Aktualności 2018/2


28.12.2018

Pilscy działkowcy uczcili pamięć ofiar i uczestników Powstania Wielkopolskiego

28 grudnia 2018 r. pod obeliskiem przy skwerze 100-lecia Powstania Wielkopolskiego w Pile odbyła się uroczystość ku czci pamięci ofiar i uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 w 100. rocznicę jego wybuchu. Wśród przybyłych kwiaty złożyła delegacja pilskich działkowców – Marian Praczyk Prezes Okręgu, Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Za Parkiem” oraz Wiesława Kamińska Prezes ROD im. M. Drzymały. Poczet sztandarowy reprezentowali – Ryszard Grzelak Prezes i Lesław Matuszczak z ROD „Malwa” i Józef Barcz z ROD „Za Parkiem”. Czytaj więcej.

28.12.2018

Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

nr 17/XVII/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD. Czytaj więcej.

22.12.2018

Stanowisko Krajowego Zarządu PZD w sprawie zagrożeń dla istnienia ROD

W ostatnim czasie Krajowy Zarząd PZD zauważa zwiększoną aktywność miast w zakresie opracowywania nowych kierunków zagospodarowania przestrzennego. Działania te uaktywniły się tuż po wyborach samorządowych. PZD od lat przywiązuje ogromną wagę do istnienia ogrodów w studiach i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, bowiem od ich zapisów uzależnione jest funkcjonowanie i bezpieczeństwo ogrodów w Polsce. Czytaj więcej.

21.12.2018

Czy zarząd ROD powinien rozpatrzyć ponowny wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki

Kwestie zatwierdzania przeniesienia praw do działki reguluje ustawa o ROD (art. 41) oraz Statut PZD (§ 78 i 79). Zgodnie z nimi, aby umowa przeniesienia praw do działki była skuteczna musi zostać zatwierdzona przez zarząd ROD. Czytaj więcej.

21.12.2018

Czytajcie „działkowca”!

Sięgnijmy po styczniowy numer „działkowca” – największego magazynu ogrodniczego, który dysponuje ogromnym doświadczeniem w przekazywaniu rzetelnej wiedzy ogrodniczej i nie tylko! To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z gwarancją bezpłatnej dostawy! Czytaj więcej.

20.12.2018

Czar nadchodzących Świąt

Nastaje taki cudowny, mroźny, zimowy dzionek,
pora wstawać, popracować, ostatni już dzwonek.
Sprawdzić czy wszystkie zadania świąteczne zrobione,
złapać chwilę oddechu, to są dni wręcz szalone.
Choinka, stroiki, prezenty i ostatnie jeszcze zakupy,
sprzątanie, układanie i zebranie wszystkiego do kupy.
Gospodarskim okiem ocenić naszą pracę chcemy,
ostatnie poprawki, za chwilę Wigilia, odpoczniemy. Czytaj dalej.

20.12.2018

Wigilia w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. St. Staszica w Pile

W świątecznej atmosferze w dniu 15 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste zabranie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej ROD. W spotkaniu uczestniczyli także księgowa ROD, elektryk ogrodowy i in. Na uroczystość wigilijną przybył zaproszony Prezes Okręgu w Pile Marian Praczyk. Prezes ROD Andrzej Kierzkowski podsumował najważniejsze dokonania w 2018 roku oraz podziękował wszystkim obecnym za wkład pracy oraz złożył życzenia świąteczne i noworoczne. Życzenia w imieniu Okręgowego Zarządu PZD w Pile złożył Prezes Okręgu Marian Praczyk. Wszyscy uczestniczy uroczystego posiedzenia otrzymali kalendarze na 2018 rok. Atmosfera świąt udzieliła się wszystkim obecnym, którzy przy dźwiękach kolęd podzielili się opłatkiem i złożyli sobie najlepsze, świąteczne życzenia. Czytaj więcej.

20.12.2018

Realizacja Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD w 2018 roku

Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 r. uchwaliła Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD. Główne założenia programu to otwarcie ogrodów, ich unowocześnianie oraz przeobrażenie ogrodów w miejsca bezpieczne, ciekawe i chętnie odwiedzanie przez lokalną społeczność. Jak wyglądała realizacja programu w 2018 roku? Czytaj więcej.

20.12.2018

Zimowy, styczniowy „Mój Ogródek” w sprzedaży od 20 grudnia!

W styczniowym numerze znaleźć można kontynuację Gatunków dla opornych, czyli dla tych, którzy z jakiś przyczyn jeszcze mało wiedzą o roślinach oraz mają mało czasu na prace ogrodnicze, a chcą, aby ich działka była piękna przez cały sezon. W tym wydaniu polecamy krzewy iglaste – zawsze modne i chętnie sadzone na działkach. Zachęcamy do kolekcjonowania nowego cyklu – Róże od A do Z. Zbierz wszystkie części, a staniesz się różanym specjalistą! Czytaj więcej.

19.12.2018

Deklaracje podatkowe dla zarządów ROD

Przypominamy, iż zbliżają się terminy składania deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości, które winny być złożone do urzędu miasta/gminy właściwego ze względu na miejsce położenia ogrodu, na formularzu według ustalonego wzoru. Obowiązek ten spoczywa na zarządach ROD, co wynika ze statutu PZD. Czytaj więcej.

19.12.2018

Zwolnienia podatkowe ROD i działkowców w 2019 roku

Dzięki ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych w dalszym ciągu Polski Związek Działkowców oraz działkowcy korzystają ze zwolnienia od podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości. Czytaj więcej.

18.12.2018

XIV posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile

W dniu 14 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Rady PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów ROD Okręgu Pilskiego. Obradom przewodniczył Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile. Prezes Okręgu Marian Praczyk przekazał informacje o aktualnej sytuacji w Związku oraz z obrad XXV posiedzenia Krajowej Rady PZD. Poinformował między innymi o wysokości partycypacji i składki w 2019 roku, o przyjęciu uchwały w sprawie utworzenia Funduszu Amortyzacyjnego w PZD, o wynagradzaniu członków organów PZD, przewidywanych podwyżkach energii elektrycznej, nowelizacji ustawy o PIT, która dot. również ROD i in. Czytaj więcej.

17.12.2018

Inwestycje realizowane w ROD „Spółdzielca” w Trzciance w 2018 roku

W dniu 12 grudnia Zarząd ROD „Spółdzielca” w Trzciance na swoim posiedzeniu podsumował swoją działalność w 2018 roku, w tym rozliczył zrealizowane inwestycje i remonty. W posiedzeniu na zaproszenie Prezesa Zarządu ROD Pana Sebastiana Zdanowskiego uczestniczyła Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD. ROD położony jest za miastem, otoczony z trzech stron lasem, w którym działki posiada 50 rodzin. Są one dobrze zagospodarowane i wyposażone w estetyczne altany. Działkowcy uprawiają warzywa i owoce. Na każdej działce urządzone są miejsca na wypoczynek dla rodziny. Dla Zarządu ROD był to bardzo pracowity rok gdyż ogród po awarii własnego ujęcia wody w 2017 roku i braku możliwości naprawy studni głębinowej po przedstawieniu sprawy działkowcom na walnym zebraniu zwrócił się do Burmistrza Miasta Trzcianki o doprowadzenie wody miejskiej do ogrodu. Czytaj więcej.

17.12.2018

Kto może być członkiem organu PZD w ROD, a kto nie może?

W związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczo-wyborczym w ROD, coraz częściej pojawia się pytanie, kto może, a kto nie może kandydować do organów PZD w ROD, tj. zarządu ROD oraz komisji rewizyjnej ROD. Odpowiedzi w tej sprawie należy szukać w statucie PZD. Czytaj więcej.

13.12.2018

5 lat temu ocalono polskie ogrody działkowe

Mija właśnie 5 lat od uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Bez wątpienia było to jedno z najdonioślejszych wydarzeń w całej historii polskiego ogrodnictwa działkowego. Zwieńczyło bowiem wiele miesięcy walki środowiska działkowców o przyjęcie nowej ustawy, która zapewniła istnienie i rozwój ogrodów działkowych w Polsce. Czytaj więcej.

11.12.2018

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie energii elektrycznej

Dostawcy Energii Elektrycznej zapowiadają podwyżki cen energii elektrycznej w 2019 r. Krajowy Zarząd dostrzega powyższy problem, gdyż wiąże się to z większymi opłatami na ten cel dla ROD i działkowców. Czytaj więcej.

10.12.2018

Narady szkoleniowe w Okręgu Pilskim

W dniach 26.11 – 4.12.2018 r. w Okręgu Pilskim przeprowadzono cykl narad szkoleniowych. W naradach uczestniczyli Prezesi, Wiceprezesi, Sekretarze oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnych 83 ROD. Przeprowadzono łącznie 5 szkoleń w Pile, Chodzieży, Czarnkowie, Złotowie i Wągrowcu. Łącznie uczestniczyło w nich 170 osób. Tematyka narad dotyczyła m. in. przygotowania do walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w 2019 roku, realizacji zadań Zarządów ROD związanych z RODO, działania Kolegiów Prezesów, gospodarki wodnej oraz programu DGCS PZD system i tworzenia ośrodków finansowo – księgowych. Poruszono także temat bezpieczeństwa w ROD, bowiem na narady zaproszeni zostali przedstawiciele Policji. Szkolenia przeprowadził Prezes Okręgu Marian Praczyk, Wiceprezes Okręgu Maria Fojt oraz Kierownik biura Iga Dmitroca. Czytaj więcej.

10.12.2018

Potrzeby i perspektywy inwestycyjne w PZD - Komunikat Krajowej Rady PZD

Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2018 r. zapoznała się z informacją w zakresie „Potrzeb i perspektyw inwestycyjnych w Polskim Związku Działkowców”. Materiał został przygotowany w oparciu o uzyskane informacje z okręgów PZD i na jego podstawie Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę nr 8/XXV/2018. Czytaj więcej.

09.12.2018

Wigilia Ekumeniczna w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży

W dniu 8 grudnia 2018 roku po raz 44 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży odbyła się Wigilia Ekumeniczna. Na zaproszenie Zarządu ROD i Burmistrza Miasta Chodzieży Jacka Gursza do Domu Działkowca przybyło 78 emerytów, rencistów i osoby samotne z miasta Chodzieży oraz zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Chodzieży Piotr Witkowski, Ks. Prałat, proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Św. Floriana w Chodzieży Ireneusz Szypura, Superintendent pastor Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Chodzieży Sławomir Rodaszyński, Prezbiter Kościoła Zielonoświątkowego w Chodzieży Krzysztofa Kuczer. Polski Związek Działkowców Okręg w Pile reprezentował Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile. Wszystkich uczestników Wigilii Ekumenicznej powitał Prezes Zarządu ROD Adam Daszkowski - członek OZ PZD stwierdzając, że te wigilijne spotkania w ogrodzie stały się już tradycją. Czytaj dalej.

04.12.2018

Zmiana w zakresie PIT dotyczy również ROD

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa o PIT), jednostki organizacyjne PZD, w tym rodzinne ogrody działkowe, są tzw. płatnikami - rozliczają podatki od wynagrodzeń, umów zleceń itp. 4 października br. uchwalono istotną dla ROD nowelizację przepisów tej ustawy. Czytaj więcej.

02.12.2018

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Krokus” w Wysokiej ma swoją siedzibę

Rodzinny Ogród Działkowy „Krokus” w Wysokiej jest ogrodem w którym działki posiadają 82 rodziny działkowe. Działki są pięknie zagospodarowane i utrzymane. Jednak Zarząd ogrodu nie posiadał swojej siedziby. W 2018roku działkowcy zdecydowali o zakupie działki z altaną celem jej adaptacji na biuro dla zarządu ogrodu. Okręgowy Zarząd PZD w Pile działając na podstawie Uchwały nr 106/2018 Krajowego Zarządu PZD opracował i przyjął Program budowy siedzib dla Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ROD Okręgu Pilskiego. Adaptacja altany na potrzeby biura w tym ogrodzie po dokonanej ocenie przez okręgowy zarząd została ujęta w programie budowy siedzib. Czytaj więcej.

02.12.2018

Jubileusz 40-lecia ROD „Krokus” w Mirosławiu

W dniu 1 grudnia 2018 roku działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Krokus” w Mirosławiu świętowali jubileusz 40-lecia powstania ogrodu. Na zaproszenie Zarządu ROD na uroczystość do świetlicy zakładowej przybyli licznie działkowcy oraz zaproszeni goście: Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile, Marek Kamiński członek Zarządu Powiatu Pilskiego reprezentował Starostę Pilskiego Eligiusza Komarowskiego oraz Roman Wrotecki Burmistrz Miasta Ujście. Prezes Zarządu ROD Krzysztof Lechowicz powitał wszystkich gości. Historię ogrodu, który został założony w 1978 roku z inicjatywy Przewodniczącego Rady Zakładowej dla pracowników Wytwórni Podkładów Strunobetonowych - przedstawiła Marianna Zdrojewska, która od początku ogrodu jest członkiem Zarządu ROD. Czytaj więcej.

29.11.2018

Narada instruktorów ds. ogrodniczych

W Warszawie, w dniach 26–27 listopada odbyła się ogólnopolska narada instruktorów ds. ogrodniczych OZ PZD oraz przedstawicieli instruktorów krajowych społecznej służby instruktorskiej (SSI). Czynnie uczestniczyli w niej także redaktorzy miesięczników „Działkowiec” i „Mój Ogródek”. Naradzie przewodniczył prezes Związku Eugeniusz Kondracki w towarzystwie Stanisława Zawadki – wiceprezesa Związku. Czytaj więcej.

22.11.2018

Czy działkowiec może zamontować furtkę w ogrodzeniu?

W trosce o efekt końcowy korzystamy z profesjonalnego sprzętu oraz współpracujemy z renomowanymi gospodarstwami szkółkarskimi.Staramy się, aby każdy, stworzony przez nas ogród, był niepowtarzalny, dostosowany do Państwa oczekiwań, by mógł cieszyć swym pięknem przez wiele lat. Stawiamy na profesjonalizm, uczciwość i rzetelność. Czytaj więcej.

22.11.2018

Czytajcie „działkowca”!

Nie przegapcie najnowszego, grudniowego numeru „działkowca”, który właśnie pojawił się w sprzedaży! W tym największym piśmie ogrodniczym na rynku znajdziecie m.in. wspaniałe świąteczne inspiracje i wiele innych aktualnych i praktycznych tematów przystających do specyfiki ogrodów działkowych! Czytaj więcej.

22.11.2018

Czy prezes zarządu ROD może sam wykonywać przelewy? (sprawy z dyżurów telefonicznych)

Zgodnie ze Statutem PZD, zarząd ROD prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD (sprawy zwykłego zarządu), a w szczególności gospodaruje i rozporządza środkami finansowymi ROD (§ 72 pkt 19 Statutu PZD). Czy prezes zarządu ROD może sam robić przelewy, czy potrzebuje zgody drugiej osoby? Czytaj więcej.

20.11.2018

Grudniowy „Mój Ogródek” w sprzedaży od 20 listopada!

Zachęcamy do czytania dodatku świątecznego – przewodnika, w którym znaleźć można zarówno receptę na udaną świąteczną atmosferę, a także atrakcyjne pomysły i inspiracje na bożonarodzeniowe dekoracje. W numerze znaleźć można także kontynuację gatunków dla opornych, 10 przykazań na zdrowie oraz rośliny na ekstremalne pogody. Czytaj więcej.

14.11.2018

Działkowcy Okręgu Pilskiego w obchodach 100-lecia odzyskania naszej niepodległości

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej. W latach pierwszej wojny światowej (1914-1918) wystąpiły sprzyjające okoliczności dla sprawy polskiej. Gdy w październiku i listopadzie kończyła się wojna na Zachodzie i nastąpił rozpad Austro-Węgier, Polacy przystąpili do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych instytucji państwowych. Uwolniony przez Niemców Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 r. przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej przyjmując funkcję Naczelnika Państwa. Rozpoczął się nowy etap w historii Polski. W Pile uroczystości rozpoczęto...czytaj dalej.

08.11.2018

Apel PZD do Zarządów ROD i działkowców

Okręgowy Zarząd PZD w Pile apeluje o godne uczczenie i udział w uroczystościach jubileuszowych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Historia i rozwój ogrodnictwa działkowego jest nierozerwalnie związana z rozwojem Państwa Polskiego. Prosimy o wywieszenie w ROD flag narodowych i związkowych 11 listopada br.

08.11.2018

Ogrody działkowe w Hiszpanii

Od samego początku rolnictwo w Hiszpanii było stylem życia i trwałym symbolem tożsamości. Dlatego służące uprawie ogrody miejskie nie są nowe w Hiszpanii. Historia pokazuje, że w rzeczywistości były one obecne we wszystkich kulturach, które przeszły przez ten region (Rzymianie, Wizygoci, Arabowie, itp.), co wzbogaciło zarówno dziedzictwo historyczne jak i dziedzictwo kulturowe i gastronomiczne Hiszpanii. Czytaj więcej.

31.10.2018

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30.10.2018 r. w sprawie obsługi prawnej ROD i działkowców

Jednym z priorytetowych zadań Polskiego Związku Działkowców jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz działkowców, zarządów i komisji rewizyjnych ROD. W tym celu, PZD zatrudnia prawników i radców prawnych, którzy posiadając wysokie kwalifikacje i doświadczenie są w stanie wspierać prawnie ROD we wszelkich dziedzinach jego działalności. Czytaj więcej.

30.10.2018

Przewodnik „RODO w ROD”

Obowiązek wypełnienia nowych wymogów z zakresu ochrony danych osobowych nie ominął również ogrodów działkowych. PZD opracowało stosowne regulacje, jednak nowa i dosyć skomplikowana materia powoduje, że ich wdrożenie nadal sprawia wiele problemów. Dlatego PZD opracował przewodnik dedykowany dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD, który w przystępny sposób opisuje, jak w ROD zrealizować najważniejsze zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych. Zamieszczono w nim także zbiór wszystkich wewnętrznych aktów prawnych dotyczących danych osobowych oraz wzory dokumentów, m.in. projekty uchwał zarządu ROD, upoważnień, oświadczeń, zawiadomień. Czytaj więcej.

30.10.2018

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dystrybucji Regulaminu ROD z dnia 30.10.2018 r.

W trosce o efekt końcowy korzystamy z profesjonalnego sprzętu oraz współpracujemy z renomowanymi gospodarstwami szkółkarskimi.Staramy się, aby każdy, stworzony przez nas ogród, był niepowtarzalny, dostosowany do Państwa oczekiwań, by mógł cieszyć swym pięknem przez wiele lat. Stawiamy na profesjonalizm, uczciwość i rzetelność. Czytaj więcej.

26.10.2018

Stanowisko Krajowej Rady PZD w sprawie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

"11 listopada 1918 r. Polska po 123 latach zaborów i niewoli odzyskała niepodległość i powróciła na mapy Europy. Ponad 120-letnia historia ruchu działkowego w Polsce w dużej części przypadła na okres niepodległości kraju. Krajowa Rada PZD podkreślając duże znaczenie tego jubileuszu stwierdza, że jubileuszowe wydarzenia oraz obchody patriotyczne organizowane przez Państwo Polskie są bliskie Związkowi, a zatem zwraca się do działkowców i ich rodzin oraz struktur związkowych o wzięcie udziału w państwowych i samorządowych działaniach patriotycznych, które mają uświetnić jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości "- czytamy w Stanowisku. Czytaj więcej.

26.10.2018

Komunikat Krajowego Zarządu w sprawie wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań...

Krajowy Zarząd PZD w dniu 25 października 2018 roku uchwałą nr 455/2018 przyjął wytyczne określające zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2019 dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD oraz wzory druków do przeprowadzania tych zebrań. Wytyczne będą bardzo przydatne w przygotowaniu i przeprowadzeniu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2019. Razem z wytycznymi Krajowy Zarząd PZD przyjął również wzory druków, czyli projekty uchwał, regulaminu zebrania, projekty protokołów komisji walnego zebrania do wykorzystania przy organizacji i podczas posiedzenia. Czytaj więcej.

23.10.2018

Czytajcie „działkowca”!

Uwaga: już w sprzedaży listopadowy numer „działkowca”. W największym piśmie ogrodniczym na rynku znów znalzało się mnóstwo atrakcyjnych tematów, m.in. praktyczne porady na temat najważniejszych prac przed zimą, a także wiele ciekawych inspiracji na kolejny sezon! Czytaj więcej.

21.10.2018

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile

19 października 2018 r. obradowała Okręgowa Rada PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Głównymi tematami posiedzenia było: nowy Regulaminu Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady PZD, informacja z narady Krajowej Rady PZD dla Prezesów i Dyrektorów Biur w dniach 26/27 września 2018 r., tematyka planowanych szkoleń dla Prezesów, Sekretarzy i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD, informacja z posiedzenia Sejmiku Województwa Wlkp. i in. Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgowej Rady PZD Marian Praczyk. Czytaj więcej.

19.10.2018

Listopadowy „Mój Ogródek” w sprzedaży od 19 października!

W najnowszym numerze przedstawiamy gatunki dla opornych, czyli dla tych działkowców, którzy z jakiś przyczyn nie mają czasu na prace ogrodnicze, a chcą aby ich działka była piękna przez cały sezon. Co jeszcze znalazło się w listopadowym numerze? Czytaj więcej.

18.10.2018

Sprawy z dyżurów telefonicznych

W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na kolejne dwa pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru prawników Krajowego Zarządu tj. Jak wygląda procedura przekazania działki przez matkę (ojca) na rzecz pełnoletniego syna (córki)?, Jak wygląda procedura pozbawienia prezesa funkcji w zarządzie ROD? Czytaj więcej.

10.10.2018

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w sprawie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Sejmikowi i naszym okręgowym zarządom w Poznaniu, Kaliszu i Pile gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju ogrodów z pożytkiem dla działkowców, mieszkańców miast Wielkopolski i naszych miast. Krajowy Zarząd PZD. Czytaj więcej.

10.10.2018

Trzcianeccy działkowcy na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Pomnik Niepodległości

9 października br. w Trzciance odbyła się uroczystość związana z wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę Pomnika Niepodległości. W uroczystości wzięli udział działkowcy oraz delegacje z Rodzinnych Ogrodów działkowych w Trzciance na czele z Marianem Praczykiem Prezesem Okręgu w Pile. Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela z udziałem pocztów sztandarowych, w tym pocztu Okręgu PZD i chóru "Pasjonata". Czytaj więcej.

09.10.2018

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w sprawie Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 24 września 2018 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Sejmik w swoim stanowisku wyraża głęboką troskę o rozwój i byt ogrodów działkowych na terenie województwa wielkopolskiego. Sejmik porusza takie problemy jak:..czytaj więcej. Zapraszamy do zapoznaia sie z treścią uchwały. UCHWAŁA.

07.10.2018

Ostatnie pożegnanie Śp. Jerzego Golona

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas na wieczny spoczynek Śp. Jerzy Golon, były członek Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile i były wieloletni Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Słowackiego w Rogoźnie. Przez wiele lat społecznie wykonywał swoje obowiązki dla dobra działkowców, ogrodów działkowych okręgu pilskiego oraz Związku. Za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych oraz współudział w tworzeniu, umacnianiu oraz obronie Związku był wyróżniany odznaczeniami związkowymi w tym Medalem Jubileuszowym z okazji 120 lat ogrodów działkowych w Polsce.

05.10.2018

SPOTKANIE PLENEROWE ‘’Kolory i słowa jesieni’’

Ogrody działkowe od lat wkomponowują się w obraz polskich miast i miasteczek, stanowiąc ich nieodłączną część. I słusznie. Mowa tu nie tylko o samych działkowcach, ale również o osobach z zewnątrz, dla których pobyt na działce stanowi swoisty element terapii. Istotą funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych jest przecież m.in. realizowanie celów, których nie można przeliczyć na żadne dobra ekonomiczne, bo same w sobie stanowią one wartości wyższego rzędu. Zapewne większość z nas „rodzinne ogrody działkowe” utożsamia sobie przede wszystkim z zielenią, ciszą, spokojem i wypoczynkiem, a to przecież tylko część z całej gamy walorów, jakie daje nam działka. Polski Związek Działkowców za punkt honoru przyjął sobie takie funkcjonowanie ROD, by te wpisywały się w jego filozofię integrowania społeczeństwa z uwzględnieniem całego jego przekroju. Czytaj więcej.

04.10.2018

Wdrażanie systemu komputerowego DGCS PZD System w ROD okręgu pilskiego

W dniach 2-3 października 2018 r. w Pile odbyło się zorganizowane przez Okręg w Pile szkolenie związane z wdrażaniem programu komputerowego DGCS PZD System dedykowanego dla rodzinnych ogrodów działkowych. Szkolenie prowadził p. Krzysztof Szymański koordynator ds. DGCS. Celem szkolenia było przybliżenie zasad funkcjonowania programu. W szkoleniu uczestniczyli prezesi, księgowi, skarbnicy, sekretarze i in. – łącznie 42 osoby z 24 ROD. Każdy przedstawiciel ROD przybył z laptopem. Sprawdzono poprawność instalacji programu oraz wprowadzono najnowsze aktualizacje. Prowadzący szkolenie omówił zasady obsługi programu i zaprezentował wszystkie jego możliwości. Odpowiadał na pytania uczestników i pomagał w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Czytaj więcej.

01.10.2018

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie objęcia ROD programami krajowymi i lokalnymi...

Jednym z tematów podjętych przez Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 25.09 br. była intensyfikacja działań PZD zmierzających do rozwoju ROD. Po szczegółowym omówieniu sytuacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz analizie podejmowanych przez PZD działań mających na celu zaspokajanie potrzeb Ogrodów i działkowców Krajowy Zarząd PZD uznał za konieczne skierowanie do 6 ministrów, tj. Ministra Rodziny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju apelu o dostrzeżenie możliwości Rodzinnych Ogrodów Działkowych i włączenie Polskiego Związku Działkowców do obecnie funkcjonujących programów, mogących przyczynić się do zintensyfikowania rozwoju ROD. Czytaj więcej.

26.09.2018

„Dzień Korbola” w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Łobżenicy

W niedzielę 23 września na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Łobżenicy odbył się piknik działkowy „Dzień Korbola” - dzień dyni. Honorowy patronat nad uroczystością objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Imprezę współorganizowało Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy. Projekt był zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej Gminy Łobżenica. Uroczystość rozpoczął przekazując pamiątkowy dyplom, członek Okręgowego Zarządu PZD w Pile pan Andrzej Kierzkowski wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Łobżenicy panem Aleksandrem Tadychem i Prezesem ROD w Łobżenicy Robertem Mrotkiem. Czytaj więcej.

22.09.2018

Czytajcie „działkowca”!

W sprzedaży jest już najnowszy – październikowy numer „działkowca” – największe pismo ogrodnicze na rynku, wypełnione mnóstwem atrakcyjnych i aktualnych tematów przygotowanych z myślą o zróżnicowanych potrzebach Czytelników i przystających do specyfiki ogrodów działkowych! Czytaj więcej.

21.09.2018

PAŻDZIERNIKOWY „Mój Ogródek” w sprzedaży od 20 WRZEŚNIA! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom

W najnowszym „Moim Ogródku” pomożemy zakończyć sezon w ogrodzie warzywnym. Podpowiemy, jakie prace nas czekają w tym okresie – co wykopujemy, a co jeszcze z powodzeniem uprawiamy? Doradzimy jak krok po kroku wykonać własne sadzonki z krzewów. To propozycja dla cierpliwych, którzy dbają o budżet domowy. W bieżącym numerze skutecznie walczymy z mrówkami na działce. Planujemy szybki żywopłot i sadzimy powojniki. Czytaj więcej.

21.09.2018

Piknik w ROD im. Szczepana Pieniążka w Pile

Dnia 8 września 2018 roku w Pile odbyła się uroczystość 40-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Szczepana Pieniążka, kolejny piknik z okazji Dni Działkowca. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Starosta Pilski Pan Eligiusz Komarowski, który objął honorowym patronatem jubileusz, członek zarządu Starostwa Pilskiego Pan Przemysław Pochylski oraz przedstawiciel Zarządu Okręgu PZD - Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD w Pile Pan Czesław Wiśniewski. Prezes ROD im. Szczepana Pieniążka Brunon Semrau powitał przybyłych gości, a szczególnie działkowców, którzy uprawiają swoje działki od początku powstania ogrodu – 40 lat. W swoim wystąpieniu przedstawił historię ogrodu. Czytaj więcej.

19.09.2018

Święto działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Czarnkowie

W minioną sobotę, 15 września, w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Stanisława Staszica w Czarnkowie obchodzono Dzień Działkowca 2018. To tradycyjne dożynki działkowe. Podsumowaliśmy w czasie naszego święta miniony roku który nie był łatwy, po ubiegłorocznych ulewach ten rok nie był dla łaskawy. Zmagaliśmy się z suszą i upałami, zmuszeni byliśmy regulować zużycie wody, ale coś wyrosło. Zbiory zaprezentowano na wystawie naszych owoców i warzyw. Dzień Działkowca obchodzony w ROD im. Stanisława Staszica w Czarnkowie to już tradycja. Zawsze odbywa się bardzo uroczyście, uczestniczą w nim zaproszeni goście, a prezes ROD Wojciech Urban wraz z Zarządem przygotowali wiele atrakcji. Czytaj więcej.

17.09.2018

Obchody 79 rocznicy Agresji ZSRR na Polskę oraz 100-lecie Związku Inwalidów Wojennych RP

Dziś 17 wreśnia 2018 roku mija 79. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Przy pomniku Ofiar Stalinizmu przy ul. Witaszka w Pile spotkaliśmy się po raz kolejny. 17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski. Wśród licznych delegacji wiązankę kwiatów złożyła delegacja Polskiego Związku Działkowców Okręgu Pilskiego. Czytaj więcej.

14.09.2018

W Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o ogrodnictwie działkowym

Na nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Wielkopolskiego, która miała miejsce 10 września br. dyskutowano o rodzinnych ogrodach działkowych w naszym województwie. To bezprecedensowa, bo pierwsza w historii Sejmiku debata poświęcona w całości funkcjonowaniu rodzinnych ogrodów działkowych, zgromadziła na sali sesyjnej Urzędu grupę około 150 reprezentantów ogrodów działkowych z terenu całej Wielkopolski. Czytaj więcej.

14.09.2018

Jubileusz w Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Belferek" w Pile

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Belferek" uroczyście obchodzili w dniu 8 września 2018 roku jubileusz 40 - lecia powstania ogrodu. Świętowanie rozpoczęto od wciągnięcia flagi Związku i odegraniem hymnu Polskiego Związku Działkowców. Prezes ROD Jan Ficerman bardzo serdecznie powitał przybyłych na uroczystość działkowców z rodzinami oraz zaproszonych gości: Marię Fojt Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, Eligiusza Komarowskiego Starostę Pilskiego, który objął imprezę patronatem, Piotra Głowskiego Prezydenta Miasta Piły, Marię Kubica Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Pile, Lucjana Szutkowskiego Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Pile oraz Zdzisławę Karpińską Radną Rady Miejskiej w Pile. Czytaj więcej.

13.09.2018

Działkowcy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dożynkach

W sobotę 8 września 2018 r. działkowcy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na czele z Marianem Praczykiem - Prezesem OR PZD w Pile uczestniczyli w Powiatowo-Gminnym Święcie Plonów organizowanym w Rychliku. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców całego powiatu. Działkowcy byli widoczni również na tym święcie. Piękne stanowisko przygotował zarząd i działkowcy z ROD „ Słonecznik” w Trzciance. Podsumowano konkursy, a wśród nich konkurs na „Najpiękniejszy kosz dożynkowy” i tutaj laureatem został kosz wykonany przez działkowców z ROD „Kolejarz” z Czarnkowa. Wśród wyróżnionych znalazły się kosze z ROD „Janka z Czarnkowa” i ROD im. Stanisława Staszica w Czarnkowie. Wyróżnione ogrody otrzymały dyplomy i upominki w postaci hoteli dla owadów zapylających. Czytaj więcej.

13.09.2018

Dzień Działkowca w ROD „Malina" w Ujściu

31 sierpnia 2018 roku Zarząd ROD „Malina" w Ujściu zaprosił działkowców z rodzinami na piknik z okazji Dnia Działkowca, który odbył się na terenie ogólnym ROD. Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego. W imprezie uczestniczyła Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile, Zastępca Starosty Pilskiego Stefan Piechocki oraz Burmistrz Ujścia Roman Wrotecki. Czytaj więcej.

12.09.2018

  Rodzinny Ogród Działkowy im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy zaprasza na "DZIEŃ KORBOLA"

10.09.2018

Pilscy działkowcy na dożynkach

9 września 2018 r. delegacja PZD Okręgu Pilskiego oraz kilkunastoosobowa delegacja działkowców reprezentowała miasto Piłę na czele z Marianem Praczykiem – Prezesem, Marią Fojt - Wiceprezesem Okręgu i Czesławem Wiśniewskim - Przewodniczącym Kolegium Prezesów w Pile na dożynkach powiatowych. Pilskie dożynki zostały połączone z Festiwalem Kuchni „Pilskie Smaki”, dzięki czemu można było spróbować wielu lokalnych specjałów. Dożynki rozpoczęto mszą św. w kościele pw. Świętej Rodziny skąd korowód dożynkowy przeszedł ulicami miasta na stadion przy ul. Okrzei. Czytaj więcej.

07.09.2018

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie nowelizacji ustawy „śmieciowej”

W dniu 3 września br. do jednostki krajowej PZD wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, jej celem jest uproszczenie i ujednolicenie systemów gospodarowania odpadami, zwiększenie kontroli nad sposobem gospodarowania odpadami i poziomu selektywnego zbierania i recyklingu. Czytaj więcej.

07.09.2018

XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD

W Warszawie w dniu 6 września 2018 roku odbyło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu, oprócz członków KR PZD, wzięła udział Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt oraz prezesi 4 okręgów niebędący członkami KR PZD. Pierwszym omawianym tematem były zbliżające się wybory samorządowe. Prezes PZD omawiając temat przypomniał, że KR PZD na XX posiedzeniu w dniu 14 marca br. wypowiedziała się w sprawie wyborów samorządowych. Czytaj więcej.

07.09.2018

Działkowcy na dożynkach w Krzyżu Wlkp.

1 września 2018 r. w Krzyżu Wlkp. odbyły się dożynki gminne. Czynny udział w uroczystościach wzięli udział działkowcy z ROD „Kolejarz” i „Bratek”. Działkowcy dostarczyli w darze od swoich członków zebrane plony, z których wykonano dekoracje obrazujące różnorodność owoców, warzyw i kwiatów. Członkowie obu ogrodów czynnie uczestniczyli w ustawianiu dekoracji i prezentowanych plonów. Czytaj więcej.

03.09.2018

Okręgowy Dzień Działkowca Okręgu PZD w Pile na ziemi Chodzieskiej

W dniu 1 września 2018 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nad jeziorem miejskim w Chodzieży odbyły się tegoroczne Okręgowe Dni Działkowca. Współorganizatorem Okręgowych Dni Działkowca był Starosta Chodzieski Julian Hermaszczuk oraz Burmistrza Miasta Chodzieży Jacek Gursz. Imprezie towarzyszyła wystawa plonów dziewięciu chodzieskich rodzinnych ogrodów działkowych pn. KORSO oraz wystawa producentów żywności ziemi chodzieskiej w ramach Festiwalu Smaki Ziemi Chodzieskiej. Swoje stoisko wystawiło również Koło Pszczelarzy z Chodzieży. Czytaj więcej.

03.09.2018

Chodziescy działkowcy uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej

W dniu 1 września 2018 roku działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Chodzieży uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej, która tragicznie doświadczyła nasz kraj. Uroczystości odbyły się przy pomniku Poległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność w Chodzieży. Polski Związek Działkowców Okręg w Pile wystawił sztandar. Delegacja reprezentowana przez: Prezesa Okręgu PZD Mariana Praczyka, Wiceprezes Okręgu PZD Marię Fojt, Adama Daszkowskiego członka OZ PZD, Jana Stefańczyka Przewodniczącego Kolegium Prezesów miasta Chodzieży, Wojciecha Wrzeszcz Prezesa ROD „Zielony Zakątek" w Chodzieży, Halinę Laskowską - Prezes ROD 550-lecia m. Chodzieży i Bogdana Kubackiego Prezes ROD Pod Gruszą w Chodzieży złożyła wiązankę kwiatów. Czytaj więcej.

03.09.2018

Delegacja z ROD „Krokus” w Wysokiej na dożynkach w Bądeczu

2 września 2018 r. Prezes Grzegorz Siemaszko i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej z ROD „Krokus” w Wysokiej reprezentowali ogród na dożynkach gminnych. Wieś Bądecz była gospodarzem tegorocznego święta plonów rolników z gminy Wysoka. Przepiękny kosz dożynkowy był dziełem p. Elżbiety Jóźwiak członka zarządu ogrodu. Czytaj więcej.

02.09.2018

Dni Działkowca Okręgu Pilskiego 1 września 2018 r. w Chodzieży - galeria zdjęć oglądaj tutaj.

02.09.2018

Działkowcy z Rogoźna na dożynkach gminnych w Kaziopolu

W sobotę 1 września 2018 r. w Kaziopolu odbyło się święto plonów gminy Rogoźno. Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych i paradą traktorów po której odprawiono mszę świętą dziękczynną. Swoje wieńce na ręce Burmistrza Romana Szuberskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Janusa oraz starostów dożynek Lidii Milke i Witolda Wilhelma złożyły poszczególne sołectwa oraz działkowcy z Rogoźna. Uroczystości dożynkowe zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz powiatu obornickiego - burmistrzowie i wójtowie gmin sąsiednich oraz posłowie na Sejm RP Adam Szejnfeld i Krzysztof Paszyk. Czytaj więcej.

02.09.2018

Pilscy działkowcy uczcili 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej

79 lat temu Niemcy zaatakowały Polskę - tak rozpoczęła się II wojna światowa, będąca najkrwawszym konfliktem w dziejach ludzkości. W dniu 1 września 2018 r. w Pile uczczono to wydarzenie składając kwiaty pod pomnikiem przy pl. Zwycięstwa. Wśród licznych delegacji wiązankę kwiatów złożyła delegacja Polskiego Związku Działkowców Okręgu Pilskiego. Delegację reprezentowali kol. Bożena Knapik Wiceprezes ROD „Belferek” w Pile i kol. Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Za Parkiem” w Pile. Czytaj więcej.

31.08.2018

 II Targi Producentów Żywności Ziemi Chodzieskiej oraz Okręgowy Dzień Działkowca w Chodzieży. Wszystko to razem, 1 września na terenie MOSiR w Chodzieży. Wieczorem koncert Don Vasyl Junior & Cyganskie Gwiazdy. Zapraszają Starosta Chodzieski Julian Hermaszczuk, Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz oraz Polski Związek Działkowców.

31.08.2018

Jubileusz 80-lecia ROD im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu

W sobotę 11 sierpnia w ROD im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu odbył się Jubileusz 80-lecia Ogrodu. Uroczystość rozpoczęła się w strugach deszczu, jednak pogoda bywa łaskawa dla działkowców i po godzinie wyjrzało słońce, które zachęciło działkowców do wspólnego biesiadowania. Na zaproszenie Prezes Zarządu ROD Elżbiety Rożnowskiej w uroczystości udział wzięli Wicestarosta Wągrowiecki Michał Piechocki, Burmistrz Miasta Wągrowiec Krzysztof Poszwa, Prezes OR PZD w Pile Marian Praczyk, Kierownik Rewiru Dzielnicowych aspirant Rafał Jaworski, sierżant sztabowy Tomasz Nowak, Prezes ROD Kolejarz Piotr Kostecki oraz licznie zgromadzeni działkowcy ze swoimi rodzinami. Czytaj więcej.

28.08.2018

Działkowcy ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy ma dożynkach

Po raz kolejny działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Łobżenicy brali udział w korowodzie dożynkowym i dożynkach gminnych, podczas których zorganizowali stoisko promocyjne ROD i PZD. Tegoroczne Święto Plonów w Łobżenicy odbyło się w atmosferze radości i słonecznej pogody. Korowód dożynkowy przeszedł ulicami miasta, prezentując wszystkie gminy, biorące udział w dożynkach. Czytaj więcej.

28.08.2018

Krajowe Dni Działkowca 2018 r.

Dnia 25 sierpnia 2018 roku w hotelu Sungate Airport w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Krajowych Dni Działkowca. Obecnych było ponad 300 zaproszonych gości – przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Krajowej Rady PZD, Krajowej Komisji Rewizyjnej, a także przedstawiciele 26 okręgów PZD, członkowie zarządów ROD, zasłużeni działkowcy oraz uczestnicy konkursów krajowych. Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny „Bene”. Czytaj więcej.

27.08.2018

Jubileusz 40-lecia ROD „Wypoczynek” w Pile

25 sierpnia 2018 r. w Pile przy Różanej Drodze, odbyła się wspaniała uroczystość z okazji Dnia Działkowca, połączona z 40-leciem ROD „Wypoczynek”. Imprezę zaszczycili swoją obecnością: Senator RP – Mieczysław Augustyn, Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski, który objął honorowym patronatem jubileusz, radna Rady Powiatu – Agnieszka Magnucka, etatowy członek Zarządu – Przemysław Pochylski, Wiceprezydent Miasta Piły – Krzysztof Szewc a także przedstawiciele Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców – Prezes – Marian Praczyk i Andrzej Kierzkowski oraz księgowa ogrodu – Jadwiga Gańko. Gości oraz działkowców z rodzinami i przyjaciółmi przywitał Prezes ROD „Wypoczynek” Łucjan Bartosch, który zapoznał uczestników uroczystości z historią Ogrodu. Czytaj więcej.

24.08.2018

Dzień Działkowca w ROD im. K. Libelta w Gołańczy

Piękna słoneczna pogoda, głośne dźwięki muzyki, płynące ponad ogrodem zachęcały do przybycia na piknik w dniu 18 sierpnia 2018. Piknik z okazji Dnia Działkowca zorganizował Zarząd Stowarzyszenia PZD ROD im. K. Libelta w Gołańczy. Prezes Zarządu p. Ryszard Rykała powitał zaproszonych gości w osobach: Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz p. Mieczysława Durskiego wraz z małżonką, p. Annę i Sławomira Gawrysiak, naszych seniorów: p. Marię Pociecha, p. Genowefę i Ignacego Pauszek oraz wszystkich zebranych. Piknik jest szczególną okazją do integracji członków, dlatego prezes przedstawił nowych członków PZD w osobach: p. Małgorzatę i Sławomira Zawiszewskich, p. Aldonę Łosiewicz z mężem, p. Jacka Radeckiego, p. Justynę i Jerzego Grygiel, p. Alinę Kozieł, p. Damiana Pawłowskiego. Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował Zarządowi za współpracę życząc wszystkim zdrowia, pogody ducha, obfitych plonów, czynnego wypoczynku oraz wesołej zabawy na łonie natury. Spotkanie poprowadził z-ca prezesa p. Rafał Romel. Piknik to okazja do składania życzeń, podziękowań i nagradzania aktywnych działkowców. Czytaj więcej.

24.08.2018

21.08.2018

Piknik w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Krokus” w Wysokiej

W sobotę 18 sierpnia 2018 roku działkowcy z rodzinami spotkali się na terenie ogrodu na festynie aby uczcić jubileusz 35- lecia powstania ogrodu. Przybyłych działkowców i zaproszonych gości powitała Wiceprezes Zarządu ROD pani Sylwia Szalska w osobach: Maria Fojt - Wiceprezes Okręgu PZD, Kazimierz Wasiak Przewodniczący Rady Powiatu w Pile, Eligiusz Komarowski Starosta Pilski oraz Marek Madej Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka. Prezes ROD Grzegorz Siemaszko przedstawił krótka historię ROD. Poinformował o realizowanej adaptacji zakupionej altany ogrodowej na biuro Zarządu ROD i otrzymanej dotacji na ten cel z Krajowej Rady PZD. Działkowcy oklaskami podziękowali za otrzymaną pomoc finansową. Następnie Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile odniosła się do osiągnięć ROD oraz działaczy, którzy budowali infrastrukturę ROD oraz przestrzegali zagospodarowania ogrodu zgodnie z planem. Czytaj dalej.

21.08.2018

Dzień Działkowca w ROD „Spółdzielca” w Trzciance

W dniu 4 sierpnia działkowcy z rodzinami z ROD „Spółdzielca” w Trzciance obchodzili Dzień Działkowca. Impreza odbyła się na zmodernizowanym terenie ogólnym ogrodu. Prezes Zarządu ROD pan Sebastian Zdanowski podczas festynu podsumował dokonania inwestycyjne ogrodu. Ogród w bieżącym roku musiał zmienić zasilane w wodę do celów ogrodniczych. O pomoc Zarząd ROD wspólnie z Okręgiem PZD w Pile zwrócił się do władz miasta Trzcianki. Burmistrz Miasta Krzysztof Czarnecki szybko rozwiązał problem i doprowadzono wodę miejską do ogrodu. Zarząd również otrzymał pomoc finansową z Krajowej Rady PZD na adaptację altany ogrodowej na biuro Zarządu ROD. Prezes ROD za okazaną pomoc podziękował uczestniczącym w imprezie Marii Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile i Związkowi oraz Burmistrzowi Trzcianki Krzysztofowi Czarneckiemu. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach pogratulowali wszystkim członkom Zarządu ROD i działkowcom efektów ich pracy. Życzyli działkowcom dobrych plonów z działek a Zarządowi ogrodu realizacji przyjętych zamierzeń remontowych i inwestycyjnych. Czytaj więcej.

21.08.2018

Czytajcie „działkowca”!

Nie przegapcie najnowszego, wrześniowego numeru „działkowca”, który dostępny jest już w sprzedaży! To największe pismo ogrodnicze na rynku wypełnione jest mnóstwem atrakcyjnych tematów – aktualnych i przystających do specyfiki ogrodów działkowych oraz polskich warunków klimatycznych! Czytaj więcej.

20.08.2018

Piknik z okazji Dnia Działkowca w Wyrzysku

W sobotnie popołudnie, 18 sierpnia 2018 roku, wyrzyscy działkowcy bawili się na pierwszym pikniku z okazji Dnia Działkowca. Uczestników i zaproszonych gości powitał prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pod Słonecznikiem" w Wyrzysku Roman Czerwiński. W imprezie uczestniczyła Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska oraz prezes Zarządu Okręgowego w Pile Marian Praczyk. - Gratuluję zarządowi podjęcia się organizacji tej imprezy. Myślę, że dzisiejszym dniem tworzymy nową historię ogrodów działkowych w Wyrzysku, bo mam nadzieję, że da on początek kolejnym spotkaniom. Cieszę się ogromnie, że mamy takie miejsce w samym sercu miasta, gdzie jest zieleń i gdzie są pozytywnie do świata nastawieni ludzie – mówiła burmistrz Bogusława Jagodzińska. Czytaj więcej.

20.08.2018

Dzień Działkowca w ROD ,,Zalesie”w Pile

W upalne sobotnie popołudnie 18.08.2018r. w ROD ,,Zalesie” odbył się tradycyjny piknik rodzinny z okazji Dnia Działkowca. Prezes ROD Andrzej Krogulec przywitał zaproszonych gości i zebranych uczestników – działkowców z rodzinami i przyjaciółmi. Okręgowy Zarząd PZD reprezentowała pani Maria Fojt – wiceprezes zarządu. Na uroczystości przybyli przedstawiciele miejskich i powiatowych władz samorządowych: pani Beata Dudzińska – wiceprezydent Miasta Piła, pani Maria Kubica – wiceprzewodnicząca Rady Miasta Piła, pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski, pan Dariusz Chrobak – Wójt Gminy Szydłowo. W krótkim wystąpieniu pani Maria Fojt podkreśliła wieloletnią owocną współpracę PZD i poszczególnych ogrodów z samorządami miasta i powiatu. W podobnym tonie wypowiadali się w/w samorządowcy. Po wystąpieniach gości rozpoczęła się biesiada połączona z tańcami, konkursami itp. Uroczystości trwały do późnych godzin wieczornych. Czytaj więcej.

20.08.2018

KORSO, czyli Święto Działkowców w Trzciance

W środę, 15 sierpnia br. trzcianeccy działkowcy obchodzili swoje święto. Na uroczystość Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki zaprosił Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Tradycyjne święto jest doskonałą okazją do zaprezentowania mieszkańcom miasta i gminy efektów całorocznej pracy działkowców w postaci warzyw, owoców i kwiatów. Piękne stoiska przygotowały wszystkie trzcianeckie Rodzinne Ogrody Działkowe: „RELAKS”, MALWA”, „TRANSPORTOWIEC”, „SŁONECZNIK” i „SPÓŁDZIELCA”. Czytaj więcej.

19.08.2018

Jubileusz 40-lecia ROD „Jastrobet” w Jastrowiu

18 sierpnia 2018 r. działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jastrobet” w Jastrowiu świętowali swój Jubileusz 40-lecia powstania ogrodu. W uroczystości wziął udział Andrzej Kierzkowski członek Okręgowego Zarządu PZD w Pile. Włodzimierz Robaszewski Prezes Zarządu ROD w swoim wystąpieniu nawiązał do historii powstania ogrodu, złożył życzenia działkowcom, podziękował władzom samorządowym i burmistrzowi Jastrowia za wsparcie w organizację Jubileuszu oraz kierownictwu Okręgu w Pile za pomoc w rozwiązywaniu działkowych problemów. Przedstawiciel Okręgu Andrzej Kierzkowski złożył życzenia i przekazał pamiątkowy puchar wraz z dyplomem od Prezesa Polskiego Związku Działkowców, czapeczki związkowe, znaczki organizacyjne oraz flagi związkowe, a od Prezesa Okręgu w Pile pamiątkowy grawerton. Czytaj więcej.

17.08.2018

WRZEŚNIOWY „Mój Ogródek” w sprzedaży od 20 SIERPNIA!

Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom! W najnowszym „Moim Ogródku” pomożemy dobrać gatunki na leśną działkę, tak aby rabaty prezentowały się bardzo naturalnie i nie wymagały większego nakładu pracy. Podpowiemy – jakie krzewy posadzić w ogródku, aby cieszyć się ich kwiatami dwa razy w czasie jednego sezonu. Poznajcie krzewy na bis, Wasza działka jest tego warta! Tylko u nas znajdziecie zalety i wady roślin zimozielonych. Zanim zdecydujecie się na ich uprawę warto poznać plusy i minusy z tym związane! W miesięczniku polecamy nietypowe komposty – z liści, trocin a nawet z kory. Sprawdźcie, do czego i do jakich „specjalnych” roślin można je wykorzystać! Zachęcamy do kolekcjonowania superdodatku – Zaprojektuj swój ogród. We wrześniowym wydaniu – Przedogródek! Kolekcjonując wszystkie części uzbieracie praktyczny poradnik w zakresie projektowania, jakiego nie ma na rynku! Czytaj więcej.

15.08.2018

Pilscy działkowcy na obchodach Święta Wojska Polskiego

Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzono ustawą z dnia 30 lipca 1992. Dzień ten upamiętnia rocznicę bitwy warszawskiej, stoczonej 15 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zwycięska bitwa powstrzymała pochód Armii Czerwonej na Zachód i uważana jest za jedno z największych bojowych osiągnięć polskiego oręża. Uroczystości 98 rocznicy Święta Wojska Polskiego w Pile odbyły się w dniu 14 sierpnia 2018 r. przy pomniku na Placu Zwycięstwa. Przedstawiciele władz miasta, powiatu, wojska oraz liczne delegacje złożyli wiązanki kwiatów. Delegacje pilskich działkowców reprezentowali: Maria Fojt Wiceprezes Okręgu, Genowefa Chomont Prezes Zarządu ROD „Gwda” oraz Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Za Parkiem”. Czytaj więcej.

15.08.2018

Dzień Działkowca w ROD „Pod Lipami” w Pile

11 sierpnia 2018 roku działkowcy ROD „Pod Lipami” w Pile świętowali Dzień Działkowca. Liczne grono działkowców uświetnili goście w składzie: Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Przemysław Pochylski oraz Zastępca Prezydenta Miasta Piły Beata Dudzińska. Okręg PZD w Pile reprezentowała Kierownik Biura – Iga Dmitroca. Otwarcia imprezy dokonał Prezes ROD „Pod Lipami” – Pan Marian Nowiński. Goście mieli okazję zwiedzić ogród, który w przyszłym roku obchodzić będzie swoje 40 – lecie istnienia i zapoznać się z jego ewentualnymi potrzebami. Czytaj więcej.

15.08.2018

Jubileusz 55 – lecia ROD „Jedność” w Pile

4 sierpnia działkowcy z ROD „Jedność” w Pile obchodzili zacny Jubileusz 55 – lecia istnienia ROD. Na uroczystości, prócz władz Okręgu: Prezesa Mariana Praczyka i Wiceprezes Pani Marii Fojt pojawili się także Prezydent Miasta Piły – Piotr Głowski oraz Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Obecni byli także przedstawiciele służb mundurowych - policji, straży pożarnej i straży miejskiej. W obecności Prezesa ROD – Andrzeja Wozińskiego odczytano okolicznościowe podziękowania, życzenia i gratulacje dla Zarządu ROD za działalność na rzecz upiększania miasta. Czytaj więcej.

15.08.2018

Dzień Działkowca w ROD „Malwa” w Pile

28 lipca 2018 roku działkowcy ROD „Malwa” w Pile hucznie obchodzili swoje święto. Na imprezie której patronem honorowym był Starosta Pilski Eligiusz Komarowski pojawili się również zaprzyjaźnieni Prezesi ROD, Prezydent Miasta Piły – Piotr Głowski oraz Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Przybyli również radni Miasta Piły: Marek Andruszkiewicz oraz Jan Szwedziński. Wśród zaproszonych gości była Wiceprezes Okręgu w Pile Maria Fojt, która przekazała informację o sytuacji w Związku oraz życzyła działkowcom obfitych plonów, realizacji wszystkich zamierzeń oraz wiele zadowolenia i satysfakcji z uprawianej działki. Wręczyła również odznaki najbardziej zasłużonym działkowcom. Impreza przy pięknej pogodzie trwała do późnych godzin wieczornych. Czytaj więcej.

15.08.2018

Wystawa KORSO 2018 w Pile

4 sierpnia 2018 r., po raz kolejny, spotkali się działkowcy z Piły zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców. Wystawa KORSO, pod patronatem Prezydenta Piły Piotra Głowskiego, odbyła się w najbardziej uczęszczanym przez mieszkańców miejscu na Placu Konstytucji 3 Maja.
Wystawę otworzył Przewodniczący Kolegium Prezesów Czesław Wiśniewski, który przywitał działkowców i wszystkich przybyłych na wystawę oraz zaproszonych gości: Piotra Głowskiego Prezydenta Piły, Eligiusza Komarowskiego Starostę Pilskiego, Mieczysława Augustyna Senatora RP, Wiesława Łyczykowskiego z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Mariana Praczyka Prezesa Okręgu PZD w Pile. Czytaj więcej.

15.08.2018

Ostatnie pożegnanie Śp. Ryszarda Zagórskiego

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 6 sierpnia 2018 roku odszedł od nas na wieczny spoczynek Śp. Ryszard Zagórski. Od 1981 roku członek Polskiego Związku Działkowców, w latach 1996 – 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” w Pile, od 1997 – 2011 roku był członkiem Okręgowego Zarządu PZD w Pile, przez dwie kadencje był Przewodniczącym Kolegium Prezesów w Pile. Przez wiele lat społecznie wykonywał swoje obowiązki dla dobra działkowców, ogrodów działkowych okręgu pilskiego oraz Związku. Za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych oraz współudział w tworzeniu, umacnianiu oraz obronie Związku wyróżniony Medalem Jubileuszowym z okazji 120 lat ogrodów działkowych w Polsce.

15.08.2018

Jubileusz ROD „Nafta” w Pile

Ponad 80 osób wzięło udział w obchodzonym Jubileuszu 55 – lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nafta” w Pile. Oficjalną część imprezy zainaugurowała Pani Jolanta Elicka, Prezes ogrodu. Opowiedziała również o historii ogrodu oraz o tym co udało się dotychczas zrealizować. W obchodach Jubileuszu licznie uczestniczyli działkowcy oraz goście: Marian Praczyk – Prezes Okręgu PZD w Pile, Przemysław Pochylski – członek Zarządu Powiatu, Piotr Głowski Prezydent Piły oraz Radni Rady Miasta Piły – Jacek Bogusławski i Lucjan Szutkowski . Obecni byli również Prezesi ROD. Czytaj więcej.