Listy i stanowiska 2014


[pobierz] 1.7 MB Stanowisko

członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz prezesów rodzinnych ogrodów działkowych okręgu pilskiego z dn. 13.12.2014 r. w sprawie kwestionowania konstytucyjności przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz orzezcenia Naczelnego Sadu Administracyjnego w sprawie altan.

[pobierz] 0.5 MB List do Marszałka Sejmu RP

Prezesów ROD z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego z dn. 28.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 0.3 MB List do Marszałka Sejmu RP

Prezesów Zarządów ROD miasta Rogoźna z dn. 27.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 0.5 MB List do Marszałka Sejmu RP

Prezesów Zarządów ROD miasta Wronki z dn. 27.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 1.1 MB List do Marszałka Sejmu RP

Zarządu ROD im. "Wachowiaka" w Wągrowcu z dn. 27.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 0.3 MB List do Marszałka Sejmu RP

członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD im. "B. Chrobrego" we Wronkach z dn. 26.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 0.5 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskiech

przedstawicieli działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych Powiatu Wągrowieckiego z dn. 26.11.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.5 MB List do Marszałka Sejmu RP

Zarządu ROD "Pod Gruszą" w Chodzieży z dn. 25.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 1.7 MB List do Marszałka Sejmu RP

Eugenii Kledzik z ROD "Zalesie" w Pile z dn. 23.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 1.7 MB List do Marszałka Sejmu RP

uczestników zebrania ustawowego ROD "Zalesie" w Pile z dn. 22.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 0.5 MB List do Marszałka Sejmu RP

Prezesów ROD "Powstańców Wlkp.","Ceramik", "550-lecia Chodzieży", "Jordana", "Pod Gruszą", "Zielony Zakątek", "Bratek", "Kolejarz" i "Drogowiec" w  Chodzieży z dn. 21.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 0.2 MB List do Marszałka Sejmu RP

Zarządu ROD "Polam" w Pile z dn. 17.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 0.1 MB Opinia Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

W sprawie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego altan oraz listu Rzecznika Praw Obywatelskich podważającego konstytucyjność ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r.

[pobierz] 0.5 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskiech

Zarządu ROD "Słonecznik" w Trzciance z dn. 17.11.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.2 MB List do Marszałka Sejmu RP

Zarządu ROD "Kolejarz" w Czarnkowie z dn. 17.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 0.3 MB List do Marszałka Sejmu RP

Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile z dn. 17.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 0.6 MB List do Marszałka Sejmu RP

Zarządu ROD "Janka z Czarnkowa" w Czarnkowie z dn. 15.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 0.3 MB List do Marszałka Sejmu RP

Zarządu ROD "Wł. Sikorskiego" w Pile z dn. 12.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 0.2 MB List do Marszałka Sejmu RP

Zarządu ROD "Pod Lipami" w Pile z dn. 12.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 0.1 MB List do Marszałka Sejmu RP

Zarządu ROD "Gwda" w Pile z dn. 7.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 0.3 MB List do Marszałka Sejmu RP

Andrzeja Wirkusa z ROD im. "Kusocińskiego"  Pile z dn. 13.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 0.3 MB List do Marszałka Sejmu RP

Zarządu ROD "St. Staszica" w Pile z dn. 10.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 0.5 MB List do Marszałka Sejmu RP

Zarządu ROD "Jordana" w Chodzieży z dn. 7.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 0.6 MB List do Marszałka Sejmu RP

Ryszarda Grzelaka z ROD "Malwa" w Pile w Pile z dn. 7.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 0.5 MB List do Marszałka Sejmu RP

Czesława Wiśniewskiego z ROD "S. Sempołowskiej" w Pile z dn. 7.11.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 1.7 MB List do Okręgowego Zarządu PZD w Pile

z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z dn. 27.10.2014 r. w sprawie ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r.

[pobierz] 1.0 MB List do Marszałka Sejmu RP

uczestników zebrania Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile w dn. 27.10.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 1.6 MB List do Marszałka Sejmu RP

uczestników zebrania ustawowego ROD "Pod Słonecznikiem" w Wyrzysku z dn. 25.10.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 2.4 MB Apel do Marszałka Sejmu RP

uczestników zebrania ustawowego w ROD "St. Staszica" w Czarnkowie w dn. 23.10.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 0.5 MB List do Premier Rządu RP

uczestników zebrania ustawowego ROD "Malwa" w Trzciance z dn. 15.10.2014 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

[pobierz] 1.6 MB Stanowisko

Uczestników zebrania ustawowego w ROD im. Relaks w Trzciance z dn. 3.10.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.9 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Uczestników zebrania ustawowego w ROD im. Wł. Sikorskiego w Pile z dn. 17.09.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 1.5 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Uczestników zebrania ustawowego w ROD im. Pod Lipami w Pile z dn. 15.09.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 1.1 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Uczestników Okręgowego Dnia Działkowca Okręgu Pilskiego w dn. 14.09.2014 r. w Trzciance w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 1.3 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Uczestników zebrania ustawowego w ROD im. Wł. Broniewskiego we Wronkach z dn. 13.09.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.9 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Uczestników zebrania ustawowego w ROD im. T. Kościuszki we Wronkach z dn. 13.09.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 2.5 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Uczestników zebrania ustawowego w ROD im. B. Chrobrego we Wronkach z dn. 13.09.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.8 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Uczestników zebrania ustawowego w ROD im. Malina w Ujściu z dn. 12.09.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 1.7 MB Stanowisko

Uczestników uroczystości Dnia Działkowca w ROD im. St. Staszica w Czarnkowie w dn. 6.09.2014 r. w sprawie zagrożenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

[pobierz] 4.0 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Komisji Rewizyjnej ROD im. Pod Lipami w Pile z dn. 4.09.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 3.8 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Zarządu ROD im. Marchlewskiego w Pile z dn. 4.09.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 2.0 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników Dnia Działkowca w ROD im. St. Sempołowskiej w Pile w dn. 23.08.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.7 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Zarządu ROD im. Malwa w Trzciance z dn. 30.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.7 MB List do Wiceprezes Rady Ministrów

Zarządu ROD im. Malwa w Trzciance z dn. 30.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.4 MB Stanowisko

Zarządu ROD im. Malwa w Trzciance z dn. 30.07.2014 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

[pobierz] 0.7 MB Apel

Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej PZD w Pile z dn. 21.08.2014 r. do działkowców, zarzadów i komisji statutowych ROD Okręgu Pilskiego o obronę ustawy o rodzinnych ogrodach dziakowych.

[pobierz] 0.8 MB Stanowisko

Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej PZD w Pile z dn. 21.08.2014 r. w sprawie ataku Rzecznika Praw Obywatelskich na ustawę o ROD.

[pobierz] 0.7 MB Stanowisko

Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej PZD w Pile z dn. 21.08.2014 r. w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

[pobierz] 0.6 MB Stanowisko

Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej PZD w Pile z dn. 21.08.2014 r. w sprawie wystąpienia Stowarzyszenia Podkarpackiego i Małopolskiego do Prezesa Sądu Najwyższego.

[pobierz] 0.7 MB Stanowisko

Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej PZD w Pile z dn. 21.08.2014 r. w sprawie projektu Statutu PZD.

[pobierz] 2.4 MB List do Marszałka Sejmu

uczestników Okręgowej Konfernecji Przedzjazdowej PZD w Pile z dn. 21.8.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 1.5 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Prezesów ROD powiatu pilskiego uczestników narady szkoleniowej w dn. 18.08.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 2.1 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników jubileuszowej uroczystości z okazji 50-lecia powstania ROD im. Zielony Zakątek w Chodzieży z dn. 16.08.2014 r.

[pobierz] 5.0 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników narady przedstawicieli samorządów z ROD ze Złotowa, Krajenki, Jastrowia, Okonka i Zakrzewa  w dn. 13.08.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 1.9 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników narady przedstawicieli samorządów z ROD z Chodzieży, Wągrowca, Budzynia, Gołańczy, Wapna i Damsaławka w dn. 12.08.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 1.9 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników narady przedstawicieli samorządów z ROD z Rogoźna, Trzcianki i Ryczywołu w dn. 11.08.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 1.6 MB List do Wiceprezes Rady Ministrów

uczestników uroczystości z okazji 50 lecia powstania ROD im. Gwda w Pile z dn.9.08.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 2.1 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników narady przedstawicieli samorządów z ROD z Wronek, Czarnkowa, Krzyża Wlkp. i Wielenia w dn. 7.08.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.4 MB List do Wiceprezes Rady Ministrów

Związku Zawodowego "Metalowcy" w Philips Lighting Poland w Pile z dn. 8.08.2014 r. w sprawie podwaania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.5 MB List do Wiceprezes Rady Ministrów

działkowców z ROD im. Kusocińskiego w Pile z dn. 5.08.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.7 MB List do Wiceprezes Rady Ministrów

Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile z dn. 4.08.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 1.8 MB List do Wiceprezes Rady Ministrów

uczestników Dnia Działkowca w ROD im. Kolejarz w Czarnkowie w dn. 2.08.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.4 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Cecylii Dobosz z ROD im. Pieniążka w Pile z dn. 31.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.4 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Antoniego Klaczki z ROD im. Sz. Pieniążka w Pile z dn. 31.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.3 MB List do Wiceprezes Rady Ministrów

Zarządu ROD im. Witosa w Krajence z dn. 30.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.4 MB List do Wiceprezes Rady Ministrów

Zarządu ROD im. Gwda w Pile z dn. 30.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.6 MB List do Wiceprezes Rady Ministrów

Członków Zarządu i Komisji Statutowych ROD im. Nafta w Pile z dn. 30.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.5 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Zarządu ROD im. Szczepana Pieniążka w Pile z dn. 28.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.5 MB List do Wiceprezes Rady Ministrów

Członków samorządu ROD im. Piast w Dzierzążenku z dn. 28.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 1.1 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej ROD St. Staszica w Pile z dn. 29.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

 

[pobierz] 0.9 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Włodzimierza Górznego z ROD Malwa w Pile z dn. 28.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.5 MB List do Wiceprezes Rady Ministrów

Teresy Obsadnej z ROD Malwa w Pile z dn. 25.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.4 MB Stanowisko

Zarządu ROD Malwa w Pile z dn. 24.07.2014 r. w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz niektórych ustaw.

[pobierz] 1.3 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile z dn. 28.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 1.1 MB List do Wiceprezes Rady Ministrów

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile z dn. 28.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 1.0 MB List do Wiceprezes Rady Ministrów

Zarządu ROD Pod Lipami w Pile z dn. 23.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 3.1 MB List do Wiceprezes Rady Ministrów

Haliny Laskowskiej z ROD 550-lecia Chodzieży z dn. 23.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 2.8 MB List do Wiceprezes Rady Ministrów

Zarządu ROD Zielony Zakątek w Chodzieży z dn. 23.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.5 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Czesława Wiśniewskiego z ROD Sempołowskiej w Pile z dn. 24.7.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.5 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Józefa Barcza z ROD Sempołowskiej w Pile z dn. 24.7.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.6 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Andrzeja Chylińskiego z ROD Sempołowskiej w Pile z dn. 24.7.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.5 MB List do Wiceprezes Rady Ministrów

Ryszarda Zagórskiego z ROD Malwa w Pile z dn. 23.7.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.5 MB List do Wiceprezes Rady Ministrów

Tadeusza Trutego z ROD Sikorskiego w Pile z dn. 22.7.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 1.7 MB List I Prezesa Sądu Najwyższego RP

odpowiedź na stanowisk0 Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 lipca 2014 roku dotyczący wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dn. 16.04.2014 r. w sprawie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 23 Lutego w Poznaniu  oraz innych listów nadesłanych przez działkowców.

[pobierz] 0.6 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Zarządu ROD Kolejarz w Pile z dn. 23.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.5 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Zarządu ROD Polna w Złotowie z dn. 18.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 4.8 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników uroczystości Jubileuszu 50 - lecia ROD Wielatowo w Złotowie z dn. 19.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.6 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Zarządu ROD Drzymały w Pile z dn. 17.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.6 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Zarządu ROD Malwa w Pile z dn. 17.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.6 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Zarządu ROD Sempołowskiej w Pile z dn. 17.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 1.1 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Okręgowego Zarządu PZD w Pile z dn. 15.07.2014 r. w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD.

[pobierz] 0.9 MB List do Rzecznika Praw Obywatelskich

uczestników posiedzenia Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile z dn. 7.05.2014 r. w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dn. 16.04.2014 r. dot. ROD im. "23 Lutego" w Poznaniu.

[pobierz] 0.5 MB List do Prezydenta

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Sikorskiego" w Pile z dn. 24.04.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 1.8 MB List do Prezydenta

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. "B. Chrobrego" z dn. 26.04.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.8 MB List do Prezydenta

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Kolejarz" w Pile z dn. 24.04.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.5 MB List do Prezydenta

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Ceramik" w Chodzieży z dn. 22.04.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.5 MB List do Prezydenta

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Przemysłówka" w Pile z dn. 9.04.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 1.2 MB Stanowisko

uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Huty Szkła Ujście" w Ujściu z dn. 11.04.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 1.3 MB List do Prezydenta

uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Słowackiego" w Rogoźnie z dn. 29.03.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezesa ZMP

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Drogowiec" w Chodzieży z dn. 5.04.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.3 MB List do Prezesa ZMP

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Pod Słonecznikiem" w Wyrzysku z dn. 4.04.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.4 MB List do Prezesa ZMP

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. "St. Staszica" w Pile z dn. 4.04.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydenta

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Malwa" w Trzciance z dn. 31.03.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.4 MB List do Prezydenta

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "40 Lecia WP" w Pile z dn. 29.03.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.4 MB List do Prezydenta

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Pod Gruszą" w Chodzieży z dn. 28.03.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.3 MB List do Prezydenta

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Piast" w Dzierzążenku z dn. 29.03.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.3 MB Lista do Prezydenta

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Czerwony Mak" w Rogoźnie z dn. 28.03.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.3 MB List do Prezydenta

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. "K. Libelta" z dn. 24.03.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.3 MB List do Prezydenta

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Nad Nielbą" w Wągrowcu z dn. 22.03.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.9 MB List do Prezydenta

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. "Malwa" w Pile z dn. 21.03.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.4 MB List do Prezydenta

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. "St. Sempołowskiej" w Pile z dn. 23.03.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 1.7 MB List do Prezydenta

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Wielatowo" w Złotowie z dn. 20.03.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.1 MB Stanowisko SLD

Stanowisko Konwencji Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Poznaniu z dn. 15 marca 2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.4 MB List do Prezydenta

uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Zielony Zakątek" w Chodzieży z dn. 15.03.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.4 MB List do Red. Naczelnego gazety "Rzeczpospolita"

Okręgowego Zarządu PZD w Pile z dn. 14 marca 2014 r.

[pobierz] 0.3 MB List do Prezydenta

Prezesa ROD im. "St. Staszica" w Czarnkowie z dn. 11.03.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.1 MB List do Prezesa KR PZD

Prezesa Związku Miast Polskich z dn. 4 marca 2014 r. dot.spotkania dot. wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy o ROD z dn. 13. grudnia 2013 r.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydenta

Prezydenta Miasta Piły z dn. 4 marca 2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydenta

Elżbiety Thomas z ROD "Bratek" Krzyżu Wlkp. z dn. 27.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 4.0 MB List do Prezydenta

Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Przemysława" w Rogoźnie z dn. 1.03.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 1.0 MB List do Prezydenta

uczestników narady OZ PZD w Pile z dn. 28.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydenta

Zarządu ROD "Kolejarz" w Czarnkowie z dn. 25.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydenta

Zarządu ROD "Marcinkowskiego" w Rogoźnie z dn. 24.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

 

[pobierz] 0.3 MB List do Prezydenta

Burmistrza Miasta I Gminy Wronki z dn. 21.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.4 MB List do Prezydenta

Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile z dn. 24.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

 

[pobierz] 2.4 MB List do Prezydenta

Zarządu ROD im. "Wachowiaka" w Wagrowcu z dn. 18.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydenta

Zarządu ROD "Marchlewskiego" w Pile z dn. 14.12 2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

 

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydenta

Zarządu ROD "Drzymały" w Pile z dn. 14.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.3 MB List do Prezydenta

Burmistrza Trzcianki z dn. 13.02.2014 r.
w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013r.

 

[pobierz] 7.1 MB List do Prezydenta

uczestników szkolenia w okresie 4.02. - 15.02.2014 r. - członków samorządów ROD okręgu pilskiego w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013r.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydenta

Zarządu ROD "550-lecia m. Chodzieży" w Chodzieży z dn. 14.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

 

[pobierz] 0.1 MB List do Prezydenta

Zarządu ROD "Jordana" w Chodzieży z dn. 13.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

 

[pobierz] 0.1 MB List do Prezydenta

Zarzadu ROD "Ceramik" w Chodzieży z dn. 13.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.1 MB List do Prezydenta

Zarządu ROD "Borek" we Wronkach z dn. 11.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydenta

Zarządu ROD "Sikorskiego" w Pile z dn. 10.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.5 MB List do Prezydenta

Zarządu ROD "Wielatowowo" w Złotowie z dn. 10.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.3 MB List do Prezydenta

Zarządu ROD "Kolejarz" w Krzyżu Wlkp. z dn. 8.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

 

[pobierz] 0.3 MB List do Prezydenta

Zarządy ROD "Powstańców Wlkp." w Chodzieży a dn. 7.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydenta

Zarządu ROD "Witosa" w Krajence" z dn. 7.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

 

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydenta

Zarządu ROD "Przemysłówka" w Pile z dn. 7.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.3 MB List do Prezydenta

Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Pile z dn. 7.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydenta

Komisji Rewizyjnej ROD "Pod Lipami" w Pile z dn. 6.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.3 MB List do Prezydenta

Zarządu ROD "Kolejarz" w Pile z dn. 29.01.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.7 MB List do Prezydenta

Komisji Rewizyjnej ROD "Pod Lipami" w Pile z dn. 6.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.4 MB List do Prezydenta

Zarządu ROD im. "B. Chrobrego" we Wronkach z dn. 6.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezesa Związku Miast Polskich

Zarządu ROD  im. "Sz. Pieniążka" w Pile z dn. 5.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.3 MB List do Prezydenta

Włodzimierza Górznego działkowca z Piły z dn. 15.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydenta

Teresy Obsadnej działkowca z Piły z dn. 5.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.3 MB List do Prezydenta

Zarządu ROD "Malwa" w Pile z dn. 4.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydenta

Komisji Rewizyjnej ROD "Malwa" w Pile z dn. 4.03.2012 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.3 MB List do Prezesa Związku Miast Polskich

Andrzeja Kierzkowskiego działkowca z Piły z dn. 3.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.3 MB List do Prezydenta RP

Zarządu ROD "Nad Nielbą" w Wagrowcu z dn. 3.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydenta RP

Zarządu ROD "Kusocińskiego" w Pile z dn. 2.02.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.3 MB List do Prezydenta RP

Zarządu ROD "Nafta" w Pile z dn. 31.01.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.1 MB List do Prezydenta RP

Jadwigi Cerkalskiej działkowca z Piły z dn. 30.01.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydenta RP

Czesława Wiśniewskiego działkowca z Piły z dn. 30.01.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.1 MB List do Prezydenta RP

Józefa Barcza z działkowca z Piły z dn. 30.01.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydenta RP

Zarządu ROD "Gwda" w Pile z dn. 29.01.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.3 MB List do Prezydenta RP

Zarządu ROD "Sempołowskiej" w Pile z dn. 29.01.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 0.2 MB List do Prezydenta RP

Zarządu ROD "Malwa" w Pile z dn. 28.01.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r.

[pobierz] 1.6 MB List do Prezesa Związku Miast Polskich

Prezydenta Kielc z dn. 27.01.2014 r.

w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013r.

 

[pobierz] 0.5 MB List do Prezesa Związku Miast Polskich

władz miasta i powiatu Kłodzko z dn. 15.01.2014 r.

w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. ustawy o ROD z dn. 13.12.2013r. 

[pobierz] 0.6 MB List do Prezydenta RP

członków Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile z dn. 14.01.2014 r. w sprawie stanowiska Związku Miast Polskich dot. skierowania do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD z dn. 13.12.2014 r.