Listy i stanowiska 2015


[pobierz] 1.0 MB Stanowisko Prezydium OZ PZD w Pile

z dn. 27.08.2015 r. w sprawie znaczenia obrad XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD dla przyszłości ogrodów, działkowców i Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców.

[pobierz] 0.3 MB List Posła na Sejm RP

Maksa Kraczkowskiego na KORSO 2015 w Pile.

[pobierz] 0.3 MB List Posła na Sejm RP

Stanisława Kalemby na KORSO 2015 w Pile.

[pobierz] 0.2 MB List Posłanki na Sejm RP

Marii Małgorzaty Janyska na KORSO 2015 w Pile.

[pobierz] 0.9 MB Wycinek z gazety

Motywy - Tygodnik Związku Harcerstwa Polskiego z dn. 12.10.1975 r.

[pobierz] 1.0 MB List do Premiera Rządu RP

uczestników posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Pile z dn. 9.05.2015 r. w sprawie wystąpienia nadzorczego Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

[pobierz] 0.7 MB List do Prezydent m. Stołecznego Warszawy

członków Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile z dn. 30.04.2015 r. w sprawie wystąpienia nadzorczego Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

[pobierz] 0.1 MB List posła Stanisława Kalemby

 z dn. 27.04.2015 r. do Janusza Piechocińskiego Wiceprezes Rady Ministrów, Ministra Gospodarki i Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego o pomoc i wsparcie w doprowadzeniu do rejestracji statutu PZD.

[pobierz] 0.3 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD "Pod Lipami" w Pile z dn. 30.03.2015 r. w obronie ustawy o ROD.

[pobierz] 0.3 MB List do Prezydenta RP

uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD "Huty Szkła Ujście" w Ujściu z dn. 26.03.2015 r. w sprawie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich podważającego zapisy ustawy o ROD.

[pobierz] 0.9 MB List do Prezydent m. Stołecznego Warszawy

uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD "St. Sempołowskiej" w Pile z dn. 21.03.2015 r. w obronie Warszawskich Działkowców.

[pobierz] 0.5 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD "Marcinkowskiego" w Rogoźnie z dn. 21.03.2015 r. w obronie ustawy o ROD.

[pobierz] 0.8 MB List do Prezydenta RP

uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD "Słowackiego" w Rogoźnie z dn. 21.03.2015 r. w sprawie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich podważającego zapisy ustawy o ROD.

[pobierz] 0.9 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD "Gwda" w Pile z dn. 14.03.2015 r. w obronie ustawy o ROD.

[pobierz] 1.0 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD "Bratek" w Krzyżu Wlkp. z dn. 10.03.2015 r. w obronie ustawy o ROD.

[pobierz] 0.6 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD "Nafta" w Pile z dn. 7.03.2015 r. w obronie ustawy o ROD.

[pobierz] 1.1 MB List do Prezydent m. Stołecznego Warszawy

członków Okręgowego Zarządu PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD z dn. 28.02.2015 r. w obronie Warszawskich Działkowców.

[pobierz] 2.3 MB Stanowisko

przedstawicieli Samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pilskiego z dn. 7.02.2015 r. w sprawie odmowy rejestracji statutu stowarzszenia ogrodowego PZD.

[pobierz] 1.9 MB Podziękowanie

dla Prezesa PZD i Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Rozbiórkom Altan od działkowców Okręgu Pilskiego z dn. 7.02.2015 r. za pozytywne doprowadzenie do uchwalenia w Sejmie RP ustawy, która zabezpiecza altany działkowe przed rozbiórką.

[pobierz] 2.2 MB List do redaktora Marka Wielgo z Gazety Wyborczej

od przedstawicieli Samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pilskiego z dn. 7.02.2015 r. w sprawie artykułu pt. Ogrody Nadal w ręku PZD.

[pobierz] 0.3 MB List do Prezydent m. Stołecznego Warszawy

Okręgowej Komsji Rewizyjnej PZD w Pile z dn. 27.01.2015 r. w obronie Warszawskich Działkowców.

[pobierz] 0.3 MB List do Prezydent m. Stołecznego Warszawy

Zenona Wróblewskiego z ROD "Jordana" w Chodzieży z dn. 20.01.2015 r. w sprawie odmowy rejestracji Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydent m. Stołecznego Warszawy

Zarządu ROD "Kolejarz" w Pile z dn. 20.01.2015 r. w sprawie odmowy rejestracji Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydent m. Stołecznego Warszawy

Włodzimierza Górznego z ROD "Malwa" w Pile z dn. 19.01.2015 r. w sprawie odmowy rejestracji Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

[pobierz] 0.6 MB Stanowisko

Zarządu ROD im. "St. Staszica" w Pile z dn. 13.01.2015 r. w obronie Warszawskich Działkowców.

[pobierz] 0.5 MB List do Prezydenta RP

uczestników Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile z dn. 13.01.2015 r. w obronie Warszawskich Działkowców.

[pobierz] 0.2 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Genowefy Chomont z ROD "Gwda" w Pile z dn. 9.01.2015 r. w obronie Warszawskich Działkowców.

[pobierz] 2.6 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Wojciecha Urbana z ROD "St. Staszica" w Czarnkowie z dn. 8.01.2015 r. w obronie Warszawskich Działkowców.

[pobierz] 2.3 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Władysława Górskiego z ROD "Kolejarz" w Czarnkowie z dn. 8.01.2015 r. w obronie Warszawskich Działkowców.

[pobierz] 0.1 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Adama Daszkowskiego z ROD "Powstańców Wlkp." w Chodzieży z dn. 7.01.2015 r. w obronie Warszawskich Działkowców.

[pobierz] 0.1 MB List do Marszałka Senatu RP i RPO

Stanisława Lemieszki z ROD "Kolejarz" w Krzyżu Wlkp. z dn. 7.01.2015 r. w obronie Warszawskich Działkowców.

[pobierz] 0.4 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Marszałka Sejmu RP i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
- Ryszarda Grzelaka z ROD "Malwa" w Pile z dn. 5.01.2015 r. w obronie Warszawskich Działkowców.

[pobierz] 0.1 MB List do Przew. Sejmowej Komisji Infrastrastruktury

Czesława Wiśniewskiego z ROD "Sempołowskiej" w Pile z dn. 5.01.2015 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".