Informacje z OR 2019


Pilscy działkowcy na obchodach 101.rocznicy odzyskania naszej niepodległości

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej. W latach pierwszej wojny światowej (1914-1918) wystąpiły sprzyjające okoliczności dla sprawy polskiej.

Gdy w październiku i listopadzie kończyła się wojna na Zachodzie i nastąpił rozpad Austro-Węgier, Polacy przystąpili do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych instytucji państwowych. Uwolniony przez Niemców Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 r. przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej przyjmując funkcję Naczelnika Państwa. Rozpoczął się nowy etap w historii Polski.

W Pile główne uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Tysiąclecia Polski i Powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy. Wśród licznych delegacji poczet sztandarowy wystawiła oraz wiązankę kwiatów złożyła delegacja Polskiego Związku Działkowców Okręgu Pilskiego oraz pilskich działkowców.

Prezydent Piły Piotr Głowski wspiera Rodzinne Ogrody Działkowe

Prezydent Piły Piotr Głowski przyznał kolejną dotację w wysokości 50 000 zł na rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W dniu dzisiejszym podpisano dwie pierwsze umowy z ROD: im. Michała Drzymały i „Za Parkiem”. Są to dotacje celowe, które wykorzystane zostaną na naprawę i rozbudowę infrastruktury w ogrodach. Dofinansowanie do realizacji zadań pochodzi z budżetu miasta. Pełna informacja ze spotkania została zamieszczona na stronie Urzędu Miasta - czytaj i oglądaj tutaj.

Narady szkoleniowe w okręgu pilskim

W okresie 18 – 27 września 2019 r. Okręgowy Zarząd PZD w Pile zorganizował szkolenia dla Prezesów i członków Zarządów ROD oraz Przewodniczących ogrodowych Komisji Rewizyjnych. Zajęcia odbywały się w 5 grupach: w Wągrowcu, Czarnkowie, Złotowie, Chodzieży i w Pile.
Szkolenie obejmowało następujące tematy:
• Prawo do działki, a członkostwo w PZD.
• Wygaśnięcie prawa do działki, a ustanie członkostwa w PZD.
• Składka członkowska i opłaty ogrodowe.
• Zadania Zarządu ROD w zarządzaniu ogrodem – wybrane zagadnienia.
• Inwestycje i remonty w ROD – wybrane zagadnienia.
Dla uczestników przygotowano zestawy i wzory dokumentów. Wykłady prowadził członek PZD Andrzej Kierzkowski.
Druga część narad poświęcona była tematyce związanej z zadaniami dla Komisji Rewizyjnych ROD, omówieniem problematyki RODO, poruszono także sprawy związane z obowiązującą od 2018 roku Ustawą Prawo Wodne i obowiązkową odpłatnością za korzystanie z wód głębinowych i powierzchniowych przez rodzinne ogrody działkowe i inne bieżące sprawy.
Tę część narady prowadzili Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile.
Podczas narad ukonstytuowały się nowo wybrane władze kolegiów prezesów w poszczególnych powiatach.
AK

 

Zebranie Okręgowej Rady PZD w Pile

W dniu 20 września 2019 roku obradowała na swoim drugim posiedzeniu Okręgowa Rada PZD w Pile. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD jego Przewodniczącym Zygmuntem Czarnym.
Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgu PZD Marian Praczyk.
Głównymi tematami posiedzenia były: informacja z obchodów Dnia Działkowca w ROD i Okręgu PZD, ocena realizacji Programu budowy siedzib w ROD Okręgu Pilskiego, powołanie stałych komisji problemowych Okręgowej Rady PZD oraz informacja OZPZD na temat prac nad utworzeniem Ośrodka Finansowo - Księgowego w Pile. Przedstawiono informację z posiedzenia Krajowej Rady PZD.
Tematy przedstawiali:
Iga Dmitroca Kierownik Biura OZPZD przedstawiła informację z obchodów Dnia Działkowca w 34 ogrodach, z obchodów jubileuszy w 8 ogrodach połączonych z obchodami dnia działkowca w ROD: im. Wł. Sikorskiego, „Polam”, „Gwda”, „Pod Lipami” w Pile, „Spółdzielca” w Trzciance, „Zielony Zakątek”, „Ceramik” w Chodzieży oraz „Wielatowo” w Złotowie. Kolegia Prezesów miasta Piły i miasta Chodzieży z okazji dnia działkowca zorganizowały wystawy plonów pn. KORSO na terenie miast dla społeczności lokalnych, w których wzięło udział 26 ogrodów. W dożynkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich wzięły udział delegacje z ROD m. Rogoźna, Wągrowca, Gołańczy, Piły, Wronek, Czarnkowa, Krzyża Wielkopolskiego oraz Łobżenicy. Wszystkie Zarządy na dożynkach zaprezentowały kosze dożynkowe z plonami z działek. We wszystkich uroczystościach w ogrodach z okazji dnia działkowca wzięły udział władze samorządowe Urzędu Marszałkowskiego, Powiatu Pilskiego, Wągrowieckiego, Chodzieskiego, Czarnkowsko - Trzcianeckiego, miasta Piły, Chodzieży, Rogoźna, Wągrowca, Trzcianki, Czarnkowa, Krzyża Wlkp. i Gołańczy oraz poseł RP Maria Janyska.
Prezes Okręgu Marian Praczyk podziękował Zarządom ROD i działkowcom za zaangażowanie w przygotowanie imprez z okazji dnia działkowca w ogrodach oraz wystaw na terenie miast.
Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD dokonała oceny realizacji Programu budowy siedzib w ROD Okręgu Pilskiego. Program jest realizowany we wszystkich ogrodach objętych programem. Nowe siedziby pobudowały 3 ROD, 1 ROD zakupił gotowe biuro, 3 ogrody adaptowały na biuro altany ogrodowe. Środki na budowę siedzib Zarządy ROD pozyskały od działkowców oraz otrzymały dotacje z Krajowego Zarządu PZD z Funduszu budowy siedzib oraz z Funduszu Samopomocowego PZD i dotacji od samorządów Gmin.
Marian Praczyk Prezes Okręgu PZD przedstawił temat powołania stałych komisji problemowych informując o zakresie prac komisji.
Aldona Banach - Góral Główna Księgowa OZPZD przedstawiła szczegółową informację na temat podjętych prac przez OZPZD nad powołaniem Ośrodka Finansowo- Księgowego w Pile od 1 stycznia 20120 roku.
Prezes OZ Marian Praczyk przedstawił informację z posiedzenia Krajowej Rady PZD. Poinformował o podjętych Programach oraz przygotowaniach do Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w Warszawie.
Aleksander Manikowski Przewodniczący Komisji Uchwal i Wniosków przedstawił uchwałę w sprawie powołania Stałych komisji problemowych Okręgowej Rady PZD w Pile na kadencję 2019-2023, która została przyjęta jednogłośnie.

M. F.

Pilscy działkowcy na obchodach 80. rocznicy agresji ZSRR na Polskę

Dziś 17 września 2019 roku mija 80. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Przy pomniku Ofiar Stalinizmu przy ul. Witaszka w Pile spotkaliśmy się po raz kolejny. 17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski. Wśród licznych delegacji wiązankę kwiatów złożyła delegacja Polskiego Związku Działkowców Okręgu Pilskiego: Marian Praczyk Prezes Okręgu PZD, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów Powiatu Pilskiego i Tadeusz Truty Prezes ROD im. Wł. Sikorskiego w Pile. Poczet sztandarowy reprezentowali działkowcy z ROD „Przemysłówka” w Pile: Marek Skrzypczak Prezes oraz Magda Skrzypczak i Olga Gawron. Uroczystość zakończono odśpiewaniem Roty.

AK

Pilscy działkowcy na Dożynkach Powiatowo - Gminnych w Łobżenicy

W dniu 8 września 2019 roku Rodzinne Ogrody Działkowe miasta Piły reprezentowały Gminę Piła na Dożynkach Powiatowo - Gminnych w Łobżenicy.
Delegację PZD Okręgu Pilskiego na dożynkach reprezentowała Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD, Czesław Wiśniewski członek OZPZD, Ryszard Grzelak, Genowefa Chomont, Stanisław Smoguła - członkowie Okręgowej Rady PZD oraz kilkuosobowa delegacja działkowców z ROD m. Piły.
W barwnym korowodzie dożynkowym, który przeszedł ulicami miasta na stadion miejski uczestniczył poczet sztandarowy Okręgu PZD w Pile oraz delegacja z koszem z kwiatami z działek ROD miasta Piły.
Kosz działkowców został wyróżniony w "Powiatowym Konkursie Wieńców Dożynkowych".

Czesław Wiśniewski
OZPZD w Pile

Działkowcy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dożynkach.
W niedzielę 1 września 2019 r. działkowcy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na czele z Marianem Praczykiem - Prezesem Okręgu PZD w Pile uczestniczyli w Powiatowo-Gminnym Święcie Plonów organizowanym w Lubaszu.
Jako rolnik, nie wyobrażam sobie zakończenia pracy na roli bez dorocznych dożynek. Ta długa tradycja tak mocno wpisuje się w naszą kulturę, że chyba nie ma wśród nas osoby, która pomyślałaby, żeby takiego święta nie celebrować. Bez względu na wyniki zbiorów jesteśmy tu razem, co rok. To wartość której nie sposób przecenić - mówi Feliks Łaszcz, starosta czarnkowsko-trzcianecki. Podczas obchodów Święta Plonów odbyły się wszystkie z przewidzianych tradycjami i zwyczajem atrakcji dożynkowych, od obrzędu dożynkowego rozpoczynając, poprzez konkurs wieńców i koszy dożynkowych, na występach lokalnych artystów kończąc. Sprzyjała również aura, która sprawiła, że frekwencja w tym dniu była wyjątkowa. Organizator, którym w tym roku by była gmina Lubasz, zadbał o oprawę muzyczną. Uczestnicy niedzielnego Święta Plonów mogli wysłuchać, otwierającej dożynki, „Roty”, w wykonaniu Orkiestry Dętej MCK z Czarnkowa.
Dopisali też goście, posłowie, radni sejmiku, przedstawiciele lokalnych samorządów- burmistrzowie i wójtowie wszystkich gmin powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Liczne było też grono mieszkańców, którzy wypełnili trybuny przed sceną nad lubaskim jeziorem Dużym. Mimo że tegoroczna susza dała się rolnikom mocno we znaki, o czym nie omieszkali wspomnieć w swoich przemówieniach politycy, wśród zgromadzonych panowała bardzo pozytywna atmosfera. O wdzięczności dla rolników wspomniał również wójt gminy Lubasz. – Jesteśmy wdzięczni rolnikom za ich miłość do polskiej ziemi i za ich ciężką pracę na roli, dzięki której mamy chleb. Ta miłość i ciężka praca doskonale wpisuje się w dewizę „Żywią i Bronią” –mówił Marcin Filoda.
Działkowcy byli widoczni również na tym święcie, piękne prezentowało się stanowisko z koszami dożynkowymi które przygotowali działkowcy z czarnkowskich ogrodów.
Następnie podsumowano konkursy a wśród nich konkurs na „Najpiękniejszy kosz dożynkowy” i tutaj laureatem został kosz wykonany przez działkowców z ROD Janka z Czarnkowa.
Na zakończenie Feliks Łaszcz, starosta czarnkowsko-trzcianecki wraz z wójtem gminy Lubasz Marcinem Filodą podziękował organizatorom, radzie sołeckiej oraz mieszkańcom wsi i ich przyjaciołom za wspaniałą organizację dożynek.

Wojciech Urban

 

Pilscy działkowcy uczcili 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

80 lat temu Niemcy zaatakowały Polskę - tak rozpoczęła się II wojna światowa, będąca najkrwawszym konfliktem w dziejach ludzkości. W dniu 1 września 2019 r. w Pile uczczono to wydarzenie składając kwiaty pod pomnikiem przy pl. Zwycięstwa. Wśród licznych delegacji wiązankę kwiatów złożyła delegacja Polskiego Związku Działkowców. Delegację reprezentowali działkowcy z ROD im. Wł. Sikorskiego: kol. Alicja Matuszczak, Tadeusz Truty i Tadeusz Frankowski oraz Przewodniczący Kolegium Prezesów pow. pilskiego kol. Czesław Wiśniewski. Poczet sztandarowy reprezentowali działkowcy z ROD „Kolejarz”: kol. Stanisław Smoguła, Czesław Wietrzykowski i Tadeusz Rajewski.
AK

 

Delegacja PZD Okręgu Pilskiego na Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich w Siedlcu

25 sierpnia 2019 r. cała Wielkopolska spotkała się w Siedlcu w Powiecie Wolsztyńskim gdzie odbyły się 21 Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie. Na zaproszenie Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego, J.E. Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego - Metropolity Poznańskiego, Jacka Skrobisza – Starosty Wolsztyńskiego, Jacka Kolesińskiego – Wójt Gminy Siedlec w uroczystości uczestniczyła delegacja Polskiego Związku Działkowców ze sztandarem oraz koszem z plonami z ogrodów działkowych.

Aleksander Manikowski
OZ PZD w Pile

Pilscy działkowcy na obchodach Święta Wojska Polskiego

Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzono ustawą z dnia 30 lipca 1992. Dzień ten upamiętnia rocznicę bitwy warszawskiej, stoczonej 15 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zwycięska bitwa powstrzymała pochód Armii Czerwonej na Zachód i uważana jest za jedno z największych bojowych osiągnięć polskiego oręża. Uroczystości 99 rocznicy Święta Wojska Polskiego w Pile odbyły się 15 sierpnia 2019 r. przy pomniku na Placu Zwycięstwa. Przedstawiciele władz miasta, powiatu, wojska oraz liczne delegacje złożyli wiązanki kwiatów. Delegacje pilskich działkowców reprezentowali: Maria Fojt Wiceprezes Okręgu i Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów.

AK

Pilscy działkowcy uczcili 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

75 lat temu o 17:00 wybiła godzina „W” – 50 tys. powstańców (z czego tylko co 10 osoba uzbrojona) staje do walki z okupantem – w pełni uzbrojoną armią niemiecką. Dzisiaj na placu Powstańców Warszawy, pod tablicą upamiętniającą bohaterski zryw, spotkaliśmy się, by uczcić pamięć tych, którzy bohatersko walczyli o wolność, honor, ojczyznę. Delegacja pilskich działkowców wystawiła poczet sztandarowy, który reprezentowali Marian Jasiński, Zbigniew Skręta i Bolesław Cichostępski z ROD „Gwda”. Wiązankę kwiatów złożyli Krzysztof Rólkiewicz i Kazimierz Kaczmarek z ROD „Na Skarpie”.

AK

 

Działkowcy z wizytą u Prezydenta Miasta Piły

15 lipca 2019 r. Prezydent Piotr Głowski spotkał się z Kierownictwem Pilskiego Kolegium Prezesów z udziałem Prezesa Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Pile Marianem Praczykiem. Do rozmów z działkowcami dołączył także senator RP Mieczysław Augustyn. Głównym z poruszanych tematów była wystawa plonów KORSO, która w tym roku zaplanowana została na 10 sierpnia w Parku na Wyspie, wydarzeniem towarzyszącym będzie Okręgowy Dzień Działkowca. Poruszano także tematy związane z wykorzystaniem dotacji z UM, pozyskaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na cele infrastrukturalne w pilskich ROD oraz problemem związanym z wywozem odpadów komunalnych zalegających na terenach przylegających do ROD.

Zapraszamy działkowców naszego okręgu oraz mieszkańców Piły i okolic do udziału w naszym święcie działkowym.

AK

Kolegium Prezesów Powiatu Pilskiego rozpoczęło działalność w nowej kadencji

27 czerwca 2019 r. w ROD im. M. Drzymały w Pile odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Prezesów powiatu pilskiego w nowej kadencji. Po ukonstytuowaniu się Kolegium podsumowało kampanię sprawozdawczo-wyborczą w ROD powiatu pilskiego oraz XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Rozmawiano o potrzebie szkoleń dla nowych Zarządów ROD oraz przygotowaniach do organizacji KORSO i Okręgowych Dnia Działkowca, które w tym roku odbędą się w Pile, a także o innych problemach z którymi zmagają się pilskie ROD.
2 lipca przedstawiciele Kolegium spotkali się z Przewodniczącą Związku Międzygminnego Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Małgorzatą Sypułą. Omawiano współpracę w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu ogrodów, udział Związku Międzygminnego w wystawie KORSO i Okręgowych Dni Działkowca oraz zasad korzystania z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-ów ma terenie obsługiwanym przez PRGOK.
3 lipca przedstawiciele Kolegium Prezesów spotkali się z Prezydentem Piły Piotrem Głowskim. Ze strony władz miasta udział w spotkaniu wzięli ponadto Dyrektor Zakładu Dróg i Zieleni Jerzy Mac oraz Komendant Straży Miejskiej Wojciech Nosek. Omówiono zasady współpracy i pomoc w organizacji KORSO objętej patronatem Prezydenta Piły i Okręgowych Dni Działkowca, rozbiorem żeremi budowanych przez bobry w ciekach wodnych przebiegających przez teren ROD. Zwrócono uwagę na mało skuteczne działania władz miasta dotyczące dzików, które coraz częściej pojawiają się w ogrodach i zagrażają bezpieczeństwu działkowców oraz czynią szkody w uprawach. Poruszono sprawę odpadów zalegających na terenach przyległych do ROD, uporządkowania ul. Paderewskiego poprzez wycięcie odrostów z rosnących tam lip przy ogrodach i in.
We wszystkich spotkaniach uczestniczył Prezes Okręgu Mariana Praczyk.

 

AK

Starosta Pilski wspiera Rodzinne Ogrody Działkowe

Kolejny raz Powiat Pilski wsparł Rodzinne Ogrody Działkowe. Pieniądze trafią do 29 ogrodów działających na terenie powiatu pilskiego. 28 maja w Starostwie Powiatowym w Pile uroczyście podpisano umowę o dofinansowaniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych w powiecie pilskim kwotą 33 tysięcy złotych. Umowa podpisana została przez Eligiusza Komarowskiego Starostę Pilskiego, Arkadiusza Kubicha – Wicestarostę oraz Mariana Praczyka Prezesa i Marię Fojt Wiceprezesa Okręgu PZD w Pile. W ramach środków zostanie zorganizowany cykl spotkań promujących ochronę środowiska, zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i uprawy ekologiczne. W spotkaniach będą brali udział działkowcy z rodzinami oraz zaproszeni goście.
ID

XVI Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile

11 maja 2019 roku obradowała Okręgowa Rada PZD w Pile. W posiedzeniu jako zaproszeni goście udział wzięli członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Prezesi ROD, którzy zakończyli w 2019 roku pełnienie swojej funkcji oraz nowo wybrani w 2019 roku.
Głównymi tematami posiedzenia było: przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgowej Rady PZD w Pile za okres kadencji 2015 – 2019, przyjęcie projektów dokumentów proponowanych na XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Pile oraz sprawozdania finansowe z ROD Okręgu Pilskiego za 2018 r. i zbiorcze preliminarze finansowe z ROD Okręgu Pilskiego na 2019 r.
Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgu PZD Marian Praczyk.
Tematy referowali.:
Maria Fojt Wiceprezes Okręgu. W swoim wystąpieniu przedstawiła informacje na temat zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w zakresie dot. naszych ogrodów działkowych w tym m.in.: projekt nowelizacji ustawy „śmieciowej”, przyjętą ustawę o gospodarce nieruchomościami, projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane, prace nad projektem nowej ustawy w zakresie zagospodarowania przestrzennego miast. W kolejnym punkcie omówiła informację z działalności Okręgowego Zarządu PZD w Pile za kadencję 2015-2019.
Marian Praczyk Prezes Okręgu. Przedstawił informację dot. projektów dokumentów proponowanych na XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Poinformował o planowanych spotkaniach w układach powiatowych z delegatami podczas których zostaną omówione szczegółowo zagadnienia związane z przebiegiem Okręgowego Zjazdu. Każdy z delegatów otrzyma dokumenty sprawozdawcze.
Aldona Banach-Góral Główna Księgowa. Przedstawiła zbiorcze sprawozdanie finansowe oraz zbiorcze preliminarze finansowe z ROD Okręgu Pilskiego. Informacje uzupełniające do przedstawionych dokumentów przedstawił Brunon Semrau Skarbnik Okręgu.
Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD przedstawił ocenę zbiorczego sprawozdania finansowego z ROD Okręgu Pilskiego za 2018 rok oraz preliminarzy finansowych z ROD Okręgu Pilskiego na 2019 rok.
Po dyskusji, która dotyczyła XI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD i zadań z tym związanych Aleksander Manikowski Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekty uchwał, które zostały przyjęte jednogłośnie.
Obrady zakończono miłym akcentem. Złożono gratulacje nowo wybranym Prezesom ROD oraz podziękowano Prezesom ROD, którzy zakończyli pełnienie swojej funkcji. Walne zebrania wybrało nowe Zarządy i w 16 ROD powołano nowych Prezesów Zarządu. Podziękowania za długoletnią i aktywną pracę na rzecz ogrodów i Związku otrzymali także ustępujący członkowie Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile. Wszystkim wręczono pamiątkowe dyplomy. Galerię zdjęć oglądaj tutaj.

AK

XVI Posiedzenie Okręgowej Rady PZD

Delegacja pilskich działkowców na obchodach 74. Rocznicy Dnia Zwycięstwa

8 maja 2018 r. obchodzimy w Polsce Dzień Zwycięstwa, upamiętniający zakończenie II Wojny Światowej w Europie. W Pile uroczystości odbyły się na Pl. Zwycięstwa. Poczet sztandarowy reprezentowali Adam Pająk i Władysław Kowalski z ROD „Calineczka”. Wiązankę kwiatów złożyli Irena Misiuro i Czesław Wiśniewski z ROD „Za Parkiem”. Zdjęcia ze strony http://pila.naszemiasto.pl/

AK

Pilscy działkowcy na uroczystych obchodach święta Konstytucji 3 Maja

228 lat temu, 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Uroczystości obchodów święta odbyły się przy pomniku Stanisława Staszica w Pile. Wśród delegacji pilskich władz, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i szkół kwiaty złożyli oraz wystawili poczet sztandarowy pilscy działkowcy. Kwiaty pod pomnikiem złożyli Bożena Knapik z ROD „Belferek”, Renata Gomularz z ROD „Pod Lipami” i Czesław Wiśniewski z ROD "Za Parkiem", Przewodniczący Kolegium Prezesów w Pile. Poczet Sztandarowy reprezentowali Wiesława Bury, Albina Kordek i Piotr Bury z ROD „Kalinka”.
AK

 

Pilscy działkowcy uczcili ofiary mordu katyńskiego

13 kwietnia 2019 roku w Pile odbyły się uroczystości związane z 79. rocznicą obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu tj. 13 kwietnia 1990 roku. Święto zostało ustanowione 14 listopada 2007 r. w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. Wśród delegacji, pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu na placu Staszica sztandar wystawiła delegacja pilskich działkowców: Alicja Rozmus, Krystyna Kulesza i Kazimierz Bagniewski z ROD „40-lecia WP”, wiązankę kwiatów złożyli: Wiesława Kamińska, Dorota Paszek i Piotr Paszek z ROD im. Drzymały.

AK

Przedstawiciele pilskich działkowców na spotkaniu u Prezydenta Miasta

11 marca 2019 r. przedstawiciele pilskich działkowców spotkali się z Prezydentem Miasta. W spotkaniu uczestniczyli Piotr Głowski Prezydent Piły, Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem” oraz prezesi Genowefa Chomont – ROD „Gwda”, Tadeusz Truty - ROD im. gen. Władysława Sikorskiego, Ryszard Grzelak - ROD „Malwa” i Andrzej Kierzkowski ROD im. St. Staszica. Spotkanie poświęcone było omówieniem współpracy w 2019 roku i możliwości wsparcia w realizacji programów przez ogrody ze strony władz samorządowych.
Rozmawiano o sprawach czyszczenia i konserwacji rowów melioracyjnych odprowadzających nadmiar wód z terenów rodzinnych ogrodów działkowych usytuowanych w rejonie ul. Paderewskiego. Uzgodniono przekazanie informacji o terminie i miejscu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD celem delegowania przedstawicieli Prezydenta Miasta. W toku dyskusji poruszono szereg innych spraw i problemów związanych z funkcjonowaniem rodzinnych ogrodów działkowych w tym między innymi o możliwości postawienia wiaty przystankowej przy pętli ul. Koszalińskiej i Paderewskiego oraz zielonych ekranów przy ul. Koszalińskiej i Wawelskiej osłaniających rodzinne ogrody działkowe oraz innych elementów infrastruktury przylegających do naszych ogrodów na terenie miasta.
Uzgodniono, że tegoroczna wystawa plonów i kwiatów KORSO będzie powiązana z Okręgowym Dniem Działkowca i odbędzie się w dniu 10 sierpnia w Parku na Wyspie pod patronatem Prezydenta Miasta.
Prezydent Piotr Głowski po wysłuchaniu poruszanych spraw i dyskusji oświadczył, że przy realizacji niektórych udzieli w miarę możliwości wsparcia. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.

AK

Spotkanie z Posłanką na Sejm RP Martą Kubiak

4 marca br. w biurze poselskim w Pile odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Pile z Posłanką na Sejm Martą Kubiak. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Okręgu PZD Marian Praczyk, Wiceprezes Okręgu PZD Maria Fojt oraz członkowie Okręgowej Rady i Prezesi: Genowefa Chomont z ROD „Gwda”, Tadeusz Truty z ROD im. gen. W. Sikorskiego, Andrzej Kierzkowski z ROD im. St. Staszica w Pile i Iga Dmitroca kierownik biura Okręgu. Przedmiotem spotkania była uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która daje podstawę do reaktywacji roszczeń w sprawach, w których nastąpiło ich prawomocne wygaśnięcie. Podczas spotkania przedstawiono Pani Poseł niekorzystne dla ogrodów i działkowców zapisy projektu ustawy oraz przekazano listy, stanowiska samorządów ROD i OZ PZD naszego okręgu i opinię Biura Prawnego PZD. Ponieważ nowelizacja ustawy wróci z Senatu do dalszego procedowania w Sejmie poproszono Panią Poseł o podjęcie inicjatywy celem wyeliminowania zapisów niekorzystnych dla działkowców i naszego Związku.
Drugim tematem były zmiany w projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej”. Zmieniony projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw odrzucił niektóre propozycje PZD m.in. ulgi związanej z faktem kompostowania przez działkowców bioodpadów i in.
Pani Poseł ze zrozumieniem odniosła się do naszych problemów i oświadczyła, że po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami przedstawi swoje stanowisko podczas procedowania poruszanych aktów prawnych.
AK

 

Okręgowy Zarząd PZD w Pile do senatorów RP

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 3108) Okręgowy Zarząd PZD w Pile wysłał listy do Jadwigi Rotnickiej, Piotra Florka, Mieczysława Augustyna i Jana Filipa Libickiego senatorów RP z Wielkopolski, w których wskazuje na zagrożenia wynikające nowelizacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działkowców. W treści listu zwracamy się z prośbą o podjęcie dyskusji nad zgłoszonymi wcześniej uwagami przez samorządy PZD podczas dalszych prac legislacyjnych w Senacie na Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury. Do listów dołączono opinię prawną Krajowego Zarządu PZD. Z treścią dokumentów można zapoznać się tutaj.

AK

XV Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile

25 lutego 2019 roku obradowała Okręgowa Rada PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Głównymi tematami posiedzenia było: podsumowanie działalności w 2018 roku, przyjęcie planu pracy, preliminarza finansowego na rok 2019, stan przygotowań do odbycia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD oraz XI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu w Pile. Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgowej Rady PZD Marian Praczyk.
Maria Fojt Wiceprezes Okręgowej Rady przedstawiła informację na temat zagrożeń dla ROD w związku z uchwaloną nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowelizacja wymienionej ustawy została przyjęta przez Sejm w dniu 20 bm. i skierowana do Senatu. W dniu dzisiejszym przed posiedzeniem naszej Okręgowej Rady odbyło się spotkanie z senatorem Mieczysławem Augustynem. W spotkaniu ze strony działkowców uczestniczyli Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD oraz Alicja Rozmus Prezes ROD „40 – lecia WP” i Andrzej Kierzkowski Prezes ROD im. St. Staszica. Pan Senator ze zrozumieniem odniósł się do naszych obaw i zobowiązał się do podjęcia inicjatywy celem wyeliminowania podczas prac w Senacie zapisów niekorzystnych dla działkowców i naszego Związku. W dalszej części wystąpienia zwróciła się z apelem do uczestników narady o wysyłanie listów do Marszała Senatu w przedmiotowej sprawie.
Marian Praczyk Prezes Okręgu omówił niektóre zapisy niekorzystne dla ogrodów i działkowców w projekcie ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Zwrócił uwagę na przebieg szkoleń i przygotowania do walnych zebrań sprawozdawczych w roku 2018.
Iga Dmitroca kierownik biura Okręgu przedstawiła sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu PZD w 2018 roku.

Sprawozdanie finansowe Okręgowego Zarządu PZD za 2018 rok oraz preliminarz finansowy na 2019 rok przedstawiła Główna Księgowa Aldona Banach-Góral.
W dalszej części obrad referowano inne dokumenty w tym związane z przygotowaniem do XI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Okręgu Pilskim.
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Wojciech Urban przedstawił protokół z badania sprawozdania finansowego Okręgowej Rady PZD za 2018 rok oraz ocenę i wnioski na temat planu pracy i preliminarza na 2019 rok.
Po dyskusji, która dotyczyła nowych zadań na 2019 rok Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Aleksander Manikowski przedstawił następujące projekty uchwał:

  1.  W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności OZ PZD w 2018 roku.
  2. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
  3. W sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Okręgu na 2019 rok.
  4. W sprawie zatwierdzenia preliminarzy na 2019 rok.
  5. W sprawie zasad wyboru delegatów w ROD Okręgu w Pile na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w 2019 roku.
  6. W sprawie zwołania XI Zwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu w Pile w dniu 8 czerwca 2019 roku.
  7. W sprawie podwyższonej opłaty ogrodowej dla nowych działkowców po nabyciu prawa do działki w 2019 roku.

Uchwały przyjęto jednogłośnie.

Ponadto uczestnicy obrad wystosowali list do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celów wywłaszczenia- druk sejmowy nr 3108. Z treścią listu można zapoznać się tutaj.
AK

 

Pilscy działkowcy ponownie spotkali się z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem

Zaledwie 9 dni minęło od spotkania z Mieczysławem Augustynem Senatorem RP w sprawie niekorzystnych zapisów dla działkowców i ogrodów w projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami gdy tymczasem Sejm RP, nie biorąc pod uwagę stanowiska naszego Związku i działkowców, w dniu 20 bm. uchwalił wymienioną nowelizację ustawy. W efekcie tej nowelizacji nastąpi reaktywacja roszczeń w sprawach, w których nastąpiło ich prawomocne wygaśniecie. Ponieważ ustawa została przesłana do Senatu, w dniu 25 lutego 2019 roku doszło do ponownego spotkania przedstawicieli Okręgu i pilskich działkowców z senatorem. W spotkaniu ze strony działkowców uczestniczyli Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD oraz Alicja Rozmus Prezes ROD „40 – lecia WP” i Andrzej Kierzkowski Prezes ROD im. St. Staszica. Pan Senator ze zrozumieniem odniósł się do naszych obaw i zobowiązał się do podjęcia inicjatywy celem wyeliminowania podczas prac w Senacie zapisów niekorzystnych dla działkowców i naszego Związku.

AK

Spotkanie z Posłem Marcinem Porzucek

W dniu 18 lutego br. w biurze poselskim odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Pile z Posłem na Sejm Marcinem Porzucek. Spotkanie dotyczyło zagrożeń jakie niesie dla działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia.
W spotkaniu uczestniczyli Prezes Okręgu PZD Marian Praczyk, Wiceprezes Okręgu PZD Maria Fojt oraz Czesław Wiśniewski - Przewodniczący Kolegium Prezesów w Pile.
Zagrożenia wynikające z projektu nowelizacji ustawy przedstawiła Maria Fojt. Poinformowała posła, że wiele ogrodów działkowych ponad 50 lat temu była tworzonych dla pracowników zakładów jako ogrody przyzakładowe. Do gruntów tych ogrodów mogą być zgłaszane roszczenia reprywatyzacyjne. Działkowcy i samorządy ogrodowe z niepokojem odbierają regulacje ujęte w zapisach przejściowych nowelizowanej ustawy zezwalające na 3 letni okres zgłaszania roszczeń. Poza tym poinformowała Posła, że w tak ważnych sprawach dla działkowców i ogrodów pominięto Polski Związek Działkowców w konsultacjach nad projektem ustawy. Przedstawiciele OZ PZD zwrócili do Posła się z prośbą o podjęcie działań w sprawie zastrzeżeń wnoszonych przez samorządy PZD do nowelizowanej ustawy.
Prezes Marian Praczyk przedstawił Posłowi problemy związane z nowelizacją ustawy śmieciowej, która po uzgodnieniach międzyresortowych oraz po konsultacjach społecznych nadal nie spełnia oczekiwań działkowców, ogrodów działkowych oraz Związku.
Przekazano posłowi Stanowisko Krajowej Rady PZD w sprawie nowelizacji Ustawy o nieruchomościach oraz komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie zmian dokonanych w projekcie nowelizacji ustawy "śmieciowej".
Poseł poinformował przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD, że podejmie działania w sprawach zgłoszonych przez działkowców do projektu nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami. O podjętych działaniach poinformuje pisemnie OZPZD.

M. F.

74. rocznica powrotu Piły do Macierzy

14 lutego 2017 r. pod pomnikiem na Pl. Zwycięstwa obchodzono 74 rocznicę powrotu Piły do Macierzy. Wśród delegacji pilskich władz, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i szkół kwiaty złożyli oraz wystawili poczet sztandarowy pilscy działkowcy. Poczet sztandarowy reprezentowali działkowcy z ROD „Podlasie”: Eugenia Białas, Krzysztof Muszyński i Andrzej Maziuk. Kwiaty pod pomnikiem złożyli działkowcy z ROD „Polam”: Kazimiera Kowalska, Marianna Gaczkowska, Paweł Gredczyszyn oraz Marian Praczyk Prezes Okręgu i Ryszard Grzelak Wiceprzewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Malwa”.
AK

74. rocznica powrotu Piły do Macierzy

Spotkanie z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami

11 lutego 2019 roku w Pile przedstawiciele działkowców spotkali się z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem. Ze strony działkowców w spotkaniu udział wzięli: Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes Okręgu w Pile, Andrzej Kierzkowski członek OZ i Prezes ROD im. St. Staszica w Pile oraz Ryszard Grzelak Wiceprzewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Malwa” w Pile. Przedmiotem spotkania był projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. W toku rozmowy zwrócono uwagę na zagrożenia dla rodzinnych ogrodów działkowych wynikające z projektu nowelizacji, a w szczególności na proponowaną reaktywację roszczeń w sprawach, w których wydana była ostateczna decyzja. Istnieją wątpliwości czy zaproponowane rozwiązania są zgodne z interesem publicznym i obowiązującym porządkiem konstytucyjnym. Panu Senatorowi przekazano stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia z prośbą o podjęcie stosownych działań celem wyeliminowania zapisów stanowiących zagrożenie dla działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych.
Drugim tematem były zmiany w projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej”. Zmieniony projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw odrzucił niektóre propozycje PZD m.in. w zakresie wprowadzenia maksymalnej rocznej opłaty za wywóz śmieci z terenów ROD w kwocie 48 zł od działki (za śmieci segregowane). Ponadto wprowadzono nowe rozwiązania, godzące w interesy ROD i działkowców. Senatorowi przekazano Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zmian dokonanych w projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej”.
AK

Pierwsze dotacje z Gmin dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pilskiego w 2019 roku

Rady Miast i Gmin na wnioski złożone przez Zarządy ROD i Okręg PZD w Pile przyznały dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizacje infrastruktury ogrodowej w celu poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do rodzinnych ogrodów działkowych.
Dotacje przyznały Rady Miast i Gmin : Wyrzysk, Gołańcz, Czarnków oraz Wronki dla:
- ROD „ Pod Słonecznikiem” w Wyrzysku – 6.000, - złotych,
- ROD im. K. Libelta w Gołańczy -3.000, - złotych,
- ROD Im. Janka z Czarnkowa – Czarnków – 5.000, - złotych,
- ROD im. St. Staszica Czarnków – 5.000, - złotych,
- ROD „Kolejarz” Czarnków – 5.000,- złotych,
- ROD im. B. Chrobrego – Wronki – 15.000,- złotych,
- ROD im. Broniewskiego Wronki – 4.090,- złotych
- ROD im. T. Kościuszki Wronki – 6.500,- złotych,
- ROD „Kolejarz” Wronki – 4.700,- złotych.
Ogółem samorządy Miast i Gmin przyznały dla rodzinnych ogrodów działkowych na modernizacje infrastruktury ogrodowej 54.290,- złotych.

Iga Dmitroca
Kierownik Biura Okręgu PZD
w Pile

 

Narady szkoleniowe w okręgu pilskim

W okresie 21 stycznia – 30 stycznia 2019 roku w okręgu pilskim odbyły się szkolenia w Wągrowcu, Chodzieży, Czarnkowie, Złotowie i Pile. Ten blok szkoleniowy przeznaczony był dla prezesów, sekretarzy oraz przewodniczących komisji rewizyjnych ROD, a uczestniczyło w nim łącznie 140 przedstawicieli samorządów ogrodowych. Głównym tematem było przygotowanie i przebieg walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych oraz zmiany w regulaminie ROD obowiązujące od 1 stycznia br. Narady szkoleniowe prowadzili Andrzej Kierzkowski członek Okręgowego Zarządu oraz Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile.
26 stycznia w Pile odbyło się oddzielne szkolenie dla księgowych i skarbników z ROD okręgu pilskiego na którym omówiono tematy związane z przygotowaniem bilansu oraz sprawozdania i preliminarza finansowego.
AK

Spotkanie przedstawicieli OZ PZD i ROD w Pile z kierownictwem PRGOK


18 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli działkowców z kierownictwem Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W rozmowach udział wzięli Małgorzata Sypuła Przewodnicząca, Elżbieta Sieg Zastępca Przewodniczącej Zarządu Związku oraz Marta Sieniawska Kierownik Działu Gospodarki Odpadami w PRGOK. Ze strony działkowców w spotkaniu uczestniczyli Marian Praczyk Prezes, Maria Fojt Wiceprezes Okręgu, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem” oraz prezesi ogrodów Tadeusz Truty ROD im. gen. Władysława Sikorskiego, Ryszard Grzelak ROD „Malwa” i Andrzej Kierzkowski ROD im. Stanisława Staszica w Pile.
Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi tworzy 14 gmin i miast na terenie których usytuowanych jest 42 czyli ponad połowa Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgu Pilskim.
Celem spotkania była ocena dotychczasowej działalności PRGOK w zakresie obierania odpadów komunalnych z ogrodów oraz ukierunkowanie dalszej współpracy w tym zakresie. W toku dyskusji poruszano problemy związane z segregacją odpadów, częstotliwością ich odbioru i in. Na terenie obsługiwanym przez PRGOK zostanie otwartych w 2019 roku 13 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (niektórej już przyjmują odpady). Jak będą funkcjonować i co to jest PSZOK czytaj tutaj. Nie będzie zatem zbierania z posesji wystawianych odpadów wielkogabarytowych jak w poprzednich latach.
Ulegną zmianie opłaty za wywóz nieczystości. Po uzyskaniu wyników przetargu możemy się spodziewać wzrostu opłat w 2019 roku o co najmniej 50%.
Szczególną uwagę zwrócono na działania edukacyjne między innymi poprzez dystrybucję ulotek oraz spotkania przedstawicieli PRGOK z działkowcami podczas zebrań sprawozdawczych w ROD. Przekazane uwagi i problemy związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu ROD zostaną przekazane przez Przewodniczącą na posiedzeniu Zarządu oraz Zgromadzeniu Związku, a o ich wyniku poinformuje przedstawicieli działkowców podczas kolejnego spotkania.
AK