Okręgowe Dni Działkowca 2015 - Czarnków.


Okręgowe Dni Działkowca Okręgu Pilskiego w Czarnkowie.


Okręgowe Dni Działkowca Okręgu Pilskiego, które odbyły się w dniu 12 września 2015 roku w Parku Staszica w Czarnkowie rozpoczęły się wprowadzeniem pocztu sztandarowego Okręgowego Zarządu PZD w Pile i odegraniem przez orkiestrę hymnu państwowego i hymnu PZD. Tegoroczna uroczystość została przygotowana i przeprowadzona przy współudziale Burmistrza Czarnkowa, Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie oraz Centrum Wolontariatu przy MOPS w Czarnkowie. Oficjalnego otwarcia obchodów Okręgowych Dni Działkowca dokonał Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile, który przywitał przybyłych na uroczystość gości: Jacka Najdera Posła na Sejm RP, Marcina Porzucka Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, współgospodarzy - Andrzeja Tadlę Przewodniczącego Rady Miasta Czarnkowa i Grzegorza Kaźmierczaka Zastępcę Burmistrza Czarnkowa,

gospodarzy powiatu – Tadeusza Teterusa Starostę i Jacka Klimaszewskiego Wicestarostę Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Krzysztofa Czarneckiego Burmistrza Trzcianki, Grażynę Zozulę Zastępcę Burmistrza Trzcianki, Bolesława Chwarścianka Wójta Gminy Czarnków, działkowców okręgu pilskiego i działkowców z Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Czarnkowa współorganizatorów dzisiejszej uroczystości oraz mieszkańców Czarnkowa i okolic. W imieniu Burmistrza Czarnkowa gości powitał Andrzej Tadla Przewodniczącego Rady Miasta Czarnkowa. Otwarcie uroczystości uatrakcyjniono wypuszczeniem gołębi.

Zasłużonych dla naszego Związku oraz działkowców udekorowano odznaczeniami. Oznaczeniem Za Zasługi Dla Polskiego Związku Działkowców udekorowano: Grzegorza Kaźmierczaka Zastępcę Burmistrza Czarnkowa i Tadeusza Daukszewicza Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z ROD „40- Lecia WP” w Pile. Złotą odznaką Zasłużony Działkowiec udekorowano: Andrzeja Krafta Prezesa ROD im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie i Henryka Swadzyniaka z ROD Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. 11 działkowców uhonorowano srebrną odznaką Zasłużony Działkowiec, 13 działkowców udekorowano brązową odznaką Zasłużony Działkowiec.

Z obecnych gości głos zabrali:
Jacek Najder Poseł na Sejm RP - przypomniał okres walki o kształt nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która w wyniku osiągniętego kompromisu przez wszystkie siły polityczne w Sejmie zakończyła się pomyślnie dla działkowców. Podziękował Okręgowemu Zarządowi PZD w Pile za współpracę w minionej kadencji, a działkowcom życzył zdrowia i wspaniałych plonów. Przekazał także życzenia od posła Romualda Ajchlera, który osobiście nie mógł przybyć, ale podziękował za zaproszenie i złożył deklarację dalszej współpracy z działkowcami.

Marcin Porzucek Rady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – w kontekście wypowiedzi posła J. Najdera stwierdził, że po uchwaleniu ustawy o ROD najbliższe lata dla działkowców i Związku będą korzystne. Życzył aby te perturbacje i zakusy na działkowców i Związek nie powtórzyły się.

Tadeusz Teterus Starosta i Jacek Klimaszewski Wicestarosta Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiegodzisiejsza uroczystość to prawdziwe zwycięstwo demokracji. 100 letni ruch działkowy ma własną tożsamość i dalej trwa. Trwa dzięki mądrym ludziom w decyzjach parlamentarnych. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki jest najbardziej przyjazny dla działkowców z Północnej Wielkopolski. Następnie wręczyli Prezesowi Okręgowego Zarządu PZD w Pile kosz niespodzianek jako symbol tej przyjaźni.

Prezes OZ PZD w Pile podziękował za życzenia i deklaracje dalszego wsparcia w rozwój ogrodnictwa działkowego. Zapoznał z treścią listów skierowanych na ręce Franciszka Strugały Burmistrza Czarnkowa i Mariana Praczyka Prezesa OZ od zaproszonych parlamentarzystów, którzy nie mogli przybyć osobiście: Marii Małgorzaty Janyska, Stanisława Kalemby i Maksa Kraczkowskiego posłów na Sejm RP.

Ogłoszono listę laureatów okręgowych konkursów. W konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015” laureatami zostały następujące Rodzinne Ogrody Działkowe: „Pod Lipami” w Pile, im. St. Staszica w Czarnkowie, „Kolejarz” w Pile i „Kolejarz” w Czarnkowie. ROD „Pod Lipami” w Pile za zajęcie I miejsca weźmie udział w 2016 roku w krajowym konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016”. W konkursie „Wzorowa Działka Roku 2015” wyłoniono 11 działek, które uzyskały maksymalną ilość punktów. Spośród laureatów wylosowano działkę z ROD „Słonecznik” w Trzciance użytkowaną przez Wiesławę i Siegmunta Major, która weźmie udział w krajowym konkursie „Wzorowa Działka Roku 2016”. Laureaci okręgowych konkursów zostali uhonorowani pucharami, dyplomami, nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi.

Na zakończenie części oficjalnej Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych wraz z Prezesem OZ Marianem Praczykiem wręczyli gościom kosze z kwiatami i plonami z działek. Prezes OZ w imieniu wszystkich działkowców złożył podziękowania współorganizatorom i tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości wręczył pamiątkowe dyplomy.

Podczas uroczystości przygrywała Czarnkowska Orkiestra Dęta, Kapela „No to cyk” ze Złotowa, wystąpili młodzi artyści z Czarnkowa. Rodzinne Ogrody Działkowe z Czarnkowa wystawiły swoje stoiska, w których prezentowali swoje kwiaty, owoce i warzywa. Centrum Wolontariatu przy MOPS w Czarnkowie zorganizowało konkursy z nagrodami dla dzieci. Był kiermasz ogrodniczy i wystawa rękodzieła artystycznego, a Policjanci z Komendy Powiatowej Policji pod namiotem i hasłami Bezpieczny Działkowiec i Bezpieczny Senior udzielali porad.
Licznie zgromadzeni działkowcy i mieszkańcy Czarnkowa świętowali przy muzyce w miłej atmosferze do późnych godzin wieczornych.

 A.K.

[pobierz] 0.2 MB List

od posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyski.

[pobierz] 0.3 MB List

od posła na Sejm RP Stanisława Kalemby.

[pobierz] 0.2 MB List

od posła na Sejm RP Maksa Kraczkowskiego.