[pobierz] 0.1 MB Jubileusz

55 - lecia ROD "Zielony Zakątek" w Chodzieży

[pobierz] 0.5 MB Życzenia

od członka Zarządu Woj. Wlkp. Jacka Bogusławskiego - Okręgowe Dnia Działkowca 2019

[pobierz] 0.3 MB Życzenia

od Posła na Sejm RP Marii Kubiak - Okręgowe Dni Działkowca 2019

[pobierz] 0.1 MB Odpowiedź

 na interpelację nr 31652 Posła Krzysztofa Paszyka, w sprawie proponowanych zmian w projekcie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, zmierzających do legalizacji starych samowoli budowlanych z dnia 1 lipca 2019 r.

[pobierz] 0.1 MB Stanowisko Delegatów XI Zjazdu PZD

W sprawie znaczenia ustawy o ROD z 2013 roku dla rodzinnych ogrodów działkowych, działkowców i Związku oraz jej obrony.

[pobierz] 0.1 MB Stanowisko Delegatów XI Zjazdu PZD

W sprawie współpracy z samorządami lokalnymi.

[pobierz] 0.1 MB Stanowisko Delegatów XI Zjazdu PZD

W sprawie dalszego otwarcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla społeczności lokalnej.

[pobierz] 0.1 MB Stanowisko Delegatów XI Zjazdu PZD

W sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego.

[pobierz] 0.1 MB Stanowisko Delegatów XI Zjazdu PZD

W sprawie wyborów parlamentarnych w 2019 roku.

[pobierz] 0.1 MB Podziękowanie Delegatów XI Zjazu PZD w Pile

Podziękowanie dla Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Pilskiego, Prezydenta Miasta Piła oraz Burmistrzów, Wójtów i Radnych.

[pobierz] 0.1 MB Apel Delegatów XI Zjazdu PZD w Pile

Apel do władz publicznych o współpracę z Polskim Związkiem Działkowców oraz samorządami Związku.

[pobierz] 0.3 MB Życzenia na XI Zjad Delegatów PZD w Pile

od Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca

[pobierz] 0.2 MB Życzenia na XI Zjad Delegatów PZD w Pile

od Starosty Chodzieskiego Mirosława Juraszka

[pobierz] 0.3 MB Życzenia na XI Zjad Delegatów PZD w Pile

od Prezesa Okręgu PZD w Poznaniu Zdzisława Śliwy

[pobierz] 0.3 MB Życzenia na XI Zjad Delegatów PZD w Pile

od Prezesa Okręgu PZD w Kaliszu Jerzego Wdowczyka

[pobierz] 0.1 MB Życzenia na XI Zjad Delegatów PZD w Pile

od Posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyski

[pobierz] 0.3 MB Życzenia na XI Zjad Delegatów PZD w Pile

od Burmistrza Złotowa Adama Pulita

[pobierz] 0.2 MB Życzenia na XI Zjad Delegatów PZD w Pile

od Burmistrza Czarnkowa Andrzeja Tadli

[pobierz] 0.1 MB Interpelacja Posła Krzysztofa Paszyka

w sprawie proponowanych zmian w projekcie ustawy „Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw” zmierzających do legalizacji „starych samowoli budowlanych”

[pobierz] 0.4 MB Sprawozdanie OZ 2015-2019
[pobierz] 0.1 MB Wyślij list do Sejmu
[pobierz] 0.1 MB PSZOK

Co to jest PSZOK?

[pobierz] 0.1 MB Informacja

nt. realizacji Programu "Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów działkowych - ROD XXI Wieku" w ROD Okręgu Pilskiego w 2018 roku

[pobierz] 0.9 MB Uchwały

przyjęte na posiedzeniu Okręgowej Rady PZD w Pile w dniu 14 grudnia 2018 roku

[pobierz] 1.8 MB List otwarty

do Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka przyjęty w dniu 14 grudnia 2018 r. na posiedzeniu Okręgowej Rady PZD w Pile

[pobierz] 0.2 MB Życzenia

od starosty w Wągrowcu na Okręgowe Dni Działkowca w Chodzieży 2018

[pobierz] 0.9 MB Życzenia

na Okręgowe Dni Działkowca w Chodzieży w 2018

[pobierz] 0.1 MB Informacja

Informacja nt. programu unowoczesnienia infrastruktury ROD (16.12.2017).

[pobierz] 0.1 MB Informacja

nt. programu unowoczesnienia infrastruktury ROD (16.12.2017)

 

[pobierz] 0.1 MB Otwarty Program

Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD (16.12.2017)

[pobierz] 0.1 MB Otwarty Program

Społecznego Rozwoju ROD (16.12.2017)

 

[pobierz] 0.1 MB Życzenia świąteczne

dla działkowców od Posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyski.

[pobierz] 0.5 MB Uchwała Nr 1/x/2017

OZ PZD w Pile z dn. 16.12.2017 r. w sprawie oceny realizacji programów: "Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD" oraz "Unowocześnienia Infrastruktury - ROD XXI wieku"

[pobierz] 0.4 MB Stanowisko

Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów ROD, Okręgu w Pile z dnia 16.12.2017 r.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała Nr 1/x/2017

OZ PZD w Pile z dnia 16.12.2017 r. w sprawie oceny realizacji programów "Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD" oraz "Unowoczesnienia Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych - ROD XXI wieku".

[pobierz] 1.7 MB Stanowisko

Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów ROD Okręgu w Pile z dnia 16 grudnia 2017 r. w sprawie Statutu PZD uchwalonego przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku

[pobierz] 0.3 MB Życzenia

dla działkowców od Posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyski

[pobierz] 0.4 MB Uchwała

OZ PZD w Pile z dn. 21.10.2017 r. w sprawie jubileuszu 120 - lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce

[pobierz] 0.3 MB Stanowisko

OZ z dnia 21.10.2017 r. w sprawie proponowanych zmian i skierowania do konsultacji projektu nowelizacji statutu PZD

[pobierz] 5.9 MB Życzenia od samorządów

z okazji 120 - lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce - OZ 21.10.2017 r.

[pobierz] 0.7 MB Zarządzenie Prezydenta Piły

w sprawie przyznania dotacji

[pobierz] 1.2 MB Akt posadzenia drzewa

upamiętniającego 120 - lecie Ogrodnictwa Działkowego w Polsce - 20.10.2017 r. w Parku na Wyspie w Pile.

[pobierz] 0.4 MB Podziękowanie

VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej - Piła 9 września 2017 r.

[pobierz] 0.1 MB Życzenia

Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile z okazji 35 rocznicy powstania PZD.

[pobierz] 0.6 MB Życzenia

od Starosty Pilskiego Mirosława Mantaja z okazji KORSO 2014 z dn. 15.08.2014 r.

 

[pobierz] 0.7 MB Życzenia

od Posła na Sejm RP Stanisława Kalemby z okazji KORSO 2014 z dn. 15.08.2014 r.

 

[pobierz] 0.5 MB Życzenia

od Prezydenta Piły Piotra Głowskiego z okazji KORSO 2014 z dnia 15.08.2014 r.

 

[pobierz] 2.6 MB Życzenia

od Posła Maksa Kraczkowskiego z okazji Okręgowych Dni Działkowca 2014.

[pobierz] 0.1 MB Życzenia

do Prezesa PZD z okazji 35 Jubileuszu PZD