Dokumenty i druki dla zarządów ROD


[pobierz] 0.2 MB Wzór uchwały

Wzór uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej zawartej z zarządem ROD

[pobierz] 0.3 MB Wzór uchwały

Wzór uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej zawartej w drodze przeniesienia praw do działki z mocy ustawy

[pobierz] 0.4 MB Wzór uchwały

Wzór uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przekształconej z mocy ustawy

[pobierz] 0.1 MB Wzór umowy zamiany działek w innych ROD
[pobierz] 0.1 MB Wzór umowy

Wzór umowy  w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem działkowca

[pobierz] 0.1 MB Wzór uchwały Zarządu ROD

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem

[pobierz] 0.1 MB Wzór wniosku o zawarcie umowy

dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem

[pobierz] 0.1 MB Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej

nr 17/XVII/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD.

[pobierz] 0.1 MB Nowy wzór deklaracji członkowskiej - 2018
[pobierz] 0.1 MB Nowe wzory dokumentów - zamiana praw do działek

zamiany praw do działek położonych w tym samym ROD:

- umowy zamiany praw do działek;

- wniosku o zatwierdzenie przeniesienia praw do działek;

- uchwały zarządu ROD w sprawie zatwierdzenia przeniesienia praw do działek.

 

Wzory druków przygotowane przez Biuro Prawne PZD do vademecum „Zasady przenoszenia prawa do działki w ROD”

 

Oświadczenie Zarządu ROD o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki - 05.12.2017

Pobierz oświadczenie

 

Oświadczenie Zarządu ROD o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki - 05.12.2017

Pobierz oświadczenie


Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki - 05.12.2017

Pobierz wniosek


Umowa przeniesienia prawa do działki - 05.12.2017

Pobierz umowę

 

 

[pobierz] 6.4 MB UCHWAŁA NR 14/III/2015 KRAJOWEJ RADY PZD

z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców

[pobierz] 0.1 MB UCHWAŁA Nr 7/XXIII/2015 Krajowej Rady PZD

z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zasad wydawania ruchomości i nieruchomości oraz dokumentacji i pieczątek PZD nowo wybranemu lub powołanemu organowi PZD w ROD i kołach członkowskich oraz:

  • PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY (wzór)

 

 

Dokumenty do pobrania na zebrania wszystkich działkowców - art. 69 ustawy o ROD a dnia 13 grudnia 2013 r.

 

[pobierz] 0.1 MB Wytyczne

do przeprowadzenie zebrania wszystkich działkowców w ROD w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD.

[pobierz] 0.1 MB Zawiadomienie

0 zebraniu wszystkich działkowców.

[pobierz] 0.1 MB Regulamin

zebrania działkowców ROD.

[pobierz] 0.1 MB Opinia prawna

Czy zebranie wszystkich działkowców może być prowadzone przez prezesa zarządu ROD?

[pobierz] 0.1 MB Porządek zebrania działkowców

zwołanego w trybie art. 69 ustawy o ROD z dn. 13 grudnia 2013 r.

[pobierz] 0.1 MB Protokół Komisji Mandatowej

zebrania działkowców ROD przeprowadzonego w I terminie.

[pobierz] 0.1 MB Protokół Komisji Mandatowej

zebrania działkowców ROD przeprowadzonego w II terminie.

[pobierz] 0.1 MB Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

zebrania działkowców ROD z głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego i powierzenia mu prowadzenia ogrodu.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała zebrania działkowców ROD

w sprawie pozostawienia ROD jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzenia mu prowadzenia ogrodu.

[pobierz] 0.1 MB Wytyczne

w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający wyodrębnienie ROD.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała Nr 4/XVIII/2014

KR PZD z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie opracowania zasad kończących formalny proces wyodrębnienia ROD z Polskiego Związku Działkowców.

Dokumenty do pobrania dot. nabycia i utraty praw do działki - Rozdział 4 Działkowcy Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r.

Prawo do działki według nowej ustawy.

Zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych prawo do działki można uzyskać, w zależności od sytuacji, na cztery sposoby. Czytaj więcej.

[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie

o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku.

[pobierz] 0.1 MB Wniosek

o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki.

[pobierz] 0.1 MB Wniosek

osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu.

[pobierz] 0.1 MB Umowa przeniesienia praw do działki
[pobierz] 0.1 MB Umowa dzierżawy działkowej
[pobierz] 0.1 MB Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej
[pobierz] 0.1 MB Uchwała Zarządu

w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki.

[pobierz] 0.1 MB Rozwiązanie umowy

dzierżawy działkowej za porozumieniem stron.

Dokumenty do pobrania dotyczące członkostwa w PZD.

[pobierz] 0.1 MB Nowy wzór deklaracji członkowskiej

Deklaracja członkowska.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała Zarządu

w sprawie przyjęcia w poczet Polskiego Związku Działkowców.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała w sprawie wyniku wyborów uzupełniających