Wystawa KORSO 2017 w Pile


Wystawa KORSO 2017 w Pile

5 sierpnia 2017 r., po raz kolejny, spotkali się działkowcy z Piły zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców. Wystawa KORSO, pod patronatem Prezydenta Piły Piotra Głowskiego, tym razem odbyła się w najbardziej uczęszczanym przez mieszkańców miejscu na Placu Konstytucji 3 Maja.
Wystawę otworzył Przewodniczący Kolegium Prezesów Czesław Wiśniewski, który przywitał przybyłych na wystawę: Piotra Głowskiego Prezydenta Piły, Stefana Piechockiego Wicestarostę Pilskiego, Marka Beer Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Mariana Praczyka Prezesa i Marię Fojt Wiceprezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

Prezes OZ Marian Praczyk w swoim wystąpieniu nawiązał do obchodzonego w bieżącym roku jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego, które zainaugurowano 1 lipca w ROD im. Powstańców Wlkp. w Koźminie Wielkopolskim najstarszym ogrodzie w Polsce i Europie, poinformował o obchodach Krajowych Dni Działkowca, które odbędą się 26 sierpnia w Bytomiu. Zaprosił gości i działkowców na Okręgowe Dni Działkowca w dniu 19 sierpnia w Wągrowcu.

Prezydent Piotr Głowski, który objął patronat nad imprezą podziękował wszystkim Zarządom ogrodów za liczny udział w wystawie KORSO 2017 oraz za udział w życiu miasta. Zwrócił uwagę na trudne dla działkowców warunki pogodowe, które spowodowały podtopienia i straty plonów na działkach.

Marek Beer Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu podkreślił znaczenie ogrodów działkowych dla społeczności lokalnej, które są zielonymi płucami miast, propagują i wytwarzają ekologiczną żywność oraz są terenami wypoczynku dla działkowców i ich rodzin.

Przybyłym gościom działkowcy tradycyjnie wręczyli kosze z kwiatami i owocami z działek. Prezes OZ Marian Praczyk podziękował gościom oraz działkowcom za wsparcie i zaangażowanie w zorganizowanie wystawy, która jest wieloletnią tradycją działkowców.

 

 

Listy z życzeniami przesłali posłowie na Sejm RP – Maria Małgorzata Janyska i Krzysztof Paszyk. Na wystawie obecny był również poseł Błażej Parda.

W wystawie swoje stoiska zaprezentowało 18 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta. Działkowcy zaprezentowali swoje plony – warzywa, owoce, przetwory i piękne kwiaty.

Stoiska ogrodów
Stoiska ogrodów

Goście odwiedzili wszystkie stoiska Rodzinnych Ogrodów Działkowych, składali życzenia i wpisywali się do kronik ogrodów. Prezydent Piły dla uczestniczących w wystawie ogrodów ufundował upominki rzeczowe w postaci stołów piknikowych.

Goście odwiedzają pawilony ogrodów działkowych

Delegacje działkowców złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikami Stanisława Staszica przy wyspie i pod pomnikiem na Placu Zwycięstwa.

 

 

Oprawę muzyczną i występy zespołów przygotował Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji Pan Stanisław Dąbek.

 

 

Obok pilskich działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców w wystawie swoje pawilony wystawili – Pilski Region Odpadami Komunalnymi oraz Centrum Ogrodnicze Prima.

 

 

 

 

Film z wystawy oglądaj tutaj.

 

Wystawa KORSO 2017 była dokumentowana przez pilskie media i portale:

 

 AK