Wieści z ROD 2016


„Dumy Wronek” dla ROD im. B. Chrobrego i „Kolejarz” we Wronkach.

W dniu 19 stycznia 2017 r. na Noworocznym Spotkaniu Burmistrza Wronek Mirosława Wieczora zasłużonych wronczan nagradzano „Dumą Wronek”. Tym wyróżnieniem uhonorowani zostali także działkowcy z dwóch Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. B. Chrobrego i „Kolejarz” we Wronkach za skupienie się wokół swojej pasji, zaangażowanie w ochronę środowiska i podnoszenie standardów ekologicznych w mieście. Wyróżnienie z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Mirosława Wieczora odebrali Prezesi tych ogrodów Aleksander Manikowski i Władysław Małecki.

Dumy Wronek

Spotkanie czarnkowskich Prezesów ROD z Burmistrzem.

W dniu 16.12.2016 roku w Urzędzie Miejskim w Czarnkowie odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Franciszka Strugały z Prezesami ROD z terenu miasta Czarnkowa, w którym uczestniczyli: Władysław Górski - ROD Kolejarz, Bogusława Andrzejewska i Wojciech Urban - ROD im. St. Staszica. W spotkaniu uczestniczył Prezes OZ PZD w Pile Marian Praczyk.
Spotkanie z Burmistrzem Miasta dotyczyło aktualnej sytuacji ogrodów oraz było również okazją do podziękowania za zrozumienie naszych spraw i przedstawienie ważnych tematów dotyczących poszczególnych ogrodów.
Omówione zostały sprawy związane z bezpieczeństwem w ogrodach i w ich obrębie oraz estetyką terenów przylegających do ogrodów. Poruszone zostały sprawy związane z tworzeniem przez ogrody warunków do integracji z mieszkańcami Czarnkowa oraz z innymi organizacjami społecznymi.
Uczestniczący w spotkaniu Prezes OZ PZD Marian Praczyk podziękował Burmistrzowi za przyjęcie regulacji prawnych umożliwiających przydzielanie ogrodom dotacji na modernizacje i utrzymanie infrastruktury ogrodowej, ponadto przypomniał o jubileuszu 35-lecia powstania PZD.
Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej i serdecznej atmosferze i zgodnie stwierdzono, że ogrody na terenie naszego miasta nadal będą oazą spokoju i piękna i zawsze będą mogły liczyć na wsparcie i przychylność w swojej działalności ze strony Burmistrza Miasta Czarnkowa.
Na zakończenie spotkania złożyliśmy sobie życzenia świąteczne.
Wojciech Urban

Inwestycje w ROD im. St. Staszica w Pile przy wsparciu Krajowej Rady PZD - 5.12.2016 r.

Już drugi rok trwa modernizacja sieci energetycznej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. St. Staszica w Pile. Modernizacja polega na wymianie skrzynek energetycznych oraz wykonaniu uziemienia przy skrzynkach licznikowych. Całkowity koszt modernizacji oszacowano na kwotę ponad 50 000,-zł i został rozłożony na kilka lat. W bieżącym roku koszt inwestycji zamknął się kwotą 9 923,60zł z czego 6 000,00zł to dotacja z Krajowej Rady PZD. Podłączno 6 nowych złączy kablowo-pomiarowych przeznaczonych do rozprowadzenia energii elektrycznej do altan ogrodowych. W podłączonych skrzynkach znajdują się 54 stanowiska na liczniki pomiarowe.

Jubileusz 80 - lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Łobżenicy.

19 listopada 2016r., na sali OSP w Łobżenicy odbyła się uroczystość 80–lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Łobżenicy. Honorowy patronat nad uroczystością objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.00 wprowadzeniem sztandaru i hymnem PZD.
Po otwarciu części oficjalnej i przywitaniu przez Prezesa ROD w Łobżenicy zaproszonych gości program artystyczny rozpoczęły tańce dzieci w krajeńskich strojach ludowych z grupy starszaków, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy.
Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Łobżenicy zaprezentowali specjalnie przygotowany na tą okazję program związany z ogrodnictwem i warzywami, oraz przedstawili inscenizację teatralną przygotowaną na podstawie wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”.
Dzieci z przedszkola i młodzież szkolna w podziękowaniu za przygotowany program otrzymały słodycze ufundowane przez GS „Rolnik” i Burmistrza Łobżenicy. Na ręce pań z Przedszkola i Szkoły Podstawowej prezes ogrodu wręczył pisemne podziękowania od Zarządu ROD i pamiątki ufundowane przez Burmistrza Łobżenicy. Dodatkowo pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Łobżenicy w celu wsparcia w zagospodarowaniu przekazanych im nieodpłatnie 3 działek, otrzymała ufundowany przez działkowców ręczny kultywator ziemi ogrodowej.
Kolejnym punktem programu było przedstawienie krótkiego rysu historycznego powstania ogrodu działkowego w Łobżenicy opracowanego na podstawie publikacji pana Henryka Kucharskiego i wyświetlenie prezentacji multimedialnej zdjęć z kroniki ogrodu.
Następnie uroczyście odsłoniono tablicę okolicznościową, która wyrzeźbioną na tą okazję przez miejscowego artystę pana Andrzeja Kopydłowskiego.
Po odsłonięciu tablicy głos zabrał Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile pan Marian Praczyk, który wręczył ufundowany przez Okręgowy Zarząd PZD w Pile ryngraf okolicznościowy i przekazał z Polskiego Związku Działkowców w Warszawie puchar z okazji 80-Lecia ogrodu oraz list gratulacyjny od prezesa PZD pana Eugeniusza Kondrackiego. Następnie Prezes Okręgowego zarządu PZD wspólnie z Prezesem ROD w Łobżenicy i Prezesem Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego PZD panem Czesławem Wiśniewskim wręczyli zasłużonym działowcom odznaczenia i dyplomy.
Kolejnym punktem programu były wystąpienia zaproszonych gości.
Burmistrz Łobżenicy pan Piotr Łosoś przekazał dyplom okolicznościowy dla działkowców i zapewnił o swoim wsparciu i wsparciu władz gminy Łobżenica, docenił wkład działkowców w integrację społeczności lokalnej i poinformował, że dla ogrodu działkowego zostanie przekazana nowa kosiarka spalinową.
Przewodniczący Rady powiatu pan Kazimierz Wasiak poinformował, iż pan Starosta Pilski z uwagi na wyjazd do Warszawy nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystości i w jego imieniu przekazał życzenia i ryngraf.
Zakończenie pierwszej części uroczystości uświetnił występ solistki Martyny Mozgała.
Kolejną częścią uroczystości była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin. Zabawę uświetniły wyśmienite pieczone prosię przygotowane przez formację Dźwierszno oraz wspaniały tort upieczony na ta okazję przez panią Marylę Stuba.
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Łobżenicy pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli w organizacji tej uroczystości, a w szczególności za wsparcie Powiatu Pilskiego.

Robert Mrotek Prezes ROD.

 

80 lat ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy

Strefa uśmiechniętego seniora.

Pod takim hasłem w piątek, 28 października, w sali towarzyskiej Czarnkowskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie integracyjne organizacji pozarządowych. Inicjatorkami tego spotkania były pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz działające przy nim Centrum Wolontariatu.

Zapytaliśmy kierowniczkę MOPS Ewę Kozłowicz, skąd pomysł na zorganizowanie takiego spotkania. Wyjaśniła, że w Czarnkowie owszem, dużo się dzieje, ale organizacje działają samodzielnie. „Uważam, że razem, wspólnie, łatwiej jest cokolwiek zorganizować. Im więcej osób, tym więcej pomysłów. Poza tym, nie zamykamy się tylko w swoim środowisku. Nawiązujemy nowe znajomości, wymieniamy poglądy, słowem nasza działalność przez integrację staje się bardziej atrakcyjna. Uważam, że to dobry pomysł i wart kontynuowania.
I rzeczywiście. W Domu Kultury spotkali się przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz” i  im. St. Staszica, Klubu Seniora PKPS, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Centrum Wolontariatu działające przy MOPS Czarnków oraz Fundacja „Dr Clown” z Czesławem Czynszakiem w roli głównej. Zabawa była przednia, choć trzeba przyznać, że nie od samego początku. Najpierw poszczególne organizacje trzymały się razem i trudno je było zmobilizować do wspólnej zabawy. Aklimatyzacja jednak nie trwała długo. Wystarczyło kilka skocznych melodii i na parkiecie pojawili się wszyscy. Konkursy, gry i zabawy sprawiły, że uczestnicy zapomnieli do jakiej fundacji należą i nie ważne było z kim się bawią. Wymyślne konkurencje kończyły się ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród, które uczestnicy ufundowali sobie sami. Były więc kalendarze, cebulki kwiatów, owoce i warzywa oraz mnóstwo słodyczy, którymi każdego częstował Czesław Czynszak wcieliwszy się w rolę clowna. Na parkiecie „szalał” również burmistrz Czarnkowa Franciszek Strugała, który był gościem honorowym piątkowej imprezy. Do dyspozycji uczestników spotkania była kawa, herbata i świetne ciasto, które prawdopodobnie upiekli sami działkowcy.
Zabawa była świetna i każdy jednoznacznie stwierdził, że organizowanie takich spotkań to nie potrzeba, ale konieczność. Pytanie tylko, kto podejmie się organizacji następnego spotkania? Chyba już wkrótce się przekonamy.
Marek Ambicki

Strefa uśmiechniętego seniora - Czarnków

Zakończenie sezonu 2016 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ,,Zalesie” w Pile.

Nieoficjalną tradycją ROD ,,Zalesie” stało się wstępne podsumowanie mijającego sezonu. Ostatni kwartał roku to czas na spotkanie z działkowcami i omówienie działalności zarządu ogrodu na rzecz wspólnoty. Dnia 26.10.2016r. w pięknej świetlicy ogrodowej, ogrzanej ciepłem stylowego kominka, prezes zarządu ROD pan Andrzej Krogulec przywitał uczestników zebrania. Szczególnymi gośćmi byli: Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pilskiego Przemysław Pochylski, Wójt Gminy Szydłowo Dariusz Chrobak, Kierownik Posterunku Policji w Szydłowie mł. asp. Marcin Domagalski, Komendant Posterunku Straży Leśnej – starszy strażnik leśny Józef Górzny, Komendant Straży Miejskiej w Pile Wojciech Nosek (działkowiec ROD ,,Zalesie”). Władze działkowe reprezentował Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile Marian Praczyk (działkowiec ROD ,,Zalesie”). Z zaprzyjaźnionych pilskich ogrodów przybyli prezesi ROD ,,Belferek” Jan Ficerman i ,,Jedność” Andrzej Woziński. Prezes Andrzej Krogulec podsumował osiągnięcia ogrodu w mijającym roku. Rok 2016 to przede wszystkim jubileusz XXXV – lecia ROD ,,Zalesie” Ważnym chociaż dość kosztownym przedsięwzięciem była wymiana transformatora i betonowych słupów podtrzymujących. Pozostałe zadania roku wykonano zgodnie z planem. Prezes przedstawił ogólne zamierzenia na przyszły rok. Najważniejszym zamierzeniem roku 2017 będzie wybudowanie wiat na pojemniki do gromadzenia odpadów i śmieci. Po wystąpieniu pana Krogulca głos zabierali zaproszeni goście. Generalnie mówcy podkreślali dotychczasową pozytywną współpracę ze wszystkimi ogrodami i potwierdzali jej kontynuację. Pan prezes OZ PZD Marian Praczyk poinformował zebranych o działalności i problemach związku na terenie całego kraju. Z wypowiedzi wynikło, że ,,Zalesie” to jeden z najbardziej prężnie działających ogrodów w regionie.
W szeroko pojętej dyskusji uczestniczyli członkowie Zarządu ROD ,,Zalesie”: Zenon Artowicz, Józef Bartusik, Zbigniew Siłakowski, Elżbieta Skonieczna, Jerzy Skonieczny, Krzysztof Stawikowski, Adam Strzebiński Małgorzata Wieczorkiewicz; członkowie Komisji Rewizyjnej: Kazimiera Trompa, Zygmunt Laskowski, Alojzy Andrzejewski, Janina Rudzik; nie zrzeszeni we władzach ogrodowych działacze społeczni: Bogumiła Braksator, Edward Doraziński, Renata Grochowska, Bożena Steinke, Mariusz Wieczorkiewicz, Emil Wolak i gospodarz ogrodu Ryszard Steinke. Generalnie poruszano sprawy związane z gromadzeniem i usuwaniem nieczystości z ogrodów (nie tylko ,,Zalesia”), dotyczące niszczenia i zaśmiecania lasów państwowych, bieżące i przyszłoroczne problemy ogrodowe. Nie sposób szczegółowo nakreślić ogrom spraw nurtujących zainteresowane strony. Zakończenie spotkania uwieńczono wspólną fotografią.
Zenon Artowicz

Zakończenie sezonu w ROD "Zalesie" w Pile.

Działkowcy z ROD „Nad Nielbą” z Wągrowca na wycieczce w Toruniu i Inowrocławiu.

W dniu 3 września 2016 r. Zarząd z ROD „Nad Nielbą” w Wągrowcu zorganizował wycieczkę autobusową dla działkowców. Tego dnia 51 działkowców odwiedziło w Toruniu Planetarium im. Władysława Dziewulskiego – centrum popularyzacji kosmosu na terenie Zespołu Staromiejskiego, Muzeum Piernika oraz nową świątynię Kościół Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, a zwiedzającym towarzyszył przewodnik z PTTK. Po pięciogodzinnym zwiedzaniu Torunia wycieczka udała się do Inowrocławia gdzie resztę czasu spędzili na spacerach przy tężni uzdrowiskowej w Parku Solankowym. Działkowcy byli bardzo zadowoleni ze wspólnie spędzonego czasu w ten piękny słoneczny dzień.

ZS

Działkowcy z ROD "Nad Nielbą" na wycieczce

Przedszkolaki z Łobżenicy w ROD im. T. Kościuszki.

W piątek 30 września gościliśmy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w Łobżenicy przedszkolaki z grup: Motylki, Świetliki i Żuczki. Prezes ROD, opowiedział dzieciom o działkach oraz o owocach, warzywach i kwiatach uprawianych przez działkowców. Dzieci z chęcią spacerowały po działkach, ale najwięcej frajdy sprawiło im zbieranie ziemniaków, które potem piekły w ognisku, a część ziemniaków została wykorzystana do ziemniaczanych konkursów i zabaw. Przedszkolaki z apetytem częstowali się upieczonymi ziemniaczkami, drożdżówką i naturalnymi syropami wyrobu pani Marii Mrotek.

RM

Przedszkolaki z Łobżenicy

Jubileusz 50-lecia ROD „Relaks” w Trzciance.

W dniu 17 września 2016 r. ROD „Relaks” w Trzciance świętował Jubileusz 50-lecia ogrodu. Uroczystość otworzył Prezes ROD Andrzej Bąkorowski. Przywitał działkowców i zaproszonych gości: Mariana Praczyka Prezesa OZ PZD w Pile, Tadeusza Tetrusa Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Krzysztofa Czarneckiego Burmistrza Trzcianki i Edwarda Joachimiaka Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki po czym przedstawił historię ogrodu. W uroczystości uczestniczyli prezesi trzcianeckich ogrodów: Zygmunt Czarny z ROD „Słonecznik”, Sebastian Zdanowski z ROD „Spółdzielca” oraz Andrzej Palczyński z ROD „Malwa”.
Następnie, uhonorowano i odznaczono zasłużonych i wieloletnich działkowców. Odznakami „Zasłużony Działkowiec” udekorowano: Złotą - Folwarczna Maria, Mytkowska Joanna, Bzdręga Barbara, Łojka Krystyna, Skudlarek Zofia, Małecki Henryk; Srebrną – Runge Teresa, Rzepka Aleksandra, Pagórek Beata, Piórnik Mariola, Musiał Robert; Brązową - Czaplińska Agnieszka, Fonał Krystyna, Kołtan Katarzyna, Hejdysz Kazimierz, Stańczyk Maria, Zborowski Tomasz, Frys Regina.
Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki złożył podziękowania za trud i zaangażowanie w kształtowanie środowiska oraz podkreślił, że w ciągu minionych lat, ROD „Relaks“ stał się miejscem rodzinnych spotkań oraz wypoczynku mieszkańców lokalnej społeczności. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach złożyli życzenia, odczytane zostały listy gratulacyjne.
Po części oficjalnej działkowcy bawili się do późnych godzin wieczornych.

Informację i zdjęcia z uroczystości opublikowane na stronie Miasta i Gminy Trzcianka czytaj tutaj.

KA

Jubileusz 50-lecia ROD „Relaks” w Trzciance

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Nielbą” w Wągrowcu dzieciom.

Zarząd ROD „Nad Nielbą” w Wągrowcu w bieżącym roku zorganizował dla dzieci różne atrakcje w tym m.in. zwiedzanie ogrodu, pokaz działkowych plonów i piknik. W dniu 30 maja zaprosił grupę 30 dzieci z Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy na zwiedzanie ogrodu. 31 maja do ogrodu przybyło 30 dzieci z Akademii Talentów Prywatnej Szkoły Podstawowej gdzie zapoznawały się z nazewnictwem warzyw, owoców i ziół. Dzieci częstowano słodyczami i napojami oraz obdarowano upominkami. W dniu 18 sierpnia na terenie ogrodu odbył się piknik dla dzieci działkowców. W pikniku brało udział około 100 dzieci wraz z rodzinami. Były gry, zabawy i konkursy z nagrodami oraz poczęstunek – ciasta, słodycze, kurczak, frytki, arbuz i inne smakołyki. Zabawę i oprawę muzyczną przygotowały przedszkolanki. Podczas pikniku funkcjonariusze Policji prezentowali wyposażenie samochodu policyjnego oraz wygłosili prelekcję na temat bezpieczeństwa w szkole, na ulicach i drogach. Dzieci świetnie się bawiły, a piknik przebiegał w miłej atmosferze. Spotkania z dziećmi były sponsorowane przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.
KA

Festyn w ROD "Nad Nielbą" w Wągrowcu

Dzień Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Borek” we Wronkach.

W dniu 10 września 2016 r. działkowcy z ROD „Borek” we Wronkach świętowali Dzień Działkowca. Uroczystość otworzyli Prezes ogrodu Zbigniew Ferfet i Wiceprezes Andrzej Kubiak. Okręgowy Zarząd PZD w Pile reprezentował Aleksander Manikowski członek Prezydium.
Podczas uroczystości udekorowano zasłużonych działkowców. Najwyższe związkowe odznaczenie „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” otrzymał Stanisław Bielecki. Odznaczeniami „Zasłużony Działkowiec” udekorowano: złotą – Andrzeja Kubiaka i Edwarda Boch, srebrną – Sławomira Witaszka i Tadeusza Kurtz, brązową – Zbigniewa Ferfeta i Macieja Witkowskiego.
Przygotowano szereg konkursów: rzut młotkiem drewnianym do celu, wbijanie gwoździ w pniaki, rzut oponą, biegi z piłeczką na łyżce i in. Zwycięzcy poszczególnych konkursów zostali nagrodzeni.
Uczestnicy raczyli się grochówką, kiełbaskami z grilla, chlebem ze smalcem i ogórkiem małosolnym oraz wypiekami sporządzonymi przez działkowców.
Biesiada przy muzyce i śpiewach przebiegała w miłej atmosferze do późnych godzin wieczornych.

Edward Boch.

Dzień Działkowca ROD "Borek" Wronki
Dzień Działkowca ROD "Borek" Wronki


DNI DZIAŁKOWCA 2016 oraz Jubileusz 35 lecia PZD w ROD im. St. Staszica w Czarnkowie.


10 września 2016 r. w ROD im. St. Staszica w Czarnkowie uroczyście obchodzono Dnia Działkowca 2016 oraz jubileusz 35 lecia PZD.
Prezes Zarządu Wojciech Urban serdecznie przywitał przybyłych na uroczystość działkowców z rodzinami oraz zaproszonych gości:
Panią Marię Fojt – Wiceprezes OZ PZD w Pile jednocześnie Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, Pana Jacka Klimaszewskiego – Wicestarostę Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pana Bogdana Tomaszewskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pana Andrzeja Tadlę – Przewodniczącego Rady Miasta Czarnków, podinsp. Adama Filipa – Zastępcę Kom. Pow. Policji w Czarnkowie, Panią Ewę Kozłowicz – Radną Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego jednocześnie działkowiczkę, Prezesów Czarnkowskich ROD Panów Andrzeja Krafta i Władysława Górskiego.
Następnie odegrano hymn Polskiego Związku Działkowców „Zielona Rzeczpospolita”.
Prezes ROD Wojciech Urban przedstawił historię i okres budowy ogrodu.
Maria Fojt w swoim wystąpieniu odniosła się do osiągnięć ogrodu, który wyposażony jest w niezbędna infrastrukturę. Podziękowała Zarządom ROD, które w okresie 35 lecia zarządzały ogrodem za ich pracę oraz działkowcom za ładnie zagospodarowane działki. Odniosła się również do Jubileuszu 35 lecia Polskiego Związku Działkowców i jego osiągnięć. Podziękowała z tej okazji członkom PZD - działaczom tego ogrodu, którzy pełnią i pełnili funkcje w organach ROD.
Odczytano list wystosowany na DNI DZIAŁKOWCA 2016 oraz Jubileusz 35 lecia PZD w ROD im. St. Staszica w Czarnkowie przez Posłankę na Sejm Panią Marię Małgorzatę Janyskę.
Samorządowcy w swoich wystąpieniach podziękowali za zaproszenie na uroczystość oraz mówili o pozytywnej współpracy z Zarządami ROD i Okręgowym Zarządem PZD w Pile oraz zadeklarowali dalsze wsparcie i pomoc dla ogrodów.
Maria Fojt wręczyła brązową odznakę "Zasłużony Działkowiec" Panu Piotrowi Zygmunt. Za wzorową uprawę działek wyróżniono pucharami, dyplomami i nagrodami następujących działkowców: Elżbietę i Janusza Piontków, Krystynę i Andrzeja Mokrzyckich, Dorotę i Mariusza Wylegałów, Barbarę Piechowiak, Teresę Pertek, Dominikę i Piotra Skorupskich, Przemysława Błaszczyka, Irenę i Mieczysława Nowaków, Elżbietę i Damiana Urban, Annę i Dariusza Jaskulskich.
Za zdobycie w konkursie krajowym WZOROWA ALTANA 2016 organizowanym przez Krajową Radę PZD dyplomy i nagrodę otrzymali Państwo Kamila i Tomasz Nowaccy.
Za wkład pracy na rzecz ROD a szczególnie o dbanie o staw ogrodowy dyplomem i nagrodą rzeczową podziękowano działkowcowi Bogdanowi Dziabas.
Działkowcy biesiadowali przy dźwiękach muzyki, delektując się pieczoną kiełbaską, pajdą chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem.
Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Dokumentacja fotograficzna na stronach tutaj oraz tutaj.
Wojciech Urban
Prezes ROD

 

Dzień działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kalinka” w Pile.


Po raz kolejny 3 września 2016 r. w ROD „Kalinka” uroczyście obchodzono święto plonów, które w tradycji ogrodów działkowych zwane jest świętem z okazji „Dnia Działkowca”. Prezes Zarządu Marian Ostaszewski serdecznie przywitał zgromadzonych na uroczystości działkowców z rodzinami oraz zaproszonych gości: Pana Eligiusza Komarowskiego – Starostę Pilskiego, który objął patronat honorowy nad imprezą oraz Pana Tadeusza Trutego członka Okręgowego Zarządu PZD w Pile.
Po wysłuchaniu Hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita” Prezes zarządu w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji „Dnia Działkowca”, odniósł się do roli działki w zaspakajaniu podstawowych potrzeb egzystencjonalnych oraz zwrócił uwagę na zagrożenia dla bytu ogrodów i działek.
W czasie uroczystości za wzorową uprawę działek wyróżniono dyplomem uznania oraz nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi i wręczanymi przez Starostę Pilskiego, Pana Eligiusza Komarowskiego, następujących działkowców: Martę i Andrzeja Jagodów, Bożenę i Andrzeja Czyżaków, Wiesławę Łuczycką, Macieja Woś, Ludwika Kamińskiego, Urszulę i Jana Kamińskich, Zofię i Tadeusza Gniot, Krystynę i Tadeusza Podgajnych, Stanisławę i Leona Andrzejewskich, Monikę i Radosława Fritza.
Brązowymi odznakami „Zasłużony działkowiec” uhonorowani zostali: Irena Klesa, Leokadia Glińska, srebrnymi: Bożena Marszał, Kazimiera Radke, Zygmunt Radke i Bronisław Lipiński. Dekoracji dokonał przedstawiciel Okręgowego zarządu, Pan Tadeusz Truty.
Przemawiając do działkowców Starosta Pilski, Pan Eligiusz Komarowski podziękował za zaproszenie na uroczystość oraz poinformował, że od kilku miesięcy jest także działkowcem. Zapewnił, że będzie wspierał ruch działkowy oraz udzielał pomocy przy organizacji imprez integracyjnych w ogrodach. Działkowcy za przekazane zobowiązanie podziękowali Panu Staroście gromkimi brawami oraz wręczyli dyplom z podziękowaniami oraz lekturę działkową „Wademekum działkowca”. W imieniu Prezydium OZ i Prezesa Okręgowego Zarządu, Pana Mariana Praczyka, list gratulacyjny z podziękowaniami dla działkowców za dotychczasową prace na rzecz ogrodu i PZD wręczył Pan Tadeusz Truty.
Najmłodsi działkowcom zorganizowane liczne gry i zabawy. W tym dniu każde dziecko było zwycięzcą i otrzymywało nagrodę za udział w konkurencjach sportowych. Dzieci ochoczo korzystały z jazdy wierzchem na „bułankach”. Dwa koniki nie miały wytchnienia, ale nie „marudziły”. Doceniając wdzięczność milusińskich, bezpiecznie obwoziły dzieci po ogrodzie. Dorośli w tym czasie biesiadowali przy dźwiękach muzyki, delektując się grochówa, pieczoną kiełbaską, pajdą chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

MO

 

Dzień Działkowca ROD "Kalinka" w Pile
Dzień Działkowca ROD "Kalinka" w Pile
Dzień Działkowca ROD "Kalinka" w Pile

Rogozińskie Rodzinne Ogrody Działkowe na dożynkach w Jaraczu.

 

W dniu 3 września 2016 r. w Jaraczu gmina Rogoźno odbyły się Dożynki Gminne. W korowodzie dożynkowym uczestniczyły delegacje z Rodzinnych Ogrodów Działkowych: „Czerwony Mak”, im. Marcinkowskiego, im. Przemysława i im. Słowackiego w Rogoźnie. Każdy z ogrodów zaprezentował kosze z plonami i kwiatami. Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski w przemówieniu inauguracyjnym złożył życzenia działkowcom oraz podziękował za przygotowanie Okręgowych Dnia Działkowca, które odbyły się w dniu 20 sierpnia w Rogoźnie oraz za promowanie Gminy Rogoźno. Film z uroczystości oglądaj tutaj oraz zdjęcia oglądaj tutaj.

KA

Dożynki w Jaraczu

Działkowcy z ROD im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy na dożynkach w Trzeboniu.

 

28 sierpnia 2016r. w Trzeboniu, działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy, po raz drugi uczestniczyli w dożynkach gminnych. Tym razem brali udział w korowodzie dożynkowym, jechali na przyczepie, którą przystroili, a także w podziękowaniu za zbiory złożyli dary w postaci koszy z kwiatami owocami i warzywami z własnych działek. Dodatkowe informacje i zdjęcia na: www.facebook.com/rodlobzenica

Wystawa plonów w Krzyżu Wielkopolskim.

 

Samorządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Bratek” oraz „Kolejarz” podczas Dożynek Gminnych w Krzyżu Wielkopolskim, które odbyły się w dniu 27 sierpnia 2016 roku na stadionie miejskim wystawiły na wystawie owoce, warzywa i kwiaty wyhodowane na działkach przez działkowców.
Burmistrz Krzyża Wlkp. Pan Zygmunt Jasiewicz w swoim wystąpieniu podczas dożynek podziękował rolnikom, sadownikom oraz działkowcom za tegoroczne plony i piękną wystawę.
Wystawę zwiedzili uczestnicy dożynek oraz zaproszeni goście Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki Tadeusz Teterus, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krzyżu Elżbieta Thomas, Burmistrz Krzyża Wlkp. Zygmunt Jasiewicz, radni Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego oraz Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
Plony z wystawy działkowcy przekazali do parafii pw. Najświętrzego Serca Pana Jezusa w Krzyżu.

Stanisław Lemieszka
Członek Prezydium OZ PZD w Pile

Wystawa plonów w Krzyżu Wielkopolskim
Wystawa plonów w Krzyżu Wielkopolskim

Piknik w ROD „Przemysłówka” w Pile.

 

W dniu 28 sierpnia 2016 r. działkowcy z ROD „Przemysłówka” w Pile spotkali się na pikniku. Uroczystość objęta była patronatem honorowym Starosty Pilskiego i poświęcona była między innymi Jubileuszowi 35 lecia Polskiego Związku Działkowców. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Pile członek Prezydium Andrzej Kierzkowski. Piknik rozpoczął Prezes ROD Tadeusz Wiśniewski, który powitał działkowców i uczestników spotkania. W swoim wystąpieniu nawiązał do historii ogrodu, który powstał w 1978 r. przy Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 2 w Poznaniu Oddział w Pile i liczył początkowo 67 działek. W 1986 r. do ogrodu dołączono działki Pracowniczego Ogrodu Działkowego Zieleni Miejskiej. Dzisiaj ogród liczy 91 działek.
Andrzej Kierzkowski przekazał list gratulacyjny z życzeniami od Prezesa Okręgowego Zarządu oraz od Posła na Sejm RP ziemi pilskiej Marcina Porzucka. W swoim wystąpieniu nawiązał do historii powstania i 35 lecia jubileuszu PZD.
Podczas uroczystości odznaczono i wyróżniono działkowców. Odznaką „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców odznaczeni zostali: Leszek Nowak i Ryszard Bednarek. Złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec”: Wanda Skowrońska, Stanisław Józefek, Lech Błoński i Grażyna Cholewa. Srebrną odznaką: Barbara Wiza, Tadeusz Kutela, Andrzej Fabiszewski. Brązową odznaką: Andrzej Sierosławski, Madalena Lachowicz, Danuta Golińska.
Ogłoszono wyniki konkursu na najładniejszą działkę do którego zakwalifikowano 13 działek. Grażyna i Henryk Cholewa, Agnieszka i Piotr Piasecki i Aniela i Tadeusz Kutel zdobyli najwięcej punktów. Zwycięzcy otrzymali puchary a pozostali uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni dyplomami.
Z okazji 35 lecia PZD wyróżniono pięciu najstarszych działkowców oraz czterech działkowców za wieloletnią współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju ogrodu.
Po oficjalnych uroczystościach działkowcy biesiadowali przy muzyce i grillu.

AK

Piknik w ROD "Przemysłówka" w Pile

Dzień Działkowca w ROD im. St. Staszica w Pile.

27 sierpnia 2016 r. działkowcy z ROD im. St. Staszica w Pile obchodzili swoje święto – Dzień Działkowca. W obchodach działkowego święta udział udział wzięli zaproszeni goście: Eligiusz Komarowski Starosta Pilski i Marian Ostaszewski Sekretarz OZ PZD w Pile. Uroczystość, która byłą objęta patronatem honorowym przez Starostę Pilskiego, rozpoczęto odegraniem hymnu działkowców. Działkowców i zaproszonych gości powitał Andrzej Kierzkowski Prezes ROD. W swoim wystąpieniu przedstawił historię ogrodu oraz nawiązał do obchodzonego w tym roku jubileuszu 35-lecia PZD, podziękował za zaangażowanie członkom zarządu i komisji rewizyjnej oraz złożył życzenia działkowcom.

 

 

Sekretarz OZ Marian Ostaszewski przekazał życzenia od Prezesa Okręgowego Zarządu Mariana Praczyka (czytaj tutaj) oraz życzenia od Posła na Sejm RP Marcina Porzucka (czytaj tutaj).

 

 

Starosta Pilski Eligiusz Komarowski podziękował za zaproszenie, złożył życzenia działkowcom i zapewnił, ze będzie wspierał działalność rodzinnych ogrodów działkowych. Jak oświadczył jest  też działkowcem od 4 miesięcy i użytkuje działkę w jednym z ROD w Pile.

Zasłużonych działkowców udekorowano odznaczeniami związkowymi. Najwyższe odznaczenie „Za Zasługi dla PZD” otrzymali: Anna Węglarczyk, Elżbieta Zdunek i Roman Gryzło. Srebrną odznakę „Zasłużony Działkowiec: Mirosław Kwaśniewski. Brązowe odznaki „Zasłużony Działkowiec”: Barbara Tadych, Ewa Roszak, Helena Bąkowiak, Andrzej Gramza, Kazimierz Dusza, Jerzy Bąkowiak i Janusz Bąk.

 

Za wzorowe prowadzenie działki wyróżniono: Małgorzatę i Piotra Bańda, Janusza Bąka, Halinę i Lecha Borkowicz, Jadwigę i Jana Krawczyk, Gertrudę Kulawik, Krystynę i Zdzisława Magdzińskich, Mariolę i Adama Wojakiewicz i Stanisława Tylmana.

 

Prezes ROD złożył podziękowania gościom za honorowy patronat i życzenia oraz sponsorom za pomoc w organizacji uroczystości. Osobom tym wręczono koszyki z kwiatami i plonami z naszych działek. Po oficjalnych uroczystościach działkowcy biesiadowali przy muzyce. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

KA

Dzień Działkowca 27.08.2016 r. w ROD im. St. Staszica w Pile
Dzień Działkowca 27.08.2016 r. w ROD im. St. Staszica w Pile
[pobierz] 0.7 MB Życzenia

od Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile

[pobierz] 0.2 MB Życzenia

od Posła na Sejm RP Marcina Porzucka

Jubileusz 35-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Karola Libelta w Gołańczy.

 

Dnia 20 sierpnia 2016 roku odbyło się spotkanie członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Libelta w Gołańczy. Obchody 35-lecia istnienia ogrodu pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy pana Mieczysława Durskiego rozpoczęliśmy mszą święta odprawioną przez proboszcza ks. Romana Lidzińskiego w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy. Część oficjalną na terenie naszego ogrodu otworzył prezes pan Ryszard Rykała, który powitał zaproszonych gości w osobach: Sekretarza Okręgowego Zarządu PZD w Pile pana Mariana Ostaszewskiego, Przewodniczącą Rady Powiatu Wągrowieckiego panią Małgorzatę Osuch, Burmistrza MiG Gołańcz pana Mieczysława Durskiego wraz z żoną, Przewodniczącego Rady MiG Gołańcz pana Józefa Rykałę, dyrektora Gołanieckiego Ośrodka Kultury pana Andrzeja Połczyńskiego wraz z żoną, honorowego gościa vice prezesa pierwszego Zarządu ROD pana Leona Nowaka oraz sponsorów i zgromadzonych działkowców. Prezes skierował podziękowania do: wszystkich swoich działkowców, Zarządu ROD, Okręgowego Zarządu PZD w Pile, władz starostwa i miasta Gołańcz oraz sponsorów.
Sekretarz Zarządu ROD pani Teresa Romel przedstawiła zarys historii naszego ogrodu, po czym uczczono minutą ciszy wszystkich zmarłych działkowców, którzy odeszli na wieczną wachtę.
Zaproszeni goście zabrali głos składając gratulacje i życzenia oraz przekazali pamiątkowe grawertony i upominki. W imieniu prezesa Krajowej Rady PZD pana Eugeniusza Kondrackiego, pan M. Ostaszewski wręczył prezesowi Zarządu ROD pamiątkowy puchar. Pan Jacek Domagalski, w imieniu Radnej Miasta i Gminy Gołańcz pani Barbary Iwińskiej, złożył życzenia i przekazał upominkami członkom Zarządu ROD.
Sekretarz OZ PZD w Pile wręczył odznaki „Zasłużony Działkowiec”. Srebrną odznaczono: Aleksandra Kempczyńskiego, Jacka Domagalskiego. Brązową odznaczono: Jadwigę Ciaciuch, Barbarę Pawlak, Urszulę Pawlak, Wandę Szcześniak, Mirosławę Sobieszczyk, Rafała Romel.
Prezes i sekretarz Zarządu ROD w Gołańczy wręczyli podziękowania i upominki: panu Leonowi Nowakowi, działkowcom z 35-letnim stażem, sponsorom: państwu Annie i Sławomirowi Gawrysiak z firmy FanDruk w Gołańczy, panu Przemysławowi Michalakowi dyrektorowi Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu Oddziału w Gołańczy, panu Grzegorzowi Szcześniakowi przedstawicielowi firm Sumin i AgroTeam, pani Annie Wójtych właścicielce sklepu „Anka” w Gołańczy, panu Łukaszowi Łędze, panu Waldemarowi Szymańskiemu, osobom aktywnie włączającym się w prac na rzecz ogrodu. Następnie wręczono dyplomy zwycięzcom konkursu „Najpiękniejsza Działka 2016”. Pamiątkowe puchary i statuetki otrzymali też zwycięzcy zawodów wędkarskich.
W części artystycznej przepięknie zaśpiewały dziewczyny z „Klubu Piosenki GOK” prowadzonego przez panią Annę Połczyńską.
Następnie p. Teresa Romel przeprowadziła konkurs dotyczący ekologii, historii działek oraz gwary regionu wielkopolskiego.
Kolejnym punktem programu była zabawa przy dźwiękach muzyki granej przez pana Przemysława Ślipko przeplatana konkurencjami sprawnościowymi oraz wspólne biesiadowanie przy kawie z ciastem i ognisku.
Dzięki sprzyjającej pogodzie udana zabawa trwała niemal do białego rana.
Podziękowania kierujemy do władz Starostwa Powiatu Wągrowieckiego i władz samorządowych miasta Gołańcz, z którymi współpraca układa się pomyślnie. Przez wszystkie lata wspierają nasz ogród, nie tylko finansowo. Szczególne podziękowania kieruję do władz Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Warszawie i Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile za współpracę, otrzymaną pomoc oraz okazywaną nam życzliwość w działaniach na rzecz ogrodu.

Teresa Romel
sekretarz Zarządu ROD

35 lat ROD im. Karola Libelta


Jubileusz 35 lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” w Pile.

 

W dniu 20 sierpnia 2016 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu działkowego odbył się piknik z okazji 35 lecia ogrodu. Uroczystości przewodniczył Prezes ROD Andrzej Krogulec, który powitał przybyłych działkowców oraz zaproszonych gości: Marię Fojt Wiceprezesa OZ PZD w Pile, która reprezentowała również Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Starostę Pilskiego Eligiusza Komarowskiego, Piotra Głowskiego Prezydenta Miasta Piły, Dariusza Chrobak - Wójta Gminy Szydłowo, młodszego aspiranta Marcina Domagalskiego Kierownika Posterunku Policji w Szydłowie, Józefa Górznego - Komendant Posterunku Straży Leśnej, oraz Prezesów i przedstawicieli Zarządów z ROD im. St. Staszica, „Na Skarpie” oraz „Jedność”.
Prezes ROD Andrzej Krogulec w swoim wystąpieniu odniósł się do historii i budowy ogrodu.
Podczas uroczystości Zarząd ROD wyróżnił dyplomami 32 działkowców, którzy w okresie 35 lat funkcjonowania ogrodu wykazali się największą aktywnością w pracy na rzecz ogrodu. Na wniosek zarządu ROD Maria Fojt wręczyła odznaki związkowe zasłużonym członkom samorządu ROD przyznane przez Prezydium Krajowej Rady PZD. Odznaką "Za Zasługi Dla PZD" wyróżniono Zenona Artowicza. Złotą odznaka "Zasłużony Działkowiec" otrzymali: Janina Rudzik, Edward Doraziński, Elżbieta Skonieczna, Emil Wolak, Kazimiera Trompa, Ryszard Steinke, Zbigniew Siłakowski. Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście.
Maria Fojt w swoim wystąpieniu odniosła się do osiągnięć ogrodu, który jest największym ogrodem w okręgu pilskim, położonym poza granicami miasta Piły, otoczonym pięknym lasem, wyposażonym w niezbędna infrastrukturę. Podziękowała Zarządom ROD, które w okresie 35 lecia zarządzały ogrodem za ich pracę oraz działkowcom za ładnie zagospodarowane działki. Odniosła się również do jubileuszu 35 lecia Polskiego Związku Działkowców i jego osiągnięć. Podziękowała z tej okazji członkom PZD - działaczom tego ogrodu, którzy wiele lat pełnią i pełnili funkcje w organach ROD i Okręgowego Zarządu PZD - Andrzejowi Krogulec, który od 22 lat jest Prezesem ROD, Mieczysławowi Gumnemu-byłemu Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, Jarogniewowi Skrzypczakowi i Annie Żółtowskiej z byłej Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD oraz Marianowi Praczykowi Prezesowi OZ PZD.
W imieniu Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego złożyła działkowcom i członkom samorządu ROD z okazji jubileuszu 35 lecia życzenia i podziękowanie za pracę na rzecz ogrodu i obronę ustawy o ROD. Wręczyła Prezesowi Andrzejowi Krogulec od Prezesa PZD puchar oraz dyplom upamiętniający ten jubileusz. Przekazała również pamiątkowy ryngraf z życzeniami od Prezydium Okręgowego Zarządu PZD. Podziękowała samorządowcom uczestniczącym w imprezie jubileuszowej za ich aktywny udział w obronie ustawy o ROD i Związku oraz za poparcie projektu obywatelskiego ustawy o ROD. Również działkowcy gromkimi brawami przyłączyli się do tych podziękowań.
Starosta Pilski Eligiusz Komarowski w swoim wystąpieniu stwierdził, że działka to zdrowie i aktywny wypoczynek o czym sam się przekonał, gdyż od 4 miesięcy jest działkowcem. Życzył działkowcom dobrego wypoczynku na działkach. Prezesowi ROD wręczył pamiątkowy ryngraf.
Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski pogratulował działkowcom pięknie zagospodarowanego ogrodu i działek. Zapewnił działkowców, że władze miasta będą wspierały ogrody działkowe. Przykładem tej pomocy jest pobudowana ścieżka pieszo-rowerowa do ogrodu. Z okazji jubileuszu przekazał Prezesowi ogrodu pamiątkowy ryngraf.
Pan Józef Górzny z Nadleśnictwa Zdrojowa Góra oraz przedstawiciele Zarządów ROD Miasta Piły złożyli również życzenia z okazji jubileuszu ROD.
Zarząd ROD podczas pikniku przygotował również bogaty program dla dzieci, które przy muzyce świetnie się bawiły. Za udział w konkursach dzieci otrzymały nagrody.
Pogoda dopisała więc działkowcy z rodzinami biesiadowali i bawili się do późnych godzin wieczornych zajadając się różnymi przygotowanymi potrawami z grilla.
M.F.

 

35 lat ROD "Zalesie"
35 lat ROD "Zalesie"

Dzień Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Pod Lipami" w Pile.

 

W dniu 20 sierpnia 2016 roku działkowcy z ROD Pod lipami w Pile świętowali na terenie ogólnym ogrodu z okazji Dnia Działkowca. Uroczystość rozpoczęto hymnem Polskiego Związku Działkowców. Następnie głos zabrał Prezes ROD Marian Nowiński, który powitał przybyłych działkowców oraz gości: Stanisława Lemieszkę Członka Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile oraz Starostę Pilskiego Eligiusza Komarowskiego, który objął patronat nad imprezą.
Stanisław Lemieszka w swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie. Stwierdził, że po zwiedzeniu ogrodu działki są pięknie zagospodarowane a Zarząd dba o infrastrukturę ogrodową. Przekazał wszystkim działkowcom życzenia z okazji dnia działkowca.
Starosta Pilski Eligiusz Komarowski podziękował również za zaproszenie go na uroczystość z okazji dnia działkowca. Dodał, że praca na działce to relaks. Zapewnił, ze będzie wspierał działalność rodzinnych ogrodów działkowych.
Stanisław Lemieszka wręczył przyznaną przez Prezydium Krajowej Rady PZD na wniosek zarządu ROD złotą odznakę "Zasłużonego Działkowca" pani Joannie Skoniecznej. Srebrną i brązowe odznaki "Zasłużony Działkowiec" przyznane przez Prezydium OZ PZD otrzymali Marian Nowiński, Irena Czaińska i Tadeusz Szczubeł.
Zarząd ROD wyróżnił również dyplomami i nagrodami rzeczowymi działkowców za pięknie zagospodarowane działki. Otrzymali je: Jadwiga Grzelak, Stanisław Góral, Stanisław Stępiół. Wyróżniono również Teresę i Jerzego Polaków za wieloletnią działalność społeczną w ROD.
Zarząd przygotował dla działkowców oraz dzieci wiele konkursów z nagrodami, które prowadziła Wioletta Janowska.
Działkowcy przy muzyce świętowali do późnych godzin wieczornych.
M.F.

Dzień Działkowca w ROD "Pod Lipami"

Wystawa pn. KORSO KWIATOWE CHODZIEŻ 2016.

 

W dniu 21 sierpnia 2016 roku w Parku im. Ks. Dr Janusza Ostrowskiego w Chodzieży po raz 41. odbyła się wystawa pn. KORSO KWIATOWE CHODZIEŻ 2016. Wystawę zorganizowały Rodzinne Ogrody Działkowe miasta Chodzieży: „Zielony Zakątek”, „Kolejarz”, im. Powstańców Wielkopolskich, „Ceramik”, „550 -lecia Chodzieży”, im. Jordana, „Pod Gruszą” i „Bratek”. Zarządy ROD zaprezentowały na swoich stoiskach owoce, warzywa i kwiaty z działek. Wystawę różnych miodów i produktów pszczelarskich zaprezentowało na wystawie Koło Chodzieskich Pszczelarzy.
Wystawę otworzył Przewodniczący Kolegium Prezesów Henryk Koźlarek. Powitał wszystkich uczestników wystawy oraz przybyłych gości: Marię Fojt Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile, Mirosława Juraszek Wicestarostę Chodzieskiego, Jacka Gursz Burmistrza Chodzieży oraz Zygmunta Jańczaka Prezesa Koła Chodzieskich Pszczelarzy. Goście w swoich wystąpieniach podziękowali Zarządom ogrodów za piękne wystawy oraz za to, że mimo ciągle padającego deszczu wzięli udział w wystawie.
Wicestarosta Chodzieski Mirosław Juraszek wspólnie z Marią Fojt wręczyli wszystkim uczestnikom wystawy puchary i dyplomy od Starosty Chodzieskiego oraz puchary za udział w wystawie od Burmistrza Chodzieży. Mimo padającego deszczu wystawę zwiedziło wielu mieszkańców i działkowców Chodzieży.
Delegacja Chodzieskich Prezesów złożyła wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność.
Zaproszeni goście zwiedzili wszystkie stoiska wystawowe. Wysoko ocenili na wszystkich stoiskach wykonane z owoców i warzyw kompozycje kwiatowe oraz zwierząt. Najwięcej tych kompozycji zaprezentowano na stoisku ROD „Pod Gruszą” w Chodzieży. Wykonały je Panie Renata Bartol i Katarzyna Kleczkowska.
Plony z wystawy Zarządy ogrodów przekazali do Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Jednostki Warsztaty Terapii Zajęciowej na rzecz dzieci niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy oraz do Świetlicy Środowiskowej "Promyk Dobra" w Chodzieży.
Oprawę muzyczną zapewnił Chodzieski Dom Kultury.
M.F.

Korso Kwiatowe Chodzież 2016
Korso Kwiatowe Chodzież 2016
Korso Kwiatowe Chodzież 2016
Korso Kwiatowe Chodzież 2016

Jubileusz 80 -lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego we Wronkach.

W dniu 20 sierpnia 2016 roku działkowcy z ROD im. B. Chrobrego we Wronkach świętowali z okazji jubileuszu 80-lecia ogrodu. Uroczystość rozpoczęto hymnem Polskiego Związku Działkowców. Prezes ROD Aleksander Manikowski powitał przybyłych na uroczystość działkowców oraz zaproszonych gości: Marię Fojt Wiceprezesa OZ PZD w Pile, która również reprezentowała na tej uroczystości Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Kazimierza Michalaka-członka Zarządu Powiatu Szamotulskiego, Mirosława Wieczór Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, który przyjął patronat nad jubileuszem ROD, Sławomira Śniegowskiego Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki oraz Prezesów ROD miasta Wronki - Władysława Małeckiego, Zbigniewa Ferfet i Piotra Perza.
Prezes ROD przedstawił bardzo ciekawą historię ogrodu, który powstał na przełomie lat 1935-1936 z inicjatywy wikariusza parafii wronieckiej księdza Piotra Stróżyńskiego i członka rady parafialnej bednarza Edwarda Bugaja. Nadano mu wówczas nazwę "Towarzystwo Ogrodu Działkowego i Hodowli Drobnego Inwentarza im. Bolesława Chrobrego we Wronkach. Ideą założycieli było, aby działki otrzymali najubożsi mieszkańcy Wronek. Po II wojnie światowej zmieniono nazwę ogrodu na Towarzystwo Ogrodów Działkowych im. Bolesława Chrobrego. W 1947 roku ogród zmienił nazwę na im. K. Świerczewskiego. Obecnie Rodzinny Ogród Działkowy powrócił do pierwszej nazwy. Wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę w którym działki uprawia 207 rodzin działkowych.
W ogrodzie jest 33 działkowców, którzy działki użytkują ponad 30 lat w tym: panie Barbara Ratajczak i Helena Piasek- 54 lata oraz Państwo Helena i Zdzisław Maryniaczyk- 41 lat. Wymienieni działkowcy otrzymali od Burmistrza Wronek dyplomy okolicznościowe z upominkiem, które wręczył w imieniu Burmistrza Sławomir Śniegowski - Przewodniczący RMiG. Zarząd ROD wyróżnił również z okazji jubileuszu ROD najbardziej zasłużonych działkowców dyplomami i upominkami rzeczowymi.
Maria Fojt wręczyła odznaki związkowe: brązowe i srebrne "Zasłużony Działkowiec" oraz "Za Zasługi Dla PZD" przyznane przez Prezydium Krajowej Rady PZD wieloletnim członkom organów statutowych ROD - Pani Zofii Spychała oraz Panom Ryszardowi Grenzowskiemu i Stanisławowi Bemke . Następnie głos zabrali zaproszeni goście.
Maria Fojt, w swoim wystąpieniu odniosła się do osiągnięć ogrodu na przestrzeni 80 lat oraz do jubileuszu 35 lecia Polskiego Związku Działkowców, który zbiega się z jubileuszem ROD. Podziękowała działaczom tego ogrodu, którzy funkcjonują w organach samorządowych ROD ponad 20 lat- Edwardowi Mamet, Marianowi Błotnemu, Emilii Jęczkowiak oraz Zofii Spychała. Przekazała życzenia działkowcom i Zarządowi ROD od Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego z okazji jubileuszu 80 lecia ogrodu i wręczyła od Prezesa PZD Puchar wraz z pamiątkowym dyplomem. Wręczyła również pamiątkowy ryngraf z życzeniami od Prezesa OZ PZD Mariana Praczyka.
Pan Kazimierz Michalak - członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego przekazał działkowcom życzenia z okazji jubileuszu i wręczył pamiątkowy ryngraf od Starosty Szamotulskiego Józefa Kwaśniewicza.
Burmistrz Wronek Mirosław Wieczór oraz Sławomir Śniegowski - Przewodniczący RMiG również w swoich wystąpieniach przekazali Zarządowi i działkowcom serdeczne życzenia z okazji jubileuszu ogrodu oraz pogratulowali osiągnięć w zagospodarowaniu ogrodu.
Prezesi ROD miasta Wronek przekazali na ręce prezesa ROD okolicznościowe życzenia z pucharami.
Na zakończenie uroczystości Prezes Aleksander Manikowski podziękował wszystkim za przekazane życzenia i upominki i wręczył od Zarządu ROD pamiątkowe podziękowania za dotychczasową pomoc w rozwój i utrzymanie ogrodu dla Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa OZ PZD w Pile, Burmistrza Wronek, Przewodniczącego RMiG Wronki oraz Starosty Szamotulskiego.
Zarząd przygotował również różne gry i zabawy dla dzieci z nagrodami.
Działkowcy świętowali przy grochówce i muzyce do późnych godzin wieczornych.

M.F.

 

Jubileusz 80 -lecia ROD im. B. Chrobrego we Wronkach
Jubileusz 80 -lecia ROD im. B. Chrobrego we Wronkach

Wycieczka integracyjna działkowców z ROD im. Przemysława w Rogoźnie.

W dniu 13 sierpnia 2016 r. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przemysława w Rogoźnie zorganizował dla działkowców wycieczkę do Kołobrzegu. Na wycieczkę pojechało w dwóch autokarach 72 działkowców wyróżniających się pracą na rzecz ogrodu oraz wzorowo uprawiających swoje działki. Pogoda sprawiła miłą niespodziankę, było ciepło i słonecznie. Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń z dnia spędzonego nad morzem.

Jerzy Klon.

Działkowcy z ROD im. Przemysława w Rogoźnie na wycieczce w Kołobrzegu
Działkowcy z ROD im. Przemysława w Rogoźnie na wycieczce w Kołobrzegu

Jubileusz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Malwa” w Pile

W dniu 13 sierpnia działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” w Pile obchodzili jubileusz 35 - lecia powstania ogrodu. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru Okręgowego Zarządu PZD w Pile i odegraniem hymnów państwowego oraz Polskiego Związku Działkowców. Prezes ROD Ryszard Grzelak powitał przybyłych działkowców oraz gości: Marię Fojt Wiceprezes OZ PZD która reprezentowała na tej uroczystości również Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Eligiusza Komarowskiego Starostę Pilskiego, byłego Prezydenta Miasta Piły Zbigniewa Kosmatkę oraz Prezesów ROD miasta Piły „Gwda”, „Za Parkiem”, im. Sikorskiego, „Pod Lipami” oraz „Kolejarz”.
Historię ogrodu na przestrzeni 35 lat przedstawił Prezes ROD Ryszard Grzelak. Następnie Wiceprezes OZ PZD wręczyła działkowcom srebrne i brązowe odznaki „Zasłużony Działkowiec”. Wszystkim wyróżnionym Starosta Pilski przekazał upominki. Zarząd ROD podczas tej uroczystości wręczył dyplomy wszystkim działkowcom biorącym udział w konkursie okręgowym pn. „Wzorowa Działka Roku 2016” oraz najładniejszym działkom w ROD. Prezes ROD podziękował również byłym Prezesom ROD Ryszardowi Kamińskiemu oraz Ryszardowi Zagórskiemu za ich wieloletnią pracę na rzecz działkowców wręczając im nagrody rzeczowe.
Następnie głos zabrała Maria Fojt. Odniosła się do osiągnięć ogrodu na przestrzeni 35 lat oraz do jubileuszu 35 lecia Polskiego Związku Działkowców. Wręczyła Prezesowi ROD puchar i dyplom oraz przekazała życzenia dla Zarządu i działkowców od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Od Prezesa OZ PZD przekazała pamiątkowy ryngraf oraz życzenia. Podziękowała również z okazji 35 - lecia Związku wszystkim członkom organów samorządowych ROD, którzy pracowali w tym ogrodzie oraz w organach OZ PZD w Pile przez wiele lat. List otrzymali: Teresa Cyrulik, Jan Pioruński, Ryszard Kamiński, Włodzimierz Górzny oraz Ryszard Zagórski.
Starosta Pilski Eligiusz Komarowski przekazał Zarządowi i działkowcom życzenia z okazji jubileuszu. Stwierdził, że ogrody i działki to nie tylko hobby a przede wszystkim upiększanie naszego miasta. Z tej okazji przekazał Prezesowi ROD pamiątkowy ryngraf.
Działkowcy z rodzinami przy poczęstunku i muzyce bawili się do późnych godzin nocnych.

M.F.

35 lat ROD "Malwa" w Pile

Dzień Działkowca w ROD "Wielatowo" w Złotowie.

W dniu 30 lipca 2016 r. działkowcy z ROD "Wielatowo" w Złotowie obchodzili Dzień Działkowca. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile oraz Maria Chołodowska Zastępca Burmistrza Złotowa. Relację z uroczystości zamieścił portal PZL24 tutaj.

Piknik ekologiczny dla dzieci w ROD „Kolejarz” w Wągrowcu.

Dnia 30 lipca 2016 r. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Wągrowcu odbył się Dzień Dziecka. Impreza ta miała charakter pikniku ekologicznego promującego właściwe zachowania w życiu codziennym dzieci. Zarząd Ogrodu przygotował dla milusińskich wiele atrakcji, wśród których znalazły się: gry i zabawy z animatorem, spotkanie z klaunem, prezentacja wozu strażackiego OSP w Wągrowcu, a także przejażdżki bryczką z małym kucykiem. Oprócz zabawy, dzieci miały szansę zwiększyć swoją świadomość w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego poprzez udział w różnorodnych konkursach. Zarząd zadbał również o dorosłych opiekunów uczestników imprezy i przygotował dla nich słodki poczęstunek oraz kawę. Radość dzieci z udziału w pikniku była ogromna.
Zadanie zostało częściowo sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu w ramach zadania publicznego.
Prezes ROD „Kolejarz” Joanna Juszczyk

Piknik ekologiczny w ROD "Kolejarz" w Wagrowcu

42 wczasy „Pod orzechami” w ROD im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży.

W dniu 23 lipca 2016 r. w ROD im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży odbyła się biesiada kończąca kolejne 42 wczasy „Pod orzechami” organizowane corocznie dla seniorów. Organizatorami wypoczynku byli: Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży, Burmistrz Chodzieży, Zarząd Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Chodzieży oraz Chodzieski Klub Gospodarczy.
Wczasy organizowane są dla osób starszych i niepełnosprawnych z Chodzieży. Zarząd ogrodu, na okres wczasów oddał dla ich uczestników oprócz świetlicy, teren całego ogrodu. Tam też wielu wczasowiczów zawiązało przyjaźnie z działkowcami. Dla wypoczywających zorganizowano różnego rodzaju pogadanki, konkursy sprawnościowe oraz gry i zabawy zespołowe. W dn. 13 lipca 2016 r. zorganizowano wycieczkę do Muzeum Młynarstwa w Jaraczu.
W uroczystej biesiadzie udział wzięli między innymi: Andrzej Kierzkowski członek Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile, Jacek Gursz Burmistrz Chodzieży, Roman Pietruszka Prezes Chodzieskiego Klubu Gospodarczego, przedstawiciele Zarządu Miejskiego PKPS w Chodzieży, Adam Daszkowski Prezes ogrodu oraz członkowie Zarządu ROD. Nie można również nie wspomnieć o pomocy jaką corocznie udziela Bank Spółdzielczy w Chodzieży, firma rodzinna "Drewpol: pp. Jagiełłów ze Strzelczyk, a także pp. Skibiccy z firmy "Kogucik" w Chodzieży, pp. Marczyńscy z firmy "Netto-Mar", czy p. Mateusz Józwowiak - z firmy "Mate". Posiłki zapewniła restauracja Nowa Piwnica Chodzieska.
Podczas spotkania panowała miła atmosfera, a biesiada zakończyła się tańcami i grillem.

K.A.

 

42 wczasy "Pod orzechami" w Chodzieży
42 wczasy "Pod orzechami" w Chodzieży
42 wczasy "Pod orzechami" w Chodzieży

Jubileusz 70-lecia najstarszego ogrodu działkowego w Pile.

Pierwszy ogród działkowy w Pile powstał w 1946 roku - był to Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz” przy ulicy Rybackiej. Działkowcy tworzą tu jedną, wielką rodzinę. Najlepiej było to widać kilka dni temu, gdy uroczyście obchodzili swój jubileusz - informuje gazeta faktypilskie.pl. W uroczystym spotkaniu wzięły udział wszystkie pokolenia działkowców, wśród nich byli też działkowi weterani. W czasie uroczystości zasłużeni działkowcy otrzymali wyróżnienia i dyplomy. Czytaj więcej.

Tereny ogrodów działkowych w okręgu pilskim podtopione.

W wyniku intensywnych opadów w dniach 13-15 lipca 2016 roku i silnego wiatru rodzinne ogrody działkowe w Pile położone na glebach torfowych /105 ha / za Parkiem Miejskim przy ulicy Paderewskiego uległy podtopieniu. Wiele drzew owocowych zostało połamanych. Szkody w infrastrukturze wystąpiły w ROD im. Marchlewskiego w Pile, w którym na ogrodzenie ogrodu z siatki przewróciło się olbrzymie drzewo rosnące przy ulicy Chopina niszcząc je oraz w części jedną działkę.
W Chodzieży w wyniku obfitych opadów rów przylegający do terenu ROD „Zielony Zakątek” nie nadążał odprowadzić wody opadowej. Pomimo pomocy Straży Pożarnej woda przelewała się na teren ogrodu i zalała wszystkie pomieszczenia biurowe i magazynowe znajdujące się w piwnicy Domu Działkowca. Zniszczeniu uległy wszystkie podłogi. Obecnie szacowane są powstałe szkody.
M.F.

Podtopione działki w ROD okręgu pilskiego

ROD im. St. Staszica i „Za Parkiem” w Pile wsparły akcję charytatywną.


Podczas II Jarmarku Św. Janów w Pile, w sobotę 25 czerwca 2016 r. prowadzona była Akcja Charytatywna „2000 chilli dogs – czyli uśmiechy dla Matyldy”. ROD im. St. Staszica i ROD „Za Parkiem” wsparły tę akcję udostępniając pawilon ogrody i wyposażenie. Impreza przebiegała w gorącej atmosferze, którą zafundowali organizatorzy ale też i aura z temperaturą ponad 30 0 C. Pieniądze zebrane w czasie pikniku przeznaczone będą na rehabilitację i leczenie Matyldy Horst. Matylda Horst ma 18 miesięcy. Po urodzeniu zdiagnozowano u niej wodogłowie pokrwotoczne, choruje też na mózgowe porażenie dziecięce, niedowład spastyczny czterokończynowy, epilepsję i niedowidzenie korowe. Matylda wymaga długotrwałej, intensywnej rehabilitacji i częstych wizyt u lekarzy specjalistów, co wiąże się z dużymi nakładami finansowymi.
A.K.

Akcja Charytatywna „2000 chilli dogs – czyli uśmiechy dla Matyldy”

Dzień Dziecka w ROD im K. Libelta w Gołańczy.


Już po raz kolejny w ogrodzie ROD im. K. Libelta w Gołańczy, w dniu 4 czerwca 2016 r. zgromadziły się dzieci i wnuki naszych działkowców wraz z rodzinami na imprezie integracyjnej z okazji „Dnia Dziecka”. Imprezę otworzył prezes R. Rykała, który serdecznie przywitał uczestników oraz zaproszonych gości w osobach: Panią Małgorzatę Osuch - Przewodniczącą Rady Powiatu Wągrowieckiego, Pana Mieczysława Durskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz. Prezes Zarzadu ROD dzieciom złozył najlepsze życzenia z okazji ich święta oraz zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy.
Gry i zabawy dla dzieci przygotowała grupa Pani Beaty Przybylskiej. Przebrane w kowbojskie stroje panie prowadziły konkurencje dla dzieci, do których chętnie włączali się ich opiekunowie. Najbardziej aktywny był przemiły tygrysek, który zachęcał do zabaw i rozbawiał nasze pociechy oraz częstował słodyczami. Pogoda sprzyjała do puszczania baniek mydlanych. Były one bardzo, bardzo duże i leciały wysoko ponad wierzochłki drzew. Sprawiało to wielką frajdę dzieciom, a także dorosłym, bo przecież miło patrzeć na radość i uśmiech dziecka. Radość i zadowolenie można było także wyczytać z prac plastycznych malowanych farbami w kąciku malarskim pod okiem Pani Marioli Romel. Nagrodami za aktywny udział w zabawach było malowanie twarzy oraz poskręcane balony w przeróżne figury np. pieski czy miecze, które szczególnie spodobały się chłopcom. Pani Teresa Romel przeprowadziła konkurs ekologiczno-przyrodniczy. Udział wzięły dzieci w wieku 7-13 lat, które wykazały sie szeroką wiedzą, za co otrzymały dyplomy i nagrody. Na koniec odbyło się wspólne grillowanie, a każde dziecko otrzymało upominek.
Zarząd ROD dziekuje wszystkim, którzy pomagali w organizacji „Dnia Dziecka” . Szczególne podziękowania kierujemy do Burmistrza MiG Gołańcz, Starosty i Rady Powiatu Wągrowieckiego, Gminnego Ośrodka Kulturay oraz firm lokalnych, którzy wsparli nas finansowo i rzeczowo w organizacji i przeprowadzeniu imprezy. Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci za rok!

 

Wiceprezes Zarządu ROD Rafał Romel

 

Dzień Dziecka ROD im. K. Libelta w Gołańczy

III spotkanie BIESIADNA DZIAŁKA w ROD im. St. Staszica w Czarnkowie.


Rodzinny Ogród Działkowy im. St. Staszica w Czarnkowie wraz Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czarnkowie zorganizował w dniu 25 czerwca 2016r. trzecie spotkanie pn: BIESIADNA DZIAŁKA .
Głównym celem spotkania było: obchody Dnia Dziecka, integracja międzypokoleniowa, wskazanie sposobów na spędzenie wolnego czasu oraz poznanie możliwości samorealizacji poprzez wolontariat.
Działkowcy na biesiadę przybyli z dobrym humorem i koszykiem piknikowym.
Biesiadę zaszczycili swoją obecnością: Prezes OZ PZD w Pile kol. Marian Praczyk, Burmistrz Miasta Czarnkowa Pan Franciszek Strugała, Przewodniczący Rady Miasta Czarnków Pan Andrzej Tadla, Przewodniczący Rady Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego Pan Bogdan Tomaszewski, Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie mł. insp. Piotr Ryżek, Prezes ROD Kolejarz w Czarnkowie kol. Władysław Górski.
Gorące życzenia i pozdrowienia wszystkim działkowcom i ich pociechom w formie listu przekazała Pani Małgorzata Janyska – Posłanka na Sejm RP.
W programie przewidziano zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci, biesiadę przy ognisku i żywej muzyce, wspólne śpiewanie.
Była też strefa kibica ponieważ impreza zbiegła się w czasie z zwycięskim meczem naszej reprezentacji z Szwajcarami. Było wiele emocji a na koniec szał radości z kolejnego zwycięstwa naszej reprezentacji.
Dużą niespodziankę dzieciom sprawili również policjanci drogówki Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie którzy umożliwili milusińskim przebywanie w samochodzie policyjnym łącznie z użyciem sygnałów dźwiękowych.
Dla dzieci przygotowano wiele niespodzianek, zabaw i konkurencji zręcznościowych, każde dziecko zostało obdarowane drobnymi upominkami i słodyczami.
Pani Lucyna Michalska właścicielka Pracowni Florystycznej w Czarnkowie miała pokaz florystyczny i wykład na temat ziół, zostało to przyjęte z dużym zainteresowaniem szczególnie przez działkowiczki.
Wspólnej zabawie towarzyszyła radość i uśmiech dziecka, który był największym podziękowaniem dla organizatorów.
Bawiono się wyśmienicie a tańce i śpiewy trwały do późnych godzin.

(zdjęcia za zgodą MOPS w Czarnkowie)

Wojciech Urban
Prezes ROD im. St. Staszica w Czarnkowie

 

III Biesiadna Działka w Czarnkowie
III Biesiadna Działka w Czarnkowie

Dzień Dziecka w ROD „Borek” we Wronkach.


W dniu 11 czerwca 2016 roku w ROD „Borek” we Wronkach zorganizowany został festyn z okazji Dnia Dziecka. Imprezę otworzył Prezes Zbigniew Ferfet wraz z Wiceprezesem Andrzejem Kubiakiem. Organizatorzy serdecznie przywitali przybyłe na imprezę dzieci oraz ich opiekunów, życząc przyjemnej zabawy. Imprezę finansowo wsparli sponsorzy: Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o., Urząd Miasta i Gminy Wronki, Piekarnia IWONA oraz PH Grzyl Zbigniew. W festynie udział wzięło ponad 40 dzieci, dla których przygotowano wiele niespodzianek, zabaw i konkurencji zręcznościowych: łowienie w basenie rybek, precyzyjna jazda na rowerze i hulajnodze, kolorowanie obrazków, huśtawki, rzut do celu, bieg we workach, rzuty lotkami do tarczy, bieg slalomem z łyżeczką i piłeczką. Jednak największą przyjemność dzieciom sprawiało malowanie twarzy. Uczestników w poszczególnych konkurencji uhonorowano cennymi nagrodami i upominkami. Na zakończenie imprezy dzieci wspólnie z rodzicami i opiekunami smażyły kiełbaski na ognisku i doskonale bawiły się przy dźwiękach muzyki. Wszystkim uczestnikom podziękowano za stworzenie cudownej atmosfery, jaka panowała podczas festynu.
Prezes ROD „Borek”

Dzień Dziecka w ROD "Borek" we Wronkach
Dzień Dziecka w ROD "Borek" we Wronkach

Edukacja przyrodnicza i Dzień Dziecka dla przedszkolaków w ROD "Kolejarz" w Wągrowcu.

 W dniu 09 czerwca 2016 roku w ROD "Kolejarz" w Wągrowcu odbyła się kolejna część warsztatów przyrodniczych dla przedszkolaków z Przedszkola nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu.
To już drugie spotkanie przedszkolaków z działkowcami. Tym razem dzieci doskonaliły umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych. Utrwalały wiadomości o roślinach i narzędziach ogrodniczych. Łączyły pobyt na łonie natury z aktywnością fizyczną. Miały okazję przeżywania radosnych chwil podczas zabaw zorganizowanych na mini Dzień Dziecka i rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt. „Wiosenne kwiaty’’. Zabawa była fantastyczna, a lekcja przyrody zostanie w pamięci na bardzo długo!
Joanna Juszczyk Prezes ROD.

Edukacja przyrodnicza w ROD Kolejarz w Wągrowcu

Piknik w ROD im. Przemysława w Rogoźnie.

W dniu 9 czerwca 2016 roku w ROD im. Przemysława w Rogoźnie odbył się z okazji Dnia Dziecka rodzinny piknik dzieci z klasy I a Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie, której wychowawczynią jest Pani Ewa Szturmińska. Imprezę przygotowali rodzice dzieci, a dopomógł im w tym Zarząd Ogrodu. Pani Ewa powitała dzieci oraz towarzyszące im rodziny.
Dzieciom życzyła żeby zabawa sprawiała im radość, a uśmiech gościł na ich twarzach. Dzieci przygotowały część artystyczną MUSICAL klasy Ia składający się z popularnych piosenek i wierszy dla dzieci. Dla najmłodszych przygotowano konkursy i gry zręcznościowe. Odbył się mecz piłki siatkowej dzieci z tatusiami. Pogoda była wspaniała, apetyty wszystkim dopisywały - były słodkie wypieki oraz oczywiście kiełbaski z grilla.

Jerzy Klon

 

Piknik w ROD im. Przemysława w Rogoźnie
Piknik w ROD im. Przemysława w Rogoźnie

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Zielony Zakątek" w Chodzieży.

W dniu 5 czerwca 2016 roku Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Zielony Zakątek", "Kolejarz", "Drogowiec", "Powstańców Wielkopolskich", "Ceramik", "550 - lecia m. Chodzieży", "Bratek", "Jordana", "Pod Gruszą", Burmistrz Miasta Chodzieży oraz Chodzieski Dom Kultury zaprosiły swoje dzieci z rodzicami oraz z miasta do wspólnej zabawy na pikniku rodzinnym w ogrodzie działkowym "Zielony Zakątek". W tym ogrodzie pikniki odbywają się od wielu lat na dobrze urządzonym terenie ogólnym z placem zabaw. Piknik otworzył Przewodniczący Kolegium Prezesów Pan Henryk Koźlarek. Powitał przybyłe dzieci z rodzicami, dziadkami i babciami oraz społeczność lokalną z dziećmi oraz przybyłych gości: Wiceprezes OZ PZD w Pile Marię Fojt oraz Wicestarostę Chodzieskiego Pana Mirosława Juraszek. W pikniku rodzinnym dzieci wspólnie z rodzicami bawiły się przy muzyce, występach dzieci i młodzieży Chodzieskiego Domu Kultury i ze szkoły Podstawowej Nr 1 oraz ze Studia Tańca i Ruchu "Relaks". Był również samochód Straży Pożarnej oraz dmuchany zamek. Zarządy chodzieskich ogrodów przygotowały wiele konkurencji sprawnościowych dla dzieci. Wszystkie dzieci otrzymały za udział w zabawie słodycze, napoje oraz kiełbaski z grilla. Pogoda dopisała więc wszyscy bawili się wspaniale.

Halina Laskowska
Członek OZ PZD w Pile

 

Dzień Dziecka w ROD "Zielony Zakątek" w Chodzieży
Dzień Dziecka w ROD "Zielony Zakątek" w Chodzieży

Dzień Dziecka w ROD "Za Parkiem"w Pile.

W dniu 4 czerwca 2016 r. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Za Parkiem w Pile zorganizował piknik z okazji Dnia Dziecka. W imprezie wzięło udział 175 dzieci. Były gry, zabawy, konkursy zręcznościowe, piosenki w wykonaniu dzieci, jazda konna oraz wielkim prowadzeniem cieszyło się malowanie dzieci. Piknik zaszczycili swą obecnością Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile Marian Praczyk oraz Starosta Pilski Pan Eligiusz Komarowski.

Prezes ROD - Czesław Wiśniewski.

Dzień Dziecka w ROD "Za Parkiem" w Pile
Dzień Dziecka w ROD "Za Parkiem" w Pile

Wyjazd do Chrzypska działkowców z ROD im. Staszica w Czarnkowie.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Czarnkowie 28 kwietnia 2016 r. zorganizował dla działkowców i emerytów z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czarnkowie szkolenie wyjazdowe do gospodarstwa ogrodniczego Bogdana Królika w Chrzypsku Wielkim, w którym prowadzona jest uprawa cebulowych roślin ozdobnych. Grupa ponad 40 osób zwiedziła całe gospodarstwo poznając cykl produkcji cebul roślin ozdobnych uprawianych pod osłonami i w uprawach polowych. Pięknie prezentowały się kwitnące łany tulipanów i narcyzów ale rarytasem były poletka z odmianami elitarnymi tulipanów. Działkowcy mieli możliwość zakupienia w promocyjnych cenach cebule lilii, begonii, kali, sadzonek dalii oraz krzewów róż.
Wojciech Urban
Prezes ROD St. Staszica w Czarnkowie

Chrzypsko 28 kwietnia 2016 r.

Edukacja przyrodnicza przedszkolaków w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kolejarz” w Wągrowcu.

Z inicjatywy Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działowego „Kolejarz” w Wągrowcu w dniu 28 kwietnia 2016 roku odbyło się w ogrodzie pierwsze spotkanie w ramach programu Edukacji przyrodniczej w praktyce-wiosna. Program kierowany jest do przedszkolaków z Przedszkola nr 2 w Wągrowcu. Grupa „Kotków” poznała pierwsze wiosenne kwiaty, zasady hodowli roślin i nie tylko. Będą one stopniowo zgłębiały i doskonaliły umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych. Już niedługo wysiew nasion oraz edukacja w praktyce latem.
Joanna Juszczyk
Prezes ROD „Kolejarz” w Wągrowcu

ROD "Kolejarz" w Wągrowcu 28.04.2016 r.

Spotkanie z Prezydentem miasta Piły

W dniu 27 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Kolegium Prezesów miasta Piła. Na posiedzenie zaproszony został i uczestniczył Prezydent miasta Piły p. Piotr Głowski.
Wprowadzenia podsumowującego zakończone zebrania sprawozdawcze ROD w Pile dokonał M. Praczyk – prezes OZ PZD szczegółowo omawiając problemy wynikające z dyskusji oraz aktualne tematy:
- tegoroczne zebrania odbyły się w spokojnej atmosferze, dobrze przygotowane, przy rzeczowej dyskusji i rozsądnym podejściu do proponowanych przez Zarządy opłat ogrodowych, zatwierdzanych bez większych trudności,
- odnotowaliśmy spokojniejszy okres jesienno – zimowy z prośbą o dalsze prewencyjne działania straży miejskiej i policji
- wywóz śmieci z terenu ROD przez PRGOK, deklaracje i opłaty, potrzebę segregowania w tym samym znacznie niższe opłaty za pojemniki i systematyczne oddziaływanie na działkowców skłaniając do właściwego postępowania w tym zakresie,
- dalsze rozszerzanie bezpłatnego wiosennego odbioru odpadów wielkogabarytowych z ROD,
- działania związane z zamieszkiwaniem na terenie ROD, wspólnych planowych poczynań z samorządem miejskim,
- systematyczne korzystanie z bezpłatnego odbioru wyciętych gałęzi drzew owocowych i krzewów przez firmę załatwioną przez OZ PZD,
- zagospodarowanie obwodnicy śródmiejskiej wśród ROD poprzez obsadzenie drzewami lub żywopłotem po prawej i lewej stronie by stworzyć ekologiczne ekrany,
- przedstawiona została wersja uchwały Rady Miasta umożliwiająca zgodnie z §17 naszej ustawy umożliwiające wspieranie finansowe ROD,
- wsparcie organizacyjne przez specjalistów UM w możliwościach ulokowania naszych projektów w celu pozyskiwania środków unijnych, WFOŚ i GW i lokalnych samorządów – budżet obywatelski.
Prezesi w ramach dyskusji przedstawili wiele szczegółowych informacji z ROD m. in.: czyszczenie cieków wodnych, budowę tzw. „gniazd” na pojemniki śmieciowe, odbiór nieczystości płynnych, kłopoty z osiedlaniem się dzikich zwierząt w tym bobrów i in.
Prezydent pozytywnie ocenił działania PZD, w wielu przedsięwzięciach uroczystościach osobiście uczestniczył w ubiegłym roku. Do wielu przedstawionych problemów dokonał szczegółowych wyjaśnień. Zaproponował, aby wszystkie problemy i sprawy wynikające z odbytych zebrań przekazać na piśmie systematycznie by UM mógł wprowadzić do realizacji. Uzgodniono, że w następnym spotkaniu uczestniczył będzie również Z – ca Prezydenta odpowiedzialny za sprawy gospodarcze, które odbędzie się na terenie ROD jeszcze w bieżącym półroczu.
W drugiej części uzgodniono organizacyjne zadania związane z przygotowaniem tegorocznego pilskiego CORSA – które odbędzie się 6 sierpnia b. r. na pilskiej wyspie.
M. P.

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.

W piątek 22 kwietnia 2016r. w sali OSP w Łobżenicy odbyło się zebranie sprawozdawcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Tadeusza Kościuszki. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Robert Mrotek, który przywitał przybyłych działkowców, Burmistrza Łobżenicy pana Piotra Łososia oraz przedstawiciela Okręgowego Zarządu PZD w Pile Pana Mariana Ostaszewskiego.
Na przewodniczącego zebrania wybrano Pana Sławomira Walentyna. Prezes Zarządu Robert Mrotek przedstawił sprawozdanie merytoryczne, w którym przypomniał podjęte działania zarządu, oraz podziękował działkowcom za pomoc w pracach konserwacyjnych i porządkowych. Poinformował o przypadającym w przyszłym roku jubileuszu 70-lecia powstania naszego ogrodu i poprosił o pomoc działkowców w organizacji tej uroczystości. Pod koniec sprawozdania w imieniu zarządu złożył do komisji uchwał i wniosków wniosek w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „elektryfikacja działek i rozprowadzenie sieci wodociągowej z ujęcia miejskiego”, a następnie przedstawił plan pracy Zarządu ROD na 2016r. Księgowa pani Mariola Ciepłuch przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2015r. oraz projekt preliminarzy finansowych na 2016 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Mariusz Stuba przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz ocenę działalności ROD z wnioskiem do członków walnego zebrania o przyjęcie sprawozdania.
Burmistrz Łobżenicy pan Piotr Łosoś zapewniał o swoim poparciu dla działkowców oraz wyraził chęć pomocy w planowanym zadaniu inwestycyjnym i organizacji jubileuszu 70-lecia naszego ogrodu oraz organizowanych dni działkowca.
Przedstawiciel OZPZD w Pile pan Marian Ostaszewski zapoznał działkowców ze zmianami w przepisach prawnych PZD oraz przypomniał o obowiązku przestrzegania regulaminu.
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Elżbieta Blechacz przedstawiła projekty uchwał, które zostały przyjęte w głosowaniu jednogłośnie w tym uchwały inwestycyjnej pn „elektryfikacja działek i rozprowadzenie sieci wodociągowej z ujęcia miejskiego”.
Zebranie przebiegało w miłej i rzeczowej atmosferze.

RM

walne zebranie sprawozdawcze w ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy w dn. 22.04.2016 r.
walne zebranie sprawozdawcze w ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy w dn. 22.04.2016 r.

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD im. Stanisława Staszica w Pile.

W dniu 16 kwietnia 2016 r. w świetlicy Domu Działkowca odbyło się zebranie sprawozdawcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. St. Staszica. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Andrzej Kierzkowski, który przywitał przybyłych działkowców oraz przedstawiciela Okręgowego Zarządu PZD w Pile Pana Brunona Semrau. Zebrani członkowie PZD uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych działkowców.
Na przewodniczącą zebrania wybrano Panią Elżbietę Zdunek, która jednocześnie pełni funkcję księgowej w naszym ogrodzie. Część sprawozdawczą oraz projekty planów referowali.: Prezes Zarządu Andrzej Kierzkowski - sprawozdanie merytoryczne, w którym przedstawił najważniejsze wydarzenia w Polskim Związku Działkowców oraz sprawozdanie z realizacji planu w 2015 r. Księgowa Elżbieta Zdunek – sprawozdanie finansowe za 2015 r. oraz projekt preliminarzy finansowych na 2016 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Mirosław Kwaśniewski – sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz ocenę działalności ROD z wnioskiem do członków walnego zebrania o przyjęcie sprawozdania. Wiceprezes Roman Gryzło – plan pracy Zarządu ROD na 2016 r.
Przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD Brunon Semrau w swoim wystąpieniu poruszył m.in.: sprawy związane z pozyskiwaniem funduszy dla ROD i organizowanych przez OZ szkoleń w tym temacie dla Prezesów ROD, przypadający w dniu 12 maja 2016 r. jubileusz 35-lecia powstania Polskiego Związku Działkowców oraz uchwałę Krajowej Rady PZD apelującą m.in. o uczczenie tego jubileuszu w organizowanych przez ROD uroczystościach, wystawie KORSO i udziału w niej ROD pow. pilskiego w dniu 6 sierpnia 2016 r. na wyspie w Pile.
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Roman Gryzło przedstawił projekty siedmiu uchwał, które zostały przyjęte w głosowaniu jednogłośnie.
W toku dyskusji działkowcy poruszali m.in.: realizację inwestycji dot. modernizacji sieci energetycznej w ogrodzie podjętej uchwałą na poprzednim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, sprawę odpadów komunalnych, czyszczenia rowów melioracyjnych. Wnioskowali o zwrócenie się do władz samorządowych o uporządkowanie ul. Paderewskiego (cięcie pielęgnacyjne lip, wymiana i oświetlenie nawierzchni), przy której zlokalizowanych jest większość ROD w Pile, a można by to zrealizować w ramach projektu i budżetu obywatelskiego w 2016 r.
Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali nowe regulaminy ROD, które zostały nieodpłatnie przekazane przez Krajową Radę PZD.
Zebranie przebiegało w miłej i rzeczowej atmosferze.

A.K.

walne zebranie sprawozdawcze ROD im. St. Staszica w Pile 16.04.2016 r.
walne zebranie sprawozdawcze ROD im. St. Staszica w Pile 16.04.2016 r.

Walne zebranie sprawozdawcze ROD TRANSPORTOWIEC w Trzciance

W dniu 16 kwietnia 2016 roku w sali Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia ogrodowego PZD z ROD TRANSPORTOWIEC w Trzciance.
W zebraniu na zaproszenie Zarządu ROD uczestniczyli również zaproszeni goście; Maria Fojt Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile, Krzysztof Czarnecki -Burmistrz Trzcianki oraz Komendant Straży Miejskiej Mariusz Rozpłoch.
Zebraniu Przewodniczył Pan Zbigniew Maćkowiak. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zarządu w 2015 roku przedstawił Prezes ROD Pan Paweł Kolendowicz oraz Księgowa ROD Pani Anna Wiśniewska. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Pan Ryszard Woźny dokonał bardzo szczegółowej oceny merytorycznej i finansowej działalności Zarządu ROD. Przedstawił również sprawozdanie z działalności komisji. Postawił wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2015 rok oraz wydał pozytywną opinię do planu pracy i preliminarzy finansowych na 2016 rok.
W dyskusji zabrali głos działkowcy w sprawach ogrodowych. Dyskusja była bardzo merytoryczna i spokojna. Głos zabrali również zaproszeni goście.
Pan Burmistrz Krzysztof Czarnecki wysoko ocenił działalność zarządu ROD i współprace z zarządami ogrodów m. Trzcianki oraz z Okręgowym Zarządem PZD. Odniósł się do problemu śmieci produkowanych w ogrodach oraz na terenach przylegających do ogrodów i możliwościach dofinansowania ROD ze środków Gminy. Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił sprawy związane ze spalaniem na działkach. Maria Fojt przedstawiła najważniejsze aktualne sprawy związkowe, Omówiła najważniejsze zapisy z Regulaminu ROD, problem altan ponadnormatywnych oraz zamieszkiwania w altanach ogrodowych. Przedstawiła również sprawę listu Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie osób zamieszkałych w altanach do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz interpelację poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie osób "eksmitowanych" z ROD oraz działania podejmowane przez Związek i samorządy PZD. Podziękowała Burmistrzowi Trzcianki, który jest sympatykiem ogrodów i ruchu ogrodnictwa działkowego za jego dotychczasową pomoc i współprace z ROD i PZD.
Walne zebranie zatwierdziło sprawozdania z działalności Zarządu ROD, przyjęło uchwały w sprawie wysokości opłaty ogrodowej, w sprawie remontu sieci energetycznej ROD oraz remontu budynku administracyjnego ROD. Przyjęto również list do poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie jej interpelacji poselskiej. Z treścią listu można zapoznać się tutaj.

Maria Fojt

Kolejne spotkanie w Trzciance.

Z inicjatywy OZ i Burmistrza Trzcianki p. Krzysztofa Czarneckiego w siedzibie Urzędu Miasta w dniu 12 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Prezesów ROD. W spotkaniu, którym przewodniczył Marian Praczyk – Prezes OZ uczestniczyli również prezesi ROD z Czarnkowa. Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego spotkania tym razem z działkowcami spotkał się p. Bartosz Sokulski specjalista ds. środków unijnych NiWFOŚiGW i samorządowych w Wielkopolsce.
Po przedstawieniu przez Prezesów ROD potrzeb i pomysłów wynikających z przyjętych programów działania p. B. Sokulski szczegółowo przedstawił możliwości z jakich będą mogły skorzystać ROD.
Wstępnie ustalono 3 ścieżki na ich realizację, tj.:

  1. Ścisła współpraca z Lokalnymi Grupami Działania, które na przełomie kwietnia – maja będą miały zatwierdzone swoje strategie działania na najbliższą kadencję w Wielkopolsce.
  2. Szeroko rozumiana edukacja ekologiczna w tym integracja pokoleniowa – Seniorzy w akcji.
  3. Środki finansowe NiWFOŚiGW w tym ścieżki dydaktyczne (ma wzór Grupy Rybackiej) – tablice edukacyjne, wraz z odbudową ogrodzeń w ramach rewitalizacji terenu ROD.

We wszystkich tych przedsięwzięciach – projektach udział własny jest bardzo niski i można go skalkulować jako wkład własny w przygotowaniu i przeprowadzeniu przedsięwzięcia.
Uzgodniono, że następne spotkanie odbędzie się w miesiącu maju bieżącego roku po zatwierdzonych programach, na których to w sposób praktyczny rozpoczniemy przygotowywać projekty z p. B. Sokulskim.
Na zakończenie uczestnicy spotkali się z Przewodniczącym Rady Miasta p. Edwardem Joachimiakiem, który poinformował, że wypracowane na poprzednim spotkaniu propozycje zmian w uchwale RM dotyczące możliwości wsparcia finansowego ROD będą szybko przeprocedowane by stworzyć możliwość wspierania ROD m. Trzcianki.

Marian Praczyk

Spotkanie w Trzciance 12.04.2016 r.

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu.

Dnia 12 marca 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu. Prezes Zarządu Elżbieta Rożnowska powitała zaproszonych Działkowców i Gości : Prezesa OZ PZD w Pile Mariana Praczyka, Wicestarostę Powiatu Wągrowieckiego Michała Piechockiego, Burmistrza Miasta Wągrowca Krzysztofa Poszwę, Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu mł. insp. Magdalenę Sławińską, Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji podkom. Piotra Kossmanna, Przedstawiciela ROD „Nad Nielbą” Zofię Sobecką.
Zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad Prezes zwróciła się do zebranych o wybór Przewodniczącego Zebrania. W głosowaniu zebrani członkowie ROD powierzyli tę funkcję Panu Lechowi Plucińskiemu. Porządek zebrania przedstawiony przez Przewodniczącego został odczytany uczestniczącym członkom Zebrania. Po jego przyjęciu w głosowaniu przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów zatwierdzonego porządku obrad.
Zarząd ROD przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 rok. Komisja Rewizyjna ROD złożyła sprawozdanie z działalności w 2015 roku. Dokonała również pozytywnej oceny działalności statutowej i finansowej ROD. Postawiła wniosek do walnego zebrania o zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań. Pozytywnie zaopiniowała projekt preliminarzy finansowych ROD przygotowanych na 2016 rok przez Zarząd ROD.
Podczas dyskusji głos zabrali działkowcy w sprawach bezpieczeństwa działkowców na drogach dojazdowych do ROD, naprawy dróg oraz interpretacji zapisów nowego regulaminu ROD.
Zaproszeni goście podczas swoich wystąpień omówili istotne dla uczestników zebrania problemy. Prezes OZPZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Pile Pan Marian Praczyk odczytał list Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara w sprawie zalegalizowania altan ponadnormatywnych oraz zamieszkiwania na terenie ROD. Przedstawiła działania OZ PZD podejmowane w sprawie pozyskiwania środków od samorządów na dofinansowanie inwestycji i remontów w ogrodach oraz poinformował o problemach Związku. Podziękował władzom samorządowym oraz policji za dobrą współpracę z Zarządem ROD i OZ PZD.
Po wystąpieniu Prezesa OZ Przewodniczący Walnego Zebrania poprosił uczestników zebrania o upoważnienie Zarządu ROD o wystosowanie w tej sprawie listu do Rzecznika Praw Obywatelskich. Działkowcy poparli tę prośbę.
Burmistrz Wągrowca – Krzysztof Poszwa odniósł się do opłat za śmieci ustalonych dla ROD oraz o planowanych remontach dróg przy terenach ogrodów. Podziękował za aktywność Zarządów ROD i działkowców w imprezach organizowanych przez miasto dla społeczności lokalnej oraz za imprezy organizowane na terenie ogrodu. Okręgowemu Zarządowi PZD za współpracę w sprawach ogrodów i Związku. Poprosił działkowców o włączenie się w imprezy organizowane przez Gminę w roku bieżącym.
Wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego – Michał Piechocki wysoko ocenił współpracę Okręgowego Zarządu PZD i Zarządu ROD z władzami Powiatu. Poinformował, że samorząd powiatu wągrowieckiego będzie wspierał finansowo imprezy organizowane przez ogrody powiatu wągrowieckiego dla dzieci i społeczności lokalnej.
Prezes Zarządu ROD podziękowała Komendant Komendy Powiatowej Policji mł. insp. Magdalenie Sławińskiej za bardzo dobrą współpracę w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa działkowcom zgodnie z podpisanym porozumieniem. Pani Komendant zapewniła, że nadal będą dbali o bezpieczeństwo działkowców i ich majątek.
Po zakończonej dyskusji i wystąpieniach zaproszonych gości walne zebranie przyjęło uchwały zatwierdzające wszystkie sprawozdania Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD oraz opłaty ogrodowe zaproponowane przez Zarząd ROD.
Zebranie przebiegało w miłej atmosferze.
Elżbieta Rożnowska
Prezes Zarządu ROD im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu.

[pobierz] 0.1 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu z dn. 14.03.2016 r.

 

Uroczystości 285. rocznicy nadania praw miejskich Trzciance z udziałem delegacji PZD.

Na zaproszenie Burmistrza Trzcianki Krzysztofa Czarneckiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Edwarda Joachimiaka, Prezes OZ PZD Marian Praczyk oraz Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Trzcianki uczestniczyli w dniu 3 marca 2016 roku w uroczystościach związanych z obchodami 285. rocznicy nadania Trzciance praw miejskich. Reprezentacja Polskiego Związku Działkowców uczestniczyła ze swoim sztandarem.
Delegacja złożyła kwiaty pod Krzyżem upamiętniającym powrót Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy oraz pod Obeliskiem upamiętniającym 250. rocznicę nadania Trzciance Praw Miejskich i Budowniczych Trzcianki.
Grawerton z gratulacjami i życzeniami od Okręgowego Zarządu PZD i Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Trzcianki przekazał władzom miasta Marian Praczyk Prezes OZ PZD.

Zdjęcia z uroczystości oglądaj także na stronie UTW Trzcianka.

Marian Ostaszewski
Sekretarz OZ PZD
w Pile

285 rocznica nadania praw miejskich Trzciance

Dotacje z Gminy Gołańcz oraz Starosty Wągrowieckiego dla ROD im. K. Libelta w Gołańczy.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K.Libelta w Gołańczy prowadzi od wielu lat aktywną działalność na rzecz dzieci, działkowców oraz społeczności lokalnej. Członkowie ogrodu to społeczność pracowita i zorganizowana, która aktywnie włącza się w działania na rzecz ochrony środowiska podnosząc standardy ekologiczne otoczenia. Przy udziale dotacji od władz samorządowych oraz pracy członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej i działkowców realizują zadania na rzecz członków ROD i społeczności lokalnej z pełnym sukcesem.
W 2016 roku Okręgowy Zarząd PZD w Pile skierował do władz samorządowych wnioski o dotacje dla wymienionego ogrodu na zaplanowane imprezy po ogłoszeniu przez Gminę Gołańcz i Zarząd Powiatu Wągrowieckiego konkursów ofert dla stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych na wsparcie zadań publicznych. Złożone wnioski uzyskały w obu samorządach pozytywną opinię Komisji Konkursowych.
Burmistrz Gołańczy Pan Mieczysław Durski poinformował Okręgowy Zarząd PZD o przyznaniu dotacji w wysokości 3.000,00 złotych na dofinansowanie zadania pt. "Działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta i gminy Gołańcz". Zakres rzeczowy tego zadania to organizacja Dnia Działkowca połączonego z jubileuszem ROD dla rodzin działkowych, ich dzieci oraz społeczności lokalnej. Podczas tej imprezy zostanie zorganizowana wystawa owoców, warzyw i kwiatów. Przeprowadzone zostaną konkursy ekologiczne, zawody wędkarskie na zbiorniku wodnym znajdującym się na terenie ROD dla działkowców oraz dzieci.
Natomiast Starosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc przyznał dla ROD dotacje w wysokości 2.000,00 złotych, na zadanie z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. "Organizacja Dnia Dziecka 2016 połączonego z piknikiem i konkursami mającymi na celu zwiększenie świadomości w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego". Zadanie to będzie realizowane poprzez zabawę połączoną z konkursami ekologicznymi.

M. Fojt
OZ PZD w Pile

Spotkanie działkowców z Burmistrzem Jastrowia.

W dniu 24 lutego 2016 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD oraz Prezesów ROD miasta Jastrowia z Burmistrzem Gminy i Miasta Jastrowia Piotrem Wojtiuk.
W spotkaniu uczestniczyli Marian Praczyk -Prezes OZ, Maria Fojt - Wiceprezes OZ, Włodzimierz Robaszewski - Prezes ROD Jastrobet oraz Stanisław Stangreciak - Prezes ROD Relaks w Jastrowiu.
Podczas spotkania przedstawiono Burmistrzowi i omówiono problemy ogrodów Jastrowia związane z utrzymaniem rowów melioracyjnych przebiegających przy i po terenach ROD, uregulowaniem stanu prawnego terenu na którym zlokalizowane jest ujęcie wody dla ROD Jastrobet oraz kosztów wywozu śmieci z terenów ROD.
Prezesi poinformowali Burmistrza, że ogrody są otwarte dla społeczności lokalnej. W okresie letnim goszczą dzieci z przedszkoli miasta Jastrowia. Posiadają urządzone tereny ogólne na których organizowane są imprezy dla działkowców i społeczności lokalnej.
Pan Burmistrz poinformował, że nadal będzie wspierał działalność ROD oraz imprezy organizowane przez zarządy ROD.
Prezes OZ podziękował Burmistrzowi Jastrowia za jego aktywność w życiu ROD i współpracę z Zarządami ROD oraz Okręgowym Zarządem PZD w Pile.

Maria Fojt
OZ PZD w Pile

Spotkanie przedstawicieli PZD z Burmistrzem Okonka.

W dniu 24 lutego 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Okonku odbyło się z inicjatywy Okręgowego Zarządu PZD w Pile spotkanie przedstawicieli Związku i Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Okonka z Panią Burmistrz Okonka Małgorzatą Sameć.
Okręgowy Zarząd PZD reprezentowali Marian Praczyk - Prezes, Maria Fojt - Wiceprezes. Rodzinne Ogrody Działkowe: Piotr Fryc - członek OZ i Prezes ROD "Na Rozdrożu" oraz Bogusław Chodor - Prezes ROD Broniewskiego w Okonku.
Wprowadzenie do tematu spotkania dokonał Prezes OZ informując Panią Burmistrz o problemach ogrodów w Okonku, które po transformacji ustrojowej i likwidacji zakładów pracy posiadają wolne działki. Poruszono temat wywozu śmieci z terenów ogrodów, utrzymania porządku przy terenach ROD, braku możliwości pozyskiwania środków w ramach budżetu obywatelskiego, gdyż grunty ogrodów są własnością Skarbu Państwa, oraz projektowanych inwestycjach drogowych przez miasto Okonek.
Prezes B. Chodor poinformował , że Zarząd ROD wspólnie z działkowcami uporządkował tereny ogrodu od strony ul. Kolejowej oraz porządkują od strony rzeki. Systematycznie rozbierają altany na opuszczonych działkach. Aby zachęcić młode małżeństwa do posiadania działki Zarząd przygotował projekt urządzenia terenu ogólnego ogrodu, na którym powstanie budynek administracyjny, urządzenia zabawowe , miejsce na wspólne grillowanie oraz boisko do gier. Teren jest już uporządkowany i w tym roku rozpoczną jego zagospodarowanie. Dzisiaj dzieci działkowców bawią się na drogach ogrodowych. Ogród jest otwarty dla społeczności lokalnej. Zarząd będzie zabiegał o dofinansowanie na urządzenia zabawowe ze środków samorządowych oraz ze Związku.
Prezes P. Fryc poinformował, że Zarząd ROD z działkowcami zmodernizował ze swoich środków oraz Związku ujęcie wody, kończą wyminę sieci wodociągowej. W 2017 roku będą wymieniali sieć energetyczną. Ogród jest otwarty dla społeczności lokalnej. Co roku goszczą dzieci z przedszkola im. Pszczółki Maja , które poznają warzywa, owoce oraz kwiaty. Bawią się na urządzeniach zabawowych na jednej z działek. Wolne działki są uporządkowane.
Pani Burmistrz poinformowała, że projektowane drogi nie będą przebiegać przy terenach ROD. Zarządy mogą wystąpić w 2017 roku o dofinansowanie z Gminy na imprezy organizowane dla dzieci i społeczności lokalnej z okazji Dnia Dziecka. Dodała, że podziwia działaczy prowadzących rodzinne ogrody działkowe. Potrafią oni wskrzesić wiele inicjatyw i wykonać wiele pracy na rzecz działkowców i ich rodzin w ramach czynów społecznych. Takie inicjatywy integrują środowisko działkowe.
Na koniec spotkania Prezes Marian Praczyk podziękował Pani Burmistrz za bardzo dobrą współpracę z Zarządami ROD miasta Okonka oraz ze Związkiem.

 

M.Fojt
OZ PZD w Pile

Działkowcy spotkali się z Burmistrzem Czarnkowa.


W dniu 19 lutego br. w Ratuszu w Czarnkowie odbyło się spotkanie działkowców z Burmistrzem Miasta – Panem Franciszkiem Strugałą. W spotkaniu uczestniczyli: Wojciech Urban – Prezes ROD im. St. Staszica, Władysław Górski – Prezes ROD Kolejarz i Andrzej Kraft – Prezes ROD im. Janka z Czarnkowa oraz działkowcy – radni Rady Miasta, Tadeusz Mendyk i Stanisław Michalski. W spotkaniu uczestniczył również Sekretarz OZ PZD w Pile – Pan Marian Ostaszewski.
Tematem wiodącym spotkania była możliwość współpracy samorządu lokalnego z działkowcami, w tym wykorzystanie ich potencjału do prezentacji dorobku rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie integracji środowiska lokalnego, poprzez współdziałanie szkół i ogrodów w zakresie edukacji ekologicznej, współpracę z organizacjami seniorów jak np. Uniwersytetem Trzeciego Wieku w zakresie ekologicznej uprawy roślin. Postanowiono również, że ogrody będą miały swoje stoiska na organizowanych corocznie dożynkach.
Zwrócono uwagę na problem wywozu śmieci, a w szczególności odbiór z ogrodów gałęzi oraz na problem odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Kol. Wojciech Urban podniósł problem ROD im St. Staszica, który posadowiony jest na terenie należącym do sąsiedniej gminy ale w granicach administracyjnych Miasta Czarnków. Miasto popiera stanowisko, że sytuacja ta wymaga uregulowania.
Przedyskutowano możliwość wsparcia finansowego ogrodów przez Miasto Czarnków w związku z organizowanymi imprezami przy udziale mieszkańców Czarnkowa, jak na przykład Dni Działkowca. Rozważono także możliwość dofinansowania zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury ogrodowej.
Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze z poparciem potrzeb działkowców.
Andrzej Kraft

Spotkanie działkowców z Burmistrzem Trzcianki.

Z inicjatywy Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile Mariana Praczyka w dniu 10.02.2016 r. w Trzciance odbyło się spotkanie z Burmistrzem Trzcianki, Panem Krzysztofem Czarneckim. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy prezesi trzcianeckich ogrodów działkowych. Tematem dwugodzinnego spotkania była współpraca ROD z władzami i jednostkami organizacyjnymi gminy. Przedstawione zostały przykłady takiej współpracy realizowane przez inne ogrody między innymi dotyczące nawiązania kontaktów z jednostkami oświatowymi gminy, organizacjami skupiającymi seniorów. Omówiono też udział ROD w imprezach plenerowych organizowanych przez Gminę. Prezesi ROD przedstawili również swoje problemy związane z zarządzaniem ogrodami. Jednym z nich są opłaty związane z wywozem nieczystości, zdaniem prezesów nie uwzględniające specyfiki działania ogrodu. Poruszono również temat utylizacji gałęzi spowodowany zakazem ich spalania na terenie ogrodu. Zwrócono uwagę na dosyć uciążliwą procedurę związaną z uzyskaniem zgody na wycinkę drzew rosnących na terenach ogólnych ogrodu. Przedstawiono także Burmistrzowi oczekiwania prezesów dotyczące finansowego wsparcia działań ROD przez budżet Gminy oraz realizacji inwestycji mających wpływ na funkcjonowanie ogrodu np. utwardzenie dróg dojazdowych, czy uwzględnienie przyłączy dla ogrodu przy budowie kanalizacyjnej sieci miejskiej, co zasygnalizował prezes M. Praczyk.

Informacje i zdjęcia ze spotkania czytaj także na stronie trzcianka.pl

Za Kolegium Prezesów ROD Trzcianki
Kolendowicz Paweł
Prezes ROD „Transportowiec”

Spotkania z Burmistrzem Trzcianki 10.02.2016 r.