Listy i stanowiska 2016


[pobierz] 0.7 MB Interpelacja Posła na Sejm

Krzysztofa Paszyka do Ministra Środowiska Pana Jana Szyszko w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.

[pobierz] 0.5 MB List do Prezesa Zarządu TVP

od Prezesa ROD "Za Parkiem" w Pile z dn. 20 grudnia 2016 r. w sprawie programów wyemitowanych w TVP w magazynie śledczym Anity Gargas na temat ogrodów i PZD.

[pobierz] 0.4 MB List do Prezesa Zarządu TVP

od Prezesa ROD "Kolejarz" w Pile z dn. 19 grudnia 2016 r. w sprawie programów wyemitowanych w TVP w magazynie śledczym Anity Gargas na temat ogrodów i PZD.

[pobierz] 0.6 MB Apel

Okręgowego Zarządu PZD w Pile z dnia 17 grudnia 2016 r. do Działkowców, Zarządów i Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pilskiego w obronie praw działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych oraz Polskiego Związku Działkowców.

[pobierz] 4.3 MB Stanowisko

uczestników nadzwyczajnego zebrania członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców, Prezesów ROD Okręgu Pilskiego i zasłużonych działaczy PZD w dniu 17 grudnia 2016 r. w sprawie szkalowania w ogólnopolskich mediach dobrego imienia samorządów ROD i Polskiego Związku Działkowców.

[pobierz] 3.8 MB Stanowisko

uczestników nadzwyczajnego zebrania członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców, Prezesów ROD Okręgu Pilskiego i zasłużonych działaczy PZD w dniu 17 grudnia 2016 r. w sprawie zastrzeżeń do postanowień statutu PZD zgłoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

[pobierz] 0.9 MB List do Prezesa Zarządu TVP

od członków samorządów ROD im. Bolesława Chrobrego z dn. 13 grudnia 2016 r. w sprawie programów wyemitowanych w TVP w magazynie śledczym Anity Gargas na temat ogrodów i PZD.

[pobierz] 0.4 MB List do Prezesa Zarządu TVP

od Zarządu ROD im. Wł. Sikorskiego w Pile z dn. 12 grudnia 2016 r. w sprawie programów wyemitowanych w TVP w magazynie śledczym Anity Gargas na temat ogrodów i PZD.

[pobierz] 0.4 MB List do Prezesa Zarządu TVP

od Włodzimierza Górznego działkowca z ROD "Malwa" w Pile z dn. 12 grudnia 2016 r. w sprawie programów wyemitowanych w TVP w magazynie śledczym Anity Gargas na temat ogrodów i PZD.

[pobierz] 0.6 MB List do Prezesa Zarządu TVP

od członków samorządów ROD im. St. Staszica w Pile z dn. 12 grudnia 2016 r. w sprawie programów wyemitowanych w TVP w magazynie śledczym Anity Gargas na temat ogrodów i PZD.

[pobierz] 3.1 MB List do Prezesa Zarządu TVP

od członków samorządu ROD "Zielony Zakątek" w Chodzieży z dn. 12 grudnia 2016 r. w sprawie programów wyemitowanych w TVP w magazynie śledczym Anity Gargas na temat ogrodów i PZD.

[pobierz] 0.4 MB List do Prezesa Zarządu TVP

od działkowców z ROD "Malwa" w Pile z dn. 12 grudnia 2016 r. w sprawie programów wyemitowanych w TVP w magazynie śledczym Anity Gargas na temat ogrodów i PZD.

 

[pobierz] 0.4 MB List do Prezesa Zarządu TVP

od Adama Daszkowskiego z ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży z dn. 12 grudnia 2016 r. w sprawie programów wyemitowanych w TVP w magazynie śledczym Anity Gargas na temat ogrodów i PZD.

[pobierz] 0.5 MB List do Prezesa Zarządu TVP

od Zarządu ROD "Jedność" w Pile z dn. 10 grudnia 2016 r. w sprawie programów wyemitowanych w TVP w magazynie śledczym Anity Gargas na temat ogrodów i PZD.

 

[pobierz] 0.4 MB List do Prezesa Zarządu TVP

od Zarządu ROD "Pod Lipami" w Pile z dn. 8 grudnia 2016 r. w sprawie programów wyemitowanych w TVP w magazynie śledczym Anity Gargas na temat ogrodów i PZD.

[pobierz] 1.9 MB Stanowisko

Prezydium Okregowego Zarządu PZD w Pile z dn. 2.12.2016 r. w sprawie atykułu pt. "Ruch oporu na działkach" opublikowanym w Gazecie Wyborczej w dniu 21 listopada 2016 r.

 

[pobierz] 1.9 MB List do TVN

do Redaktora Naczelnego programu TVN „Uwaga po Uwadze” od przedstawicieli Zarządów ROD powiatu pilskiego z dn. 21.11.2016 r. w sprawie osób zamieszkałych w altanach ogrodowych.

[pobierz] 0.4 MB List do TVN

do Redaktora Naczelnego programu TVN „Uwaga po Uwadze” od Zarządu ROD "Gwda" w Pile z dn. 21.11.2016 r. w sprawie osób zamieszkałych w altanach ogrodowych.

[pobierz] 0.4 MB List do TVP

do Prezesa TVP od Zarządu ROD "Za Parkiem" z dn. 21.11.2016 r. programu „Magazyn śledczy Anity Gargas” w sprawie likwidacji ROD „Westerplatte” w Warszawie

[pobierz] 0.8 MB List do TVN

do Redaktora Naczelnego programu TVN "Uwaga po "Uwadze" od przedstawicieli samorządów ROD miasta Wągrowca, Gołańczy i Damasławka w sprawie programu  wyemitowanego  w dniu 14 listopada 2016 r. w sprawie osób zamieszkałych w altanach ogrodowych.

[pobierz] 0.9 MB List do TVN

 Prezesa Okręgowego Zarzadu PZD w Pile w sprawie programu "Uwaga po Uwadze" wyemitowanego w TVN w dniu 14 listopada 2016 r. w sprawie osób zamieszkałych w altanach ogrodowych.

[pobierz] 1.9 MB Stanowisko

Samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Chodzieży i Budzynia z dn. 14.11.2016 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r.

[pobierz] 1.1 MB Stanowisko

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile z dn. 8.11.2016 r. w sprawie działań Rzecznika Praw Obywatelskich wobec ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r.

[pobierz] 1.7 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

członków Samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Rogoźna i Ryczywołu z dn. 07.11.2016 r. w sprawie zastrzeżeń do postanowień Statutu PZD zgłoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

[pobierz] 1.2 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

członków Samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Wronek z dn. 05.11.2016 r. w sprawie zastrzeżeń do postanowień Statutu PZD zgłoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

[pobierz] 0.5 MB Stanowisko

Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD im. St. Staszica w Pile z dn. 4.10.2016 r. w sprawie zastrzeżeń do postanowień statutu PZD zgłoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

[pobierz] 0.3 MB Stanowisko

działkowców z ROD "Kolejarz" i "Bratek" z Krzyża Wlkp. z dn. 29.09.2016 r. w sprawie zastrzeżeń do postanowień Statutu PZD zgłoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

[pobierz] 0.1 MB Stanowisko

działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Nielbą” w Wągrowcu z dnia 30 września 2016 roku w sprawie interpelacji posłów Beaty Małeckiej – Libery i Tomasza Cimoszewicza.

[pobierz] 0.9 MB Stanowisko

Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile z dn. 28.09.2016 r. w sprawie zastrzeżeń do postanowień Statutu PZD zgłoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w piśmie z 18 sierpnia 2016 r. adresowanym do Prezesa PZD i opublikowanym na stronie internetowej RPO.

[pobierz] 1.2 MB Stanowisko

Okręgowego Zarzadu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD z dn. 28.09.2016 r. w sprawie interpelacji poselskich złożonych przez posłów Beatę Małecką-Liberę oraz Tomasza Cimoszewicza skierowanych do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych oraz ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r.

[pobierz] 1.0 MB Stanowisko

Uczestników Dnia Działkowca w ROD im. Wł. Sikorskiego w Pile z dn. 17.09.2016 r. w sprawie interpelacji posłów Beaty Małeckiej-Libery oraz Tomasza Cimoszewicza.

[pobierz] 0.9 MB Stanowisko

przedstawicieli samorządów ROD miasta Rogoźna oraz Ryczywołu w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

[pobierz] 1.2 MB Stanowisko

Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Pile z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego stosowania nadzoru budowlanego wobec obiektów niewymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę

[pobierz] 1.2 MB List do Ministra Infrastruktury i Budownictwa

członków PZD uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Bolesława Chrobrego we Wronkach z dn. 23.04.2016 r.

[pobierz] 1.1 MB List do Posłanki na Sejm RP Krstyny Sibińskiej

członków PZD uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Pod Lipami" w Pile z dn. 20.04.2016 r.

[pobierz] 1.0 MB List do Posłanki na Sejm RP Krstyny Sibińskiej

członków PZD uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Transportowiec" w Trzciance z dn. 16.04.2016 r.

[pobierz] 2.5 MB Stanowisko

członków PZD uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. J. Słowackiego w Rogoźnie z dn. 8.04.2016 r. w sprawie interpelacji poseł Krystyny Sibińskiej.

[pobierz] 0.5 MB Stanowisko

członków PZD uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie z dn. 8.04.2016 r. w sprawie interpelacji poseł Krystyny Sibińskiej.

[pobierz] 0.5 MB Stanowisko

członków PZD uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Czerwony Mak" w Rogoźnie z dn. 8.04.2016 r. w sprawie interpelacji poseł Krystyny Sibińskiej.

[pobierz] 0.4 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

członków PZD uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Przemysława w Rogoźnie z dn. 19.03.2016 r.

[pobierz] 0.1 MB List do Posłanki na Sejm RP Krystyny Sibińskiej

członków PZD uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Waszkiewicza w Pile z dn. 9.04.2016 r.

[pobierz] 0.1 MB Stanowisko

Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD ROD "Malwa" w Pile z dn. 1.042016 r. w sprawie interpelacji poseł Krystyny Sibińskiej dot. osób eksmitowanych z ogrodów działkowych.

[pobierz] 0.2 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Nad Nielbą" w Wagrowcu z dn. 2.04.2016 r.

[pobierz] 0.2 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Urszuli Stopyra z ROD im. St. Sempołowskiej w Pile z dn. 25.03.2016 r.

 

[pobierz] 2.1 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Rozalii Banasik z ROD im. St. Sempołowskiej w Pile z dn. 17.03.2016 r.

 

[pobierz] 2.4 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Józefa Barcza z ROD im. St. Sempołowskiej w Pile z dn. 17.03.2016 r.

 

[pobierz] 2.9 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. St. Sempołowskiej w Pile z dn. 12.03.2016 r.

 

[pobierz] 0.6 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Jordana w Chodzieży z dn. 19.03.2016 r.

[pobierz] 0.6 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Zielony Zakątek" w Chodzieży z dn. 19.03.2016 r.

[pobierz] 0.1 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu z dn. 14.03.2016 r.

[pobierz] 0.9 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

członków Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD z dn. 11.03.2016 r. w sprawie wniosku RPO o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w sprawie nowelizacji Ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.5 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Ryszarda Grzelaka z ROM "Malwa" w Pile z dn. 8.03.2016 r. w sprawie wniosku RPO o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w sprawie nowelizacji Ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.5 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Czesława Wiśniewskiego z ROD im.  S. Sempołowskiej w Pile z dn. 8.03.2016 r. w sprawie wniosku RPO o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w sprawie nowelizacji Ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.9 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Zarządu ROD "Pod Lipami" w Pile z dnia 7.03.2016 r. w sprawie wniosku RPO o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w sprawie nowelizacji Ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.