Filmy video


Pilscy działkowcy w dniu 23 sierpnia 2015 r. reprezentowali miasto Piłę na dożynkach powiatowo-gminnych w Osieku nad Notecią.

Działkowcy Okręgu Pilskiego na manifestacji w Warszawie w dniu 10 października 2013 r.

Poczet sztandarowy OZ PZD w Pile na uroczystości 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Delegacja i poczet sztandarowy Okręgowego Zarządu PZD w Pile na uroczystości 92 rocznicy Święta Wojska Polskiego w dniu 14 sierpnia 2012 roku przy pomniku na Placu Zwycięstwa w Pile.

Pilscy działkowcy na uroczystości Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2012 r w Pile wystawili poczet sztandarowy i złożyli po pomnikiem Tysiąclecia wiązankę kwiatów.

Wyrok na działkowców.

Delegacja pilskich działkowców wystawiłą poczet sztandarowy i złożyła kwiaty pod pomnikiem na Placu Zwycięstwa z okazji 68 rocznicy wyzwolenia Piły spod niemieckiej okupacji.

Pikieta działkowców w Pile w dn. 6.05.2013 r. przed biurem parlamentarnym PO w sprawie poparcia  obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Pikieta działkowców w Czarnkowie w dn. 20.05.2013 r. przed biurem poselskim posłanki Marii Janyska z PO.

Działkowcy Okręgu Pilskiego na manifestacji w Poznaniu w dniu 5 czerwca 2013 r.

Jubileusz 60-lecia ROD "Kolejarz" w Czarnkowie w dn. 10 sierpnia 2013 r.

Pilscy działkowcy na manifestacji w Poznaniu - 20.09.2013 r.

Działkowcy z Okręgu Pilskiego na manifestacji w Warszawie w dniu 10 października 2013 r.

Ogólnopolska manifestacja działkowców w Warszawie w dniu 10 października 2013 r.