Wieści z ROD 2017


Chodzieskie ROD z mobilnymi rębakami

28 grudnia 2017 roku w ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży nastąpiło uroczyste przekazanie 2 rębaków spalinowych, na podwoziu umożliwiającym transport pomiędzy ogrodami i 2 pilarek oraz pokaz zrębkowania, w którym wziął udział Burmistrz Miasta Chodzieży, Pan Jacek Gursz. Sprzęt ten został zakupiony dla 9 chodzieskich ROD z dotacji, w wysokości 20 tysięcy złotych, która przyznana została na wniosek Burmistrza przez Radę Miejską w Chodzieży w ramach zadania publicznego pod nazwą: „ Działania proekologiczne na terenie miasta, propagowanie segregacji odpadów „zielonych” w ogrodach działkowych”. Rębakowaniem zajmować się będą zarządy ogrodów. Uzyskane zrębki działkowcy wykorzystywać będą do ściółkowania roślin ozdobnych na działkach oraz do zabezpieczenia roślin ozdobnych przed mrozami. W ramach dotacji odbyło się również szkolenie osób do obsługi rębaków i pilarek zorganizowane przez specjalistyczną, uprawniona do tego firmę.
Iga Dmitroca
Inspektor OZ PZD w Pile

Wigilia ekumeniczna w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży.

W dniu 16 grudnia w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży odbyła się po raz 43 wigilia ekumeniczna dla emerytów i rencistów z ogrodów działkowych oraz z miasta Chodzieży.
Organizatorem wigilii był Zarząd ROD, którego Prezesem jest Adam Daszkowski - członek Prezydium OZ PZD w Pile, Burmistrz Chodzieży oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w Chodzieży.
W uroczystej wigilii udział wzięło 80 emerytów i rencistów oraz zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Chodzieży Piotr Witkowski, Ksiądz Dziekan Ireneusz Szczypura z Parafii pw. Świętego Floriana, wieloletni sponsorzy wigilii Iwona i Krzysztof Jagiełła oraz Dyrektor Banku Spółdzielczego w Chodzieży.
Na stołach królowały potrawy wigilijne przygotowane przez panie z Zarządu ROD. Uczestnicy wigilii podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Śpiewając kolędy w świątecznej atmosferze spędzili mile czas.

Iga Dmitroca
OZ PZD w Pile

Z darami do najmłodszych na Święta

W tym roku Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Drzymały w Pile, którego Prezesem jest Pani Wiesława Kamińska, udowodnił swoje wielkie serce dla potrzebujących dzieci. W ramach inicjatywy pomocy mnóstwo świątecznych darów trafiło do Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Pile, przy ul. Drygasa 29 w Pile.
Zarząd ogrodu ufundował słodycze, zaś zabawki i gry planszowe przekazane zostały od sponsorów – działkowców posiadających działki na ogrodzie im. „Drzymały”. Być może dzięki temu odrobina uśmiechu pojawi się w ten świąteczny czas na twarzach najmłodszych, którzy potrzebują tego najbardziej.

Iga Dmitroca
OZ PZD w Pile

Debata społeczna w Urzędzie Gminy Lubasz (pow. czarnkowsko-trzcianecki)

4 grudnia 2017r w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubaszu odbyła się debata społeczna dotycząca funkcjonowania posterunku Policji w Lubaszu, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz służby dzielnicowych.
W związku z tym iż teren ROD im. St. Staszica w Czarnkowie znajduje się w obrębie administracyjnym m. Czarnków a właścicielem gruntów jest Gmina Lubasz w debacie tej uczestniczył Prezes ROD im. St. Staszica w Czarnkowie Wojciech Urban wraz z Gospodarzem Ogrodu Janem Karniszewskim.
Prezes ogrodu w swoim wystąpieniu podziękował za bardzo dobrą współpracę z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, zwrócił się również do Wójta Gminy Lubasz i radnych gminnych aby podjęli odpowiednie działania zmierzające do podjęcia decyzji w sprawie poprawy stanu dróg dojazdowych do ogrodu, drogi są w fatalnym stanie szczególnie ta od strony Os. Zacisze, nie remontowana od czasu pamiętnej ulewy w 2011 r. Nadmienił iż poruszają się po niej rowerzyści, piesi, rodzice z małymi dziećmi a na dodatek drogą tą wiedzie szlak rowerowy oznaczony zielonym znaczkiem, mówiąc krótko droga ta w obecnym stanie powinna być wyłączona z ruchu.
Wojciech Urban.

 

W Czarnkowie ustalono zakres działań na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych

21 listopada 2017 r. w Centrum Aktywności Senioralnej w Czarnkowie odbyło się posiedzenie poświecone omówieniu tematów związanych z właściwym zabezpieczeniem mienia na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, zamieszkiwania na terenie ogrodów i pomoc dla tych osób, spalania odpadów, współpraca z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie.
W spotkaniu uczestniczyli Prezesi i Gospodarze rodzinnych ogrodów działkowych z terenu m. Czarnków, Marian Praczyk Prezes OZ PZD w Pile, mł. asp. Justyna Przybył i dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie z rejonów na terenie których znajdują się czarnkowskie ogrody oraz Pani Ewa Kozłowicz z grupą pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie.
Prezesi w swoich wystąpieniach podkreślili bardzo dobrą współprace na co dzień z dzielnicowymi, z informacji jaką przekazali to temat zamieszkiwania osób bezdomnych na terenie czarnkowskich ogrodów nie istnieje ale podkreślano iż należy być czujnym i w razie wystąpienia tematu właściwie zareagować. Poruszono temat spalania odpadów na terenie ogrodów, przepisy mówią jednoznacznie ZAKAZ, ale jest pewna grupa działkowców która prawa nie przestrzega, zdarzają się również przypadki włamań, kradzieży, niszczenia mienia, wyrzucania śmieci, aby te przypadki wychwycić i sprawców ukarać prezesi podkreślili że celowe będzie wyposażenie ogrodów w kamery mobilne. W wystąpieniach prezesów została podkreślona bardzo dobra współpraca z Samorządem Lokalnym oraz MOPS czego dowodem jest udział w imprezach organizowanych na terenie ogrodów. Jest pewien mankament a mianowicie stan drogi dojazdowej na teren ROD im. St. Staszica, podkreślił to w swoim wystąpieniu Wojciech Urban Prezes Ogrodu, droga ta jest w fatalnym stanie nie remontowana od pamiętnej ulewy w 2011r. właścicielem tej drogi jest Gmina Lubasz, zaapelował do przedstawicieli Policji o pomoc w ruszeniu jej naprawy bo w tym stanie jakim w tej chwili się znajduje to praktycznie powinna być wyłączona z ruchu.
Dzielnicowi podkreślili iż w okresie jesienno-zimowym rzadziej przebywamy na swoich działkach, a to jest zachęta dla przestępców aby się włamać do altan i ukraść znajdujące tam przedmioty dlatego tez podczas prowadzonych działań edukacyjno-prewencyjnych apelują o „sąsiedzką czujność „ i właściwe zabezpieczenie swojego mienia.
Uzgodniono iż w okresie zimy będziemy się spotykać na działkach i wzajemnie informować i razem rozwiązywać pojawiające się problemy.
Wojciech Urban
Prezes ROD im. St. Staszica w Czarnkowie

 

Spotkanie działkowców z „ROGALEM MARCIŃSKIM" w ROD "Kolejarz" w Pile

W dniu 10 listopada 2017 roku w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" odbyło się integracyjne spotkanie działkowców z „ROGALEM MARCIŃSKIM". W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni najbardziej aktywni działkowcy zaangażowani w prace na rzecz ogrodu, członkowie zarządu i komisji rewizyjnej ROD, Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD Maria Fojt, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, członkowie OZ PZD - Prezesi ROD Za Parkiem - Czesław Wiśniewski oraz ROD Malwa - Ryszard Grzelak.
Przybyłych uczestników powitał Prezes ROD Stanisław Smoguła. Następnie Panie przedstawiły piękną historię tego święta oraz rogala marcińskiego, który według wielu źródeł i legendy na ten temat ma związek z królem Janem III Sobieskim. Po odsieczy wiedeńskiej, na pamiątkę tego zwycięstwa prawdopodobnie powstał wypiek z ciasta francuskiego o charakterystycznym kształcie, który z czasem stał się wypiekiem poznańskich piekarzy. Rogale po mszy świętej odprawianej 11 listopada były rozdawane ubogim.
Następnie Prezes Zarządu zaprosił do skosztowania rogali marcińskich. W swoim wystapieniu podziękował za prace działkowcom oraz członkom zarządu i komisji rewizyjnej. Poinformował, że spotkanie wspiera Powiat Pilski.
Wiceprezes OZ PZD Maria Fojt pogratulowała zarządowi dobrze zagospodarowanego ogrodu położonego nad rzeką Gwdą oraz działkowcom za piękne działki. Poinformowała o najważniejszych sprawach i wydarzeniach w Związku oraz jubileuszu 120 lecia ogrodów działkowych na ziemiach polskich. Podziękowała działkowcom i członkom organów statutowych za ich aktywność i promocję Związku poprzez udział w imprezach organizowanych przez Okręgowy Zarząd PZD oraz Kolegium Prezesów na rzecz społeczności lokalnej. Staroście Pilskiemu za udzieloną pomoc w wielu sprawach dotyczących ogrodów działkowych oraz finansową przy organizacji imprez integracyjnych wszystkim ogrodom działkowym powiatu pilskiego.
Starosta Pilski Eligiusz Komarowski w swoim wystąpieniu odniósł się do ważnej roli rodzinnych ogrodów działkowych dla społeczności lokalnej. Podziękował działkowcom za dbałość o środowisko naturalne oraz za włączenie się z uczestnictwem w imprezy organizowane przez Powiat Pilski.
Następnie Zarząd wyróżnił dyplomami i nagrodami rzeczowymi działkowców „Za piękne i urokliwe działki". Nagrody wręczył Prezes ROD Stanisław Smoguła oraz Starosta Pilski Eligiusz Komarowski.
Działkowcy biesiadowali w miłej atmosferze przy potrawach przez siebie przygotowanych do późnych godzin wieczornych.

Czesław Wiśniewski
Członek OZ PZD w Pile

 

Rogale marcińskie w ROD „Kolejarz" w Pile

Zakończenie sezonu 2017 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ,,Zalesie” w Pile

Praktykowanym od kilku lat zakończeniem sezonu w ROD ,,Zalesie” jest spotkanie przedstawicieli społeczności działkowców z władzami samorządowymi i Polskiego Związku Działkowców. Dnia, 24.10.2017r. o godz. 16.00. w ogrodowej świetlicy prezes zarządu ogrodu pan Andrzej Krogulec serdecznie powitał zaproszonych gości. ROD ,,Zalesie” jest dość specyficznym ogrodem. Liczący ponad 600 działek ogród położony jest na terenie gminy Szydłowo a zdecydowana większość działkowców i ich rodzin mieszka w Pile. Stąd też samorząd działkowców utrzymuje przyjazne i korzystne dla stron kontakty z władzami miasta, powiatu i gminy.
Na spotkanie przybyli: pan Wiceprezydent Miasta Piły Krzysztof Szewc, pan Starosta Pilski Eligiusz Komarowski i pan Wójt Gminy Szydłowo Dariusz Chrobak. Władze OZ PZD Piła reprezentowali: prezes pan Marian Praczyk, inspektor pani Iga Dmitroca oraz członek zarządu pan Andrzej Kierzkowski. W spotkaniu uczestniczyli również: Komendant Straży Miejskiej w Pile pan Wojciech Nosek, Komendant Posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Zdrojowa Góra pan Józef Górzny i Przewodniczący Rady Osiedla Górne w Pile pan Wiktor Kiprowski.
Społeczność działkowców reprezentowali: Zenon Artowicz, Barbara Bogdanowicz, Edmund Doroziński, Eugenia Kledzik, Adam Markowski, Lucyna Ratajewska, Nina Rudzik, Zbigniew Siłakowski, Elżbieta Skonieczna, Krzysztof Stawikowski, Marek Szczepański, Kazimiera Trompa, Małgorzata Wieczorkiewicz, Mariusz Wieczorkiewicz i Emil Wolak.
Na początku spotkania prezes Krogulec podziękował przedstawicielom samorządów za dobrą współpracę z ROD ,,Zalesie” Szczególne słowa podziękowania skierowane były do Starosty Pilskiego pana Eligiusza Komarowskiego. Pan Starosta ufundował ogrodowi olbrzymi baner ze zdjęciem lotniczym naszego ogrodu oraz przeznaczył z funduszy starostwa sporą kwotę pieniężną, która przeznaczona została na indywidualne nagrody rzeczowe dla działkowców. Pan Krogulec podziękował również wieloletniej księgowej ogrodu pani Barbarze Bogdanowicz za dotychczasową pracę i wręczył upominek w postaci sprzętu ogrodniczego. Pani Bogdanowicz zrezygnowała z pracy ze względów osobistych.
Następnie głos zabierali przedstawiciele władz samorządowych. Generalnie głównym tematem (ostatnio ,,gorącym”) była sprawa komunikacji publicznej tak ważna dla działkowców ze względu na odległość ogrodu od miasta. Na szczęście dla zainteresowanych sprawa dojazdu do działek zostanie rozwiązana korzystnie dla wszystkich stron. Przedstawiciele straż miejskiej i leśnej poruszali tematy dotyczące bezpieczeństwa osób
i mienia oraz zachowania czystości wokół ogrodu i pobliskiego lasu. Pan Marian Praczyk przekazał działkowcom problemy związane z funkcjonowaniem PZD nie tylko na terenie okręgu ale również całego kraju. Podkreślił, że rok 2017 to rok 120 – lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Na zakończenie spotkania prezes Krogulec wspomniał główną tegoroczną inwestycję – modernizacje głównej alei ogrodu. W przyszłym roku zarząd przystąpi do naprawy innych odcinków dróg. Do zobaczenia w sezonie 2018.
Zenon Artowicz

Zakończono sezon wędkarski w ROD im. K. Libelta w Gołańczy

Już po raz trzeci w piękny sobotni poranek 9 września bieżącego roku nad jeziorem Smolary w Gołańczy (okręg pilski) odbyły się zawody wędkarskie stowarzyszeń działających w naszej gminie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy.
W potyczkach tych wzięła udział trzyosobowa drużyna z naszego Ogrodu w składzie: Damian Pawłowski, Marek Eitner i Marek Dracheim.
Tradycją stało się, że z tych zawodów nasi wędkarze bez pucharu nie wracają. Nie sposób by było inaczej. Dla przykładu nadmienię, że w 2015 roku zdobyliśmy drugie miejsce, także pucharowe, ale już w 2016 i w tym roku byliśmy najlepsi spośród startujących.
Puchary, jak co roku, osobiście wręczał Burmistrz Mieczysław Durski. Po uściskach dłoni i składaniu gratulacji wszyscy łowiący i kierownicy drużyn zasiedli przy wspólnym ognisku by ze skibką pieczonego chleba i skwierczącą kiełbaską w dłoni powspominać ubiegłe i zaplanować kolejne potyczki na łowiskach.
We wrześniu zakończyliśmy też całoroczny cykl połowów na naszym ogrodowym stawie o puchar Grand-Prix.
Łącznie spotykaliśmy się nad wodą siedmiokrotnie. Różnie bywało z braniami i nie zawsze pogoda nas rozpieszczała, ale w ogólnym rozrachunku każdy z łowiących był zadowolony ze wspólnie spędzonych chwil, choć niekiedy można było usłyszeć niosącą się po tafli stawu niekoniecznie dżentelmeńską frazę czy dwie. Ogółem w zawodach tych wzięło udział dziesięciu naszych działkowców (bo też tyle właśnie mamy stanowisk) i można przyjąć, że generalnie łowiliśmy w komplecie, choć od czasu do czasu zdarzało się, iż kogoś na swej miejscówce brakowało.
Przechodząc w końcu do wyników i nie trzymając już nikogo w niepewności ogłaszam, że:
– pierwsze miejsce i najcenniejszy puchar zdobył Damian Pawłowski,
– drugi był Radosław Brant również z okazałym z pucharem,
– a na trzecim miejscu z pucharem w ręku stanął Marek Dracheim.
Pozostali uczestnicy, wśród których byłem i ja (kończąc rozgrywki na 5 miejscu) otrzymali medale odpowiednie do zajętych przez siebie miejsc w klasyfikacji końcowej. Puchary i medale wręczył osobiście prezes ROD, a kończące sezon zawody pożegnaliśmy na kilka miesięcy wspólnym biesiadowaniem przy piwku i grillu aż do mroku.

Ryszard Rykała – prezes ROD

ROD „Za Parkiem” w Pile współorganizatorem I Powiatowych Zawodów Biatlonowych

W dniu 1.10.2017 r. Zarząd ROD „Za Parkiem” oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Niedowidzących w Pile zorganizowały na terenie ogrodu oraz wokół niego I Powiatowe Zawody Biatlonowe.
Biatlon składał się z dwóch konkurencji: nordic walking na dystansie 5,5 km oraz strzelanie z wiatrówek do celu. W zawodach uczestniczyło 64 zawodników, wśród których startował również Mistrz Europy w nordic walking Sebastian Rajewski.
Honorowy patronat nad zawodami objął Starosta Pilski Pan Eligiusz Komarowski. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i drobne upominki. Nagrodą za I miejsce był rower.

Czesław Wiśniewski

Zawody biatlonowe - ROD "Za Parkiem"

Piknik działkowy w ROD „Nafta” w Pile

W sobotę 30 września 2017 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nafta” w Pile świętowano Dzień Działkowca połączony z zakończeniem sezonu na ogrodach. Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Pilskiego. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców reprezentowała Pani Iga Dmitroca, Inspektor OZ PZD w Pile oraz Główna Księgowa – Pani Jadwiga Gańko. Oficjalną część imprezy zainaugurowała Pani Jolanta Elicka, prezes ogrodu, nawiązując do obchodzonego w tym roku 120–lecia Ogrodnictwa Działkowego w Polsce. Opowiedziała również o historii ogrodu oraz o tym co udało się dotychczas zrealizować. Pani Iga Dmitroca złożyła na ręce Pani Prezes ROD podziękowania od Okręgowego Zarządu. Imprezie towarzyszyła piękna pogoda, a zabawa trwała do godzin wieczornych.
ID

Zielona Klasa w ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy

Gmina Łobżenica w kwietniu bieżącego roku otrzymała dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 30 000 złotych na realizację przedsięwzięcia pn. „Zielona Klasa- poznajemy piękno przyrody występującej na terenie gminy Łobżenica”. To dzięki niemu udało zrealizować się w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Łobżenicy (okręg pilski) na 3 działkach przekazanych nieodpłatnie dla Szkoły Podstawowej w Łobżenicy miejsce dydaktyczne z zakresu przyrody tworząc tzw. „Zieloną klasę”. Zakupiono stację meteorologiczną, tablice informacyjne, ławki oraz ekologiczne koło wiedzy!
Teren ten dodatkowo zagospodarowano o sadzonki krzewów i drzew owocowych. Wszystkie rośliny przy współudziale nauczycieli przyrody zostały zasadzone przez uczniów. Dzieci i młodzież z gminy Łobżenica w praktyczny sposób spędzać będą mogły czas przy nauce przedmiotu przyrody i biologii w terenie. Powstałe miejsca stanowić będzie naturalną pomoc dydaktyczną pozwalającą zdobywać umiejętności i wiedzę przyrodniczą poprzez doświadczenia i własne obserwacje.
Dodatkowym elementem zrealizowanym w ramach dofinansowanego przedsięwzięcia były warsztaty edukacyjne przeprowadzone dla Przedszkola Publicznego w Łobżenicy, Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy z oddziałem przedszkolnym, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku z oddziałem przedszkolnym, Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym z oddziałem przedszkolnym, Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie z oddziałem przedszkolnym oraz Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Łobżenicy. Zajęcia odbyły się w ubiegłym roku szkolnym i przeprowadzone zostały przez dr Pawła Owsiannego - limnologa, hydrobiologa, ekologa, pasjonata nauk przyrodniczych, przedstawiając zagadnienia z zakresu biologii oraz ochrony środowiska. Warsztaty odbyły się pod hasłem „Zasoby i walory przyrodnicze Gminy Łobżenica-problematyka ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.
Cieszy nas, że przy udziale środków zewnętrznych, Gmina ma możliwość finansowania przedsięwzięć na terenie ROD z zakresu edukacji ekologicznej, tym bardziej dla najmłodszych mieszkańców gminy, chłonnych wiedzy!
Joanna Jarka

 

Zielona Klasa w ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy

Dzień działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kalinka” w Pile

Obchody „Dnia Działkowca” w ROD „Kalinka” w Pile stały się tradycją. Od wielu lat działkowcy w tym dniu spotykają się w ogrodzie aby uroczyście obchodzić święto plonów. Tak też stało się 9 września 2017 r. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu Polskiego Związku Działkowców. Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Pilski, Eligiusz Komarowski. Prezes Zarządu Marian Ostaszewski w swoim wystąpieniu podziękował działkowcom za trud wkładany w uprawę działek oraz działalność na rzecz rozwoju ogrodu. Nawiązał także do tradycji obchodów święta plonów w ogrodach działkowych, która sięga okresu międzywojennego oraz Jubileuszu 120 lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. W czasie uroczystości za wieloletnią wzorową uprawę działki, srebrnymi odznakami „zasłużony działkowiec” uhonorowani zostali następujący działkowcy: Barcz Zbigniew dz. 78, Jujka Czesław dz. 160, Kamiński Ludwik dz. 310, Andrzejewski Stefan dz. 376, Prywer Jerzy dz. 412, Zygiel Walerian dz. 459, Arciszewski Piotr dz. 512, Konopa Olga dz. 530, Jankun Janina dz. 531, Zubilewicz Andrzej dz. 392. Aktu dekoracji odznaczeniami Związkowymi dokonał Andrzej Kierzkowski, członek Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile.
Laureatom konkursu „Wzorowa działka 2017” wręczone zostały dyplomy oraz kolorowe albumy o tematyce ogrodniczo – działkowej: Ciepłuch Jan dz. 87, Urban Jan dz. 30, Jędrychowska Maria dz. 302, Bilik Elżbieta, Bronisław dz. 248, Łobos Tadeusz dz. 285, Kujawka Danuta, Zdzisław dz. 475, Piosik Grażyna, Romuald dz. 469, Peksa Marian dz. 466, Gaworek Jolanta, Kazimierz dz. 483, Nalewajka Maria dz. 489. Za wieloletnią działalność społeczną na rzecz ogrodu, dyplomy uznania oraz nagrody pieniężne otrzymali: Malinowska Eugenia dz. 304, Lipiński Bronisław dz. 159, Nawrocka Renata dz. 344. Starosta Pilski, Eligiusz Komarowski przemawiając do działkowców, życzył wielu sukcesów i satysfakcji z uprawy działek. Zapewnił także o dalszym wspieraniu ogrodów. Działkowcy w podziękowaniu za dotychczasowa współpracę przekazali na ręce Pana Starosty pamiątkowy ryngraf. List z gratulacjami od Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile, Mariana Praczyka odczytał Andrzej Kierzkowski, członek Prezydium OZ. W trakcie wspólnego biesiadowania przy suto zastawionych stołach przygrywała muzyka. Dzielono się wrażeniami o tegorocznych plonach. Ze smutkiem stwierdzano, że z powodu częstych opadów deszczu i zalania działek były one nieco skromniejsze niż w latach poprzednich. Dla dzieci zorganizowane zostały zabawy i zawody zręcznościowe oraz jazda na konikach. Wieczorem zaś działkowcy w tanecznych pląsach przy akompaniamencie zespołu muzycznego kontynuowali zabawę do późnych godzin nocnych.
Marian Ostaszewski - Prezes

Dzień Działkowca w ROD "Kalinka" w Pile
Dzień Działkowca w ROD "Kalinka" w Pile

Dzień Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
im. Wł. Sikorskiego w Pile

W sobotę 16 września 2017 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Sikorskiego w Pile świętowano Dzień Działkowca połączony z zakończeniem sezonu ogrodowego. Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Pilskiego. Prezes i członkowie Zarządu ROD na świętowanie zaprosili Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile Mariana Praczyka, Starostę Pilskiego Eligiusza Komarowskiego oraz Prezesów Czesława Wiśniewskiego z ROD „Za Parkiem” i Ryszarda Grzelaka z ROD „Malwa”.
Oficjalną część uroczystości rozpoczął prezes Tadeusz Truty przypominając wszystkim zebranym, że w tym roku działkowcy świętują 120 lat Ogrodnictwa Działkowego w Polsce, zapoznał przybyłych na uroczystość z historią powstania ogrodu oraz o osiągnięciach, które zostały zrealizowane w ostatnim okresie czasu. Następnie głos zabrał prezes OZ PZD Marian Praczyk, który przypomniał o historii ruchu działkowego w naszym okręgu jak i w Polsce.
Podczas świętowania towarzyszyła piękna aura, zabawa trwała przy dobrej muzyce do późnych godzin wieczornych. Działkowcom dziękujemy za uczestnictwo i stworzenie cudownej atmosfery i zapraszamy wszystkich członków i ich najbliższych już za rok.

TT

Dzień Działkowca w ROD im. Wł. Sikorskiego w Pile

Kolejny etap elektryfikacji ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Łobżenicy okręg Pilski dzięki pozyskanym środkom z PZD rozpoczęto kolejny etap prac elektryfikacji działek. Pozyskane 10.000zł dotacji z Krajowej Rady PZD oraz 12.000zl dotacji z budżetu gminy Łobżenica wraz z wkładem własnym działkowców pozwoli na elektryfikacje odcinka o długości prawie jednego kilometra. Został już zakupiony kabel i skrzynki do liczników oraz rozpoczęto prace ziemne, w najbliższych dniach zostanie już podłączony prąd do pierwszych altan.

RM

Elektryfikacja ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy

Dzień Działkowca w ROD im. St. Staszica w Czarnkowie

W minioną sobotę, 9 września, na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Stanisława Staszica w Czarnkowie świętowano Dzień Działkowca. To święto do złudzenia przypomina tradycyjne w Polsce dożynki. Podobnie jak w czasie rolniczego święta plonów działkowcy podsumowują miniony rok, prezentują wyhodowane na ogródkach owoce i warzywa, nagradzają najbardziej aktywnych. Jednak w przeciwieństwie do rolników, u działkowców odbywa się to w skali mikro.

Dzień Działkowa obchodzony w ROD im. Stanisława Staszica w Czarnkowie to już tradycja. Zawsze odbywa się bardzo uroczyście, uczestniczą w nim zaproszeni goście, a świętowaniu towarzyszy wiele niespodzianek. Podobnie było w tym roku. Prezes ROD Wojciech Urban wraz z zarządem, przygotowali wiele atrakcji. Zaprosili też gości, wśród których nie zabrakło prezesa OZ PZD w Pile Mariana Praczyka, starostów Tadeusza Teterusa i Jacka Klimaszewskiego, przewodniczącego Rady Miasta Czarnków Andrzeja Tadli, radnej powiatu Ewy Kozłowicz, wiceprezesa stowarzyszenia „Kociołki” Wiesława Maszewskiego, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego czarnkowskiej Policji Sebastiana Drewnego i prezesa ROD „Kolejarz” Władysława Górskiego.
Oficjalną część uroczystości rozpoczął prezes Wojciech Urban przypominając wszystkim, że w tym roku działkowcy świętują jubileusz 120 lat Ogrodnictwa Działkowego w Polsce. Po zapoznaniu przybyłych z historią powstania ROD w Polsce, przystąpiono do wręczenia nagród i wyróżnień najlepszym działkowcom. W tym roku tytuł „Działka roku 2017” otrzymali: Alicja i Jacek Wójtowicz, Kamila i Tomasz Nowaccy oraz Luiza i Robert Klimko (wszyscy zdobyli po 140 pkt i I miejsce), Łucja i Tadeusz Mucha - II miejsce oraz Elżbieta i Grzegorz Cichowicz - III miejsce.
W tym miejscu należy podkreślić, że w przyszłym roku działka państwa Klimków będzie reprezentowała Okręg Pilski w Konkursie Krajowym. W kategorii „Działka roku 2017” wyróżnienia otrzymali: Maciej Witomski, Franciszek Ciężki, Roman Geremek, Anna Bielejewska i Jerzy Jarosz. Natomiast w kategorii „Rekreacyjna działka roku 2017” przyznano równorzędne wyróżnienia: Iwonie Pierudzkiej, Agnieszce Domańskiej, Tomaszowi Florkowi i Adamowi Kolassie. Nagrodę otrzymał również Bogdan Dziabas, za prace na rzecz ROD, a szczególnie za dbanie o stan stawu ogrodowego. Zarówno prezes Wojciech Urban jak i prezes Marian Praczyk, zwrócili uwagę na bardzo zły stan drogi dojazdowej do ogrodów działkowych. Jak wyjaśnił przewodniczący Rady Miasta Andrzej Tadla, ROD im. Stanisława Staszica znajdują się na terenie gminy Lubasz. Koniczne jest więc wspólne podjęcie działań przez miasto Czarnków i gminę Lubasz. Poprzedni włodarze gminy Lubasz nie podjęli tematu. Jest jednak szansa, że obecny wójt Marcin Filoda przystąpi do wspólnego przedsięwzięcia poprawy nawierzchni drogi dojazdowej do ROD. Aby osłodzić działkowcom trudy pokonywania wyboistej drogi Andrzej Tadla ofiarował świętującym ogromny tort, którego wystarczyło dla wszystkich uczestników plenerowej imprezy.
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. A, że w tym roku świętowaniu towarzyszyła piękna pogoda z pewnością bawiono się jak co roku długo i dobrze.
Marek Ambicki

Dzień Działkowca w ROD im. St. Staszica w Czarnkowie

„Dzień Korbola” w ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy.

W sobotę 9 września na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Łobżenicy odbył się „Dzień Korbola”. Honorowy patronat nad uroczystość objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Imprezę współorganizowało Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy. Projekt był zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej Gminy Łobżenica. Uroczystość rozpoczęła się odsłonięciem wizerunku patrona ogrodu Tadeusza Kościuszki wspólnie przez Burmistrza Łobżenicy Piotra Łososia, Przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego Kapeję, członka Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile Zygmunta Czarnego i Prezesa ROD w Łobżenicy Roberta Mrotka. Po odsłonięciu wizerunku patrona odbył się koncert orkiestry dętej Szkoły Podstawowej w Łobżenicy oraz występy artystów Gminnego Centrum Kultury i świetlicy przy Centrum Profilaktyki w Łobżenicy. Następnie powołano komisję, która oceniła dostarczone dynie i wręczyła nagrody w kategoriach największej dyni i najciekawszej dyni. Podczas uroczystości serwowano kiełbasę z grilla, ugotowany w kuchni polowej pyszny bigos z kabaczkami i zupę pomidorową, a także upieczone przez działkowców placki, kawę, herbatę i in. napoje. Organizowana była także przez Związek Gmin Krajny w Złotowie akcja drzewko za surowce gdzie przy stoisku każdy mógł otrzymać drzewko w zamian za zużyte baterie i inny stary sprzęt elektryczny i elektroniczny. Towarzystwo Miłośników Łobżenicy zorganizowało swoje stoisko, gdzie zaprezentowała się sekcja średniowieczna w rekonstruowanych strojach ludowych, oraz rozdawano kolorowanki dla dzieci i gazety „Panorama Łobżenicy”. Swoje stoisko wystawiło także Koło Łowieckie „Dzik” z Łobżenicy. Uroczystość uświetnił koncert zespołu Mini Bazar, w którym śpiewał także pan burmistrz Łobżenicy. Po koncercie były konkursy dla dzieci i młodzieży przygotowane przez pracowników Centrum Profilaktyki i konkursy dla dorosłych przygotowane przez pracowników Gminnego Centrum Kultury. Nagrody i upominki zostały zakupione z projektu inicjatywy lokalnej oraz ufundowane przez GCK i burmistrza Łobżenicy. Zarząd Rodzinnego Ogrodu działkowego pragnie podziękować wszystkim, którzy pomagali w organizacji tej uroczystości.
RM

„Dzień Korbola” w ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy.
„Dzień Korbola” w ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy.

Festyn w ROD „Borek” we Wronkach

2 września w naszym ogrodzie położonym nad rzeką Wartą z dala od szlaków komunikacyjnych, na naszej oazie zieleni świętowaliśmy na Festynie Działkowym z Nutką Pożegnania Lata 2017. Ze względu na kaprysy pogody nasze święto, wyjątkowo zorganizowano przy świetlicy działkowej pod namiotami, a nie jak do tej pory na placu rekreacyjnym. Festyn otworzyli: Zbigniew Ferfet Prezes i Andrzej Kubiak Wiceprezes ROD, którzy przywitali uczestników oraz zaproszonego gościa Aleksandra Manikowskiego członka Prezydium OZ PZD w Pile. Wysłuchano hymnu PZD. Po wysłuchaniu okolicznościowych wystąpień Prezes ROD zaprosił uczestników do wspólnego biesiadowania. Był chleb ze smalcem, ogórki małosolne, grochówka, kiełbaski z grilla i inne smakołyki. Wystawiono do wglądu kronikę ogrodu. Przygotowano konkursy zręcznościowe: rzut lotkami do tarczy, rzut szmaciakami do puszek, wbijanie gwoździ młotkiem rurkowym, dmuchanie balonów, łamigłówki i in. Najlepszych uczestników nagrodzono – panie otrzymały słodycze, a panowie piwo. Impreza była udana, a uczestnicy stworzyli cudowny klimat, bawiąc się wspólnie przy muzyce i śpiewach do późnych godzin wieczornych. Uczestnikom dziękujemy za uczestnictwo i stworzenie cudownej atmosfery i zapraszamy wszystkich naszych członków i ich najbliższych już za rok.

EB

Festyn w ROD "Borek" we Wronkach

Kolejna inwestycja w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kalinka” w Pile zakończona

W ramach realizacji programu „Unowocześniania infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku” na Walnym Zebraniu w 2016 r. podjęta została uchwała o wymianie stacji transformatorowej wchodzącej w skład sieci energetycznej ogrodu. Dalsza eksploatacja 44 letniego, często psującego się transformatora w ocenie ekspertów mogła stanowić zagrożenie dla środowiska i bezpieczeństwa działkowców. Rok czasu trwały prace polegające na wyłonieniu wykonawcy, opracowaniu projektu, zakupie materiałów i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń od operatora sieci energetycznej. Środki na powyższy cel zostały zabezpieczone w ramach opłaty inwestycyjnej wniesionej przez działkowców oraz zaciągniętej pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD w wysokości 20 tysięcy złotych. W dniu 30 sierpnia br. podpisany został protokół odbioru nowej linii napowietrznej SN 15 kV doprowadzającej energię elektryczną do transformatora oraz nowej słupowej stacji transformatorowej 15KV/0,4Kv-86kW, która zapewni bezawaryjną dostawę prądu działkowcom i ich następcom na kolejne kilkadziesiąt lat. Ponadto dodatkowo doprowadzony został prąd do działek dotychczas nieużytkowanych, a obecnie zagospodarowanych przez działkowców. Ogółem kosz inwestycji wyniósł 62 tysiące złotych. Obecnie sieć energetyczna ogrodu oprócz nowego transformatora to niemalże 4,5 km przewodów elektrycznych oraz 115 skrzynek energetycznych z licznikami, która dostarcza prąd do 400 działek, domu działkowca, a także zasila system monitoringu ogrodu składający się z 11 kamer cyfrowych.
Marian Ostaszewski

Prezes Zarządu ROD „Kalinka”

Wymiana transformatora w ROD „Kalinka” w Pile

Dzień Działkowca w ROD „Belferek” w Pile

W dniu 26 sierpnia 2017 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działowym „Belferek” w Pile w rodzinnej atmosferze obchodziło Dzień Działkowca 96 działkowców i sympatyków ogrodów działkowych.
Uroczystość rozpoczęto od wciągnięcia flagi PZD na maszt i odegranie hymnu Polskiego Związku Działkowców.
Następnie Prezes ROD Jan Ficerman powitał przybyłych działkowców oraz zaproszonych gości – przedstawiciela OZ PZD - Jadwigę Gańko – główną księgową OZ oraz Starostę Pilskiego – Eligiusza Komarowskiego, który objął imprezę Patronatem Honorowym.
Prezes ROD w swoim wystąpieniu odniósł się do jubileuszu 120 – lecia ogrodów działkowych w Polsce. Dokonał oceny działalności Zarządu ROD w 2017 roku. Pożegnał również wszystkich działkowców, którzy odeszli w 2017 roku na wieczny spoczynek.
Stwierdził, że pomimo trudnego roku w ogrodzie z powodu ciągłych opadów atmosferycznych i nawałnic – nadal większość działek jest podtopionych – działkowcy brali udział w konkursie pn. „Wzorowa Działka Roku 2017” organizowanym przez Prezydium OZ PZD w Pile.
Z okazji 39 rocznicy istnienia ROD – Prezes uhonorował medalem pamiątkowym z tej okazji Starostę Pilskiego – Eligiusza Komarowskiego oraz wyróżniających się działkowców biorących udział w konkursach: Wandę i Wojciecha Dreger, Elżbietę i Zbigniewa Graś, Franciszkę i Ryszarda Sprenger, Janinę i Sławomira Siekluckich, Mirosławę i Janusza Ławickich.
Wyróżniono również młodych działkowców za zmodernizowanie działek: Krzysztofa Burdziak, Piotra Jankowskiego oraz Wojciecha i Pawła Olechnowicz.
Medale wręczono również Seniorom ROD: Teresie Witek, Grażynie Koniecznej oraz Krystynie i Markowi Plucińskim.
Starosta Pilski w swoim wystąpieniu pogratulował Prezesowi organizacji imprezy, dobrze zagospodarowanego ogrodu i działek. Zapewnił działkowców, że będzie nadal wspierał rodzinne ogrody działkowe powiatu pilskiego.
Jadwiga Gańko przekazała Zarządowi i działkowcom życzenia od Prezesa OZ PZD w Pile.
Działkowcy przy grochówce i potrawach z grilla bawili się do późnych godzin wieczornych.

Aldona Banach – Góral
OZ PZD w Pile

Dzień Działkowca ROD "Belferek" w Pile

Piknik rodzinny w ROD „Przemysłówka” w Pile.

26 sierpnia 2017 r. w ROD „Przemysłówka” w Pile odbył się piknik rodzinny, na którym uczczono Jubileusz 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Prezes ogrodu Tadeusz Wiśniewski powitał działkowców wraz z rodzinami, nawiązał do obchodów Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa, który został zainaugurowany 1 lipca w Koźminie Wlkp. Wspomniał także o historii naszego ogrodu, który powstał w 1978 roku. Już teraz zaprosił na obchody 40 lecie powstawiana naszego ogrodu, które będziemy obchodzić w 2018 roku i powiedział kto ceni własną działkę, ogród oraz idee, którą krzewimy, powinien znaleźć sposób na swój udział w tym Jubileuszu. Oświadczył, że w dniu dzisiejszym w Bytomiu odbywają się Krajowe Dni Działkowca, na których okręg pilski jest reprezentowany przez 30 osobową delegację.
Na piknik przybył Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, który objął patronatem honorowym nasze spotkanie. Poinformował działkowców, że w bieżącym roku wsparł finansowo wszystkie ROD w powiecie pilskim i zapewnił dalsze wsparcie w rozwój ogrodnictwa działkowego. Zaprosił działkowców na VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej, który odbędzie się w dniu 9 września na stadionie przy ul. Okrzei w Pile.
OZ PZD w Pile reprezentowała Pani Elżbieta Zdunek członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, która przekazała życzenia od Prezesa OZ PZD Mariana Praczyka.
Następnie został podsumowany konkurs na Najpiękniejszą Działkę w 2017 roku i wręczono nagrody w postaci parasolek z nadrukiem ROD „Przemysłówka” następującym działkowcom:
Działka Nr 54 Państwa Ratajczyk Róży I Roberta

Działka Nr 34 Państwa Skowrońskich Wandy i Jerzego

Działka Nr 1 Państwa Baźmierowskich Barbary i Edwarda

Działka Nr 33 Pani Stanisławy Stukowskiej

Działka Nr 21 Państwa Nowaków Marii i Leszka.
Wyróżnienie otrzymała Pani Danuta Golińska za zaangażowanie i prace na rzecz ogrodu. Pogoda dopisała, a działkowcy biesiadowali przy grillu i bawili się przy muzyce do późnych godzin wieczornych. W trakcie zabawy odbył się konkurs na najlepiej tańcząca parę i quiz z historii ROD „Przemysłówka”.

Prezes ROD „Przemysłówka” w Pile
Tadeusz Wiśniewski

 

Piknik w ROD „Przemysłówka” w Pile

Piknik integracyjny w ROD im. St. Staszica w Pile.

26 sierpnia 2017 r. w ROD im. St. Staszica w Pile odbył się piknik integracyjny. Była to zarazem okazja do uczczenia Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Prezes ogrodu Andrzej Kierzkowski witając działkowców wraz z rodzinami nawiązał do obchodów Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa, który został zainaugurowany 1 lipca w Koźminie Wlkp. Wspomniał także o historii naszego ogrodu, który formalnie powstał w 1963 roku, jednak faktycznie pierwsze działki na naszym terenie zaczęto uprawiać już w 1947 roku. Już teraz zaprosił działkowców na jubileusz 55-lecia naszego ogrodu w roku 2018. Oświadczył, że w dniu dzisiejszym w Bytomiu odbywają się Krajowe Dni Działkowca, na których okręg pilski jest reprezentowany przez 30 osobową delegację.
Na piknik przybył Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, który objął patronatem honorowym nasze spotkanie. Poinformował działkowców, że w bieżącym roku wsparł finansowo wszystkie 29 ROD w powiecie pilskim i zapewnił dalsze wsparcie w rozwój ogrodnictwa działkowego. Zaprosił działkowców na VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej, który odbędzie się w dniu 9 września na stadionie przy ul. Okrzei w Pile.
Pogoda dopisała, a działkowcy biesiadowali przy grillu i bawili się przy muzyce do późnych godzin wieczornych.

AK

Piknik w ROD im. St. Staszica w Pile

Delegacja ROD im. K. Libelta z Gołańczy na Okręgowych Dniach Działkowca w Wągrowcu

W dniu 19 sierpnia 2017 delegacja z ROD im. K. Libelta w Gołańczy reprezentowała nasz ogród na Wągrowieckim Święcie Plonów - Okręgowych Dniach Działkowca zorganizowanych przez Burmistrza Miasta Wągrowiec i Polski Związek Działkowców Zarząd w Pile. W skład delegacji wchodzili: p. Bernadeta Ślipko, p. Mariola Romel, p. Maria Różnowska, p. Teresa Romel, p. Ryszard Rykała, p. Rafał Romel.
W tym roku obchodzimy 120-lecie ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Obchody zainaugurowano 1.07.2017 w Koźminie Wielkopolskim na terenie ROD Powstańców Wielkopolskich, najstarszym ogrodzie działkowym Europie.
Piknik na stadionie OSiR w Wągrowcu był okazją zaprezentowania piękna naszych działek i tegorocznych plonów oraz integracji uczestników. Dziękujemy p. R. Romel oraz A. i S. Gawrysiak - firmie FANDRUK za transport do Wągrowca.
Teresa Romel
sekretarz ROD

Delegacja ROD im. K. Libelta na Okręgowych Dniach Działkowca w Wagrowcu

Dzień Działkowca w ROD „Malwa” w Pile

Po raz kolejny 12 sierpnia 2017 r. w ROD „Malwa” w Pile uroczyście obchodzono święto plonów, czyli „Dzień Działkowca”. Prezes Zarządu Ryszard Grzelak serdecznie przywitał zgromadzonych na uroczystości działkowców z rodzinami oraz zaproszonych gości: Etatowego Członka Zarządu Powiatu Pilskiego Przemysława Pochylskiego, bowiem patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski.
W czasie uroczystości za wzorową uprawę działek wyróżniono odznakami PZD następujących działkowców:
• Srebrną Odznakę Zasłużonego Działkowca PZD otrzymali: Teresa Obsadna, Tadeusz Przybysz, Grzegorz Wądołowski
• Brązową Odznakę Zaslużonego Działkowca PZD otrzymali: Zbigniew Krakowiak, Stanisława Kazimierczak, Janusz Malarz, Krzysztof Kryziel, Hubert Seńczuk, Tadeusz Zapotoczny, Marek Tyrka, Leszek Misiak, Krzysztof Waszak
Następnie został podsumowany konkurs na Najpiękniejszą Działkę i wręczono puchary następującym działkowcom: Teresa Obsadna, Zofia i Stanisław Forczek, Gabriela i Włodzimierz Górzny, Urszula i Grzegorz Narloch, Grzegorz Sawiński, Mariola i Jan Obiegała.
W podziękowaniu za wieloletnią pracę jako Instruktorki SSI ( społeczna służba instruktorska ) otrzymały upominki rzeczowe pani Krystyna Górecka i Aurelia Zagórska.
Po części oficjalnej nastąpiła biesiada w działkowym stylu. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

(I.D)

Dzień Działkowca ROD "Malwa" Piła

Dzień Działkowca w ROD im. K. Libelta w Gołańczy

Ciemne deszczowe chmury, które zawisły nad ogrodem, nie odstraszyły chętnych od przybycia na piknik w dniu 12 sierpnia 2017 roku. Zarząd ROD im. K. Libelta w Gołańczy zorganizował spotkanie członków PZD z okazji Dnia Działkowca. W bieżącym roku obchodzimy 120-lecie ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu p. Ryszard Rykała, który powitał zaproszonych gości: p. Mieczysława Durskiego Burmistrza MiG Gołańcz, naszych seniorów - p. Marię Pociecha i p. Genowefę i Ignacego Pauszek, sponsorów oraz wszystkich zebranych.
Burmistrz podziękował Zarządowi za współpracę, a wszystkim życzył zdrowia, obfitych plonów, czynnego wypoczynku na łonie natury oraz integracyjnej wesołej zabawy. Prezes przedstawił program spotkania, a prowadzili Teresa i Rafał Romel. Piknik był okazją do składania życzeń, podziękowań i nagrodzenia aktywnych działkowców. Podziękowania i upominki za długoletni staż członkowski otrzymali: p. Krzysztof Buksakowski, p. Janina Kempczyńska, p. Danuta Rzadkiewicz, p. Zdzisława Senger i p. Elżbieta Szatkowska. Prezes wręczył także upominki seniorom: p. M. Pociecha i p. G. i I. Pauszek. Puchary za zawody wędkarskie otrzymali: w kategorii "Puchar Burmistrza" - p. Damian Pawłowski, p. Ryszard Rykała, p. Radosław Brant; w kategorii "Puchar Prezesa ROD" - p. Damian Pawłowski, p. Radosław Brant, p. Marek Dracheim. Najbardziej aktywnym osobom przy organizacji imprez wręczono upominki: p. Bernadeta Ślipko, p. Hanna Domagalska, p. Izabela Pawłowska, p. Elżbieta Pendzińska, p. Mariola i Joanna Romel. Podsumowano konkurs "Najładniejsza działka 2017" i wyróżniono: I miejsce - p. Mariola i Rafał Romel, II miejsce - p. Danuta Rzadkiewicz, III miejsce - p. Justyna i Marek Dracheim. Każdy uczestnik pikniku mógł zdobyć ciekawe upominki uczestnicząc w konkursach, zabawach i konkurencjach. W imieniu Zarządu Prezes ROD złożył szczególne podziękowania sponsorom: Burmistrzowi MiG, firmie FANDRUK, BS w Gołańczy, sklepom: PLUS AGD i RTV, "Małe Zoo", "Śnieżka", "Magnolia", "Raj Cenowy", "U Uli", "Sklep Polski" oraz p. B. Wolskiej, p. G. Szcześniakowi, p. S. Makowskiemu, p. W. Korbal, p. J. Frydrych. Następnie zaprosił na Wągrowieckie Święto Plonów - Okręgowe Dni Działkowca, które odbędą się w Wągrowcu 19.08.2017.
Kolejnym punktem programu była zabawa przy dźwiękach muzyki granej przez p. A. Michalskiego oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku.
Teresa Romel
sekretarz ROD

Dzień Działkowca w ROD im. K. Libelta w Gołańczy

Dzień Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Relaks” w Jastrowiu

W dniu 19 sierpnia 2017 roku świętowali podczas dożynek działkowych działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Jastrowiu. Uroczystość odbyła się na terenie ogólnym ogrodu. Była ona również poświęcona Jubileuszowi 120-lecia istnienia ogrodów działkowych na ziemiach polskich.
Prezes ROD Stanisław Stangreciak powitał przybyłych działkowców oraz Marię Fojt Wiceprezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile. Prezes ROD w swoim wystąpieniu podziękował członkom Zarządu i działkowcom za ich pracę w ogrodzie i na działkach.
Maria Fojt odniosła się do tradycji obchodów Dni Działkowca w ogrodach oraz do Jubileuszu 120-lecia ogrodów działkowych w Polsce. Przypomniała działaczy, którzy wnieśli ogromny wkład pracy w budowę ogrodu. Przekazała Zarządowi ROD i uczestnikom uroczystości życzenia od Prezydium OZ PZD w Pile z okazji Dnia Działkowca.
Następnie Prezes ROD przekazał prowadzenie imprezy panu Stanisławowi Gruszkiewicz, który przedstawił wyniki konkursu ogrodowego pn. „Wzorowa Działka". Zarząd ROD przyznał nagrody rzeczowe i dyplomy za zajęcie miejsc od I - VIII działkowcom: Magdalena Kołodziejska - Krężlak, Teresa Sieg, Bożena Domagalska, Anna Osipowicz, Bożena i Zdzisław Krugła, Jerzy Zietek, Tadeusz Pluta i Kowalik Bogdan. Poza tym Zarząd wyróżnił 4 działki poza konkursem. Wyróżnienia otrzymali: Gruszkiewicz Stanisław, Soja Wioletta, Melon Jacek oraz Głowacki Robert.
Zarząd ogrodu ogłosił również konkurs dla działkowców na koszt z owoców, warzyw i kwiatów z działek. Wystawę działkowych plonów oceniła komisja powołana z działkowców biorących udział w imprezie. Wszyscy otrzymali nagrody zakupione przez Zarząd ROD.
Zarząd ROD przygotował dla uczestników Dnia Działkowca poczęstunek. Pogoda dopisała więc wszyscy działkowcy przy muzyce bawili się do późnych godzin wieczornych.

Stanisław Stangreciak
Prezes ROD „Relaks” w Jastrowiu

Dzień Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Na Skarpie” w Pile

W rodzinnej atmosferze działkowcy z rodzinami z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Na Skarpie w Pile w dniu 19 sierpnia 2017 r. obchodzili Dzień Działkowca połączony z Jubileuszem 120 lecia ogrodów działkowych w Polsce. Licznie przybyłych działkowców oraz zaproszonych gości Marię Fojt Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile oraz Członka Zarządu Powiatu Pilskiego Przemysława Pochylskiego powitał Prezes ogrodu Krzysztof Rólkiewicz.
Honorowy Patronat nad imprezą objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski.
Prezes ROD w swoim wystąpieniu podziękował działkowcom za ich liczny udział w święcie działkowców, za ich dbałość o działki oraz za pracę przy modernizacji infrastruktury ogrodowej.
Maria Fojt odniosła się do Jubileuszu 120 lecia istnienia ogrodów działkowych na ziemiach polskich oraz do 36 letniej historii ogrodu, dokonań działaczy organów statutowych w budowie ogrodu. Stwierdziła, że tak liczy udział działkowców z rodzinami świadczy, że działkowcy cenią swoje działki swój ogród i idę ogrodnictwa działkowego. Podziękowała w imieniu Prezydium OZ PZD wszystkim działkowcom i organom statutowym za ich pracę oraz przekazała życzenia z okazji dnia Działkowca.
Były odznaczenia Polskiego Związku Działkowców oraz nagrody od Zarządu ROD.
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Warszawie przyznało odznakę "Za Zasługi Dla PZD" - Bogdanowi Wesołek oraz Złotą odznakę "Zasłużony Działkowiec"- Marianowi Mazur i Aleksandrowi Kabuła.
Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile przyznało srebrną odznakę "Zasłużony Działkowiec" dla Krzysztofa Rólkiewicza oraz brązową odznakę "Zasłużony Działkowiec" - Marianowi Majka, Eugeniuszowi Kordylewicz, Stanisławowi Rembasz, Tadeuszowi Goszczyńskiemu i Andrzejowi Komendarczyk.
Odznaczenia wręczyła Maria Fojt Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile.
Pan Przemysław Pochylski w imieniu Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego i własnym złożył życzenia wszystkim działkowcom i ich rodzinom z okazji Dnia Działkowca. Poinformował, że Starosta Pilski wspiera działania wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych powiatu pilskiego. Pogratulował wszystkim odznaczonym odznakami związkowymi oraz wyróżnionych dyplomami za piękne działki.
Zarząd ROD wyróżnił dyplomami, pucharami i nagrodami rzeczowymi działkowców, którzy posiadają najładniejsze działki w szczególności młodych działkowców : Kazimierza Przybylskiego, Kazimierza Kaczmarek, Tomasza i Łukasza Abramczyk, Edwarda Hinz, Annę Jewsesicką, Janinę Wdówkę, Mariannę Domagalską oraz Gabrielę Piątek.
Prezes Zarządu ROD wyróżnił również upominkiem Wiktorię Abramczyk 13 letnią działkowczynię, która wspólnie z rodzicami uprawia działkę od maja tego roku. Jest bardzo pracowita i zaangażowana w zagospodarowanie rodzinnej działki. Prezes wręczając jej słodycze stwierdził, że za pięć lat będzie Prezesem ogrodu.
Działkowcy przy muzyce, kiełbasce z grilla oraz cieście upieczonym przez działkowców bawili się do późnych godzin wieczornych.

Krzysztof Rólkiewicz
Prezes ROD

Dzień Działkowca ROD „Na Skarpie”

Wystawa plonów Chodzieskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

20 sierpnia 2017 r. w parku im. Ks. Ostrowskiego w Chodzieży odbyła się wystawa plonów chodzieskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz produktów Koła Pszczelarzy w Chodzieży. Otwarcia dokonał Przewodniczący Kolegium Prezesów Henryk Koźlarek, który powitał gości Wiceprezes OZ PZD w Pile Marię Fojt, Wicestarostę Mirosława Juraszka oraz Burmistrza Jacka Gursza i podziękował za ich przybycie. Wiceprezes Maria Fojt w swoim wystąpieniu nawiązała do Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego i przedstawiła obecną sytuację ogrodów w Polsce, natomiast starosta i burmistrz zadeklarowali dalsze wsparcie dla chodzieskich ogrodów działkowych. Prezesi chodzieskich ogrodów i prezes Koła Pszczelarzy otrzymali z rąk starosty i burmistrza okolicznościowe puchary i dyplomy.
Swoje pawilony wystawiły ROD: „Kolejarz”, „Bratek”, „Ceramik”, „Jordana”, „Pod Gruszą”, im. Powstańców Wlkp., „Zielony Zakątek” i „550-lecia m. Chodzieży”.
Odwiedzający wystawę goście i mieszkańcy Chodzieży mogli podziwiać piękne kompozycje kwiatowe oraz owoców i warzyw. Mogli także zaopatrzyć się wyroby pszczelarskie. Tegoroczna wystawa była nieco skromniejsza niż w latach ubiegłych, ponieważ wiosenne przymrozki i późniejsze zbyt ulewne deszcze miały negatywny wpływ na wegetację roślin. Chodzieżanie mieli okazję spędzić miło czas w niedzielne przedpołudnie. Plony z wystawy przekazane zostały do okolicznych ośrodków pomocy społecznej.

Galeria zdjęć z wystawy na stronie chodzież.naszemiasto.pl - oglądaj tutaj.

Adam Daszkowski
Prezes ROD im. Powstańców Wlkp.

Wystawa plonów Chodzież

Dzień Działkowca w ROD „Jastrobet” w Jastrowiu.

W dniu 19 sierpnia 2017 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Jastrobet” w Jastrowiu odbył się Dzień Działkowca połączony z obchodami Jubileuszu 120-lecia powstania ogrodów w Polsce. Przybyłych działkowców z rodzinami oraz Wiceprezes OZ PZD w Pile Marię Fojt powitał Prezes ogrodu Włodzimierz Robaszewski. W swoim wystąpieniu podziękował działkowcom i członkom organów statutowych ROD za ich pracę na rzecz ogrodu. Stwierdził, że ogrody działkowe to miejsce gdzie aktywnie wypoczywamy, uprawiamy warzywa, owoce i kwiaty. W roku jubileuszu życzyć winniśmy sobie aby ogrody działkowe istniały, rozwijały się i były coraz piękniejsze. Zarząd ROD z okazji Dnia Działkowca i Jubileuszu 120 lecia istnienia ogrodów przyznał działkowcom dyplomy i nagrody w postaci roślin ozdobnych, które ufundował Nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie oraz Burmistrz Miasta Jastrowia. Otrzymali je:
- najstarsi użytkownicy działek: Krystyna Szymańska, Jan Wawrycz, Edmund Borowiak, Tadeusz Komorski, Marian Kutkowski oraz Janusz Wilczyński. ,
- za najbardziej ukwiecone działki: Barbara Legun oraz Anna Górecka,
- za prace społeczne na rzecz ogrodu: Wanda Robaszewska,
Wyróżniono również młodych i aktywnych działkowców w ROD - Krystynę Judycką oraz Marzenę Pawlak.
Maria Fojt złożyła z okazji Dnia Działkowca życzenia uczestnikom uroczystości - Działkowcom z rodzinami, członkom organów statutowych ROD oraz Działaczom, którzy budowali ogród. Podziękowała Zarządowi ogrodu za przygotowanie uroczystości upamiętniającej jubileusz 120-lecia ogrodów działkowych na ziemiach polskich.
Działkowcy przy muzyce, pieczonej kiełbasie i kaszance bawili się do późnych godzin wieczornych.

Włodzimierz Robaszewski
Prezes ROD

Dzień Działkowca w ROD im. Wł. Broniewskiego w Okonku

Dzień Działkowca 12 sierpnia 2017 r. w ROD im. Wł. Broniewskiego w Okonku przebiegał pod hasłem Środowisko działkowe świętuje 120-lecie ogrodnictwa działkowego w Polsce. Bogusław Chodor prezes ogrodu powitał działkowców oraz przybyłych gości: Małgorzatę Sameć Burmistrza Okonka i Klaudię Siekańską redaktor gazety lokalnej. W swoim wystąpieniu nawiązał do historii ogrodu oraz jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Pani Burmistrz zaingerowała uroczystość i zamiast przemówienia wzięła udział w pierwszej konkurencji – wrzucanie ziemniaków do garnka. Były tańce i śpiewanie z akordeonistami Stefanem Mikłoszem i Mieczysławem Teodorowiczem. W konkursie na najpiękniejszy bukiet wyróżnienie zostali: Wioleta Szordykowska, Ryszarda Kobza. Nagrody za najlepszego stracha na wróble powędrowały do Janiny Czura i Ryszarda Kobzy. Wybrano najstarszego działkowca, a został nim Mieczysław Teodorowicz i najmłodszego, którym był Oskar Przydatek. Wyróżniono dyplomami Aleksandra Kubiaka byłego Prezesa ogrodu, Stanisława Czurę i Marka Mikietyńskiego działkowca i Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku, który nigdy nie odmawia pomocy działkowcom. Dyplomy otrzymały rodziny, które włączyły się w organizację uroczystości: Wioleta i Zenon Szordykowscy oraz ich syn Adam, który przygrywał bawiącym się do tańca, Ryszarda I Przemysław Kobza oraz Irena i Mirosław Miller. Uroczystość cieszyła się dużym zainteresowaniem, a wzięło w niej udział około 100 osób – działkowców wraz z rodzinami.

AK

ROD im. Wł. Broniewskiego w Okonku - Dzień Działkowca

Jubileusz 40-lecia ROD „Słonecznik” w Trzciance

W sobotę, 12 sierpnia br., członkowie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Słonecznik” obchodzili 40-lecie istnienia swojego ogrodu. Jubileusz to okazja do podsumowań, odznaczeń i gratulacji, tak też było na „Słoneczniku”.
Otwarcia uroczystości dokonał prezes ROD „Słonecznik” pan Zygmunt Czarny, który sprawuje to zaszczytne stanowisko od 1991 roku. Pan Czarny powitał licznie przybyłych działkowców z rodzinami i gości specjalnych wśród, których byli prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile Marian Praczyk, burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki wraz z zastępcą Grażyną Zozulą, starosta powiatu Tadeusz Teterus, oraz prezesi trzcianeckich ogrodów działkowych.
W swoim wystąpieniu, prezes Zygmunt Czarny przytoczył historię „Słonecznika” wymieniając osoby szczególnie zasłużone w powstanie i rozwój ogrodu. Nie zabrakło podziękowań dla pana Jana Ciechanowskiego byłego prezesa firmy „Lubmor” z inicjatywy, którego powstały ogrody i który przez długie lata wspierał ich rozwój. Zygmunt Czarny w ciepłych słowach wspomniał o pierwszych przewodniczących „Słonecznika” panu Antonim Żegalskim, Bronisławie Żebrowskim i Wincencie Tomys. Przypomniał osiągnięcia „Słonecznika” i jego działkowców. Szczególnie istotne było zajęcie I miejsca za rok 1984 w konkursie „Najpiękniejszy, pracowniczy ogród działkowy w kraju”, zajęcie I miejsca w Województwie Pilskim w 1994 roku, I miejsce w okręgu pilskim w 1999 roku, czy zostanie laureatem konkursu krajowego „ROD roku 2013”. Także działkowcy mogli poszczycić się osiągnięciami. Państwo Sasowie w 2015 roku zostali laureatami konkursu krajowego, a w 2016 roku państwo Majorowie na krajowych „Dniach działkowca” w Zabrzu otrzymali nagrodę w konkursie „Ładna działka”.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i dyplomów. „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” Krajowa Rada PZD przyznała odznaczenia następującym osobom: Walentyna Łopato, Anna Duszyńska, Stanisław Sagan, Karol Dziaczyński, Zbigniew Jachtoma i Łukasz Salamandra. Złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec” udekorowani zostali: Henryk Sas, Maria Krzyżaniak, Urszula Derdzińska, Zbigniew Nowicki, Lidia Baczyńska i Regina Koteras. 47 działkowców udekorowano srebrną i brązową odznaką „Zasłużony Działkowiec”. Z okazji 40-lecia Ogrodu „Słonecznik" Krajowa Rada PZD ufundowała puchar oraz dyplom z gratulacjami, Okręgowy Zarząd PZD w Pile ufundował okolicznościowy grawerton. Burmistrz Krzysztof Czarnecki złożył na ręce prezesa pamiątkowy grawerton wraz z listem gratulacyjnym i prezent w postaci podkaszarki, tak bardzo potrzebnej w ogrodach. Włodarz podkreślił wkład pracy wniesiony przez działkowców w rekultywację terenu ROD oraz rodzinną atmosferę ogrodu, która integruje mieszkańców Trzcianki.
Dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbyły się konkursy sprawnościowe. Oczywiście nie obyło się bez poczęstunku oraz słodkości dla najmłodszych. Wspólne biesiadowanie połączone z tańcami trwało do późnych godzin nocnych.

 

Galeria zdjęć z Jubileuszu na stronie www.trzcianka.pl tutaj.

 

 

Obchody 35-lecia ROD im. 40-lecia WP w Pile

W miniony weekend członkowie ROD im. 40-lecia WP w Pile obchodzili 35-lecie swojego istnienia. W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście: Z-ca Prezydenta Beata Dudzińska, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Przemysław Pochylski, Prezes Okręgowego Zarządu PZD Marian Praczyk. Zaszczycili nas również swoją obecnością prezesi innych ogrodów działkowych: Czesław Wiśniewski - Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD miasta Piły oraz Prezes ROD „Za Parkiem”, Genowefa Chomont - Prezes ROD „Gwda”, Ryszard Grzelak - Prezes ROD „Malwa”, oraz nasi działkowcy. Jubileusz to dobry moment aby przypomnieć początki istnienia oraz trud pracy jaki wykonali pierwsi działkowcy, kiedy to tworzył się nasz ogród. Prace wówczas wykonane dziś owocują swoim pięknem i zachwytem. Jak powiedziała Prezes Ogrodu Alicja Rozmus – „Dzisiaj nasz ogród to zielony skarb miasta, doceniany przez środowisko i samorząd. Myśląc o przyszłości musimy myśleć o ogrodach bo one znakomicie wpisują się w politykę prozdrowotną, uczą szacunku dla środowiska i budzą aktywność obywatelską...” Dorobek i piękno naszego ogrodu to przede wszystkim praca naszych działkowców, których w tym szczególnym dniu uhonorowano srebrną i brązową odznaką PZD, wręczono nagrody prezydenta, starosty oraz prezesa ogrodu. Jubileuszowa impreza trwała do późnych godzin nocnych przy akompaniamencie muzycznym i suto zastawionych stołach.

AR

35 lat ROD 40-lecia WP

Marszobieg dzieci i rodziców w ROD im. Przemysława w Rogoźnie.

25 maja 2017 r. w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany z okazji Dnia Mamy i Dnia Ojca oraz Dnia Dziecka. Na festynie gościliśmy burmistrza Pana Romana Szuberskiego oraz zastępcę burmistrza Panią Renatę Tomaszewską.
Głównym celem przedszkolnego festynu jest integrowanie się całej społeczności przedszkola oraz promowanie zdrowia przy aktywnym spędzaniu czasu na świeżym powietrzu i dlatego zorganizowano już po raz drugi Marszobieg dla dzieci wraz z ich rodzicami. Trasa przebiegała następująco: z przedszkola ulicą Krótką w stronę Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przemysława, następnie alejami na terenie działek i powrót od ulicy Polnej przesmykiem do przedszkola. Prezesowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przemysława Panu Andrzejowi Skomurskiemu składamy serdeczne podziękowania za wyrażenie zgody na udostępnienie terenu działek dla małych i dużych biegaczy.
Po marszobiegu na dzieci i rodziców czekało na ogrodzie przedszkolnym wiele punktów programu festynu, m.in. przedstawienie w wykonaniu rodziców dzieci z grupy 5,6-latków pt. „O łaciatym słoniu Bombiku” oraz super atrakcje i zabawy dla dzieci przy muzyce Pana Dawida Lindebnego. Wielkim zainteresowaniem dzieci cieszyły się: dmuchany plac zabaw, wata cukrowa, plenerowa gra planszowa oraz klaun, a słodki poczęstunek i grochówka czekała na każdego uczestnika festynu. Kolejny festyn należy zaliczyć do udanych dzięki dobrej współpracy całego personelu Przedszkola nr 1 z różnymi instytucjami i przede wszystkim z rodzicami naszych przedszkolaków.

Dyrektor Przedszkola nr 1
Anna Matoga

Marszobieg w ROD im. Przemysława w Rogoźnie

65 - lecie ROD „Kolejarz” w Krzyżu Wlkp.

W sobotę 29.07.2017 r. w ROD „Kolejarz" w Krzyżu Wlkp. działkowcy obchodzili Jubileusz 65–lecia ogrodu. Z tej okazji na terenie ogrodu zorganizowano festyn rodzinny .
Uroczystość otworzył Prezes Ogrodu Stanisław Lemieszka witając działkowców oraz zaproszonych gości w osobach: Marian Praczyk Prezes OZ PZD, Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD i Elżbieta Thomas Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. Następnie przedstawił historię ogrodu. Zasłużonych działkowców udekorowano odznaczeniami. Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców Krajowa Rada PZD przyznała odznaczenia następującym osobom: Wiesławowi Purolowi, Lechowi Nogalskiemu i Januszowi Domańskiemu. Odznaczenia Zasłużony Działkowiec otrzymali: złotą – Kazimierz Pietrzyński, srebrną – Bogusław Nieradka i Jan Matusiak, brązową – Stefan Gershendot i Zdzisław Kokot. Ponadto 10 działkowców wyróżniono dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Z okazji 65-lecia Ogrodu „Kolejarz" Krajowa Rada PZD ufundowała puchar oraz dyplom z gratulacjami, Okręgowy Zarząd PZD w Pile ufundował okolicznościowy grawerton.
Wolontariuszki z Lokalnego Centrum Wolontariatu przy MGOPS prowadziły gry i zabawy dla dzieci. Każde z nich biorące udział w konkursach otrzymało nagrody w postaci słodyczy, piłek do gry i inne przedmioty typu książki, zabawki, pisaki.
W festynie rodzinnym uczestniczyło około 200 działkowców. Zabawa przy muzyce zespołu „Saga” z Krzyża Wlkp. trwała do późnych godzin wieczornych.
SL

Jubileusz 65-lecia ROD „Kolejarz" w Krzyżu Wlkp.

Piknik rodzinny w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Spółdzielca” w Trzciance

5 sierpnia 2017 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Spółdzielca w Trzciane z okazji Dnia Działkowca Zarząd ROD zorganizował piknik dla działkowców i ich rodzin. Ogród powstał w 1984 roku. Jest położony poza miastem i otoczony terenami zielonymi. Prezes ROD Sebastian Zdanowski otwierając piknik powitał przybyłych działkowców z dziećmi i wnuczętami oraz Marię Fojt Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile. Prezes w swoim wystąpieniu podziękował działkowcom oraz członkom Zarządu ROD za ich pracę na rzecz ogrodu. Maria Fojt pogratulowała działkowcom ich pięknie zagospodarowanych działek a Zarządowi za dbałość o infrastrukturę ogrodu. Odniosła się do jubileuszu 120-lecia istnienia ogrodów działkowych na ziemiach polskich. Następnie wręczyła odznakę "Za Zasługi dla PZD" wieloletniemu Prezesowi ROD oraz oddanemu działaczowi na rzecz ROD i Związku Panu Zbigniewowi Walkowiakowi oraz złotą odznakę "Zasłużony Działkowiec" Pani Marii Orwat, która w Zarządzie ROD działa od wielu kadencji wypełniając wzorowo swoje obowiązki. Prezes ROD wspólnie z Maria Fojt wręczyli działkowcom w podziękowaniu za ich pracę dyplomy wraz z upominkami. Otrzymali je: Zbigniewowi Walkowiak, Maria Orwat, Regina Sołtysiak, Katarzyna Pachowicz, Piotr Skowroński, Robert Zuszma, Robert Kaczorowski. Prezes ROD od działkowców otrzymał drobny upominek w podziękowaniu za jego pracę na rzecz ogrodu. Zarząd ROD dla dzieci zorganizował konkurs na największą bańkę mydlaną. W konkursie wzięły licznie udział dzieci oraz ich rodzice. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody. Działkowcy biesiadowali i bawili się do późnych godzin wieczornych przy muzyce oraz przygotowanym przez działkowców ciście, bigosie i kiełbasie pieczonej na ognisku.

M.F.

Piknik w ROD "Spółdzielca" w Trzciance

Dzień Działkowca w ROD "Kolejarz" w Wągrowcu

W sobotę, 15 lipca 2017 roku, działkowcy z ROD „Kolejarz” w Wągrowcu obchodzili Dzień Działkowca. Z tej okazji na terenie ogrodu zorganizowano festyn rodzinny. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się o godzinie 15:00, poprowadziła ją Prezes ROD „Kolejarz” w Wągrowcu, Pani Joanna Juszczyk, która przywitała działkowców, ich rodziny i przybyłych gości. Okręgowy Zarząd PZD reprezentował członek Prezydium OZ PZD – Pan Andrzej Skomurski.
Prezes wręczyła dyplomy i nagrody - wyróżnienia Zarządu dla najpiękniejszych działek. Najmłodsi uczestniczyli w wyprawie pirackiej – zabawie dla dzieci. W zabawie brali udział również dorośli. Było wspólne grillowanie, poczęstunek, zabawa do późnych godzin wieczornych i radosna atmosfera, a dla dzieci – kufer pirata ze słodyczami.

 ID

Dzień Działkowca w ROD „Za Parkiem” w Pile

22 lipca 2017 r. po raz 64 w ROD „Za Parkiem” w Pile obchodzono Dzień Działkowca. Honorowy patronat przyjął Starosta Pilski Pan Eligiusz Komarowski. Okręgowy Zarząd PZD w Pile reprezentowała Wiceprezes Pani Maria Fojt. Prezydenta Miasta Piły reprezentowała Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Pani Maria Kubica. Ponadto uczestniczyli Prezesi z ROD: „Gwda” – Pani Genowefa Chomont, im. Sikorskiego – Pan Tadeusz Truty, „Malwa” – Pan Ryszard Grzelak, „Kolejarz” – Pan Stanisław Smoguła oraz dzielnicowy – st. sierż. Michał Szpener.
Podczas obchodów Dnia Działkowca ogłoszono 10 najlepszych działkowców w roku 2017:
1. Działka nr 9 – Zofia Oziemblewska
2. Działka nr 27 – Bernarda i Stefan Jessa
3. Działka nr 49 – Teresa i Józef Sokołowscy
4. Działka nr 61 – Bożena i Jan Weber
5. Działka nr 86 – Alina i Stanisław Machowscy
6. Działka nr 132 – Krystyna Regulska
7. Działka nr 156 – Marek Pływaczyk
8. Działka nr 162 – Maria i Wojciech Łosoś
9. Działka nr 172 – Krystyna Kalka
10. Działka nr 175 – Irena i Marian Jaroccy
Wszyscy wyróżnieni otrzymali puchary, dyplomy oraz drobne upominki. Drobne upominki przekazał również Starosta Pilski. Po części oficjalnej zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
CW

Dzień Działkowca w ROD „Za Parkiem” w Pile

I Turniej Działkowego Brydża Sportowego w ROD „Malwa” w Pile

19 lipca 2017 r. w ROD „Malwa” w Pile odbył się I Turniej Działkowego Brydża Sportowego. Honorowy patronat przyjął Starosta Pilski Pan Eligiusz Komarowski. Turniej otworzył prezes ogrodu Ryszard Grzelak, następnie głos zabrał prezes Koła Brydżowego Klubu Seniora Pan Jerzy Sadowski. W rozgrywkach (system każdy z każdym) uczestniczyło 16 drużyn tj. 32 uczestników. Zmagania turniejowe rozpoczęły się o godz. 10:00. Gra zakończyła się o godz. 15:00 podsumowaniem i wręczeniem pucharów dla zwycięzców, oraz upominków dla wszystkich uczestników od Starosty Eligiusza Komarowskiego.
I miejsce zajęli Tadeusz Bryła i Artur Eldar i otrzymali Puchar Starosty Pilskiego
II miejsce zajęli Mariusz Gawrych i Janusz Kruszewicz i otrzymali Puchar Prezesa ROD MALWA
III miejsce zajęli Piotr Solecki i Marcel Solecki Junior i otrzymali Puchar Prezesa Koła Brydżowego Klubu Seniora.
RG

Turniej brydża sportowego ROD "Malwa" w Pile

Bricomarche Oron Sp. z o.o. w Pile wspiera rodzinne ogrody działkowe.

W ramach wspierania lokalnych inicjatyw polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Rodzinny Ogród Działkowy im. St. Staszica w Pile otrzymał wsparcie od Brikomarche Oron Sp. z o.o. W dniu 21 lipca 2017 r. Prezes Zarządu Pan Igor Peszel i Dyrektor Brikomarche Pani Monika Perchinkova uroczyście przekazali na ręce Andrzeja Kierzkowskiego Prezesa ogrodu wybrany asortyment wartości 1000,-zł. W ramach sfinansowanego przedsięwzięcia ogród otrzymał skrzydła drzwiowe, oprawy oświetleniowe i in., które zostaną wykorzystane do modernizacji Domu Działkowca. Zarząd ROD im. St. Staszica składa serdeczne podziękowanie za udzielone wsparcie.

AK

Bricomarche wspiera ogrody działkowe

Wczasy dla seniorów w ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży.

Wczasy dla seniorów w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży maja swoją długoletnią historię. W 2017 roku odbyły się w dniach 3-15 lipca po raz 43. W wypoczynku tym uczestniczyło 40 seniorów z ROD i miasta Chodzieży. Organizatorami wypoczynku był Zarząd ROD, który udostępnił Dom Działkowca i teren ogólny ogrodu oraz władze samorządowe Miasta Chodzieży, które od 43 lat zabezpieczają środki finansowe na ten wypoczynek. Współorganizatorem był również Polski Komitet Pomocy Społecznej w Chodzieży oraz Chodzieski Klub Gospodarczy. Z ramienia ROD opiekunem wypoczywających seniorów była Pani Helena Frąckowiak - sekretarz Zarządu ROD im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży. Seniorzy mieli możliwość wypoczywać w otoczeniu zieleni działkowej. Dla wielu seniorów to czas na rozmowę i nawiązanie przyjaźni z rówieśnikami. Dla wypoczywających zorganizowano spotkanie z Burmistrzem m. Chodzieży p. Jackiem Gursz, który poinformował o pozyskanych środkach unijnych na inwestycje w mieście oraz na temat organizowanej konferencji nt. rewitalizacji. Seniorzy przekazali Burmistrzowi wiele cennych uwag na temat funkcjonowania miasta. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży st. sierżant Marta Migdalczyk oraz sierżant Beata Składanowska przekazały seniorom niezbędną wiedzę na temat ich bezpieczeństwa. Uczestnikiem wypoczynku był lekarz p. Jerzy Tomalik, który udzielił seniorom wiele cennych uwag dotyczących ich zdrowia. Zorganizowano również wycieczkę autokarową do Biskupina.
W sobotę 15 lipca odbył się piknik, podczas którego podsumowano wczasy dla seniorów. Na zaproszenie Prezesa Zarządu ROD p. Adama Daszkowskiego uczestniczyli w tej uroczystości Maria Fojt Wiceprezes OZ PZD w Pile, Jacek Gursz Burmistrz Chodzieży, Chodzieski Klub Gospodarczy reprezentował Prezes p. Roman Pietruszka.
Maria Fojt podziękowała w imieniu Polskiego Związku Działkowców organizatorom za organizację wczasów oraz Burmistrzowi za 43 letnią pomoc władz miasta Chodzieży w tą formę wypoczynku, niezwykle ważną dla osób starszych z rodzinnych ogrodów działkowych oraz miasta Chodzieży. Pan Burmistrz Jacek Gursz w swoim wystąpieniu zapewnił uczestników wypoczynku oraz organizatorów i Związek, że władze miasta zawsze wspierały i wspierać będą rodzinne ogrody działkowe, a organizatorzy wczasów dla seniorów w przyszłym roku otrzymają wsparcie finansowe. Pomoc dla tej formy wypoczynku w swoim wystąpieniu zapewnił również Prezes Chodzieskiego Klubu Gospodarczego - p. Roman Pietruszka. Prezes Zarządu ROD p. Adam Daszkowski zapewnił wszystkich seniorów, którzy już w tym roku potwierdzili swój udział w wypoczynku w 2018 roku, że przyjmie wszystkich chętnych. Zaproszeni goście życzyli seniorom zdrowia i miłej zabawy.
Seniorzy byli bardzo zadowoleni z wypoczynku w ogrodzie działkowym. Przy muzyce i poczęstunku bawili się do późnych godzin wieczornych.

M. F.

Wczasy dla seniorów ROD Powstańców Wlkp. w Chodzieży

Dzień Działkowca w ROD Sz. Wachowiaka w Wągrowcu.

W dniu 8 lipca 2017 roku odbyły się obchody Dnia Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu, który powstał w 1938 roku. Obchody połączone były z imprezą dla dzieci. Pomimo, że dzień był ciepły ale deszczowy, słońca nie brakowało aby wszyscy jej uczestnicy dobrze się bawili na terenie przy Domu Działkowca, który jest pięknie zagospodarowany i wyposażony w urządzenia zabawowe dla dzieci oraz urządzenia pozwalające wypoczywać działkowcom. Działkowcy tego ogrodu posiadają dobrze zagospodarowane i utrzymane działki. Prezes Zarządu ROD Pani Elżbieta Rożnowska w swoim wystąpieniu powitała przybyłych działkowców i zaproszonych gości - Marię Fojt Wiceprezes OZ PZD oraz Andrzeja Skomurskiego członka Prezydium OZ PZD w Pile. Maria Fojt w swoim wystąpieniu odniosła się do jubileuszu 120 lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich oraz do historii ich ogrodu, który jest najstarszym ogrodem w okręgu pilskim. Powstał w 1938 roku dla najbiedniejszych rodzin miasta Wągrowca. Ogród po jego powstaniu gościł generała Józefa Hallera. Wydarzenie to jest udokumentowane w kronice ogrodu prowadzonej od wielu lat przez Zarządy ROD. Podziękowała działkowcom za ich dbałość o swoje działki, infrastrukturę oraz tereny ogólne ROD. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej ROD za ich zaangażowanie w pracę na rzecz ogrodu i Polskiego Związku Działkowców.
Konkursy i zabawy dla dzieci oraz wnucząt działkowców prowadzili Dj Dariusz i Justyna Tietz. Zarząd ROD wszystkie dzieci biorące udział w konkursach nagrodził nagrodami rzeczowymi i słodyczami. Działkowcy przy muzyce, placku drożdżowym i kiełbasce z grilla bawili się do późnych godzin wieczornych.

Iga Dmitroca
OZ PZD w Pile

Lekcja przyrody w ROD „Za Parkiem” w Pile.

W czerwcu w ROD „Za Parkiem” w Pile na zaproszenie Prezesa ROD pojawiły się dzieci z klasy 2 „B” ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile. Uczniowie przybyli do ogrodu w towarzystwie wychowawczyni Pani mgr Małgorzaty Perkowskiej i dwójki rodziców.
Dzieci przywitał Pan Prezes Zarządu ROD Czesław Wiśniewski, którzy rozpoczął pobyt dzieci na terenie ogrodu opowiadaniem o historii jego powstania wspominając również o sukcesach, jakie odnosił ogród na szczeblu okręgowym i krajowym.
Następnie dzieci zostały zaproszone na pieszą wycieczkę po terenie ogrodu. Spacerując po ogrodowych alejkach i działkach dzieci odbyły lekcję przyrody, podczas której rozpoznawały znane już warzywa i owoce, zapoznały się z warunkami życia roślin, mogły wejść na teren działki i zobaczyć jak rosną warzywa, które kupują z rodzicami na targu lub w sklepie.
Po zdobyciu nowej wiedzy dotyczącej przyrody dzieci udały się na teren ogrodowego placu zabaw. Ta część wyprawy przypadła bardzo dzieciom do gustu. Intensywnie korzystali z umieszczonych tam bezpiecznych sprzętów takich jak huśtawki, czy zjeżdżalnie. Zabawie towarzyszył gwar i wesoła atmosfera. Dzieci grały w gry zespołowe, co jeszcze bardziej zacieśnia wzajemne więzy.
W czasie, kiedy dzieci bawiły się na placu zabaw została dla nich i ich opiekunów przygotowana słodka przekąska i napoje.
Na zakończenie pobytu dzieci w ogrodzie Pan Prezes Zarządu ROD podziękował wszystkim za przybycie i miło spędzony wspólnie czas. Dzieci również podziękowały za zaproszenie i umożliwienie poznania przyrody oraz rodzinnego ogrodu działkowego „Za Parkiem” w Pile wręczając Panu Prezesowi Zarządu ROD pamiątkowy dyplom z podziękowaniem oraz słodki upominek. Dzieci wraz z wychowawczynią oraz rodzicami zadowolone i w wesołych nastrojach wróciły do szkoły, bogatsze o nowe wrażenia zdobyte na ogrodzie.

Iga Dmitroca
OZ PZD Piła

 

Lekcja przyrody w ROD "Za Parkiem" w Pile

I Powiatowe Zawody Triathlonowe dla „Kijkarzy” w Pile.

24 czerwca 2017 r. na terenie ogrodu działkowego „Za Parkiem” w Pile odbyły się I Powiatowe Zawody Triathlonowe dla „Kijkarzy”. Organizatorami zawodów byli: Zarząd ROD „Za Parkiem”, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Daj Radość Niepełnosprawnym” i Stowarzyszenie Salling Team Ferajna. Wydarzeniu patronował Eligiusz Komarowski Starosta Pilski. W skład triathlonu wchodziły trzy konkurencje: bieg lub spacer bez kijków (2,5 km), jazda rowerem (5 km) i marsz Nordic Walking (5 km). W zawodach rywalizowano indywidualnie, rodzinnie i drużynowo. Najmłodszy uczestnik liczył 9, a najstarszy 60 lat. Wśród startujących również były osoby niedowidzące i niesłyszące. W trakcie spotkania można było się posilić i napoić. Na koniec odbyło się losowanie nagród.

Wyniki:

Dzieci – 1. Jakub Szews, 2. Julia Szews, 3. Antonina Strzelecka
Kobiety – 1. Małgorzata Strzelecka, 2. Agnieszka Janecka, 3. Agata Wycisło
Mężczyźni – 1. Sebastian Rajewski, 2. Miłosz Czechowicz, 3. Gracjan Zygmunt
Rodziny – 1. Strzeleccy, 2. Nowakowie, 3. Szewsowie
Grupy – 1. Harpagany, 2. Różowe Misie, 3. FerDynAir

CW

Zawody triathlonowe w ROD "Za Parkiem" w Pile

Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych w ROD „Nad Nielbą” w Wagrowcu.

13 czerwca 2017 r. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Nielbą” w Wągrowcu gościł dzieci z Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy. Kontakt dzieci z przyrodą był dla nich źródłem bogatych przeżyć, wrażeń i doznań. Dzieci zapoznały się z nazewnictwem roślin, wegetacją oraz przeznaczeniem, a ich zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania. Dzieci poczęstowano ciastem, słodyczami i napojami. Na kolejne obcowanie z przyrodą przedszkolaków zaproszono w okresie zbiorów jesienią.

Edukacja ekologiczna w ROD "Nad Nielbą" w Wagrowcu.

Czwarte spotkanie BIESIADNA DZIAŁKA w ROD im. St. Staszica w Czarnkowie.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. St. Staszica w Czarnkowie wraz z Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie zorganizował w dniu 24 czerwca 2017 r. czwarte spotkanie pn: BIESIADNA DZIAŁKA. Głównym celem spotkania było:
• obchody Dnia Dziecka
• integracja międzypokoleniowa
• wskazanie sposobu na spędzenie wolnego czasu
• poznanie zasad bezpieczeństwa na działkach
Działkowcy na biesiadę przybyli z dobrym humorem i koszykiem piknikowym. Biesiadę zaszczycili swoją obecnością: kol. Zygmunt Czarny – Członek Okręgowego Zarządu PZD w Pile, Władysław Górski – Prezes ROD „KOLEJARZ” w Czarnkowie, Powiat czarnkowsko - trzcianecki reprezentowali starosta Tadeusz Teterus, wicestarosta Jacek Klimaszewski i przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Tomaszewski. Wśród zaproszonych gości był również Andrzej Tadla – przewodniczący Rady Miasta Czarnków, oraz podinsp. Adam Filip - zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, Wójta Gminy Lubasz reprezentowała Pani Jadwiga Kazińska. Zarząd ogrodu przygotował mnóstwo atrakcji dla dzieci. Były konkursy sprawnościowe, konkurs na najładniejszy wianek i kapelusz, konkurs łowienia rybek, konkurs plastyczny związany z malowaniem figurek porcelanowych, które to figurki przekazały Panie z Spółdzielni Socjalnej „Równe Szanse” w Gajewie za co bardzo dziękujemy. Największą frajdą dla dzieci były jednak tańce i zabawy prowadzone przez przybyłego na naszą biesiadę Dr Clown, było wesoło. Poprowadził kilka zabaw, w które włączyły się zarówno dzieci, jak i dorośli. Była wata cukrowa i słodycz. Każde dziecko za udział w zabawach i konkursach otrzymało słodycze, soczki i drobne upominki przekazane przez sponsorów. Była również licytacja małego rowerka trójkołowego, polegająca na zaśpiewaniu piosenki, oceniali wszyscy uczestnicy biesiady, wyśpiewała go Zuzia dla swojego małego kuzyna. Dla dorosłych przygotowano wspólną zabawę taneczną i grillowanie.
Wspólnej zabawie towarzyszyła radość i uśmiech dziecka, który był największym podziękowaniem dla organizatorów. Sponsorami, którym w imieniu Zarządu ROD im. St. Staszica bardzo gorąco dziękuję, byli: Urząd Miasta Czarnków, Seaking Poland Ltd. SP. z o.o ,Meble Vox, BS Czarnków,
STEICO Sp. z o.o., PSS Społem, Pan Wiesław Maszewski- Stowarzyszenie Kociołki , Pan Bogdan Tomaszewski- Przewodniczący Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Zdjęcia z biesiady oglądaj tutaj.

Wojciech Urban
Prezes ROD im. St. Staszica w Czarnkowie.

Dzień Dziecka w ROD "Borek" we Wronkach.

Dzień Dziecka w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na Borku odbył się po raz drugi w historii ogrodu. W tym roku także zabawą uczczono Dzień Dziecka. 10 czerwca 2017 r. nadeszła ta chwila, że o godzinie 15.00 prezes Zbigniew Ferfet i Wiceprezes Andrzej Kubiak powitali wszystkich milusińskich i ich opiekunów na zorganizowanym Dniu Dziecka na placu rekreacyjnym. Pod hasłem: Działkowcy Dzieciom po raz drugi w historii naszego ogrodu. Były konkursy zręcznościowe takie jak: rzut lotkami do tarczy, piłeczkami do puszek, beretem na odległość, oponami do celu. Był slalom z taczkami z piłkami plażowymi (jako utrudnienie), z łyżeczką w ręku z piłką ping-pongową oraz biegi w workach. Czytaj więcej.

Dzień Dziecka w ROD ,,Zalesie” w Pile.

Niestety nie można napisać jak co roku ,,...w piękny słoneczny dzień ...” Dzień nie był słoneczny. Niemniej był piękny. Każdy Dzień Dziecka jest i musi być wspaniały. Tak było
w sobotę 17. czerwca br. W ROD ,,Zalesie” świętowały dzieci, wnuczki i prawnuczki działkowców. Dokładnie o godz.12.00 rozpoczęła się piękna impreza. Jak zawsze największą popularnością cieszyła się jazda na kucyku. Nie zabrakło też innych ciekawych zabaw
i konkursów. Wspaniałą organizatorką i prowadzącą była Pani Strzebińska. Wielką popularnością cieszyło się też łowienie rybek prowadzone przez Panią Marszałek.
W zabawach i konkursach wszyscy byli zwycięzcami. Każde dziecko otrzymało nagrodę
i upominek. Po przeżyciach i wysiłkach można było posilić się kiełbaską, gofrem, i innymi słodyczami. Oby w przyszłym roku dopisała pogoda.
ZA

Dzień Dziecka w ROD "Zalesie" w Pile

Dzień Dziecka w ROD "Malwa" w Pile.

10 czerwca 2017 r. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” w Pile zorganizował piknik z okazji Dnia Dziecka. Uroczystość odbyła się pod patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego, który osobiście zaszczycił swoją obecnością i aktywnie uczestniczył w imprezie, w której wzięło udział 240 dzieci. Były gry, zabawy i konkursy, które prowadziła firma Kleks Akademia Zabawy zajmująca się animacją dla dzieci. Konkurs ekologiczny dotyczący między innymi segregacji odpadów komunalnych poprowadził prezes ROD Ryszard Grzelak. Swoje umiejętności zaprezentowali strażacy z Powiatowej Straży Pożarnej, policjanci z KPP oraz motocykliści. Uczestniczące w imprezie dzieci zostały obdarowane słodyczami. Pogoda dopisała i uroczystość przebiegła w miłej atmosferze. Zarząd ROD „Malwa” składa podziękowanie sponsorom: Hurtownia Spożywcza ARAMIS oraz Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

RG

Dzień Dziecka ROD "Malwa" w Pile

Dzień Dziecka w Chodzieży.

W dniu 11 czerwca 2017 roku Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Chodzieży wspólnie z Urzędem Miasta urządzili w ogrodzie „Zielony Zakątek” festyn z okazji Dnia Dziecka dla dzieci działkowców i dzieci mieszkańców miasta. Uroczystość otworzył Pan Henryk Koźlarek, Przewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Zielony Zakątek”. Powitał w imieniu zarządów wszystkich ogrodów licznie przybyłe dzieci wraz z rodzinami oraz zaproszonych gości. Okręgowy Zarząd PZD w Pile reprezentowali Maria Fojt Wiceprezes OZ Pile oraz Iga Dmitroca, pracownik biura.
Festyn uświetniły występy zespołów tanecznych działające przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Chodzieży oraz Studio Ruchu i Tańca Relaks pod kierunkiem Pani Iwony Kasprzyk działające przy Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży. Imprezę uświetnił także pokaz sztuk walki w wykonaniu Pilskiego Centrum Aikido. Oprawę Muzyczną imprezy zapewnił Chodzieski Dom Kultury. Zarządy Chodzieskich Rodzinnych Ogrodów przygotowały dla dzieci wiele gier, zabaw oraz konkursów z nagrodami. Wszystkie dzieci otrzymały napoje, słodycze oraz grillowane kiełbaski. Wspaniałej zabawie towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda.

ID

Dzień Dziecka - Chodzież 2017

Kolejne spotkanie Trzcianeckich Prezesów ROD z Burmistrzem.

W dniu 05 czerwca 2017r w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza Trzcianki p. Krzysztofa Czarneckiego z Prezesami ROD działających na terenie miasta Trzcianka. Spotkaniu przewodniczył Marian Praczyk – Prezes OZ PZD w Pile.
Wprowadzenia podsumowującego zakończone zebrania sprawozdawcze ROD w Trzciance dokonał Prezes OZ Marian Praczyk omawiając szczegółowo problemy wynikające z dyskusji.
Wszystkie zebrania sprawozdawcze na terenie Trzcianki odbyły się w spokojnej atmosferze, były dobrze przygotowane, przy rzeczowej dyskusji i rozsądnym podejściu do opłat ogrodowych proponowanych przez Zarządy ROD, zatwierdzanych bez większych trudności.
Podczas spotkania ustalono, że wystawa KORSO na terenie Trzcianki będzie odbywała co dwa lata. Kolejną edycję trzcianeckiego Święta Działkowców zaplanowano na wrzesień 2018 r.
Omówione zostały sprawy dotyczące aktualnej sytuacji ogrodów. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo w ogrodach oraz w ich obrębie. Poproszono Burmistrza o zwiększenie działań prewencyjnych straży miejskiej i policji.
Poruszono temat śmieci na terenie ROD, gromadzenia dużych ilości śmieci przez działkowców oraz sporych kosztów wywozu. Zasugerowano, że metodą zmniejszenia ilości odpadów może być bezpośrednie oddziaływanie na działkowców skłaniające do właściwego postępowania w tym zakresie.
Prezesi ogrodów podziękowali Burmistrzowi za finansowe wsparcie, jakie zostało udzielone na cele promocyjne ogrodów, wierząc że uściślenie współpracy z Urzędem Miasta zwiększy możliwości rozwojowe i atrakcyjność ogrodów działkowych.
W trakcie rozmów prowadzonych w Ratuszu został złożony wniosek o przyznanie wszystkim ogrodom „Trzcianeckiej Sarenki”. Wyróżnienie to jest przyznawane przez Burmistrza Trzcianki jako dowód uznania dla osób i podmiotów szczególnie zasłużonych dla miasta, których sukcesy, osiągnięcia lub działalność przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności i promocji Trzcianki.
Przewodniczący spotkania Marian Praczyk namawiał do większej współpracy placówek oświatowych z ROD. Ogrody działkowe dysponują dobrą bazą do takiej współpracy poprzez dostępność ogrodu, domu działkowca, placu zabaw. Z powodzeniem można wykorzystać ten potencjał przy organizacji zajęć przyrodniczych.
Poproszono aby w następnym spotkaniu w Ratuszu brał udział p. Bartosz Sokulski specjalista ds. środków unijnych NiWFOŚiGW i samorządowych w Wielkopolsce.
Na koniec spotkania Prezes ROD „Spółdzielca” Sebastian Zdanowski poruszył bardzo smutny temat dotyczący jego zastępcy i byłego prezesa p. Zbigniewa Walkowiaka. Pan Zbigniew zachorował na nowotwór trzustki, który powodując m.in. duże dolegliwości bólowe ogranicza jego możliwości funkcjonalne. W związku z tym, prezes ROD,,Spółdzielca” poprosił o pomoc finansową na walkę z tą chorobą
Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze wzajemnego zrozumienia.

Sebastian Zdanowski

 

Dzień Dziecka w ROD im. K. Libelta w Gołańczy.

Jest piękne i słoneczne popołudnie, plac rekreacyjny wypełniony po brzegi dziećmi i wnukami działkowców, ponad zielonymi wierzchołkami drzew naszego ogrodu płyną dźwięki dziecięcej muzyki, a nasza maskotka - Wielki Ptak zaprasza wszystkie dzieci do zabawy. Bowiem Zarząd ROD w Gołańczy w dniu 2 czerwca 2017r. zorganizował spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Program był bardzo bogaty - każde dziecko mogło wziąć udział i wykazać się swoimi wiadomościami, sprawnością, pomysłowością i wyobraźnią.

Prezes pan R. Rykała powitał wszystkich zebranych. Pani Beata Przybylska przeprowadziła szereg wesołych zabaw przy muzyce. Najmłodszym maluchom (poniżej 3 lat) spodobał się pociąg krasnoludków - chętnie dołączyły do starszych kolegów. A dobra wróżka pani Kasia Gryczka, nie różdżką, lecz farbkami, zmieniła twarze dzieci, które przypominały postacie z bajek. Pod czujnym okiem pani Marioli Romel i pani Izabeli Pawłowskiej dzieci chętnie podchodziły do sztalug, gdzie wykazały się zdolnościami plastycznymi, pomysłowością i wyobraźnią. Mamy bardzo uzdolnione dzieci. Prace były przemyślane, na wysokim poziomie, a jurorzy mieli problem z wyborem najładniejszych prac, za które dzieci otrzymały upominkami. Corocznie ulubionym punktem programu jest konkurs przyrodniczy "Ekolog" przygotowany i przeprowadzony przez panią Teresę Romel. Chętnych było bardzo dużo, dzieci wykazały się bogatą wiedzą. Miło było patrzeć na zadowolone i uśmiechnięte buzie oraz słuchać radosnych okrzyków, gdy pojawiły się bańki mydlane ponad głowami licznej gromadki. Te tęczowe cuda wyzwoliły zaciekawienie i radość wszystkich, nawet dorosłych. Dzięki sponsorom mogliśmy obdarować dzieci upominkami i słodyczami oraz wspólnie biesiadować przy ognisku. Dziękujemy Burmistrzowi MiG Gołańcz panu Mieczysławowi Durskiemu; pani Urszuli Pawlak - sklep "U Uli"; panu Jackowi Frydrych - firma GO! PACK; panu Leszkowi Szymańskiemu - firma FART; pani kierownik sklepu "Sklep Polski" oraz wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu spotkania. Całe spotkanie czujnym okiem przez obiektyw podglądała i zarejestrowała na zdjęciach pani Joanna Romel. Zapraszamy na stronę na Facebook'u: ROD im. K. Libelta w Gołańczy.

Teresa Romel
sekretarz Zarządu ROD

Dzień Dziecka ROD im. K. Libelta w Gołańczy

Piknik z okazji Dnia Dziecka w ROD 40-lecia Wojska Polskiego w Pile.

4 czerwca 2017 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 40-lecia Wojska Polskiego w Pile odbył się uroczysty piknik z okazji Dnia Dziecka. Na spotkanie przybyli między innymi zaproszeni goście w osobie Pana Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego oraz Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile Mariana Praczyka. Zaplanowaną zabawę połączoną z różnymi atrakcjami nie przerwała nawet kapryśna pogoda z przelotnymi opadami deszczu. Hitem imprezy była wizyta Jednostki OSP z Kaczor, która wytworzoną kolorową pianą gaśniczą opanowała wszystkich uczestników zabawy. Nie mniejszy podziw wzbudził też „mini strażak” który zaprezentował się w pełnym umundurowaniu. Ta żywa maskotka pozostanie w pamięci wszystkich uczestników zabawy.
Zarząd Ogrodu serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom i organizatorom za aktywność i wspólną zabawę w rodzinnej atmosferze.
Tadeusz Daukszewicz

Dzień Dziecka ROD 40-lecia WP w Pile

Dzień Dziecka w ROD "Za Parkiem" w Pile.

175 dzieci gościło 3 czerwca 2017 r. z okazji Dnia Dziecka w ROD „Za Parkiem” w Pile. Zarząd ROD zorganizował festyn dla dzieci i wnuków działkowców. Honorowy Patronat przyjął Starosta Pilski Pan Eligiusz Komarowski, który również przybył na festyn. Okręgowy Zarząd PZD reprezentowała Pani Iga Dmitroca. Członkowie Zarządu ROD w osobach - Pan Józef Piechowski, Jan Rudnik, Rozalia Banasik, Jadwiga Cerkaska, Józef Barcz i Elżbieta Michalak – przygotowali dzieciom wiele atrakcji m.in. gry, zabawy, tańce, malowanie twarzy. Dzieci wzięły udział w konkursach: ekologicznym, rozpoznawania warzyw i owoców, śpiewały piękne piosenki oraz deklamowały wiersze. Wszystkie konkursy były nagradzane nagrodami. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Pile oraz Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Pile. Niespodzianką dla dzieci były paczki ze słodyczami. Radość dzieci była tym większa, że świętowaniu sprzyjała bardzo ciepła i słoneczna pogoda. Zabawa była doskonałą formą integracji działkowców.

Czesław Wiśniewski

Dzień Dziecka ROD "Za Parkiem" w Pile

Zarząd ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy przekazał 3 działki do dyspozycji Szkoły Podstawowej im. KEN w Łobżenicy.

Celem tego przedsięwzięcia jest wprowadzenie dzieci w obszar edukacji ekologiczno - przyrodniczej. Pracy w ogrodzie jest wiele. Nakład finansowy jest również ogromny. Udało się nam otrzymać dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jesteśmy w trakcie zagospodarowywania terenu. Prace działkowe rozpoczęły się już w marcu. Teren został przygotowany pod uprawę. Uczniowie posadzili drzewka i krzewy owocowe, została zasiana trawa. Gdy trawa wzejdzie postawimy klatkę meteorologiczną, która już czeka na swoje miejsce w terenie. Zamówione zostały również plansze dydaktyczne. W bieżącym roku zaplanowaliśmy, iż wydzielimy część sadowniczą i rekreacyjną. W następnym z kolei zajmiemy się częścią, w której wygospodarujemy miejsce na ogródek warzywny. Uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach inicjatyw lokalnych. Z tych pieniążków zakupimy narzędzia ogrodnicze, węże do podlewania, konewki. Postawimy równie ławki i stoły w części rekreacyjnej.
Ogródek szkolny jest miejscem, które umożliwia dzieciom codzienne bezpośrednie obcowanie z przyrodą, pozwala na kształtowanie postaw proekologicznych, uczy działania zespołowego, planowania. W szkolnym ogrodzie można prowadzić systematyczne, codzienne obserwacje przez cały rok. Ten „zielony gabinet” można dostosowywać na bieżąco do potrzeb dydaktycznych (sadzić odpowiednio dobrane rośliny itp.) oraz rekreacyjnych społeczności szkolnej.
Realizacja zagospodarowywania naszego ogrodu będzie również doskonałym sposobem do pokazania uczniom innych, ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu, umożliwi integrację środowiska szkolnego i lokalnego, a także nauczy ich odpowiedzialności za wywiązanie się z podjętego zobowiązania. Ponadto praca w ogródku szkolnym nauczy dzieci ile wysiłku trzeba włożyć w pielęgnację terenów zielonych. Mamy nadzieję iż, wiedza ta przełoży się na poszanowanie przyrody w najbliższym otoczeniu.
Joanna Dombetzka.

Działki ROD dla szkoły w Łobżenicy

Edukacja przyrodnicza w praktyce dla przedszkolaków w Wągrowcu.

18 maja 2017 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Wągrowcu odbyła się wiosenna edukacja przyrodnicza w praktyce dla przedszkolaków z Przedszkola nr 2 w Wągrowcu. Celem przewodnim spotkania było kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody oraz rozwijanie wrażliwości na jej piękno. Podczas spotkania wykorzystano metody podające, problemowe i aktywizujące, a także operacyjne i improwizacje muzyczno-ruchowe. Praca z dziećmi oparta była na wierszu Doroty Gellner „Co to jest przyroda?”. W jego oparciu maluchy wyodrębniały elementy przyrody, nazywały je, a także poznawały w praktyce, częściowo polisensorycznie. Zajęcia prowadziła Prezes ROD „Kolejarz” mgr Joanna Juszczyk. Informację z wiosennej edukacji zamieszczono na portalu internetowym miasta Wągrowiec czytaj tutaj.

Akcja sadzenia drzew w ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy.


29 kwietnia 2017 r. działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Łobżenicy im. T. Kościuszki, w celu ochrony ogrodu przed spalinami, podjęli inicjatywę utworzenia buforu wzdłuż ogrodzenia przy drodze do Trzebonia. W tym celu posadzili ponad 150 drzew m.in. buki, sosny i świerki oraz prowadzili prace porządkowe w części parkowej ogrodu. Sadzonki drzew pozyskano nieodpłatnie ze szkółki leśnej w Lipce.
Sadzenie drzew jest wymiernym i opłacalnym sposobem na ograniczanie emisji dwutlenku węgla, gdyż drzewa są doskonałymi pochłaniaczami CO2 z atmosfery. Łagodzą w ten sposób efekt cieplarniany pozostając istotnym elementem regulowania klimatu.
Drzewa stanowią też naturalną zaporę ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza, a poprzez ograniczenie erozji gleb wpływają na zmniejszanie zanieczyszczenia wód. Posadzenie drzew wzdłuż dróg skutkuje ograniczeniem hałasu.

 RM

 

Sadzenie drzew w ROD T. Kościuszki w Łobżenicy

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD im. Stanisława Staszica w Pile.


W dniu 22 kwietnia 2016 r. w świetlicy Domu Działkowca odbyło się zebranie sprawozdawcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. St. Staszica. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Andrzej Kierzkowski, który przywitał przybyłych działkowców, członka Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile Ryszarda Pisulę oraz przybyłych gości: Małgorzatę Karwacką radną Rady Miasta Piły oraz dzielnicowego asp. sztab. Łukasza Michalaka. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych działkowców.
Zebraniu przewodniczył Bogusława Mikita. Część sprawozdawczą oraz projekty planów referowali.: Prezes Andrzej Kierzkowski – sprawozdanie merytoryczne, w którym przedstawił najważniejsze wydarzenia w Polskim Związku Działkowców oraz sprawozdanie z realizacji planu w 2016 r. Wśród realizowanych zadań jako najważniejsze przedstawił modernizację sieci energetycznej w ogrodzie rozpoczętą w 2015 r. i rozłożoną na okres kilku lat. W 2016 r. modernizację sieci realizowano przy wsparciu Krajowej Rady PZD, która na ten cel przyznała dotację w wysokości 6 000,-zł. Księgowa Elżbieta Zdunek – sprawozdanie finansowe za 2016 r. oraz projekt preliminarzy finansowych na 2017 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Mirosław Kwaśniewski – sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz ocenę działalności ROD z wnioskiem do członków walnego zebrania o przyjęcie sprawozdania. Wiceprezes Roman Gryzło – plan pracy Zarządu ROD na 2017r.
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Andrzej Kierzkowski przedstawił projekty siedmiu uchwał, które zostały uchwalone jednogłośnie. W głosowaniu przyjęto stanowisko w sprawie obrony zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. gwarantującej prawa działkowców i niezakłócony rozwój ogrodnictwa działkowego. Z treścią stanowiska można zapoznać się tutaj.
W toku dyskusji działkowcy i zaproszeni gości poruszali m.in. realizację zadań wynikających z ubiegłorocznego przeglądu stanu zagospodarowania ogrodów i działek, wywóz odpadów komunalnych, czyszczenia rowów melioracyjnych, uporządkowania ul. Paderewskiego – najdłuższej alei lipowej w Pile, Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce i in.
Zebranie przebiegało w miłej i rzeczowej atmosferze.

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD im. St. Staszica w Pile

Wiosenne porządki w ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy.

 

W sobotę 1 kwietnia, działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Łobżenicy sprzątali i pomagali uporządkować teren parku w ogrodzie po prowadzonych pracach ziemnych związanych z elektryfikacją. Prace w głównej mierze polegały na niwelacji nierówności pozostawionych przez koparkę, wysianiu trawy w brakujących miejscach na trawnikach oraz zagrabieniu liści i gałęzi. Podjęto także próbę udrożnienia starych drenarek, jednak pomimo podjętych działań udało się tylko częściowo usunąć wrośnięte korzenie. Okazało się, iż drenarki zamontowane w latach 60-tych w części parkowej w wielu miejscach zostały porozsadzane przez korzenie drzew i uległy zniszczeniu.

RM

Wiosenne porządki w ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy.

Elektryfikacja ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy.

28.03.2017r w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Łobżenicy rozpoczęto 1 etap prac elektryfikacji działek, zgodnie z uchwalonym zadaniem inwestycyjnym podczas walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w naszym ogrodzie. Obecnie został wykonany odcinek ok. 200 m prac ziemnych i ułożono kabel, od wybudowanego przez Enea S.A. głównego przyłącza, przez plac zabaw, park, do domu działkowca i dalej do ujęcia wody pitnej. W trakcie wykonywanych prac wynikły nieprzewidziane komplikacje w związku awarią starych kamiennych drenarek, które pozarastały przez korzenie drzew i uległy uszkodzeniu. Przy pracach obecny był zastępca burmistrza pan Józef Lewandowski, który zapewniał o wsparciu tej inwestycji ze strony władz samorządowych.

Robert Mrotek
Prezes ROD

Walne Zebranie Sprawozdawcze w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Łobżenicy.

W dniu 24 lutego 2017 roku odbyło się pierwsze w okręgu pilskim walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Łobżenicy.
Zebranie otworzył Prezes ROD Robert Mrotek. Powitał działkowców oraz przybyłych na zaproszenie Zarządu ROD gości: Marię Fojt Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile oraz Jolanta Borycę, która reprezentowała Burmistrza Łobżenicy Piotra Łososia.
Zebraniu przewodniczyła Pani Elżbieta Blechacz. Zarząd ROD przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu ROD za 2016 rok - merytoryczne i finansowe. Poinformował w nim o udziale zarządu i działkowców w imprezach organizowanych przez władze gminy oraz jubileuszu 80-lecia ogrodu, o wizycie dzieci z przedszkoli z grup: Motylki, Świetliki i Żuczki, zorganizowanym dla nich pieczeniu w ognisku ziemniaków. Szczegółowo odniósł się do podjętych działaniach w celu pozyskania dodatkowych środków na przyjęte uchwałami i realizowane inwestycje i remonty. Zarząd złożył 4 wnioski w ramach inicjatyw lokalnych do Burmistrza o ujęcie w budżecie Gminy środków na instalację oświetlenia parkingu przy bramie wjazdowej na działki, instalacji do oświetlenia części parkowej ogrodu, placu zabaw o powierzchni około 4 ha oraz remontu amfiteatru i organizacji dnia korbola czyli dyni na ternie ROD. Przedstawił również szczegółowe sprawozdanie z przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych w ogrodzie. Komisja Rewizyjna ROD dokonała pozytywnej oceny działalności Zarządu i postawiła wniosek do walnego zebrania o zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań. Zebranie po dyskusji przyjęło sprawozdania oraz uchwały w sprawie opłat ogrodowych na 2017 rok.
Pani Jolanta Boryca w imieniu Burmistrza podziękowała Zarządowi i działkowcom za ich zaangażowanie w sprawy ogrodu. Przekazała działkowcom od Burmistrza Łobżenicy kosiarkę spalinową, która będzie im służyła do utrzymania terenów zielonych w części parkowej.
Maria Fojt w swoim wystąpieniu podziękowała władzom Gminy, Zarządowi i Komisji Rewizyjnej ROD oraz działkowcom za ich pracę na rzecz ogrodu i Związku. Przedstawiła aktualne problemy ogrodów i Związku. Walne zebranie przyjęło stanowisko w sprawie wypaczonych audycji telewizyjnych dotyczących działalności ogrodów działkowych oraz podważania konstytucyjności ustawy o ROD z 2013 roku. - czytaj tutaj.

M.F.