Wieści z ROD 2018


Czar nadchodzących Świąt

Nastaje taki cudowny, mroźny, zimowy dzionek,
pora wstawać, popracować, ostatni już dzwonek.
Sprawdzić czy wszystkie zadania świąteczne zrobione,
złapać chwilę oddechu, to są dni wręcz szalone.
Choinka, stroiki, prezenty i ostatnie jeszcze zakupy,
sprzątanie, układanie i zebranie wszystkiego do kupy.
Gospodarskim okiem ocenić naszą pracę chcemy,
ostatnie poprawki, za chwilę Wigilia, odpoczniemy.
Zmęczeni, zabiegani, czy tak zawsze być musi?
jedzenie, świecidełka, jak srokę wszystko kusi.
Święta, cały rok na ten radosny dzień się czekało,
szczęśliwy czas, teraz będzie się dopiero działo.
W pokoju stoi już choinka, światełkami błyska,
udziela się atmosfera świąt, każdemu jest bliska.
Zapach ciast, igliwia, po mieszkaniu się roznosi,
zaśpiewać kolędę, razem, ten czas o to prosi.
Cicha noc.. kolęda tak serca miłością nam grzeje,
czarowny czas i tyle się koło nas dobrego dzieje.
Święta noc..drżą nam głosy, gardło coś ściska,
czar Świąt nas zbliża, spójrzmy, chwila bliska.

Jan Łapiuk
Prezes ROD „Bratek” Krzyż Wlkp.

Wigilia w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. St. Staszica w Pile

W świątecznej atmosferze w dniu 15 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste zabranie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej ROD. W spotkaniu uczestniczyli także księgowa ROD, elektryk ogrodowy i in. Na uroczystość wigilijną przybył zaproszony Prezes Okręgu w Pile Marian Praczyk. Prezes ROD Andrzej Kierzkowski podsumował najważniejsze dokonania w 2018 roku oraz podziękował wszystkim obecnym za wkład pracy oraz złożył życzenia świąteczne i noworoczne. Życzenia w imieniu Okręgowego Zarządu PZD w Pile złożył Prezes Okręgu Marian Praczyk. Wszyscy uczestniczy uroczystego posiedzenia otrzymali kalendarze na 2018 rok. Atmosfera świąt udzieliła się wszystkim obecnym, którzy przy dźwiękach kolęd podzielili się opłatkiem i złożyli sobie najlepsze, świąteczne życzenia.
AK

Inwestycje realizowane w ROD „Spółdzielca” w Trzciance w 2018 roku

W dniu 12 grudnia Zarząd ROD „Spółdzielca” w Trzciance na swoim posiedzeniu podsumował swoją działalność w 2018 roku, w tym rozliczył zrealizowane inwestycje i remonty. W posiedzeniu na zaproszenie Prezesa Zarządu ROD Pana Sebastiana Zdanowskiego uczestniczyła Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD.
ROD położony jest za miastem, otoczony z trzech stron lasem, w którym działki posiada 50 rodzin. Są one dobrze zagospodarowane i wyposażone w estetyczne altany. Działkowcy uprawiają warzywa i owoce. Na każdej działce urządzone są miejsca na wypoczynek dla rodziny. Dla Zarządu ROD był to bardzo pracowity rok gdyż ogród po awarii własnego ujęcia wody w 2017 roku i braku możliwości naprawy studni głębinowej po przedstawieniu sprawy działkowcom na walnym zebraniu zwrócił się do Burmistrza Miasta Trzcianki o doprowadzenie wody miejskiej do ogrodu. Władze samorządowe w krótkim terminie ułożyły ponad 350 mb sieci i działkowcy od maja br. już korzystali z wody miejskiej. Na sfinansowanie kosztów montażu wodomierzy w studzienkach na działkach zgodnie z uchwałą walnego zebrania sprawozdawczego Zarząd ROD otrzymał 10.000,- złotych pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD oraz wystąpił o dotację z Funduszu Rozwoju PZD Krajowego Zarządu PZD na dofinansowanie kosztów związanych z przełączeniem wody na terenie ogrodu. Krajowy Zarząd PZD przyznał ogrodowi 3.000,- złotych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków Zarząd ROD i działkowców oraz środkom finansowym z Krajowej Rady PZD w krótkim terminie na wszystkich działkach zostały zamontowane wodomierze w studzienkach.
W ogrodzie brakowało również siedziby dla Zarządu ROD. Problem ten Prezes ROD Sebastian Zdanowski przedstawił członkom PZD na walnym zebraniu i wystąpił z propozycją zakupu altany ogrodowej. Okręgowy Zarząd PZD dokonał oględzin altany, którą zamierzał zakupić Zarząd ROD i ocenił, że jest ona pobudowana zgodnie z przepisami budowlanymi, która po adaptacji będzie spełniała funkcję biura dla Zarządu ROD. Realizacja tego zadania została ujęta w Okręgowym Programie budowy siedzib dla Zarządów ROD w Okręgu Pilskim. Koszt adaptacji to kwota 14 tys. złotych. Zarząd ogrodu wystąpił z wnioskiem do Krajowego Zarządu PZD na dofinansowanie tego zadania i otrzymał dotację z Funduszu budowy siedzib w wysokości 5.000,- złotych. Większość prac wykonano już przy adaptacji altany na biuro. Część wyposażenia biura w meble Zarząd ROD otrzymał od działkowców oraz od Burmistrza Trzcianki. W zaadaptowanej altanie Zarząd ogrodu rozpocznie urzędowanie w 2019 roku.
Również w 2018 roku został zmodernizowany teren ogólny ogrodu, gdzie organizowane są imprezy dla dzieci i działkowców z okazji Dnia Działkowca.
Wszystkie prace w ogrodzie wykonali członkowie Zarządu ROD i działkowcy - Piotr Skowroński, Robert Koczorowski, Marta Zdanowska, Mariola Walkowiak, Stanisław Mickiewicz, Robert i Jerzy Zuszma, Maria Orwat, Regina Sołtysiak oraz Sebastian Zdanowski.
Maria Fojt podziękowała Zarządowi ROD i działkowcom za ich pracowitość i zrealizowanie wszystkich zadań przyjętych przez walne zebranie członków PZD.

M.F.

Inwestycje w ROD "Spółdzielca w Trzciance

Wigilia Ekumeniczna w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży.

W dniu 8 grudnia 2018 roku po raz 44 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży odbyła się Wigilia Ekumeniczna. Na zaproszenie Zarządu ROD i Burmistrza Miasta Chodzieży Jacka Gursza do Domu Działkowca przybyło 78 emerytów, rencistów i osoby samotne z miasta Chodzieży oraz zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Chodzieży Piotr Witkowski, Ks. Prałat, proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Św. Floriana w Chodzieży Ireneusz Szypura, Superintendent pastor Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Chodzieży Sławomir Rodaszyński, Prezbiter Kościoła Zielonoświątkowego w Chodzieży Krzysztofa Kuczer. Polski Związek Działkowców Okręg w Pile reprezentował Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile.
Wszystkich uczestników Wigilii Ekumenicznej powitał Prezes Zarządu ROD Adam Daszkowski - członek OZ PZD stwierdzając, że te wigilijne spotkania w ogrodzie stały się już tradycją. Dodał, że jest przekonany, iż każdy uczestnik czekał na ten dzień, aby zasiąść przy tym stole, spotkać znajomych, przyjaciół, poczuć atmosferę Bożego Narodzenia, bo tak jak powiedziała święta Matka Teresa z Kalkuty


Zawsze, ilekroć uśmiechniesz się do swego brata i wyciągniesz do niego rękę,
Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć milkniesz, by innych wysłuchać,
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności,
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei załamanym,
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak znikome są twoje możliwości
i jak wielka jest twoja słabość,
Zawsze, kiedy ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie
Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.


Podziękował członkom Zarządu za zorganizowanie i przygotowanie wigilii: Helenie Frąckowiak – Sekretarzowi Zarządu ROD, Teresie Nowak - Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej ROD oraz Albinowi Zięba - gospodarzowi ROD. Pomocy w jej organizacji udzielili również członkowie Klubu Seniora IWIGOR z Chodzieży.
Życzył wszystkim, aby czas spędzony przy wigilijnym stole w naszym ogrodzie był przepełniony radością, życzliwością i jednością.
Zaproszeni goście złożyli uczestnikom wigilii życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2019 Roku.
Następnie Prezbiter Kościoła Zielonoświątkowego Krzysztofa Kuczer odczytał fragment Pisma Świętego - Ewangelię św. Łukasza (2.1-20).
Prezes Zarządu ROD Adam Daszkowski zaprosił wszystkich uczestników do dzielenia się opłatkiem i składania życzeń.
Modlitwę przed posiłkiem poprowadził Ks. Prałat Ireneusz Szczypura. Następnie podano potrawy wigilijne. Śpiewano kolędy i w miłej świątecznej atmosferze uczestnicy wigilii biesiadowali do wieczora.
Organizację Wigilii finansowo wsparli: Bank Spółdzielczy w Chodzieży, Firma PERSON oraz Burmistrz Miasta Chodzieży.

Adam Daszkowski
Prezes Zarządu ROD im. Powstańców Wlkp.
w Chodzieży

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Krokus” w Wysokiej ma swoją siedzibę

Rodzinny Ogród Działkowy „Krokus” w Wysokiej jest ogrodem w którym działki posiadają 82 rodziny działkowe. Działki są pięknie zagospodarowane i utrzymane. Jednak Zarząd ogrodu nie posiadał swojej siedziby. W 2018roku działkowcy zdecydowali o zakupie działki z altaną celem jej adaptacji na biuro dla zarządu ogrodu. Okręgowy Zarząd PZD w Pile działając na podstawie Uchwały nr 106/2018 Krajowego Zarządu PZD opracował i przyjął Program budowy siedzib dla Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ROD Okręgu Pilskiego. Adaptacja altany na potrzeby biura w tym ogrodzie po dokonanej ocenie przez okręgowy zarząd została ujęta w programie budowy siedzib. Koszty zakupu altany zostały sfinansowane przez Zarząd ROD. Adaptacja altany na biuro została wsparta dotacją w wysokości 5.400 złotych z Funduszu budowy siedzib przyznaną przez Krajowy Zarządu Polskiego Związku Działkowców. Wszystkie prace wykonali członkowie Zarządu i działkowcy. Wymienili dach, wykonali nową elewację oraz remont w pomieszczeniu biurowym. W budynku jest pomieszczenie magazynowe oraz WC. Meble na wyposażenie biura zarząd otrzymał od Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wiosną zostanie zagospodarowany i wyposażony w ławki teren ogólny przy biurze ogrodu.

M.F.

Jubileusz 40-lecia ROD „Krokus” w Mirosławiu

W dniu 1 grudnia 2018 roku działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Krokus” w Mirosławiu świętowali jubileusz 40-lecia powstania ogrodu.
Na zaproszenie Zarządu ROD na uroczystość do świetlicy zakładowej przybyli licznie działkowcy oraz zaproszeni goście: Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile, Marek Kamiński członek Zarządu Powiatu Pilskiego reprezentował Starostę Pilskiego Eligiusza Komarowskiego oraz Roman Wrotecki Burmistrz Miasta Ujście.
Prezes Zarządu ROD Krzysztof Lechowicz powitał wszystkich gości. Historię ogrodu, który został założony w 1978 roku z inicjatywy Przewodniczącego Rady Zakładowej dla pracowników Wytwórni Podkładów Strunobetonowych - przedstawiła Marianna Zdrojewska, która od początku ogrodu jest członkiem Zarządu ROD. W swoim wystąpieniu odniosła się do wielu ważnych wydarzeń ogrodowych oraz realizowanych inwestycji w ogrodzie. W imieniu Zarządu podziękowała działkowcom, którzy wnieśli wiele pracy przy zagospodarowaniu ogrodu.
Maria Fojt odniosła się do osiągnięć ogrodu oraz działaczy, którzy budowali ogród i nim zarządzali.
Przekazała życzenia działkowcom oraz Zarządowi ROD od Prezesa Okręgu PZD w Pile Mariana Praczyka i wręczyła Prezesowi ROD pamiątkowy grawerton. Podziękowała władzom samorządowym za udzieloną pomoc organizacyjną i finansową rodzinnym ogrodom działkowym powiatu pilskiego oraz za wspieranie działań Związku w obronie ogrodów.
Z okazji jubileuszu ROD Maria Fojt wręczyła okolicznościowe podziękowania za wieloletnią pracę w Zarządzie ROD pani Mariannie Zdrojewskiej, Wandzie Pietrzak oraz Ireneuszowi Fąferek. Okręgowy Zarząd PZD wyróżnił srebrną odznaką "Zasłużony Działkowiec" panią Wandę Pietrzak , Wiesława Bajas, Ireneusza Fąferek oraz Marka Wróbel. Odznaki wręczyła Wiceprezes Okręgu PZD Maria Fojt.
Prezes ROD Krzysztof Lechowicz najstarszym działkowcom oraz najbardziej zaangażowanym w budowę ROD wręczył od zarządu upominki. Otrzymali je: Roman Gryka, Halina Wisińska, Halina Wilińska, Aniela Suszek, Wiktoria Barszcz, Bogdan Jessa, Wanda Pietrzak, Krystyna Derda, Zofia Taterka, Marianna Zdrojewska i Wiesław Bajas.
Życzenia Zarządowi i działkowcom przekazali zaproszeni goście. Podziękowali działkowcom za liczny udział w wyborach samorządowych i ich wybór. Burmistrz Roman Wrotecki podziękował działkowcom za ich pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz za zbudowanie zgodnej wspólnoty ogrodowej. Pogratulował pięknie zagospodarowanego ogrodu i działek. Poinformował działkowców, że Gmina Ujście będzie wspomagała finansowo realizowane inwestycje w ROD.
Pan Marek Kamiński przekazał działkowcom życzenia od siebie oraz od Starosty Pilskiego, który objął swoim patronatem imprezę jubileuszową. Przekazał Prezesowi ROD okolicznościowy grawerton.
Prezes ROD przekazał podziękowanie Okręgowemu Zarządowi PZD w Pile za wieloletnią pomoc udzieloną ogrodowi oraz przy organizacji jubileuszu.
Wszystkich uczestników uroczystości zarząd poczęstował potrawami przygotowanymi przez działkowców. Były ciasta, kiełbaska, bigos, barszczyk oraz chleb ze smalcem i ogórkami z działek.
M. F.

SPOTKANIE PLENEROWE ‘’Kolory i słowa jesieni’’

Ogrody działkowe od lat wkomponowują się w obraz polskich miast i miasteczek, stanowiąc ich nieodłączną część. I słusznie. Mowa tu nie tylko o samych działkowcach, ale również o osobach z zewnątrz, dla których pobyt na działce stanowi swoisty element terapii. Istotą funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych jest przecież m.in. realizowanie celów, których nie można przeliczyć na żadne dobra ekonomiczne, bo same w sobie stanowią one wartości wyższego rzędu. Zapewne większość z nas „rodzinne ogrody działkowe” utożsamia sobie przede wszystkim z zielenią, ciszą, spokojem i wypoczynkiem, a to przecież tylko część z całej gamy walorów, jakie daje nam działka. Polski Związek Działkowców za punkt honoru przyjął sobie takie funkcjonowanie ROD, by te wpisywały się w jego filozofię integrowania społeczeństwa z uwzględnieniem całego jego przekroju. Rodzinne Ogrody Działkowe z założenia miały być otwarte dla każdego, i takie właśnie są. Stworzenie i zaaranżowanie w ROD przyjaznego środowisku otoczenia, gdzie dokonuje się integracja lokalna, jest jednym z najlepszych przykładów i miejsc aktywizacji społecznej. Na potwierdzenie tego, że tak się dzieje jest zorganizowane w dniu 4.10.2018r na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. St. Staszica w Czarnkowie wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku SPOTKANIE PLENEROWE pn. ‘’Kolory i słowa jesieni’’. Powstały piękne obrazy o tematyce jesiennej wykonane przez Panie z UTW, z których jeden został podarowany działkowcom i zawisł na honorowym miejscu w ogrodowym Domu Działkowca. Scrabbliści umilali sobie pobyt na terenie naszego ogrodu grając w scrabble i rummikub. Był pyszny placek i pieczone kiełbaski. Dzień uważamy za bardzo udany i jesteśmy przekonani, że było to pierwsze ale na pewno nie ostatnie takie spotkanie.
Prezes ROD Wojciech Urban

 

„Dzień Korbola” w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Łobżenicy

W niedzielę 23 września na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Łobżenicy odbył się piknik działkowy „Dzień Korbola” - dzień dyni. Honorowy patronat nad uroczystością objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Imprezę współorganizowało Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy. Projekt był zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej Gminy Łobżenica. Uroczystość rozpoczął przekazując pamiątkowy dyplom, członek Okręgowego Zarządu PZD w Pile pan Andrzej Kierzkowski wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Łobżenicy panem Aleksandrem Tadychem i Prezesem ROD w Łobżenicy Robertem Mrotkiem. Następnie powołano komisję, która oceniła dostarczone dynie i wręczyła nagrody w kategoriach największej dyni i najciekawszej dyni. Program artystyczny rozpoczęły pokazy taneczne dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej przy Centrum Profilaktyki w Łobżenicy, a następnie śpiewała wokalistka GCK pani Katarzyna Jurek. Pomiędzy występami odbyły się także konkursy dla dzieci i młodzieży przygotowane przez pracowników Centrum Profilaktyki i konkursy dla dorosłych przygotowane przez pracowników Gminnego Centrum Kultury. Nagrody i upominki zostały zakupione z projektu inicjatywy lokalnej oraz ufundowane przez GCK i Burmistrza Łobżenicy. W trakcie dnia korbola, dla wszystkich za darmo, przy domu działkowca w punktach gastronomicznych były dostępne: kiełbasa z grilla, ugotowany w kuchni polowej pyszny bigos z kabaczka i zupy grochowa i pomidorowa, a także upieczone przez działkowców placki, kawa i herbata. Towarzystwo Miłośników Łobżenicy zorganizowało swoje stoisko, gdzie zaprezentowała się sekcja średniowieczna w rekonstruowanych strojach ludowych. Swoje stoisko wystawiło także Koło Łowieckie „Dzik” z Łobżenicy oraz Koło pszczelarzy w Łobżenicy. Uroczystość uświetnił koncert zespołu Mini Bazar, z którym śpiewał także pan Burmistrz Łobżenicy Piotr Łosoś. Zarząd Rodzinnego Ogrodu działkowego pragnie podziękować wszystkim, którzy pomagali w organizacji tej uroczystości.
Robert Mrotek.

"Dzień Korbola" (zdjęcia G. Zięba)
"dzień Korbola" (zdjęcia A. Kierzkowski)

Piknik w ROD im. Szczepana Pieniążka w Pile

Dnia 8 września 2018 roku w Pile odbyła się uroczystość 40-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Szczepana Pieniążka, kolejny piknik z okazji Dni Działkowca.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Starosta Pilski Pan Eligiusz Komarowski, który objął honorowym patronatem jubileusz, członek zarządu Starostwa Pilskiego Pan Przemysław Pochylski oraz przedstawiciel Zarządu Okręgu PZD - Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD w Pile Pan Czesław Wiśniewski.
Prezes ROD im. Szczepana Pieniążka Brunon Semrau powitał przybyłych gości, a szczególnie działkowców, którzy uprawiają swoje działki od początku powstania ogrodu – 40 lat. W swoim wystąpieniu przedstawił historię ogrodu. Ogród powstał w 1978 roku. Jest usytuowany na końcu ulicy Paderewskiego i zajmuje powierzchnie 7,4 ha z 171 działkami. Dzięki działkowcom w 2001 roku przystąpiono do zelektryfikowania ogrodu. Prezes ROD „Przemysłówka” udostępnił odpłatnie stację transformatorową. Działkowcy chętnie pomagali przy pracach ziemnych. Walne Zebranie postanowiło zakupić dwa kontenery na siedzibę Zarządu ROD. Prezes podziękował działkowcom za wkład pracy przez okres 40 lat.
Następnie głos zabrał Pan Czesław Wiśniewski przekazując życzenia na grawertonie od Zarządu Okręgu PZD w Pile oraz od działkowców ROD „Za Parkiem”.
Życzenia złożył także Starosta Pilski i Prezesowi Semrau przekazał grawerton. W dalszej części uroczystości Prezes wraz ze Starostą wręczyli działkowcom jubilatom dyplomy oraz kubki z imieniem i nazwiskiem. Kubek otrzymał również Starosta Pilski.
Kończąc cześć oficjalną Prezes ROD zaprosił wszystkich do biesiady, która trwała do późnych godzin wieczornych.
(B.S.)

Święto działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Czarnkowie

W minioną sobotę, 15 września, w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Stanisława Staszica w Czarnkowie obchodzono Dzień Działkowca 2018.
To tradycyjne dożynki działkowe. Podsumowaliśmy w czasie naszego święta miniony roku który nie był łatwy, po ubiegłorocznych ulewach ten rok nie był dla łaskawy. Zmagaliśmy się z suszą i upałami, zmuszeni byliśmy regulować zużycie wody, ale coś wyrosło. Zbiory zaprezentowano na wystawie naszych owoców i warzyw.
Dzień Działkowca obchodzony w ROD im. Stanisława Staszica w Czarnkowie to już tradycja. Zawsze odbywa się bardzo uroczyście, uczestniczą w nim zaproszeni goście, a prezes ROD Wojciech Urban wraz z Zarządem przygotowali wiele atrakcji.
Zaprosiliśmy gości wśród których byli: Zygmunt Czarny - Członek Okręgowej Rady PZD w Pile, Władysław Górski i Andrzej Kraft - Prezesi czarnkowskich ROD, Jacek Klimaszewski - Wice-Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Andrzej Tadla - Przewodniczący Rady Miasta Czarnków, Wiesław T.Grott - Prezes Cz. S. Mieszkaniowej, mł. insp. Adam Filip - zastępca Komendanta Pow. Policji w Czarnkowie, Ewa Kozłowicz - Członek Rady Powiatu Czarnkowsko Trzcianeckiego, Tadeusz Mendyk - Radny Rady Miasta Czarnków.
Była też grupa czarnkowskich emerytów, rencistów i inwalidów na czele z Grażyną Kicińską oraz Nasi Szanowni Działkowcy.
Oficjalną część uroczystości rozpoczął prezes Wojciech Urban przypominając jak ważnym jest obchodzony w ogrodzie Dzień Działkowca.
Dzień Działkowca to wielkie święto ruchu działkowego, to również okazja do integracji działkowców, do spotkania się z lokalnymi samorządowcami oraz z osobami życzliwymi ruchowi działkowemu. To również możliwość pokazania naszych pięknych działek, a najlepszym tego przykładem jest działka Państwa Luizy i Roberta Klimków która w tym roku reprezentowała Okręg Pilski na Krajowych Dniach Działkowca w Warszawie zdobywając komplet punktów i tytuł laureata w konkursie Działka Roku 2018 w Polsce – gratulujemy!
Dzień Działkowca to również doskonały moment, by na forum publicznym podkreślić, jak ważnym elementem życia działkowców w ogrodzie jest ogromny wkład pracy i sił jakie wkładają by ogród był piękniejszy, bezpieczniejszy, przyjazny środowisku, a działkowcom pracowało i wypoczywało się lepiej na swoich działkach. Dzięki pracy działkowców nasz ogród stał się wielkim bukietem kwiatów, warzyw i owoców oraz oazą wypoczynku. Przystąpiono do wręczania nagród i wyróżnień najlepszym działkowcom.
W tym roku pierwszy raz w historii czarnkowskich ogrodów ustanowiono tytuł Działkowiec-Spółdzielca 2018 który otrzymali:
Danuta i Wiesław Mendykowie z ROD ‘’KOLEJARZ’’, Barbara Dreczka oraz Maria i Marek Słupczyńscy z ROD im. Janka z Czarnkowa , Jadwiga i Michał Liczkowscy oraz Mirosława i Marian Ruta z ROD im. Stanisława Staszica w Czarnkowie.
Puchary i dyplomy zostały ufundowane przez Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie, a wręczył je prezes Wiesław T. Grott wraz z prezesami czarnkowskich ogrodów.
Tytuł DZIAŁKA ROKU 2018 otrzymali:
Gabriela i Waldemar Makowscy, Honorata i Bronisław Kaczmarek, Urszula i Zenon Rychlik wszyscy zdobyli komplet punktów 140/140,
II miejsce otrzymując 139/140 punktów zajęli:
Małgorzata i Piotr Hanelt, Maria i Henryk Janc, Elżbieta i Roman Łacek.
III miejsce otrzymując 138/140 punktów zajęli:
Danuta i Zdzisław Cieszyńscy, Maria Rybarczyk, Marianna i Jan Mazur
Wyróżniane otrzymali: Anna i Grzegorz Albrecht zdobywając 137/140 pkt. oraz Marlena i Dawid Wojnarowski uzyskując 126/140 pkt.
Rekreacyjna działka roku 2018- przyznano równorzędne wyróżnienia: Maria i Stanisław Kwiatkowscy, Stanisława i Mieczysław Ceglarek, Grażyna i Zenon Sołtysiak, Karolina i Tomasz Józefiak, Karolina i Krzysztof Tomaszewscy.
Został również podsumowany konkurs Dynia Roku 2018 tytuł zdobył okaz Andrzeja Harskiego. Nagrodę otrzymali również:
Bogdan Dziabas za praca na rzecz ROD, a w szczególności za dbanie o stan stawu ogrodowego oraz Mariusz Wylegała za prace na rzecz ROD, a w szczególności za rozwój i popularyzacje hodowli pszczoły murarki na terenie naszego ogrodu.
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. Pierwsze, swój taniec miały panie które przybyły na imprezę w pięknie ustrojonych kapeluszach za co otrzymały drobne upominki. A, że jak zawsze świętowaniu towarzyszyła piękna pogoda bawiono się długo i radośnie.
Przygotowany był poczęstunek w postaci smacznej pajdy chleba z wyśmienitym smalcem i ogórkiem małosolnym oraz bardzo smacznymi plackami.
Do zobaczenia za rok.

Wojciech Urban
Prezes ROD im. St. Staszica
w Czarnkowie

Święto działkowców Czarnków 2018

Jubileusz w Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Belferek" w Pile

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Belferek" uroczyście obchodzili w dniu 8 września 2018 roku jubileusz 40 - lecia powstania ogrodu. Świętowanie rozpoczęto od wciągnięcia flagi Związku i odegraniem hymnu Polskiego Związku Działkowców.
Prezes ROD Jan Ficerman bardzo serdecznie powitał przybyłych na uroczystość działkowców z rodzinami oraz zaproszonych gości: Marię Fojt Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, Eligiusza Komarowskiego Starostę Pilskiego, który objął imprezę patronatem, Piotra Głowskiego Prezydenta Miasta Piły, Marię Kubica Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Pile, Lucjana Szutkowskiego Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Pile oraz Zdzisławę Karpińską Radną Rady Miejskiej w Pile. Dokonał podsumowania działalności Zarządu ogrodu w bieżącym roku. W swoim wystąpieniu odniósł się do ciężkiej pracy działkowców, którzy przez 40 lat budowali ogród, który w ostatnich latach zmienił swoje oblicze od hodowli warzyw na działki rekreacyjne, gdzie po pracy wypoczywają działkowcy w otoczeniu nie skażonej cywilizacja przyrody. Zarząd ROD wyróżnił okolicznościowym medalem 20 założycieli ogrodu oraz działkowców, którzy od powstania ogrodu uprawiają działki oraz wieloletnich członków samorządu ROD.
Wręczono srebrne odznaki "Zasłużony Działkowiec" oraz Złotą odznakę "Zasłużonego Działkowca" wieloletniemu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej ROD - Ryszardowi Sprenger.
Zaproszeni goście przekazali działkowcom życzenia z okazji jubileuszu ogrodu. Zapewnili oni działkowców, że władze samorządowe będą nadal wspierać wiele zadań realizowanych przez rodzinne ogrody działkowe. Goście zostali przez Prezesa ROD uhonorowani okolicznościowym medalem.
Maria Fojt przekazała życzenia od Prezesa Okręgu PZD w Pile Mariana Praczyka. W swoim wystąpieniu odniosła się do osiągnięć ogrodu oraz działaczy z tego ogrodu, którzy pełnili w Okręgu Pilskim wiele odpowiedzialnych funkcji. Podziękowała władzom samorządowym oraz radnym działkowcom za pomoc okazywaną rodzinnym ogrodom działkowym miasta Piły. Zwróciła się z apelem do działkowców i ich rodzin o udział w wyborach samorządowych i poparcie tych kandydatów, którym nas wspierali i którym bliskie są sprawy ogrodów i Polskiego Związku Działkowców.
Na zakończenie części oficjalnej Pan Jan Ficerman Prezes ROD zaprosił wszystkich uczestników uroczystości na poczęstunek i lampkę szampana.
Działkowcy z rodzinami przy muzyce i ognisku bawili się do późnych godzin wieczornych.
M.F.

Działkowcy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dożynkach

W sobotę 8 września 2018 r. działkowcy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na czele z Marianem Praczykiem - Prezesem OR PZD w Pile uczestniczyli w Powiatowo-Gminnym Święcie Plonów organizowanym w Rychliku. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców całego powiatu. Działkowcy byli widoczni również na tym święcie. Piękne stanowisko przygotował zarząd i działkowcy z ROD „ Słonecznik” w Trzciance. Podsumowano konkursy, a wśród nich konkurs na „Najpiękniejszy kosz dożynkowy” i tutaj laureatem został kosz wykonany przez działkowców z ROD „Kolejarz” z Czarnkowa. Wśród wyróżnionych znalazły się kosze z ROD „Janka z Czarnkowa” i ROD im. Stanisława Staszica w Czarnkowie. Wyróżnione ogrody otrzymały dyplomy i upominki w postaci hoteli dla owadów zapylających.

Wojciech Urban

 

Dzień Działkowca w ROD „Malina" w Ujściu

31 sierpnia 2018 roku Zarząd ROD „Malina" w Ujściu zaprosił działkowców z rodzinami na piknik z okazji Dnia Działkowca, który odbył się na terenie ogólnym ROD. Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego.
W imprezie uczestniczyła Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile, Zastępca Starosty Pilskiego Stefan Piechocki oraz Burmistrz Ujścia Roman Wrotecki.
Działkowcy przygotowali wystawę plonów. Prezes Zarząd ROD posumował działalność ogrodu w 2018 roku. Następnie Maria Fojt wręczyła wyróżniającym się w pracy na rzecz ogrodu działkowcom srebrne odznaki „Zasłużony Działkowiec".
Zaproszeni goście złożyli uczestnikom pikniku życzenia z okazji ich święta. Starosta oraz Burmistrz poinformowali działkowców, że będą wspierać inicjatywy społeczne Zarządów ROD oraz realizowane zadania inwestycyjne i remontowe.
Maria Fojt podziękowała samorządowcom za dotychczasową pomoc i podjęte uchwały, które pozwalają wspierać finansowo ogrody. Zwróciła się z apelem do działkowców o udział w głosowaniu w wyborach samorządowych i wsparcie kandydatów, którzy ogrody i Związek wspomagali.
Wszyscy uczestnicy biesiady zostali poczęstowani kiełbaskami z grilla. Bawiono się do późnych godzin wieczornych.
M.F.

Działkowcy na dożynkach w Krzyżu Wlkp.

1 września 2018 r. w Krzyżu Wlkp. odbyły się dożynki gminne. Czynny udział w uroczystościach wzięli udział działkowcy z ROD „Kolejarz” i „Bratek”. Działkowcy dostarczyli w darze od swoich członków zebrane plony, z których wykonano dekoracje obrazujące różnorodność owoców, warzyw i kwiatów. Członkowie obu ogrodów czynnie uczestniczyli w ustawianiu dekoracji i prezentowanych plonów. Swoje produkty zaprezentowali również pszczelarze z terenu Krzyża Wlkp. Burmistrz Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. p. Zygmunt Jasiewicz otrzymał na swoje ręce od Starostów dożynek bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów zboża. W serdecznych słowach podziękował wszystkim rolnikom za ich trud jaki włożyli w tegoroczne trudne żniwa. Podziękował również działkowcom, pszczelarzom oraz wszystkim uczestnikom tegorocznych dożynek. Nad całością uroczystości czuwali gospodarze dożynek. Uczestnicy dożynek świetnie się bawili przy muzyce oraz doskonałych produktach w postaci ciast, zupy grochowej, słodyczach, serwowanych przez przedstawicieli z organizacji pozarządowych. Imprezę uświetniła również młodzież z klubu karate z Krzyża Wlkp. demonstrując sztuki walki karate. Do późnych godzin nocnych trwała doskonała zabawa.

Stanisław Lemieszka

 

Chodziescy działkowcy uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej

W dniu 1 września 2018 roku działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Chodzieży uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej, która tragicznie doświadczyła nasz kraj. Uroczystości odbyły się przy pomniku Poległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność w Chodzieży. Polski Związek Działkowców Okręg w Pile wystawił sztandar. Delegacja reprezentowana przez: Prezesa Okręgu PZD Mariana Praczyka, Wiceprezes Okręgu PZD Marię Fojt, Adama Daszkowskiego członka OZ PZD, Jana Stefańczyka Przewodniczącego Kolegium Prezesów miasta Chodzieży, Wojciecha Wrzeszcz Prezesa ROD „Zielony Zakątek" w Chodzieży, Halinę Laskowską - Prezes ROD 550-lecia m. Chodzieży i Bogdana Kubackiego Prezes ROD Pod Gruszą w Chodzieży złożyła wiązankę kwiatów.
M.F.

 

Delegacja z ROD „Krokus” w Wysokiej na dożynkach w Bądeczu

2 września 2018 r. Prezes Grzegorz Siemaszko i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej z ROD „Krokus” w Wysokiej reprezentowali ogród na dożynkach gminnych. Wieś Bądecz była gospodarzem tegorocznego święta plonów rolników z gminy Wysoka. Przepiękny kosz dożynkowy był dziełem p. Elżbiety Jóźwiak członka zarządu ogrodu.

Działkowcy z Rogoźna na dożynkach gminnych w Kaziopolu

W sobotę 1 września 2018 r. w Kaziopolu odbyło się święto plonów gminy Rogoźno. Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych i paradą traktorów po której odprawiono mszę świętą dziękczynną. Swoje wieńce na ręce Burmistrza Romana Szuberskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Janusa oraz starostów dożynek Lidii Milke i Witolda Wilhelma złożyły poszczególne sołectwa oraz działkowcy z Rogoźna. Uroczystości dożynkowe zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz powiatu obornickiego - burmistrzowie i wójtowie gmin sąsiednich oraz posłowie na Sejm RP Adam Szejnfeld i Krzysztof Paszyk. W swoim wystąpieniu burmistrz podziękował rolnikom i działkowcom za ich trud i piękne dary.

Andrzej Skomurski

Jubileusz 80-lecia ROD im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu

W sobotę 11 sierpnia w ROD im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu odbył się Jubileusz 80-lecia Ogrodu. Uroczystość rozpoczęła się w strugach deszczu, jednak pogoda bywa łaskawa dla działkowców i po godzinie wyjrzało słońce, które zachęciło działkowców do wspólnego biesiadowania. Na zaproszenie Prezes Zarządu ROD Elżbiety Rożnowskiej w uroczystości udział wzięli Wicestarosta Wągrowiecki Michał Piechocki, Burmistrz Miasta Wągrowiec Krzysztof Poszwa, Prezes OR PZD w Pile Marian Praczyk, Kierownik Rewiru Dzielnicowych aspirant Rafał Jaworski, sierżant sztabowy Tomasz Nowak, Prezes ROD Kolejarz Piotr Kostecki oraz licznie zgromadzeni działkowcy ze swoimi rodzinami. Prezes Ogrodu Elżbieta Rożnowska wraz z Zarządem odebrała okolicznościowy puchar z rąk Prezesa OR PZD w Pile Mariana Praczyka, gratulacje od zaproszonych gości a zasłużeni działkowcy otrzymali medale PZD – złote, srebrne i brązowe. Przy dobrym posiłku oraz przy muzyce działkowcy biesiadowali do późnych godzin wieczornych.

Elżbieta Rożnowska
Prezes ROD im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu

Zdjęcia dzięki uprzejmości pana Piotra Korpowskiego rzecznika prasowego Burmistrza Miasta Wągrowiec.

Działkowcy ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy ma dożynkach

Po raz kolejny działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Łobżenicy brali udział w korowodzie dożynkowym i dożynkach gminnych, podczas których zorganizowali stoisko promocyjne ROD i PZD. Tegoroczne Święto Plonów w Łobżenicy odbyło się w atmosferze radości i słonecznej pogody. Korowód dożynkowy przeszedł ulicami miasta, prezentując wszystkie gminy, biorące udział w dożynkach.

RM

Jubileusz 40-lecia ROD „Wypoczynek” w Pile

25 sierpnia 2018 r. w Pile przy Różanej Drodze, odbyła się wspaniała uroczystość z okazji Dnia Działkowca, połączona z 40-leciem ROD „Wypoczynek”. Imprezę zaszczycili swoją obecnością: Senator RP – Mieczysław Augustyn, Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski, który objął honorowym patronatem jubileusz, radna Rady Powiatu – Agnieszka Magnucka, etatowy członek Zarządu – Przemysław Pochylski, Wiceprezydent Miasta Piły – Krzysztof Szewc a także przedstawiciele Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców – Prezes – Marian Praczyk i Andrzej Kierzkowski oraz księgowa ogrodu – Jadwiga Gańko.
Gości oraz działkowców z rodzinami i przyjaciółmi przywitał Prezes ROD „Wypoczynek” Łucjan Bartosch, który zapoznał uczestników uroczystości z historią Ogrodu. Ogród powstał w 1978 r., pierwotnie na bazie Ogrodu Pracowniczego LUMEN Piła, od którego został odłączony w 1980 i po dołączeniu dodatkowej powierzchni powstał ROD „Wypoczynek”. Zajmuje on powierzchnię 4.99.12 ha i posiada 124 działki. W początkowym okresie Zakładem patronackim był „Polam” Piła, później Philips i należy zaznaczyć, że Ogród bardzo dużo skorzystał z tego tytułu. Otrzymał dwa kontenery, które po połączeniu i dobudowaniu dodatkowej powierzchni utworzyły świetlicę z aneksem kuchennym, biuro ogrodu i toalety. Zakład pomógł też przy modernizacji sieci energetycznej, a także przekazał meble kuchenne. Ogród posiada pomieszczenie magazynowe, plac zabaw, stacjonarny grill. Prezes dziękował, szczególnie działkowcom, za duży wkład pracy w urządzenie i upiększenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przez okres tych 40 lat. Po wysłuchaniu przemówienia głos zabrał p. Andrzej Kierzkowski, który przekazał puchar i dyplom uznania od Krajowego Zarządu PZD
w Warszawie jak również życzenia na grawertonie z OZ PZD w Pile i od siebie jako Prezesa ROD im. Stanisława Staszica. Później życzenia kolejno składali na ręce Prezesa Bartoscha pozostali goście, ofiarując również piękne grawertony z życzeniami. Po życzeniach nastąpiło uhonorowanie wyróżniających się działkowców złotymi i srebrnymi odznakami „Zasłużony działkowiec”, które wręczali Przedstawiciel OZ PZD Andrzej Kierzkowski i Prezes Ogrodu Łucjan Bartosch. Wśród złotych odznaczonych znaleźli się: Janusz Błaszyk, Teresa Bartosch, Ryszard Nowak, Jan Milachowski i Stanisław Zieliński. Ponadto Zarząd Ogrodu przyznał medale 40.lecia dla działkowców, którzy od początku użytkują działki, dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dla działkowców posiadających bardzo urokliwe działki i tych, którzy chętnie pomagają przy różnych pracach na rzecz ogrodu. Po części oficjalnej, Prezes zaprosił uczestników imprezy, a przyznać należy, że zgromadziło się nas sporo, bo ponad
200 osób, do zabawy, dzieci do uczestniczenia w grach i konkursach oczywiście z nagrodami,
do pieczenia kiełbasek przy ognisku, na grochówkę i piwko z pianą a także tańce na zielonym parkiecie. Bawiliśmy się do późnych godzin wieczornych. Dziękujemy wszystkim za udział, Panu Staroście za sponsoring, dzięki któremu mogliśmy „bogaciej” ugościć uczestników Jubileuszu, za piękne życzenia i dostojnym gościom za uświetnienie uroczystości.

Maria Lange – Sekretarz Ogrodu.

Informację i zdjęcia z uroczystości oglądaj także na portalu internetowym Urzędu Miasta w Pile - czytaj więcej.

Jubileusz 40-lecia ROD „Wypoczynek” w Pile
Jubileusz 40-lecia ROD „Wypoczynek” w Pile

Dzień Działkowca w ROD im. K. Libelta w Gołańczy

Piękna słoneczna pogoda, głośne dźwięki muzyki, płynące ponad ogrodem zachęcały do przybycia na piknik w dniu 18 sierpnia 2018. Piknik z okazji Dnia Działkowca zorganizował Zarząd Stowarzyszenia PZD ROD im. K. Libelta w Gołańczy. Prezes Zarządu p. Ryszard Rykała powitał zaproszonych gości w osobach: Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz p. Mieczysława Durskiego wraz z małżonką, p. Annę i Sławomira Gawrysiak, naszych seniorów: p. Marię Pociecha, p. Genowefę i Ignacego Pauszek oraz wszystkich zebranych. Piknik jest szczególną okazją do integracji członków, dlatego prezes przedstawił nowych członków PZD w osobach: p. Małgorzatę i Sławomira Zawiszewskich, p. Aldonę Łosiewicz z mężem, p. Jacka Radeckiego, p. Justynę i Jerzego Grygiel, p. Alinę Kozieł, p. Damiana Pawłowskiego.
Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował Zarządowi za współpracę życząc wszystkim zdrowia, pogody ducha, obfitych plonów, czynnego wypoczynku oraz wesołej zabawy na łonie natury. Spotkanie poprowadził z-ca prezesa p. Rafał Romel. Piknik to okazja do składania życzeń, podziękowań i nagradzania aktywnych działkowców. Podziękowania i upominki dla:
- p. Małgorzaty Biskup, p. Renaty Kawalec, p. Marcina Nowaczewskiego za reprezentowanie nas na dożynkach
- p. Władysława Korbal za naprawę sprzętu
- p. Elżbiety i Darka Pędzińskich za drzewka
- p. Pawła Rzadkiewcz, p. Damiana Pawłowskiego, p. Ireneusza Baranienko, p. Mieczysława Graczykowskiego za pracę na rzecz ogrodu
- seniorów
Podsumowano konkurs "Najładniejsza Działka 2018" i wręczono dyplomy i nagrody:
I miejsce - p. Teresa i Mieczysław Korbal
II miejsce - p. Andrzej Leszczyński
III miejsce - p. Maria i Aleksander Kempczyńscy
Podsumowano zawody wędkarskie i wyróżnionym wręczono puchary.
W zawodach o Puchar Burmistrza: I miejsce - p. Maciej Sobieszczyk, II miejsce - p. Damian Pawłowski, III miejsce - p. Ryszard Rykała.
W zawodach o Puchar Prezesa ROD: I miejsce - p. Marek Dracheim, II miejsce - p. Marcin Giza, III miejsce - p. Damian Pawłowski.
Każdy uczestnik pikniku mógł się wykazać sprawnością, pomysłowością i zręcznością oraz wiedzą w konkursach, konkurencjach przygotowanych przez p. Teresę Romel i p. Daniela Kachelskiego, a na zwycięzców czekały ciekawe nagrody. Nikt, kto był obecny w naszym ogrodzie na pikniku, nie wyszedł z niego niezadowolony. Zadbał o to Zarząd oraz p. Daniel Kachelski, który porwał muzyką do wspólnej zabawy.
Dziękujemy sponsorom: Radzie Miasta i Gminy Gołańcz, Burmistrzowi oraz sekretarz p. Urszuli Wierzbickiej, firmie FanDRUK, p. Danucie Wysockiej - sklep "Małe Zoo", p. Urszuli Pawlak - sklep "u Uli". Spotkanie czujnym okiem zarejestrowała na zdjęciach p. Joanna Romel. Zapraszamy na stronę na Facebook'u: ROD im. K. Libelta w Gołańczy.
sekretarz ROD Teresa Romel

 

Piknik w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Krokus” w Wysokiej

W sobotę 18 sierpnia 2018 roku działkowcy z rodzinami spotkali się na terenie ogrodu na festynie aby uczcić jubileusz 35- lecia powstania ogrodu. Przybyłych działkowców i zaproszonych gości powitała Wiceprezes Zarządu ROD pani Sylwia Szalska w osobach: Maria Fojt - Wiceprezes Okręgu PZD, Kazimierz Wasiak Przewodniczący Rady Powiatu w Pile, Eligiusz Komarowski Starosta Pilski oraz Marek Madej Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka. Prezes ROD Grzegorz Siemaszko przedstawił krótka historię ROD. Poinformował o realizowanej adaptacji zakupionej altany ogrodowej na biuro Zarządu ROD i otrzymanej dotacji na ten cel z Krajowej Rady PZD. Działkowcy oklaskami podziękowali za otrzymaną pomoc finansową. Następnie Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile odniosła się do osiągnięć ROD oraz działaczy, którzy budowali infrastrukturę ROD oraz przestrzegali zagospodarowania ogrodu zgodnie z planem. Ich efekty to dobrze zagospodarowane i utrzymane działki. Działkowcy swoje plony i przetwory z działek zaprezentowali na wystawie. Podziękowała w imieniu Okręgowego Zarządu PZD wszystkim działaczom i działkowcom za ich wkład pracy w budowę ogrodu. Wręczyła srebrne odznaki „Zasłużony Działkowiec" działaczom Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD - Barbarze Gryz, Ewie Niemczewskiej, Sylwii Szalskiej, Grzegorzowi Siemaszko, Markowi Jędrzejczak oraz najstarszemu stażem działkowcowi Panu Stanisławowi Zieleniewskiemu. Przekazała życzenia, dyplom i puchar od Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego oraz pamiątkowy ryngraf z życzeniami od Prezesa Okręgu PZD w Pile Mariana Praczyka. Podziękowała władzom Powiatu Pilskiego za pomoc finansową skierowaną przez samorząd powiatu do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych powiatu pilskiego.
Zarząd ROD wręczył 38 działkowcom uprawiających działki w ROD ponad 30 lat dyplom uznania z okazji jubileuszu 35 lecia ROD w podziękowaniu za długoletnie zaangażowanie w rozwój ogrodu. Prezes ROD wspólnie z Marią Fojt przekazali działkowcom znaczki PZD przekazane z Krajowej Rady PZD.
Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz Kazimierz Wasiak Przewodniczący Rady Powiatu w swoich wystąpieniach odnieśli się do pozytywnej roli rodzinnych ogrodów działkowych w społeczności lokalnej. Powiat promuje ogrody i działki współfinansując ich działalność. Przekazali pamiątkowy ryngraf z życzeniami z okazji jubileuszu.
Burmistrz Miasta Wysokiej Marek Madej pogratulował działkowcom i Zarządowi dobrze zagospodarowanych działek. Złożył życzenia i przekazał pamiątkowy ryngraf.
Pani Ewa Niemczewska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD podziękowała w imieniu działkowców Zarządowi ROD za zaangażowanie i przygotowanie pikniku na terenie ogrodu. Prezes ROD podziękował Burmistrzowi, Staroście Pilskiemu, który objął imprezę patronatem i Okręgowemu Zarządowi PZD oraz sponsorom za przekazaną pomoc przy organizacji pikniku.
Wszyscy uczestnicy festynu zostali poczęstowani, grochówką ,kiełbaską z grilla i smacznym ciastem. Przy muzyce bawili się do wieczora.

Barbara Gryz
Zarząd ROD Krokus- Wysoka

 

Dzień Działkowca w ROD „Spółdzielca” w Trzciance

W dniu 4 sierpnia działkowcy z rodzinami z ROD „Spółdzielca” w Trzciance obchodzili Dzień Działkowca. Impreza odbyła się na zmodernizowanym terenie ogólnym ogrodu. Prezes Zarządu ROD pan Sebastian Zdanowski podczas festynu podsumował dokonania inwestycyjne ogrodu. Ogród w bieżącym roku musiał zmienić zasilane w wodę do celów ogrodniczych. O pomoc Zarząd ROD wspólnie z Okręgiem PZD w Pile zwrócił się do władz miasta Trzcianki. Burmistrz Miasta Krzysztof Czarnecki szybko rozwiązał problem i doprowadzono wodę miejską do ogrodu. Zarząd również otrzymał pomoc finansową z Krajowej Rady PZD na adaptację altany ogrodowej na biuro Zarządu ROD. Prezes ROD za okazaną pomoc podziękował uczestniczącym w imprezie Marii Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile i Związkowi oraz Burmistrzowi Trzcianki Krzysztofowi Czarneckiemu. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach pogratulowali wszystkim członkom Zarządu ROD i działkowcom efektów ich pracy. Życzyli działkowcom dobrych plonów z działek a Zarządowi ogrodu realizacji przyjętych zamierzeń remontowych i inwestycyjnych.
Zarząd ROD podziękował p. Janowi Pochwowicz za jego wieloletnią pracę w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ROD. Wyróżnił również nagrodami rzeczowymi i dyplomami działkowców, którzy najbardziej wyróżnili się w pracach na rzecz ogrodu: Sebastiana Zdanowskiego, Piotra Skowrońskiego, Annę Dajerling, Katarzynę Pachowicz, Martę Zdanowską, Mariolę Walkowiak, Roberta Kaczorowskiego, Roberta Zuszma, Mirosławę Klimaszewską oraz Marię Orwat.
Burmistrz Krzysztof Czarnecki i Maria Fojt wraz z Zarządem ROD zwiedzili ogród i zapoznali się z potrzebami Zarządu ROD związanymi z adaptacją altany na biuro Zarządu ROD.
Działkowcy przygotowali wystawę plonów. Były zabawy dla dzieci oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników Dnia Działkowca. Wszyscy bawili się do późnych godzin wieczornych.

M.F.

 

Dzień Działkowca w ROD „Spółdzielca” w Trzciance

Piknik z okazji Dnia Działkowca w Wyrzysku

W sobotnie popołudnie, 18 sierpnia 2018 roku, wyrzyscy działkowcy bawili się na pierwszym pikniku z okazji Dnia Działkowca. Uczestników i zaproszonych gości powitał prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pod Słonecznikiem" w Wyrzysku Roman Czerwiński. W imprezie uczestniczyła Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska oraz prezes Zarządu Okręgowego w Pile Marian Praczyk.
- Gratuluję zarządowi podjęcia się organizacji tej imprezy. Myślę, że dzisiejszym dniem tworzymy nową historię ogrodów działkowych w Wyrzysku, bo mam nadzieję, że da on początek kolejnym spotkaniom. Cieszę się ogromnie, że mamy takie miejsce w samym sercu miasta, gdzie jest zieleń i gdzie są pozytywnie do świata nastawieni ludzie – mówiła burmistrz Bogusława Jagodzińska.
Podczas imprezy dokonano oficjalnego przekazania jednej działki na użytek Szkoły Podstawowej w Wyrzysku. Akt przekazania odebrała dyrektor szkoły Danuta Buryta-Arndt. Działka będzie służyła uczniom do celów dydaktycznych.
Piknik był doskonałą okazją do wręczenia nagród i wyróżnień właścicielom najładniejszych działek. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Przez cały czas odbywały się konkursy z nagrodami i słodkim poczęstunkiem. Jak na prawdziwy piknik przystało były kiełbaski z także grilla. Uczestnicy, jak i organizatorzy pierwszy piknik uznają za udany i nie mogą doczekać się następnego.

Informacja ze strony Gminy Wyrzysk - czytaj więcej.

Dzień Działkowca w ROD ,,Zalesie” w Pile

W upalne sobotnie popołudnie 18.08.2018r. w ROD ,,Zalesie” odbył się tradycyjny piknik rodzinny z okazji Dnia Działkowca. Prezes ROD Andrzej Krogulec przywitał zaproszonych gości i zebranych uczestników – działkowców z rodzinami i przyjaciółmi. Okręgowy Zarząd PZD reprezentowała pani Maria Fojt – wiceprezes zarządu. Na uroczystości przybyli przedstawiciele miejskich i powiatowych władz samorządowych: pani Beata Dudzińska – wiceprezydent Miasta Piła, pani Maria Kubica – wiceprzewodnicząca Rady Miasta Piła, pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski, pan Dariusz Chrobak – Wójt Gminy Szydłowo. W krótkim wystąpieniu pani Maria Fojt podkreśliła wieloletnią owocną współpracę PZD i poszczególnych ogrodów z samorządami miasta i powiatu. W podobnym tonie wypowiadali się w/w samorządowcy. Po wystąpieniach gości rozpoczęła się biesiada połączona z tańcami, konkursami itp. Uroczystości trwały do późnych godzin wieczornych.
Zenon Artowicz

Dzień Działkowca w ROD ,,Zalesie”

Jubileusz 40-lecia ROD „Jastrobet” w Jastrowiu

18 sierpnia 2018 r. działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jastrobet” w Jastrowiu świętowali swój Jubileusz 40-lecia powstania ogrodu. W uroczystości wziął udział Andrzej Kierzkowski członek Okręgowego Zarządu PZD w Pile.
Włodzimierz Robaszewski Prezes Zarządu ROD w swoim wystąpieniu nawiązał do historii powstania ogrodu, złożył życzenia działkowcom, podziękował władzom samorządowym i burmistrzowi Jastrowia za wsparcie w organizację Jubileuszu oraz kierownictwu Okręgu w Pile za pomoc w rozwiązywaniu działkowych problemów.
Przedstawiciel Okręgu Andrzej Kierzkowski złożył życzenia i przekazał pamiątkowy puchar wraz z dyplomem od Prezesa Polskiego Związku Działkowców, czapeczki związkowe, znaczki organizacyjne oraz flagi związkowe, a od Prezesa Okręgu w Pile pamiątkowy grawerton.
Nadleśnictwo w Jastrowiu przekazało dla ogrodu 15 szt. sadzonek krzewów ozdobnych oraz materiały i foldery promocyjne dotyczące lasów państwowych.
Uhonorowano zasłużonych działkowców: Teresa Cimoszko, Tadeusz Rola i Jan Wawrycz – „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców, Krystyna Szymańska – złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec”, Jadwiga Mikołajczyk i Jerzy Mikołajczyk – srebrną odznaką „Zasłużony Działkowiec”.
Były konkursy z nagrodami dla działkowców i zabawa, która trwała do późnych godzin wieczornych.
AK

Jubileusz 40-lecia ROD "Jastrobet" w Jastrowiu

Dzień Działkowca w ROD „Pod Lipami” w Pile

11 sierpnia 2018 roku działkowcy ROD „Pod Lipami” w Pile świętowali Dzień Działkowca. Liczne grono działkowców uświetnili goście w składzie: Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Przemysław Pochylski oraz Zastępca Prezydenta Miasta Piły Beata Dudzińska. Okręg PZD w Pile reprezentowała Kierownik Biura – Iga Dmitroca. Otwarcia imprezy dokonał Prezes ROD „Pod Lipami” – Pan Marian Nowiński. Goście mieli okazję zwiedzić ogród, który w przyszłym roku obchodzić będzie swoje 40 – lecie istnienia i zapoznać się z jego ewentualnymi potrzebami. Po zwiedzeniu ogrodu stwierdzili, że działki są pięknie zagospodarowane, a Zarząd dba o infrastrukturę ogrodową. Imprezie towarzyszyła piękna pogoda, a działkowcy przy dźwiękach muzyki bawili się przednio do późnych godzin wieczornych.
(I.D.)

Jubileusz 55 – lecia ROD „Jedność” w Pile

4 sierpnia działkowcy z ROD „Jedność” w Pile obchodzili zacny Jubileusz 55 – lecia istnienia ROD. Na uroczystości, prócz władz Okręgu: Prezesa Mariana Praczyka i Wiceprezes Pani Marii Fojt pojawili się także Prezydent Miasta Piły – Piotr Głowski oraz Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Obecni byli także przedstawiciele służb mundurowych - policji, straży pożarnej i straży miejskiej. W obecności Prezesa ROD – Andrzeja Wozińskiego odczytano okolicznościowe podziękowania, życzenia i gratulacje dla Zarządu ROD za działalność na rzecz upiększania miasta. Wręczone zostały również odznaczenia dla najbardziej zasłużonych działkowców. Prezydent Miasta podarował działkowcom upominek w postaci namiotu ogrodowego. Na ręce Prezesa władze złożyły pamiątkowe ryngrafy, a zaproszeni zaprzyjaźnieni Prezesi pilskich ROD – okolicznościowe puchary. Organizator zadbał o wspaniałą oprawę imprezy, smaczny poczęstunek oraz wiele zabaw dla przybyłych dzieci działkowców. Imprezie towarzyszyły dobre humory, piękna pogoda, a zabawa trwała do późnego wieczora.

Iga Dmitroca
Kierownik Biura Okręgu

Dzień Działkowca w ROD „Malwa” w Pile

28 lipca 2018 roku działkowcy ROD „Malwa” w Pile hucznie obchodzili swoje święto. Na imprezie której patronem honorowym był Starosta Pilski Eligiusz Komarowski pojawili się również zaprzyjaźnieni Prezesi ROD, Prezydent Miasta Piły – Piotr Głowski oraz Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Przybyli również radni Miasta Piły: Marek Andruszkiewicz oraz Jan Szwedziński. Wśród zaproszonych gości była Wiceprezes Okręgu w Pile Maria Fojt, która przekazała informację o sytuacji w Związku oraz życzyła działkowcom obfitych plonów, realizacji wszystkich zamierzeń oraz wiele zadowolenia i satysfakcji z uprawianej działki. Wręczyła również odznaki najbardziej zasłużonym działkowcom. Impreza przy pięknej pogodzie trwała do późnych godzin wieczornych.

(I.D.)

Jubileusz ROD „Nafta” w Pile

Ponad 80 osób wzięło udział w obchodzonym Jubileuszu 55 – lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nafta” w Pile. Oficjalną część imprezy zainaugurowała Pani Jolanta Elicka, Prezes ogrodu. Opowiedziała również o historii ogrodu oraz o tym co udało się dotychczas zrealizować.
W obchodach Jubileuszu licznie uczestniczyli działkowcy oraz goście: Marian Praczyk – Prezes Okręgu PZD w Pile, Przemysław Pochylski – członek Zarządu Powiatu, Piotr Głowski Prezydent Piły oraz Radni Rady Miasta Piły – Jacek Bogusławski i Lucjan Szutkowski. Obecni byli również Prezesi ROD.
Pani Prezes Jolanta Elicka upominkami nagrodziła najbardziej zasłużonych dla ROD Nafta – Panów Genadiusza Siedłowskiego oraz Kazimierza Preisnera.
Imprezie towarzyszyła piękna pogoda, a zabawa w przemiłej atmosferze trwała do godzin wieczornych.
ID

Jubileusz 55-lecia ROD im. St. Staszica w Pile

28 lipca 2018 r. działkowcy z ROD im. St. Staszica w Pile obchodzili swoje święto – Jubileusz 55-lecia powstania ogrodu. W obchodach działkowego święta licznie uczestniczyli działkowcy oraz zaproszeni goście: Marian Praczyk członek Krajowej Rady PZD i Prezes Okręgu Pilskiego, Eligiusz Komarowski Starosta Pilski, Piotr Głowski Prezydent Piły oraz radni Rady Miasta Marek Andruszkiewicz i Jan Szewdziński. Uroczystość, która byłą objęta patronatem honorowym przez Starostę Pilskiego, rozpoczęto odegraniem hymnu działkowców.
Działkowców i zaproszonych gości powitał Andrzej Kierzkowski Prezes ROD. W swoim wystąpieniu przedstawił historię ogrodu, wymienił osoby, które na przestrzeni lat przyczyniły się do jego rozwoju. Wielu z tych działaczy i działkowców nie doczekało dzisiejszego Jubileuszu. Ich pamięć uczczono minutą ciszy. Złożył podziękowania władzom powiatu i gminy za coraz większe wsparcie, także finansowe oraz kierownictwu Okręgu i członkom Okręgowego Zarządu PZD za pomoc w rozwiązywaniu działkowych problemów.
Szczególne podziękowania złożył działkowcom, którzy aktywnie włączali się na rzecz rozwoju naszego ogrodu oraz wszystkim pozostałym członkom, którzy uprawiając i upiększając swoją działkę przyczynili się do jego estetycznego wyglądu.
Kończąc swoje wystąpienie powiedział: „Liczymy na to, a z naszej strony dołożymy wszelkich starań, by dalsze karty historii naszego ogrodu oraz Polskiego Związku Działkowców zapisały się pozytywnie.”
Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach składali życzenia. Marian Praczyk członek Krajowej Rady PZD w imieniu Eugeniusza Kondrackiego Prezesa PZD przekazał pamiątkowy puchar, dyplom, flagi związkowe oraz czapeczki związkowe i znaczki organizacyjne, które przekazano uczestnikom, a jako Prezes Okręgu w Pile pamiątkowy grawerton od Okręgowego Zarządu PZD. Piotr Głowski Prezydent Piły i Eligiusz Komarowski Starosta Pilski wręczyli pamiątkowe grawertony.
Zasłużonych działkowców udekorowano srebrnymi i brązowymi odznaczeniami „Zasłużony Działkowiec”. Za wzorowe prowadzenie działki wyróżniono 15 działkowców, którym wręczono dyplomy i upominki ufundowane przez Zarząd ROD oraz wydawnictwa promujące powiat i gminę Piła.
Po oficjalnych uroczystościach działkowcy biesiadowali przy muzyce. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

AK

 

Jubileusz 55-lat ROD im. St. Staszica w Pile
Jubileusz 55-lat ROD im. St. Staszica w Pile
Jubileusz 55-lat ROD im. St. Staszica w Pile

Jubileusz ROD "Przemysłówka" w Pile

W dniu 28 lipca 2018 roku działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego świętowali jubileusz 40 lecia powstania ogrodu. Uroczystość odbyła się na terenie ogrodu. Na zaproszenie Zarządu ROD na uroczystość przybyli działkowcy z rodzinami oraz: Maria Fojt - Wiceprezes Okręgu PZD w Pile, Eligiusz Komarowski - Starosta Powiatu Pilskiego, który objął patronat honorowy nad imprezą jubileuszową, Piotr Głowski - Prezydent Miasta Piły, Marek Andruszkiewicz i Jan Szwedziński - Radni Rady Miejskiej w Pile oraz przedstawiciele ROD "Za Parkiem" w Pile.
Uroczystość rozpoczęto hymnem Polskiego Związku Działkowców. Następnie Lech Błoński - Wiceprezes ROD powitał wszystkich przybyłych na tą uroczystość i przedstawił historię ROD, który został założony dla pracowników Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 w Poznaniu. Odniósł się do najważniejszych realizowanych inwestycji w ogrodzie. Dodał, że "w atmosferze jedności i solidarności w pracy i w walce działkowcy naszego ogrodu dotrwali do 2012 roku, w którym to po niekorzystnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego Związek z działkowcami rozpoczął walkę i zbieranie podpisów poparcia dla projektu obywatelskiego ustawy o ROD. W tej walce działkowcy naszego ogrodu byli bardzo zaangażowani. Dziś mamy dobrą ustawę, cieszmy się z jej zapisów i pilnujmy aby tak pozostało".
Następnie Maria Fojt odniosła się do działalności Prezesa ROD Tadeusza Wiśniewskiego i za jego wieloletnią społeczną pracę w ROD, w Okręgowym Zarządzie PZD oraz na rzecz Związku - wręczyła medal okolicznościowy i dyplom z okazji 120 lecia Ogrodnictwa Działkowego w Polsce od Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego. Przekazała również dyplom i puchar oraz życzenia z okazji jubileuszu działkowcom i działaczom samorządu ROD od Prezesa Związku. Przekazane od Prezesa PZD znaczki organizacyjne wręczono działkowcom. Od Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile przekazała pamiątkowy grawerton z życzeniami.
Wręczyła również Złotą odznakę "Zasłużony Działkowiec" p. Florianowi Donaj - Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej ROD za jego wieloletnią pracę w ROD. Prezes ROD wręczył pamiątkowe puchary działkowcom, którzy posiadają działki od powstania ogrodu oraz tym, którzy poświęcili najwięcej pracy przy budowie ROD i posiadają pięknie zagospodarowane działki.
Zaproszeni goście - Starosta Powiatu Pilskiego Eligiusz Komarowski w swoim wystąpieniu przekazał życzenia wszystkim działkowcom oraz podziękował Zarządowi ROD za ich pracę i zaangażowanie w budowie ROD.
Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski w imieniu Radnych oraz własnym przekazał życzenia wszystkim uczestnikom jubileuszowej uroczystości. Dodał, że działki w ogrodach działkowych to świetne miejsce do wypoczynku rodzin działkowych oraz miejsce produkcji warzyw, owoców i kwiatów. Ogrody działkowe jako tereny zielone upiększają nasze miasto.
Samorządowcy przekazali na ręce Prezesa ROD pamiątkowe grawertony.
Maria Fojt - Wiceprezes Okręgu PZD podziękowała w imieniu działkowców i Zarządów ROD miasta Piły - władzom samorządowym Powiatu Pilskiego i Miasta Piły za skierowaną do rodzinnych ogrodów działkowych pomoc finansową na promocję ROD oraz na dofinansowanie realizowanych remontów i inwestycji w ogrodach.
Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali poczęstowani tortem oraz kurczakiem z rożna. Przy muzyce bawili się do późnych godzin wieczornych.

Iga Dmitroca
Kierownik Biura
OZPZD

 

Jubileusz w ROD "Przemysłówka" w Pile

Jubileusz 65 lecia ROD „Za Parkiem” w Pile

Blisko stu działkowców uczestniczyło w sobotę 21 lipca 2018 r. w Jubileuszu 65 – lecia ROD „Za Parkiem” w Pile.
Na uroczystość przybyli: Marian Praczyk – Prezes OZ Piła, Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły, Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski, Radni Rady Miasta Piły: Lucjan Szutkowski, Jan Ficermann, Jacek Bogusławski, Przemysław Pochylski – Członek Zarządu Powiatu oraz Prezesi ROD: Tadeusz Truty, Genowefa Chomont, Alicja Rozmus, Ryszard Grzelak, Stanisław Smoguła.
Podczas uroczystości dwóch działkowców: Jana Rudnika i Ryszarda Małeckiego uhonorowano odznaczeniem „Za Zasługi dla PZD”. Za wzorowe prowadzenie działki dziesięciu działkowcom wręczono dyplomy i upominki.
Po części uroczystej zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

Prezes ROD „Za Parkiem” w Pile
Czesław Wiśniewski

Jubileusz 65 lecia ROD „Za Parkiem” w Pile

Dzień Działkowca w ROD im. W. Sikorskiego w Pile

14 lipca 2018 r. jak co roku na terenie ROD im. W. Sikorskiego w Pile odbył się Dzień Działkowca. Uroczystość zaszczycił obecnością Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Przybyli również zaprzyjaźnieni Prezesi pilskich ROD. Prezes ROD przedstawił przybyłym gościom krótką historię ogrodu oraz przypomniał o nadchodzącym 65 – leciu istnienia ROD, które będzie miało w roku 2019.
Zarząd ROD wyróżnił za wieloletnią współpracę Starostę Pilskiego.
Wręczone zostały również wyróżnienia za konkursy ogrodowe: „Wzorowa Działka 2018” – dla p. Tadeusza Frankowskiego oraz za „Wzorową uprawę działki” dla p. Heleny Kamińskiej, Krystyny Zientkowskiej, Stefanii Stolarczyk, Damiana Kowalskiego i Zenona Janasa.
Zarząd wręczył również srebrne odznaki „Zasłużony Działkowiec” p. Marii Warian oraz Alicji Matuszczak.
Przy dobrym poczęstunku oraz muzyce działkowcy bawili się do późnych godzin wieczornych.

Prezes ROD im. „ W. Sikorskiego”
Tadeusz Truty

Dzień Działkowca w ROD im. W. Sikorskiego w Pile

Zmagania brydżowe w ROD „Malwa” w Pile

18 lipca 2018 r. w ROD „Malwa” w Pile odbył się II Działkowy Turniej Brydża Sportowego. Turniej otworzył prezes ogrodu Ryszard Grzelak, następnie głos zabrał wiceprezes Koła Brydżowego Klubu Seniora Pan Włodzimierz Michalski. W rozgrywkach (system każdy z każdym) uczestniczyło 14 drużyn tj. 28 uczestników. Zmagania turniejowe rozpoczęły się o godz. 10:00. Gra zakończyła się o godz. 14:00 podsumowaniem i wręczeniem pucharów dla zwycięzców oraz upominków dla wszystkich uczestników od Starosty Eligiusza Komarowskiego.
I miejsce zajęli Andrzej Malenta i Stanisław Czarnecki i otrzymali Puchar Starosty Pilskiego
II miejsce zajęli Arthur Edgar i Tadeusz Bryła otrzymali Puchar Prezesa ROD MALWA
III miejsce zajęli Barbara Bryła i Krystyna Edgar otrzymały Puchar Prezesa Koła Brydżowego Klubu Seniora.
Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski

I.D.

Turniej brydża sportowego

Wczasy „Pod orzechami" w ROD im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży

W sobotę 14 lipca 2018 roku w Domu Działkowca zebrali się wszyscy uczestnicy letniego wypoczynku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży aby podczas biesiady podsumować i zakończyć tegoroczne wczasy dla emerytów i rencistów. Na zaproszenie Prezesa Zarządu ROD Adama Daszkowskiego przybyli sponsorzy wczasów Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz oraz Prezes Chodzieskiego Klubu Gospodarczego Roman Pietruszka. Okręgowy Zarząd PZD w Pile reprezentowała Wiceprezes Maria Fojt, która w imieniu Polskiego Związku Działkowców podziękowała Zarządowi ROD za kontynuację tej formy wypoczynku w ogrodzie dla emerytów miasta Chodzieży oraz za włożony wysiłek członków Zarządu ROD w ich organizację. Wczasy w tym ogrodzie odbywają się od 44 lat dzięki ich finansowaniu przez Gminę Miejską Chodzież oraz Chodzieski Klub Gospodarczy. Burmistrz Chodzieży w swym wystąpieniu poinformował wypoczywających oraz organizatorów, że będzie tą formę wypoczynku wspierał. W imieniu Związku Maria Fojt podziękowała Burmistrzowi za ogromną pomoc i deklaracje kontynuacji tej formy wypoczynku w ogrodzie w otoczeniu przyrody. Uczestnicy wczasów byli zadowoleni z pobytu w ogrodzie oraz z programu jaki przygotowała dla nich Pani Helena Frąckowiak sekretarz ROD. Uczestnicy biesiady bawili się do późnych godzin wieczornych.

M.F.

65 lat Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Czarnkowie

Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz” w Czarnkowie obchodził w dniu 7 lipca 2018 roku jubileusz 65 lecia powstania ogrodu. Z tej okazji na zaproszenie Prezesa Zarządu ROD Władysława Górskiego na uroczyste obchody do ogrodu przybyli: działkowcy z rodzinami, Maria Fojt Wiceprezes Okręgu Pilskiego PZD w Pile, która reprezentowała również Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondrackiego, Prezes ROD im. St. Staszica Wojciech Urban i ROD im. Janka z Czarnkowa Andrzej Kraft, Poseł na Sejm RP Małgorzata Janyska z PO, Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki Tadeusz Teterus oraz Zastępca Starosty Jacek Klimaszewski, Zastępca Burmistrza Czarnkowa Grzegorz Kaźmierczak, Przewodniczący Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego Bogdan Tomaszewski, Przewodniczący Rady Miasta w Czarnkowie Andrzej Tradla, Kierownik MOPS - Radna Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego członek PZD Ewa Kozłowicz, Komendant Powiatowy Policji Inspektor Piotr Ryżek.
Uroczystość rozpoczęto hymnem Polskiego Związku Działkowców. Prezes ROD Władysław Górski powitał przybyłych działkowców z rodzinami oraz gości. Po powitaniu dla uczczenia jubileuszu ogrodu hodowcy gołębi wypuścili 65 gołębi. Następnie pan Tadeusz Pawłowski przedstawił historię ROD, w której odniósł się do wszystkich wydarzeń i osiągnięć ROD. Założycielem ogrodu był pan Jan Pasłęcki. Ogród pobudowali działkowcy z rodzinami w ramach prac społecznych. Ogród wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę, która została pobudowana ze środków działkowców, zakładów patronackich, dotacji Polskiego Związku Działkowców oraz miasta Czarnków. Prezesami ROD w kolejności byli: Jan Pasłęcki, Jan Baranowski, Stanisław Wojciechowski, Edward Ratajczak, Władysław Derda i obecnie Władysław Górski.
Podczas uroczystości wyróżniono odznakami związkowymi najbardziej zaangażowanych i zasłużonych działaczy i działkowców. Wyróżniono również pucharami najstarszych działkowców oraz tych co posiadają najładniejsze działki.
Maria Fojt przekazała życzenia oraz puchar od Prezesa Polskiego Związku Działkowców oraz życzenia od Okręgowego Zarządu PZD w Pile. Podziękowała w imieniu Związku działkowcom i działaczom za ich prace na rzecz ogrodu, Związku i społeczności lokalnej.
Zaproszeni goście przekazali również życzenia i gratulacje działkowcom i Zarządowi ROD z okazji jubileuszu ogrodu.
Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki przekazali Zarządowi ROD sprzęt muzyczny a Przewodniczący Rady Miejskiej z Burmistrzem Czarnkowa komplet naczyń porcelanowych.
Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani tortem. Bawili się przy muzyce do późnych godzin wieczornych.
Galerię z uroczystości oglądaj tutaj.

M. F.

 

Festyn rodzinny w ROD im. Przemysława w Rogoźnie

Zarząd ROD im. Przemysława w Rogoźnie w dniu 7 lipca 2018 r. zorganizował Dzień Działkowca połączony z Piknikiem Rodzinnym. Okręg Pilski reprezentował kol. Andrzej Kierzkowski członek Okręgowej Rady PZD. Uroczystość rozpoczęto hymnem działkowców i wciągnięciem flagi związkowej na maszt. Prezes Andrzej Skomurski powitał uczestników spotkania i stwierdził, że wystarczy dobry humor, a pełen piknikowy koszyk zapełnił Zarząd ogrodu. Podczas uroczystości zostali wyróżnieni działkowcy posiadający najciekawsze i najładniejsze działki. Wybór był trudny, gdyż wszystkie działki są ładne. Wyróżnionych działkowców uhonorowano dyplomami i upominkami. Po oficjalnych uroczystościach działkowcy biesiadowali przy kiełbaskach pieczonych na grillu, były smakowite ciasta i kawa, nie zabrakło chleba z pysznym smalcem. Dla dzieci były słodycze i lody. Niespodzianką dla dzieci było przybycie wozu strażackiego z miejscowej jednostki OSP. Pogoda dopisała, wszyscy wspólnie się bawili. Pierwsze do tańca ruszyły dzieci, a dorośli bawili się do późnych godzin wieczornych.

Andrzej Skomurski

Piknik Rodzinny w ROD im. Przemysława w Rogoźnie

Wczasy dla seniorów w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży

W dniu 2 lipca 2018 roku rozpoczęły się w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży wczasy dla seniorów. Zarząd ROD od 44 lat udostępnia Domu Działkowca oraz tereny ogólne ogrodu seniorom miasta Chodzieży na letni wypoczynek. W bieżący roku na 14 - dniowym turnusie wypoczywa w ogrodzie 40 seniorów niepełnosprawnych. Wczasy sfinansował Burmistrz Chodzieży oraz Chodzieski Klub Gospodarczy. Obsługę wypoczywających zabezpieczają działkowcy ROD. Opiekunem wczasów jest p. Helena Frąckowiak - sekretarz Zarządu ROD.
Organizatorzy przygotowali dla wypoczywających szereg spotkań i pogadanek między innymi:
- z Zastępcą Burmistrza Chodzieży Piotrem Witkowskim ,
- z Prezesem Towarzystwa Miłośników Powstania Wielkopolskiego panem Romanem Grewlingiem,
- z podinspektor Elżbietą Żulewską z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży na temat bezpieczeństwa seniorów,
oraz wycieczkę autokarową do gospodarstwa agroturystycznego.
Dla seniorów to czas na rozmowy i przyjaźnie oraz wypoczynek w otoczeniu zieleni działkowej.

Maria Fojt

V BIESIADNA DZIAŁKA w ROD im. St. Staszica w Czarnkowie

Rodzinny Ogród Działkowy im. St. Staszica w Czarnkowie w partnerstwie z Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz Czarnkowską Spółdzielnią Mieszkaniową w Czarnkowie zorganizował w dniu 30 czerwca 2018r. spotkanie pn: V Biesiadna Działka. To piąte jubileuszowe spotkanie, w którym zawsze współorganizatorem było Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie ,w tym roku jubileusz 60-lecia obchodzi Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnkowie i w ramach obchodów jubileuszu Zarząd Spółdzielni postanowił współuczestniczyć w organizacji biesiady. Głównym celem spotkania były: obchody Dnia Dziecka, profilaktyka ppoż. i bezpieczeństwo oraz integracja i aktywizacja międzypokoleniowa.

Działkowcy na biesiadę przybyli z dobrym humorem i koszykiem piknikowym.

Biesiadę zaszczycił swoją obecnością: Prezes OR PZD w Pile kol. Marian Praczyk, Prezes ROD Kolejarz w Czarnkowie kol. Władysław Górski, Z-ca Prezesa ROD im. J. z Czarnkowa kol. Sebastian Frankowski, Prezes Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Wiesław T. Grott, Burmistrz Miasta Czarnków Pan Franciszek Strugała, Przewodniczący Rady Miasta Czarnków Pan Andrzej Tadla, Z-ca Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego Pan Jacek Klimaszewski, Przewodniczący Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego Pan Bogdan Tomaszewski, Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie mł. insp. Piotr Ryżek, Radna Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego Pani Ewa Kozłowicz i Prezes Spółdzielni Socjalnej „Równe Szanse” z Gajewa-Pani Łucja Fligiel.

Dużą niespodziankę dzieciom sprawili przybyli strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Czarnkowie którzy umożliwili milusińskim przebywanie w samochodzie bojowym oraz przekazali kilka cennych rad i zasad odnośnie profilaktyki i bezpieczeństwa ppoż. Największa radość jednak była gdy strażacy rozwinęli węże i moment w którym z nich zaczęła wydobywać się piana gaśnicza, radość co się dzieje - w czerwcu śnieg ? Po tych pokazach dzieci zaprosili strażaków do konkurencji przeciągania liny, była bardzo zaciekła walka, ale wynik został nierozstrzygnięty. Dzieci z bliskimi uczestniczyły w licznych zabawach i konkursach z nagrodami. Biesiadowano przy ognisku, pieczono znakomite kiełbaski. Organizatorzy zadbali o ciasto i znakomitą kawę oraz znaną już w środowisku pajdę chleba ze smalcem - o rożnych smakach z małosolnym ogórkiem. Były wspólne śpiewy i tańce przy żywej muzyce. Dla każdego coś miłego i smacznego.

Wspólnej zabawie towarzyszyła radość i uśmiech dziecka, który był największym podziękowaniem dla organizatorów. Bawiono się wyśmienicie i już podjęto rozmowy z partnerami związane z realizacją kolejnych wydarzeń na ROD im. Stanisława Staszica w Czarnkowie.

Informacja i zdjęcia na stronie MOPS Czarnków - oglądaj tutaj.

Prezes
ROD im. St. Staszica w Czarnkowie
Wojciech Urban

 

V Biesiadna Działka

Dzień Dziecka w ROD „Podlasie” w Pile

16 czerwca Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podlasie” w Pile zorganizował festyn z okazji Dnia Dziecka dla dzieci działkowców i społeczności lokalnej. Festyn odbył się pod patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego, który również wziął udział w imprezie. Okręgową Radę PZD Piła reprezentował Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów. Dla dzieci były dmuchane zamki, wata cukrowa, konkursy, zabawy, malowanie twarzy. Uczestników zabawy odwiedził przewodnik policyjny z psami oraz strażacy z Powiatowej Straży Pożarnej. Dzieci uczestniczące w imprezie otrzymywały słodycze, a za udział w konkursach nagrody. Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze .
Sławomir Bartkowiak
Wiceprezes ROD „Podlasie”

Dzień Dziecka w ROD "Podlasie" w Pile

Edukacja ekologiczna dla dzieci w ROD im. Wł. Sikorskiego w Pile

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Sikorskiego w Pile zorganizował Dzień Dziecka dla grupy 35 dzieci w wieku 4 i 6 lat na terenie ogrodu. W trakcie imprezy, która odbyła się 12 czerwca 2018 r., zorganizowano konkursy między innymi gra w piłkę siatkową, rzut piłką do kosza oraz konkurs ze znajomości warzyw. Dzieci zostały uhonorowane nagrodami i słodyczami. Opiekunami dzieci były wychowawczynie z Przedszkola nr 3 - Joanna Jaworska, Anna Kołodziejczyk, Irena Rachwał i Jolanta Błachowiak. Dzieciom i wychowawcom pobyt na terenie ogrodu tak się spodobał, że zapowiedzieli się już na miesiące jesienne. Na zakończenie pobytu dzieci uhonorowały Zarząd ROD laurkami oraz podziękowaniem. Przed wyjściem dzieci otrzymały upominki oraz balony.
Tadeusz Truty
Prezes ROD

Dzień Dziecka w ROD „Malwa” w Pile

Ponad 210 dzieci wzięło udział w imprezie z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się 2 czerwca 2018 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Malwa” w Pile. Piknik odbył się pod patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego, który również wziął udział w imprezie.
Były gry, zabawy i konkursy, które prowadziła firma Kleksowe Szaleństwo zajmująca się animacją dla dzieci. Swoje umiejętności zaprezentowali również strażacy z Powiatowej Straży Pożarnej oraz policjanci z KPP
Konkurs ekologiczny dotyczący między innymi segregacji odpadów komunalnych poprowadził prezes ROD Ryszard Grzelak.
Uczestniczące w imprezie dzieci zostały obdarowane paczkami ze słodyczami. Pogoda dopisała, a uroczystość przebiegła w miłej atmosferze. Zarząd ROD „Malwa” składa podziękowanie sponsorom.
Iga Dmitroca

Dzień Dziecka w Chodzieży

W dniu 3 czerwca 2018 roku Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Chodzieży wraz z Burmistrzem Chodzieży p. Jackiem Gursz zorganizowały festyn z okazji "Dnia Dziecka" dla dzieci z ogrodów i społeczności lokalnej. Impreza odbyła się na terenie rekreacyjnym Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Zielony Zakątek.
Festyn otworzył Przewodniczący Kolegium Prezesów miasta Chodzieży p. Jan Stefańczyk. Na zaproszenie chodzieskich zarządów ogrodów w festynie udział wzięli: Maria Fojt Wiceprezes OZPZD w Pile, Jacek Gursz Burmistrz Chodzieży, oraz Mirosław Juraszek Wicestarosta Chodzieski.
W festynie uczestniczyło bardzo dużo dzieci z rodzinami .
Zarządy oraz władze miasta przygotowały dla dzieci wiele atrakcji, konkursów sportowych, gier i zabaw. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody, które ufundowali liczni sponsorzy pozyskania przez zarządy ogrodów . Dzieci mogły korzystać z trampoliny i dmuchawca. Zespoły młodzieżowe z Chodzieskiego Domu Kultury przedstawiły program artystyczny. Oprawę muzyczną zapewnił Chodzieski Dom Kultury.
Festynowi towarzyszyła piękna upalna pogoda. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Chodzieży wszystkich spragnionych częstowały wodą prosto z kranu z sokami na życzenie. Dzieci mogły zwiedzić wóz strażacki. Strażacy mieli dużo pracy bo chętnych było bardzo dużo. Władze miasta zaprezentowały autobus elektryczny. Na festynie przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji poprzez gry i zabawy uczyli dzieci bezpiecznego poruszania się po drogach.
Podczas festynu Gmina Miejska Chodzież promowała realizowany przez Gminę projekt tzw. mobilności miejskiej.
Wszyscy uczestnicy festynu zostali poczęstowani kiełbaską z grilla.

Iga Dmitroca

III Marszobieg Przedszkolaka nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie

Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Przedszkolu nr1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie przez cały rok podejmowane były działania mające na celu poznawanie symboli narodowych i tradycji przez dzieci, oraz zainteresowanie dziejami Polski w przystępnej dla przedszkolaków formie. W związku z tym w dniu 4 czerwca 2018 zorganizowano III Marszobieg dla rodziców z dziećmi pod hasłem "Przedszkolaki świętują wraz z Rodzicami 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę". Marszobieg przebiegał od ulicy Krótkiej w kierunku ROD im. Przemysława, następnie kilkoma alejkami na terenie działek wśród drzew i kwiatów nastąpił powrót od ul.Polnej do przedszkola. Rodzice, dzieci oraz personel Przedszkola nr 1 są bardzo wdzięczni za przychylność i zgodę prezesowi ROD Panu Andrzejowi Skomurskiemu na zorganizowanie Marszobiegu. Współpraca ta pomogła nam w realizacji celów naszej placówki m.in. integrowania się przedszkola ze środowiskiem, a także kształtowania nawyku aktywnego wypoczynku i propagowania zdrowego stylu życia. W tym roku poprzez biało-czerwone stroje dzieci i rodziców, oraz symbole narodowe mogliśmy także zaakcentować poczucie tożsamości narodowej naszej lokalnej społeczności.

Dyrektor Anna Matoga

Dzień Dziecka w ROD „Za Parkiem” w Pile

2 czerwca 2018 Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Za Parkiem” w Pile zorganizował festyn z okazji Dnia Dziecka. Patronat nad festynem przyjął starosta pilski Eligiusz Komarowski. Okręgowy Zarząd reprezentowała Kierownik Biura – p. Iga Dmitroca. W festynie uczestniczyło 140 dzieci. Obecni byli również rodzice i dziadkowie. W trakcie festynu organizowane były gry i zabawy oraz konkursy, takie jak: bieg w workach, strzelanie piłką do bramki, rozpoznawanie warzyw i owoców, zabawy ze skakankami. Wszystkie konkursy i zabawy były nagradzane a każde z dzieci otrzymało paczkę ze słodyczami.

Prezes ROD „Za Parkiem”
Czesław Wiśniewski

Dzień Dziecka w ROD "Za Parkiem" w Pile

Kurczę, ale super rajd...! Czarnków 12 maja 2018 roku

Tak w rozmowie z rówieśnikiem o trzecim etapie Rodzinnych Rajdów Rowerowych "Soboty na dwóch kółkach" powiedział jeden z uczniów czarnkowskiej "Jedynki". A rzeczywiście wyjazd w drugą sobotę maja miał nietypowy przebieg, a patronował mu czarnkowski Rodzinny Ogród Działkowy im. Stanisława Staszica.
Po pierwsze trasa wycieczki była wyjątkowo krótka, gdyż liczyła nieco ponad 20 kilometrów. Po drugie zwyczajowy półmetek był niemal na finiszu. Po trzecie turystów odwiedzili niespodziewani goście. A po czwarte do wygrania były niecodzienne nagrody. Na starcie, tradycyjnie przed Czarnkowskim Domem Kultury, stanęło dokładnie 99 rowerzystów, w tym 51 ze Szkoły Podstawowej nr 1, którzy najpierw ścieżką rowerową, a później leśnym duktem dotarli do Śmieszkowa, gdzie po wymagającym podjeździe urządzono pierwszy odpoczynek. Następnie, już szosą, grupa minęła Jędrzejewo i zatrzymała się w Prusinowie na kolejnym przystanku, tym razem w celu scalenia peletonu. Ostatni odcinek wiódł polnymi drogami w okolicach Sławienka i Dębego, a zakończył się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Stanisława Staszica. Tam, na specjalnie przygotowanym terenie, rowerzystów powitał prezes Wojciech Urban, jednocześnie krótko charakteryzując specyfikę funkcjonowania popularnie zwanych "działek". Następnie głos zabrała radna Rady Powiatu Ewa Kozłowicz nie szczędząc pochwał członkom Rowerowej Sekcji Turystycznej za organizację rajdów i uczestnikom za chęć rekreacyjnej integracji. W tym samym tonie wypowiedział się również starosta czarnkowsko - trzcianecki Tadeusz Teterus. Niespodziewana i miła wizyta nie przeszkodziła standardowym czynnościom. W plenerowy biurze podbijano książeczki, a nad ogniskiem smażono kiełbasy, które wraz z bułką i oranżadą oraz nagrodami do "worka szczęścia" ufundowali gospodarze. Nie trudno się więc domyślić, że wśród upominków pojawiły się publikacje dotyczące ogrodnictwa i... kwiaty doniczkowe, które z pewnością znajdą godne miejsce na balkonie czy parapecie. Działkową biesiadę zakończyła wspólna fotografia, po której, niemal nie pedałując, rowerzyści zjechali do Czarnkowa.
Marcin Małecki

Rodzinny rajd rowerowy - Czarnków

Działkowcy Okręgu Pilskiego na obchodach 73. Rocznicy Dnia Zwycięstwa

8 maja 2018 r. obchodzimy w Polsce Dzień Zwycięstwa, upamiętniający zakończenie II Wojny Światowej w Europie. W Pile uroczystości odbyły się na Pl. Zwycięstwa. Poczet sztandarowy reprezentowali: Genowefa Chomont z ROD „Gwda”, Ryszard Grzelak i Lesław Matuszczak z ROD „Malwa”. Wiązankę kwiatów złożyli Alicja Rozmus, Jerzy Semeniuk i Kazimierz Bagniewski z ROD 40 Lecia WP. Uroczystości w Chodzieży odbyły się pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność. Chodzieskich działkowców reprezentowali: Halina Laskowska z ROD 550 Lecia M. Chodzieży, Helena Frąckowiak z ROD im. Powstańców Wielkopolskich, Jan Grdeń z ROD „Zielony Zakątek” i Jan Stefańczyk z ROD „Kolejarz”.
AK

Święto Konstytucji 3 Maja w Rogoźnie z udziałem działkowców

3 maja 2018 r. w Rogoźnie odbyły się uroczyste obchody Święta Konstytucji. W tym roku Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się tradycyjnie zbiórką pocztów sztandarowych i delegacji przed siedzibą Urzędu Miejskiego. Stamtąd pochód, prowadzony przez flagi Rzeczypospolitej i Rogoźna udał się do kościoła św. Wita. Po mszy św. odbył się przemarsz przez miasto pod pomnik Powstańców Wielkopolskich, gdzie złożono wieńce i wiązanki. W uroczystościach tych brały udział delegacje Rogozińskich Ogrodów Działkowych: im. Przemysława, „Czerwony Mak”, im. K. Marcinkowskiego oraz im. J. Słowackiego. Na zakończenie ceremonii orkiestra odegrała „Rotę”, a po jej zakończeniu wyprowadzono sztandary.

Andrzej Skomurski
ROD im. Przemysława


Walne zebranie sprawozdawcze w ROD im. K. Libelta w Gołańczy

W dniu 10 kwietnia 2018r. członkowie PZD ROD im. K. Libelta w Gołańczy spotkali się na spotkaniu walnym. Zebranie otworzył Prezes Zarządu ROD pan Ryszard Rykała, który powitał zaproszonych gości w osobach: pana Mariana Praczyka prezesa OZ PZD w Pile i pana Mieczysława Durskiego - Burmistrza MiG Gołańcz oraz zebranych członków.
Jednogłośnie wybrano przewodniczącego zebrania - pana Jacka Domagalskiego oraz sekretarza - panią Teresę Romel. Przewodniczący zebrania udzielił głosu prezesowi ROD, księgowej pani Marii Różnowskiej i przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej - panu Józefowi Kmiotek. To oni przedstawili sprawozdania z działalności za 2017r. oraz plan pracy i preliminarz finansowy na 2018r. W 2017 roku przyjęliśmy 5 członków. Zorganizowaliśmy spotkania z okazji Dnia Dziecka i Dnia Działkowca. Rok 2017 był szczególnym rokiem dla działkowców, iż obchodziliśmy 120-lecie ruchu działkowców w Polsce. Obchody z tej okazji odbyły się w Wągrowcu zorganizowane przez OZ PZD w Pile, w których uczestniczyli nasi członkowie. W zawodach wędkarskich stowarzyszeń z terenu naszej gminy grupa działkowców zwyciężyła otrzymując puchar za zajęcie I miejsca. Pan Marian Praczyk złożył podziękowania za wsparcie i współpracę Burmistrzowi. Prezes miał apel do Burmistrza, aby nauczyciele przyrody mogli prowadzić lekcje na wolnych działkach lub zorganizować spotkanie, ognisko np. z okazji rocznic, Dni Dziecka, zakończenia roku szkolnego itp. Prezes zwrócił się także do Burmistrza z prośbą o pomoc w założeniu sieci elektrycznej, która ułatwiłaby pracę działkowcom. Poinformował, że 9.12.2017 odbył się Nadzwyczajny Zjazd Krajowej Rady PZD, na którym uchwalono nowy statut, a został zatwierdzony 17.02.2018. Prezes omówił wprowadzone zmiany. Krajowe dożynki i prawdopodobnie okręgowe odbędą się w Chodzieży. Wspomniał 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Na koniec podziękował za współpracę i złożył życzenia radości i przyjemności z osiągnięć i pracy na działkach.
Burmistrz w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie i złożył podziękowanie za zaproszenie.
Podziękował za współpracę i pracę nie tylko na rzecz działkowców, ale również na rzecz integracji społeczeństwa. W odpowiedzi na propozycję prezesa p. Mariana Praczyka zaproponował, że przeprowadzi rozmowę z dyrektorem Szkoły Podstawowej. Poinformował o zagospodarowaniu miejsc w Gołańczy, gdzie obsadzono skwery kwiatami i krzewami. Obecnie jest oczyszczany staw "Żabiak", na którym zostanie zamontowana fontanna i uporządkowany teren wokół niego. Podkreślił, że ważna jest współpraca całej społeczności, ponieważ w zgodzie małe rzeczy rosą, a w niezgodzie duże upadają. Na koniec swojego wystąpienia złożył gratulacje z osiągnięć, pięknego ogrodu - pięknego zakątka Gołańczy oraz życzenia zdrowia i zadowolenia z upraw warzyw, kwiatów i owoców.
Zarząd ROD informuje:
- biuro jest czynne w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca od 17:00 do 18:00
- informacje prawne można uzyskać w OZ PZD w Pile w każdy poniedziałek i środę od 11:00 do 13:00
- osoba rezygnująca z działki powinna złożyć oświadczenie na piśmie do końca października każdego roku
- prośbę o usunięcie drzew lub krzewów z działki w formie pisemnej należy złożyć do końca października.
- Dzień Dziecka planuje się na 4 czerwca 2018 roku
- Dzień Działkowca planowany jest 18 sierpnia 2018 roku
Po przegłosowaniu uchwał zebranie zostało zakończone gratulacjami i życzeniami.
Teresa Romel - sekretarz ROD

 

 

Pilscy działkowcy uczcili ofiary mordu katyńskiego

13 kwietnia 2018 roku w Pile odbyły się uroczystości związane z Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu tj. 13 kwietnia 1990 roku. Święto zostało ustanowione 14 listopada 2007 r. w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. Wśród licznych delegacji, pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu na placu Staszica kwiaty złożyła delegacja pilskich działkowców – Ryszard Grzelak z ROD „Malwa”, Józef Treściński z ROD im. Wł. Sikorskiego i Marian Nowiński z ROD „Pod Lipami”.

AK

Zarząd ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy kontynuuje elektryfikację ogrodu

9 kwietnia 2018r w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w Łobżenicy rozpoczęto kolejny etap elektryfikacji. W tym roku planowane jest podłączenie działek wzdłuż 2 alei od działek szkolnych. Oba odcinki łącznie będą miały ponad 600 metrów długości! Na ten etap prac pozyskano 50% dofinansowania z gminy Łobżenica w kwocie 12.000 zł. Pozostałe 50% jest finansowane przez działkowców.

Wiosna zawitała do nas – 20 marca 2018 r.

Dzisiaj astronomiczna, jutro kalendarzowa. Działkowcy Okręgu Pilskiego z niecierpliwością oczekują na ocieplenie i przygotowują swoje działki do sezonu 2018. Poniżej wiersz naszego kolegi z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratek” w Krzyżu Wlkp.

 

Wiosno!!! Wracaj, na Ciebie czekamy.

 

Zima chyba do cna zwariowała,
niż za niżem nam przygotowała.
Nic nie cieszy, choć tak chcemy,
to przez zimę, wszyscy to wiemy.
Kiedy zniknie to całe badziewie,
czy ktoś przypadkiem tego nie wie?
Rano za okno strach spoglądać,
bo jest zimno i jak ma wyglądać?
Wieczorem mróz wciąż zapowiadają,
w nocy opady śniegu, o tym gadają.
Niż wygodnie się tutaj usadowił,
nie odchodzi, chyba się zadomowił?
Opału już zaczyna nam brakować,
każdą drobinę węgla trzeba szanować.
Ciepło się ubierać codziennie musimy,
w innym wypadku kataru się nabawimy.
W zaciszu, słonko może i już grzeje,
ale ogólnie źle się coś z nim dzieje.
Przyroda pazury nam swe pokazała,
jak długo będzie jeszcze dokuczała?
Nic się nie chce, chyba zaklniemy,
to przez chandrę, o tym, dobrze wiemy.
Dajcie nam słońca, jego pożądamy,
zimy dość już serdecznie mamy.
Wiosno! Gdzie Ciebie do Anielki nosi,
Przychodź! Każdy o ciepło Cię prosi.
Niech kwiaty już się rozwijają,
One swym zapachem radość dają.
Trawy niech się już zielenią,
ten biały kolor na zielony zmienią.
Drzewa niech szumem nas budzą,
gwarantuję, te szumy mi się nie znudzą.
Te ciężkie ciuchy niech w szafie lądują,
zdrowia i nerwów już nam nie psują.
Ludzie! Może się razem sprężymy,
tą zimę precz, za morze wyrzucimy?
Uśmiech na twarzach wtedy się pojawi
a radość do życia sama się wnet zjawi.
Będzie radośnie, o tyle więc prosimy,
przyjdź Wiosno a my Cię już uczcimy.

Jan Łapiuk
ROD „ Bratek” Krzyż Wlkp.

Wyróżnienia „Trzcianecka Sarenka” dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Trzciance

3 marca 2018 r. w Trzciance obchodzono 287. rocznicę nadania Trzciance praw miejskich. Liczne delegacje, a wśród nich delegacja reprezentowana przez Mariana Praczyka Prezesa OZ PZD w Pile oraz Prezesów ROD w Trzciance złożyła kwiaty i wystawiła poczet sztandarowy pod Krzyżem upamiętniającym powrót Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy oraz pomnikiem upamiętniającym 250. rocznicę Nadania Trzciance Praw Miejskich i Budowniczych Trzcianki. Kolejnym elementem obchodów była uroczysta Msza Święta w intencji miasta i mieszkańców. Po zakończonej Mszy, wszyscy udali się do Hali Sportowo-Widowiskowej, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Podczas uroczystości wręczano wyróżnienia „Trzcianecka Sarenka” w różnych kategoriach. W kategorii lokalna społeczność wyróżnienia otrzymali - ROD „Relaks”, ROD „Malwa”, ROD „Słonecznik”, ROD „Spółdzielca”, ROD „Transportowiec, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Trzciance (nagrody odebrali: pan Andrzej Bąkorowski, pan Andrzej Palczyński, pan Zygmunt Czarny, pan Sebastian Żdanowski, pan Paweł Kolendowicz, pan Krzysztof Grela). Pełną informację oraz galerię zdjęć zamieszczono na stronie facebook Gminy Trzcianka.

Ostatnie pożegnanie Śp. Andrzeja Hellaka

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 25 lutego 2018 roku odszedł od nas na wieczny spoczynek Śp. Andrzej Hellak członek Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile, Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratek”w Krzyżu Wlkp.
Przez wiele lat społecznie wykonywał swoje obowiązki dla dobra działkowców, ogrodów działkowych okręgu pilskiego oraz Związku.
Był członkiem Okręgowej Komisji Rozjemczej oraz Okręgowego Zarządu PZD. Od 2001 roku członek zarządu a od 2005 roku Prezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

 

Cześć Jego pamięci!
Prezes
Okręgowego Zarządu PZD w Pile
Członkowie Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile
Prezesi
Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pilskiego

 

Odszedłeś Andrzeju........
Ta wiadomość o chorobie, na rodzinę jak grom spadła, czy jest to prawda? Andrzeja okrutna choroba dopadła?
Na nic ukrywanie, ta podstępna choroba atakuje skrycie, to bardzo ciężka choroba, może odebrać jedyne życie.
Trafiłeś do szpitala, w chorobie tam kroki się kieruje, niezbędna pomoc lekarska, badania, może życie uratuje.
Zbadali wnikliwie, podali lekarstwa, na oddział przyjęli, z pełną troską i zaangażowaniem tutaj się Tobą zajęli.
Jednak wykryli, rak, tragedia, co robić , wszyscy wołamy, będziemy walczyć o Andrzeja, tak szybko się nie poddamy.
Choroba jest podstępna, rak kąsa i nadal Andrzeja toczy, na ustach mamy jeszcze pocieszenie a łza policzki moczy.
Trzymaj się Andrzej, wszystko co możliwe dla Ciebie zrobimy, takiego samotnego, smutnego, nigdy Ciebie nie zostawimy.
Choć starałeś się być mocny, przed litością się broniłeś, to jednak z naszych odwiedzin, wizyt, bardzo się cieszyłeś.
Jeszcze twój uśmiech, walka, wielką nadzieję w nas budziła, lecz choroba postępowała, nieubłagana na prośby była.
Widać było w Tobie wielką wolę życia, to ona jeszcze walczyła, niestety coraz słabszy ciałem już byłeś, już moc Cię opuściła.
Andrzej, sam widziałeś jak Cię wszyscy serdecznie kochamy, jak nam wszystkim było smutno gdy tak z Tobą rozmawiamy.

Andrzej, pamiętasz wszystko.....

I jak film w przyśpieszonym tempie przed oczami przelatuje, młodzieńcze plany i tak się jakoś samo to wszystko snuje...
Zawsze rodzinnie, w gronie przyjaciół życie mieć chciałeś, wiemy jak było, miałeś ich wszystkich i tak ich kochałeś.
Dlaczego? Dlaczego tak boleśnie z tym życiem tak się dzieje, jest nam dzisiaj bardzo smutno i nikt się teraz nie śmieje.

Odszedłeś Andrzeju….

Pogodzony z losem, pożegnałeś nas bo Bóg Cię już wzywa, już nie ma żadnego bólu, rwaniem w Tobie się nie odzywa.

Odszedłeś Andrzeju…..

Pamięć o Tobie w sercach na wieki zatrzymamy, Spoczywaj w spokoju, My tu obecni, pamiętamy.

 

Krzyż Wlkp.
25 luty 2018 r
Koleżanki i Koledzy z ROD „Bratek” i „Kolejarz”

Podtopienia w ROD „Kolejarz” w Pile

Po raz kolejny wraz ze zwiększoną ilością opadów zimowych rzeka Gwda dała się we znaki działkowcom z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Pile. Podniesiony poziom wody dosięgnął kilku działek rodzinnych czyniąc szkody. Pozalewane są rabatki, nasadzenia, podtopione altanki. Prognozy na najbliższy okres nie zapowiadają zmiany w tym stanie rzeczy, co może spowodować pogłębienie problemu i utrzymanie się go przez dłuższy okres czasu. Szkody w infrastrukturze ogrodowej będą do oszacowania po opadnięciu wody.
ID

Podtopienia w ROD "Kolejarz" w Pile