Aktualności 2019/1


05.12.2019

Jak zmieniały się parametry działek, altan oraz ogrodzeń

Przepisy prawne w zakresie parametrów działek, obiektów i urządzeń znajdujących się na działce w ROD zmieniały się w różny sposób. Czytaj więcej.

04.12.2019

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD w sprawie monitorowania zmian w przepisach miejscowych...

W dniu 6.09.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD. Czytaj więcej.

29.11.2019

II posiedzenie Krajowej Rady PZD

Dziś, 29 listopada w Warszawie odbyło się II posiedzenie Krajowej Rady PZD w nowej kadencji. Było to wspólne posiedzenie członków Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Obradom przewodniczył i je otworzył prezes Związku Eugeniusz Kondracki. Czytaj więcej.

21.11.2019

Grudniowy „Mój Ogródek” na rynku od 20 listopada!

W grudniowym „Moim Ogródku” polecamy świąteczne dekoracje z udziałem roślinnych elementów. Jeśli nie masz pomysłu czym i jak zaaranżować taras czy balkon, to koniecznie zajrzyj do nowego numeru! Pomagamy przetrwać zimę działkowym nasadzeniom, zwłaszcza tym gatunkom, które są wrażliwsze i najbardziej potrzebują naszej ingerencji o tej porze roku. W bieżącym wydaniu polecamy wiele inspirujących artykułów, doskonałych na długie, grudniowe wieczory, w tym m.in. • Rośliny na dobry humor • Oswoić pokrzywę • Zapleciony ogród. Czytaj więcej.

20.11.2019

Czytajcie „działkowca”! Nowy numer już w sprzedaży!

Na rynku jest już grudniowy numer miesięcznika „działkowiec” – niezbędna lektura dla wszystkich miłośników działek. W tym największym piśmie ogrodniczym na rynku znajdziecie m.in. wspaniałe świąteczne inspiracje i wiele innych aktualnych tematów przystających do specyfiki ogrodów działkowych! To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z gwarancją bezpłatnej dostawy! Czytaj więcej.

18.11.2019

Piknik w ROD „Krokus” w Wysokiej

15 listopada 2019 r. odbył się w naszym ogrodzie Piknik ekologiczny. Przybyli działkowcy oraz goście z Okręgowego Zarządu PZD w Pile i burmistrz UMiG Wysoka Artur Kłysz. Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego. Przygotowaliśmy namioty, stoły, ławki oraz ekologiczne dekoracje, dzięki którym działkowcy mogli zobaczyć „drugie życie” różnych opakowań. Przygotowaliśmy też konkursy, zgadywanki i testy z dziedziny ekologii. Prezes ogrodu wygłosił prelekcję o ekologii i jej roli w ogrodach. Czytaj więcej.

18.11.2019

Piknik – otwarcie pasieki miejskiej w Pile

15 listopada 2019 r. w Nadnoteckim Instytucie Uniwersytetu Adama Mickiewicza UAM w Pile odbył się piknik związany z otwarciem miejskiej pasieki. Pasieka licząca 35 uli pomalowanych przez uczestników, posadowiona jest na terenie pilskiego lotniska za obiektami UAM. Projekt realizowany jest w ramach obywatelskiego budżetu. Organizatorem pikniku była Fundacja Pszczoła, z którą współpracuje Okręgowy Zarząd PZD w Pile. W tym rejonie Piły funkcjonuje 15 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Czytaj więcej.

18.11.2019

Przyszłość ROD w rękach działkowców

Na wiosnę Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przystąpiło do opracowania projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Krajowy Zarząd PZD niezwłocznie wystąpił do Ministerstwa z wnioskiem o zaproszenie Polskiego Związku Działkowców do konsultacji nad przedmiotowym projektem. Z otrzymanej w dniu 12 listopada 2019 r. z Departamentu Polityki Przestrzennej odpowiedzi wynika, że gdy projekt będzie gotowy, zostanie skierowany do konsultacji społecznej, w której również i PZD będzie mógł uczestniczyć, zająć stanowisko i przedstawić uwagi. Czytaj więcej.

16.11.2019

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD w sprawie zajęcia stanowiska dot. nowelizacji ustawy "śmieciowej"

W dniu 28.10.19 r. oraz 14.11.19 r. Krajowy Zarząd PZD zajmował się kwestią wdrożenia w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami na terenie ROD. Związane do było z wejściem w życie z dniem 6.09.2019 r. ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która m.in. wprowadziła maksymalne stawki opłat za odbiór odpadów, likwidację „ryczałtu” w zakresie ROD, możliwość powrotu na indywidualne umowy oraz obowiązkową segregację śmieci. Krajowy Zarząd PZD w szczególności przeanalizował przepisy przejściowe nowelizacji ustawy „śmieciowej” celem ustalenia, jakie aktualnie działania powinny podjąć zarządy ROD celem prawidłowego wdrożenia w ROD zmienionych zasad gospodarki odpadami. Czytaj więcej.

14.11.2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wspiera rodzinne ogrody działkowe

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę dotyczącą określenia zasad przydzielania środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. W ramach tej uchwały będzie można uzyskać dofinansowania na zadania dotyczące infrastruktury ogrodowej. W przyszłym roku na ten cel zarezerwowano kwotę 2 mln zł. W dniu dzisiejszym na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego do Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile przybyli Marian Praczyk Prezes Okręgu PZD w Pile oraz Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z naszego Okręgu. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na spotkanie przybyli Izabela Witkiewicz Dyrektor i Rafał Gil Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Mieniem. Czytaj więcej.

13.11.2019

,,Przyjeciele ogrodu”

W mglisty wtorek 22 października 2019 r. wychowawczynie klas 1c i 3c ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Pile zorganizowały wycieczkę na działki ,,ZALESIE” w Dolaszewie. Działania odbyły się w ramach planu rocznej współpracy ,,Przyjeciele ogrodu", a spotkanie nosiło tytuł ,,Jesienne dary ogrodu”. Wyjście połączone było z przedstawieniem historii ROD ,,Zalesie”. Dzieci doskonaliły umiejętność uważnego słuchania. Rozwijały zainteresowania jesienną przyrodą i wrażliwości na jej piękno. Jesteśmy przekonane, że zostały utrwalone wiadomości o jesieni i darach jakie nam oferuje. Czytaj więcej.

11.11.2019

Pilscy działkowcy na obchodach 101.rocznicy odzyskania naszej niepodległości

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej. W latach pierwszej wojny światowej (1914-1918) wystąpiły sprzyjające okoliczności dla sprawy polskiej. Gdy w październiku i listopadzie kończyła się wojna na Zachodzie i nastąpił rozpad Austro-Węgier, Polacy przystąpili do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych instytucji państwowych. Uwolniony przez Niemców Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 r. przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej przyjmując funkcję Naczelnika Państwa. Rozpoczął się nowy etap w historii Polski. W Pile główne uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Tysiąclecia Polski i Powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy. Wśród licznych delegacji poczet sztandarowy wystawiła oraz wiązankę kwiatów złożyła delegacja Polskiego Związku Działkowców Okręgu Pilskiego oraz pilskich działkowców. Czytaj więcej.

07.11.2019

Działkowcu nie daj się okraść – zabezpiecz altanę na zimę!

Zbliża się najtrudniejszy pod względem bezpieczeństwa sezon. Późna jesień to czas, kiedy działkowcy opuszczają ogrody, co daje zwiększone pole do popisu i czyni niebywałą okazję dla złodziei i wandali. Mimo, że zarządy ROD robią wszystko, aby to bezpieczeństwo zapewnić – w wielu ogrodach jest dobre ogrodzenie, monitoring, czy nawet ochrona – to jednak policyjne statystyki jasno pokazują, że w okresie jesienno-zimowym dochodzi do nawet 70% zdarzeń więcej, niż w trakcie sezonu działkowego. Dlatego trzeba pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu swojej altany, by uchronić się przed kradzieżą lub zniszczeniem mienia. Czytaj więcej.

23.10.2019

Listopadowy „Mój Ogródek” na rynku od 23 października!

W bieżącym „Moim Ogródku” podpowiadamy jak zadbać o ogród ozdobny i wodny przed nadchodzącą zimą. Polecamy również szereg inspirujących artykułów, m.in. zakładamy łąkę kwietną, łączymy działkę z krajobrazem, czy też wybieramy ogródkowe szklarnie. Zachęcamy do kolekcjonowania nowego cyklu – sadownicze abc! W tym wydaniu „Mojego Ogródka” mamy do zaproponowania – przygotowanie gleby pod sadzenie drzew i krzewów owocowych. Bądź modny, praktyczny i ekonomiczny, uprawiaj własne owoce na działce! Czytaj więcej.

23.10.2019

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie niewywieszania danych osobowych na tablicach ogłoszeń

Przypominamy, że zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), dane osobowe, w tym działkowców muszą być przetwarzane m.in. zgodnie z prawem (art. 5 ust. 1 lit a RODO). Czytaj więcej.

18.10.2019

Zakończył się XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD

Zakończyły się obrady XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. W ostatniej części obrad informacje z pierwszego posiedzenia Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawił Piotr Gadzikowski. Krajowa Rada ze swojego grona wybrała 7-osobowy Krajowy Zarząd. Wyboru władz dokonała także Krajowa Komisja Rewizyjna. Czytaj więcej.

18.10.2019

XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD wybrał nowe władze

Trwają obrady XIV Krajowego Zjazdu Delegatów. Przed głosowaniem nad uchwałami odbyła się dyskusja. Głos zabrało 16 delegatów z poszczególnych okręgów PZD. W swoich wystąpieniach podkreślali wiele istotnych działań i problemów które pojawiły się w mijającej kadencji, odnosili się również do nowego programu na kadencję 2019-2023. Czytaj więcej.

18.10.2019

XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD - referat programowy wygłosił prezes PZD Eugeniusz Kondracki

Trwają obrady XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Referat programowy wygłosił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Czytaj więcej.

18.10.2019

Rozpoczął się XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD

Dziś, 18 października w Warszawie swoje obrady rozpoczął XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Na Zjazd przybyli delegaci wybrani podczas okręgowych zjazdów we wszystkich 26 okręgach PZD. Z wybranych 258 delegatów na Zjazd przybyło 245. Frekwencja wynosi 94,96%. Czytaj więcej.

04.10.2019

Prezydent Piły Piotr Głowski wspiera Rodzinne Ogrody Działkowe

Prezydent Piły Piotr Głowski przyznał kolejną dotację w wysokości 50 000 zł na rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W dniu dzisiejszym podpisano dwie pierwsze umowy z ROD: im. Michała Drzymały i „Za Parkiem”. Są to dotacje celowe, które wykorzystane zostaną na naprawę i rozbudowę infrastruktury w ogrodach. Dofinansowanie do realizacji zadań pochodzi z budżetu miasta. Pełna informacja ze spotkania została zamieszczona na stronie Urzędu Miasta - czytaj i oglądaj tutaj.

04.10.2019

Edukacja ekologiczna w ROD im. W. Sikorskiego w Pile

W dniach 24 i 25 września 2019 roku w ogrodzie ROD im. W. Sikorskiego gościły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2. W dniu 24.09.2019 grupa z klasy I E- 20 uczniów pod opieką Pani Magdaleny Bandurskiej i Pauliny Taraszczuk oraz 2 mam. W dniu 25.09.2019 grupa dzieci z klasy IIIB pod opieką wychowawczyni Pani Beaty Szwarc- Gazdy oraz 5 rodziców. Zarząd ROD przygotował potrawy z grilla, a kiełbaski przynieśli uczniowie. Po ciepłym posiłku odbył się konkurs z wiedzy o znajomości warzyw uprawianych na terenie ogrodu. Zarząd udostępnił plac zabaw, boisko do piłki siatkowej i piłki nożnej oraz zorganizował konkurs rzutu do kosza. Na koniec uczniowie zostali uhonorowani słodyczami i podziękowali Zarządowi za wspólnie spędzony czas. Galerię zdjęć oglądaj tutaj.

02.10.2019

XXXI posiedzenie Krajowej Rady PZD

W dniu 30 września w Warszawie odbyło się XXXI posiedzenie Krajowej Rady PZD. Było to ostanie posiedzenie Rady w tej kadencji. W obradach uczestniczyli członkowie Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej z przewodniczącą Marią Fojt oraz prezesi nie będący członkami Krajowej Rady. Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył prezes Polskiego Związku Działkowców – Eugeniusz Kondracki. Czytaj więcej.

30.09.2019

Narady szkoleniowe w okręgu pilskim

W okresie 18 – 27 września 2019 r. Okręgowy Zarząd PZD w Pile zorganizował szkolenia dla Prezesów i członków Zarządów ROD oraz Przewodniczących ogrodowych Komisji Rewizyjnych. Zajęcia odbywały się w 5 grupach: w Wągrowcu, Czarnkowie, Złotowie, Chodzieży i w Pile.
Szkolenie obejmowało następujące tematy:
• Prawo do działki, a członkostwo w PZD.
• Wygaśnięcie prawa do działki, a ustanie członkostwa w PZD.
• Składka członkowska i opłaty ogrodowe.
• Zadania Zarządu ROD w zarządzaniu ogrodem – wybrane zagadnienia.
• Inwestycje i remonty w ROD – wybrane zagadnienia.
Dla uczestników przygotowano zestawy i wzory dokumentów. Wykłady prowadził członek PZD Andrzej Kierzkowski. Druga część narad poświęcona była tematyce....Czytaj więcej.

28.09.2019

Czytajcie „działkowca”!

Nie przegapcie najnowszego – październikowego numeru „działkowca”, który właśnie pojawił się w sprzedaży! W tym największym piśmie ogrodniczym na rynku znajdziecie bogactwo praktycznej wiedzy, aktualnych porad i inspiracji, w sam raz na pełnię jesiennego sezonu w ogródkach! Czytaj więcej.

24.09.2019

Dzień Działkowca w ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy

W sobotę 21 września 2019 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy odbył się Dzień Działkowca. Imprezę wspierał Powiat Pilski. Gminę Łobżenica reprezentował radny Aleksander Tadych. Okręg PZD w Pile reprezentował Ryszard Pisula członek Okręgowej Rady. Uroczystość była okazją do wyróżnienia najbardziej zasłużonych działkowców, którzy udzielali się w pracach na rzecz ogrodu. Wręczenia odznaczeń Zasłużony Działkowiec dokonali przedstawiciel Okręgu Ryszard Pisula i Prezes ROD Robert Mrotek. Czytaj więcej.

24.09.2019

Zebranie Okręgowej Rady PZD w Pile

W dniu 20 września 2019 roku obradowała na swoim drugim posiedzeniu Okręgowa Rada PZD w Pile. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD jego Przewodniczącym Zygmuntem Czarnym. Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgu PZD Marian Praczyk. Głównymi tematami posiedzenia były: informacja z obchodów Dnia Działkowca w ROD i Okręgu PZD, ocena realizacji Programu budowy siedzib w ROD Okręgu Pilskiego, powołanie stałych komisji problemowych Okręgowej Rady PZD oraz informacja OZPZD na temat prac nad utworzeniem Ośrodka Finansowo - Księgowego w Pile. Przedstawiono informację z posiedzenia Krajowej Rady PZD. Czytaj więcej.

24.09.2019

Październikowy „Mój Ogródek” na rynku od 24 września!

Nowa pora roku, nowe wyzwania. W październikowym numerze „Mojego Ogródka” czekają na każdego działkowca praktyczne porady z zakresu pielęgnacji roślin ozdobnych – czy ciąć jesienią? Jeśli tak, to które? A czego nie ruszać? Z naszym miesięcznikiem uprawa warzyw jest prosta i przyjemna. Sprawdź, jakie prace czekają działkowców w tym czasie w ogrodzie warzywnym. Zachęcamy do kolekcjonowania nowego cyklu – sadownicze abc! W tym wydaniu „Mojego Ogródka” mamy do zaproponowania jesienne zakupy – wybór gatunków i odmian. Bądź modny i praktyczny, uprawiaj własne owoce na działce! Czytaj więcej.

18.09.2019

Jubileusz 55-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielony Zakątek” w Chodzieży

14 września 2019 roku działkowcy z ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży obchodzili Jubielusz 55-lecia swojego. Jubileusz rozpoczęto odsłuchaniem Hymnu Polskiego Związku Działkowców. Na uroczystość przybyli bardzo licznie działkowcy ze swoimi rodzinami i zaproszeni goście, a wśród nich m.in.: Marian Praczyk –prezes Okręgu PZD w Pile, Maria Fojt – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i wiceprezes Okręgu PZD w Pile, Jacek Gursz – Burmistrz Chodzieży, Mirosław Juraszek –Starosta Chodzieski, prezesi wszystkich ogrodów działkowych w Chodzieży oraz Tadeusz Dąbrowicz - przyjaciel i współpracownik Ogrodu. Wojciech Wrzeszcz - Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielony Zakątek”- swoim okolicznościowym wystąpieniu najpierw przywitał zaproszonych gości i działkowiczów, a następnie przybliżył wszystkim historię Ogrodu od jego powstania do chwili obecnej oraz wymienił osoby, które były jego prezesami. Czytaj więcej.

18.09.2019

Otwarte Dni Działkowca w ROD im. Przemysława w Rogoźnie

14 września 2019 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Przemysława obchodzono Dzień Działkowca. Uroczystość miała charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Święto rozpoczęto odegraniem hymnu państwowego i hymnu działkowców. Część oficjalną otworzyli Andrzej Skomurski Prezes i Grażyna Sierakowska Wiceprezes ROD, którzy powitali działkowców i zaproszonych gości: Mariana Praczyka Prezesa i Marię Fojt Wiceprezesa Okręgu PZD w Pile. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach złożyli życzenia działkowcom z okazji ich święta oraz podziękowali członkom zarządu, komisji rewizyjnej i działkowcom za ich pracę na rzecz ogrodu. Czytaj więcej.

17.09.2019

Pilscy działkowcy na obchodach 80. rocznicy agresji ZSRR na Polskę

Dziś 17 września 2019 roku mija 80. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Przy pomniku Ofiar Stalinizmu przy ul. Witaszka w Pile spotkaliśmy się po raz kolejny. 17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski. Wśród licznych delegacji wiązankę kwiatów złożyła delegacja Polskiego Związku Działkowców Okręgu Pilskiego: Marian Praczyk Prezes Okręgu PZD, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów Powiatu Pilskiego i Tadeusz Truty Prezes ROD im. Wł. Sikorskiego w Pile. Poczet sztandarowy reprezentowali działkowcy z ROD „Przemysłówka” w Pile: Marek Skrzypczak Prezes oraz Magda Skrzypczak i Olga Gawron. Uroczystość zakończono odśpiewaniem Roty. Czytaj więcej.

11.09.2019

Dzień Działkowca w ROD im. St. Staszica w Czarnkowie

W minioną sobotę, 7 września 2019r mimo niesprzyjającej aury, w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Stanisława Staszica w Czarnkowie obchodzono Dzień Działkowca 2019. To tradycyjne dożynki działkowe. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu Polskiego Związku Działkowców. Prezes Zarządu-Wojciech Urban serdecznie przywitał działkowców i przybyłych na uroczystość gości w osobach: kol. Stanisław Lemieszka-Członek OZ PZD w Pile, kol. Władysław Górski-Prezes ROD „Kolejarz” w Czarnkowie, kol. Andrzej Kraft-Prezes ROD im. Janka z Czarnkowa, Pan Wiesław T. Grott - Prezes Zarządu Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, mł. insp. Adam Filip - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie i Pani Ewa Kozłowicz - Kier. MOPS w Czarnkowie. Pani Maria, Małgorzata Janyska- Posłanka na Sejm RP z okazji naszego święta przekazała list z życzeniami. Była również delegacja z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na czele z Przewodniczącą Kol. Grażyną Kicińską. Podsumowaliśmy w czasie naszego święta obecny sezon, który nie był łatwy i łaskawy zmagaliśmy się z suszą i upałami, zmuszeni byliśmy regulować zużycie wody, ale coś urosło co widać na prezentowanej wystawie naszych owoców i warzyw. Czytaj więcej.

10.09.2019

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dotacji dla ROD z budżetów gminnych

Krajowy Zarząd PZD przypomina zarządom ROD o możliwości ubiegania się o dotacje celowe z budżetu Gmin. Obecne unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, dają podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD. Dotacja pozyskana w ramach budżetów gminnych ma służyć realizacji celu publicznego związanego z zadaniem gminy, którym jest tworzenie warunków dla rozwoju ROD (art.6 ust. 1) i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeśli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD. Czytaj więcej.

10.09.2019

Wystawa KORSO 2019 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Chodzieży

Wystawa KORSO 2019 działkowców z Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Chodzieży odbyła się 31 sierpnia 2019 roku i kolejny już raz była organizowana wspólnie z innymi imprezami miejskimi i powiatowymi, to jest SPORTOWE ZAKOŃCZENIE WAKACJI oraz SMAKI ZIEMI CHODZIESKIEJ. Otwarcia tej wspólnej imprezy, która miała miejsce przy terenie MOSIR-u w Chodzieży, dokonali Jacek Gursz –Burmistrz Chodzieży, Mirosław Juraszek-Starosta Chodzieski oraz Marian Praczyk –Prezes Zarządu Okręgu Pilskiego PZD. Piękne stoiska z wystawą plonów chodzieskich działkowców odwiedzali i podziwiali organizatorzy imprez, liczni mieszkańcy Chodzieży i Powiatu Chodzieskiego oraz zaproszeni goście. Czytaj więcej.

10.09.2019

Krajowe Dni Działkowca 2019

Największe święto polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego – Krajowe Dni Działkowca, odbyły się w sobotę, 7 września w hotelu „Sangate” w Warszawie. W uroczystościach wzięło udział prawie 300 osób – przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Krajowej Rady PZD, Krajowej Komisji Rewizyjnej, a także reprezentanci 26 okręgów PZD, członkowie zarządów ROD, zasłużeni działkowcy oraz uczestnicy konkursów krajowych. Czytaj więcej.

09.09.2019

ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy na dożynkach Powiatowo - Gminnych w Łobżenicy

W dniu 8 września 2018 roku działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Łobżenicy brali udział w Powiatowo - Gminnych Dożynkach w Łobżenicy reprezentując Gminę Łobżenica oraz Związek. Liczna delegacja działkowców z dziećmi i Prezesem ROD Robertem Mrotek na czele uczestniczyła w barwnym korowodzie dożynkowym. Plony z działek jechały z działkowcami na stadion miejski na platformie pięknie przystrojonej roślinami ozdobnymi oraz symbolami Związku. Działkowcy z koszem z plonami z działek zostali powitani gromkimi brawami przez władze samorządowe i uczestników dożynek. Zarząd ROD na terenie stadionu wystawił również stoisko promujące rodzinny ogród działkowy jego osiągnięcia oraz wydawnictwa Polskiego Związku Działkowców. Czytaj więcej.

09.09.2019

Pilscy działkowcy na Dożynkach Powiatowo - Gminnych w Łobżenicy

W dniu 8 września 2019 roku Rodzinne Ogrody Działkowe miasta Piły reprezentowały Gminę Piła na Dożynkach Powiatowo - Gminnych w Łobżenicy. Delegację PZD Okręgu Pilskiego na dożynkach reprezentowała Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD, Czesław Wiśniewski członek OZPZD, Ryszard Grzelak, Genowefa Chomont, Stanisław Smoguła - członkowie Okręgowej Rady PZD oraz kilkuosobowa delegacja działkowców z ROD m. Piły. W barwnym korowodzie dożynkowym, który przeszedł ulicami miasta na stadion miejski uczestniczył poczet sztandarowy Okręgu PZD w Pile oraz delegacja z koszem z kwiatami z działek ROD miasta Piły. Kosz działkowców został wyróżniony w "Powiatowym Konkursie Wieńców Dożynkowych". Czytaj więcej.

09.09.2019

80. rocznica tragicznej śmierci burmistrza Wągrowca Szymona Wachowiaka

W 80. rocznicę śmierci na grobie Szymona Wachowiaka patrona Rodzinnych Ogródków Działkowych w imieniu wszystkich działkowiczów wiązankę kwiatów złożyli prezes Zarządu ROD Tadeusz Kroll i skarbnik Stefania Gieczewska. Szymon Wachowiak burmistrz Wągrowca zginął wraz z pięcioma pracownikami podczas bombardowania wągrowieckiego Ratusza 02.09.1939 roku. Czytaj więcej.

09.09.2019

Dzień Działkowca w ROD im. K. Libelta w Gołańczy

Dnia 31 sierpnia 2019 r. Zarząd Stowarzyszenia ROD im. K. Libelta w Gołańczy zorganizował spotkanie członków PZD w naszym ogrodzie. Zaproszonych gości w osobach: Burmistrza MiG Gołańcz pana Mieczysława Durskiego wraz z małżonką, państwo Annę i Sławomira Gawrysiak, pana Grzegorza Szcześniaka wraz z małżonką powitał prezes pan Ryszard Rykała. Piknik jest okazją do integracji członków PZD, dlatego szczególnie powitano nowych członków w naszych szeregach: panią B. Tomkowiak, pana L. Pierzchalskiego, państwo J. i M. Kłos, panią N. Konrad, państwo A. i J. Kowalskich oraz państwo D. i M. Woźniak. Program prowadziła pani Teresa Romel - sekretarz Zarządu ROD. Czytaj więcej.

09.09.2019

Dzień Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Nad Nielbą" w Wągrowcu

W dniu 31 sierpnia 2019 roku Zarząd ROD "Nad Nielbą" w Wągrowcu zaprosił działkowców z rodzinami na festyn z okazji Dnia Działkowca. Pogoda dopisała więc licznie działkowcy z dziećmi przybyli na teren ogólny ogrodu aby wspólnie świętować. Obchody Dnia Działkowca rozpoczęto hymnem Polskiego Związku Działkowców. Następnie Prezes ROD Pan Wojciech Girus powitał przybyłych działkowców oraz zaproszonych gości: Marię Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile, Wicestarostę Powiatu Wągrowieckiego Michała Piechockiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu Jakuba Zadrogę, który reprezentował również Burmistrza Wągrowca Jarosława Berendta oraz Radnego Rady Miasta Wągrowca Tomasza Mazurek członka PZD. Czytaj więcej.

06.09.2019

XXX posiedzenie Krajowej Rady PZD

Dziś (6 września) w Warszawie odbyło się XXX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył prezes Eugeniusz Kondracki. Podczas obrad Krajowa Rada PZD przyjęła 6 uchwał i wypracowała 1 stanowisko. Czytaj więcej.

05.09.2019

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD w sprawie nowelizacji ustawy "śmieciowej"

W dniu 6 września 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwana dalej ustawą „śmieciową”), która zmieni system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD, w tym urealni opłaty za wywóz śmieci. O zmianę przepisów ustawy „śmieciowej” w interesie ROD i działkowców, Krajowy Zarząd PZD zabiegał od ponad roku. W tym czasie, na bieżąco analizował kolejne projekty nowelizacji ustawy „śmieciowej” publikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji oraz przekazywał do Ministra Środowiska swoje propozycje i uwagi. Następnie monitorował przebieg prac parlamentarnych, biorąc bezpośredni udział pracach komisji sejmowych oraz senackich. Czytaj więcej.

05.09.2019

Obchody Jubileuszu 35 – lecie ROD im. ,,Spółdzielca " w Trzciance

Dnia 24 sierpnia 2019r. na terenie ROD im. ,,Spółdzielca” odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 35 – lecia ogrodu. Na uroczystość przybyli licznie działkowcy z rodzinami oraz zaproszeni goście. Po wysłuchaniu hymnu polskiego Związku Działkowców Prezes ROD Sebastian Zdanowski powitał przybyłych działkowców oraz gości: Marię Fojt Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD - Wiceprezes Okręgu PZD w Pile, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Trzciance Janinę Kamińską, Zastępcę Burmistrza Trzcianki Dominikę Wiśniewską, członka Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego Krzysztofa Czarneckiego, Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Adam Bogrycewicza, Radnego Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego Tadeusza Teterusa, Zygmunta Czarnego - Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile, Prezesów ROD miasta Trzcianki Pawła Kolendowicza, Andrzeja Palczyńskiego oraz Marka Ratajczaka. Czytaj więcej.

05.09.2019

Dzień działkowca w ROD "Na Skarpie" w Pile

W dniu 17 sierpnia 2019 roku świętowali z okazji Dnia Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Na Skarpie" w Pile. Na uroczystość licznie przybyli działkowcy i ich przyjaciele. Uroczystość otworzył Prezes ROD Krzysztof Rólkiewicz, który powitał działkowców oraz zaproszonych gości: Marię Fojt Wiceprezes Okręgu PZD, Marię Kubica Przewodniczącą Rady Miasta Piły, dr Piotra Głowskiego Prezydenta Miasta Piły, Arkadiusza Kubich Wicestarostę Pilskiego, Marię Janyska Poseł na Sejm RP, byłego europosła Adama Szejnfelda. Zaproszeni goście złożyli działkowcom życzenia z okazji Dnia Działkowca. Maria Fojt w swoim wystąpieniu odniosła się do stanowiska Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w sprawie wyborów parlamentarnych. Czytaj więcej.

04.09.2019

Działkowcy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dożynkach

W niedzielę 1 września 2019 r. działkowcy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na czele z Marianem Praczykiem - Prezesem Okręgu PZD w Pile uczestniczyli w Powiatowo-Gminnym Święcie Plonów organizowanym w Lubaszu. Jako rolnik, nie wyobrażam sobie zakończenia pracy na roli bez dorocznych dożynek. Ta długa tradycja tak mocno wpisuje się w naszą kulturę, że chyba nie ma wśród nas osoby, która pomyślałaby, żeby takiego święta nie celebrować. Bez względu na wyniki zbiorów jesteśmy tu razem, co rok. To wartość której nie sposób przecenić - mówi Feliks Łaszcz, starosta czarnkowsko-trzcianecki. Czytaj więcej.

03.09.2019

Dzień Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kalinka” w Pile

Obchody „Dnia Działkowca” w ROD „Kalinka” w Pile stały się tradycją. Od wielu lat działkowcy w tym dniu spotykają się w ogrodzie aby uroczyście obchodzić święto plonów. Tak też stało się 17 sierpnia 2019 r. Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Pilski, Eligiusz Komarowski, który imprezę wsparł finansowo. Prezes Zarządu - Marian Ostaszewski serdecznie przywitał działkowców oraz przybyłych na uroczystość: Panią Marię Fojt – Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej i Wiceprezes Okręgu PZD w Pile, Panią Marię Małgorzatę Janyskę – Posłankę na Sejm RP, Panią Marię Kubicę – Przewodniczącą Rady Miasta w Pile, Pana Adama Szejnfelda – byłego Posła do Parlamentu Europejskiego, Pana Arkadiusza Kubicha – Wicestarostę Pilskiego oraz Pana Piotra Głowskiego – Prezydenta Piły. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu Polskiego Związku Działkowców. Czytaj więcej.

03.09.2019

Działkowcy z Rogoźna na dożynkach w Karolewie

31 sierpnia 2019 r. we wsi Karolewo odbyły się dożynki Gminy Rogoźno. W uroczystości brali udział przedstawiciele władz powiatu, posłowie na Sejm RP oraz przedstawiciele poszczególnych sołectw. W korowodzie dożynkowym swoje kosze z plonami złożyli działkowcy z ROD „Czerwony Mak”, im. Marcinkowskiego i im. Przemysława w Rogoźnie. Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski w swoim przemówieniu m.in. podziękował działkowcom, podkreślił rolę ruchu działkowego dla społeczności lokalnej oraz zapewnił dalsze wsparcie dla jego rozwoju. Czytaj więcej.

01.09.2019

Pilscy działkowcy uczcili 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

80 lat temu Niemcy zaatakowały Polskę - tak rozpoczęła się II wojna światowa, będąca najkrwawszym konfliktem w dziejach ludzkości. W dniu 1 września 2019 r. w Pile uczczono to wydarzenie składając kwiaty pod pomnikiem przy pl. Zwycięstwa. Wśród licznych delegacji wiązankę kwiatów złożyła delegacja Polskiego Związku Działkowców. Delegację reprezentowali działkowcy z ROD im. Wł. Sikorskiego: kol. Alicja Matuszczak, Tadeusz Truty i Tadeusz Frankowski oraz Przewodniczący Kolegium Prezesów pow. pilskiego kol. Czesław Wiśniewski. Poczet sztandarowy reprezentowali działkowcy z ROD „Kolejarz”: kol. Stanisław Smoguła, Czesław Wietrzykowski i Tadeusz Rajewski. Czytaj więcej.

29.08.2019

Jubileusz 35 – lecia ROD „Ceramik” w Chodzieży

24 sierpnia 2019 r. Rodzinny Ogród Działkowy „CERAMIK” w Chodzieży obchodził 35 rocznicę powstania ogrodu. Z tej okazji odbyło się jubileuszowe spotkanie działkowców i zaproszonych gości. Z zaproszonych gości na uroczystość przybyli: Adam Daszkowski członek Okręgowego Zarządu PZD w Pile, Jacek Gursz Burmistrz Chodzieży oraz prezesi i przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Chodzieży. Uroczystość otworzył Jacek Woźniak Wiceprezes ROD witając przybyłych Gości i pozostałych zebranych. Następnie odśpiewano Hymn Działkowców, a okolicznościowy referat odczytała Jolanta Ksycka - Prezes ogrodu. Czytaj więcej.

27.08.2019

Delegacja PZD Okręgu Pilskiego na Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynkach Wlkp. w Siedlcu

25 sierpnia 2019 r. cała Wielkopolska spotkała się w Siedlcu w Powiecie Wolsztyńskim gdzie odbyły się 21 Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie. Na zaproszenie Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego, J.E. Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego - Metropolity Poznańskiego, Jacka Skrobisza – Starosty Wolsztyńskiego, Jacka Kolesińskiego – Wójt Gminy Siedlec w uroczystości uczestniczyła delegacja Polskiego Związku Działkowców ze sztandarem oraz koszem z plonami z ogrodów działkowych. Czytaj dalej.

22.08.2019

Informator działkowca wrzesień 2019

We wrześniowym numerze Informatora działkowca m.in. o zasadach segregowania śmieci, Dniach Działkowca i nowych broszurach ogrodniczych "Hortiterapia, czyli ogrodolecznictwo" i "Niezawodne iglaki". Czytaj więcej.

22.08.2019

Czytajcie „działkowca”! Nowy numer już w sprzedaży!

Uwaga! W sprzedaży jest już wrześniowy, jubileuszowy numer „działkowca”, w którym świętujemy 70-lecie istnienia tego najstarszego i największego na rynku magazynu ogrodniczego! Świąteczny charakter pisma podkreśla już okładka – z okazałą grafiką i specjalną, złotą winietą. A poza tym oferujemy masę cennej wiedzy i inspiracji, przydatnych, aktualnych porad i wiele, wiele więcej... Czytaj więcej.

21.08.2019

Wrześniowy „Mój Ogródek” na rynku od 21 sierpnia!

Z wrześniowym numerem „Mojego Ogródka” przygotuj się na nadchodzącą jesień. Podpowiadamy: co zrobić z trawnikiem po sezonie, co wykopać i przezimować w odpowiednich warunkach, a także jak najlepiej zadbać o działkowe grządki i rabaty. W bieżącym wydaniu polecamy bardzo praktyczne tematy, które sprawią, że Wasze działki będą idealne i jeszcze bardziej funkcjonalne. Czytaj więcej.

18.08.2019

Jubileusz 40- lecia ROD "Pod Lipami" w Pile

W dniu 10 sierpnia 2019 roku działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pod Lipami" w Pile świętowali jubileusz 40 -lecia powstania ogrodu. Na zaproszenie Zarządu ROD na uroczystość, która odbyła się na terenie ogrodu przybyło wielu działkowców z rodzinami oraz dziećmi. Uroczystość rozpoczęto hymnem działkowców. Prezes ROD Marian Nowiński powitał wszystkich przybyłych działkowców oraz zaproszonych gości: Marię Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile, która reprezentowała również Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Marię Bratkowską Członka Zarządu Powiatu Pilskiego, dr Piotra Głowskiego Prezydenta Miasta Piły, europosła Adama Szejnfelda oraz Jacka Bogusławskiego Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Historię rodzinnego ogrodu działkowego przedstawił skarbnik ROD Bogusław Skonieczny. Czytaj więcej.

15.08.2019

Pilscy działkowcy na obchodach Święta Wojska Polskiego

Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzono ustawą z dnia 30 lipca 1992. Dzień ten upamiętnia rocznicę bitwy warszawskiej, stoczonej 15 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zwycięska bitwa powstrzymała pochód Armii Czerwonej na Zachód i uważana jest za jedno z największych bojowych osiągnięć polskiego oręża. Uroczystości 99 rocznicy Święta Wojska Polskiego w Pile odbyły się 15 sierpnia 2019 r. przy pomniku na Placu Zwycięstwa. Przedstawiciele władz miasta, powiatu, wojska oraz liczne delegacje złożyli wiązanki kwiatów. Delegacje pilskich działkowców reprezentowali: Maria Fojt Wiceprezes Okręgu i Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów. Czytaj więcej.

13.08.2019

Okręgowe Dni Działkowca i wystawa KORSO 2019 w Pile

W dniu 10 sierpnia 2019 roku w Parku na Wyspie w Pile odbyły się tegoroczne Okręgowe Dni Działkowca. Imprezie towarzyszyła wystawa plonów osiemnastu pilskich rodzinnych ogrodów działkowych pn. „KORSO”. Wśród prezentacji pilskich ogrodów swój pawilon wystawiło Miejskie Koło Pszczelarzy w Pile. Uroczystość rozpoczęto odegraniem hymnu państwowego i hymnu działkowców. Działkowców i zaproszonych gości powitał Marian Praczyk Prezes Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Pile. Na uroczystość przybyli: Piotr Głowski Prezydent Piły, który objął patronatem nasze święto oraz parlamentarzyści: posłowie na Sejm RP Maria Małgorzata Janyska, Krzysztof Paszyk, europoseł Adama Szejnfeld, członek Zarządu Województwa Wlkp. Jacek Bogusławski, w imieniu Przewodniczącego Sejmiku Wlkp. radny Romuald Ajchler, radni Rady Miasta Piły Teresa Kasior, Marek Andruszkiewicz oraz radni Rady Powiatu Paweł Jarczak i Zdzisław Zdzierela. Czytaj więcej.

11.08.2019

Nowelizacja ustawy śmieciowej podpisana przez Prezydenta RP

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.prezydent.pl, w dniu 6 sierpnia, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (zwaną potocznie ustawą śmieciową). Czytaj więcej.

07.08.2019

Jubileusz 65-lecia ROD im. Wł. Sikorskiego w Pile

27 lipca 2019 roku na terenie ROD im. Wł. Sikorskiego w Pile odbył się Jubileusz 65-lecia powstania ogrodu. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością działkowcy oraz zaproszeni goście: Marian Praczyk Prezes Okręgu PZD w Pile, Eligiusz Komarowski Starosta Pilski, Maria Kubica Przewodnicząca Rady Miasta Piła, a także zaprzyjaźnieni prezesi ROD „Za Parkiem” – Czesław Wiśniewski, „Gwda” - Genowefa Chomont i „Malwa” – Ryszard Grzelak. Uroczystość rozpoczęto hymnem państwowym i hymnem działkowców. Prezes ogrodu Tadeusz Truty przywitał działkowców i zaproszonych gości, a następnie zapoznał uczestników z historią powstania ogrodu. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach złożyli życzenia i przekazali pamiątkowe puchary. Marian Praczyk członek Krajowej Rady PZD w imieniu Eugeniusza Kondrackiego Prezesa PZD wręczył pamiątkowy puchar z okazji Jubileuszu 65-lecia ogrodu. Czytaj więcej.

05.08.2019

Dzień Działkowca w ROD „Za Parkiem” w Pile

Dnia 3 sierpnia 2019 r. na terenie ogrodu „Za Parkiem” w Pile Zarząd ROD zorganizował Dzień Działkowca. Z zaproszonych gości przybyli: Marian Praczyk – Prezes Okręgu PZD w Pile, Maria Fojt – Wiceprezes Okręgu PZD, Arkadiusz Kubich – Wicestarosta Pilski oraz reprezentanci Prezydenta Miasta Piły – Radni: Emilia Piechocka oraz Ryszard Małecki, a także zaprzyjaźnieni Prezesi ROD Miasta Piły. Srebrną odznaka Zasłużony Działkowiec zostały wyróżnione 3 osoby: Teresa Barcz, Grażyna Rudnik i Stanisław Behrendt, a odznaką Zasłużony dla ROD wyróżniono 8 działkowców. W ogrodowym konkursie na najładniejsza działkę uczestniczyło 261 działek, z czego wyróżniono 12 najlepszych działkowców, którzy otrzymali dyplomy, książki, oraz puchary i drobne upominki od Starosty Pilskiego, które wręczył Wicestarosta Arkadiusz Kubich. W imprezie uczestniczyło 104 działkowców, a zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Czytaj więcej.

04.08.2019

Piknik integracyjny w ROD im. St. Staszica w Pile

3 sierpnia 2019 r. w ROD im. St. Staszica w Pile odbył się piknik integracyjny z okazji Dnia Działkowca. Piknik rozpoczęto odegraniem hymnu działkowców. Z zaproszonych gości w uroczystości udział wzięli Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i Wiceprezes Okręgu PZD w Pile oraz Arkadiusz Kubich Wicestarosta Pilski. Uroczystość objęta była patronatem Starosty Pilskiego. Zaproszeni goście oraz prezes ogrodu w swoich wystąpieniach złożyli życzenia działkowcom z okazji ich święta. Wicestarosta Arkadiusz Kubich oświadczył, że działkowcy są ludźmi czynu, ogrody i działki są pięknie zagospodarowane, a powiat pilski będzie nadal wspierał ogrody działkowe. Działkowców zaproszono na wystawę plonów KORSO 2019 połączoną z Okręgowym Dniem Działkowca, które odbędą się 10 sierpnia w Parku na Wyspie w Pile. 7 działkowców udekorowano odznaczeniami Za Zasługi dla ROD. Odznaczonym oraz działkowcom wręczono gadżety ufundowane przez Starostę Pilskiego promujące Powiat Pilski oraz Prezydenta Piły promujące Gminę Piła. Po zakończeniu części oficjalnej działkowcy biesiadowali przy muzyce i grillu. Galerię zdjęć oglądaj tutaj.

01.08.2019

Pilscy działkowcy uczcili 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

75 lat temu o 17:00 wybiła godzina „W” – 50 tys. powstańców (z czego tylko co 10 osoba uzbrojona) staje do walki z okupantem – w pełni uzbrojoną armią niemiecką. Dzisiaj na placu Powstańców Warszawy, pod tablicą upamiętniającą bohaterski zryw, spotkaliśmy się, by uczcić pamięć tych, którzy bohatersko walczyli o wolność, honor, ojczyznę. Delegacja pilskich działkowców wystawiła poczet sztandarowy, który reprezentowali Marian Jasiński, Zbigniew Skręta i Bolesław Cichostępski z ROD „Gwda”. Wiązankę kwiatów złożyli Krzysztof Rólkiewicz i Kazimierz Kaczmarek z ROD „Na Skarpie”. Czytaj więcej.

31.07.2019

50 – lecie ROD „Polam” w Pile

W dniu 20 lipca 2019 r. działkowcy z ROD „Polam” w Pile obchodzili 50 – lecie powstania ogrodu. W obchodach działkowego święta licznie uczestniczyli działkowcy oraz zaproszeni goście: Marian Praczyk – Prezes Okręgu PZD w Pile, Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski, Beata Dudzińska – Wiceprezydent Piły oraz Tadeusz Daukszewicz - Prezes Koła SKMP ONZ. Uroczystość objął patronatem Starosta Pilski. Działkowców i zaproszonych gości powitał Henryk Banach, Prezes ROD, który przedstawił historię ogrodu, następnie Prezes Marian Praczyk w imieniu KR PZD oraz Okręgu złożył podziękowanie za pracę na rzecz ogrodu oraz wręczył na ręce Prezesa ROD pamiątkowy puchar i dyplom z okazji 50 – lecia od Prezesa KR PZD Eugeniusza Kondrackiego. Następnie Podczas uroczystości uhonorowano zasłużonych działkowców odznakami związkowymi. Działkowcy biesiadowali przy muzyce do późnych godzin wieczornych. Czytaj więcej.

30.07.2019

Jubileusz 55-lecia ROD „Wielatowo” w Złotowie

13 lipca 2019 r. działkowcy z ROD „Wielatowo” w Złotowie obchodzili Jubileusz 55-lecia powstania ogrodu. Uroczystość odbyła się pod patronatem burmistrza Złotowa. ROD „Wielatowo” został utworzony w 1964 roku. Przy zakładaniu ogrodu bardzo dużą pomoc otrzymano od złotowskich zakładów pracy min.: Spółdzielni „Drzewiarz”, Spółdzielni „Młot”, Spółdzielni „Inwalidów” oraz Państwowego Ośrodka Maszynowego. Dzięki ich pomocy zostały wykonane prace dotyczące budowy infrastruktury ogrodu (studnie, woda ogrodowa hydrofornia, ogrodzenie). Czytaj więcej.

30.07.2019

Informator działkowca sierpień 2019

W sierpniowym numerze Informatora działkowca m.in. o nowym programie bezpieczeństwa w ROD, sztuce nawadniania upraw oraz nowelizacji ustawy śmieciowej i specjalnym kalendarzu dla każdego działkowca na 2020 rok. Czytaj więcej.

30.07.2019

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie oświadczeń dotyczących zamrożenia cen energii

Krajowy Zarząd PZD informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zarządy ROD nie są zobowiązane do składania oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej, od których zależy utrzymanie cen energii elektrycznej na poziomie stosowanym w dniu 31 grudnia 2018 r., na złożenie których termin upływa dzisiaj, tj. 29.07.2019 r. Zgodnie z w/w ustawą przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek z urzędu zamrozić ceny energii w stosunku m.in. do gospodarstw domowych, domków letniskowych, domów kempingowych oraz altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza. Jednocześnie Krajowy Zarząd przypomina, że na terenie ROD obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania działalności gospodarczej. Czytaj więcej.

25.07.2019

Interpelacja poselska Posła Krzysztofa Paszyka do Ministra Infrastruktury

"W zgodnej opinii większości działkowców legalizowanie samowoli budowlanych jest wypaczaniem roli i funkcji działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Należy podkreślić, że obecnie obowiązujące przepisy pełnią określoną, zgodną z interesem ogółu działkowców funkcję – mają chronić ład przestrzenny na terenie ogrodów działkowych oraz zapobiegać nielegalnemu zamieszkiwaniu na terenie ogrodów działkowych przez cały rok." - czytamy w interpelacji. Czytaj więcej.

25.07.2019

Czytajcie „działkowca”! - sierpniowy numer już w sprzedaży!

W sprzedaży pojawił się już najnowszy, sierpniowy numer „działkowca” – największy na rynku magazyn ogrodniczy, w którym znaleźć można bogactwo aktualnej wiedzy, porad i inspiracji na letnie zagospodarowanie działki! Czytaj więcej.

23.07.2019

Porady prawe w okręgu pilskim

Okręgowy Zarząd PZD w Pile informuje, że z dniem 1 lipca 2019 roku telefoniczne porady prawne są udzielane w każdy wtorek tygodnia w godz. 11.00 – 14.00 pod nr telefonów 67 212 51 64; 67 349 28 48. Działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w ROD oraz członkom organów PZD udzielamy porad prawnych w sprawach związanych z nabyciem, posiadaniem, zbyciem prawa do działki w ROD oraz członkostwem w PZD. Członkowie samorządów ogrodowych mogą także wyjaśniać z dyżurującym prawnikiem nurtujące ich wątpliwości dotyczące m.in. prowadzenia spraw ogrodu, posiedzeń organów ROD, wykonywania obowiązków ciążących na członkach organów ROD i in.

23.07.2019

Sierpniowy „Mój Ogródek” na rynku od 23 lipca!

W sierpniowym numerze polecamy bardzo praktyczne tematy, które sprawią, że nasze działki będą „bezbłędne” i bardziej funkcjonalne. Zachęcamy więc do lektury artykułów – „Uczmy się na cudzych błędach” i „Warto mieć w ogrodzie”. Czytaj więcej.

20.07.2019

Poprawki Senatu RP przyjęte przez Sejm RP

W dniu 19 lipca 2019 r. w Sejmie RP odbyło się głosowanie nad poprawkami Senatu RP zgłoszonymi do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do nowelizacji ustawy śmieciowej, senatorowie zgłosili łącznie 17 poprawek, w tym jedną dotyczącą ROD. W szczególności zaproponowano, aby w przypadku braku segregacji odpadów, która będzie dla wszystkich obowiązkowa, opłata „karna” wymierzana przez prezydenta, burmistrza lub wójta gminy nie mogła być mniejsza niż 2- krotność, a większa niż – 4 - krotność liczona od ustalonej przed miasto/ gminę stawki opłaty, a nie od stawki maksymalnej wynikającej z ustawy „śmieciowej”. Czytaj więcej.

18.07.2019

Turniej Brydża Sportowego w ROD „Malwa” w Pile

16 lipca 2019 r. w ROD „Malwa” w Pile odbył Turniej Brydża Sportowego. To już III edycja regularnie odbywającego się turnieju o Puchar Prezesa. Powiat Pilski wsparł to wydarzenie, fundując puchary dla zwycięzców i upominki dla wszystkich uczestników turnieju. Gościem turnieju był Przemysław Pochylski, członek Zarządu Powiatu w Pile, który złożył gratulacje laureatom. Informację oraz galerię zdjęć z turnieju oglądaj tutaj.

16.07.2019

Działkowcy z wizytą u Prezydenta Miasta Piły

15 lipca 2019 r. Prezydent Piotr Głowski spotkał się z Kierownictwem Pilskiego Kolegium Prezesów z udziałem Prezesa Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Pile Marianem Praczykiem. Do rozmów z działkowcami dołączył także senator RP Mieczysław Augustyn. Głównym z poruszanych tematów była wystawa plonów KORSO, która w tym roku zaplanowana została na 10 sierpnia w Parku na Wyspie, wydarzeniem towarzyszącym będzie Okręgowy Dzień Działkowca. Poruszano także tematy związane z wykorzystaniem dotacji z UM, pozyskaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na cele infrastrukturalne w pilskich ROD oraz problemem związanym z wywozem odpadów komunalnych zalegających na terenach przylegających do ROD. Zapraszamy działkowców naszego okręgu oraz mieszkańców Piły i okolic do udziału w naszym święcie działkowym. Czytaj więcej.

15.07.2019

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia przez Senat RP nowelizacji ustawy śmieciowej. W dniach 10 - 12 lipca 2019 r. miały miejsce w Senacie RP prace dotyczące ustawy o zmianie ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która w dniu 4 lipca 2019 r. została uchwalona przez Sejm RP. W ramach tych prac, odbyły się posiedzenia komisji senackich tj. Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, w których ROD i działkowców reprezentowali przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców – p. Izabela Ożegalska (sekretarz PZD) oraz p. Monika Pilzak (prawnik z Biura Prawnego PZD). Czytaj więcej.

12.07.2019

Spotkanie działkowców z władzami Wągrowca

10 lipca 2019 r. w urzędzie miasta działkowcy spotkali się z Tomaszem Krancem Starostą Wągrowieckim i Jarosławem Berendtem Burmistrzem Miasta. Działkowców reprezentowali: Marian Praczyk Prezes Okręgu w Pile, Wojciech Girus Prezes, Alicja Gaszyńska Wiceprezes i Zofia Sobecka Skarbnik z ROD „Nad Nielbą”, Piotr Kosecki Prezes z ROD „Kolejarz” i Tadeusz Kroll Prezes ROD im. Szymona Wachowiaka. Prezes Okręgu Marian Praczyk zapoznał włodarzy miasta z ruchem działkowym w naszym regionie. Prezesi poszczególnych ogrodów przedstawili problemy i osiągnięcia swoich ogrodów oraz prosili o wsparcie dla dalszego rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Przedstawiciele władz bardzo przychylnie ustosunkowali się do spraw przedstawionych przez obecnych działaczy działkowych i wyrazili chęć współpracy i pomocy w miarę swoich możliwości. Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze, obydwie strony zadeklarowały chęć częstszych spotkania i bycia ze sobą w kontakcie. Czytaj więcej.

12.07.2019

Informator działkowca lipiec 2019

W lipcowym numerze Informatora działkowca m.in. o stosowaniu środków chemicznych w oparciu o Regulamin ROD, rozsądnym gospodarowaniu wodą, dalszych pracach Sejmu nad ustawą „śmieciową”, dobrosąsiedzkich zasadach, bezpłatnych broszurach ogrodniczych oraz o „Małym Poradniku dla Zarządów ROD”. Czytaj więcej.

05.07.2019

Kolegium Prezesów Powiatu Pilskiego rozpoczęło działalność w nowej kadencji

27 czerwca 2019 r. w ROD im. M. Drzymały w Pile odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Prezesów powiatu pilskiego w nowej kadencji. Po ukonstytuowaniu się Kolegium podsumowało kampanię sprawozdawczo-wyborczą w ROD powiatu pilskiego oraz XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Rozmawiano o potrzebie szkoleń dla nowych Zarządów ROD oraz przygotowaniach do organizacji KORSO i Okręgowych Dnia Działkowca, które w tym roku odbędą się w Pile, a także o innych problemach z którymi zmagają się pilskie ROD. 2 lipca przedstawiciele Kolegium spotkali się z Przewodniczącą Związku Międzygminnego Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Małgorzatą Sypułą. Czytaj więcej.

05.07.2019

Komunikat

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia przez Sejm RP nowelizacji ustawy śmieciowej. W dniu 4 lipca odbyło się w Sejmie III czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 3495), a następnie głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 426 posłów. „Za” oddało głosów – 258, „przeciw” – 142, „wstrzymało się” – 26. W ten sposób, Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy „śmieciowej”. Czytaj więcej.

04.07.2019

Odpowiedź na interpelację posła Krzysztofa Paszyka

23 maja 2019 r. Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk skierował do Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego interpelację poselską w sprawie proponowanych zmian w projekcie ustawy „Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw”, zmierzających do legalizacji „starych samowoli budowlanych”. Odpowiedź na interpelację czytaj tutaj.

04.07.2019

Czterdzieste piąte „Wczasy Pod Orzechami” w ROD im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży

1 lipca br. w ROD im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży rozpoczęto po raz 45 „Wczasy Pod Orzechami”. Wczasy organizowane są dla emerytów i rencistów, w większości niepełnosprawnych z terenu miasta i okolic. W bieżącym roku z tej formy wypoczynku codziennie w godz. 9.00 – 15.00, przez 2 tygodnie skorzystają 52 osoby. Zarząd oddaje dla wczasowiczów Dom Działkowca oraz tereny ogólne ogrodu. Uczestnicy wypoczynku będą spędzać czas w otoczeniu zieleni działkowej, a ich obsługę zapewniają działkowcy. Wczasy otworzył i powitał uczestników Prezes ROD Adam Daszkowski i Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz, który przekazał informacje z życia miasta i najbliższych planów. Czytaj więcej.

02.07.2019

Komunikat

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie podsumowania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2019 roku. W bieżącym roku 2019 kończy się kadencja organów PZD na wszystkich szczeblach organizacyjnych Związku. W Rodzinnych Ogrodach Działkowych zakończyła się już szczególnie ważna i trudna kampania sprawozdawczo-wyborcza. Szczegółowe wyniki statystyczne oraz ocena walnych zebrań przekazana przez Okręgi PZD, były podstawą do opracowania przez Krajowy Zarząd PZD oceny walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w 2019 roku. Czytaj więcej.

02.07.2019

KOMUNIKAT

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Zwiazku Działkowcówz dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie racjonalnego zużycia wody w rodzinnych ogrodach działkowych w związku ze zjawiskiem globalnego ocieplenia. Zjawisko globalnego ocieplenia jest w dużej mierze uwarunkowane wzrostem stężenia w atmosferze tzw. gazów cieplarnianych - dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i freonów, które utrudniają wypromieniowanie ciepła z Ziemi. Emisja dwutlenku węgla odgrywa decydującą rolę w procesie globalnego ocieplenia, dlatego główne działania podejmowane na międzynarodowych naradach klimatycznych, mają na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii źródeł odnawialnych oraz podniesienie efektywności energetycznej. Czytaj więcej.

25.06.2019

Festyn Działkowy w ROD „Calineczka” w Pile

W dniu 15.06.2019 r. w ROD „Calineczka” w Pile odbyła się integracyjna zabawa działkowa połączona z festynem z okazji Dnia Dziecka. Prezes Adam Pająk dokonał otwarcia imprezy witając Czesława Wiśniewskiego – Przewodniczącego Kolegium Prezesów ROD pow. pilskiego. W trakcie festynu można było wspólnie pograć w piłkę, badmintona, poprzeciągać linę, spróbować jazdy gokartem, były również biegi, zorganizowano festyn na podobieństwo znanego niegdyś teleturnieju „Od przedszkola do Opola”. Dla wszystkich przewidziane zostały nagrody w postaci słodyczy, napojów, a dla dzieci zabawki. Wieczorem odbyły się wspólne zawody w piłkę siatkową na specjalnie przygotowanym na tę okazję boisku oraz tenisa stołowego. Czytaj więcej.

25.06.2019

VI BIESIADNA DZIAŁKA w ROD im. St. Staszica w Czarnkowie

Rodzinny Ogród Działkowy im. St. Staszica w Czarnkowie w partnerstwie z Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz Czarnkowską Spółdzielnią Mieszkaniową w Czarnkowie zorganizował w dniu 22 czerwca 2019r. spotkanie pn.: VI BIESIADNA DZIAŁKA. Głównym celem spotkania były: obchody Dnia Dziecka, profilaktyka ppoż. i bezpieczeństwo, integracja i aktywizacja międzypokoleniowa. Działkowcy na biesiadę przybyli z dobrym humorem i koszykiem piknikowym. Biesiadę zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Miasta Czarnków Pan Andrzej Tadla, Członek Zarządu Okręgowej Rady PZD w Pile kol. Stanisław Lemieszka, Prezes ROD Kolejarz w Czarnkowie kol. Władysław Górski, Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie mł. insp. Adam Filip. Czytaj więcej.

19.06.2019

Czytajcie „działkowca”!

Nie przegapcie najnowszego – lipcowego numeru „działkowca”, który właśnie pojawił się w sprzedaży! W tym największym piśmie ogrodniczym na rynku znajdziecie bogactwo praktycznej wiedzy, aktualnych porad i inspiracji, w sam raz na rozpoczynający się wakacyjny sezon! Czytaj więcej.

19.06.2019

„Superowoce z działki”, „Kwiatowe rabaty” - najnowsze bezpłatne broszury ogrodnicze

„Superowoce z działki”, „Kwiatowe rabaty” - najnowsze bezpłatne broszury ogrodnicze, wydane przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców, są już dostępne w zarządach ROD. Czytaj więcej.

19.06.2019

LIPCOWY „Mój Ogródek” na rynku od 19 czerwca!

W lipcowym numerze polecamy gatunki, które są nie tylko atrakcyjne, ale też bardzo przydatne ponieważ wykazują dużą odporność na okresową suszę, a z tym problemem według naukowców zmagać się będziemy coraz częściej. Warto mieć to na uwadze i wzbogacić działkowe nasadzenie o te tak wyjątkowe rośliny. W bieżącym wydaniu przedstawiamy lipcowe prace – sadzenie roślin ozdobnych, podpieranie wysokich gatunków, a także cięcie, które odpowiednio przeprowadzone sprawi, że niektóre krzewy ponownie zakwitną, a inne wzmocnią się już na przyszły rok. Czytaj więcej.

18.06.2019

Dzień Dziecka w ROD „Malwa” w Pile

Upalne czerwcowe popołudnie było świetną okazją do zorganizowania kolejnego Dnia Dziecka, który tradycyjnie, co roku odbywa się w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ Malwa” w Pile. Dzieci licznie przybyły wraz ze swoimi rodzicami lub opiekunami na plac ogrodu. Prezes ROD Ryszard Grzelak przywitał przybyłe na imprezę maluchy. Najmłodsi mieli okazję pochwalić się swoimi talentami w różnych konkurencjach. Były gry, zabawy i konkursy, zamek dmuchany, przyjechali również strażacy, dzięki którym dzieci mogły usiąść za sterami wozu strażackiego i przez chwilę poczuć się jakby byli nimi naprawdę. Każde dziecko otrzymało słodkie upominki. Wspólnej zabawie towarzyszyły radosne śmiechy – największe podziękowanie za wspaniałą zabawę. Czytaj więcej.

17.06.2019

Dzień Dziecka w ROD „Kolejarz” w Pile

W sobotnie czerwcowe popołudnie Zarząd najstarszego w Pile Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Pile zorganizował Dzień Dziecka dla dzieci działkowców. Zarząd ROD przygotował dzieciom wiele atrakcji m. in. gry, zabawy, konkurs rysunkowy, puszczano bańki mydlane, malowano twarze. Ogrodzony teren ogólny ROD położony tuż przy domu działkowca, w bezpośrednim sąsiedztwie działek stworzył dzieciom miłą atmosferę do zabawy na łonie natury. Wiele radości sprawiły dzieciom wyścigi, w których mogły uczestniczyć wraz z rodzicami. Zarząd zafundował najmłodszym również poczęstunek – pieczone kiełbaski, napoje i słodycze. Dzieci bawiły się wspaniale. Czytaj więcej.

16.06.2019

Dzień Dziecka w ROD „Borek” we Wronkach

Na Placu Rekreacyjnym w dniu 8.06.2019 roku o godzinie 15.00 odbył się Dzień Dziecka. Zebranych milusińskich i ich opiekunów powitał v-ce Prezes kolega Andrzej Kubiak, dopiero później dołączył Prezes Zbigniew Ferfet, który wcześniej uczestniczył w XI Zjeździe Delegatów PZD w Pile. Milusińskim zapewniono konkursy zręcznościowe takie jak: rzut lotkami do tarczy, piłeczkami do puszek, oponami do celu, biegi we workach oraz slalom z piłką umieszczoną na taczce. Z zabaw należy wyróżnić: malowanie na foli, rysowanie działki rodziców lub dziadków oraz zabawy edukacyjne, przygotowane przez Nadleśnictwo Wronki. Do dyspozycji dzieciaków były huśtawki, przeciwwaga (ważka), rowerek, hulajnoga oraz mini taczki. Czytaj więcej.

14.06.2019

XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Pile wybrał nowe władze

W dniu 8 czerwca 2019 roku odbył się XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Pile. W Zjeździe udział wzięli delegaci z rodzinnych ogrodów działkowych wybrani podczas walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych ROD w 2019 roku oraz ustępujące władze OZ PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile. W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście : Pan Tadeusz Jarzębak - I Wiceprezes Polskiego Związku Działkowców, Krzysztof Paszyk Poseł na Sejm RP, Tomasz Kranc Starosta Wągrowiecki, Arkadiusz Kubich Wicestarosta Pilski, Beata Dudzińska Zastępca Prezydenta Piły i Jacek Wiśniewski Zastępca Burmistrza Wyrzyska. Zjazd rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru Okręgu oraz odegraniem hymnu państwowego i związkowego. Czytaj więcej. Galerię zdjęć z obrad Zjazdu oglądaj tutaj.

13.06.2019

Dzień Dziecka w ROD im. W. Sikorskiego w Pile

W dniu 10 czerwca 2019 r. na zaproszenie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Sikorskiego w Pile, z okazji Dnia Dziecka do ogrodu przybyła grupa 41 Przedszkolaków - Skrzaty i Misiaki z Publicznego Przedszkola nr 3 w Pile. Festyn otworzył Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Sikorskiego Pan Tadeusz Truty, który powitał przybyłe dzieci oraz Panie Przedszkolanki – Angelikę Kucznier i Hannę Borucką. Zarząd przygotował dla dzieci wspólną zabawę i liczne konkursy, za które wszyscy otrzymali upominki. Festynowi towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda. Z wyrazami wdzięczności dzieci wręczyły Zarządowi podziękowanie za zaangażowanie w przygotowanie ciekawego spotkania, za życzliwość, serce i ogromny uśmiech na twarzy oraz wręczyły przygotowany przez siebie album z ulubionymi roślinami. Czytaj więcej.

12.06.2019

KOMUNIKAT KZ PZD w sprawie I czytania przez Sejm RP projektu nowelizacji ustawy śmieciowej

Zgodnie z dzisiejszymi informacjami na stronie internetowej www.sejm.gov.pl, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495) odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 12:00. W ramach tego, przedstawiciele klubów oraz kół złożą 5 minutowe oświadczenia, w których odniosą się do treści ww. projektu ustawy. Czytaj więcej.

11.06.2019

Czy można połączyć dwie działki ?

Uzyskałem informację, że sąsiad chciałby zrezygnować z dzierżawienia swojej działki, która graniczy bezpośrednio z moją. Jestem zainteresowany odkupieniem prawa do dzierżawy. Czy mogę połączyć dwie działki, a jeśli tak, jak wygląda procedura? Na wstępie należy wskazać, że każdy Rodzinny Ogród Działkowy organizowany jest według planu zagospodarowania który to plan określa m.in. podział na działki wraz z oznaczeniem ich granic i powierzchni. Jest on wykonywany w oparciu o podkład geodezyjny i to na jego podstawie wydzielane są w obrębie ROD działki. Czytaj więcej.

11.06.2019

Festyn z okazji Dzień Dziecka w Chodzieży

W dniu 2 czerwca 2018 roku na zaproszenie Kolegium Prezesów Miasta Chodzieży oraz Burmistrza Miasta Chodzieży Pana Jacka Gursza do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Zielony Zakątek przybyły dzieci z miasta oraz wszystkich 9. rodzinnych ogrodów działkowych miasta Chodzieży na festyn z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbyła się na terenie ogólnym Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Zielony Zakątek. Festyn otworzył Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego pan Wojciech Wrzesz, który powitał przybyłe dzieci z rodzicami i dziadkami, zarządy ogrodów oraz zaproszonych gości. Zaprosił dzieci do konkursów i zabaw przygotowanych przez zarządy ogrodów oraz do zabawy na plac zabaw, który został w bieżącym roku doposażony o nowe urządzenia zabawowe przez Burmistrza Chodzieży. Czytaj więcej.

07.06.2019

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD w sprawie projektu nowelizacji ustawy śmieciowej

W dniu 6 czerwca 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany ostateczny projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej www.premier.gov.pl. projekt ten w dniu 28 maja 2019 r. został przyjęty przez Radę Ministrów. Natomiast, w dniu 5 czerwca 2019 r. został przekazany przez Premiera do Marszalka Sejmu RP, celem przedstawienia go pod obrady Sejmu RP. Do prezentowania stanowiska Rządu w sprawie projektu ustawy został upoważniony Minister Środowiska. Czytaj więcej.

04.06.2019

Nowelizacja prawa budowlanego - stanowisko PZD

Rada Ministrów pracuje nad zmianą prawa budowlanego. Niestety projekt nie trafił do PZD w ramach konsultacji społecznych. Tymczasem propozycje dotyczące tzw. samowoli budowlanych budzą w ogrodach kontrowersje. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD uznał za konieczne zajęcie w sprawie stanowiska, które zostanie skierowane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Czytaj więcej.

04.06.2019

Czy działkowiec może zamontować kamerę na działce?

Regulamin ROD ani inne przepisy obowiązujące w PZD nie zabraniają działkowcowi montowania kamer na działce rodzinnej. Należy więc uznać, że jest on uprawniony do instalacji monitoringu na swojej działce m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób na niej przebywających, czy też ochrony mienia ogrodowego (przed dewastacją lub kradzieżą). Jest to działanie uzasadnione zarówno w ramach porządku prawnego, jak i wykonania praw wynikających z umowy dzierżawy działkowej. Czytaj więcej.

29.05.2019

Starosta Pilski wspiera Rodzinne Ogrody Działkowe

Kolejny raz Powiat Pilski wsparł Rodzinne Ogrody Działkowe. Pieniądze trafią do 29 ogrodów działających na terenie powiatu pilskiego. 28 maja w Starostwie Powiatowym w Pile uroczyście podpisano umowę o dofinansowaniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych w powiecie pilskim kwotą 33 tysięcy złotych. Umowa podpisana została przez Eligiusza Komarowskiego Starostę Pilskiego, Arkadiusza Kubicha – Wicestarostę oraz Mariana Praczyka Prezesa i Marię Fojt Wiceprezesa Okręgu PZD w Pile. W ramach środków zostanie zorganizowany cykl spotkań promujących ochronę środowiska, zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i uprawy ekologiczne. W spotkaniach będą brali udział działkowcy z rodzinami oraz zaproszeni goście. Czytaj więcej.

24.05.2019

Informator działkowca czerwiec 2019

W czerwcowym numerze Informatora działkowca m.in. o bezpłatnych broszurach ogrodniczych dla działkowców; całkowitym zakazie spalania w ROD; obowiązku kompostowania odpadów organicznych, zasadach wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD, zasadach zbierania śmieci oraz zasadach stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Czytaj więcej.

23.05.2019

Inerpelacja posła Krzysztofa Paszyka

Szanowny Panie Ministrze. Z kręgu stowarzyszeń rodzinnych ogrodów działkowych docierają do mnie wyrazy dezaprobaty dla proponowanych zapisów dotyczących art. 49f prawa budowlanego, umożliwiających legalizację m. in. pobudowanych 20 lat temu ponadnormatywnych altan w rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy prezentują stanowisko, że ustawodawca nie powinien w ustawie sankcjonować nieprzestrzegania prawa obowiązującego dotąd przez dziesięciolecia. Czytaj więcej.

23.05.2019

Czytajcie „działkowca”!

Uwaga: już w sprzedaży najnowszy, czerwcowy numer „działkowca”– największy na rynku magazyn ogrodniczy, pełen aktualnej wiedzy, porad ogrodniczych i ciekawych pomysłów na zagospodarowanie działki! ● Różaneczniki i azalie to wyjątkowo bogata i różnorodna grupa krzewów, od lat ciesząca się niesłabnącą popularnością i zainteresowaniem. Królują w wiosennych ogrodach, wypełniając je niezrównaną obfitością i kolorystyką kwiatów. Przybliżamy tajniki ich uprawy i polecamy najpiękniejsze oraz najbardziej niezawodne odmiany, również na www.dzialkowiecsklep.pl! Czytaj więcej.

23.05.2019

CZERWCOWY „Mój Ogródek” na rynku od 22 maja! Kup, przeczytaj, koniecznie poleć innym działkowcom!

W czerwcowym numerze polecamy przepięknie kwitnące wiciokrzewy i to te zarówno o liściach sezonowych, jak i mniej znane – wiecznie zielone. Zwracamy szczególną uwagę na te, które wyróżniają się cudownym i intensywnym zapachem. Warto mieć je na swojej działce! Zachęcamy do prowadzenia drzew w formie palmet – tworzących, w zależności od konstrukcji, ozdobne zielone parawany lub parasole. Ponadto instalujemy system nawadniający w różnym miejscu działki i namawiamy do kompostowania, bo wiemy ile ma to zalet! Czytaj więcej.

23.05.2019

Dostęp do danych osobowych w ROD w ramach nadzoru oraz kontroli

Zgodnie z § 4 uchwały nr 242/2018 KZ PZD z dnia 12.07.2018 r. w sprawie ustalenia zbiorów danych osobowych i zasad dostępu do tych zbiorów w ROD, dostęp do zbiorów i podzbiorów danych osobowych w ROD co do zasady przysługuje prezesowi zarządu ROD, pierwszemu wiceprezesowi zarządu ROD, funkcyjnym członkom zarządu ROD oraz innym osobom, o ile zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez zarząd ROD (na podstawie stosownej uchwały) tj. pozostałym członkom zarządu ROD oraz osobom zatrudnionym w ROD – na potrzeby wykonywania zadań związanych z realizacją umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej. Czytaj więcej.

20.05.2019

Działkowcy gościli rowerzystów

Na tle dwóch poprzednich, trzeci etap Rodzinnych Rajdów Rowerowych "Soboty na dwóch kółkach", zorganizowany przez czarnkowską Rowerową Sekcję Turystyczną, był na wskroś nietypowy. I choć wycieczka była stosunkowo krótka, to na uczestników czekało kilka niespodzianek. Czytaj więcej.

15.05.2019

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 14.05.2019 r. w sprawie realizacji inwestycji w ROD

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Krajowego Zarządu PZD w sprawie inwestycji w ROD, głównie dotyczących najważniejszych elementów infrastruktury ogrodowej jak: sieć elektryczna, sieć wodociągowa, siedziby zarządów ROD, wymiana ogrodzeń itp. przedstawiamy najważniejsze zasady przygotowania inwestycji, podjęcia uchwały przez walne zebranie działkowców, a także rozliczenia zrealizowanej inwestycji. Czytaj więcej.

12.05.2019

XVI Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile

11 maja 2019 roku obradowała Okręgowa Rada PZD w Pile. W posiedzeniu jako zaproszeni goście udział wzięli członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Prezesi ROD, którzy zakończyli w 2019 roku pełnienie swojej funkcji oraz nowo wybrani w 2019 roku. Głównymi tematami posiedzenia było: przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgowej Rady PZD w Pile za okres kadencji 2015 – 2019, przyjęcie projektów dokumentów proponowanych na XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Pile oraz sprawozdania finansowe z ROD Okręgu Pilskiego za 2018 r. i zbiorcze preliminarze finansowe z ROD Okręgu Pilskiego na 2019 r. Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgu PZD Marian Praczyk. Czytaj więcej.

09.05.2019

Delegacja pilskich działkowców na obchodach 74. Rocznicy Dnia Zwycięstwa

8 maja 2018 r. obchodzimy w Polsce Dzień Zwycięstwa, upamiętniający zakończenie II Wojny Światowej w Europie. W Pile uroczystości odbyły się na Pl. Zwycięstwa. Poczet sztandarowy reprezentowali Adam Pająk i Władysław Kowalski z ROD „Calineczka”. Wiązankę kwiatów złożyli Irena Misiuro i Czesław Wiśniewski z ROD „Za Parkiem”. Czytaj więcej.

03.05.2019

Pilscy działkowcy na uroczystych obchodach święta Konstytucji 3 Maja

228 lat temu, 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Uroczystości obchodów święta odbyły się przy pomniku Stanisława Staszica w Pile. Wśród delegacji pilskich władz, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i szkół kwiaty złożyli oraz wystawili poczet sztandarowy pilscy działkowcy. Kwiaty pod pomnikiem złożyli Bożena Knapik z ROD „Belferek”, Renata Gomularz z ROD „Pod Lipami” i Czesław Wiśniewski z ROD "Za Parkiem", Przewodniczący Kolegium Prezesów w Pile. Poczet Sztandarowy reprezentowali Wiesława Bury, Albina Kordek i Piotr Bury z ROD „Kalinka”. Czytaj więcej.

28.04.2019

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD w sprawie kolejnych zmian dot. nowelizacji ustawy śmieciowej

W dniu 24 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, został opublikowany kolejny projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej potocznie ustawą „śmieciową). Projekt ten zawiera kolejne zmiany, dokonane w związku z uwagami zgłaszanymi w procesie legislacyjnym prowadzonym przez MŚ, w tym przekazanymi przez Krajowy Zarząd PZD. Czytaj więcej.

28.04.2019

Kolejne wstąpienie PZD ws. nowelizacji ustawy śmieciowej

W dniu 24.04.2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Został on niezwłocznie przeanalizowany przez Krajowy Zarząd PZD, który w dniu 26.04.2019 r. przekazał do MŚ podziękowania za uwzględnienie zdecydowanej większości postulatów KZ PZD, ROD i działkowców. Jednocześnie KZ PZD poddał pod rozwagę MŚ kolejne kwestie dotyczące gospodarki odpadami na terenie ROD. Czytaj więcej.

26.04.2019

Czytajcie „działkowca”!

W sprzedaży pojawił się już majowy numer „działkowca” – największy na rynku magazyn ogrodniczy z ogromnym doświadczeniem i tradycją w przekazywaniu wiedzy ogrodniczej! Znaleźć w nim można m.in. przydatne, aktualne porady i masę cennych inspiracji na sezon. Nie przegapcie też okazji i zamówcie pakiet rocznej prenumeraty „działkowca” – w atrakcyjnej cenie i z bezpłatną dostawą! Czytaj więcej.

24.04.2019

MAJOWY „Mój Ogródek” na rynku od 24 kwietnia!

W bieżącym numerze polecamy rady na zdrowe kwitnienie, zarówno gatunków rosnących w gruncie na działce, jak i tych uprawianych w pojemnikach na balkonach i tarasach. Zachęcamy do uprawy polskich odmian truskawek, wyhodowanych w naszym klimacie. Są smaczne, plonują bardzo obficie i są mało wrażliwe na szarą pleśń. Sprawdzą się w uprawie lepiej niż odmiany zagraniczne. Czytaj więcej.

23.04.2019

Informator działkowca maj 2019

W majowym Informatorze działkowca piszemy między innymi na temat Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania działek; korzystnej dla PZD zmianie w ustawie o gospodarce nieruchomościami; kończącej się kadencji w PZD; pracach nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz udzielnych ROD pożyczkach i dotacjach. Czytaj więcej.

23.04.2019

Narada instruktorów w Warszawie

W dniach 16–17 kwietnia 2019 r., w Warszawie odbyła się narada instruktorów etatowych ds. ogrodniczych OZ PZD i instruktorów krajowych społecznej służby instruktorskiej. Obrady otworzył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który przywitał wszystkich uczestników i przedstawił założenia i program narady. Na początku odbył się wykład dr Agnieszki Krzymińskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pt. „Aktywna forma hortiterapii na terenach ROD jako sposób realizacji założeń Otwartego Programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”. Czytaj więcej.

23.04.2019

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przypomnijmy, że Związek aktywnie włączył się w prace nad tą nowelizacją, gdyż tworzy faktyczne warunki do ponownego składania tzw. wniosków reprywatyzacyjnych do nieruchomości, których własność publiczna nie powinna być już kwestionowana. Rozwiązanie to może zagrozić licznym ROD, które nierzadko były zakładane na gruntach wywłaszczanych. Czytaj więcej.

13.04.2019

Pilscy działkowcy uczcili ofiary mordu katyńskiego

13 kwietnia 2019 roku w Pile odbyły się uroczystości związane z 79. rocznicą obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu tj. 13 kwietnia 1990 roku. Święto zostało ustanowione 14 listopada 2007 r. w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. Wśród delegacji, pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu na placu Staszica sztandar wystawiła delegacja pilskich działkowców: Alicja Rozmus, Krystyna Kulesza i Kazimierz Bagniewski z ROD „40-lecia WP”, wiązankę kwiatów złożyli: Wiesława Kamińska, Dorota Paszek i Piotr Paszek z ROD im. Drzymały. Czytaj więcej.

10.04.2019

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze w ROD im. Stanisława Staszica w Pile

6 kwietnia 2019 roku w świetlicy Domu Działkowca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. St. Staszica. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Andrzej Kierzkowski, który przywitał przybyłych działkowców oraz członka Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile Adama Daszkowskiego. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych działkowców. Zebraniu przewodniczyła Elżbieta Zdunek księgowa ogrodu. Część sprawozdawczą referowali.:...Czytaj więcej.

10.04.2019

List Prezesa PZD do Ministra Inwestycji Pana Jerzego Kwiecińskiego w sprawie...

Jednostka krajowa PZD zapoznała się z wynikami prac zespołu doradczego do spraw reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Z powyższego materiału wynika, iż w Ministerstwie toczą się zaawansowane prace nad nową ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która – jak wynika z założeń – wprowadzi rewolucję w planowaniu przestrzennym. Czytaj więcej.

10.04.2019

Komunikat KZ PZD w sprawie zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD

Od 2012 r., Krajowy Zarząd PZD podejmuje liczne działania na rzecz zmiany niekorzystnych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej ustawą śmieciową). KZ PZD na bieżąco monitoruje zmiany dokonywane przez Ministerstwo Środowiska w procesie legislacyjnym związanym ze zmianą ustawy śmieciowej, dokonuje oceny prawnej wprowadzanych poprawek, a także występuje do Ministra Środowiska z propozycjami i uwagami w interesie ROD i działkowców (pismo z dnia 3.09.2018 r. i 31.01.2019 r.). Jak się okazuje, działania KZ PZD, przy wsparciu pozostałych struktur PZD przynoszą rezultaty. Ministerstwo Środowiska uwzględniło postulaty PZD w zakresie proponowanych zmian w nowelizacji ustawy śmieciowej. Czytaj więcej.

10.04.2019

Komunikat KZ PZD w sprawie reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Krajowy Zarząd PZD informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zostały zamieszczone najistotniejsze założenia reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego wypracowane w ramach Zespołu doradczego MIiR do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno – budowalnego i systemu planowania przestrzennego. Czytaj więcej.

08.04.2019

Opłaty za śmieci - pozytywne zapowiedzi MŚ

18.03.19 r. rząd opublikował najnowszy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jego postanowienia wskazują, że resort środowiska uwzględnił postulaty zgłaszane przez PZD. 5.04.2019r. Krajowy Zarząd PZD skierował do ministra Henryka Kowalczyka podziękowania za korzystne dla działkowców korekty projektu. Jednocześnie poddał pod rozwagę resortu kolejne kwestie mające znaczenie dla ROD i działkowców. Czytaj więcej.

08.04.2019

Sukces działkowców w Sejmie!

4.04.2019r. Sejm zaakceptował senackie poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Posłowie przyjęli zmianę, o którą zabiegali działkowcy – skrócili (z 3 lat do 1 roku) odroczenie wejścia w życie przepisu wygaszającego możliwość zgłaszania żądania zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Krajowy Zarząd PZD dziękuje wszystkim Posłom i Senatorom, którzy zagłosowali za zmianą postulowaną przez PZD. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich Działkowcom, którzy angażując się w kampanię społeczną zorganizowaną przez Ich stowarzyszenie, walnie przyczynili się do polepszenia sytuacji prawnej ogrodów. Czytaj więcej.

03.04.2019

Komisje sejmowe za korektą nowelizacji ugn

W dniu 3.04.2019r. na wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, rozpatrzono senackie poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (ugn). Senat, na skutek zainicjowanej przez PZD kampanii społecznej, w którą włączyli się działkowcy z całej Polski, zgłosił poprawki służące zminimalizowaniu ryzyka zaistnienia nieprawidłowości w procesie reprywatyzacji wywłaszczonych nieruchomości. PZD starał się zachować aktywną rolę w procesie legislacyjnym. Dlatego w posiedzeniu komisji uczestniczyła delegacja Związku w składzie: Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, oraz radcowie prawni Bartłomiej Piech i Tomasz Terlecki. Czytaj więcej.

03.04.2019

Apele do Sejmu uczestników walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych z okręgu pilskiego

Członkowie PZD uczestnicy walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w okręgu pilskim skierowali apele do Sejmu o poparcie zmian przyjętych przez Senat w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. ROD „Transportowiec” w Trzciance – czytaj tutaj, „Jastrobet” w Jastrowiu – czytaj tutaj, „Relaks” w Jastrowiu – czytaj tutaj, im. K. Libelta w Gołańczy - czytaj tutaj.

30.03.2019

Kampania PZD o korektę nowelizacji ugn – dlaczego?

PZD apeluje o utrzymanie senackiej korekty nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości, które wywłaszczono zgodnie z prawem, jednak nie zostały wykorzystane na cel określony w decyzji wywłaszczeniowej. Zwrot może objąć np. nieruchomość, którą wywłaszczono (zgodnie z prawem i za odszkodowaniem) w latach 60-tych XX w. pod rozbudowę fabryki, ale ostatecznie, ze względów na brak środków na inwestycję, przeznaczono pod budowę bloków, szkoły, czy ogród działkowy. Czytaj więcej.

30.03.2019

Drodzy Działkowcy!

Udowodnijmy wspólnie, że do ogrodów ROD rzeczywiście przyszła wiosna. Pochwalcie się autorskimi fotografiami flory i fauny występującej w naszych ogrodach. Prosimy o nadsyłanie ciekawych kadrów z informacją, w jakim ROD zdjęcie zostało wykonane i kto jest jego autorem. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy. Czytaj więcej.

30.03.2019

Minister Środowiska odpowiedział na interpelację posła Paszyka w sprawie śmieci

W dniu 22.03.2019 r. Minister Środowiska udzielił odpowiedzi posłowi Krzysztofowi Paszykowi (PSL-UED) na jego interpelację nr 29860 w sprawie zmian dokonanych w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Czytaj więcej.

30.03.2019

Czy działkowiec może przepisać działkę po swojej śmierci w oświadczeniu złożonym do zarządu ROD?

Zasady nabywania działki po zmarłym reguluje art. 38 ustawy o ROD, który rozróżnia trzy sytuacje tj. : 1) nabycie prawa po zmarłym, który posiadał małżonka, 2) nabycie prawa po zmarłym, który posiadał małżonka, ale małżonek nie był zainteresowanym nabyciem prawa do działki albo złożył spóźniony wniosek, 3) nabycie prawa po zmarłym, który małżonka nie posiadał (był wdowcem albo kawalerem). Czytaj więcej.

27.03.2019

Apel ROD im. St. Staszica w Pile do Posłów członków Kom. Samorządu Teryt. i Polityki Regionalnej

Postulaty, listy i stanowiska kierowane przez działkowców znalazły zrozumienie oraz uznanie senatorów czego wyrazem było przyjęcie Uchwały Senatu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której wprowadzono 3 poprawki. Niniejszym zwracamy się do Posłów i apelujemy by w ślad za stanowiskiem Senatu przyjęli poprawki w głosowaniu nad ostatecznym kształtem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami... czytamy w apelu działkowców z ROD im. St. Staszica w Pile skierowanym do posłów członków Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej . Czytaj więcej.

27.03.2019

Senat poparł postulaty działkowców

Senat uwzględnił postulaty działkowców i wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa wraca pod obrady Sejmu – kolejne posiedzenie już 3 kwietnia. Warto szybko wystąpić do posłów o akceptację dla senackiej korekty. Czytaj więcej. Wyślij list do posła - czytaj więcej.

26.03.2019

Informator działkowca kwiecień

W najnowszym numerze Informatora „działkowca” przeczytasz m.in. o nowych zasadach ustalania i rozliczania opłaty wodnej w ROD, dalszym procedowaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakazie spalania w ROD, utworzeniu Funduszu Amortyzacyjnego PZD, ogłoszeniu konkursów krajowych w roku 2019 oraz zakończeniu 17 –letniego procesu o zwrot gruntów ogrodów we Wrześni. Czytaj więcej.

26.03.2019

Stanowisko ROD „Malwa” w Trzciance w sprawie zagrożeń dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych

ROD „Malwa” w Trzciance nie rozumie podstaw zmiany zapisów w miejscowych planach zagospodarowania miast m.in. Warszawy, Łodzi i Gdańska dla gruntów ROD z „zieleni działkowej” na tereny zieleni urządzonej czyli ogólnodostępnych parków. Taki zapis jest nie do przyjęcia przez naszych działkowców, w których imieniu Zarząd i Komisja Rewizyjna występują…czytamy w stanowisku ROD „Malwa” w Trzciance. Czytaj więcej.

25.03.2019

Jakie podatki należy zapłacić do urzędu skarbowego po zawarciu umowy przeniesienia praw do działk

Po zawarciu umowy przeniesienia praw do działki należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych, który reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym bowiem podatkiem opodatkowana jest sprzedaż i zamiana rzeczy i praw majątkowych - art. 1 ust. 1 pkt 1a. W związku z tym, ze umowa przeniesienia praw do działki ma charakter „umowy sprzedaży” należy uznać, że podlega ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czytaj więcej.

22.03.2019

XXVIII posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

W dniu 20 marca 2019 r. odbyło się w Warszawie XXVIII posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Posiedzenie otworzył i prowadził Eugeniusz Kondracki – Prezes PZD. Prezes PZD przywitał członków Krajowej Rady PZD, zaproszonych gości: Panią Marię Fojt – Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, nowego Prezesa Okręgu w Lublinie – Pana Grzegorza Kurczuka oraz uczestniczących w obradach prezesów okręgów, nie będących członkami Krajowej Rady PZD. Następnie Krajowa Rada PZD przyjęła obszerny porządek posiedzenia. Przyjęty porządek obejmował bardzo ważne i trudne tematy:..Czytaj więcej.

22.03.2019

Czytajcie „działkowca”!

Pojawił się już najnowszy, kwietniowy numer „działkowca” – największe pismo ogrodnicze na rynku i najlepsze źródło aktualnych porad ogrodniczych i ciekawych pomysłów na nowy sezon! Z naszą pomocą bez problemu przywrócicie blask rabatom, kwietnikom i innym zielonym zakątkom. Warto też skorzystać z okazji i zamówić pakiet rocznej prenumeraty „działkowca” – w atrakcyjnej cenie i z bezpłatną dostawą! Czytaj więcej.

22.03.2019

Komunikat KZ PZD z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy "śmieciowej"

W dniu 18 marca 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, został opublikowany kolejny projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (potocznie zwanej ustawą „śmieciową). Z treścią projektu można zapoznać się na: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315504/katalog/12530816#12530816. Projekt ten zawiera kolejne zmiany, dokonane w związku z uwagami zgłaszanymi w procesie legislacyjnym prowadzonym w Rządowym Centrum Legislacji, w tym przekazanymi przez Krajowy Zarząd PZD w piśmie z dnia 31.01.2019 r. Czytaj więcej.

20.03.2019

KWIETNIOWY „Mój Ogródek” od DZIŚ W SPRZEDAŻY! Kup, przeczytaj, koniecznie poleć innym działkowcom

W numerze przedstawiamy dobór gatunków, które towarzyszyć będą letnim cebulowym na rabacie. Polecane zestawienia sprawdzą się zarówno przy działkowych altanach, jak i w miejscach reprezentacyjnych ogródka. Polecamy świąteczne roślinne dekoracje, a także gatunki jednoroczne, które właśnie w kwietniu można wysiać już na rabatę. Będzie taniej dla domowego budżetu i znacznie wcześniej kolorowo na działce! Czytaj więcej.

18.03.2019

List do Henryka Kowalczyka Ministra Środowiska

Nowelizowana ustawa powoduje wśród działkowców koszty, które i tak są już na wysokim poziomie, a pamiętać należy, że to Rodzinne Ogrody Działkowe stanowią oazę x»řpoczynku i zieleni w miastach. Wiele rodzin działkowych — zarówno dzieci jak i emeryci — mogą pozwolić sobie na tę formę relaksu i wypoczynku oraz bycia razem wśród naszej zieleni. Zgodnie z art. 42 naszego Regulaminu wszyscy działkowcy muszą posiadać kompostownik, w których na biohumus przerabiane są odpady działkowe. Właściciele nieruchomości zabudowanych z tytułu posiadanych kompostowników mogą korzystać ze zwolnienia z części opłaty. Działkowcy są bezpodstawnie wykluczeni z tego zwolnienia - czytamy w liście do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka przesłanym z Okręgu Pilskiego i Kolegium ROD pow. pilskiego. Czytaj więcej.

18.03.2019

Listy i stanowiska do Senatorów RP od działkowców z Okręgu Pilskiego

Kolejne listy i stanowiska przesłane do Senatu RP przez działkowców z Okręgu Pilskiego w sprawie procedowanej nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Listy przesłali członkowie PZD uczestniczący w Walnych Zebraniach Sprawozdawczo - Wyborczych w: ROD "Na Rozdrożu" w Okonku - czytaj tutaj, ROD "Bratek" w Krzyżu Wlkp. - czytaj tutaj, ROD "Gwda" w Pile - czytaj tutaj oraz Kolegium Prezesów ROD m. Trzcianki - czytaj tutaj.

15.03.2019

Kolejne listy do Senatu RP w sprawie procedowanej nowelizacji ustawy o nieruchomościach

Listy do Senatorów RP od Kolegiów Prezesów ROD przesłali: Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu pilskiego - czytaj tutaj, Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Rogoźna - czytaj tutaj, Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych we Wronkach - czytaj tutaj, Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Czarnkowie - czytaj tutaj, Rodzinny Ogród Działkowy "Wielatowo" w Złotowie - czytaj tutaj.

15.03.2019

Jak wygląda procedura zamiany działek w innych ROD?

W celu dokonania zamiany działek w innych ROD, działkowcy winni podjąć następujące działania wynikające m.in. z art. 41 ustawy o ROD tj.: dokonać wzajemnego przeniesienia praw do działek w drodze umowy zamiany praw do działek (wzór dostępny na: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html), udać się do notariusza i złożyć w jego obecności podpisy pod umową zamiany praw do działek (wzór dostępny na: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html), złożyć do zarządów ROD (właściwych ze względu na miejsce położenia działek) wnioski o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki (wzór dostępny na: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html). Można je złożyć osobiście albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej. Czytaj więcej.

14.03.2019

Listy do Senatu RP działkowców z Okręgu Pilskiego

Kolejne listy i stanowiska przesłane do Senatu RP przez działkowców z Okręgu Pilskiego w sprawie procedowanej nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Listy przesłali: Rodzinny Ogród działkowy im. St. Staszica w Pile - czytaj tutaj, Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Chodzieży - czytaj tutaj, ROD "Kolejarz" w Krzyżu Wlkp. - czytaj tutaj.

13.03.2019

Nadzwyczajne XXVII posiedzenie Krajowej Rady PZD

Na dzień 12 marca 2019 r. zwołano Nadzwyczajne XXVII posiedzenie KR PZD. Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym ze względu na trwający senacki etap prac legislacyjnych nad znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami przyjętą przez Sejm w dniu 20 lutego 2019 r., który ma zakończyć się posiedzeniem Senatu w dniu 20 marca 2019 r. i konieczność oceny znaczenia ustawy dla rodzinnych ogrodów działkowych i ustalenia działań, które zniwelują skutki, jakie za sobą niesie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Poza członkami KR PZD w posiedzeniu uczestniczyli również radcy prawni i dyrektorzy biur kilku okręgów. Czytaj więcej.

13.03.2019

Stanowisko Krajowej Rady PZD z dn. 12.03.2019 r. w spr. znaczenia ROD dla miast i ich społeczności

Krajowa Rada PZD stwierdza, że rodzinne ogrody działkowe, w szczególności te w dużych miastach, muszą się zmieniać i rozwijać. Należy zacząć inwestować w ich rozwój i estetykę. Ich wygląd i prowadzona działalność na rzecz społeczeństwa będzie miała wpływ na zakusy władz zmierzające do pozyskania gruntów ROD poprzez ich powolną likwidację. Miejmy świadomość, że dużo trudniej będzie zlikwidować dobrze wyglądający i funkcjonujący ogród, niż taki, który odstrasza swoim wizerunkiem. Ogrody posiadają walory rekreacyjne, wypoczynkowe oraz socjalne, dając korzyści użytkownikom działek, ale również podnoszą standardy ekologiczne otoczenia, dzięki czemu są dobrodziejstwem dla całej społeczności lokalnej. Działania ogrodów wychodzących naprzeciw potrzebom miast i społeczności lokalnej będą skutkowały tym, że w sytuacjach zagrożenia ich istnienia, społeczeństwo świadome zalet ogrodów działkowych i ich niezbędności w miejskim ekosystemie, stanie po ich stronie, by swoim poparciem dla ROD walczyć o jakość życia w mieście. - Czytamy w Stanowisku Krajowej Rady PZD z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie znaczenia ROD dla miast i ich społeczności. Czytaj więcej.

12.03.2019

Przedstawiciele pilskich działkowców na spotkaniu u Prezydenta Miasta

11 marca 2019 r. przedstawiciele pilskich działkowców spotkali się z Prezydentem Miasta. W spotkaniu uczestniczyli Piotr Głowski Prezydent Piły, Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem” oraz prezesi Genowefa Chomont – ROD „Gwda”, Tadeusz Truty - ROD im. gen. Władysława Sikorskiego, Ryszard Grzelak - ROD „Malwa” i Andrzej Kierzkowski ROD im. St. Staszica. Spotkanie poświęcone było omówieniem współpracy w 2019 roku i możliwości wsparcia w realizacji programów przez ogrody ze strony władz samorządowych. Czytaj więcej.

12.03.2019

W jaki sposób należy dokonać wyboru członków władz ogrodowych?

W bieżącym roku, w rodzinnych ogrodach działkowych odbędą się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze, które m.in. dokonają wyborów władz ogrodowych. W związku z tym, warto wiedzieć, jakie obowiązują generalne zasady w zakresie wyboru przez walne członków zarządu oraz komisji rewizyjnych. Czytaj więcej.

12.03.2019

List Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD "Malwa" w Trzciance do senatorów

Pomimo składanych przez Polski Związek Działkowców wniosków dotyczących niekorzystnych zapisów dla działkowców dotyczących zasad zwrotu nieruchomości publicznych nabytych w drodze wywłaszczenia, sejm przyjął ustawę. Zarząd z Komisją Rewizyjną nie rozumieją przyczyn nie podjęcia dyskusji w Sejmie RP nad przesłanymi uwagami do projektu ustawy przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 24 stycznia 2019. Niekorzystne zapisy zagrażają wielu ogrodom działkowym w dalszym ich istnieniu oraz ich działkowcom, którzy w przypadku obowiązywania w obecnym brzmieniu ustawy, po zgłoszeniu roszczenia do gruntów ROD zostaną pozbawieni odszkodowania za dokonane nasadzenia na uprawianych działkach oraz pobudowane altany ... czytamy w liście Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD "Malwa" w Trzciance. Czytaj więcej.

12.03.2019

Spotkanie przedstawicieli PZD z Burmistrzem Okonka

W dniu 8 marca 2019 roku odbyło się spotkanie z Burmistrzem Okonka Panem Andrzejem Jasiłek, który został wybrany w jesiennych wyborach samorządowych. Głównym celem spotkania było zapoznanie Burmistrza z samorządami ROD miasta Okonka oraz przedstawienie problemów ogrodów i ich potrzeb w zakresie potrzeb infrastruktury ogrodowej. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Okręgu PZD w Pile Marian Praczyk, Wiceprezes Okręgu PZD Maria Fojt, Prezes ROD im. Wł. Broniewskiego Bogusław Chodor. Zarząd ROD "Na Rozdrożu" reprezentowali Prezes - Piotr Fryc członek Okręgowej Rady PZD w Pile, Maria Miszta - Radna Rady Gminy Okonek, członek PZD oraz Jadwiga Bielacka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD. Czytaj więcej.

10.03.2019

Spotkanie Prezesów ROD z Burmistrzem Trzcianki

W dniu 7 marca 2019 roku w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców z Burmistrzem Miasta Trzcianki p. Krzysztofem Wojciechem Jaworskim, który został wybrany Burmistrzem w jesiennych wyborach samorządowych. W spotkaniu udział wzięli Marian Praczyk - Prezes Okręgu PZD w Pile, Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile oraz Prezesi ROD m. Trzcianki: Zygmunt Czarny- Radny Rady Miejskiej, członek OZPZD - ROD Słonecznik, Andrzej Palczyński członek Okręgowej Rady PZD - ROD Malwa, Paweł Kolendowicz - ROD Transportowiec, Andrzej Bąkorowski - ROD Relaks i Sebastian Zdanowski - ROD Spółdzielca. Głównym celem spotkania było poinformowanie nowego Burmistrza o ogrodach funkcjonujących w Trzciance ich problemach oraz stanie ich zagospodarowania. Czytaj więcej.

09.03.2019

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku w sprawie wycinki drzew na terenie ROD i działek

W dniu 25.10.2018 r. Krajowy Zarząd PZD wystąpił do Ministra Środowiska w sprawie wycinki drzew ozdobnych z działek i z terenów ogólnych ROD. W ww. piśmie wskazał, że obecnie działkowcy oraz PZD korzystają ze zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew w ograniczonym zakresie. Mają bowiem prawo wycinać bez zezwolenia tylko drzewa owocowe, krzewy rosnące w skupisku o pow. do 25 m2 oraz drzewa, których obwód na wysokości 5 cm nie jest większy niż: 80 cm – w odniesieniu do topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm – w odniesieniu do kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. W odniesieniu do innych drzew (w tym ozdobnych), działkowcy i PZD muszą występować do właściwych organów z wnioskami o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę. Czytaj więcej.

08.03.2019

Tłusty czwartek w ROD „Kolejarz” Piła

Dnia 28.02.2019 Zarząd ROD „Kolejarz” w Pile zorganizował z okazji „tłustego czwartku” spotkanie integrujące działkowców przy wyśmienitym poczęstunku – świeżych pączkach z zaprzyjaźnionej piekarni. Pojawili się zaproszeni goście – Prezesi ROD „Gwda” i „Malwa” Piła oraz przedstawiciel Okręgowego Zarządu. Przy okazji tłustego czwartku z racji tego, że ostatki za pasem, była również okazja do potańczenia, rozmów i wzajemnej integracji. Czytaj więcej.

08.03.2019

Spotkanie przedstawicieli PZD z Wiceministrem Infrastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o ...

W dniu 7 marca 2019 r w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Sekretarzem Stanu Arturem Soboniem. Na czele delegacji związkowej stał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, któremu towarzyszyli Dyrektor Biura Prawnego PZD radca prawny Bartłomiej Piech oraz Zastępca Dyrektora Biura Prawnego PZD Tomasz Terlecki. Ze strony rządowej obok Ministra udział wzięli urzędnicy z resortu, w tym Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Kutyła, a także Naczelnik Wydziału Wykonywania oraz Ograniczania Praw do Nieruchomości Grzegorz Kutyła. Czytaj więcej.

06.03.2019

Komunikat KZ PZD w sprawie odpowiedzi Min. Środowiska dot. projektu nowelizacji ustawy śmieciowej

Od września 2018 r. trwają w Ministerstwie Środowiska prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwaną potocznie ustawą „śmieciową”. Od samego początku, PZD, ROD i działkowcy silnie angażują się w prace nad ww. nowelizacją ustawy, aby dostosować aktualne przepisy prawa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ROD do aktualnych potrzeb Związku, ogrodów i działkowców. W dniu 3.09.2018 r., KR PZD przekazała do Ministerstwa Środowiska pierwsze pismo w sprawie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw, w którym zgłosiła szereg uwagi i propozycji. Czytaj więcej.

06.03.2019

Ogłoszenie konkursu krajowego "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2019"

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie Statutu PZD oraz uchwały nr 55/2019 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 lutego 2018 r. postanawia ogłosić coroczny konkurs krajowy pn. „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2019”. Termin zgłaszania ogrodów do konkursu upływa 30 kwietnia 2019 r. Serdecznie zapraszamy do udziału. Czytaj więcej.

06.03.2019

Ogłoszenie konkursu krajowego "Wzorowa Działka Roku 2019"

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie Statutu PZD oraz uchwały nr 56/2019 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 lutego 2018 r. postanawia ogłosić coroczny konkurs krajowy pn. „Wzorowa Działka Roku 2019”. Termin zgłaszania działek do konkursu upływa 30 kwietnia 2019 r. Serdecznie zapraszamy do udziału. Czytaj więcej.

06.03.2019

Listy do senatorów z ROD Okręgu Pilskiego w sprawie nowelizacji ustawy o gosp. nieruchomościami

Działkowcy z ROD Okręgu Pilskiego ślą kolejne listy do Marszałka Senatu i Senatorów z Wielkopolski w sprawie uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, w których wyrażają swoją dezaprobatę do niekorzystnych zapisów dla działkowców i ogrodów. W listach proszą o podjęcie merytorycznej dyskusji w Senacie i uwzględnienie uwag przesyłanych przez samorządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz wyrażonych w opinii prawnej Krajowego Zarządu PZD. ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży czytaj więcej, ROD „550-lecia Chodzieży” w Chodzieży czytaj więcej, ROD „Gwda” w Pile czytaj więcej, ROD „Pod Lipami” w Pile czytaj więcej.

05.03.2019

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze w ROD "Za Parkiem" w Pile

W dnia 1 marca 2019 roku w ROD "Za Parkiem" w Pile odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków PZD. Zebranie otworzył Prezes ROD Czesław Wiśniewski. Okręgowy Zarząd PZD na zebraniu reprezentowała Wiceprezes Okręgu PZD Maria Fojt. Zebranie odbyło się w drugim terminie. W czasie oczekiwania na drugi termin Prezes ROD Czesław Wiśniewski poinformował uczestników zebrania o kosztach wywozu śmieci z terenu ROD i problemach z tym związanych w ogrodzie. Następnie głos zabrała Maria Fojt, która przekazała informację o podejmowanych działaniach przez Krajowy Związek PZD i OZPZD w sprawach: - nowelizacji ustawy o nieruchomościach w zakresie zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia, której zapisy grożą niekorzystnymi decyzjami dla ROD i działkowców...Czytaj dalej.

04.03.2019

Spotkanie z Posłanką na Sejm RP Martą Kubiak

4 marca br. w biurze poselskim w Pile odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Pile z Posłanką na Sejm Martą Kubiak. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Okręgu PZD Marian Praczyk, Wiceprezes Okręgu PZD Maria Fojt oraz członkowie Okręgowej Rady i Prezesi: Genowefa Chomont z ROD „Gwda”, Tadeusz Truty z ROD im. gen. W. Sikorskiego, Andrzej Kierzkowski z ROD im. St. Staszica w Pile i Iga Dmitroca kierownik biura Okręgu. Przedmiotem spotkania była uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która daje podstawę do reaktywacji roszczeń w sprawach, w których nastąpiło ich prawomocne wygaśnięcie. Podczas spotkania przedstawiono Pani Poseł niekorzystne dla ogrodów i działkowców zapisy projektu ustawy oraz przekazano listy, stanowiska samorządów ROD i OZ PZD naszego okręgu i opinię Biura Prawnego PZD. Czytaj więcej.

04.03.2019

List do Marszałka Senatu od ROD "Za Parkiem" w Pile

Jesteśmy zaniepokojeni takimi zapisami, które pozwalają byłym właścicielom występować ponownie z roszczeniami do gruntów ROD posiadających uregulowany stan prawny decyzjami administracyjnymi, któr wygasły zgodnie z Konstytucją RP - czytamy w liście uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD "Za Parkiem" w Pile. Czytaj więcej.

04.03.2019

Wyróżnienie dla Chodzieskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych

W dniu 2 marca 2019 roku w Chodzieskim Domu Kultury odbyła się specjalna gala podsumowująca wydarzenia 2018 roku w Chodzieży. Podczas gali został rozstrzygnięty miejski plebiscyt „Chodzież Potrafi ". Galę otworzył Burmistrz Chodzieży Pan Jacek Gursz, który powitał przybyłych mieszkańców i zaproszonych gości, a przede wszystkim przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Stwierdził, że gala „Chodzież Potrafi" to gala dla ludzi z Chodzieży wyjątkowych z pomysłem, energią oraz aktywnych . Władze samorządowe naszego miasta wspomagają wszystkie organizacje pozarządowe, które spełniają nasze marzenia i realizują coś dla innych. Nie zapominają o ludziach potrzebujących. Angażują się, aby upiększać nasze miasto. Realizują swoje hobby od dzieci, młodzieży po ludzi dojrzałych. Dla mnie to zaszczyt współpracować z takimi ludźmi oraz z takimi organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami. Czytaj więcej.

04.03.2019

Okręgowy Zarząd PZD w Pile do senatorów RP

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 3108) Okręgowy Zarząd PZD w Pile wysłał listy do Jadwigi Rotnickiej, Piotra Florka, Mieczysława Augustyna i Jana Filipa Libickiego senatorów RP z Wielkopolski, w których wskazuje na zagrożenia wynikające nowelizacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działkowców. W treści listu zwracamy się z prośbą o podjęcie dyskusji nad zgłoszonymi wcześniej uwagami przez samorządy PZD podczas dalszych prac legislacyjnych w Senacie na Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury. Do listów dołączono opinię prawną Krajowego Zarządu PZD. Z treścią dokumentów można zapoznać się tutaj.

02.03.2019

Krajowy Zarząd do Marszałka Senatu !

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami niesie ryzyko pojawienia się w olbrzymiej ilości nowych roszczeń reprywatyzacyjnych, w tym do terenów zajmowanych przez działkowców. Dlatego PZD nie rezygnuje z zabiegów o jej zmianę. KZ PZD przekazał do Marszałka Senatu oraz członków komisji senackich analizę. Wskazuje w niej, że nowelizacja nie tylko wywoła falę nowych roszczeń reprywatyzacyjnych, ale także narusza Konstytucję. Czytaj więcej.

27.02.2019

XV Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile

25 lutego 2019 roku obradowała Okręgowa Rada PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Głównymi tematami posiedzenia było: podsumowanie działalności w 2018 roku, przyjęcie planu pracy, preliminarza finansowego na rok 2019, stan przygotowań do odbycia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD oraz XI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu w Pile. Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgowej Rady PZD Marian Praczyk. Maria Fojt Wiceprezes Okręgowej Rady przedstawiła informację na temat zagrożeń dla ROD w związku z uchwaloną nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami. Czytaj więcej.

26.02.2019

Interpelacja posła Krzysztofa Paszyka w sprawie zmian w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości...

22 lutego 2019 roku Krzysztof Paszyk poseł na Sejm RP złożył do Henryka Kowalczyka Ministra Środowiska interpelację w sprawie zmian dokonanych w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Interpelacja wskazuje na nierówność podmiotów w zakresie obciążeń związanych z odprowadzaniem odpadów komunalnych na niekorzyść działkowców. Czytaj więcej.

26.02.2019

Pilscy działkowcy ponownie spotkali się z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem

Zaledwie 9 dni minęło od spotkania z Mieczysławem Augustynem Senatorem RP w sprawie niekorzystnych zapisów dla działkowców i ogrodów w projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami gdy tymczasem Sejm RP, nie biorąc pod uwagę stanowiska naszego Związku i działkowców, w dniu 20 bm. uchwalił wymienioną nowelizację ustawy. W efekcie tej nowelizacji nastąpi reaktywacja roszczeń w sprawach, w których nastąpiło ich prawomocne wygaśniecie. Ponieważ ustawa została przesłana do Senatu, w dniu 25 lutego 2019 roku doszło do ponownego spotkania przedstawicieli Okręgu i pilskich działkowców z senatorem. Czytaj więcej.

25.02.2019

List do Marszała Senatu członków Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile

Członkowie Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2019 roku wystosowali list do Stanisława Karczewskiego Marszałka Senatu RP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celów wywłaszczenia - druk sejmowy nr 3108, w którym czytamy między innymi: W naszej i ich ocenie stwierdzamy, że tak znowelizowana ustawa zagraża nieruchomościom będących dziś własnością Skarbu Państwa lub Gmin, na których istnieją zagospodarowane Rodzinne Ogrody Działkowe. Funkcjonują ogrody, które organizowały ponad 50 lat temu zakłady pracy dla swoich pracowników na gruntach wywłaszczonych zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia na podstawie decyzji administracyjnych. Działkowcy z tych ogrodów nie zabierali nikomu ziemi gdyż tereny pod ogród otrzymali od administracji publicznej. Dziś okazuje się, że po tylu latach znowelizowana przez Sejm RP w dniu 20 lutego 2019 roku ustawa o gospodarce nieruchomościami pozwalać będzie byłym właścicielom wywłaszczonym z nieruchomości reaktywować swoje roszczenia do nieruchomości uregulowanych decyzjami, które wygasły zgodnie z nową Konstytucją RP. Czytaj więcej.

21.02.2019

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie w sprawie uchwalenia niekorzystnej dla ROD nowelizacji..

W dniu 20 lutego 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk 3108), która jest niekorzystana dla PZD, ROD i działkowców W głosowaniu wzięło udział 436 posłów, z czego 430 posłów głosowało „za”, 3 posłów głosowało „przeciw”, a 3 posłów „wstrzymało się” od głosów. Uchwalenie ustawy poprzedziła debata sejmowa, w której poseł Bogdan Rzońca przedstawił sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odnoszące się do projektu ww. ustawy. Czytaj więcej.

21.02.2019

Wdrożono system newsletter dla Zarządów ROD

Krajowy Zarząd PZD informuje, że zgodnie z uchwałą KZ nr 410/2018 został uruchomiany system komunikacji z zarządami ROD za pomocą newsletterów. Ogrody, które przekazały do Okręgowych Zarządów swoje adresy mailowe otrzymały wczoraj elektroniczną wersję poradnika RODO w ROD oraz wytyczne do przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Czytaj więcej.

21.02.2019

Czytajcie „działkowca”!

Nie przegapcie najnowszego – marcowego numeru „działkowca”, który właśnie pojawił się w sprzedaży! W tym największym piśmie ogrodniczym na rynku znajdziecie m.in. masę praktycznych porad i inspiracji w sam raz na rozpoczynający się sezon! Warto też skorzystać z okazji i zamówić pakiet rocznej prenumeraty „działkowca” – w atrakcyjnej cenie i z bezpłatną dostawą! Czytaj więcej.

21.02.2019

Spotkanie z Posłem Marcinem Porzucek

W dniu 18 lutego br. w biurze poselskim odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Pile z Posłem na Sejm Marcinem Porzucek. Spotkanie dotyczyło zagrożeń jakie niesie dla działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Okręgu PZD Marian Praczyk, Wiceprezes Okręgu PZD Maria Fojt oraz Czesław Wiśniewski - Przewodniczący Kolegium Prezesów w Pile. Zagrożenia wynikające z projektu nowelizacji ustawy przedstawiła Maria Fojt. Czytaj więcej.

20.02.2019

Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieru...

Największe wątpliwości budzą przepisy przejściowe, które dają możliwość w ciągu 3 lat od wejścia w życie ustawy możliwość zgłaszania roszczeń do gruntów wywłaszczonych decyzjami administracyjnymi do których roszczenia wygasły. Uważamy, że prawo nie powinno działać wstecz. Jesteśmy zaniepokojeni, że Polski Związek Działkowców jako ogólnopolskie stowarzyszenie reprezentujące interesy miliona rodzin działkowych posiadających działki w rodzinnych ogrodach działkowych zrzeszonych w Związku - zagospodarowanych w większości na gruntach Skarbu Państwa nie został zaproszony do udziału w procesie legislacyjnym... Czytaj więcej.

20.02.2019

WIOSENNY MARCOWY „Mój Ogródek” od DZIŚ W SPRZEDAŻY! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom!

W numerze przedstawiamy oryginalne gatunki pnączy. Takie atrakcyjne okazy sprawdzą się zarówno w działkowych kompozycjach – przy altanach i pergolach, jak i w donicy na balkonie czy trasie. W marcowym wydaniu pomagamy usystematyzować plan pracy w sadzie od marca do maja. Doradzamy: co przyciąć, co kupić, co przeczepić, a co „zlustrować” szukając szkodników. Czytaj więcej.

20.02.2019

Wiosenny katalog sprzedaży wysyłkowej dzialkowiec.sklep

Zapoznaj się z wiosennym katalogiem sprzedaży wysyłkowej dzialkowiec.sklep Znajdziesz w nim min. szeroki wybór kwiatów cebulowych, bylin, róż, pnączy, drzew i krzewów owocowych. Czytaj więcej.

19.02.2019

Zmarł Prezes Okręgu PZD w Lublinie – Stanisław Chodak

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci sp. Stanisława Chodaka Prezesa Okręgu PZD w Lublinie i wieloletniego Wiceprezesa Krajowej Rady PZD w Warszawie. Wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają Prezes Okręgu, członkowie Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile oraz pracownicy Biura Okręgu.

19.02.2019

Album projektów budynków dla zarządów ROD już gotowy

Na początku lutego br jednostka krajowa PZD przekazała okręgowym zarządom PZD wydrukowane albumy projektów obiektów budowlanych, prezentujące 12 budynków dla zarządów ROD (o powierzchni zarówno 25m2, jak i 35m2). Przedstawione w albumie projekty uwzględniają potrzeby Rodzinnych Ogrodów Działkowych w zakresie zapewnienia członkom organów ROD miejsca do pracy, spotkań z działkowcami oraz przechowywania dokumentacji ogrodowej (co jest szczególnie istotne w świetle ochrony danych osobowych). Czytaj więcej.

14.02.2019

74. rocznica powrotu Piły do Macierzy

14 lutego 2017 r. pod pomnikiem na Pl. Zwycięstwa obchodzono 74 rocznicę powrotu Piły do Macierzy. Wśród delegacji pilskich władz, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i szkół kwiaty złożyli oraz wystawili poczet sztandarowy pilscy działkowcy. Poczet sztandarowy reprezentowali działkowcy z ROD „Podlasie”: Eugenia Białas, Krzysztof Muszyński i Andrzej Maziuk. Kwiaty pod pomnikiem złożyli działkowcy z ROD „Polam”: Kazimiera Kowalska, Marianna Gaczkowska, Paweł Gredczyszyn oraz Marian Praczyk Prezes Okręgu i Ryszard Grzelak Wiceprzewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Malwa”. Czytaj więcej.

12.02.2019

Spotkanie z Senatorem RP M.Augustynem w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami

11 lutego 2019 roku w Pile przedstawiciele działkowców spotkali się z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem. Ze strony działkowców w spotkaniu udział wzięli: Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes Okręgu w Pile, Andrzej Kierzkowski członek OZ i Prezes ROD im. St. Staszica w Pile oraz Ryszard Grzelak Wiceprzewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Malwa” w Pile. Przedmiotem spotkania był projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. W toku rozmowy zwrócono uwagę na zagrożenia dla rodzinnych ogrodów działkowych wynikające z projektu nowelizacji, a w szczególności na proponowaną reaktywację roszczeń w sprawach, w których wydana była ostateczna decyzja. Czytaj więcej.

11.02.2019

Pierwsze dotacje z Gmin dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pilskiego w 2019 roku

Rady Miast i Gmin na wnioski złożone przez Zarządy ROD i Okręg PZD w Pile przyznały dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizacje infrastruktury ogrodowej w celu poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do rodzinnych ogrodów działkowych. Dotacje przyznały Rady Miast i Gmin : Wyrzysk, Gołańcz, Czarnków oraz Wronki dla:... Czytaj więcej.

11.02.2019

Podsumowanie dokonań roku 2018 w ROD „ Zielony Zakątek” w Chodzieży

W dniu 9 lutego 2019 roku Prezesa Zarządu ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży Pan Wojciech Wrzeszcz zaprosił członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD oraz działkowców, którzy w 2018 roku aktywnie włączyli się w realizację zadań przyjętych przez walne zebranie członków PZD w 2018 roku. W spotkaniu Prezesa Okręgu PZD w Pile reprezentowała Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD. Prezes ROD Wojciech Wrzeszcz powitał licznie przybyłych działkowców oraz Wiceprezes Okręgu PZD. Następnie skierował słowa podziękowania do członków samorządu ROD, a przede wszystkim do działkowców za przepracowanie wiele godzin pracy w 2018 roku na rzecz ogrodu...Czytaj więcej

10.02.2019

Stanowisko ROD "Zielony Zakątek" w Chodzieży w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce..

Działkowcy wraz z członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego  "Zielony Zakątek" w Chodzieży uczestnicy spotkania w dniu 9 lutego 2019 roku po zapoznaniu się z propozycjami zmian w projekcie nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami stwierdzamy, że jest on w kilku kwestiach bardzo niekorzystny dla działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych...Nasze wątpliwości budzi w projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - możliwość odzyskania praw do gruntów byłych właścicieli, do których roszczenia już wygasły oraz wznowienia postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, które już wiele lat temu zakończyły się odmową. Przyjęcie takich rozwiązań w ustawie spowoduje, że wiele takich decyzji zapadnie do gruntów rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców którzy posiadają w nich działki od wielu lat... Czytaj więcej.

08.02.2019

Uwaga ! Zarządy okręgów PZD i ROD ! Działkowcy !

Poniżej zamieszczamy pismo Ministra Środowiska w sprawie Projektu Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia (KPOZP). Proszę o zapoznanie się z tym dokumentem i przedstawienie uwag. Temat jest bardzo ważny dla naszego kraju, również dla społeczności działkowej. Proszę również te uwagi przekazać do Krajowego Zarządu na adres mailowy. Czytaj więcej.

30.01.2019

Narady szkoleniowe w okręgu pilskim

W okresie 21 stycznia – 30 stycznia 2019 roku w okręgu pilskim odbyły się szkolenia w Wągrowcu, Chodzieży, Czarnkowie, Złotowie i Pile. Ten blok szkoleniowy przeznaczony był dla prezesów, sekretarzy oraz przewodniczących komisji rewizyjnych ROD, a uczestniczyło w nim łącznie 140 przedstawicieli samorządów ogrodowych. Głównym tematem było przygotowanie i przebieg walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych oraz zmiany w regulaminie ROD obowiązujące od 1 stycznia br. Narady szkoleniowe prowadzili Andrzej Kierzkowski członek Okręgowego Zarządu oraz Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile. Czytaj więcej.

28.01.2019

Krajowa Rada PZD zajęła stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

W dniu 24 stycznia 2019 r. Krajowa Rada PZD zajęła stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia. Przedmiotowe stanowisko było efektem analizy przepisów projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk 3108) i wypracowania wniosku, że projektowane rozwiązania prawne niosą ze sobą poważne zagrożenie dla ROD i działkowców, związane z ryzykiem masowego zgłaszania roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości publicznych, w tym zajmowanych przez ogrody działkowe. Czytaj więcej.

24.01.2019

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD w sprawie zmian w projekcie nowelizacji ustawy śmieciowej

W dniu 3.09.2018 r., KR PZD przekazała do Ministerstwa Środowiska wiele uwag do projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Więcej na ten temat znajduje się na stronie internetowej PZD: http://pzd.pl/artykuly/22011/188/KR-PZD-zglosila-do-Ministra-srodowiska-propozycje-do-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html. Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, ww. projekt ustawy został poddany uzgodnieniom międzyresortowym, opiniowaniu oraz konsultacjom publicznym. Ostatecznie, w dniu 9.01.2019 r. został przekazany przez Ministra Środowiska do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu. Czytaj więcej.

23.01.2019

Działkowcy chodziescy na uroczystościach 74. Rocznicy wyzwolenia Chodzieży

22 stycznia 2019 roku z okazji 74. rocznicy wyzwolenia Chodzieży spod okupacji hitlerowskiej i 99. rocznicy powrotu miasta w granice RP po zaborach, pod pomnikiem pamięci Poległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i zniczy. Wśród licznych delegacji kwiaty złożyli działkowcy reprezentujący Rodzinne Ogrody Działkowe w Chodzieży: Jan Stefańczyk Przewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Kolejarz” oraz Prezesi Halina Laskowska ROD „550-lecia m. Chodzieży” i Wojciech Wrzeszcz ROD „Zielony Zakątek”. Czytaj więcej.

23.01.2019

Czytajcie „działkowca”!

Uwaga: w sprzedaży już najnowszy – lutowy numer „działkowca” – największe pismo ogrodnicze na rynku, wypełnione mnóstwem atrakcyjnych i aktualnych tematów! To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z bezpłatną dostawą! Czytaj więcej.

22.01.2019

Korekta PIT po interwencji PZD

Po interwencji PZD Ministerstwo Finansów usunęło kłopotliwą dla ROD lukę w systemie informatycznym służącym realizacji obowiązków podatkowych. Na początku 2018r. do Jednostki Krajowej PZD napłynęły sygnały z rodzinnych ogrodów działkowych o problemach związanych z przesyłaniem PIT-11 przy wykorzystaniu systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Przypominamy, że od 1 stycznia br. przepisy narzuciły ROD wymóg realizacji wysyłki PIT-11 w wersji elektronicznej. Czytaj więcej.

22.01.2019

LUTOWY „Mój Ogródek” w sprzedaży od 22 stycznia!

W lutowym numerze przedstawiamy zależność pomiędzy odczynem gleby a odpowiednim wzrostem i kwitnieniem niektórych gatunków uprawianych na działce. Doradzamy jak poprawić ewentualne przeoczenie, tzn. jak zmienić obecne pH gleby. Roztapiający śnieg i stojąca woda mogą zaszkodzić działkowym nasadzeniom – podpowiemy jak zapobiec ich uszkodzeniom, oraz jak im pomóc gdy jednak nie zdążymy z ratunkiem na czas. Czytaj więcej.

19.01.2019

Informacja w sprawie planowanego przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej umieściło informację dotycząca planowanego przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Badanie przeprowadzane jest raz na dwa lata od 2009 r. Ostatnie odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Realizacja tegorocznego nastąpi w nocy z 13 na 14 lutego. Czytaj więcej.

18.01.2019

Spotkanie przedstawicieli OZ PZD i ROD w Pile z kierownictwem PRGOK

18 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli działkowców z kierownictwem Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W rozmowach udział wzięli Małgorzata Sypuła Przewodnicząca, Elżbieta Sieg Zastępca Przewodniczącej Zarządu Związku oraz Marta Sieniawska Kierownik Działu Gospodarki Odpadami w PRGOK. Ze strony działkowców w spotkaniu uczestniczyli Marian Praczyk Prezes, Maria Fojt Wiceprezes Okręgu, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem” oraz prezesi ogrodów Tadeusz Truty ROD im. gen. Władysława Sikorskiego, Ryszard Grzelak ROD „Malwa” i Andrzej Kierzkowski ROD im. Stanisława Staszica w Pile.Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi tworzy 14 gmin i miast na terenie których usytuowanych jest 42 czyli ponad połowa Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgu Pilskim. Celem spotkania była...czytaj dalej.

18.01.2019

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie tegorocznych edycji budżetów obywatelskich

W związku z nowym rokiem kalendarzowym ruszają w naszym kraju kolejne edycje budżetów obywatelskich w poszczególnych gminach. Dotychczasowa praktyka pokazała, że duża liczba rodzinnych ogrodów działkowych skorzystała już w latach minionych ze środków finansowych zabezpieczanych przez gminy na ten cel. Priorytetem w odniesieniu do ROD wydają się nadal zadania inwestycyjne nakierowane na budowę i remonty infrastruktury ogrodowej. Ciągle wiele do zrobienia jest w zakresie sieci wodociągowych, energetycznych, ogrodzeń, domów działkowca i zagospodarowania terenów wspólnych. Czytaj więcej.

18.01.2019

Projekt ustawy o zmianie ustawy „śmieciowej” przekazany do Komitetu Stałego Rady Ministrów

Przypominamy, że od końca sierpnia 2018 r. Krajowa Rada PZD podejmuje usilne starania na rzecz zmiany przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej potocznie ustawą „śmieciową”. W szczególności, w dniu 3.09.2018 r. przekazała do Ministerstwa Środowiska szereg uwag do projektu nowelizacji ustawy, mających na celu poprawę gospodarki odpadami na terenie ROD (więcej na ten temat na: http://pzd.pl/artykuly/22011/188/KR-PZD-zglosila-do-Ministra-srodowiska-propozycje-do-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html.). Czytaj więcej.

17.01.2019

Narada prezesów, dyrektorów biur okręgów PZD oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych

W dniu 15 stycznia 2019 r. odbyła się zwołana przez jednostkę krajową PZD w trybie pilnym narada prezesów OZ, dyrektorów biur okręgów oraz inspektorów ds. terenowo – prawnych z całego kraju. Celem narady było omówienie najważniejszych spraw dotyczących ogrodów, działkowców i Związku, a w szczególności polityki przestrzennej miast w stosunku do terenów zajmowanych przez ROD, która ma wpływ na dalsze istnienie rodzinnych ogrodów działkowych. Czytaj więcej.

14.01.2019

Apel ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży w sprawie rodzinnego ogrodu działkowego "Pokój"

Zmiana przeznaczenia gruntów ogrodu na „ogólnodostępny park” doprowadzi do szybkiej likwidacji tego ogrodu. Większość działek w tym ogrodzie zagospodarowanych jest przez działkowców na emeryturze mieszkających w pobliżu ogrodu Jest to dla nich miejsce aktywnego wypoczynku oraz miejsce realizacji swoich pasji. Uważamy, ę władze samorządowe nie powinny proponować zmian w planie zagospodarowania miasta, które prowadzą do zniszczenia tego co budowały pokolenia działkowców… czytaj więcej.

13.01.2019

Apel Kolegium Prezesów ROD w Pile w sprawie rodzinnego ogrodu działkowego „Pokój” w Warszawie

Jako przedstawiciele samorządów rodzinnych ogrodów działkowych miasta Piły, w których działki posiada 5400 rodzin działkowych po zapoznaniu się z informacjami medialnymi nt. założeń do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, którym to planuje się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego „Pokój” istniejącego od 80 lat zorganizować „teren zieleni urządzonej z udziałem narzędzi sportu i rekreacji” stwierdzamy, że na takie inicjatywy władz miasta nie można nie reagować. Wyznajemy zasadę, że w Polskim Związku Działkowców jesteśmy JEDNOŚCIĄ i nie wolno nam być obojętnym na takie działaniaczytaj więcej.

11.01.2019

PZD interweniuje u Ministra Finansów

Do Krajowego Zarządu napływają sygnały z ROD z całej Polski o wadliwości systemu do przesyłania PIT-11 przez płatników. W związku z tym 10 stycznia 2019 roku PZD skierował pismo do Ministra Finansów, w którym Prezes Eugeniusz Kondracki zwrócił się z prośbą o spowodowanie pilnej reakcji w celu przywróceniu prawidłowego działania systemu. Czytaj więcej.

11.01.2019

Zarząd ROD "Malwa" w Pile: Nie możemy milczeć

W imieniu 251 rodzin posiadających działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Malwa" w Pile wyrażamy sprzeciw dla tak niekorzystnych zapisów proponowanych w miejscowych planach zagospodarowania miast w Warszawie, Łodzi i Gdańsku dla gruntów ogrodów działkowych. Czytaj więcej.

11.01.2019

Zarząd ROD "Pod Lipami" w sprawie zagrożeń dla istnienia ogrodów

Jako działkowcy, Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD "Pod Lipami" w Pile z niepokojem odbieramy informacje w sprawie proponowanych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczących gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe w Warszawie, Gdańsku i Łodzi. Czytaj więcej.

10.01.2019

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Pile w sprawie zagrożeń dla isnienia ROD

Takie inicjatywy władz samorządowych tworzą podobny klimat oraz zagrożenie dla istnienia i rozwoju naszych ogrodów działkowych podobny jak w okresie walki poprzedzającym przyjęcie przez Sejm RP ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku. Ustawy, która zabezpiecza interesy działkowców i dalszy rozwój naszych rodzinnych ogrodów działkowych we współdziałaniu z władzami samorządowymi. Tymczasem obserwujemy tworzące się lobby i powstające inicjatywy, które usiłują wykazać wyższość publicznych parków, skwerów i placów zabaw nad rodzinnymi ogrodami działkowymi... Czytaj więcej.

08.01.2019

Od 1 stycznia obowiązuje znowelizowany Regulamin ROD

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 28 czerwca 2018 r. Oto najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone do Regulaminu ROD. Czytaj więcej.

03.01.2019

Projekt ustawy o zmianie ustawy „śmieciowej” wrócił do konsultacji międzyresortowych

Przypominamy, że w dniu 3 września 2018 r. do KR PZD wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Czytaj więcej.