stanowisko

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD ROD "Gwda" w Pile z dn. 18.03.2017 r. w sprawie podważania konstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r.

[pobierz] 0.5 MB List do senator Lidii Staroń

działkowców z ROD w Krzyżu Wlkp. z dn. 10.03.2017 r. w sprawie podważania konstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r.

[pobierz] 0.3 MB List do senator Lidii Staroń

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Polam" w Pile z dn. 10 marca 2017 r. w sprawie  podważania konstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r.

[pobierz] 1.1 MB Stanowisko

Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Zielony Zakatek" w Chodzieży z dn. 11.03.2017 r. w sprawie audycji pt. "Działkowa Wojna" wyemitowanym w Magazynie Ekspresu Reporterów w TVP 2.

[pobierz] 0.1 MB Stanowisko

Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile z dn. 09.03.2017 r. w sprawie wykorzystywania telewizji publicznej do publikowania reportaży szkalujących działalność rodzinnych ogrodów działkowych i działalność członków samorządów PZD oraz podważających konstytucyjność ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku.

[pobierz] 0.7 MB Stanowisko

Zarządu ROD im. B. Chrobrego we Wronkach z dn. 09.03.2017 r. w sprawie audycji pt. "Działkowa Wojna" wyemitowanym w Magazynie Ekspresu Reporterów w TVP 2.

 

[pobierz] 0.8 MB Stanowisko

Zarządu ROD im. "550-lecia Chodzieży" w Chodzieży z dn. 08.03.2017 r. w sprawie audycji pt. "Działkowa Wojna" wyemitowanym w Magazynie Ekspresu Reporterów w TVP 2.

 

[pobierz] 0.4 MB List do senator Lidii Staroń

W sprawie podważania konstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r. Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Gwda" w Pile z dn. 8.03.2017 r.

 

[pobierz] 0.6 MB List do senator Lidii Staroń

W sprawie podważania konstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r. Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" w Czarnkowie z dn. 7.03.2017 r.

[pobierz] 1.3 MB Stanowisko

Stanowisko członków Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Pile z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyemitowanego w dniu 14 lutego 2017 r. w TVP2 w programie „ Magazyn Ekspresu Reporterów” reportażu pt. „Działkowa Wojna”.

[pobierz] 0.5 MB Stanowisko

Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy z dn. 24.02.2017 r. w sprawie w sprawie emisji w mediach publicznych reportaży wypaczających działalność rodzinnych ogrodów działkowych i działalność członków samorządów jednostek organizacyjnych Związku oraz podważających konstytucyjność ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku.

[pobierz] 0.9 MB Interpelacja Posłanki na Sejm RP M.M. Janyski

do Pana Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dzidzictwa Narodowego w sprawie audycji pn. "Magazyn śledczy Anity Gargas" wyeimitownych w TVP1 w dniach 5 października i 23 listopada 2016 r.

[pobierz] 0.1 MB Odpowiedź Ministerstwa Środowiska

na interpelację Posłą na Sejm RP Krzysztofa Paszyka z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie nowelizacji ustawy z 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

[pobierz] 0.5 MB List do Prezesa Zarządu TVP

od Zarządu ROD im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie z dn. 12.01.2017 r. w sprawie programów wyemitowanych w TVP w magazynie śledczym Anity Gargas na temat ogrodów i PZD.

[pobierz] 0.9 MB Stanowisko

Zarządu ROD im. J. Słowackiego w Rogoźnie z dn. 12.01.2017 r. w sprawie nieuzasadnionych i tendencyjnych ataków niektórych mediów na Polski Związek Działkowców.