Aktualności 2017/2


29.12.2017

Chodzieskie ROD z mobilnymi rębakami

28 grudnia 2017 roku w ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży nastąpiło uroczyste przekazanie 2 rębaków spalinowych, na podwoziu umożliwiającym transport pomiędzy ogrodami i 2 pilarek oraz pokaz zrębkowania, w którym wziął udział Burmistrz Miasta Chodzieży, Pan Jacek Gursz. Sprzęt ten został zakupiony dla 9 chodzieskich ROD z dotacji, w wysokości 20 tysięcy złotych, która przyznana została na wniosek Burmistrza przez Radę Miejską w Chodzieży w ramach zadania publicznego pod nazwą: „ Działania proekologiczne na terenie miasta, propagowanie segregacji odpadów „zielonych” w ogrodach działkowych”. Czytaj więcej.

29.12.2017

Jeszcze raz o podatku dochodowym

Do jednostki krajowej PZD ciągle wpływają zapytania, czy osoba zbywająca własność nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce płaci podatek dochodowy od otrzymanego z tego tytułu wynagrodzenia. Czytaj więcej.

22.12.2017

Wigilia ekumeniczna w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży

W dniu 16 grudnia w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży odbyła się po raz 43 wigilia ekumeniczna dla emerytów i rencistów z ogrodów działkowych oraz z miasta Chodzieży. Organizatorem wigilii był Zarząd ROD, którego Prezesem jest Adam Daszkowski - członek Prezydium OZ PZD w Pile, Burmistrz Chodzieży oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w Chodzieży. W uroczystej wigilii udział wzięło 80 emerytów i rencistów oraz zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Chodzieży Piotr Witkowski, Ksiądz Dziekan Ireneusz Szczypura z Parafii pw. Świętego Floriana, wieloletni sponsorzy wigilii Iwona i Krzysztof Jagiełła oraz Dyrektor Banku Spółdzielczego w Chodzieży. Czytaj więcej.

22.12.2017

Z darami do najmłodszych na Święta

W tym roku Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Drzymały w Pile, którego Prezesem jest Pani Wiesława Kamińska, udowodnił swoje wielkie serce dla potrzebujących dzieci. W ramach inicjatywy pomocy mnóstwo świątecznych darów trafiło do Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Pile, przy ul. Drygasa 29 w Pile.
Zarząd ogrodu ufundował słodycze, zaś zabawki i gry planszowe przekazane zostały od sponsorów – działkowców posiadających działki na ogrodzie im. „Drzymały”. Być może dzięki temu odrobina uśmiechu pojawi się w ten świąteczny czas na twarzach najmłodszych, którzy potrzebują tego najbardziej. Czytaj więcej.

20.12.2017

X posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile

W dniu 16 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów ROD Okręgu Pilskiego. Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD reprezentowała Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Obradom przewodniczył Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile.
Prezes OZ Marian Praczyk w swoim wystąpieniu przedstawił informacje z Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w dniu 9 grudnia 2017 r., którego głównym celem była nowelizacja Statutu Polskiego Związku Działkowców. Omówił najistotniejsze zmiany przyjęte Uchwałą Nr 1w sprawie zmiany statutu Polskiego Związku Działkowców. Z treścią uchwały można zapoznać się tutaj.
Wiceprezes OZ Maria Fojt przedstawiła ocenę realizacji Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD oraz Unowocześnienia Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku. Z treścią wystąpienia można zapoznać się tutaj oraz tutaj.
W toku dyskusji uczestnicy posiedzenia wyrazili swoje zadowolenie i poparcie dla nowo przyjętych zapisów w Statucie PZD oraz pozytywnie ocenili informacje z realizacji przedstawionych programów. Czytaj więcej.

20.12.2017

Czytajcie „działkowca”!

Działki w zimowej szacie mogą być wyjątkowo piękne, warto je więc odwiedzać, tym bardziej, że nawet w tym czasie wymagają naszej uwagi. W najnowszym, styczniowym wydaniu „działkowca”, znaleźć można praktyczne porady na temat najważniejszych prac zimą a także wiele wspaniałych inspiracji na nadchodzący sezon! To również znakomita okazja na zamówienie nowego pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z gwarancją bezpłatnej dostawy! Czytaj więcej.

18.12.2017

XVIII posiedzenie KR PZD w dniu 15 grudnia 2017 roku

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Warszawie odbyło się XVIII posiedzenie Krajowej Rady PZD. Posiedzeniu przewodniczył Pan Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD. Poza członkami KR PZD w posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, Pani Maria Fojt.
Tematyka posiedzenia to obejmowała bardzo ważne tematy. Pierwszym z nich była ocena przebiegu i wyników Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Czytaj więcej.

11.12.2017

Spotkanie w Wyrzysku

W dniu 7 grudnia br. odbyło się spotkanie w Wyrzysku – miasto – gmina, które jako pierwsze w okręgu pilskim przyjęło trzy lata temu stosowną uchwałę umożliwiającą wspieranie finansowe ROD. Tą pierwszą uchwałą pani Burmistrz Bogusława Jagodzińska i Rada Miasta dała impuls i wzorzec dla samorządów Północnej Wielkopolski. To na bazie tej uchwały, następne tak licznie nasze samorządy przyjmowały swoje miejscowe uchwały. W Wyrzysku od momentu uchwalenia ustawy, corocznie i w przyszłym budżecie gminy również są środki finansowe na wspieranie działalności miejscowego Rodzinnego Ogrodu „Pod Słonecznikiem”. Czytaj więcej.

11.12.2017

Przemówienie Prezesa PZD ws. rozwoju ROD w Polsce

Drugim ważnym tematem omawianym na Zjeździe był rozwój ROD. - Tradycją ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, w tym szczególnie PZD, jest rozwój ROD na miarę potrzeb społeczeństwa - powiedział w swoim przemówieniu Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Zachęcamy do przeczytania pełnej treści tego wystąpienia. Czytaj więcej.

11.12.2017

Przemówienie Prezesa Eugeniusza Kondrackiego ws. zmian w statucie PZD

Jestem przekonany, że rozwiązania zawarte w przedłożonym projekcie w pełni odpowiadają na to ponadczasowe wyzwanie, a tym samym są zgodne z potrzebami działkowców, ogrodów i Związku - mówił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu PZD. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią przemówienia, które dotyczy wprowadzonych w statucie zmian. Czytaj więcej.

11.12.2017

Znowelizowany statut PZD

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd PZD przyjął zmiany w statucie, jednak znowelizowany statut będzie obowiązywał dopiero po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do momentu jego rejestracji obowiązuje jego dotychczasowa wersja. Ze zmianami w statucie można zapoznać się TUTAJ.

11.12.2017

Dokumenty i stanowiska z Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu PZD

Delegaci przyjęli dwie uchwały ws. zmiany statutu oraz rozwoju ROD w Polsce. Ponadto podjęli ważne stanowiska, które dotyczą m.in. ustawy reprywatyzacyjnej i sprawy roszczeń do terenów ROD, współpracy z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi, otwarcia ROD dla społeczeństwa oraz szerszego otwierania na ROD i działkowców. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami. Czytaj więcej.

11.12.2017

Galeria zdjęć ze Zjazdu

Zachęcamy do oglądnięcia pierwszych zdjęć z odbytego w dniu 9 grudnia br. w Warszawie Zjazdu Delegatów, podczas którego delegaci uchwalili nowelizację statutu PZD. Więcej zdjeć pojawi się w poniedziałek. GALERIA ZDJĘĆ.

11.12.2017

Zakończył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD - relacja

Zakończył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców. Wzięli w nim udział delegaci z całej Polski. Zebrali się w celu uchwalenia zmian w Statucie wynikających ze zmiany ustawy o stowarzyszeniach. Proponowane przez Krajową Radę PZD zmiany są efektem końcowym wielomiesięcznych prac i konsultacji ze środowiskiem działkowców w całym kraju. Czytaj więcej.

11.12.2017

Delegaci o potrzebnym rozwoju ROD

Delegaci zabrali także głos w sprawie potrzeby rozwoju ROD. W swoich przemówieniach wskazywali na ogromne zainteresowanie działkami i potrzebę tworzenia nowych ogrodów, w szczególności w miastach, które dzięki ogrodom zmieniają swoje oblicze. Czytaj więcej.

11.12.2017

Delegaci zabrali głos ws. zmian w statucie

Po referacie Prezesa PZD Eugeniusz Kondrackiego o zmianach w statucie, delegaci zebrani na Nadzwyczajnym XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD mieli możliwość zabrania głosu. Wszyscy dyskutanci potwierdzili, że wprowadzane zmiany są dobre i ułatwią pracę działkowcom, ogrodom i okręgom. Dziękowali także za liczne konsultacje i pracę, jaka została włożona w jego przygotowanie. Czytaj więcej.

06.12.2017

Debata społeczna w Urzędzie Gminy Lubasz

4 grudnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubaszu odbyła się debata społeczna dotycząca funkcjonowania posterunku Policji w Lubaszu, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz służby dzielnicowych. W związku z tym iż teren ROD im. St. Staszica w Czarnkowie znajduje się w obrębie administracyjnym m. Czarnków a właścicielem gruntów jest Gmina Lubasz w debacie tej uczestniczył Prezes ROD im. St. Staszica w Czarnkowie Wojciech Urban wraz z Gospodarzem Ogrodu Janem Karniszewskim. Czytaj więcej.

06.12.2017

Spotkanie czarnkowskich Prezesów ROD z Burmistrzem

W dniu 04.12.2017 roku w Urzędzie Miejskim w Czarnkowie odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Franciszka Strugały z Prezesami ROD z terenu miasta Czarnkowa, w spotkaniu uczestniczył Prezes OZ PZD w Pile Marian Praczyk oraz Radny Rady Miasta Czarnków Tadeusz Mendyk. Spotkanie z Burmistrzem Miasta dotyczyło aktualnej sytuacji ogrodów oraz było również okazją do podziękowania za zrozumienie naszych spraw i przedstawienie ważnych tematów i zadań jakie są realizowane na terenie czarnkowskich ogrodów. Omówione zostały sprawy dotyczące bezpieczeństwa w ogrodach i estetyki terenów przylegających do ogrodów. Poruszono także sprawy związane z tworzeniem przez ogrody warunków do integracji z mieszkańcami Czarnkowa oraz z innymi organizacjami społecznymi. Czytaj więcej.

05.12.2017

Kolejna Uchwała w okręgu pilskim

W dniu 30 listopada br. na 42 sesji, po uprzednich konsultacjach, Rada Miasta Trzcianki jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie określenia trybu postepowania o udzielenie dotacji na cele publiczne inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Czytaj więcej.

04.12.2017

Spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Wronki Mirosławem Wieczorem

W dniu 1 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Pile oraz Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego we Wronkach z Burmistrzem Miasta i Gminy Wronki Mirosławem Wieczorem w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Mickiewicza, Dworcowa i Polna przyjętego uchwałą nr XL/330/2017 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26.10.2017r. W spotkaniu udział wzięła Pani Aneta Skrzypczak, Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego. Z ramienia Okręgu Pilskiego uczestniczyli: Prezes Marian Praczyk, Wiceprezes Maria Fojt, Iga Dmitroca - inspektor OZPZD oraz Prezes ROD im. B. Chrobrego - członek Prezydium OZ PZD - Aleksander Manikowski. Projekt planu obejmuje teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego we Wronkach, który posiada powierzchnię 8.2216 ha i obejmuje 204 działki. Czytaj więcej.

04.12.2017

Nowe porady prawne w zakładce Sprawy z dyżurów telefonicznych

W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w ROD oraz członkom organów PZD porad prawnych w sprawach związanych z nabyciem, posiadaniem, zbyciem prawa do działki w ROD oraz członkostwem w PZD. Po każdym dyżurze prawnym w zakładce PRAWO-Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczane są wybrane pytania i zagadnienia poruszane w trakcie telefonicznych porad prawnych wraz z krótkimi wyjaśnieniami prawników. Przedstawiamy kolejne zagadnienia, jakie pojawiły się podczas ostatniego telefonicznego dyżuru prawnika w Krajowej Radzie PZD. Czytaj więcej.

03.12.2017

Podziękowanie dla Stanisława Kalemby byłego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posła na Sejm RP

W dniu 2 grudnia 2017 roku Poseł Stanisław Kalemba wieloletni Poseł na Sejm RP oraz Minister Rolnictwa spotkał się w Pile z działaczami Polskiego Stronnictwa Ludowego. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Stefan Piechocki Wicestarosta Pilski i Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Pile, Prezes Koła Miejskiego PSL Eugeniusz Jagła oraz Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile Marian Praczyk i Wiceprezes Maria Fojt, którzy z okazji jubileuszu 120 - lecia istnienia ogrodów działkowych w Polsce wręczyli pamiątkowy dyplom Stanisławowi Kalembie w podziękowaniu za jego zaangażowanie i pomoc w obronie rodzinnych ogrodów działkowych, praw działkowców, ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2013 roku oraz Polskiego Związku Działkowców. Czytaj więcej.

03.12.2017

Spotkanie Kolegium Prezesów ROD miasta Chodzieży

W dniu 16 listopada w ROD „Kolejarz” w Chodzieży odbyło się Kolegium Prezesów, w którym wzięli udział Prezesi 9 chodzieskich ogrodów. Okręgowy Zarząd PZD w Pile reprezentowała Wiceprezes Pani Maria Fojt i Pani Iga Dmitroca, Inspektor OZ PZD. Pani Maria Fojt na wstępie spotkania poinformowała o dotacji w wysokości 20 tysięcy złotych, jaką chodzieskim ogrodom przyznał Urząd Miasta Chodzieży, a która zaspokoi zapotrzebowanie ROD na bieżące potrzeby – w tym zakup rębaków do drewna raz pilarek spalinowych wraz ze szkoleniami niezbędnymi do obsługi tych urządzeń. Czytaj więcej.

29.11.2017

Udział członków Kolegium Prezesów w posiedzeniu Komisji Rady Miasta Piły

W dniach 22 i 23 listopada br. kierownictwo Kolegium Prezesów powiatu pilskiego (Czesław Wiśniewski, Ryszard Grzelak, Genowefa Chomont, Tadeusz Truty) wraz z Prezesem OZ PZD Marianem Praczykiem wzięło udział w posiedzeniach Komisji Rady Miasta Piły:
- Komisji Gospodarki Miejskiej
- Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Wcześniej do Prezydenta i Rady Miasta złożono wniosek o zabezpieczenie środków dla ROD zapotrzebowanie ROD m. Piły na remonty infrastruktury ogrodowej, a przede wszystkim kompleksowe rozwiązanie czyszczenia i regulacji bardzo licznych cieków wodnych w rejonie największego skupiska ROD wzdłuż ul. J. Paderewskiego. Czytaj więcej.

25.11.2017

Przegląd publikacji medialnych o PZD, działkowcach i ogrodach

W najnowszym przeglądzie prasy m.in. o działkowych złodziejach, krarach za palenie śmieci i odpadów zielonych w ROD, o zagrożonym likwidacją pod budowę parku ogrodzie w Słupsku, o konkursach na najpiękniejsze ogrody w Bolesławcu, Tuchowie, Czechowicach-Dziedzicach oraz Warmii i Mazur, o wsparciu finansowym dla ROD z budżetu miasta Częstochowy i Białegostoku, a także szkoleniach, jakie przeprowadzają policjanci w wielu ogrodach działkowych w całej Polsce. Czytaj więcej.

25.11.2017

Sprawy z telefonicznych dyżurów prawników Krajowej Rady

W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym porad prawnych oraz pomagają w wyjaśnianiu i interpretacji przepisów prawa. Po każdym dyżurze prawnym w Krajowej Radzie zamieszczane będą wybrane pytania i zagadnienia poruszane w trakcie telefonicznych porad prawnych wraz z krótkimi wyjaśnieniami prawników. Czytaj więcej.

25.11.2017

Związek skierował list do Ministra Sprawiedliwości ws. ustawy reprywatyzacyjnej

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości został opublikowany projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Jego głównym założeniem jest możliwość uzyskania rekompensaty pieniężnej za wywłaszczone grunty zamiast ich zwrotu „w naturze”. Z uwagi, że w projekcie pojawiły się niejasne i nieprecyzyjne zapisy dotyczące roszczeń do gruntów ogrodów działkowych, Prezydium KR PZD skierowało do Ministra Sprawiedliwości pismo, w którym wyraziło obawy, co do możliwości skorzystania przez ROD z zapisów tej ustawy. Czytaj więcej.

23.11.2017

W Czarnkowie ustalono zakres działań na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych

21 listopada 2017 r. w Centrum Aktywności Senioralnej w Czarnkowie odbyło się posiedzenie poświecone omówieniu tematów związanych z właściwym zabezpieczeniem mienia na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, zamieszkiwania na terenie ogrodów i pomoc dla tych osób, spalania odpadów, współpraca z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie. W spotkaniu uczestniczyli Prezesi i Gospodarze rodzinnych ogrodów działkowych z terenu m. Czarnków, Marian Praczyk Prezes OZ PZD w Pile, mł. asp. Justyna Przybył i dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie z rejonów na terenie których znajdują się czarnkowskie ogrody oraz Pani Ewa Kozłowicz z grupą pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Czytaj więcej.

22.11.2017

Program DGCS PZD System

Aktualnie w Jednostce Krajowej dobiegają końca prace nad programem DGCS PZD SYSTEM. Kompleksowy program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe, jest programem stworzonym w celu ułatwienia pracy zarządom ROD w prowadzeniu i zarządzaniu ogrodami zrzeszonymi w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD, zgodnie z przepisami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi. Czytaj więcej.

21.11.2017

Czytajcie „działkowca”!

Na rynku jest już grudniowy numer miesięcznika „działkowiec” – niezbędna lektura dla wszystkich miłośników działek. Oprócz wielu atrakcyjnych i ważnych tematów, aktualnych na okres późnej jesieni i zimy, znaleźć w nim można m.in. pomysły na modne świąteczne dekoracje oraz zimowe kwiaty. To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” na kolejny rok – w bardzo atrakcyjnej cenie i z gwarancją bezpłatnej dostawy! Czytaj więcej.

21.11.2017

Poradnik „Zasady przenoszenia prawa do działki w ROD”

Do Biura Prawnego KR PZD każdego dnia wpływają liczne zapytania od działkowców i zarządów ROD. Największe trudności sprawiają zapisy dotyczące przeniesienia praw do działki w ROD. Dlatego Krajowa Rada PZD postanowiła opracować i wydać poradnik pt. „Zasady przenoszenia prawa do działki w ROD”. Broszura w ciągu najbliższych kilku dni trafi do wszystkich zarządów ROD. Czytaj więcej.

21.11.2017

JUŻ NA RYNKU! GRUDNIOWY „Mój Ogródek”

W grudniowym numerze polecamy nowy SUPERdodatek – „Zaprojektuj swój ogród”. Kolekcjonuj wszystkie części cyklu ukazujące się w kolejnych miesiącach, a uzbierasz w ten sposób praktyczny poradnik w zakresie projektowania, jakiego nie ma na rynku! Czytaj więcej.

21.11.2017

Kiedy i jak zabezpieczać rośliny przed mrozem

Rośliny wrażliwe na mrozy dzielimy na kilka grup. Pierwsze to byliny nie zimujące w gruncie, których części podziemne należy wykopać przed nadejściem mrozów. Druga grupa to byliny wrażliwe na niskie temperatury, ale pozostające na rabatach na okres zimowy. Ostatnią grupę stanowią wrażliwe na mrozy drzewa i krzewy, które wymagają osłaniania przed mrozem. Czytaj więcej.

21.11.2017

Kolegia Prezesów – nowelizacja uchwały

Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 14 listopada 2017 r. podjęło uchwałę w sprawie zadań i trybu pracy Kolegiów Prezesów. Wobec stojących przed PZD zadań i potrzebą ciągłego rozwoju ogrodów, nieunikniona była zmiana przepisów regulujących funkcjonowanie kolegiów prezesów, a także jednoczesne rozszerzenie ich kompetencji. Czytaj więcej.

18.11.2017

XVII posiedzenie Krajowej Rady PZD

W dniu 15 listopada 2017 roku w Warszawie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Kondrackiego Prezesa PZD, odbyło się XVII posiedzenie Krajowej Rady PZD. Tematyka posiedzenia dotyczyła spraw związanych z Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjazdem Delegatów PZD, a więc przyjęcia propozycji zmian statutu PZD oraz rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych. Czytaj więcej.

18.11.2017

Prezydium Krajowej Rady PZD wsparło ogrody poszkodowane w skutek klęsk żywiołowych

W dniu 14 listopada 2017 r. Prezydium KR PZD na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Prezydium OZ PZD wniosków zarządów ROD udzieliło dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla dwóch w ROD w Łodzi. Ponadto, Prezydium KR PZD udzieliło pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD. Łącznie w bieżącym roku z Funduszu Samopomocowego PZD pożyczki otrzymało 38 ROD na kwotę 1 313 700 złotych. Czytaj więcej.

15.11.2017

Spotkanie poświęcone problematyce bezdomności

9 listopada 2017 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Pile odbyło się kolejne spotkanie Partnerstwa Lokalnego dotyczące zabezpieczenia potrzeb osób bezdomnych przed zimą. Spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowych działań w tym zakresie oraz dalszej współpracy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Partnerstwa Lokalnego, tj.: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Akcji Humanitarnej „Życie”, Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar-Markot”. Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców z Okręgowym Zarządem w Pile reprezentowała Pani Iga Dmitroca, Inspektor OZ PZD. Spotkanie poprowadziła koordynator biura Partnerstwa Lokalnego, Pani Agnieszka Ślęzak, pracownik socjalny ds. osób bezdomnych MOPS. Czytaj więcej.

14.11.2017

Działkowcy Okręgu Pilskiego na uroczystościach 99 rocznicy odzyskania niepodległości

11 listopada 1918 roku po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość i wróciła na europejskie mapy. Wówczas Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. W czerwcu 1989 roku niekomunistyczny Sejm RP ustanowił Święto Niepodległości. Działkowcy okręgu pilskiego licznie uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości składając w miejscach upamiętnień wiązanki kwiatów oraz wystawiając poczet sztandarowy Okręgowego Zarządu PZD. Czytaj więcej.

12.11.2017

Spotkanie działkowców z „ROGALEM MARCIŃSKIM" w ROD "Kolejarz" w Pile

W dniu 10 listopada 2017 roku w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" odbyło się integracyjne spotkanie działkowców z „ROGALEM MARCIŃSKIM". W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni najbardziej aktywni działkowcy zaangażowani w prace na rzecz ogrodu, członkowie zarządu i komisji rewizyjnej ROD, Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD Maria Fojt, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, członkowie OZ PZD - Prezesi ROD Za Parkiem - Czesław Wiśniewski oraz ROD Malwa - Ryszard Grzelak. Przybyłych uczestników powitał Prezes ROD Stanisław Smoguła. Następnie Panie przedstawiły piękną historię tego święta oraz rogala marcińskiego, który według wielu źródeł i legendy na ten temat ma związek z królem Janem III Sobieskim. Po odsieczy wiedeńskiej, na pamiątkę tego zwycięstwa prawdopodobnie powstał wypiek z ciasta francuskiego o charakterystycznym kształcie, który z czasem stał się wypiekiem poznańskich piekarzy. Rogale po mszy świętej odprawianej 11 listopada były rozdawane ubogim. Czytaj więcej.

12.11.2017

Kolejne spotkanie w Urzędzie Miasta w Trzciance

9 listopada 2017 r. w sali sesyjnej odbyło się kolejne spotkanie władz miasta Trzcianki z p. Krzysztofem Czarneckim – Burmistrzem i p. Zozula Grażyną – Zastępcą Burmistrza wraz ze współpracownikami Urzędu oraz prezesami trzcianeckich Rodzinnych Ogrodów Działkowych i prezesem Okręgowego Zarządu PZD w Pile Marianem Praczykiem. Celem spotkania była szczegółowa analiza przygotowanej uchwały Rady Miasta w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne inne niż określane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. Czytaj więcej.

10.11.2017

Posiedzenie Kolegium Prezesów w Pile

W dniu 8 listopada 2017 r. w sali Starostwa Powiatowego w Pile odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów powiatu pilskiego. Posiedzeniu przewodniczył Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium. W zebraniu uczestniczyli Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych, Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes Okręgowego Zarządu, Iga Dmitroca z OZ PZD w Pile oraz zaproszeni goście: Eligiusz Komarowski Starosta Pilski, Agnieszka Ślęzak pracownik socjalny ds. bezdomności MOPS w Pile, nadkom. Andrzej Latosiński Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i dzielnicowi z KPP w Pile. Głównymi tematami spotkania było zabezpieczenie rodzinnych ogrodów działkowych przed włamaniami i kradzieżami w okresie jesienno-zimowym, zamieszkiwanie na terenie ogrodów działkowych i pomoc dla tych osób, współpraca z władzami samorządowymi i in. Czytaj więcej.

06.11.2017

Lista prac na działce w listopadzie

Jesień to czas przeprowadzania na działce porządków i zabezpieczania roślin przed zimą. Trzeba też zadbać o narzędzia ogrodnicze, aby wiosną były dobrze przygotowane do kolejnego sezonu. Czytaj więcej.

06.11.2017

Uwaga lis! Widzisz martwe zwierzę - reaguj

Coraz częściej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych pojawiają się dzikie zwierzęta. Oprócz dzików, saren, bobrów i zajęcy na działkach grasują również lisy -najczęściej nęcone pozostawionymi resztkami pożywienia lub karmą dla „kotów” (z której notabene chętnie korzystają również szczury). Czytaj więcej.

06.11.2017

Minister Środowiska odpowiedział w sprawie wywozu śmieci z terenów ROD

Niesprawiedliwe zasady wywozu śmieci z terenów ROD, w tym wygórowane opłaty to temat wciąż aktualny w ogrodach działkowych. W związku z tym, Związek od kilku lat podejmuje szereg działań mających na celu zmianę przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której nowelizacja z 2012 r. wywołała wiele niekorzystnych zmian w ROD. Czytaj więcej.

06.11.2017

Krajowa Rada PZD zorganizowała szkolenie pilotażowe z Programu DGCS PZD System

W dniach 24-25 października w Toruniu odbyło się zorganizowane przez Krajową Radę PZD szkolenie związane z wdrażaniem programu i szkoleniem wytypowanych pracowników jednostek okręgowych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 7 okręgów: z OZ w Gorzowie Wielkopolskim, OZ w Szczecinie, OZ w Gdańsku, OZ w Słupsku, OZ w Pile, OZ w Koszalinie, OZ Toruńsko-Włocławski. Szkolenie było już trzecim z kolei tego typu spotkaniem. Poprzednie odbyły się w Warszawie i Wrocławiu. Prowadzone było przy udziale Kierownika Projektu, koordynatora oraz informatyków z firmy DGCS, którzy zaprezentowali funkcjonalność poszczególnych modułów. Czytaj więcej.

30.10.2017

Spotkanie podsumowujące działalność trzech ROD w Ujściu

W dniu 17 października 2017 roku w Ujskim Domu Kultury odbyło się spotkanie podsumowujące działalność trzech ujskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych: ROD „Huta Szkła”, „Malina” oraz „Krokus” Mirosław Ujski. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Pile w osobach: Prezesa Mariana Praczyka, Wiceprezes – Marii Fojt oraz Inspektora OZ PZD – Igi Dmitroca. Obecni byli również przedstawiciele Zarządów Ogrodów i Komisji Rewizyjnych. Obecne były również władze samorządowe: Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Radna Rady Powiatu Pilskiego Agnieszka Magnucka, Wicestarosta – Stefan Piechocki oraz Burmistrz Ujścia Roman Wrotecki. Prezes powitał zaproszonych gości, następnie wspomniał o historii ogrodu, współpracy z samorządami, zaś Pani Maria Fojt opowiedziała o aktualnej sytuacji ujskich ogrodów i problemach z jakimi się borykają. Czytaj więcej.

27.10.2017

Badanie zapotrzebowania na nowe działki

PZD pracuje obecnie nad stworzeniem nowego programu, którego celem jest rozwój ogrodów w Polsce. Ważnym jego elementem jest poznanie zapotrzebowania społecznego na działki. W tym celu zachęcamy do wypełnienia specjalnej ankiety. Czytaj więcej.

27.10.2017

Poznańska konferencja delegatów PZD

W dniu 24 października br. w Poznaniu odbyła się jedna spośród 5 zaplanowanych konferencji przedzjazdowych z delegatami na Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD, zwołany na 9 grudnia 2017 roku. W Konferencji wzięli udział delegaci z Okręgów w Kaliszu, Koszalinie, Gorzowie Wielopolskim, Pile,... Czytaj więcej.

26.10.2017

Zakończenie sezonu 2017 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ,,Zalesie” w Pile

Praktykowanym od kilku lat zakończeniem sezonu w ROD ,,Zalesie” jest spotkanie przedstawicieli społeczności działkowców z władzami samorządowymi i Polskiego Związku Działkowców. Dnia, 24.10.2017r. o godz. 16.00. w ogrodowej świetlicy prezes zarządu ogrodu pan Andrzej Krogulec serdecznie powitał zaproszonych gości. ROD ,,Zalesie” jest dość specyficznym ogrodem. Liczący ponad 600 działek ogród położony jest na terenie gminy Szydłowo a zdecydowana większość działkowców i ich rodzin mieszka w Pile. Stąd też samorząd działkowców utrzymuje przyjazne i korzystne dla stron kontakty z władzami miasta, powiatu i gminy. Czytaj więcej.

25.10.2017

Uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile

21 października 2017 roku, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile połączone z wręczeniem okolicznościowych medali i dyplomów z okazji Jubileuszu 120 – lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie OZ, Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, prezesie ROD okręgu pilskiego oraz zasłużeni działkowcy. Z zaproszonych gości w uroczystości udział wzięli:... czytaj więcej.

25.10.2017

Informator działkowca

Do ogrodów w całej Polsce i okręgowych zarządów w najbliższym tygodniu trafi listopadowe wydanie Informatora Działkowca. Wśród najważniejszych informacji: o konsultacjach projektu statutu PZD, Nadzywczajnym Zjeździe Delegatów PZD, Rzeczniku Praw Obywatelskich, zakazie spalania w ROD, wsparciu finansowym dla ogrodów od PZD, a także o wyłączeniach prądu i wody na okres zimowy. Ponadto, jak zawsze porady prawne i najnowsza oferta sklepu "działkowiec". Zachęcamy do czytania! Czytaj więcej.

25.10.2017

LISTOPADOWY „Mój Ogródek” JUŻ NA RYNKU!

W bieżącym numerze podpowiadamy jak poprawnie chronić i zabezpieczać przed zimą nasze działkowe nasadzenia, zarówno w ogrodzie ozdobnym, jak i w sadzie. Pomagamy zaplanować warzywnik, bo chodź sezon rozpoczynamy dopiero wiosną, to już teraz wato wiedzieć – co będziemy uprawiać w przyszłym roku. Zainspirujemy do stworzenia na działce rabat kwiatowych, kominka ogrodowego oraz nasadzeń z udziałem karłowych, bardzo dekoracyjnych klonów. Czytaj więcej.

25.10.2017

Czytajcie „działkowca”!

Pełnia jesieni to najwyższy czas na przygotowanie roślin i działek do zimy. W najnowszym, listopadowym numerze „działkowca” znaleźć można wiele praktycznych porad na temat jesiennej pielęgnacji ogródka. Nie zabraknie też inspiracji związanych z zagospodarowaniem działki, będą atrakcyjne gatunki i odmiany roślin, artykuły z zakresu ekologii i zdrowia, wieści z ogrodów oraz wiele innych, aktualnych tematów! Czytaj więcej.

25.10.2017

Mieszkańcy miast skarżą się na działkowców. Powodem jest łamanie zakazu spalania

Jak co roku, wraz z porą jesienną pojawia się problem unoszącego się znad ogrodów działkowych dymu, który przeszkadza mieszkańcom miast. Ze względu na zwiększoną aktywność pojawiania się smogu nad wieloma aglomeracjami, problem ten, z sezonu na sezon, staje się coraz bardziej zauważalny. Mieszkańcy miast skarżą się m.in. na ignorujących przepisy prawne działkowców, którzy decydują się na pozbycie resztek roślin i odpadów poprzez ich spalenie. Ale to nie jedyny problem. Wytykają też niektórym działkowcom bałagan, jaki panuje w ogrodach po zakończeniu sezonu. Czytaj więcej.

20.10.2017

Pilscy działkowcy posadzili drzewo upamiętniające obchody 120-lecia Ogrodnictwa Działkowego

20 października 2017 roku przedstawiciele działkowców z Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Pile wspólnymi siłami dokonali posadzenia na terenie pilskiego Parku na Wyspie jubileuszowego drzewa (buk pospolity czerwonolistny) upamiętniającego 120 – lecie Ruchu Ogrodnictwa Działkowego w Polsce. Drzewo posadzono przy współudziale Prezydenta Piły Piotra Głowskiego oraz przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Pile – Mariana Praczyka Prezesa i Marii Fojt Wiceprezes. Pilskich działkowców reprezentowali Przewodniczący Kolegium Prezesów Czesław Wiśniewski i Prezesi ROD. Akt posadzenia drzewa czytaj tutaj. Zdjęcia z uroczystości oglądaj tutaj.

20.10.2017

Dotacja z Gminy Piła dla ROD miasta Piły

Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski na złożony wniosek przez Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg w Pile przyznał dotacje w wysokości 10.000 zł na „Wykonanie edukacyjnych tablic informacyjnych w celu upowszechnienia edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej”. Tablice edukacyjne zostaną wbudowane w ogrodach działkowych, które współpracują z placówkami oświatowymi miasta – szkołami podstawowymi oraz przedszkolami. Jak widać władze Miasta Piły przyjazne są w tych kwestiach działkowcom, a pozyskane w ten sposób pieniądze stają się przydatne ROD i lokalnej społeczności. Zarządzenie Prezydenta Miasta Piła czytaj tutaj.

15.10.2017

Meldowanie na terenie ROD

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności, z dniem 1 stycznia 2018 r. zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. Oznaczać to będzie, że od nowego roku m.in. obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie zobowiązany meldować się w miejscu stałego lub czasowego pobytu w terminie 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. W chwili obecnej jest procedowany rządowy projekt ustawy o zmianie w/w ustawy (druk 1815) utrzymujący obowiązek meldunkowy. Jeżeli zostanie on uchwalony obowiązek meldunkowy zostanie zachowany, bezterminowo. Czytaj więcej.

13.10.2017

XVI posiedzenie KR PZD

W dniu 11 października 2017 r. w Warszawie odbyło się XVI posiedzenie Krajowej Rady PZD. Przyjęto m.in. uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Czytaj więcej.

09.10.2017

Usuwamy wyroby azbestowe z terenów ROD miasta Piły

Gmina Piła poinformowała OZ PZD, że przystąpiła do realizacji zadania związanego z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w wybranych ogrodach działkowych na terenie miasta Piły. Usługę tę (usunięcie około 15.257 kg eternitu) wykona firma Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. W ramach umowy firma zdemontuje i odbierze wyroby azbestowe z terenów ROD i przetransportuje je do miejsca unieszkodliwienia. Koszty odbioru poniesie Gmina Piła. Datę jego przeprowadzenia będzie ustalała Gmina z Zarządami ROD oraz z użytkownikami działek, którzy złożyli wnioski o ich usunięcie. Usuwanie azbestu jest proekologicznym działaniem, zmniejsza emisję włókien azbestu oraz poprawia wygląd obiektów budowlanych i ich stan techniczny.
ID

09.10.2017

Zakończono sezon wędkarski w ROD im. K. Libelta w Gołańczy

Już po raz trzeci w piękny sobotni poranek 9 września bieżącego roku nad jeziorem Smolary w Gołańczy (okręg pilski) odbyły się zawody wędkarskie stowarzyszeń działających w naszej gminie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy. W potyczkach tych wzięła udział trzyosobowa drużyna z naszego Ogrodu w składzie: Damian Pawłowski, Marek Eitner i Marek Dracheim. Tradycją stało się, że z tych zawodów nasi wędkarze bez pucharu nie wracają. Nie sposób by było inaczej. Dla przykładu nadmienię, że w 2015 roku zdobyliśmy drugie miejsce, także pucharowe, ale już w 2016 i w tym roku byliśmy najlepsi spośród startujących. Puchary, jak co roku, osobiście wręczał Burmistrz Mieczysław Durski. Po uściskach dłoni i składaniu gratulacji wszyscy łowiący i kierownicy drużyn zasiedli przy wspólnym ognisku by ze skibką pieczonego chleba i skwierczącą kiełbaską w dłoni powspominać ubiegłe i zaplanować kolejne potyczki na łowiskach. Czytaj więcej.

05.10.2017

Narada radców prawnych i prawników w PZD

W dniach 3 i 4 października 2017 r. odbyła się w Warszawie zorganizowana przez Biuro Prawne PZD narada dla radców prawnych i prawników z okręgów. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz omówienie najważniejszych kwestii prawnych, z jakimi na co dzień stykają się prawnicy PZD. Czytaj więcej.

05.10.2017

ROD „Za Parkiem” w Pile współorganizatorem I Powiatowych Zawodów Biatlonowych

W dniu 1.10.2017 r. Zarząd ROD „Za Parkiem” oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Niedowidzących w Pile zorganizowały na terenie ogrodu oraz wokół niego I Powiatowe Zawody Biatlonowe. Biatlon składał się z dwóch konkurencji: nordic walking na dystansie 5,5 km oraz...czytaj więcej.

05.10.2017

Piknik działkowy w ROD „Nafta” w Pile

W sobotę 30 września 2017 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nafta” w Pile świętowano Dzień Działkowca połączony z zakończeniem sezonu na ogrodach. Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Pilskiego. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców reprezentowała Pani Iga Dmitroca, Inspektor OZ PZD w Pile oraz Główna Księgowa – Pani Jadwiga Gańko. Oficjalną część imprezy zainaugurowała Pani Jolanta Elicka, prezes ogrodu, nawiązując do obchodzonego w tym roku 120–lecia Ogrodnictwa Działkowego w Polsce. Czytaj więcej.

01.10.2017

Zielona Klasa w ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy

Gmina Łobżenica w kwietniu bieżącego roku otrzymała dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 30 000 złotych na realizację przedsięwzięcia pn. „Zielona Klasa - poznajemy piękno przyrody występującej na terenie gminy Łobżenica”. To dzięki niemu udało zrealizować się w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Łobżenicy (okręg pilski) na 3 działkach przekazanych nieodpłatnie dla Szkoły Podstawowej w Łobżenicy miejsce dydaktyczne z zakresu przyrody tworząc tzw. „Zieloną klasę”. Zakupiono stację meteorologiczną, tablice informacyjne, ławki oraz ekologiczne koło wiedzy! Czytaj więcej.

01.10.2017

Dzień działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kalinka” w Pile

Obchody „Dnia Działkowca” w ROD „Kalinka” w Pile stały się tradycją. Od wielu lat działkowcy w tym dniu spotykają się w ogrodzie aby uroczyście obchodzić święto plonów. Tak też stało się 9 września 2017 r. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu Polskiego Związku Działkowców. Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Pilski, Eligiusz Komarowski. Prezes Zarządu Marian Ostaszewski w swoim wystąpieniu podziękował działkowcom za trud wkładany w uprawę działek oraz działalność na rzecz rozwoju ogrodu. Nawiązał także do tradycji obchodów święta plonów w ogrodach działkowych, która sięga okresu międzywojennego oraz Jubileuszu 120 lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. W czasie uroczystości za wieloletnią wzorową uprawę działki, srebrnymi odznakami „zasłużony działkowiec” uhonorowani zostali...czytaj więcej.

29.09.2017

Informacja Prezydium KR PZD o stratach w ROD wywołanych sytuacją pogodową w Polsce w sierpniu

W sierpniu br. Polskę nawiedziły gwałtowne burze i nawałnice, które spowodowały straty także w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Okręgowe Zarządy PZD przekazały informacje o charakterze szkód oraz wysokości poniesionych strat, a także podejmowanych przez struktury Związku działaniach mających na celu przywracanie ogrodów do normalnego funkcjonowania. Czytaj więcej.

29.09.2017

Zielona Rzeczpospolita Jesień 2017

Najnowszy „Zielona Rzeczpospolita” – Jesień 2017 na koniec września trafiła już do wszystkich ogrodów. W wydanym z okazji jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce numerze m.in. rozmowa z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim na temat historii i perspektyw ogrodnictwa działkowego, o obchodach wielkiego jubileuszu, historii polskiego i zagranicznego ruchu ogrodnictwa działkowego, działalności PZD i popularyzacji ogrodów, przyszłości ogrodów działkowych w miastach. Czytaj więcej.

29.09.2017

Informator Działkowca

Wśród najważniejszych informacji, które w październiku znajdziesz na ogrodowych tablicach informacyjnych w swoim ROD m.in. o obchodach Krajowych Dni Działkowca 2017 w Bytomiu, liście Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowanym do działkowców. obronie warszawskich ROD przez PZD, karach porządkowych w ROD, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie śmieci oraz kompostowaniu odpadów. Czytaj więcej.

27.09.2017

Kolejne spotkanie z Burmistrzem Trzcianki

25 września Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile i Zygmunt Czarny Członek Prezydium OZ, a także Przewodniczący Kolegium Prezesów spotkali się w Urzędzie Miasta z Burmistrzem p. Krzysztofem Czarneckim. Tematyka spotkania dotyczyła: - przyjęcie uchwały Rady Miasta umożliwiającej finansowe wspieranie działalności niniejszych ROD, - złożenia wniosków w celu uhonorowania z okazji 120 – lecia wszystkich trzcianeckich ROD „Trzcianecką sarenką”, ...czytaj więcej.

25.09.2017

Dzień Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Wł. Sikorskiego w Pile

W sobotę 16 września 2017 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Sikorskiego w Pile świętowano Dzień Działkowca połączony z zakończeniem sezonu ogrodowego. Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Pilskiego. Prezes i członkowie Zarządu ROD na świętowanie zaprosili Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile Mariana Praczyka, Starostę Pilskiego Eligiusza Komarowskiego oraz Prezesów Czesława Wiśniewskiego z ROD „Za Parkiem” i Ryszarda Grzelaka z ROD „Malwa”. Czytaj więcej.

25.09.2017

Kolejny etap elektryfikacji ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Łobżenicy okręg Pilski dzięki pozyskanym środkom z PZD rozpoczęto kolejny etap prac elektryfikacji działek. Pozyskane 10.000zł dotacji z Krajowej Rady PZD oraz 12.000zl dotacji z budżetu gminy Łobżenica wraz z wkładem własnym działkowców pozwoli na elektryfikacje odcinka o długości prawie jednego kilometra. Został już zakupiony kabel i skrzynki do liczników oraz rozpoczęto prace ziemne, w najbliższych dniach zostanie już podłączony prąd do pierwszych altan. Czytaj więcej.

22.09.2017

Czytajcie „działkowca”!

Początek jesieni to na działkach gorący okres posezonowych porządków, zbiorów i sadzenia nowych roślin, a niezastąpionym doradcą w jesiennej pielęgnacji ogródka będzie z pewnością najnowszy, październikowy numer „działkowca”! Znaleźć w nim można wiele praktycznych porad i ciekawych inspiracji dotyczących zagospodarowania działki, a także artykuły o zdrowym odżywianiu, wieści z ogrodów oraz wiele innych, aktualnych tematów! Czytaj więcej.

22.09.2017

Już na rynku październikowy „Mój Ogródek”!

W bieżącym numerze pomagamy zaplanować i wykonać żywopłot w 10 krokach. Doradzamy jak wybrać odpowiednie miejsce, najlepsze rośliny – iglaste lub liściaste, oraz jak je pielęgnować. Zaproponujemy również kilka sposobów sadzenia i prowadzenia żywopłotu, w zależności od efektu jaki chcemy uzyskać. Czytaj więcej.

13.09.2017

Dzień Działkowca w ROD im. St. Staszica w Czarnkowie

W minioną sobotę, 9 września, na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Stanisława Staszica w Czarnkowie świętowano Dzień Działkowca. To święto do złudzenia przypomina tradycyjne w Polsce dożynki. Podobnie jak w czasie rolniczego święta plonów działkowcy podsumowują miniony rok, prezentują wyhodowane na ogródkach owoce i warzywa, nagradzają najbardziej aktywnych. Jednak w przeciwieństwie do rolników, u działkowców odbywa się to w skali mikro. Dzień Działkowa obchodzony w ROD im. Stanisława Staszica w Czarnkowie to już tradycja. Zawsze odbywa się bardzo uroczyście, uczestniczą w nim zaproszeni goście, a świętowaniu towarzyszy wiele niespodzianek. Podobnie było w tym roku. Prezes ROD Wojciech Urban wraz z zarządem, przygotowali wiele atrakcji. Czytaj więcej.

13.09.2017

Pilscy działkowcy na VII Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej

W dniu 9 września 2017 roku braliśmy aktywny udział w VII Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej, połączonej z piknikiem rodzinnym dla mieszkańców Piły i powiatu pilskiego, który odbył się na stadionie przy ul. Okrzei. Wydarzenie organizował Starosta Pilski. Była możliwość degustacji potraw kuchni wielkopolskiej, oglądania i zakupu rękodzieła, całość imprezy wzbogaciły koncerty i występy lokalnych grup artystycznych – w sumie zaprezentowało się około 60 wystawców. Działkowców reprezentowali: ....czytaj więcej.

11.09.2017

„Dzień Korbola” w ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy.

W sobotę 9 września na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Łobżenicy odbył się „Dzień Korbola”. Honorowy patronat nad uroczystość objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Imprezę współorganizowało Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy. Projekt był zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej Gminy Łobżenica. Uroczystość rozpoczęła się odsłonięciem wizerunku patrona ogrodu Tadeusza Kościuszki wspólnie przez Burmistrza Łobżenicy Piotra Łososia, Przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego Kapeję, członka Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile Zygmunta Czarnego i Prezesa ROD w Łobżenicy Roberta Mrotka. Czytaj więcej.

06.09.2017

Festyn w ROD „Borek” we Wronkach

2 września w naszym ogrodzie położonym nad rzeką Wartą z dala od szlaków komunikacyjnych, na naszej oazie zieleni świętowaliśmy na Festynie Działkowym z Nutką Pożegnania Lata 2017. Ze względu na kaprysy pogody nasze święto, wyjątkowo zorganizowano przy świetlicy działkowej pod namiotami, a nie jak do tej pory na placu rekreacyjnym. Festyn otworzyli: Zbigniew Ferfet Prezes i Andrzej Kubiak Wiceprezes ROD, którzy przywitali uczestników oraz zaproszonego gościa Aleksandra Manikowskiego członka Prezydium OZ PZD w Pile. Wysłuchano hymnu PZD. Czytaj więcej.

06.09.2017

Działkowcy okręgu pilskiego na dożynkach

Kolejny rok działkowcy z okręgu pilskiego uczestniczyli w dożynkach powiatowo-gminnych i gminnych prezentując swoje plony i kosze z kwiatami. 2 września na dożynkach Gminy Trzcianka w m. Runowo działkowców prezentowali: Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile i Zygmunt Czarny Przewodniczący Kolegium Prezesów m. Trzcianki. W dożynkach Gminy Rogoźno w m. Gościejewo uczestniczyli Andrzej Skomurski członek Prezydium OZ PZD w Pile i Prezes ROD im. Przemysława oraz delegacje z ROD „Czerwony Mak”i im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie. Czytaj więcej.

04.09.2017

Kolejna inwestycja w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kalinka” w Pile zakończona

W ramach realizacji programu „Unowocześniania infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku” na Walnym Zebraniu w 2016 r. podjęta została uchwała o wymianie stacji transformatorowej wchodzącej w skład sieci energetycznej ogrodu. Dalsza eksploatacja 44 letniego, często psującego się transformatora w ocenie ekspertów mogła stanowić zagrożenie dla środowiska i bezpieczeństwa działkowców. Rok czasu trwały prace polegające na wyłonieniu wykonawcy, opracowaniu projektu, zakupie materiałów i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń od operatora sieci energetycznej. Środki na powyższy cel zostały zabezpieczone w ramach opłaty inwestycyjnej wniesionej przez działkowców oraz zaciągniętej pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD w wysokości 20 tysięcy złotych. Czytaj więcej.

31.08.2017

Prezes PZD dziękuje włodarzowi Bytomia

- Proszę przyjąć podziękowania, jako dowód uznania dla Pana pracy, działalności i postawy – napisał w liście skierowanym do Prezydenta Bytomia Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD. Miasto było gospodarzem tegorocznych Krajowych Dni Działkowca. Poniżej prezentujemy treść listu. Czytaj więcej.

31.08.2017

Banery i hasła Krajowych Dni Działkowca 2017

Oficjalne święto PZD - Krajowe Dni Działkowca odbyły się w tym roku już po raz 59., choć historia działkowych dożynek jest niemal równie stara jak ogrody działkowe. Jednak w początkowym okresie święto to było organizowane lokalnie lub regionalnie dla kilku ogrodów w mieście. Dzięki PZD działkowcy z całego kraju mogą cieszyć się ze wspólnego świętowania w ramach uroczystości krajowych, które co roku organizuje Krajowa Rada PZD przy współpracy z okręgiem PZD, który w danym roku jest gospodarzem imprezy. Dzięki banerom i hasłom, jakie towarzyszyły tegorocznej imprezie, działkowcy mogli przypomnieć sobie, jak ważna jest wspólna historia i tradycja oraz cieszyć się z istnienia PZD, które z sukcesem kontynuuje działkowe tradycje już od ponad 36 lat. Czytaj więcej.

31.08.2017

Krajowe Dni Działkowca 2017 w mediach

Centralne obchody największego święta polskich działkowców odbyły się 26 sierpnia 2017 r. w bytomskim parku Amendy. Obchody Krajowych Dni Działkowca nie uszły uwadze najważniejszym polskim mediom. Poniżej prezentujemy wybrane relacje, które pojawiły się w prasie, radiu, telewizji i Internecie na temat tego wydarzenia. Czytaj więcej.

31.08.2017

Kosze dożynkowe na Krajowych Dniach Działkowca Bytom 2017

Na tegorocznych obchodach Krajowych Dni Działkowca, które odbyły się w dniu 26 sierpnia w Bytomiu, jak co roku, odbyła się wystawa działkowych plonów pod postacią pięknie przygotowanych i ozdobionych koszy dożynkowych. Działkowcy niemal ze wszystkich okręgów przygotowali w sumie 47 koszy dożynkowych, które można było podziwiać po prawej stronie sceny głównej. Czytaj więcej.

31.08.2017

Prezes PZD z wizytą na pokoleniowej działce w ROD Zygmunt w Bytomiu

Krajowe Dni Działkowca to nie tylko oficjalna impreza, ale też okazja do spotkań i rozmów z działkowcami, a także podziwiania ich codziennej pracy. W ROD Zygmunt w Bytomiu, gdzie odbyło się sadzenie jednego z jubileuszowych drzewek, Prezes PZD Eugeniusz Kondracki odwiedził działkę nr 61, która od trzech pokoleń znajduje się w rękach tej samej rodziny i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić, bowiem miłość do ogrodnictwa działkowego jest w tej rodzinie sukcesywnie dziedziczona i przekazywana od najmłodszych lat. Czytaj więcej.

31.08.2017

Dzień Działkowca w ROD „Belferek” w Pile

W dniu 26 sierpnia 2017 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działowym „Belferek” w Pile w rodzinnej atmosferze obchodziło Dzień Działkowca 96 działkowców i sympatyków ogrodów działkowych.
Uroczystość rozpoczęto od wciągnięcia flagi PZD na maszt i odegranie hymnu Polskiego Związku Działkowców. Następnie Prezes ROD Jan Ficerman powitał przybyłych działkowców oraz zaproszonych gości – przedstawiciela OZ PZD - Jadwigę Gańko – główną księgową OZ oraz Starostę Pilskiego – Eligiusza Komarowskiego, który objął imprezę Patronatem Honorowym. Prezes ROD w swoim wystąpieniu odniósł się do jubileuszu 120 – lecia ogrodów działkowych w Polsce. Dokonał oceny działalności Zarządu ROD w 2017 roku. Pożegnał również wszystkich działkowców, którzy odeszli w 2017 roku na wieczny spoczynek. Czytaj więcej.

30.08.2017

Piknik rodzinny w ROD „Przemysłówka” w Pile

26 sierpnia 2017 r. w ROD „Przemysłówka” w Pile odbył się piknik rodzinny, na którym uczczono Jubileusz 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Prezes ogrodu Tadeusz Wiśniewski powitał działkowców wraz z rodzinami, nawiązał do obchodów Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa, który został zainaugurowany 1 lipca w Koźminie Wlkp. Wspomniał także o historii naszego ogrodu, który powstał w 1978 roku. Już teraz zaprosił na obchody 40 lecie powstawiana naszego ogrodu, które będziemy obchodzić w 2018 roku i powiedział kto ceni własną działkę, ogród oraz idee, którą krzewimy, powinien znaleźć sposób na swój udział w tym Jubileuszu. Oświadczył, że w dniu dzisiejszym w Bytomiu odbywają się Krajowe Dni Działkowca, na których okręg pilski jest reprezentowany przez 30 osobową delegację. Czytaj dalej.

29.08.2017

Krajowe Dni Działkowca 2017

W dniu 26 sierpnia 2017 r. odbyło się największe święto polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego – Krajowe Dni Działkowca. W tym roku miało ono wyjątkowy charakter, ponieważ do Bytomia zjechało blisko 900 działkowców z całej Polski, reprezentujących wszystkie Okręgi PZD, by wspólnie świętować 120-lecie ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Razem z działkowcami świętowali zaproszeni goście, w tym władze Bytomia, parlamentarzyści i samorządowcy. Czytaj więcej.

29.08.2017

Centralne obchody jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce – dzień pierwszy

To już drugi rok z rzędu Śląsk otworzył swoje bramy, by ugościć działkowców obchodzących w tym roku jubileusz 120-lecia ruchu ogrodniczego w Polsce. Tym razem niezwykle gościnnie i ciepło powitał działaczy Polskiego Związku Działkowców prezydent Bytomia Damian Bartyla. Choć główne uroczystości Krajowych Dni Działkowca rozpoczynały się w sobotę 26 sierpnia br. to Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wraz z Prezesem OZ Śląskiego PZD Józefem Noskim, Przewodniczącym Delegatury Bytomskiej OZ Śląskiego PZD Bogusławem Hajdugą i osobami towarzyszącymi, już w piątek 25 sierpnia uczestniczyli w zaplanowanych imprezach, które związane był zarówno z organizacją głównej imprezy, jak i obchodami jubileuszu w bytomskich ogrodach działkowych. Czytaj więcej.

29.08.2017

Krajowe Dni Działkowca Bytom 2017 - GALERIA ZDJĘĆ

W dniu 26 sierpnia 2017 roku w Bytomiu na terenie parku Amendy w dzielnicy Łagiewniki, w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch rodzinnych ogrodów działkowych PZD: „Jaśmin” i „Zygmunt” odbyły się Krajowe Dni Działkowca 2017. We wspólnym świętowaniu uczestniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD, Prezydent Bytomia Damian Bartyla, działacze ze wszystkich okręgów, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego i parlamentarzyści. W uroczystości wzięło udział także około 900 działkowców ze wszystkich 26 okręgów PZD, ale najliczniej reprezentowane były rodzinne ogrody działkowe z Okręgu Śląskiego. Zachęcamy do oglądnięcia zdjęć z tej imprezy: GALERIA ZDJĘĆ.

29.08.2017

Gala wręczenia medali i odznaczeń dla zasłużonych oraz nagród laureatom konkursów krajowych

Podczas uroczystości w Bytomiu Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wręczył ustanowiony przez KR PZD Medal z okazji 120-lecia, nie tylko zasłużonym działaczom, ale także osobom spoza Związku, które pomagały ogrodom działkowym powstawać i rozwijać się. Ponadto przyznane zostały jubileuszowe odznaczenia związkowe dla działkowców zasłużonych dla rozwoju ruchu ogrodnictwa. Jak co roku odbyła się także gala wręczenia nagród laureatom konkursów krajowych „ROD Roku” i „Wzorowa Działka Roku 2017”. Zachęcamy do oglądnięcia kolejnej części GALERII ZDJĘĆ.

28.08.2017

Spotkanie Prezesa OZ PZD w Pile i Prezesów ROD z Burmistrzem Wągrowca

W dniu 24.08.2017 roku w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu Burmistrz Miasta Wągrowca Krzysztof Poszwa spotkał się z Prezesem OZ PZD Marianem Praczykiem oraz Prezesami ROD Miasta Wągrowca: Panią Krystyną Zych – Prezes ROD „Nad Nielbą” oraz Panem Józefem Nowakiem – Wiceprezesem ROD im. Sz. Wachowiaka. W spotkaniu udział wzięła również Pani Natalia Kuklińska - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Pan Tomasz Hoffmann i Pani Wioletta Gryczka. Czytaj więcej.

27.08.2017

Piknik integracyjny w ROD im. St. Staszica w Pile

26 sierpnia 2017 r. w ROD im. St. Staszica w Pile odbył się piknik integracyjny. Była to zarazem okazja do uczczenia Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Prezes ogrodu Andrzej Kierzkowski witając działkowców wraz z rodzinami nawiązał do obchodów Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa, który został zainaugurowany 1 lipca w Koźminie Wlkp. Wspomniał także o historii naszego ogrodu, który formalnie powstał w 1963 roku, jednak faktycznie pierwsze działki na naszym terenie zaczęto uprawiać już w 1947 roku. Już teraz zaprosił działkowców na jubileusz 55-lecia naszego ogrodu w roku 2018. Oświadczył, że w dniu dzisiejszym w Bytomiu odbywają się Krajowe Dni Działkowca, na których okręg pilski jest reprezentowany przez 30 osobową delegację. Czytaj więcj.

25.08.2017

Spotkanie przedstawicieli OZ PZD w Pile i Prezesów Chodzieskich ROD z Burmistrzem Chodzieży.

W dniu 25 sierpnia 2017 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli OZ PZD w Pile i Kolegium Prezesów Miasta Chodzieży z Burmistrzem Panem Jackiem Gurszem, w sprawie organizacji Okręgowych Dni Działkowca w 2018 roku w Chodzieży. W spotkaniu udział wzięli: Prezes OZ PZD Pan Marian Praczyk, Wiceprezes OZ PZD Pani Maria Fojt, Henryk Koźlarek - Prezes Kolegium Prezesów w Chodzieży, Pani Halina Laskowska - Prezes ROD 550 - Lecia w Chodzieży i Jan Stefańczyk - Prezes ROD Kolejarz. Prezes Marian Praczyk zwrócił się do Burmistrza z prośbą o organizację Okręgowych Dni Działkowca w 2018 roku połączonego z wystawą „KORSO” ogrodów chodzieskich w Chodzieży. Czytaj więcej.

24.08.2017

Delegacja ROD im. K. Libelta z Gołańczy na Okręgowych Dniach Działkowca w Wągrowcu

W dniu 19 sierpnia 2017 delegacja z ROD im. K. Libelta w Gołańczy reprezentowała nasz ogród na Wągrowieckim Święcie Plonów - Okręgowych Dniach Działkowca zorganizowanych przez Burmistrza Miasta Wągrowiec i Polski Związek Działkowców Zarząd w Pile. W skład delegacji wchodzili: p. Bernadeta Ślipko, p. Mariola Romel, p. Maria Różnowska, p. Teresa Romel, p. Ryszard Rykała, p. Rafał Romel. Czytaj więcej.

24.08.2017

Dzień Działkowca w ROD „Malwa” w Pile

Po raz kolejny 12 sierpnia 2017 r. w ROD „Malwa” w Pile uroczyście obchodzono święto plonów, czyli „Dzień Działkowca”. Prezes Zarządu Ryszard Grzelak serdecznie przywitał zgromadzonych na uroczystości działkowców z rodzinami oraz zaproszonych gości: Etatowego Członka Zarządu Powiatu Pilskiego Przemysława Pochylskiego, bowiem patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Czytaj więcej.

22.08.2017

Dzień Działkowca w ROD im. K. Libelta w Gołańczy

Ciemne deszczowe chmury, które zawisły nad ogrodem, nie odstraszyły chętnych od przybycia na piknik w dniu 12 sierpnia 2017 roku. Zarząd ROD im. K. Libelta w Gołańczy zorganizował spotkanie członków PZD z okazji Dnia Działkowca. W bieżącym roku obchodzimy 120-lecie ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu p. Ryszard Rykała, który powitał zaproszonych gości: p. Mieczysława Durskiego Burmistrza MiG Gołańcz, naszych seniorów - p. Marię Pociecha i p. Genowefę i Ignacego Pauszek, sponsorów oraz wszystkich zebranych. Czytaj więcej.

22.08.2017

Dzień Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Relaks” w Jastrowiu

W dniu 19 sierpnia 2017 roku świętowali podczas dożynek działkowych działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Jastrowiu. Uroczystość odbyła się na terenie ogólnym ogrodu. Była ona również poświęcona Jubileuszowi 120-lecia istnienia ogrodów działkowych na ziemiach polskich. Prezes ROD Stanisław Stangreciak powitał przybyłych działkowców oraz Marię Fojt Wiceprezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile. Prezes ROD w swoim wystąpieniu podziękował członkom Zarządu i działkowcom za ich pracę w ogrodzie i na działkach.
Maria Fojt odniosła się do tradycji obchodów Dni Działkowca w ogrodach oraz do Jubileuszu 120-lecia ogrodów działkowych w Polsce. Przypomniała działaczy, którzy wnieśli ogromny wkład pracy w budowę ogrodu. Przekazała Zarządowi ROD i uczestnikom uroczystości życzenia od Prezydium OZ PZD w Pile z okazji Dnia Działkowca. Czytaj więcej.

22.08.2017

Dzień Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Na Skarpie” w Pile

W rodzinnej atmosferze działkowcy z rodzinami z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Na Skarpie w Pile w dniu 19 sierpnia 2017 r. obchodzili Dzień Działkowca połączony z Jubileuszem 120 lecia ogrodów działkowych w Polsce. Licznie przybyłych działkowców oraz zaproszonych gości Marię Fojt Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile oraz Członka Zarządu Powiatu Pilskiego Przemysława Pochylskiego powitał Prezes ogrodu Krzysztof Rólkiewicz. Honorowy Patronat nad imprezą objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Czytaj więcej.

22.08.2017

Czytajcie „działkowca”!

Końcówka lata to jednocześnie początek jesiennego szczytu prac na działkach. Pomocny w nich będzie z pewnością najnowszy, wrześniowy numer „działkowca”, w którym oprócz praktycznych porad, znaleźć można wiele inspiracji dotyczących zagospodarowania działki, prezentacje ciekawych roślin i możliwości ich zastosowań. Będą najnowsze trendy w ogrodowej modzie, artykuły o zdrowym odżywianiu, wieści z ogrodów oraz wiele innych, aktualnych tematów! Czytaj więcej.

22.08.2017

Wystawa plonów Chodzieskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych

20 sierpnia 2017 r. w parku im. Ks. Ostrowskiego w Chodzieży odbyła się wystawa plonów chodzieskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz produktów Koła Pszczelarzy w Chodzieży. Otwarcia dokonał Przewodniczący Kolegium Prezesów Henryk Koźlarek, który powitał gości Wiceprezes OZ PZD w Pile Marię Fojt, Wicestarostę Mirosława Juraszka oraz Burmistrza Jacka Gursza i podziękował za ich przybycie. Wiceprezes Maria Fojt w swoim wystąpieniu nawiązała do Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego i przedstawiła obecną sytuację ogrodów w Polsce, natomiast starosta i burmistrz zadeklarowali dalsze wsparcie dla chodzieskich ogrodów działkowych. Prezesi chodzieskich ogrodów i prezes Koła Pszczelarzy otrzymali z rąk starosty i burmistrza okolicznościowe puchary i dyplomy. Czytaj więcej.

22.08.2017

"Mój ogródek" na rynku od 21 sierpnia

W nowym numerze przedstawiamy odpowiedni terminarz zbioru warzyw, który ma wpływ na ich jakość odżywczą, a także na późniejsze ich przechowywanie. Zachęcamy do jesiennych upraw warzyw, które z powodzeniem można sadzić w skrzyniach i cieszyć się świeżymi, zdrowymi plonami aż do mrozów. Czytaj więcej.

21.08.2017

Okręgowe Dni Działkowca Okręgu Pilskiego na Ziemi Pałuckiej

Okręgowe Dni Działkowca Okręgu Pilskiego odbyły się 19 sierpnia 2017 roku w Wągrowcu na Stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tegoroczne Okręgowe Dni Działkowca zostały przygotowane i przeprowadzone przy współudziale Burmistrza Wągrowca i Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu wągrowieckiego. Uroczystość rozpoczęto powitaniem zaproszonych gości...Czytaj więcej.

21.08.2017

Dzień Działkowca w ROD „Jastrobet” w Jastrowiu

W dniu 19 sierpnia 2017 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Jastrobet” w Jastrowiu odbył się Dzień Działkowca połączony z obchodami Jubileuszu 120-lecia powstania ogrodów w Polsce. Przybyłych działkowców z rodzinami oraz Wiceprezes OZ PZD w Pile Marię Fojt powitał Prezes ogrodu Włodzimierz Robaszewski. W swoim wystąpieniu podziękował działkowcom i członkom organów statutowych ROD za ich pracę na rzecz ogrodu. Stwierdził, że ogrody działkowe to miejsce gdzie aktywnie wypoczywamy, uprawiamy warzywa, owoce i kwiaty. W roku jubileuszu życzyć winniśmy sobie aby ogrody działkowe istniały, rozwijały się i były coraz piękniejsze. Czytaj więcej.

19.08.2017

Dzień Działkowca w ROD im. Wł. Broniewskiego w Okonku

Dzień Działkowca 12 sierpnia 2017 r. w ROD im. Wł. Broniewskiego w Okonku przebiegał pod hasłem Środowisko działkowe świętuje 120-lecie ogrodnictwa działkowego w Polsce. Bogusław Chodor prezes ogrodu powitał działkowców oraz przybyłych gości: Małgorzatę Sameć Burmistrza Okonka i Klaudię Siekańską redaktor gazety lokalnej. W swoim wystąpieniu nawiązał do historii ogrodu oraz jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Czytaj więcej.

16.08.2017

Okręgowe Dni Działkowca w Wągrowcu

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile i Zarządy Wągrowieckich Ogrodów Działkowych zapraszają na Okręgowe Dni Działkowca, które odbędą się 19 sierpnia 2017 r. w Wągrowcu na stadionie OSiR. Impreza organizowana jest przy współudziale Burmistrza Miasta. W programie przewidziane są między innymi: rozstrzygnięcie konkursów ogrodowych, prezentacje Wągrowieckich Ogrodów Działkowych oraz część artystyczna zakończona zabawą pod chmurką. Serdecznie zapraszamy. Szczegóły na załączonym plakacie.

16.08.2017

Jubileusz 40-lecia ROD „Słonecznik” w Trzciance

W sobotę, 12 sierpnia br., członkowie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Słonecznik” obchodzili 40-lecie istnienia swojego ogrodu. Jubileusz to okazja do podsumowań, odznaczeń i gratulacji, tak też było na „Słoneczniku”. Otwarcia uroczystości dokonał prezes ROD „Słonecznik” pan Zygmunt Czarny, który sprawuje to zaszczytne stanowisko od 1991 roku. Pan Czarny powitał licznie przybyłych działkowców z rodzinami i gości specjalnych wśród, których byli prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile Marian Praczyk, burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki wraz z zastępcą Grażyną Zozulą, starosta powiatu Tadeusz Teterus, oraz prezesi trzcianeckich ogrodów działkowych. Czytaj więcej.

16.08.2017

Uroczyste posiedzenie Krajowej Rady PZD - GALERIA, cz. 2

W dniu 10 sierpnia br. w Warszawie pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego odbyło się XV posiedzenie Krajowej Rady PZD. Uczestniczyli w nim członkowie Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, Honorowego Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz zasłużeni działacze PZD z całej Polski. Zachęcamy do oglądnięcia GALERII ZDJĘĆ z tego wydarzenia - TUTAJ.

14.08.2017

XV posiedzenie Krajowej Rady PZD

W dniu 10 sierpnia 2017 r. w Warszawie odbyło się jubileuszowe posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD. W posiedzeniu udział wzięli m.in. członkowie KR PZD, KKR PZD oraz wyróżnieni związkowymi odznaczeniami z okazji 120-lecia. Czytaj tutaj oraz tutaj.

10.08.2017

Obchody 35-lecia ROD im. 40-lecia WP w Pile

W miniony weekend członkowie ROD im. 40-lecia WP w Pile obchodzili 35-lecie swojego istnienia. W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście: Z-ca Prezydenta Beata Dudzińska, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Przemysław Pochylski, Prezes Okręgowego Zarządu PZD Marian Praczyk. Zaszczycili nas również swoją obecnością prezesi innych ogrodów działkowych: Czesław Wiśniewski - Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD miasta Piły oraz Prezes ROD „Za Parkiem”, Genowefa Chomont - Prezes ROD „Gwda”, Ryszard Grzelak - Prezes ROD „Malwa”, oraz nasi działkowcy. Jubileusz to dobry moment aby przypomnieć początki istnienia oraz trud pracy jaki wykonali pierwsi działkowcy, kiedy to tworzył się nasz ogród. Czytaj więcej.

08.08.2017

Marszobieg dzieci i rodziców w ROD im. Przemysława w Rogoźnie

25 maja 2017 r. w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany z okazji Dnia Mamy i Dnia Ojca oraz Dnia Dziecka. Na festynie gościliśmy burmistrza Pana Romana Szuberskiego oraz zastępcę burmistrza Panią Renatę Tomaszewską. Głównym celem przedszkolnego festynu jest integrowanie się całej społeczności przedszkola oraz promowanie zdrowia przy aktywnym spędzaniu czasu na świeżym powietrzu i dlatego zorganizowano już po raz drugi Marszobieg dla dzieci wraz z ich rodzicami. Trasa przebiegała następująco: z przedszkola ulicą Krótką w stronę Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przemysława, następnie alejami na terenie działek i powrót od ulicy Polnej przesmykiem do przedszkola. Prezesowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przemysława Panu Andrzejowi Skomurskiemu składamy serdeczne podziękowania za wyrażenie zgody na udostępnienie terenu działek dla małych i dużych biegaczy. Czytaj więcej.

07.08.2017

Wystawa KORSO 2017 w Pile

5 sierpnia 2017 r., po raz kolejny, spotkali się działkowcy z Piły zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców. Wystawa KORSO, pod patronatem Prezydenta Piły Piotra Głowskiego, tym razem odbyła się w najbardziej uczęszczanym przez mieszkańców miejscu na Placu Konstytucji 3 Maja. Wystawę otworzył Przewodniczący Kolegium Prezesów Czesław Wiśniewski, który przywitał przybyłych na wystawę: Piotra Głowskiego Prezydenta Piły, Stefana Piechockiego Wicestarostę Pilskiego, Marka Beer Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Mariana Praczyka Prezesa i Marię Fojt Wiceprezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile. Czytaj więcej.

07.08.2017

65 - lecie ROD „Kolejarz” w Krzyżu Wlkp.

W sobotę 29.07.2017 r. w ROD „Kolejarz" w Krzyżu Wlkp. działkowcy obchodzili Jubileusz 65–lecia ogrodu. Z tej okazji na terenie ogrodu zorganizowano festyn rodzinny. Uroczystość otworzył Prezes Ogrodu Stanisław Lemieszka witając działkowców oraz zaproszonych gości w osobach: Marian Praczyk Prezes OZ PZD, Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD i Elżbieta Thomas Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. Czytaj więcej.

07.08.2017

Informator Działkowca

Wśród najważniejszych informacji, które w lipcu znajdziesz na ogrodowych tablicach informacyjnych w swoim ROD m.in. o rozpoczetych 1 lipca br. w Koźminie Wielkopolskim obchodach jubileuszowych 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, dotacjach dla ROD, pożyczkach z Funduszu Samopomocowego PZD, wystąpieniu KR PZD do ministra środowiska ws. śmieci, nowych zasadach segragowania śmieci, likwidacjach ROD, pracach nad statutem oraz wspólnym świętowaniu w Bytomiu podczas Krajowych Dni Działkowca, które odbęda się 26 sierpnia br. Informator działkowca w wersji on-line dostępny TUTAJ

07.08.2017

Piknik rodzinny w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Spółdzielca” w Trzciance

5 sierpnia 2017 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Spółdzielca w Trzciane z okazji Dnia Działkowca Zarząd ROD zorganizował piknik dla działkowców i ich rodzin. Ogród powstał w 1984 roku. Jest położony poza miastem i otoczony terenami zielonymi. Prezes ROD Sebastian Zdanowski otwierając piknik powitał przybyłych działkowców z dziećmi i wnuczętami oraz Marię Fojt Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile. Prezes w swoim wystąpieniu podziękował działkowcom oraz członkom Zarządu ROD za ich pracę na rzecz ogrodu. Maria Fojt pogratulowała działkowcom ich pięknie zagospodarowanych działek a Zarządowi za dbałość o infrastrukturę ogrodu. Odniosła się do jubileuszu 120-lecia istnienia ogrodów działkowych na ziemiach polskich. Czytaj więcej.

04.08.2017

Wystawa KORSO 2017 w Pile

W dniu 5 sierpnia 2017 roku w Pile, po raz kolejny, spotkają się działkowcy zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców. Tego dnia na Pl. Konstytucji 3 Maja, pod patronatem Prezydenta Piły Piotra Głowskiego odbędzie się wystawa „KORSO”. TV ASTA objęła naszą imprezę patronatem medialnym.

04.08.2017

Spotkanie Prezesów ROD powiatu pilskiego ze Starostą Pilskim

W dniu 31 lipca 2017 roku na zaproszenie Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego odbyło się w sali Starostwa w Pile spotkanie z Prezesami Zarządów ROD powiatu pilskiego. Spotkanie otworzył Prezes OZ PZD Marian Praczyk. Powitał Starostę Pilskiego oraz wszystkich uczestników spotkania. Starosta Pilski Eligiusz Komarowski poinformował Prezesów ROD, że Rada Powiatu Pilskiego na wniosek Starosty i Zarządu przyznała dla rodzinnych ogrodów działkowych 28 tysięcy złotych dla ogrodów na działania promocyjne podczas imprez organizowanych przez Polski Związek Działkowców. Nad wszystkimi imprezami Honorowy Patronat obejmie Starosta Pilski. Czytaj więcej.

31.07.2017

Spotkanie Okręgowego Zarządu PZD w Pile z Burmistrzem Chodzieży

W dniu 26 lipca 2016 roku odbyło się spotkanie Okręgowego Zarządu PZD w Pile oraz samorządów ROD „Jordana” i „Drogowiec” z Chodzieży z Burmistrzem Chodzieży Jackiem Gursz w sprawach problemów rodzinnych ogrodów działkowych miasta Chodzieży. Okręgowy Zarząd PZD w Pile reprezentowali: Prezes Marian Praczyk, Wiceprezes Maria Fojt, Inspektor Iga Dmitroca. Zarząd ROD „Jordana” - Prezes Edward Laskowski oraz Wiceprezes ROD „Drogowiec” - Jarosław Górski.  Czytaj więcej.

28.07.2017

Dzień Działkowca w ROD "Kolejarz" w Wągrowcu

W sobotę, 15 lipca 2017 roku, działkowcy z ROD „Kolejarz” w Wągrowcu obchodzili Dzień Działkowca. Z tej okazji na terenie ogrodu zorganizowano festyn rodzinny. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się o godzinie 15:00, poprowadziła ją Prezes ROD „Kolejarz” w Wągrowcu, Pani Joanna Juszczyk, która przywitała działkowców, ich rodziny i przybyłych gości. Okręgowy Zarząd PZD reprezentował członek Prezydium OZ PZD – Pan Andrzej Skomurski. Prezes wręczyła dyplomy i nagrody - wyróżnienia Zarządu dla najpiękniejszych działek. Najmłodsi uczestniczyli w wyprawie pirackiej – zabawie dla dzieci. W zabawie brali udział również dorośli. Było wspólne grillowanie, poczęstunek, zabawa do późnych godzin wieczornych i radosna atmosfera, a dla dzieci – kufer pirata ze słodyczami.

27.07.2017

Ogród na gruzach miasta. ROD „Za Parkiem” w Pile - laureat krajowego konkursu ROD Roku 2017

Drugi rok z rzędu któryś z ogrodów działkowych z Piły jest wśród najlepszych. Tym razem laureatem ROD Roku 2017 został ROD „Za Parkiem”. To właśnie lokalna rywalizacja mobilizuje i napędza tutejsze ogrody do walki o tytuł tego najlepszego. Czytaj więcej.

26.07.2017

Dzień Działkowca w ROD „Za Parkiem” w Pile

22 lipca 2017 r. po raz 64 w ROD „Za Parkiem” w Pile obchodzono Dzień Działkowca. Honorowy patronat przyjął Starosta Pilski Pan Eligiusz Komarowski. Okręgowy Zarząd PZD w Pile reprezentowała Wiceprezes Pani Maria Fojt. Prezydenta Miasta Piły reprezentowała Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Pani Maria Kubica. Ponadto uczestniczyli Prezesi z ROD: „Gwda” – Pani Genowefa Chomont, im. Sikorskiego – Pan Tadeusz Truty, „Malwa” – Pan Ryszard Grzelak, „Kolejarz” – Pan Stanisław Smoguła oraz dzielnicowy – st. sierż. Michał Szpener. Podczas obchodów Dnia Działkowca ogłoszono 10 najlepszych działkowców w roku 2017...czytaj więcej.

26.07.2017

I Turniej Działkowego Brydża Sportowego w ROD „Malwa” w Pile

19 lipca 2017 r. w ROD „Malwa” w Pile odbył się I Turniej Działkowego Brydża Sportowego. Honorowy patronat przyjął Starosta Pilski Pan Eligiusz Komarowski. Turniej otworzył prezes ogrodu Ryszard Grzelak, następnie głos zabrał prezes Koła Brydżowego Klubu Seniora Pan Jerzy Sadowski. W rozgrywkach (system każdy z każdym) uczestniczyło 16 drużyn tj. 32 uczestników. Zmagania turniejowe rozpoczęły się o godz. 10:00. Gra zakończyła się o godz. 15:00 podsumowaniem i wręczeniem pucharów dla zwycięzców, oraz upominków dla wszystkich uczestników od Starosty Eligiusza Komarowskiego. Czytaj więcej.

21.07.2017

Bricomarche Oron Sp. z o.o. w Pile wspiera rodzinne ogrody działkowe.

W ramach wspierania lokalnych inicjatyw polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Rodzinny Ogród Działkowy im. St. Staszica w Pile otrzymał wsparcie od Brikomarche Oron Sp. z o.o. W dniu 21 lipca 2017 r. Prezes Zarządu Pan Igor Peszel i Dyrektor Brikomarche Pani Monika Perchinkova uroczyście przekazali na ręce Andrzeja Kierzkowskiego Prezesa ogrodu wybrany asortyment wartości 1000,-zł. W ramach sfinansowanego przedsięwzięcia ogród otrzymał skrzydła drzwiowe, oprawy oświetleniowe i in., które zostaną wykorzystane do modernizacji Domu Działkowca. Zarząd ROD im. St. Staszica składa serdeczne podziękowanie za udzielone wsparcie. Czytaj więcej.

21.07.2017

"Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2017" wybrany!

Krajowa Rada PZD uchwałą Prezydium z 19 lipca 2017 r. ogłosiła wyniki Krajowego Konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2012”. Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany, a wyłonienie laureata okazało się niezwykle trudnym zadaniem. Tegorocznym zwycięzcą został ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu, który po tytuł ten sięga nie pierwszy raz w historii konkursów krajowych. Czytaj więcej.

21.07.2017

Znamy już laureatów krajowego konkursu na Wzorową Działę Roku 2017!

W dniu 19 lipca br. Prezydium KR PZD zadecydowało o wynikach jednego z najbardziej lubianych i popularnych konkursów krajowych na "Wzorową Działką Roku 2017". Do tegorocznej rywalizacji zgłoszono 28 działek, których użytkownicy należą do grona laureatów ubiegłorocznych konkursów na szczeblu okręgowym. Czytaj więcej.

20.07.2017

Pilscy działkowcy na spotkaniu z władzami miasta.

19 lipca 2017 r. pilskich działkowców gościł Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski. W spotkaniu ponadto udział wzięli: Krzysztof Szewc I Zastępca Prezydenta Miasta, Jerzy Mac Dyrektor Dróg i Zieleni, Wojciech Nosek Komendant Straży Miejskiej i Lidia Plewa z Wydziału Gospodarki Komunalnej. Działkowców reprezentowali: Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Za Parkiem”, Andrzej Kierzkowski członek Prezydium Okręgowego Zarządu PZD i Prezes ROD im. St. Staszica, Genowefa Chomont Prezes ROD „Gwda” i Łucjan Bartosch Prezes ROD „Wypoczynek”. To już drugie spotkanie w tym roku poświęcone problematyce pilskich ogrodów działkowych. Czytaj więcej.

20.07.2017

Rozstrzygnięcie konkursu jubileuszowego "PZD - historia i wspomnienia".

Prezydium KR PZD w dniu 19 lipca br. zdecydowało o rozstrzygnięciu ubiegłorocznego konkursu jubileuszowego dotyczącego wspomnień związanych z 35-leciem działalności PZD i historią ogrodów działkowych. Ze względu na wyrównany poziom i bardzo osobiste wspomnienia uczestników konkursu zadecydowano, iż wyróżnienie w konkursie otrzymają wszyscy jego uczestnicy. Nagrodzeni otrzymają dyplom prezesa PZD, pamiątkowe upominki i wydawnictwa związkowe. Czytaj więcej.

20.07.2017

Stanowisko Prezydium KR PZD ws. cudzoziemców w ROD.

Ogrody działkowe cieszą się popularnościę nie tylko wśród Polaków, ale także wśród osób innej narodowości, które nasz kraj wybrały na miejsce swojego zamieszkania. W związku z coraz cześciej pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi zapytań prawnych związanych z prawem do działki dla cudzoziemców. Prezydium KR PZD wydało w tej sprawie stanowisko w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także ustawy o ROD. Czytaj więcej.

20.07.2017

Prezydium KR PZD udzieliło kolejnych pożyczek i dotacji dla ROD.

Prezydium Krajowej Rady PZD obradujące w dniu 19 lipca 2017 r., na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Prezydium OZ PZD wniosków zarządów ROD udzieliło pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD. Czytaj więcej.

20.07.2017

Krajowa Rada wystąpiła do Ministra Środowiska w sprawie śmieci.

Sprawa zasad wywozu śmieci z terenów ROD to wciąż żywy temat wśród działkowców. Dlatego też, od kilku lat PZD zabiega o zmianę przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie rodzinnych ogrodów działkowych w celu zmniejszenia horrendalnych opłat za wywóz śmieci oraz zmianę systemu ich ustalania, aby odpowiadał on ilości śmieci faktycznie wytwarzanych na terenach ROD. Czytaj więcej.

20.07.2017

Program o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w TVP Olsztyn. Zobacz w internecie!

Dzięki współpracy OZ Warmińsko-Mazurskiego PZD z TVP, działkowcy mogą oglądać cykliczny program telewizyjny pod nazwą "Rodzinne Ogrody działkowe Warmii i Mazur". Emisja pierwszego odcinka odbyła się 15 lipca br. w TVP Olsztyn. Jednak, dla widzów spoza regionu, którzy chcieliby zobaczyć program, udostępniono odcinek w internecie. Można go oglądnąć: tutaj. Emisja programu odbywa się w każdą trzecią sobotę miesiąca na TVP Olsztyn o godz. 10. Najbliższy 19 sierpnia! Czytaj więcej.

18.07.2017

Wczasy dla seniorów w ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży.

Wczasy dla seniorów w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży maja swoją długoletnią historię. W 2017 roku odbyły się w dniach 3-15 lipca po raz 43. W wypoczynku tym uczestniczyło 40 seniorów z ROD i miasta Chodzieży. Organizatorami wypoczynku był Zarząd ROD, który udostępnił Dom Działkowca i teren ogólny ogrodu oraz władze samorządowe Miasta Chodzieży, które od 43 lat zabezpieczają środki finansowe na ten wypoczynek. Współorganizatorem był również Polski Komitet Pomocy Społecznej w Chodzieży oraz Chodzieski Klub Gospodarczy. Z ramienia ROD opiekunem wypoczywających seniorów była Pani Helena Frąckowiak - sekretarz Zarządu ROD im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży. Seniorzy mieli możliwość wypoczywać w otoczeniu zieleni działkowej. Czytaj więcej.

12.07.2017

Informator Działkowca.

Wśród najważniejszych informacji, które w lipcu znajdziesz na ogrodowych tablicach informacyjnych w swoim ROD m.in. o pracach komisji statutowej, komisji ds. skarg, o kradzieżach w ROD, podatku od sprzedaży altan, przeglądzie konkursowych ROD i działek, jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz porady prawne. Informator działkowca w wersji on-line dostępny TUTAJ.

12.07.2017

Zielona Rzeczpospolita Lato 2017.

W najnowszym numerze „Zielonej Rzeczpospolitej” – Lato 2017, który na koniec czerwca trafił już do wszystkich ogrodów przeczytać można o m.in. o nowelizacji statutu PZD, o obchodzonym w tym roku jubileuszu 120-lecia, w tym o historii najstarszego ogrodu w Polsce i Europie, o korzystych dla działkowcach orzeczeniach NSA, Sądu Najwyższego i innych sprawach związanych np. z roszczeniami, a także wiele innych ciekawych tematów, które poruszają aktualne i wazne tematy dotyczące zdobywania środów na rozwój ROD. Zachęcamy do czytania w wersji on-line. Czytaj tutaj.

10.07.2017

Dzień Działkowca w ROD Sz. Wachowiaka w Wągrowcu.

W dniu 8 lipca 2017 roku odbyły się obchody Dnia Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu, który powstał w 1938 roku. Obchody połączone były z imprezą dla dzieci. Pomimo, że dzień był ciepły ale deszczowy, słońca nie brakowało aby wszyscy jej uczestnicy dobrze się bawili na terenie przy Domu Działkowca, który jest pięknie zagospodarowany i wyposażony w urządzenia zabawowe dla dzieci oraz urządzenia pozwalające wypoczywać działkowcom. Czytaj więcej.

06.07.2017

Lekcja przyrody w ROD „Za Parkiem” w Pile.

W czerwcu w ROD „Za Parkiem” w Pile na zaproszenie Prezesa ROD pojawiły się dzieci z klasy 2 „B” ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile. Uczniowie przybyli do ogrodu w towarzystwie wychowawczyni Pani mgr Małgorzaty Perkowskiej i dwójki rodziców. Dzieci przywitał Pan Prezes Zarządu ROD Czesław Wiśniewski, którzy rozpoczął pobyt dzieci na terenie ogrodu opowiadaniem o historii jego powstania wspominając również o sukcesach, jakie odnosił ogród na szczeblu okręgowym i krajowym. Czytaj więcej.

06.07.2017

I Powiatowe Zawody Triathlonowe dla „Kijkarzy” w Pile.

24 czerwca 2017 r. na terenie ogrodu działkowego „Za Parkiem” w Pile odbyły się I Powiatowe Zawody Triathlonowe dla „Kijkarzy”. Organizatorami zawodów byli: Zarząd ROD „Za Parkiem”, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Daj Radość Niepełnosprawnym” i Stowarzyszenie Salling Team Ferajna. Wydarzeniu patronował Eligiusz Komarowski Starosta Pilski. Czytaj więcej.