Wystawa KORSO 2018 w Pile


Wystawa KORSO 2018 w Pile

4 sierpnia 2018 r., po raz kolejny, spotkali się działkowcy z Piły zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców. Wystawa KORSO, pod patronatem Prezydenta Piły Piotra Głowskiego, odbyła się w najbardziej uczęszczanym przez mieszkańców miejscu na Placu Konstytucji 3 Maja.

Wystawę otworzył Przewodniczący Kolegium Prezesów Czesław Wiśniewski, który przywitał działkowców i wszystkich przybyłych na wystawę oraz zaproszonych gości: Piotra Głowskiego Prezydenta Piły, Eligiusza Komarowskiego Starostę Pilskiego, Mieczysława Augustyna Senatora RP, Wiesława Łyczykowskiego z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Mariana Praczyka Prezesa Okręgu PZD w Pile.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie ogrodów działkowych dla społeczności lokalnej, które są zielonymi płucami miast, propagują i wytwarzają ekologiczną żywność oraz są terenami wypoczynku dla działkowców i ich rodzin.

Przybyłym gościom działkowcy tradycyjnie wręczyli kosze z kwiatami i owocami z działek. Prezes Okręgu Marian Praczyk podziękował gościom oraz działkowcom za wsparcie i zaangażowanie w zorganizowanie wystawy, która jest wieloletnią tradycją działkowców.

 

 

 

Listy z życzeniami przesłali posłowie na Sejm RP – Maria Małgorzata Janyska, Marta Kubiak, Krzysztof Paszyk oraz Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

W wystawie swoje stoiska zaprezentowało 18 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta. Działkowcy zaprezentowali swoje plony – warzywa, owoce, przetwory i piękne kwiaty.

Stoiska Rodzinnych Ogrodów Działkowych
Stoiska Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Goście odwiedzili wszystkie stoiska Rodzinnych Ogrodów Działkowych, składali życzenia i wpisywali się do kronik ogrodów. Prezydent Piły dla uczestniczących w wystawie ogrodów ufundował upominki rzeczowe w postaci pawilonów ogrodowych.

 

Tradycyjnie delegacje działkowców złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikami Stanisława Staszica przy wyspie i pod pomnikiem na Placu Zwycięstwa.
Oprawę muzyczną i występy zespołów przygotowało Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile.

Wystawa KORSO 2018 udokumentowana została na portalu pila.naszemiasto.pl
AK