Działkowcy Okręgu Pilskiego w obchodach 100-lecia odzyskania naszej niepodległości


W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej. W latach pierwszej wojny światowej (1914-1918) wystąpiły sprzyjające okoliczności dla sprawy polskiej.

Gdy w październiku i listopadzie kończyła się wojna na Zachodzie i nastąpił rozpad Austro-Węgier, Polacy przystąpili do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych instytucji państwowych. Uwolniony przez Niemców Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 r. przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej przyjmując funkcję Naczelnika Państwa. Rozpoczął się nowy etap w historii Polski.

W Pile uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Świętej Rodziny, po której nastąpił przemarsz na Plac Zwycięstwa. Wśród licznych delegacji wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Tysiąclecia Polski i Powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy złożyła delegacja Polskiego Związku Działkowców Okręgu Pilskiego oraz pilskich działkowców. Delegację reprezentowali: Marian Praczyk – Prezes i Maria Fojt – Wiceprezes Okręgu Pilskiego oraz Prezesi Zarządów ROD „Gwda” - Genowefa Chomont i ROD 40-lecia WP – Alicja Rozmus. Poczet sztandarowy reprezentowali Prezesi Zarządów: Czesław Wiśniewski – Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem”, Ryszard Grzelak – ROD „Malwa” i Tadeusz Truty – ROD im. Gen. W. Sikorskiego.

W Chodzieży najpierw w kościele pw. św. Floriana odprawiona została msza za Ojczyznę, a następnie odbył się uroczysty przemarsz pod pomnik Poległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność. Na czele pochodu szła Orkiestra Chodzieskiego Domu Kultury i członkowie pocztów sztandarowych. Wielu chodzieżan niosło flagi i biało-czerwone chorągiewki. Delegację działkowców, która złożyła kwiaty pod pomnikiem reprezentowali Prezesi Zarządów: Halina Laskowska - ROD „550-lecia m. Chodzieży”, Jolanta Ksycka – ROD „Ceramik”, Adam Daszkowski – ROD im. Powstańców Wlkp., Jan Stefańczyk – ROD „Kolejarz”, Bogdan Kubacki – ROD „Pod Gruszą” i Jan Grdeń – ROD „Zielony Zakątek”.

W Czarnkowie – po Mszy św. w kościele pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana złożono kwiaty oraz zapalono znicze pod Pomnikiem Pamięci Narodowej. Następnie odbył się przemarsz do Sali kina „Światowid”, gdzie miał miejsce uroczysty Koncert „W hołdzie dla Niepodległej. W uroczystościach uczestniczyli prezesi czarnkowskich ogrodów: Władysław Górski – ROD „Kolejarz”, Wojciech Urban i Jan Karniszewski – ROD im. St. Staszica i Stanisław Michalski – ROD im. Janka z Czarnkowa.

W Trzciance - obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Po podniosłej chwili, władze samorządowe, delegacje przedstawicieli ugrupowań politycznych, szkół, sołectw, służb mundurowych, harcerzy, związków i kół działających na terenie gminy złożyły kwiaty pod Krzyżem upamiętniającym powrót Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy. W imieniu trzcianeckich działkowców kwiaty złożyli: Marian Praczyk – Prezes Okręgu w Pile oraz Prezesi Zarządów – Andrzej Bąkorowski z ROD „Relaks” oraz Andrzej Palczyński z ROD „Malwa”. Wystawiono poczet sztandarowy PZD Okręgu w Pile, który reprezentowany był przez działkowców Władysława Chmielnika – ROD „Malwa”, Sebastiana Zdanowskiego Prezesa Zarządu z ROD „Spółdzielca” i Stanisława Wegnera – ROD „Relaks”.

W Rogoźnie obchody 100-lecia odzyskania niepodległości rozpoczęto odśpiewaniem hymnu narodowego i przemarszem uczestników z pl. Marcinkowskiego do kościoła św. Wita. Po Mszy św. za ojczyznę odbyła się uroczystość pod pomnikiem na pl. Powstańców Wlkp. Wśród licznych delegacji kwiaty pod pomnikiem złożyli Prezesi i członkowie Zarządów: Jan Lijewski, Janusz Stróżyński i Jerzy Marcinkiewicz ROD im. K. Marcinkowskiego, Ryszard Pawlak, Maciej Maciejewski i Karolina Maciejewska z ROD „Czerwony Mak”, Grażyna Sierakowska, Joanna Bedyńska i Zenon Antkowiak z ROD im. Przemysława.

W Krzyżu Wlkp. - po Mszy św. w Intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Antoniego uczestnicy udali się pod Obelisk upamiętniający 50-tą rocznicę Powrotu Ziemi do Macierzy. Wśród delegacji kwiaty pod pomnikiem złożyli Stanisław Lemieszka Prezes, Janusz Domański i Jerzy Wandas z ROD „Kolejarz” oraz Zbigniew Kaczmarek i Jan Sawala z ROD „Bratek”.

W Zakrzewie uroczystości obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęto 10.11.2018r. przemarszem spod Urzędu Gminy przy akompaniamencie orkiestry dętej do miejsca stojącego pomnika poświęcony Obrońcom Polskości Ziemi Złotowskiej 1772-1945. W marszu uczestniczyli: poczty sztandarowe, władze samorządowe, delegacje służb mundurowych, harcerzy, OSP, szkół, sołectw, związków, stowarzyszeń i Kół działających na terenie gminy Zakrzewo. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i wezwaniach do apelu, delegacje pod pomnikiem złożyły kwiaty. W imieniu ROD „Poziomka” w Zakrzewie kwiaty złożyły Lilianna Pewniak – Prezes i Lidia Brzostowicz. Spod pomnika uczestnicy uroczystości udali się nad jezioro „Proboszczowskie” gdzie odsłonięto symbolicznie i poświęcono kamienie na których zamieszczono Pięć Praw Polaków spod Znaku Rodła ustanowionych na Kongresie Berlińskim w marcu 1938 r. Przypomnienie tych Prawd w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości oraz 100 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego jest uniwersalnym przesłaniem poprzednich pokoleń. 11 listopada 2018r. po uroczystej Mszy Świętej w godzinach popołudniowych odbyła się biesiada, na której odśpiewano pieśni patriotyczne. W biesiadzie uczestniczyła delegacja ROD: Pewniak Lilianna, Lidia Brzostowicz i Katarzyna Gospodarek.

 

 

W ROD „40-lecia WP” w Pile członkowie zarządu i działkowcy w dniu 11 listopada 2018 r. o godz. 12.00 odśpiewali Hymn Polski z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

„Lipa Niepodległości.”
Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Czarnkowie w dniu 12 listopada 2018 r. na terenie ogólnym ogrodu wspólnymi siłami z okazji Święta Niepodległości oraz 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości dokonali posadzenia drzewa lipy szerokolistnej.
Na tę okoliczność został sporządzony odpowiedni akt, który umieszczono pod korzeniami posadzonego drzewka.