Aktualności 2016/3


28.12.2016

Interpelacja Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka.

Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP wnoszę interpelację poselską do Ministra Środowiska, Pana Jana Szyszko w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Czytaj więcej.

22.12.2016

Spotkanie czarnkowskich Prezesów ROD z Burmistrzem.

W dniu 16.12.2016 roku w Urzędzie Miejskim w Czarnkowie odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Franciszka Strugały z Prezesami ROD z terenu miasta Czarnkowa, w którym uczestniczyli: Władysław Górski - ROD Kolejarz, Bogusława Andrzejewska i Wojciech Urban - ROD im. St. Staszica. W spotkaniu uczestniczył Prezes OZ PZD w Pile Marian Praczyk. Czytaj więcej.

22.12.2016

Ci działkowcy za nic mają ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku.

Nie przestrzegają żadnych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania ogrodów i zagospodarowania działek. Osoby te nie tylko w reportażach zaprezentowanych w TVP 1 w dniach 5.10.2016 roku i 23.11.2016 roku szkalowały Prezesów ogrodów, a ze Związku zrobiły jednostkę, która okradła działkowców z 13 milionów złotych – Pisze w liście do telewizji publicznej Prezes ROD „Za Parkiem” w Pile. Czytaj więcej.

22.12.2016

NOWY STYCZNIOWY „Mój Ogródek” JUŻ W SPRZEDAŻY!

W bieżącym numerze przedstawimy nowe trendy w ochronie roślin, dalekie od chemicznych, szkodliwych zaleceń, tak modnych jeszcze kilka dekad temu. Zachęcamy do bycia eko na własnej działce. Krok po kroku pomożemy stworzyć atrakcyjny żwirowy ogród, a także bujną altanę z winorośli rodzącą smaczne i dorodne owoce. Czytaj więcej.

22.12.2016

Czytajcie „działkowca”!

Dobrej i rzetelnej wiedzy nigdy nie za wiele, dlatego również zimą warto sięgnąć po najnowszy, styczniowy numer „działkowca”, w którym nie zabraknie tematów ważnych dla naszego zdrowia a także związanych z przygotowaniami do nowego sezonu! Początek roku to dogodna pora na zamówienie nowej prenumeraty „działkowca”. Pamiętajcie, że jest to najpewniejszy sposób, aby regularnie otrzymywać „działkowca” i cieszyć się korzyściami płynącymi z jego lektury! Czytaj więcej.

20.12.2016

VI uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

W dniu 17 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Prezesów ROD Okręgu Pilskiego i zasłużonych działaczy PZD. Z zaproszonych gości przybyli: Zdzisław Śliwa Wiceprezes PZD i Prezes OZ PZD w Poznaniu, Mieczysław Augustyn senator RP, Eligiusz Komarowski Starosta Pilski, Tadeusz Teterus Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki oraz Ewelina Szulc z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Obradom przewodniczył Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru Okręgowego Zarządu PZD i odegraniem hymnu działkowców. Czytaj więcej.

20.12.2016

Jesteśmy zbulwersowani brakiem przeprosin przez Telewizję Publiczną.

Od nadania audycji minęło już trochę czasu. Wielu działkowców w listach do Pana o to prosi. Jest to dla nas bardzo ważne, gdyż w tych reportażach rzucono bardzo poważne oskarżenie o kradzież przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD 13 milionów złotych działkowców ... piszą w liście do Prezesa TVP Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" w Pile. Czytaj więcej.

19.12.2016

Nie chcemy wiele, tylko trochę spokoju.

Z prezesem Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile, Marianem Praczykiem i wiceprezesem, Marią Fojt o ogrodnictwie działkowym w przededniu jubileuszu 35-lecia PZD rozmawia Anna Czapla-Furtacz. Czytaj więcej.

17.12.2016

Apel Okręgowego Zarządu PZD w Pile w obronie praw działkowców, ROD oraz PZD.

Wobec takich działań medialnych szkalujących Związek i jego członków apelujemy po raz kolejny do wszystkich działkowców i Zarządów oraz Komisji Rewizyjnych ROD o zaprotestowanie przeciwko takim metodom działnia. Czytaj więcej.

17.12.2016

Żądamy publicznego przeproszenia działkowców oraz Związku za opublikowane pomówienia.

Dziennikarzom nie chodziło bowiem o pokazanie działkowcom z Polski i społeczeństwu informacji czy Związek realizował likwidację ogrodów zgodnie z ustawą o ROD. Chodzi w tych audycjach o plucie i zaszczucie ogrodów i Związku...czytamu w stanowisku uczestników nadzwyczajnego zebrania członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców, Prezesów ROD Okręgu Pilskiego i zasłużonych działaczy PZD w dniu 17 grudnia 2016 r. w sprawie szkalowania w ogólnopolskich mediach dobrego imienia samorządów ROD i Polskiego Związku Działkowców. Czytaj więcej.

17.12.2016

Publiczne stawianie zarzutów stygmatyzuje nasze stowarzyszenie - Polski Związek Działkowców.

Przytoczone w wystąpieniu zarzuty wobec PZD oparte były tylko na relacjach skarżących i bez ich zweryfikowania opublikowane do wiadomości ogółu na stronie internetowej RPO. Uważamy, że taka forma żądania wyjaśnień poprzez publiczne stawianie zarzutów stygmatyzuje nasze stowarzyszenie – Polski Związek Działkowców - czytamy w stanowisku uczestników nadzwyczajnego zebrania członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców, Prezesów ROD Okręgu Pilskiego i zasłużonych działaczy PZD w dniu 17 grudnia 2016 r. w sprawie zastrzeżeń do postanowień statutu PZD zgłoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Czytaj więcej.

17.12.2016

Reportaże te zawierają szereg bezpodstawnych zarzutów obrażających działkowców zrzeszonych w PZD.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec takiego sposobu tworzenia reportaży. Media publiczne zobowiązane są do przedstawiania rzetelnych informacji opartych na wysłuchaniu stron. Ubolewamy na taką postawą, która nie ma nic wspólnego z obiektywizmem i etyką dziennikarską - czytamy w liście do TVP od członków organów statutowych ROD im. Bolesława Chrobrego we Wronkach. Czytaj więcej.

16.12.2016

XI posiedzenie Krajowej Rady PZD.

W dniu 15 grudnia 2016 r. w Warszawie pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego odbyło się XI posiedzenie Krajowej Rady PZD. W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. Tematyka posiedzenia była bardzo obszerna i ważna. Czytaj więcej.

16.12.2016

List Otwarty KR PZD do Prezesa Telewizji Polskiej.

W ostatnim czasie Telewizja Polska przypuściła bezprecedensowy i zupełnie niezrozumiały atak na Polski Związek Działkowców. Tym samym oczerniono organizację, dzięki której w Polsce funkcjonuje tysiące ogrodów działkowych, służących ponad milionowi polskich rodzin. Na przestrzeni kilku miesięcy wyemitowano bowiem trzy napastliwe i tendencyjne materiały, których zasadniczym celem było zbrukanie dobrego imienia Związku. Czytaj więcej.

16.12.2016

Apel KR PZD do Zarządów ROD oraz działkowców.

Krajowa Rada PZD zwraca się z apelem do wszystkich struktur Związku o konsekwentne stosowanie ustawy o ROD. Regulaminu ROD, Statutu PZD i innych przepisów związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem ROD oraz poprawne egzekwowanie obowiązującego prawa od działkowców. Nikt nie może dostarczać nawet pozorów wypaczania ustawy o ROD i przepisów związkowych. Równie ważnym aspektem jest okazywanie przez Zarządy ROD i działaczy ogrodowych empatii w relacjach z użytkownikami działek, a także - jeśli jest to możliwe - rozwiązywanie trudnych lub spornych spraw w oparciu o przepisy prawa z poszanowaniem zasad społecznych. Czytaj więcej.

16.12.2016

Stanowisko KR PZD w sprawie publikacji medialnych na temat PZD.

W ostatnich tygodniach pojawiły się wyraźne sygnały wskazujące na wznowienie walki z Polskim Związkiem Działkowców. Członkowie Polskiego Związku Działkowców jednoznacznie oceniają w ten sposób cel wyemitowania dwóch programów z cyklu „Magazyn śledczy Anity Cargas" w TVP 1, artykułu zamieszczonego w „Gazecie Wyborczej"" autorstwa, znanego już środowisku działkowemu redaktora Marcina Wójcika, pt. „Ruch oporu na działkach" oraz reportażu nt. wyłączania prądu w ROD w okresie jesienno-zimowym w programie „Uwaga" w TVN. Czytaj więcej.

16.12.2016

Gazeta Wyborcza odmawia publikacji sprostowania kłamstw zawartych w artykule Marcina Wójcika.

„Nie znajdujemy żadnych podstaw do publikowania nadesłanego „tekstu” na łamach „Dużego Formatu” – odpowiada z-ca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Piotr Stasiński w odpowiedzi na pismo radcy prawnego PZD mec. Tomasza Terleckiego, jakie zostało przekazane do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”. Czytaj więcej.

13.12.2016

Dziwi nas brak jakiejkolwiek reakcji ze strony Pani Anity Gargas.

Mamy działki w naszym ogrodzie od 60 lat i z oburzeniem oglądaliśmy i słuchaliśmy wypowiedzi pseudo działkowców, którzy nie przestrzegają przepisów ustawy o ROD oraz ustawy Prawo budowlane. Rzucają oni oskarżenia i pomówienia wobec Związku, że Związek ukradł im 13 milionów złotych działkowcom za odszkodowanie przy likwidacji działek pod budowę autostrady… czytamy w liście do TVP od Zarządu ROD im. Wł. Sikorskiego w Pile. Czytaj więcej.

13.12.2016

Te reportaże to manipulacja i kłamstwa na temat ogrodów i Związku.

Te reportaże urągają dziennikarskiej rzetelności. Jako działkowiec oglądając je zastanawiałem się gdzie w nich ta zapowiadana i ciągle powtarzana „dobra zmiana” w TVP narodowej przez Pana zarządzanej i kierowanej. Proszę aby w tej sprawie umożliwiono wypowiedzenie się Prezesom ogrodów pokrzywdzonych działkowców oraz Związkowi i przeproszono nas za te kłamstwa - pisze do TVP działkowicz z ROD „Malwa” w Pile. Czytaj więcej.

12.12.2016

Panie Prezesie TVP – miała być dobra zmiana, a tymczasem w TVP nadal dominuje fałsz i obłuda…

Panie Prezesie TVP – miała być dobra zmiana, a tymczasem w TVP nadal dominuje fałsz i obłuda przynajmniej w stosunku do działaczy pracujących społecznie w rodzinnych ogrodach działkowych i naszego Związku – Polskiego Związku Działkowców. Szuka się taniej sensacji opartej na pomówieniach licząc na zwiększenie oglądalności TVP. Panie Prezesie takie programy kształtują fałszywy obraz o Polskim Związku Działkowców i niepotrzebnie pogłębiają podziały w naszym społeczeństwie. Czy taki cel przyświeca TVP zwanej także telewizją narodową. Czy takie i podobne programy …. lud to kupi - czytamy w liście do TVP od działkowców ROD im. St. Staszica w Pile. Czytaj więcej.

12.12.2016

Mamy dość opluwania na działaczy społecznych oraz Polski Związek Działkowców.

Nowa ustawa obywatelska o rodzinnych ogrodach działkowych, której zapisy razem z władzami samorządowymi poparliśmy funkcjonuje w ogrodach działkowych już trzy lata. Spełnia ona nasze i działkowców oraz samorządowców lokalnych oczekiwania. Jest nas w Polskich rodzinnych ogrodach działkowych – 1,3 miliona członków, a Pańska telewizja publiczna pozwala dziennikarce na przygotowanie, a potem na emitowanie programu, który obraża nie tylko nas i Związek ale również nasze władze samorządowe – piszą w liście do TVP członkowie samorządu ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży. Czytaj więcej.

12.12.2016

Ci ludzie obrażają i szkalują nas działaczy społecznych.

Te audycje pokazanie w dniu 5.10. 2016 i 23.11.2016 roku to brud i bagno. Jak można takie insynuacje głoszone przez ludzi wrogo od lat nastawionych do Związku – mieszkających przez siebie pobudowanych dużych altanach na działkach – emitować w telewizji. Ci ludzie obrażają nas działaczy społecznych, którzy od wielu lata działają na rzecz działkowców w swoich ogrodach oraz na rzecz społeczności lokalnej – czytamy w liście do TVP przesłanego w imieniu działkowców i Zarządu od Prezesa ROD „Malwa” w Pile. Czytaj więcej.

12.12.2016

Kradzieży nie było, działkowcy otrzymali odszkodowania, a inwestor odtworzył nowoczesny ogród.

Pytam więc uprzejmie Pana Prezesa, kiedy my członkowie Stowarzyszenia ogrodowego PZD usłyszymy na antenie telewizji publicznej jedni słowo – PRZEPRASZAM - ? Takie szkalowanie reputacji działaczy społecznych i szkalowanie dobrego imienia Polskiego Związku Działkowców wymaga przez telewizję kierowaną przez Pana Prezesa szybkiego wyjaśnienia i przeproszenia – pisze w liście do TVP działkowicz z ROD im. Powstańców Wlkp. Czytaj więcej.

11.12.2016

Audycja dotycząca 900 tys. rodzin działkowych posiadających działki w ROD musi być rzetelna.

Informujemy Pana Prezesa telewizji publicznej tak często nazywanej narodową i wiarygodną po tak zwanej dobrej zmianie w naszym państwie, że my członkowie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jedność w Pile, nie zgadzamy się z wyemitowanymi reportażami w TVP 1 w dniach 5 października i 23 listopada 2016 roku w "Magazynie śledczym Anity Gargas", w których dopuszczono aby podobno "pokrzywdzeni" działkowcy przez Związek w sposób nierzetelny i zakłamany wypowiadali się w sprawach rodzinnych ogrodów działkowych oraz Polskiego Związku Działkowców – czytamy w liście piszą w liście do Prezesa Zarządu TVP od działkowców z ROD „Jedność” w Pile w sprawie treści programu w magazynie śledczym Anity Gargas na temat ogrodów i PZD. Czytaj więcej.

10.12.2016

Rzucają oskarżenia i pomówienia twierdząc, że Związek ukradł 13 milionów.

Mamy działki w naszym ogrodzie od 36 lat i z oburzeniem oglądaliśmy i słuchaliśmy wypowiedzi pseudo działkowców, którzy nie przestrzegają przepisów ustawy o ROD oraz ustawy Prawo budowlane. Rzucają oskarżenia i pomówienia wobec Związku twierdząc, że Związek ukradł 13 milionów pieniędzy działkowców z Warszawy za odszkodowania przy likwidacji ich działek pod autostradę – czytamy w liście do Prezesa Zarządu TVP od działkowców z ROD „Pod Lipami” w Pile w sprawie treści programu w magazynie śledczym Anity Gargas na temat ogrodów i PZD. Czytaj więcej.

07.12.2016

PZD przykładem sukcesu inicjatyw obywatelskich w Polsce.

Już za kilka dni 13 grudnia obchodzić będziemy trzecią rocznicę uchwalenia tak ważnej dla całego środowiska ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wydarzenia wokół procesu legislacyjnego tej ustawy nie schodziły z afiszy przez długie miesiące. Dziś, po prawie 3 latach obowiązywania ustawy o ROD widać pozytywne i dobre skutki jej działania. Nikt nie ma wątpliwości, że obywatelska inicjatywa i wysiłek, jaki trzeba było ponieść, by doprowadzić do jej uchwalenia opłaciła się, a ogrody i sami działkowcy mają dziś poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa prawnego. Czytaj więcej.

06.12.2016

Tryumf sprawiedliwości. Upadek ikony walki z PZD.

Ireneusz Jarząbek otrzymał karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat próby za fizyczny atak na przedstawicieli zarządu komisarycznego ROD „Kwitnąca Dolina”. W końcu, po 9 latach nękania przez pana Jarząbka członkowie Zarządu mogą poczuć się usatysfakcjonowani, choć straty fizyczne i moralne, jakie ponieśli z pewnością nie da się zadośćuczynić tak łatwo. Lecz „Temida choć nie rychliwa, to bywa sprawiedliwa”. Czytaj więcej.

05.12.2016

Inwestycje w ROD im. St. Staszica w Pile przy wsparciu Krajowej Rady PZD.

Już drugi rok trwa modernizacja sieci energetycznej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. St. Staszica w Pile. Modernizacja polega na wymianie skrzynek energetycznych oraz wykonaniu uziemienia przy skrzynkach licznikowych. Całkowity koszt modernizacji oszacowano na kwotę ponad 50 000,-zł i został rozłożony na kilka lat. W bieżącym roku koszt inwestycji zamknął się kwotą 9 923,60zł z czego 6 000,00zł to dotacja z Krajowej Rady PZD. Podłączno 6 nowych złączy kablowo-pomiarowych przeznaczonych do rozprowadzenia energii elektrycznej do altan ogrodowych. W podłączonych skrzynkach znajdują się 54 stanowiska na liczniki pomiarowe.

05.12.2016

Bezdomni zimą w ROD. Reaguj!

Okręgowy Zarząd PZD w Pile przypomina o konieczności pisemnego powiadomienia miejscowych władz samorządowych, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, M i G Ośrodków Pomocy Społecznej o fakcie zamieszkiwania na działkach. Informacja powinna zawierać nazwę ROD, adres, nr działki i jeśli są - nazwę alejki ogrodowej oraz wykaz osób zamieszkujących. Należy także sprawdzić czy stosowne służby posiadają klucze do bram i furtek. W okresie zimowym zalecamy systematyczne kontrole, najlepiej z udziałem w/w służb.

02.12.2016

Stanowisko Prezydium OZ PZD w Pile w sprawie art. "Ruch oporu na działkach" opublikowanym w GW.

Poziom dziennikarstwa zaprezentowany w artykule p. Marcina Wójcika jest na wyjątkowo żenującym poziomie, bo jeśli autor do przeprowadzenia i udowodnienia załozonych tez, wybiera byłych działkowców wyrzuconych ze Związku za nieprzestrzeganie przepisów związkowych, którzy w swoich relacjach poświadczają nieprawdę, należy uznać taki artykuł jako materiał niewiarygodny i zmanipulowany. Autor reportażu bez sprawdzenia u źródeł bezczelnie posługuje się insynuacjami i wersjami rodem z science-fiction...czytamy w stanowisku członków Prezydium Okręgowego Zarzadu PZD w Pile. Czytaj więcej.

02.12.2016

Stanowisko Prezydium KR PZD ws. programu "Magazyn śledczy Anity Gargas"

"W związku z fałszywymi oskarżeniami i przekłamaniami nt. Polskiego Związku Działkowców zawartymi w materiałach filmowych wyemitowanych w ramach „Magazynu Śledczego Anity Gargas", Prezydium KR PZD informuje, że Związek będzie dochodził obrony swego dobrego imienia na drodze sądowej. Fakt publicznego wysunięcia wobec PZD szeregu nieprawdziwych zarzutów, jak również fałszywe przedstawienie warunków prawnych regulujących funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce, uzasadnia stwierdzenie, iż działania firmowane przez p. A. Gargas należy uznać za przykład sprzeniewierzenia się misji dziennikarza, jaką jest rzetelne informowanie społeczeństwa o faktach" -czytamy w stanowisku Prezdium KR PZD. Czytaj więcej.

02.12.2016

Stanowisko Prezydium KR PZD ws. reportażu opublikowanego w Gazecie Wyborczej.

Po zapoznaniu się z treścią reportażu pt. „Ruch oporu na działkach", autorstwa Marcina Wójcika, zamieszczonego w Gazecie Wyborczej w dniu 21 listopada 2016 roku, Prezydium Krajowej Rady PZD opublikowało stanowisko, w którym stwierdza, że publikacja ta jest wyjątkowo stronnicza, tendencyjna i zakłamuje prawdziwy obraz funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców."Dziennikarz oparł bowiem swój materiał o poglądy zupełnie niewiarygodnych osób, które od dłuższego czasu zwalczają i oczerniają Związek" - czytamy w stanowisku. Czytaj więcej.

02.12.2016

Stanowisko Prezydium OZ w Szczecinie w sprawie Magazynu Śledczego Anity Gargas.

„Magazyn Śledczy Anity Gargas" z dnia 23.11 br., wyemitowany w TVP1, jest kolejnym atakiem na Stowarzyszenie ogrodowe PZD. Credo tego ataku zostało wyraźnie wyartykułowane we wstępie do tej emisji, gdzie autor jawnie sugeruje opinii publicznej, że ogrody działkowe zajmują najbardziej atrakcyjne tereny w miastach, a struktury w PZD są skostniałe, prezesi nieodwoływalni i bronią swoich przywilejów. Taki obraz przedstawia widzom „Magazyn Śledczy Anity Gargas". Czytaj więcej.

28.11.2016

Szkolenia dla Prezesów i członków Zarządów ROD w Okręgu Pilskim.

W okresie 5 – 24 listopada 2016 Okręgowy Zarząd PZD w Pile zorganizował szkolenia dla Prezesów i członków Zarządów ROD. Zajęcia odbywały się w 9 grupach: we Wronkach, Rogoźnie, Czarnkowie, Chodzieży, Trzciance, Wągrowcu i dwa szkolenia w Pile. Szkolenie obejmowało następujące tematy:...czytaj więcej.

28.11.2016

Biuletyn Informacyjny.

W najnowszym Biuletynie Informacyjnym przeczytasz m.in.: X posiedzenie Krajowej Rady PZD, Przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku, ROD w planach zagospodarowania przestrzennego, Uchwały Prezydium KR PZD, Rola organu nadzoru w działalności struktur PZD, Informacje, Obowiązki PZD na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, Znaczenie uchwały NSA z dn. 3.10.2016 roku dla praw oraz interesów działkowców, Interpelacje poselskie i inne materiały. Czytaj więcej.

24.11.2016

List przedstawicieli ROD powiatu pilskiego do redakcji TVN „Uwaga po Uwadze”.

Nie zgadzamy się aby tak poważny problem jak bezdomność ludzi, których przybywa w naszym kraju przedstawiano jakby ono dotyczyło tylko rodzinnych ogrodów działkowych. Tak niestety w tym programie przedstawiono, nie dając głosu Zarządom ROD i Okręgowemu Zarządowi PZD w Bydgoszczy. To jest przykład manipulowania widzami Waszej stacji – piszą przedstawiciele Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu pilskiego w liście skierowanym do Redaktora Naczelnego programu TVN „Uwaga po Uwadze”. Czytaj więcej.

23.11.2016

Minis. Infrastruktury i Budownictwa podejmuje postulat PZD o rozwiązaniu problemu meldowania w ROD

Z zadowoleniem należy stwierdzić, że Pan Minister Smoliński wraz ze swoim zespołem bardzo poważnie potraktowali ten problem. Dostrzeżono bowiem, że istnieje szersze zjawisko o niekorzystnym charakterze, czyli meldowanie obywateli w budynkach nieprzeznaczonych do stałego zamieszkiwania. Stąd Minister Smoliński nawiązał już w tej sprawie współpracę z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszem Błaszczakiem. Czytaj więcej.

22.11.2016

Czytajcie „działkowca”!

Niezawodnym przewodnikiem w trakcie jesienno-zimowych prac na działkach, a także przygotowań do świąt będzie grudniowy numer „działkowca”! To również dogodna pora na zamówienie prenumeraty „działkowca” na kolejny rok. Nie zwlekajcie i wykorzystajcie pakiety korzyści dla prenumeratorów, obejmujące m.in. unikalne informatory ogrodnicze oraz nasiona kwiatów i warzyw! Zachęcamy do zakupu! Czytaj więcej.

22.11.2016

Jubileusz 80 - lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Łobżenicy.

19 listopada 2016r., na sali OSP w Łobżenicy odbyła się uroczystość 80–lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Łobżenicy. Honorowy patronat nad uroczystością objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.00 wprowadzeniem pocztu sztandarowego i hymnem PZD. Po otwarciu części oficjalnej i przywitaniu przez Prezesa ROD w Łobżenicy zaproszonych gości program artystyczny rozpoczęły tańce dzieci w krajeńskich strojach ludowych z grupy starszaków, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy. Czytaj więcej.

22.11.2016

Jesteśmy tym reportażem zbulwersowani.

Został w nim przedstawiony tak poważny problem jak zamieszkiwanie osób bezdomnych w ogrodach w sposób niedopuszczalny dla nas stykającymi się z takimi osobami i ich problemami na co dzień w ogrodzie. Ta audycja to manipulowanie opinią publiczną… piszą w liście do Redaktora Naczelnego programu TVN „Uwaga po Uwadze” w sprawie zamieszkiwania w altanach ogrodowych członkowie Zarządu ROD „Gwda” z Piły. Czytaj więcej.

22.11.2016

Audycja ta została oparta o wypowiedzi ludzi, którzy zostali zmanipulowani.

Jedyna prawda w tej audycji to, że była likwidacja części ogrodów warszawskich pod autostradę i nic więcej. Pozostałe informacje to same kłamstwa...Zwracamy się do Pana Prezesa, aby nie dopuszczał do emisji audycji, które wprowadzają działkowców i opinię publiczną w błąd – piszą w liście do Prezesa TVP członkowie Zarządu ROD „Za Parkiem” w Pile po wyemitowaniu w dniu 5 października 2016 r. programu „Magazyn śledczy Anity Gargas” w sprawie likwidacji ROD „Westerplatte” w Warszawie. Czytaj więcej.

22.11.2016

JUŻ JEST! NOWY, GRUDNIOWY „Mój Ogródek” Cena tylko 2,49 zł!

W grudniowym numerze polecamy nowy cykl – „Iglaki nie muszą być nudne”, w którym przedstawiona została bogata oferta możliwości zastosowania tej grupy roślin na działce. Podpowiemy jak chronić krzewy przed rozłamaniem, czyli mechanicznym uszkodzeniem zdrewniałych pędów pod wpływem wiatru, ciężkiego śniegu lub zamarzającego deszczu. W numerze przedstawiamy zalety i wady uprawy warzyw metodą współrzędną, która poleca sadzenie kilku gatunków obok siebie. Zainspirujemy również do stworzenia na działce falistej rabaty – optycznie powiększającej działkę, a także przedstawiamy niezwykłą pasję działkowców tworzących oryginalne rzeźby i przedmioty w tykwach. Czytaj więcej.

19.11.2016

Nie zgadzamy się z tak nieobiektywnym materiałem wyemitowanej w Waszej stacji.

Była to audycja, w której redaktor prowadzący działaczy Zarzadów ogrodów przedstawił jako ludzi bez serca, którzy utrudniają życie osobom zamieszkałym w altanach wyłączając im energię elektryczną... - piszą przedstawiciele samorządów ROD miasta Wągrowca, Gołańczy i Damasławka w liście skierownym do Redaktora Naczelnego programu TVN "Uwaga po Uwadze". Czytaj więcej.

19.11.2016

Przegląd Informacji Medialnych.

W aktualnym Przeglądzie Prasy przeczytasz m.in. o tym, że Portal ddwloclawek.pl (Dzień Dobry Włocławek) informuje o wspólnych patrolach włocławskich działkowców i Straży Miejskiej mających na celu pomoc bezdomnym w ROD, Poznan.pl zamieszcza relację z Gali Finałowej XXIII edycji konkursu „Zielony Poznań i podaje, że do rywalizacji zgłoszono 5 030 obiektów w tym: w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych - aż 3 462 obiekty, Gazeta Wyborcza Radom wspomina o przykrym dla radomskich działkowców fakcie historycznej likwidacji (w 2007 roku) 38 hektarowego ROD „Storczyk”. I wiele innych tematów. Życzymy miłej lektury! Czytaj więcej.

18.11.2016

List Prezesa OZ PZD w Pile do Prezesa telewizji TVN.

Redaktor prowadzący audycję nie pozwolił przedstawicielom Okręgowego Zarzadu PZD i Zarzadów Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu bydgoskiego poinformować odbiorów audycji jak z tym problemem sobie radzą i jak go rozwiązują ... Postawa redaktora prowadzącego program spowodowała, że wielu mieszkańców miast i miasteczek uważa nas działkowców za ludzi bez serca ... Prosimy o wyemitowanie audycji obiektywnej, w której wszystkie strony będą mogły przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie...czytamy w liście adresowanym do Prezesa telewizji TVN. Czytaj więcej.

18.11.2016

Skandaliczna manipulacja TVP uderza w PZD i działkowców.

W dniu 5 października 2016 roku na antenie TVP 1 w programie „Magazyn śledczy Anity Gargas” ukazał się wyjątkowo szkalujący i oparty na pomówieniach i przekłamaniach materiał dotyczący likwidacji ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie. Materiał ten poprzez liczne świadome przekłamania oraz manipulacje przedstawia w negatywnym świetle działania podejmowane przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD podczas likwidacji części ogrodów pod budowę autostrady S2. Rzeczywistość postrzegana oczami dziennikarki niestety daleko odbiega od prawdy. Dość manipulacji. Sprawa będzie miała swoją kontynuację. Czytaj więcej.

15.11.2016

Stanowisko Samorządów ROD z Chodzieży i Budzynia w sprawie działań Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nie damy się zastraszyć sugestiami zmian w naszej ustawie. Jesteśmy zjednoczeni w Związku i będziemy razem walczyć z takimi inicjatywami, bo jesteśmy za przestrzeganiem prawa i przepisów ustawy o ROD. Nie zgadzamy się na podważanie roli samorządów ROD i Polskiego Związku Działkowców w zarządzaniu ogrodami. Prosimy niech Pan nie wznieca ognia słuchając wąskiej grupa ludzi wykluczonych ze Związku - czytamy w stanowisku samorządów ROD z Chodzieży i Budzynia w sprawie podważania przez Rzecznika Praw Obywatelskich zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r. Czytaj więcej.

13.11.2016

Działkowcy Okręgu Pilskiego na uroczystościach Święta Niepodległości.

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość. Działkowcy okręgu pilskiego licznie uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości składając w miejscach upamiętnień wiązanki kwiatów oraz wystawiając poczet sztandarowy Okręgowego Zarządu PZD. Czytaj więcej.

13.11.2016

Przegląd Informacji Medialnych.

W bieżącym wydaniu "Przegladu Prasy" przeczytasz m.in. o relacji Gazety Pomorskiej, która opisuje spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich w Grudziądzu, na którym swoje problemy przedstawili Rzecznikowi licznie przybyli członkowie PZD, o tym, że PolitykaWarszawska.pl informuje o konsultacjach społecznych dotyczących budowy kontrowersyjnej trasy tramwajowej m.in. przez ROD im. Waszyngtona, LotniczaPolska.pl przedstawia sylwetkę wybitnego działkowca Jana Henryka Janczaka, który był inicjatorem i twórcą ROD im. Żwirki i Wigury na Okęciu i który przez 40 lat służył w lotnictwie wojskowym i komunikacyjnym. Zachęcamy do lektury! Czytaj więcej.

09.11.2016

Stanowisko Prezydium OZ PZD w Pile w sprawie działań Rzecznika Praw Obywatelskich.

Byliśmy przekonani, że razem wywalczymy należne nam rozwiązania ustawowe i wreszcie nadejdzie czas na normalne, programowe działania, zapisane w naszych zjazdowych uchwałach, podobnie jak we wszystkich organizacjach działających w naszym kraju, Europie i świecie...Dzisiaj nie mamy żadnej wątpliwości, że myliliśmy się, bo nasz Związek w dalszym ciągu jest przedmiotem ataku z różnych stron od politycznej do medialnej, szczególnie a przede wszystkim przez Pana Rzecznika Praw Obywatelskich... czytamy w stanowisku członków Prezydium Okręgowegpo Zarządu PZD w Pile. Czytaj więcej.

09.11.2016

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 listopada 2016 roku odbyła w Warszawie swoje kolejne posiedzenie w obecnej kadencji. Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Czytaj więcej.

08.11.2016

List członków samorządów ROD z Rogoźna i Ryczywołu do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W swoich pismach powołuje się Pan na skargi i listy od działkowców kierowane do Rzcznika w wymienionych sprawach. Samorządom Związku i działkowcom osoby te są znane. Są to głównie osoby, co pobudowały niezgodnie z przepisami ustawy o ROD i ustawy Prawo budowlane domy na działkach w ogrodach działkowych i w nich zamieszkali. Nie rozumiemy jednak - dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich zanim nadał bieg swoim pismom nie znalazł czasu i nie zasięgnął opinii w kierowanych do niego sprawach - piszą w liście  Prezesi i członkowie samorządów ogrodowych z Rogoźna i Ryczywołu. Czytaj więcej.

06.11.2016

List członków samorządów ROD z Wronek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jest Pan przedstawicielem Organu Państwa - Organu Konstytucyjnego, który winien nas bronić, a nie podważać zapisy ustawy o ROD z 2013 roku, która jest fundamentem funkcjonowania ogrodów i którą poparło na listach poparcia blisko milion działkowców oraz samorządy gmin i powiatów, które są właścicielami gruntów zajmowanych przez ogrody. Podważa Pan również Statut PZD, który został zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy. Jest to ważny dokument i niezbędny w działalności stowarzyszenia ogrodowego PZD - czytamy w liście członków samorządów ogrodowych z Wronek skierownym do Rzecznika Praw Obywatelskich. Czytaj więcej.

06.11.2016

Budżety obywatelskie 2016 dla działkowców – szanse, sukcesy i rozwój ROD.

Od kiedy pierwszy raz wprowadzono budżet obywatelski w Polsce, czyli w 2011 roku, temat ten obecny jest na stałe w debacie samorządowej i ogólnopolskiej. Projekty realizowane w ogrodach działkowych coraz częściej wygrywają w głosowaniach, bo działkowcy potrafią zmobilizować nie tylko własne środowisko, ale też szerokie rzesze mieszkańców, którzy działkowcami nie są. Czytaj więcej.

04.11.2016

Strefa uśmiechniętego seniora.

Pod takim hasłem w piątek, 28 października, w sali towarzyskiej Czarnkowskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie integracyjne organizacji pozarządowych. Inicjatorkami tego spotkania były pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz działające przy nim Centrum Wolontariatu. Czytaj więcej.

04.11.2016

Działki będą służyć również instytucjom społecznie pożytecznym.

Wzmożone zainteresowanie działkami nie jest zjawiskiem nowym. Trwa już od dłuższego czasu i nic nie zapowiada, żeby szybko się skończyło. Tym bardziej, że zainteresowanie to nie ogranicza się tylko do osób fizycznych, ale w ostatnim czasie daje się również zaobserwować wśród rozmaitych instytucji oraz organizacji zajmujących się szeroko rozumianą działalnością prospołeczną. Z terenu całego kraju pojawiają się bowiem kolejne sygnały od ogrodów i okręgów o takich instytucjach, które zgłaszają chęć przejęcia działki w celu jej wykorzystania w związku z prowadzoną działalnością. Chodzi m.in. o przedszkola, domy opieki, czy organizacje zajmujące się niepełnosprawnymi. Czytaj więcej.

04.11.2016

Ulotka "Polityka i prawo a PZD - ROD są znów atakowane. Brońmy naszych altan!"

Rzecznik Praw Obywatelskich nie ustępuje w bezprecedensowej wal­ce z działkowcami zrzeszonymi w Polskim Związku Działkowców. Po raz kolejny mamy do czynienia z błędnymi teoriami co do filarów prawnych funkcjonowania ogrodów i samego PZD, które Pan Adam Bodnar- Rzecz­nik Praw Obywatelskich - wysnuwa. Począwszy od wystąpień do Mini­sterstwa Infrastruktury i Budownictwa o zweryfikowanie ustawy o ROD z 13.12.2013 roku, w kwestii możliwości zamieszkiwania w altanach oraz samowoli budowlanej w ogrodach, a skończywszy (póki co) na podważa­niu zapisów Statutu PZD. Pan Rzecznik w swojej arogancji jest głuchy na słowa działkowców, opierając swoje wywody prawne wyłącznie na opi­nii osób wykluczonych ze środowiska działkowców za nagminne łamanie obowiązującego prawa. ZOBACZ ULOTKĘ.

04.11.2016

Biuletyn Informacyjny.

W Biuletynie Informacyjnym przeczytasz: Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie statutu PZD, Interpelacje poselskie, Śmieci w ROD, Wystąpienia w sprawie funduszy dla ROD, Komunikaty Prezydium KR PZD, Uchwały Prezydium KR PZD, Rozstrzygnięcia konkursów krajowych, Publicystyka, Interpelacje poselskie w sprawie wypowiedzenia dzierżawy działkowej i uwłaszczenia działkowców, Krajowa Komisja Rewizyjna zbadała sprawę przedstawianą w "Magazynie śledczym" emitowanym w TVP1. Czytaj więcej.

04.11.2016

Komunikat Prezydium KR PZD udzieliło kolejnych pożyczek i dotacji dla ROD.

Prezydium Krajowej Rady PZD obradujące w dniach 5 i 27 października 2016 r., na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Prezydium OZ PZD wniosków zarządów ROD udzieliło pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD dla - patrz treść komunikatu. Czytaj więcej.

04.11.2016

Przegląd Informacji Medialnych.

W bieżącym przeglądzie prasy przeczytasz m.in. o tym, że: Kurier Szczeciński pisze o akcji usuwania raktwórczego azbestu z terenów ROD w Policach, Dziennik Wschodni dostrzega groźbę likwidacji ROD "Podzamcze" w Lublinie w wyniku planów budowy zbiornika wodnego i 73 hektarowego Parku Rozrywki, Tygodnik Pilski zamieszcza obszerną relację z Finału Redakcyjnego Plebiscytu na Najładniejszą Działkę, Głos Wielkopolski pisze o powstawaniu nowego, zastępczego ogrodu w Poznaniu - ROD przy ulicy Czarnucha na Naramowicach. Czytaj więcej.

04.11.2016

Minister Środowiska odpowiedział na pismo KR PZD w sprawie śmieci.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła wiele niekorzystnych zmian w systemie gospodarowania odpadami na terenie ROD. Wśród tych zmian, największe kontrowersje wzbudziły opłaty za wywóz śmieci, które rażąco wzrosły wraz z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2015 r. opłaty ryczałtowej. Zgodnie z badaniem PZD, opłatą ryczałtową zostało objętych 806 ROD o powierzchni 6260,3882 ha i liczbie działek rodzinnych - 136 49 i liczba tych ogrodów stale wzrasta. Czytaj więcej.

02.11.2016

Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 27 października 2016 r. zapoznało się z badaniem dotyczącym ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Materiał został przygotowany w oparciu o uzyskane informacje z okręgowych zarządów PZD. Powyższe badanie zostało również przedstawione na posiedzeniu Krajowej Rady PZD, które miało miejsce 28 października br. Czytaj więcej.

02.11.2016

Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie interpelacji posła Marcina Horały.

Prezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniu się z interpelacją nr 5276 posła Marcina Horały z dnia 31 lipca 2016r. stwierdza, iż postrzega ją jako przykład uprawiania polityki poprzez wywoływanie napięć na tle ważkich zagadnień, bez oglądania się na społeczne skutki takiego działania. Negatywna ocena inicjatywy podjętej przez posła M. Horałę znajduje uzasadnienie zarówno w fakcie poruszenia tak drażliwego tematu na forum parlamentarnym, bez wcześniejszego zbadania podstawowych aspektów zagadnienia, jak i w świadomości, że występując z tą inicjatywą, poseł nie podjął nawet próby podjęcia szerszych konsultacji ze środowiskiem, którego ona dotyczy. Czytaj więcej.

02.11.2016

Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie interpelacji posła Jerzego Gosiewskiego.

Prezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniu się z treścią interpelacji poselskiej nr 5190, stwierdza, iż zawarte w przedmiotowym wystąpieniu zastrzeżenia wobec ustawy o ROD zostały oparte o bezzasadne zarzuty, zaś zgłoszone postulaty zmiany ustawy godziłyby w interesy działkowców i ogrodów. Jednocześnie Prezydium KR PZD z satysfakcją dostrzega, iż stanowisko prezentowane w przedmiotowej sprawie przez resort infrastruktury, po raz kolejny dowodzi, że strona rządowa podchodzi do tematu regulacji prawnych odnoszących się do ogrodów działkowych z uwagą i wyczuciem problemu. Czytaj więcej.

02.11.2016

Obradowała Krajowa Rada PZD.

W Warszawie, w dniu 28 października 2016 r. odbyło się X w bieżącej kadencji posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes Związku. Na początku posiedzenia uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Zbigniewa Kołodziejczaka wieloletniego członka Krajowej Rady i Prezesa Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego. Czytaj więcej.

30.10.2016

Gminne dotacje na inwestycje w ROD.

To właśnie ten czas, kiedy możesz mieć wpływ na kształtowanie budżetu w swojej gminie. Bowiem już za chwilę rozpoczną się konsultacje nad jego projektem. Służyć mają one jak najlepszemu dostosowaniu planów finansowych gminy do potrzeb jego mieszkańców. Działkowcu! Zabierz głos, aby gmina zarezerwowała pieniądze na inwestycje w ROD, o które będzie można się starać w ramach dotacji już w nadchodzącym roku. Czytaj więcej.

30.10.2016

Informator Działkowca.

Najnowsze wydanie Informatora Działkowca możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. Wśród najważniejszych informacji: sukces PZD w walce z roszczeniami, pieniądze na ogrodowe inwestycje,jesień zaowocowała ogrodowymi atrakcjami, a także typowo sezonowe przypomnienia jak: prąd i woda w ROD zimą, zabezpiecz altanę na zimę, bezdomni w ROD - reaguj, spalanie w ROD zabronione. Zachęcamy do czytania! Czytaj więcej.

27.10.2016

Zakończenie sezonu 2016 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ,,Zalesie” w Pile.

Nieoficjalną tradycją ROD ,,Zalesie” stało się wstępne podsumowanie mijającego sezonu. Ostatni kwartał roku to czas na spotkanie z działkowcami i omówienie działalności zarządu ogrodu na rzecz wspólnoty. Dnia 26.10.2016r. w pięknej świetlicy ogrodowej, ogrzanej ciepłem stylowego kominka, prezes zarządu ROD pan Andrzej Krogulec przywitał uczestników zebrania. Szczególnymi gośćmi byli: Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pilskiego Przemysław Pochylski, Wójt Gminy Szydłowo Dariusz Chrobak, Kierownik Posterunku Policji w Szydłowie mł. asp. Marcin Domagalski, Komendant Posterunku Straży Leśnej – starszy strażnik leśny Józef Górzny, Komendant Straży Miejskiej w Pile Wojciech Nosek (działkowiec ROD ,,Zalesie”). Władze działkowe reprezentował Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile Marian Praczyk (działkowiec ROD ,,Zalesie”). Z zaprzyjaźnionych pilskich ogrodów przybyli prezesi ROD ,,Belferek” Jan Ficerman i ,,Jedność” Andrzej Woziński. Czytaj więcej.

27.10.2016

Biuletyn Informacyjny.

W Biuletynie Informacyjnym przeczytasz m.in.: Trudna droga do jubileuszu, Jubileuszowe posiedzenie KR PZD, Krajowe Dni Działkowca, Życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu, Wspomnienia działkowców i działaczy PZD. Czytaj więcej.

27.10.2016

Bezdomni zimą w ROD. Reaguj!

Już późną jesienią, kiedy wraz z końcem sezonu działkowcy opuszczają ogród, na czas zimy mogą się w nim „rozgościć” nieproszeni lokatorzy. Mowa o osobach bezdomnych, które pod nieobecność właścicieli altan próbują przetrwać w nich zimę. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko i nie chodzi tu tylko o naruszenie mienia działkowców, ale przede wszystkim o potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ich samych i ogrodu jakie stwarza pomieszkiwanie w ROD. Czytaj więcej.

24.10.2016

Sąd - sprzedaż naniesień na działce wolna od PIT.

4 października br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał wyrok, który może mieć niebagatelne znaczenie dla tysięcy działkowców. Mówiąc w skrócie, wg Sądu, jeżeli - przy okazji przeniesienia praw do działki - następuje przeniesienie własności nasadzeń i nakładów, które zostały dokonane (zakupione) ponad 6 miesięcy przed zbyciem prawa do działki, to dochód ze sprzedaży tej własności jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zdaniem WSA od dochodu z transakcji, w części dotyczącej własności naniesień i nasadzeń, odprowadza się podatek od czynności cywilnoprawnych. Czytaj więcej.

24.10.2016

Przegląd Informacji Medialnych.

W najnowszym Przeglądzie Informacji Medialnych m.in. Pik.kielce.pl (Portal Informacji Kulturalnej) promuje wystawę otwartą w Kieleckim Biurze Wystaw Artystycznych i prezentuje sylwetkę artysty dostrzegającego urok ROD, iPragaPoludnie.pl odpowiada na wątpliwości dotyczące budowy trasy na Gocław” w odpowiedzi na działania Inicjatywy Obywatelskiej „Tramwaj przez Wisłę - nie przez działki”, Świat Biznesu pisze o problemie związanym z likwidacją ROD „Ostrówek” na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie, Express Bydgoski informuje, że w ROD „Malwa” w Bydgoszczy - Polskie Sieci Energetyczne zamierzają puścić podwójną linię wysokiego napięcia, co wywołało protest działkowców i Rady Osiedla Fordon. Czytaj więcej.

22.10.2016

NOWY LISTOPADOWY „Mój Ogródek” NIE PRZEGAP! Cena tylko 2,49 zł!

W bieżącym numerze pomożemy przygotować działkę do zimy. Zaproponujemy odpowiednie okrycia dla każdej z grup roślin zimujących na naszych rabatach, a także poradzimy jak najlepiej zabezpieczyć ogrodowy sprzęt i działkowe urządzenia. Czytaj więcej.

20.10.2016

Czytajcie „działkowca”!

Najwyższy czas aby przygotować rośliny i działki do zimowego spoczynku! A najnowszy, listopadowy numer „działkowca” będzie niezastąpionym i najlepszym przewodnikiem podczas jesiennych prac! To również dogodna pora na zamówienie prenumeraty „działkowca” na kolejny rok. Nie zwlekajcie i skorzystajcie z pakietów korzyści dla prenumeratorów, obejmujących m.in. unikalne informatory ogrodnicze oraz nasiona warzyw i kwiatów! Czytaj więcej.

18.10.2016

Spotkanie informacyjne ws. możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje w ROD.

W dniu 17 października 2016 r. w Sali Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach odbyło się spotkanie informacyjne ws. możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zaproszenie na spotkanie organizowane z inicjatywy Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka oraz Prezesów Okręgowych Zarządów w Pile Mariana Praczyka i w Poznaniu Zdzisława Śliwy przesłano do Prezesów ROD okręgu pilskiego i poznańskiego. Czytaj więcej.

18.10.2016

Przegląd Informacji Medialnych

W aktualnym przeglądzie prasy m.in. TVP 3 Regionalna (pasmo ogólnopolskie) podaje smutną informacje o likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Drzymały (przy Jeziorze Maltańskim) w Poznaniu, Słowo Podlasia relacjonuje ciekawą inicjatywę edukacji potencjalnych przyszłych pokoleń działkowców z Białej Podlaskiej, Gazeta Kujawska podkreśla, że ROD „Wrzos” w Wistce Królewskiej koło Włocławka, jako jeden z nielicznych ogrodów działkowych może pochwalić się zbiorczą kanalizacją i własną oczyszczalnią ścieków, Portal eKoszalin.pl informuje o ciekawym pomyśle koszalińskich działkowców z ROD „Centralny” i ROD „Aster, etc. Zachęcamy do lektury! Czytaj więcej.

17.10.2016

Konkurs jubileuszowy „PZD – historia i wspomnienia”.

Zgłoś się do otwartego konkursu Prezydium KR PZD z okazji 35-lecia PZD „PZD – historia i wspomnienia”. Wspólnie upamiętnijmy historię 35 lat istnienia PZD, tworząc książkę o tym pięknym okresie działalności Związku. Zgłoszenia można przesyłać do 31 października br. Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody! Czytaj więcej.

13.10.2016

Interpelacja i odpowiedź w sprawie uwłaszczenia działkowców.

W dniu 31.07 br. poseł Marcin Horała (PiS) złożył interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uwłaszczenia działkowców. W odpowiedzi Ministerstwo poinformowało, że „resort nie planuje podjęcia prac ukierunkowanych na wprowadzenie rozwiązań przewidujących przekazanie praw zbywalnych (prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego) na rzecz działkowców użytkujących grunty publiczne”. Czytaj więcej.

13.10.2016

Interpelacja i odpowiedź w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przez stow. ogrodowe.

W dniu 25.07 br. poseł Jerzy Gosiewski (PiS) złożył interpelację w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przez stowarzyszenie ogrodowe, w której pyta Ministra Infrastruktury i Budownictwa czy rozważa on zmianę w art. 36 ust. 3 ustawy o ROD, która odebrałaby uprawnienie stowarzyszeniu ogrodowemu do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. W odpowiedzi Minister stwierdza: „w opinii resortu infrastruktury i budownictwa omawiane zagadnienia aktualnie nie wymagają podjęcia inicjatywy legislacyjnej”. Czytaj więcej.

12.10.2016

Posiedzenie Kolegium Prezesów w Pile.

W dniu 11 października 2016 r. w świetlicy Domu Działkowca w ROD „Za Parkiem” odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów powiatu pilskiego. Posiedzeniu przewodniczył Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium. W zebraniu uczestniczyli prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Piły, Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile oraz zaproszeni goście kom. Andrzej Latosiński Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i dzielnicowi z KPP w Pile, w których rejonie działania mieszczą się ROD, Agnieszka Ślęzak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, Jakub Jarecki ze Straży Miejskiej w Pile oraz Grzegorz Supron Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Krajna Nad Notecią. Czytaj więcej.

07.10.2016

Działkowcy z ROD „Nad Nielbą” z Wągrowca na wycieczce w Toruniu i Inowrocławiu.

W dniu 3 września 2016 r. Zarząd z ROD „Nad Nielbą” w Wągrowcu zorganizował wycieczkę autobusową dla działkowców. Tego dnia 51 działkowców odwiedziło w Toruniu Planetarium im. Władysława Dziewulskiego – centrum popularyzacji kosmosu na terenie Zespołu Staromiejskiego, Muzeum Piernika oraz nową świątynię Kościół Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, a zwiedzającym towarzyszył przewodnik z PTTK. Po pięciogodzinnym zwiedzaniu Torunia wycieczka udała się do Inowrocławia gdzie resztę czasu spędzili na spacerach przy tężni uzdrowiskowej w Parku Solankowym. Działkowcy byli bardzo zadowoleni ze wspólnie spędzonego czasu w ten piękny słoneczny dzień. Czytaj więcej.

07.10.2016

Przegląd Informacji Medialnych.

W najnowszym Przeglądzie Prasy m.in. TVP 3 Kraków informuje o dofinansowaniu dla krakowskich działkowców w zamian za otwarcie części wspólnych ogrodów, Gazeta Pomorska podaje, że w ramach budżetu partycypacyjnego w Czersku w pow. chojnickim zmodernizowana zostanie droga dojazdowa do ROD przy ul. Towarowej w Czersku, Gazeta Lubuska ostrzega, że władze Zielonej Góry zakładają przedłużenie trasy aglomeracyjnej kosztem ROD „Przodownik” i zachęca działkowców do obrony swojego dorobku, Aktualności.Zambrów.org podają, że w związku z pracami nad budżetem na 2017 r. - grupa radnych złożyła projekt do prezydenta miasta, w którym wnioskują o zabezpieczenie kwot na elektryfikację ROD „Pod Długoborzem”. Czytaj więcej.

05.10.2016

Działkowcy z ROD im. St. Staszica w Pile w sprawie zastrzeżeń RPO do statutu PZD.

Pana wątpliwości i zarzuty wobec niektórych zapisów naszego statutu są nieprawdziwe i chybione. Tak to zazwyczaj bywa, że jak pochopnie wydaje się osądy w oparciu o niesprawdzone i jednostronne informacje bez wnikania w sedno sprawy to wyrządza się drugiej stronie krzywdę. Taką krzywdę wyrządza Pan działkowcom zrzeszonym w Polskim Związku Działkowców i niepotrzebnie wywołuje wśród nas niepokój - czytamy w stanowisku Zarządu i Komisji Rewizynej ROD im. St. Staszica w Pile. Czytaj więcej.

05.10.2016

Przedszkolaki z Łobżenicy w ROD im. T. Kościuszki.

W piątek 30 września gościliśmy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w Łobżenicy przedszkolaki z grup: Motylki, Świetliki i Żuczki. Prezes ROD, opowiedział dzieciom o działkach oraz o owocach, warzywach i kwiatach uprawianych przez działkowców. Dzieci z chęcią spacerowały po działkach, ale najwięcej frajdy sprawiło im zbieranie ziemniaków, które potem piekły w ognisku, a część ziemniaków została wykorzystana do ziemniaczanych konkursów i zabaw. Przedszkolaki z apetytem częstowali się upieczonymi ziemniaczkami, drożdżówką i naturalnymi syropami wyrobu pani Marii Mrotek. Czytaj więcej.

03.10.2016

Działkowcy z Krzyża Wlkp. wyrażają swój protest w sprawie listu RPO.

Jesteśmy zdumieni i przerażeni próbą manipulowania przy dobrej i służącej dużej rzeszy działkowców ustawie...Pozostalismy w strukturach PZD bo od 35 lat daje nam się gwarancję ochrony dobrej ustawy. Prosimy Pana Rzecznika o podjęcie działań chroniących nasze ogrody i Ustawę o ROD... piszą w swoim stanowisku członkowie ROD "Kolejarz" i "Bratek" z Krzyża Wlkp. Czytaj więcej.

03.10.2016

STOP spalaniu na działkach!!!

Na niektórych działkach ma miejsce niedopuszczalny proceder spalania śmieci, w wyniku którego do gleb, wód i powietrza przenikają rakotwórcze substancje. Problem ten dotyczy niestety wielu terenów ogrodów działkowych, zarówno tych podmiejskich, jak i tych zlokalizowanych blisko siedzib ludzkich. Do Krajowej Rady PZD co i rusz docierają skargi zarówno ze strony zatruwanych dymem mieszkańców, jak i samych działkowców, którym przeszkadzają uciążliwi sąsiedzi palący obcięte gałęzie i suche liście. Także media dostrzegają problem zadymienia ROD... czytaj więcej.

03.10.2016

ROD "Nad Nielbą" w Wągrowcu w sprawie interpelacji poselskich.

Ustawa i związek są gwarantem istnienia naszych Ogrodów. Ustawa funkcjonuje już prawie trzy lata i nie sprawia trudności w swojej realizacji oraz dała nam możliwość wyboru, który dokonaliśmy. Nam działkowcom daje ochronę prawną dotyczącą naszych praw do działki i tego co posiadamy na niej, co wszystko dokonaliśmy sami...czytamy w stanowisku działkowców z ROD "Nad Nielbą" w Wągrowcu w sprawie interpelacji poselskich posłów Beaty Małeckiej - Libery i Tomasza Cimoszewicza. Czytaj więcej.

01.10.2016

Przedstawiciele OZ PZD i Prezesi ROD miasta Wronek na Sesji RMiG Wronki.

W dniu 29 września 2016 roku w Sesji Rady Miasta i Gminy Wronki na zaproszenie Przewodniczącego Rady MiG Sławomira Śniegowskiego uczestniczyli : Marian Praczyk Prezes OZ PZD, Maria Fojt Wiceprezes OZ PZD w Pile oraz Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Wronek. Prezes OZ w swoim wystąpieniu na Sesji RM odniósł się do bardzo dobrej współpracy Zarządów ROD i Okręgowego Zarządu PZD z władzami samorządowymi Wronek. Czytaj więcej.

28.09.2016

V Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

W dniu 28 września 2016 r. z udziałem Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD odbyło się V posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile. Zebraniu przewodniczył Marian Praczyk Prezes OZ. W przyjętym porządku obrad dominowały trzy tematy: interpelacje poselskie w sprawie ustawy o rod oraz wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, ocena wyników powszechnego przeglądu ROD i działek oraz ocena obchodów „Dni Działkowca” w ROD i OZ PZD, jubileuszy i imprez okolicznościowych w 2016 r. Czytaj więcej.

28.09.2016

Spotkanie przedstawicieli Okręgu Śląskiego z Poseł Beatą Małecką-Liberą.

W dniu 26 wrzesnia br. w biurze Poseł Beaty Małeckiej-Libery w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie Pani Poseł z przedstawicielami PZD Okręgu Śląskiego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli Prezes PZD Okręgu Śląskiego Józef Noski, Wiceprezes PZD Okręgu Śląskiego Tadeusz Kosowski oraz Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD Okręgu Śląskiego Zygmunt Man w Sosnowcu, a także radca prawny Monika Deorowicz. Czytaj więcej.

28.09.2016

Odznaczenia w PZD – chwalebna tradycja i wyróżnienie za trud pracy.

Polski Związek Działkowców jako największa organizacja pozarządowa w Polsce od lat przyznaje odznaczenia. Pragnie w ten sposób docenić prace społeczną dziesiątek tysięcy najbardziej zaangażowanych działkowców, którzy pełnią prawdziwie publiczną służbę w organach PZD. Odznaczenia są swoistą gratyfikacją za trud pracy działkowców, za poświęcony czas i społeczne zaangażowanie dla dobra działkowców i przyszłych pokoleń...czytaj więcej.

27.09.2016

Jubileusz 50-lecia ROD „Relaks” w Trzciance.

W dniu 17 września 2016 r. ROD „Relaks” w Trzciance świętował Jubileusz 50-lecia ogrodu. Uroczystość otworzył Prezes ROD Andrzej Bąkorowski. Przywitał działkowców i zaproszonych gości: Mariana Praczyka Prezesa OZ PZD w Pile, Tadeusza Tetrusa Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Krzysztofa Czarneckiego Burmistrza Trzcianki i Edwarda Joachimiaka Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki po czym przedstawił historię ogrodu. W uroczystości uczestniczyli prezesi trzcianeckich ogrodów: Zygmunt Czarny z ROD „Słonecznik”, Sebastian Zdanowski z ROD „Spółdzielca” oraz Andrzej Palczyński z ROD „Malwa”. Czytaj więcej.

27.09.2016

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie kwestionowania niektórych zapisów statutu PZD...

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców statutowego i ustawowego organu kontrolnego społecznie wykonujący swój mandat wobec członków i Związku wyrażają swoje głębokie oburzenie i zdecydowany sprzeciw wobec treści zawartych w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 sierpnia 2016 roku do Prezesa PZD. Czytaj więcej.

27.09.2016

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Nielbą” w Wągrowcu dzieciom.

Zarząd ROD „Nad Nielbą” w Wągrowcu w bieżącym roku zorganizował dla dzieci różne atrakcje w tym m.in. zwiedzanie ogrodu, pokaz działkowych plonów i piknik. W dniu 30 maja zaprosił grupę 30 dzieci z Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy na zwiedzanie ogrodu. 31 maja do ogrodu przybyło 30 dzieci z Akademii Talentów Prywatnej Szkoły Podstawowej gdzie zapoznawały się z nazewnictwem warzyw, owoców i ziół. Czytaj więcej.

26.09.2016

Przegląd Informacji Medialnych.

W najnowszym przeglądzie prasy m.in.: Echo Dnia (Świętokrzyskie) zauważa, że wielkim zainteresowaniem cieszył się III Świętokrzyski Kiermasz Produktów Pszczelich na terenie ROD "Magnolia" w Kielcach, Radio.koszalin.pl (Polskie Radio Koszalin) ostrzega przed utratą części ogrodów działkowców z „ROD Słoneczny” w Sianowie, TVP 3 Bydgoszcz w podaje, że programem budowy kanalizacji zostały objęte: ROD: Opławiec, Podgórze, Ustronie i Zacisze w Bydgoszczy, a docelowo wszystkie bydgoskie ROD. Zachęcamy do lektury!!! Czytaj więcej.

26.09.2016

Informator Działkowca.

W najnowszym numerze Informatora Działkowca: Interpelacje poselskie w sprawie śmieci, Odbyły się Krajowe Dni Działkowca, Jubileuszowe posiedzenie KR PZD, Moc atrakcji w ROD, Dobre wiadomości dla ROD płyną z NFOŚiGW, Opłaty za radio i telewizję w ROD, Zgłoś się do konkursu z okazji 35-lecia PZD, Porady ogrodnicze. Polecamy lekturze! Czytaj więcej.

23.09.2016

NIE PRZEGAP! JUŻ NA RYNKU PAŹDZIERNIKOWY „Mój Ogródek”! Cena tylko 2,49 zł!

Z naszymi radami każda działka stanie się atrakcyjna i oryginalna. W październikowym numerze w cyklu „Rośliny na właściwym miejscu” podpowiemy, co posadzić na stanowisku cienistym i suchym, tak aby upiększyć też i te trudne miejsce na działce. Czytaj więcej.

21.09.2016

NIE - dla zmiany ustawy.

„Nie zgadzamy się aby posłowie na podstawie informacji osób wykluczonych ze Związku za nieprzestrzeganie prawa związkowego i powszechnie obowiązującego przedstawiali fałszywy obraz funkcjonowania nowej ustawy o ogrodach i na tej podstawie wnosili do Ministra o jej zmianę… Ogrody działkowe zawsze służyły rodzinie i społeczności lokalnej. Tak jest dzisiaj i tak nadal winno być” – czytamy w stanowisku uczestników Dnia Działkowca w ROD im. Wł. Sikorskiego w Pile z dn. 17.09.2016 r. w sprawie interpelacji posłów Beaty Małeckiej-Libery oraz Tomasza Cimoszewicza. Czytaj więcej.

20.09.2016

Czytajcie „działkowca”!

Sięgnij po najnowszy, październikowy numer „działkowca” – niezbędny i doskonały przewodnik podczas jesiennych prac na działce, który doradzi też m.in. jak dokonać najlepszych wyborów podczas zakupów, ponieważ właśnie w tym czasie nabywamy i sadzimy wiele nowych roślin! A oprócz tego porady i ciekawostki ogrodnicze, artykuły o ekologii, nawożeniu, uprawie w gruncie i pod osłonami oraz wiele innych, aktualnych tematów! Pamiętaj! „Działkowiec” to nie tylko wiedza ogrodnicza, to również recepta na zdrowy styl życia! Bądź z nami! Czytaj więcej.

20.09.2016

Pilscy działkowcy uczcili pamięć 77 Rocznicy Agresji ZSRR na Polskę.

77 lat temu, 17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.
Uroczystość obchodów 77 Rocznicy Agresji ZSRR na Polskę odbyła się w dniu 17 września 2016 r. o godz. 12.00 przy Pomniku Ofiar Stalinizmu w Pile. Wśród delegacji byli przedstawiciele pilskich działkowców. Czytaj więcej.

17.09.2016

Dzień Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Borek” we Wronkach.

W dniu 10 września 2016 r. działkowcy z ROD „Borek” we Wronkach świętowali Dzień Działkowca. Uroczystość otworzyli Prezes ogrodu Zbigniew Ferfet i Wiceprezes Andrzej Kubiak. Okręgowy Zarząd PZD w Pile reprezentował Aleksander Manikowski członek Prezydium. Czytaj więcej.

16.09.2016

Podsumowanie wystawy KORSO przez Kolegium Prezesów ROD w Pile.

W dniu 14 września 2016 r. w ROD im. St. Staszica w Pile odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów ROD miasta Piły. Spotkanie poświęcone było w przede wszystkim podsumowaniu wystawy KORSO zorganizowanej przez pilskie ogrody działkowe w dniu 6 sierpnia 2016 r. w Parku na Wyspie. W spotkaniu uczestniczyli.: Prezydent Piotr Głowski, który wystawę KORSO objął patronatem honorowym oraz Danuta Nowak-Bogusławska Kierownik Biura Prezydenta, Stanisław Dąbek Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury, Przedstawicielki Stowarzyszenia Pilski Klub Amazonek: Elżbieta Stoińska Prezes Zarządu i Teresa Szulc oraz Irena Mendyka Przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą, Małgorzata Sypuła Zastępca Przewodniczącego Związku Międzygminnego Pilski Region Odpadami Komunalnymi – współuczestnicy wystawy i in. Czytaj więcej.

16.09.2016

Dalsze wzmocnienie ochrony danych osobowych działkowców.

Od kilku już lat wszystkie jednostki i organy Związku mają obowiązek dołożenia szczególnej staranności w zakresie obchodzenia się z danymi osobowymi działkowców. Wyrazem tego jest uchwała nr 147/2009 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych w jednostkach PZD. Uchwała ta została podjęta w celu zapewnienia sprawnego wdrożenia i stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Związku, a zwłaszcza w rodzinnych ogrodach działkowych. Czytaj więcej.

16.09.2016

Likwidacje i regulacje prawne ROD rozpatrywane na posiedzeniu Prezydium KR PZD w dniu 15.09.2016

Jednym z tematów poruszonych na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 15 września 2016 r., były likwidacje i regulacje prawne ROD. Mimo, iż spraw w tym bloku tematycznym było bardzo dużo, Prezydium KR PZD z każdą z nich dokładnie się zapoznało i podjęło odpowiednie decyzje. Czytaj więcej.

16.09.2016

Komunikat Prezydium KR PZD ws. udzielania pomocy finansowej dla ROD.

Prezydium KR PZD na posiedzeniu 15 września br po zapoznaniu się z wnioskami zarządów ROD o udzielenie pożyczek z Funduszu Samopomocowego, pozytywnie zaakceptowanymi przez Prezydia OZ PZD udzieliło pożyczek dla 7 ROD na łączną kwotę 230.420 zł. Taka forma pomocy finansowej od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród ogrodów. Czytaj więcej.

16.09.2016

Różna interpretacja zasad usuwania drzew na działkach - problemem działkowców.

W związku z problemami, na jakie napotykają działkowcy w urzędach przy składaniu wniosków o zgodę na wycinkę drzew z terenu działek w ROD informujemy, iż zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki wydawane jest na wniosek działkowca, a z terenu ogólnego ROD – na wniosek zarządu ROD. Ponadto, zgodnie art. 30 ust. 2 ustawy o ROD nasadzenia na terenie działki w ROD stanowią własność działkowca. Czytaj więcej.

16.09.2016

Przegląd Prasy.

W najnowszym przeglądzie prasy uwadze polecamy: Głos Pomorza pisze o projekcie zgłoszonym przez działkowców z ROD im. S. Staszica w Słupsku w ramach Budżetu Obywatelskiego; Głos Koszaliński informuje o częściowej likwidacji ROD im. Fałata w Słupsku pod budowę drogi; Nasz Głos Poznański pisze o inicjatywie "Spotkanie z Kulturą i Sztuką w ROD", która miała miejsce w ogrodzie działkowym im. ks. L. Przyłuskiego w Poznaniu. Czytaj więcej.

15.09.2016

Dni Działkowca 2016 oraz Jubileusz 35 lecia PZD w ROD im. St. Staszica w Czarnkowie.

10 września 2016 r. w ROD im. St. Staszica w Czarnkowie uroczyście obchodzono Dnia Działkowca 2016 oraz jubileusz 35 lecia PZD. Prezes Zarządu Wojciech Urban serdecznie przywitał przybyłych na uroczystość działkowców z rodzinami oraz zaproszonych gości: Panią Marię Fojt – Wiceprezes OZ PZD w Pile jednocześnie Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, Pana Jacka Klimaszewskiego – Wicestarostę Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pana Bogdana Tomaszewskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pana Andrzeja Tadlę – Przewodniczącego Rady Miasta Czarnków, podinsp. Adama Filipa – Zastępcę Kom. Pow. Policji w Czarnkowie, Panią Ewę Kozłowicz – Radną Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego jednocześnie działkowiczkę, Prezesów Czarnkowskich ROD Panów Andrzeja Krafta i Władysława Górskiego. Czytaj więcej.

14.09.2016

KORSO - Dzień Działkowca 2016 w Trzciance.

W dniu 10 września 2016 r. działkowcy z Trzcianeckich Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców spotkali się w Parku 1 Maja. Tego dnia odbyła się wystawa KORSO oraz uroczystość Dni Działkowca, którą zorganizowali: Burmistrz Trzcianki, Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Trzcianecki Dom Kultury. Obchody Dnia Działkowca rozpoczęto hymnem działkowców „Zielona Rzeczpospolita”. Uroczystość otworzyli Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki i Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile Marian Praczyk, którzy powitali zaproszonych gości, działkowców wraz z rodzinami oraz przybyłych mieszkańców Trzcianki i okolic. Czytaj więcej.

11.09.2016

ROD „Pod Lipami” w Pile laureatem konkursu Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016.

3 września br. odbyły się w Zabrzu uroczystości 35-lecia Polskiego Związku Działkowców podczas Krajowych Dni Działkowców 2016. Na uroczystość został zaproszony prezydent Piotr Głowski, którego reprezentował Marian Martenka – Pełnomocnik Prezydenta ds Rodziny. Czytaj więcej na portalu tetnoregionu.pl.

09.09.2016

Zdumiewające omyłki RPO na temat Statutu PZD.

Wydając postanowienie o rejestracji Statut PZD Sąd potwierdził jego zgodność z obowiązującym prawem. Stąd informację o zastrzeżeniach Rzecznika Praw Obywatelskich wobec Statutu PZD przyjęto ze zdumieniem. Stało się ono jeszcze większe, gdy argumentację RPO poddano analizie. Oczywiste omyłki, błędne interpretacje, wreszcie powoływanie się na bezpodstawne pomówienia – wszystko to można znaleźć w oficjalnym dokumencie sygnowanym podpisem dr A. Bodnara i zamieszczonym na stronie Biura RPO. Stanowisko w tej bulwersującej sprawie zajęło Prezydium KR PZD. Czytaj więcej.

09.09.2016

Światełko w tunelu w pozyskiwaniu środków z Narodowego i Wojewódzkich FOŚ i GW.

Przypominamy, że w lipcu b.r. Krajowa Rada PZD wystąpiła do Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW - Artura Michalskiego, w celu włączenia stowarzyszeń ogrodowych, w tym PZD do programów priorytetowych, jako beneficjentów korzystających z dofinansowań, jakie oferuje NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Czytaj więcej.

09.09.2016

Prezydium KR PZD sprzeciwia się oskarżeniom RPO.

Prezydium KR PZD udzieliło odpowiedzi na pismo RPO dr Adama Bodnara, którym zakwestionował on zapisy Statutu PZD oraz sposób działania organizacji. Prezydium stwierdziło, iż wystąpienie RPO zawiera szereg nieprawdziwych twierdzeń, a wręcz pomówień, a inicjatywę tą można uznać za próbę nieuprawnionej ingerencji organu państwa w funkcjonowanie stowarzyszenia, co narusza prawo o stowarzyszeniach. Prezydium uznało też, że sposób postępowania dr A. Bodnara - uwiarygodnił pomówienia wobec PZD i uczynił to publicznie - uzasadnia skierowanie do niego apelu o większą wstrzemięźliwość w działaniach podejmowanych wobec organizacji. Czytaj więcej.

09.09.2016

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie interpelacji poselskich.

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców społecznie wykonujący swój mandat wobec członków i Związku wyrażają swoje głębokie oburzenie i zdecydowany sprzeciw wobec treści zawartych w interpelacjach posłów na Sejm RP Pani Beaty Małeckiej-Libery (interpelacja nr 3797) i Pana Tomasza Cimoszewicza (interpelacja nr 3718), którzy swymi wystąpieniami zmierzają de facto do podważania ustawy o ROD z 2013 roku. Czytaj więcej.

09.09.2016

KORSO - Dzień Działkowca 2016 w Trzciance.

Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Trzciance wspólnie z Burmistrzem Trzcianki i Trzcianeckim Domem Kultury zapraszają na KORSO - Dzień Działkowca 2016, które odbędzie się w dniu 10 września 2016 r. w Parku 1 Maja. Uroczystość rozpocznie się o godz. 14.00. W programie między innymi uhonorowanie ROD "Relaks" z okazji Jubileuszu 50-lecia, prezentacje trzcianeckich ogrodów i wiele innych atrakcji. Serdecznie zapraszamy.

08.09.2016

Dzień działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kalinka” w Pile.

Po raz kolejny 3 września 2016 r. w ROD „Kalinka” uroczyście obchodzono święto plonów, które w tradycji ogrodów działkowych zwane jest świętem z okazji „Dnia Działkowca”. Prezes Zarządu Marian Ostaszewski serdecznie przywitał zgromadzonych na uroczystości działkowców z rodzinami oraz zaproszonych gości: Pana Eligiusza Komarowskiego – Starostę Pilskiego, który objął patronat honorowy nad imprezą oraz Pana Tadeusza Trutego członka Okręgowego Zarządu PZD w Pile. Po wysłuchaniu Hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita” Prezes zarządu w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji „Dnia Działkowca”, odniósł się do roli działki w zaspakajaniu podstawowych potrzeb egzystencjonalnych oraz zwrócił uwagę na zagrożenia dla bytu ogrodów i działek. Czytaj więcej.

08.09.2016

Trudna droga do jubileuszu.

W maju 1981 roku Sejm uchwalił nową, wypracowaną dzięki doświadczeniom ruchu ogrodniczego w Polsce, ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych (POD). Pod koniec czerwca 1980 r. odbył się I Zjazd PZD, który został powołany mocą tej ustawy. Tak właśnie zaczęło się 35-lecie PZD, które w tym roku obchodzimy i doceniamy. Czytaj więcej.

07.09.2016

Działkowcy o Krajowych Dniach Działkowca w Zabrzu.

Zabrze zachwyciło działkowców. – Pamiętam Zabrze z dawnych lat, kiedy trudno było tu oddychać, a w powietrzu unosił się pył. Dziś to zupełnie inne miasto, z czystym powietrzem, które z pewnością jest także pośrednio zasługą tak wielu ogrodów działkowych, które powstały w Zabrzu – mówiła działkowiczka Izabela z okręgu warmińsko-mazurskiego, która na Krajowe Dni Działkowca przyjechała już po raz trzeci. Czytaj więcej.

07.09.2016

Rogozińskie Rodzinne Ogrody Działkowe na dożynkach w Jaraczu.

W dniu 3 września 2016 r. w Jaraczu gmina Rogoźno odbyły się Dożynki Gminne. W korowodzie dożynkowym uczestniczyły delegacje z Rodzinnych Ogrodów Działkowych: „Czerwony Mak”, im. Marcinkowskiego, im. Przemysława i im. Słowackiego w Rogoźnie. Każdy z ogrodów zaprezentował kosze z plonami i kwiatami. Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski w przemówieniu inauguracyjnym złożył życzenia działkowcom oraz podziękował za przygotowanie Okręgowych Dnia Działkowca, które odbyły się w dniu 20 sierpnia w Rogoźnie oraz za promowanie Gminy Rogoźno. Film z uroczystości oglądaj tutaj oraz zdjęcia oglądaj tutaj.                                                            (Czytaj więcej)

06.09.2016

Obchody Krajowych Dni Działkowca w Zabrzu - relacja -

W dniu 3 września br. do Zabrza przyjechało z całej Polski blisko 800 działkowców, by razem świętować i cieszyć się z sukcesów ogrodów i Związku. Było radośnie, gwarnie i momentami bardzo nostalgicznie. Razem z działkowcami świętowali zacni goście na czele z władzami Zabrza, parlamentarzystami i samorządowcami. Byli także zasłużeni w 35-letniej historii działacze PZD, którzy nie kryli łez wzruszenia i radości z tego spotkania. Czytaj więcej.

06.09.2016

Krajowe Dni Działkowca 2016 w obiektywie mediów.

Hucznie obchodzony jubileusz 35-lecia PZD, jaki towarzyszył tegorocznym Krajowym Dniom Działkowca w Zabrzu cieszył się niemałym zainteresowaniem lokalnych mediów. Krajowa Rada zaprosiła lokalne media na Konferencję Prasową, która odbyła się tuż przed rozpoczęciem imprezy. Wzmianki o działkowym święcie pojawiły się na wszystkich zabrzańskich portalach internetowych, a także w lokalnej prasie i telewizji. Czytaj więcej.

06.09.2016

Uchwała jubileuszowa w sprawie uhonorowania najbardziej zasłużonych działaczy PZD.

Krajowa Rada PZD postanawiła uhonorować najbardziej zasłużonych działaczy PZD i działkowców dla rozwoju ogrodów działkowych, umacniania i obrony Związku, wdrażania prawa w Związku w kończącym się okresie 35-lecia PZD. W tej sprawie podczas Krajowej Rady w Zabrzu podjęta została uchwała. Czytaj więcej.

05.09.2016

Uchwała Jubileuszowa podjęta podczas posiedzenia z okazji 35-lecia PZD.

Krajowa Rada PZD na wspólnym jubileuszowym posiedzeniu z Krajową Komisją Rewizyjną PZD podjęła uchwałę jubileuszową, w której złożone zostały głębokie podziękowania wszystkim działaczom i działkowcom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do kultywowania i ochrony idei ogrodnictwa działkowego w Polsce, a także dziesiątkom tysięcy działaczy i działkowców, którzy z ogromnym społecznym zaangażowaniem dbają o rozwój ROD. Czytaj więcej.

05.09.2016

Wystąpienie Prezesa PZD podczas jubileuszowej Krajowej Rady.

Jak to się zaczęło? Jak doszło do powstania Polskiego Związku Działkowców? Prezes PZD Eugeniusz Kondracki mówił o tym podczas swojego przemówienia w dniu 2 września br. na uroczystym, jubileuszowym posiedzeniu Krajowej Rady PZD. Zachęcamy do zapoznania się z tym występieniem. Czytaj więcej.

05.09.2016

Jubileuszowe posiedzenie Krajowej Rady PZD.

W dniu 2 września 2016 r. w Zabrzu 320 metrów pod powierzchnią ziemi w Kopalni Guido odbyło się IX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu udział wzięli ponadto członkowie Krajowej Rady, członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się zasłużeni w 35 letniej historii PZD działacze z całej Polski, a także władze Zabrza: Prezydent Małgorzata Szulik-Mańka i wiceprezydent Krzysztof Lewandowski. Czytaj więcej.

05.09.2016

Rodzinne Ogrody Działkowe Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dożynkach w Jędrzejewie.

W dniu 4 września 2016 r. w Jędrzejewie odbyła się uroczystość dożynkowa – Powiatowo-Gminne Święto Plonów powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. W dożynkach uczestniczyły delegacje ROD powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego oraz delegacja z Okręgowego Zarządu PZD w Pile, którą reprezentowali Prezes OZ Marian Praczyk oraz członek Prezydium OZ Andrzej Kierzkowski. Uroczystość dożynkową otworzył Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Tadeusz Teterus, który w swoim wystąpieniu między innymi powiedział o pozytywnej współpracy z Zarządmi ROD i Okręgowym Zarządem PZD w Pile oraz zadeklarował dalsze wsparcie i pomoc dla ogrodów. Czytaj więcej.

04.09.2016

Przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Pile na dożynkach w Pokrzywnie gmina Trzcianka.

Na zaproszenie Burmistrza Trzcianki Krzysztofa Czarneckiego w Pile członek Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile Andrzej Kierzkowski w dniu 3 września 2016 r. uczestniczył w Gminnym Święcie Plonów w Pokrzywnie gmina Trzcianka. Po Mszy Świętej przy kościele pw. Świętej Rodziny w Pokrzywnie rozpoczął się obrzęd dożynkowy, przekazanie chleba przez Starostów Dożynek Burmistrzowi Trzcianki i Przewodniczącemu Rady Miejskiej Trzcianki z udziałem Zespołu Pieśni TDK „Malwy” z Siedliska. Czytaj więcej.

04.09.2016

Galeria zdjęć z Krajowych Dni Działkowca 2016.

Podczas działkowego święta w Zabrzu było wiele wspaniałych i wzruszających chwil, które na długo zapadną w sercach obecnych. Zachęcamy do zobaczenia zdjęć z tej uroczystości. Galeria będzie w dalszym ciągu uzupełniana o kolejne zdjęcia. GALERIA ZDJĘĆ.

03.09.2016

Obchody Krajowch Dni Działkowca w Zabrzu.

W Zabrzu zakończyły się uroczyste obchody Krajowych Dni Działkowca, w których uczestniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, władze Zabrza na czele z Prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik oraz wiceprezydentami Katarzyną Dzióbą i Krzysztofem Lewandowskim oraz zaproszeni goście i politycy. W uroczystości uczestniczyło też. ok. 800 działkowców z całej Polski. Czytaj więcej.

03.09.2016

Jubileuszowa Zielona Rzeczpospolita

W specjalnym jubileuszowym wydaniu Zielonej Rzeczpospolitej z okazji 35-lecia PZD, polecamy lekturze m.in: Trudna droga do jubileuszu, czyli słowo od Prezesa PZD; Działkowcy o PZD; 35 lat wspólnej historii PZD i działkowców; PZD w liczbach 1981-2016; Kim są polscy działkowcy?; PZD = dobra ustawa dla działkowców; Inicjatywa "Stop Rozbiórkom Altan"; Podatkowe zwycięstwo PZD; Walka o prawa działkowców w "specustawach"; Działkowcy chcą być w PZD; Rok 1990 - 6 tygodni grozy; PZD reguluje stan prawny gruntów; Roszczenia do gruntów ROD; Ogrody nie blokują rozwoju miast; Te programy zmieniły oblicza ogrodów; Wspólnie budujemy przyszłość; Polacy potrzebują ogrodów; Konkurs jubileuszowy - wersja elektroniczna.

31.08.2016

Działkowcy z ROD im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy na dożynkach w Trzeboniu.

28 sierpnia 2016r. w Trzeboniu, działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy, po raz drugi uczestniczyli w dożynkach gminnych. Tym razem brali udział w korowodzie dożynkowym, jechali na przyczepie, którą przystroili, a także w podziękowaniu za zbiory złożyli dary w postaci koszy z kwiatami owocami i warzywami z własnych działek. Dodatkowe informacje i zdjęcia na: www.facebook.com/rodlobzenica

31.08.2016

Wystawa plonów w Krzyżu Wielkopolskim.

Samorządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Bratek” oraz „Kolejarz” podczas Dożynek Gminnych w Krzyżu Wielkopolskim, które odbyły się w dniu 27 sierpnia 2016 roku na stadionie miejskim wystawiły na wystawie owoce, warzywa i kwiaty wyhodowane na działkach przez działkowców. Czytaj więcej.

31.08.2016

Piknik w ROD „Przemysłówka” w Pile.

W dniu 28 sierpnia 2016 r. działkowcy z ROD „Przemysłówka” w Pile spotkali się na pikniku. Uroczystość objęta była patronatem honorowym Starosty Pilskiego i poświęcona była między innymi Jubileuszowi 35 lecia Polskiego Związku Działkowców. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Pile członek Prezydium Andrzej Kierzkowski. Piknik rozpoczął Prezes ROD Tadeusz Wiśniewski, który powitał działkowców i uczestników spotkania. W swoim wystąpieniu nawiązał do historii ogrodu, który powstał w 1978 r. przy Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 2 w Poznaniu Oddział w Pile i liczył początkowo 67 działek. W 1986 r. do ogrodu dołączono działki Pracowniczego Ogrodu Działkowego Zieleni Miejskiej. Dzisiaj ogród liczy 91 działek. Czytaj więcej.

29.08.2016

Święto rolników, sadowników i działkowców w Wągrowcu.

W dniu 28 sierpnia 2016 roku odbyły się w Wągrowcu dożynki Powiatowo-Gminne. Działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Wągrowca im. Sz. Wachowiaka, „Kolejarz” oraz „Nad Nielbą” reprezentowali na dożynkach Burmistrza Wągrowca. Starostami dożynek Powiatowo - Gminnych byli członkowie Związku Barbara Linetty z ROD „Kolejarz” oraz Tadeusz Kroll z ROD im. Sz. Wachowiaka. Dożynki rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Świętego Wojciecha. Chleb i dary podczas mszy nieśli Starostowie Dożynek oraz Joanna Juszczyk Prezes ROD „Kolejarz”, Elżbieta Rożnowska Prezes ROD im. Sz. Wachowiaka oraz Zofia Sobecka skarbnik ROD „Nad Nielbą”. Czytaj więcej.

28.08.2016

Dzień Działkowca w ROD im. St. Staszica w Pile.

27 sierpnia 2016 r. działkowcy z ROD im. St. Staszica w Pile obchodzili swoje święto – Dzień Działkowca. W obchodach działkowego święta udział udział wzięli zaproszeni goście: Eligiusz Komarowski Starosta Pilski i Marian Ostaszewski Sekretarz OZ PZD w Pile. Uroczystość, która byłą objęta patronatem honorowym przez Starostę Pilskiego, rozpoczęto odegraniem hymnu działkowców. Czytaj więcej.

26.08.2016

Podziękowanie od Okregowego Zarządu PZD w Pile.

Okręgowy Zarząd PZD w Pile składa serdeczne podziękowanie współorganizatorom Okręgowych Dni Działkowca w Rogoźnie w dniu 20 sierpnia 2016 roku: Panu Romanowi Szuberskiemu Burmistrzowi Rogoźna, Panu Piotrowi Szturmińskiemu Dyrektorowi Rogozińskiego Domu Kultury i jego pracownikom, Panu Romanowi Tylutkiemu kapelmistrzowi i członkom Orkiestry Dętej, marżoretkom PA-MAR-SZE oraz Zarządom Rogozińskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych – im. Przemysława, „Czerwony Mak”, „Marcinkowskiego”, im. Słowackiego, działkowcom i in. którzy czynnie uczestniczyli w organizacji i przebiegu uroczystości oraz wszystkim uczestnikom naszego święta. Podziękowania składamy sponsorom za wsparcie oraz pomoc okazaną przy organizacji uroczystości: Adda PPUH Małgorzata Miężalska, KAJAKOWO.ORG, Zakłady Mięsne Stokłosa, Marcin Rauhut „MARRAU”, Kartusz sp.j. Masarnia. Sawiński K.T. i inni.

26.08.2016

Uroczyste świętowanie Krajowych Dni Działkowca i Jubileuszu PZD.

Krajowe Dni Działkowca to wielkie święto ruchu działkowego, które co roku organizowane jest pod koniec wakacji. To również okazja do integracji i spotkania działkowców z całego kraju. W tym roku świętowanie będzie jeszcze bardziej uroczyste i doniosłe. Wspólnie cieszyć się będziemy nie tylko z działkowych plonów oraz konkursowych sukcesów działkowców i ogrodów, ale też hucznie świętować będziemy urodziny PZD. Czytaj więcej.

26.08.2016

Jubileusze Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Rok 2016 obfituje w wiele jubileuszy ogrodów działkowych. Wyjątkowo hucznie obchodzone są w szczególności okrągłe rocznice założenia ROD. W ogrodowych imprezach z tej okazji uczestniczą nie tylko działkowcy i okoliczni mieszkańcy ROD, ale także reprezentanci władz lokalnych i okręgu. Czytaj więcej.

26.08.2016

Uwaga! Konkurs „działkowca” wciąż trwa!

Już tylko do 26 września można przesyłać zgłoszenia do konkursu „Moja Działka” organizowanego przez redakcję miesięcznika „działkowiec” i przeznaczonego dla użytkowników działek w ROD. Jego celem jest m.in. propagowanie dobrych wzorów zagospodarowania działek, promocja różnych ich funkcji, obok typowo rekreacyjnych – również tych uprawowych, związanych z produkcją własnych owoców i warzyw. Czytaj więcej.

26.08.2016

Konkurs jubileuszowy „PZD – historia i wspomnienia”.

Zgłoś się do otwartego konkursu Prezydium KR PZD z okazji 35-lecia PZD „PZD – historia i wspomnienia”. Wspólnie upamiętnijmy historię 35 lat istnienia PZD, tworząc książkę o tym pięknym okresie działalności Związku. Zgłoszenia można przesyłać do 31 października br. Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody! Czytaj więcej.

25.08.2016

Przegląd informacji medialnych o działkowcach i ogrodach.

W najnowszym przeglądzie prasy: PolskieRadio.pl informuje o trudnościach jakie stwarzają władze Warszawy w kwestii regulacji prawnej terenów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD; RynekSeniora.pl przypomina o przepisach obowiązujących przy budowie altany w ROD; Gazeta Wyborcza - Kraków donosi o problemach działkowców z ROD Drożdżownia w Bieżanowie, w miejscu którego może zostać wybudowane osiedle mieszkaniowe. Czytaj więcej.

24.08.2016

Działkowcy pożegnali Wojciecha Nowaczyka z Chodzieży.

W dniu 20 sierpnia 2016 roku zmarł Wojciech Nowaczyk, Poseł na Sejm RP II i III kadencji, wieloletni samorządowiec, Naczelnik i Burmistrz Miasta Chodzieży, były członek Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielony Zakątek” w Chodzieży, sympatyk ruchu ogrodnictwa działkowego. W uroczystości pogrzebowej w dniu 24 sierpnia 2016 roku uczestniczyli działkowcy i członkowie samorządów ROD miasta Chodzieży oraz delegacja Okręgowego Zarządu PZD w Pile, którą reprezentowali Marian Praczyk Prezes OZ oraz Maria Fojt Wiceprezes OZ. Reprezentacja Chodzieskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych uczestniczyła ze sztandarem Okręgowego Zarządu PZD. Czytaj więcej.
M.F.

24.08.2016

Jubileusz 35-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Karola Libelta w Gołańczy.

Dnia 20 sierpnia 2016 roku odbyło się spotkanie członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Libelta w Gołańczy. Obchody 35-lecia istnienia ogrodu pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy pana Mieczysława Durskiego rozpoczęliśmy mszą święta odprawioną przez proboszcza ks. Romana Lidzińskiego w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy. Część oficjalną na terenie naszego ogrodu otworzył prezes pan Ryszard Rykała... czytaj więcej.

24.08.2016

Jubileusz 35 lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” w Pile.

W dniu 20 sierpnia 2016 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu działkowego odbył się piknik z okazji 35 lecia ogrodu. Uroczystości przewodniczył Prezes ROD Andrzej Krogulec, który powitał przybyłych działkowców oraz zaproszonych gości: Marię Fojt Wiceprezesa OZ PZD w Pile, która reprezentowała również Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Starostę Pilskiego Eligiusza Komarowskiego, Piotra Głowskiego Prezydenta Miasta Piły, Dariusza Chrobak - Wójta Gminy Szydłowo, młodszego aspiranta Marcina Domagalskiego Kierownika Posterunku Policji w Szydłowie, Józefa Górznego - Komendant Posterunku Straży Leśnej, oraz Prezesów i przedstawicieli Zarządów z ROD im. St. Staszica, „Na Skarpie” oraz „Jedność”. Czytaj więcej.

23.08.2016

Dzień Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Pod Lipami" w Pile.

W dniu 20 sierpnia 2016 roku działkowcy z ROD Pod lipami w Pile świętowali na terenie ogólnym ogrodu z okazji Dnia Działkowca. Uroczystość rozpoczęto hymnem Polskiego Związku Działkowców. Następnie głos zabrał Prezes ROD Marian Nowiński, który powitał przybyłych działkowców oraz gości: Stanisława Lemieszkę Członka Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile oraz Starostę Pilskiego Eligiusza Komarowskiego, który objął patronat nad imprezą. Czytaj więcej.

23.08.2016

Wystawa pn. KORSO KWIATOWE CHODZIEŻ 2016.

W dniu 21 sierpnia 2016 roku w Parku im. Ks. Dr Janusza Ostrowskiego w Chodzieży po raz 41. odbyła się wystawa pn. KORSO KWIATOWE CHODZIEŻ 2016. Wystawę zorganizowały Rodzinne Ogrody Działkowe miasta Chodzieży: „Zielony Zakątek”, „Kolejarz”, im. Powstańców Wielkopolskich, „Ceramik”, „550 -lecia Chodzieży”, im. Jordana, „Pod Gruszą” i „Bratek”. Zarządy ROD zaprezentowały na swoich stoiskach owoce, warzywa i kwiaty z działek. Wystawę różnych miodów i produktów pszczelarskich zaprezentowało na wystawie Koło Chodzieskich Pszczelarzy. Czytaj więcej.

23.08.2016

Jubileusz 80 -lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego we Wronkach.

W dniu 20 sierpnia 2016 roku działkowcy z ROD im. B. Chrobrego we Wronkach świętowali z okazji jubileuszu 80-lecia ogrodu. Uroczystość rozpoczęto hymnem Polskiego Związku Działkowców. Prezes ROD Aleksander Manikowski powitał przybyłych na uroczystość działkowców oraz zaproszonych gości: Marię Fojt Wiceprezesa OZ PZD w Pile, która również reprezentowała na tej uroczystości Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Kazimierza Michalaka-członka Zarządu Powiatu Szamotulskiego, Mirosława Wieczór Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, który przyjął patronat nad jubileuszem ROD, Sławomira Śniegowskiego Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki oraz Prezesów ROD miasta Wronki - Władysława Małeckiego, Zbigniewa Ferfet i Piotra Perza. Czytaj więcej.

23.08.2016

Informator Działkowca.

W najnowszym Informatorze Działkowca: 35-lecie istnienia PZD; Konkurs Jubileuszowy - "PZD - historia i wspomnienia"; Wspólne świętowanie!; Zakończono przegląd ROD i działek; PZD walczy z opłatami za śmieci; Problem meldowania w ROD; Milionowe inwestycje w ogrodach oraz wyniki konkursów krajowych i porady ogrodnicze. Polecamy lekturze! (wersja elektroniczna)

22.08.2016

Delegacja Pilskich Działkowców na dożynkach Powiatowo-Gminnych w Brzostowie.

W dniu 21 sierpnia w Brzostowie odbyły się dożynki Powiatowo-Gminne. Było to święto rolników, a także związanych z rolnictwem sadowników, ogrodników, działkowców i pszczelarzy oraz związków i organizacji działających na rzecz rolnictwa. Pilscy działkowcy reprezentowali Miasto Piłę. Czytaj więcej.

22.08.2016

Dotacje i pożyczki dla ROD.

Prezydium KR PZD na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia br. rozpatrzyło kolejne wnioski o dotacje i pożyczki dla ROD. Prezydium KR PZD przyznało dotacje na inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych z Funduszu PZD przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD które ucierpiały wskutek intensywnych opadów deszczu i wichur. Wsparcie było pilne i niezbędne, aby zabezpieczyć i wyremontować uszkodzone Domy Działkowca. Czytaj więcej.

21.08.2016

Dni Działkowca Okręgu Pilskiego w Rogoźnie.

Okręgowe Dni Działkowca Okręgu Pilskiego odbyły się w dniu 20 sierpnia 2016 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Przemysława w Rogoźnie. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego, odegraniem przez orkiestrę hymnu państwowego i odsłuchaniem hymnu PZD. Tegoroczne Okręgowe Dni Działkowca zostały przygotowane i przeprowadzone przy współudziale Burmistrza Rogoźna, Zarządów Rogozińskich Ogrodów Działkowych oraz Rogozińskiego Centrum Kultury. Czytaj więcej.

19.08.2016

Okręgowe Dni Działkowca w Rogoźnie.

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców i Zarządy Rogozińskich Ogrodów Działkowych zapraszają na Okręgowe Dni Działkowca, które odbędą się 20 sierpnia 2016 r. w Rogoźnie na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przemysława przy ul. Polnej. Impreza organizowana jest przy współudziale Burmistrza Miasta i Gminy Rogoźno oraz Regionalnego Centrum Kultury. W programie przewidziane są między innymi: rozstrzygnięcie konkursów ogrodowych, prezentacje Rogozińskich Ogrodów Działkowych oraz cześć artystyczna zakończona zabawą pod chmurką. Serdecznie zapraszamy.

19.08.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie zamieszkiwania i zameldowania osób na terenach ROD.

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się ze zgłoszoną interpelacją poselską nr 3865 Pana Posła Tomasza Szymańskiego w sprawie zakazu meldunku osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, jej odpowiedzią przedstawioną przez Pana Tomasza Zdzikota, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz interpelacją nr 1630 Pani Poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie osób eksmitowanych z ogrodów działkowych i odpowiedzią przedstawioną przez Pana Kazimierza Smolińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Czytaj więcej.

19.08.2016

Komunikat Prez. KR PZD w sprawie interpelacji poselskich i odpowiedzi MŚ w sprawie śmieci.

Prezydium Krajowej Rady PZD informuje, że zapoznało się z interpelacją posła Wojciecha Szaramy (PiS), posła Stanisława Lamczyka (PO) oraz odpowiedziami Ministra Środowiska na w/w interpelacje poselskie w sprawie śmieci. Czytaj więcej.

19.08.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie opłaty audiowizualnej dla działkowców.

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się ze zgłoszoną interpelacją poselską nr 3130 Pani Poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie opłaty audiowizualnej dla działkowców. W podnoszonej w ww. interpelacji sprawie wypowiedziało się już Prezydium Krajowej Rady PZD w formie komunikatu z dnia 27 kwietnia 2016 r. Czytaj więcej.

19.08.2016

Prezydium KR PZD w/s interpelacji dwojga posłów PO.

W dniu 17.08 br. Prezydium KR PZD rozpatrzyło sprawę interpelacji dotyczących ustawy o ROD, złożonych przez posłów Beatę Małecką - Liberę oraz Tomasza Cimoszewicza. Prezydium uznało za konieczne oficjalnie zaprotestować wobec nieprawdziwych informacji i krzywdzących sugestii nt. PZD oraz ustawy o ROD, zawartych w pismach posłów. W przyjętym stanowisku zarząd krajowy PZD odnosi się również do odpowiedzi udzielonej posłom przez resort infrastruktury. Stanowisko zaprezentowane przez ministra K. Smolińskiego dowodzi bowiem, że władze ministerstwa nie tylko znają, ale i rozumieją przesłanki, dla których działkowcy są przeciwni zmianom ustawy o ROD postulowanym przez dwójkę posłów PO. Czytaj więcej.

19.08.2016

Czytajcie „działkowca”!

Rozpoczyna się jesienny szczyt działkowych prac, w których najlepszym przewodnikiem i doradcą będzie wrześniowy numer „działkowca” – bogaty w aktualne porady i inspiracje ogrodnicze! Czytaj więcej.

19.08.2016

Jubileusze rodzinnych ogrodów działkowych.

Polski Związek Działkowców prowadzi 4695 rodzinnych ogrodów działkowych. Z racji, że tradycja ruchu działkowego w Polsce liczy ponad 120 lat, wiele z tych ogrodów jest już wiekowych. Każdego roku mamy zatem okazję do świętowania jubileuszu ROD, czyli uczczenia daty założenia ogrodu. W szczególnie uroczysty sposób obchodzone są okrągłe „urodziny” ROD. /ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY/ Czytaj więcej.

19.08.2016

Wycieczka integracyjna działkowców z ROD im. Przemysława w Rogoźnie.

W dniu 13 sierpnia 2016 r. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przemysława w Rogoźnie zorganizował dla działkowców wycieczkę do Kołobrzegu. Na wycieczkę pojechało w dwóch autokarach 72 działkowców wyróżniających się pracą na rzecz ogrodu oraz wzorowo uprawiających swoje działki. Pogoda sprawiła miłą niespodziankę, było ciepło i słonecznie. Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń z dnia spędzonego nad morzem. Czytaj więcej.

18.08.2016

NOWY WRZEŚNIOWY „Mój Ogródek”, JUŻ NA RYNKU! Tylko 2,49 zł!Wiadomość

W bieżącym numerze doradzimy jak zadbać o naszą działkę na przełomie lata i jesieni – co przyciąć, co przesadzić a co wykopać. Podpowiemy jak stworzyć kwitnący, wiosenny trawnik z roślin cebulowych, tak aby nowy sezon przywitać w atrakcyjnej, kolorowej odsłonie. Zachęcimy do sadzenia roślin zimozielonych, zdobiących działkę przez cały rok. Podpowiemy, które gatunki wybrać i jak o nie odpowiednio dbać. Czytaj więcej.

18.08.2016

Status osoby pozbawionej członkostwa w PZD w ramach postępowania wewnątrzorganizacyjnego.

W związku pismem z dnia 23 czerwca 2016r. (AO-I.511.82.2016.PBO), skierowanym do Prezydium KR PZD przez Prezydenta m.st. Warszawy, występującego w charakterze organu nadzoru nad stowarzyszeniem ogrodowym PZD, Prezydium KR PZD stwierdza - czytaj uchwałę.

15.08.2016

Jubileusz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Malwa” w Pile.

W dniu 13 sierpnia działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” w Pile obchodzili jubileusz 35 - lecia powstania ogrodu. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru Okręgowego Zarządu PZD w Pile i odegraniem hymnów państwowego oraz Polskiego Związku Działkowców. Prezes ROD Ryszard Grzelak powitał przybyłych działkowców oraz gości: Marię Fojt Wiceprezes OZ PZD która reprezentowała na tej uroczystości również Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Eligiusza Komarowskiego Starostę Pilskiego, byłego Prezydenta Miasta Piły Zbigniewa Kosmatkę oraz Prezesów ROD miasta Piły „Gwda”, „Za Parkiem”, im. Sikorskiego, „Pod Lipami” oraz „Kolejarz”. Czytaj więcej.

11.08.2016

Promocja ogrodów działkowych w „Pytaniu na śniadanie” w TVP 2.

W ciekawy sposób zaprezentowano ogrody działkowe w popularnym porannym programie „Pytanie na śniadanie” w telewizyjnej Dwójce. 8 sierpnia w czasie kilku wejść antenowych pod hasłem „Pora na pomidora” telewizyjna „pogodynka” na terenie ROD „Sowińskiego” w Warszawie, nie tylko przedstawiała prognozę pogody, ale rozmawiała także z działkowcami w różnym wieku, pokazując plony działkowe i przedstawiając działki jako wspaniały sposób na rodzinne spędzanie czasu w mieście. Czytaj więcej.

08.08.2016

Wystawa KORSO 2016 w Pile.

W dniu 6 sierpnia 2016 roku w Pile, po raz kolejny, spotkali się działkowcy zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców. Tego dnia w Parku na Wyspie, pod patronatem Prezydenta Piły Piotra Głowskiego odbyła się wystawa „KORSO”. W wystawie swoje stoiska zaprezentowało 16 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta. Działkowcy zaprezentowali swoje plony – warzywa, owoce, przetwory, nalewki i piękne kwiaty. Zwiedzających częstowano produktami z działek oraz chlebem ze smalcem i ogórkiem kiszonym. Czytaj więcej.

04.08.2016

Wystawa KORSO 2016 w Pile.

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Pile zapraszają na wystawę plonów i kwiatów „Korso 2016”. Tegoroczna wystawa Korso odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2016 r. w Parku na Wyspie w godz. 12ºº – 17 ºº pod patronatem Prezydenta Piła Piotra Głowskiego. Obok pilskich ogrodów zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców udział w imprezie zapowiedzieli:
• Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej Oddział w Pile,
• Sanepid, który będzie prowadził pomiary ciśnienia i tkanki tłuszczowej,
• TPD Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą,
• Pilskie Stowarzyszenie Amazonek,
• Straż Pożarna, która będzie prezentowała udzielanie pierwszej pomocy,
• Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
• i in.
Oprawę muzyczną i część artystyczną zapewni Regionalne Centrum Kultury w Pile.
Serdecznie zapraszamy.

04.08.2016

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie dofinansowania z NFOŚ i GW.

Przypominamy, że w lipcu b.r. wpłynęło do Krajowej Rady PZD pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z informacją o braku możliwości pozyskania przez rodzinne ogrody działkowe dofinansowania w ramach programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Czytaj więcej.

04.08.2016

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie opłat za śmieci.

W związku z problemem opłat za wywóz śmieci z terenów ogrodów działkowych, w szczególności związanym z opłatą ryczałtową, Krajowa Rada PZD postanowiła poruszyć to zagadnienie na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich - Adamem Bodnarem. Czytaj więcej.

03.08.2016

Dzień Działkowca w ROD "Wielatowo" w Złotowie.

W dniu 30 lipca 2016 r. działkowcy z ROD "Wielatowo" w Złotowie obchodzili Dzień Działkowca. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile oraz Maria Chołodowska Zastępca Burmistrza Złotowa. Relację z uroczystości zamieścił portal PZL24 tutaj.

02.08.2016

Przegląd informacji medialnych o działkowcach i ogrodach.

W najnowszym przeglądzie prasy przeczytasz: Chwila dla Ciebie pisze o najważniejszych przepisach prawa związkowego; Gazeta Lubuska opisuje inicjatywę działkowców z ROD Związkowiec w Zielonej Górze, którzy czytają dzieciom; Szamotuły.pl informują o rozstrzygnięciu konkursu Gminny Mistrza Kompostownika. Polecamy lekturze! Czytaj więcej.

01.08.2016

Piknik ekologiczny dla dzieci w ROD „Kolejarz” w Wągrowcu.

Dnia 30 lipca 2016r. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Wągrowcu odbył się Dzień Dziecka. Impreza ta miała charakter pikniku ekologicznego promującego właściwe zachowania w życiu codziennym dzieci. Zarząd Ogrodu przygotował dla milusińskich wiele atrakcji, wśród których znalazły się: gry i zabawy z animatorem, spotkanie z klaunem, prezentacja wozu strażackiego OSP w Wągrowcu, a także przejażdżki bryczką z małym kucykiem. Czytaj więcej.