Listy i stanowiska 2019


[pobierz] 2.6 MB Apel

do Posłów RP od uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. K. Libelta w Gołańczy z dn. 2.04.2019 r. o poparcie zmian przyjętych przez Senat w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

[pobierz] 0.3 MB Stanowisko

uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD "Transportowiec" w Trzciance o poparcie zmian przyjętych przez Senat w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

[pobierz] 2.8 MB Apel

do Posłów RP od uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD "Relaks" w Jastrowiu z dn. 30.03.2019 r. o poparcie zmian przyjętych przez Senat w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

[pobierz] 3.0 MB Apel

do Posłów RP  od uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD "Jastrobet" w Jastrowiu z dn. 30.03.2019 r. o poparcie zmian przyjętych przez Senat w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

[pobierz] 0.3 MB Apel

do Posłów RP członków Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej od ROD im. St. Staszica w Pile z dn. 27.03.2019 r. o poparcie zmian przyjętych przez Senat w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

[pobierz] 0.7 MB Stanowisko

Stanowisko ROD „Malwa” w Trzciance z dn. 23.03.2019 r. w sprawie zagrożeń dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych

[pobierz] 0.5 MB List do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka

PZD Okręgu w Pile z dnia 15.03.2019 r. w sprawie nowelizacji projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

[pobierz] 0.4 MB List do Sentaorów RP

Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Trzciance z dn. 14 marca 2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

[pobierz] 0.8 MB Stanowisko

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD "Gwda" w Pile z dnia 16 marca 2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

[pobierz] 0.5 MB List do Marszałka Senatu

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD "Bratek" w Krzyżu Wlkp. z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

[pobierz] 0.8 MB Apel

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD "Na Rozdrożu" w Okonku z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

[pobierz] 2.7 MB Stanowisko

ROD "Wielatowo" z dnia 15.03.2019 r. roku sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

[pobierz] 0.8 MB Stanowisko

Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Czarnkowie z dnia 14 marca 2019 roku sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

[pobierz] 0.6 MB List do Senatorów RP

Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych we Wronkach z dnia 14 marca 2019 roku sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

[pobierz] 0.2 MB List do Senatorów RP

Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Rogoźna z dnia 14 marca 2019 roku sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

[pobierz] 0.8 MB List do Senatorów RP

Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego z dnia 14 marca 2019 roku sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

[pobierz] 0.5 MB List do Senatorów RP

członków Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD "Kolejarz" w Krzyżu Wlkp. z dn. 14.03.2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

[pobierz] 0.3 MB List do Senatorów RP

Kolegium Prezesów z Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Chodzieży z dnia 14 marca 2019 roku sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

[pobierz] 0.3 MB List do Senatorów RP

ROD im. St.Staszica w Pile z dnia 14 marca 2019 roku sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

[pobierz] 0.1 MB Stanowisko

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie znaczenia ROD dla miast i ich społeczności

[pobierz] 0.6 MB List do senatorów

Jadwigi Rotnickiej i Piotra Florka od ROD "Malwa" w Trzciance z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

[pobierz] 0.4 MB List do senatorów

Jadwigi Rotnickiej i Piotra Florka od ROD "Pod Lipami" w Pile z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

[pobierz] 0.3 MB List do senatorów

Jadwigi Rotnickiej i Piotra Florka od ROD "Gwda" w Pile z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

[pobierz] 3.9 MB List do senatorów

Jadwigi Rotnickiej i Piotra Florka od ROD "Zielony Zakątek" w Chodzieży z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

[pobierz] 3.4 MB List do senatorów

Jadwigi Rotnickiej i Piotra Florka od ROD "550-lecia Chodzieży" z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

[pobierz] 4.1 MB List do Marszała Senatu

uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD "Za Parkiem" w Pile z dnia 20.02.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celów wywłaszczenia- druk sejmowy nr 3108.

[pobierz] 8.4 MB Listy do senatorów

Jadwigi Rotnickiej, Piotra Florka, Mieczysława Augustyna i Jana Filipa Libickiego z Wielkopolski od Okręgowego Zarządu PZD w sprawie uchwalonej przez Sejm RP nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 3108).

[pobierz] 0.1 MB Interpelacja posła Krzysztofa Paszyka

w sprawie zmian w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw

[pobierz] 0.8 MB List do Marszała Senatu

członków Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celów wywłaszczenia- druk sejmowy nr 3108.

[pobierz] 0.4 MB Stanowisko

Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile z dnia 18 lutego 2018 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami zbędnych dla realiacji celu wywłaszczenia

[pobierz] 1.2 MB Stanowisko

Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielony Zakątek” w Chodzieży z dnia 9 lutego 2019 roku w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celów wywłaszczenia- druk sejmowy nr 3108.

[pobierz] 0.4 MB Stanowisko

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile z dnia 10.01.2019 w sprawie zagrożeń dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych

[pobierz] 7.9 MB Apel

Apel ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży z dnia 12.01.2019 roku do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie rodzinnego ogrodu działkowego „Pokój” .

[pobierz] 6.1 MB Apel

Apel Kolegium Prezesów ROD w Pile z dn. 12.01.2019 r. do Prezydenta miasta oraz Radnych miasta stołecznego Warszawy w sprawie rodzinnego ogrodu działkowego „Pokój”