Aktualności 2015/3


31.12.2015

Podsumowanie wydarzeń w 2015 roku.

Rok 2015 obfitował w ważne dla działkowców wydarzenia. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich. Czytaj więcej.

31.12.2015

Obrady Prezydium KR PZD.

W dniu 29 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu wzięła udział także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt. Porządek posiedzenia był bogaty i Prezydium KR PZD omówiło wiele ważnych dla funkcjonowania ogrodów i Związku spraw. Czytaj więcej.

30.12.2015

Komunikat KR PZD w sprawie udzielania pełnomocnictw dla zarządów ROD o dofinansowanie ...

Prezydium Krajowej Rady PZD obradujące w dniu 29 grudnia 2015 roku, przyjęło kolejne rozwiązanie systemowe, które ma na celu usprawnienie działań struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich, krajowych i lokalnych. Prezydium Krajowej Rady PZD w uchwale nr 364/2015 z dnia 29 grudnia br., określiło tryb wydawania pełnomocnictw do reprezentowania PZD przy czynnościach związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem zadań realizowanych w ROD przy udziale środków publicznych pozyskiwanych między innymi z: funduszy europejskich w ramach programów unijnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Senior –WIGOR i innych środków publicznych. Czytaj więcej.

30.12.2015

Dziennik Trybuna: Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki.

"Grudzień to nie tylko miesiąc kończący rok w kalendarzu, ale także czas podsumowań mijającego okresu. Rok 2015 był dla środowiska działkowego niezwykle udany, ale też i bardzo pracowity" - czytamy w Dzienniku Trybuna. Czytaj więcej.

29.12.2015

Przegląd medialnych doniesień o działkowcach i ogrodach działkowych.

Z najnowszego przeglądu mediów dowiesz się m.in. o szczytnym przedsięwzięciu wodzisławskich działkowców, prewencyjno-profilaktycznej akcji policji w Kole, zatrzymaniu 26-letniego włamywacza okradającego altany oraz o wigilijnym spotkaniu działkowców z Ostrowca. Czytaj więcej.

23.12.2015

Dziennik Trybuna: PZD - przede wszystkim troska o działkowca.

"Podjęcie decyzji o dzierżawie działki w ROD, następnie dysponowanie w istocie rzeczy własnym kawałkiem zielonej oazy, i wreszcie - zostanie prawowitym działkowcem, to dopiero połowa sukcesu. Zasadne jest przecież, by umiejętnie zarządzać swoim ogrodem oraz mieć świadomość, co w nim można i należy robić, a od czego trzeba bezwzględnie stronić" - czytamy w Dzienniku Trybuna. Czytaj więcej.

22.12.2015

Obradowało Prezydium KR PZD.

W dniach 17-18 grudnia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Prezydium pozytywnie oceniło przebieg i wyniki IV posiedzenia KR PZD, które odbyło się w dniu 25 listopada 2015 r., uznając, że podjęto ważne dla rozwoju ogrodów i Związku tematy oraz zagadnienia. Czytaj więcej.

22.12.2015

Prezydium KR PZD podjęło uchwały wydawnicze.

W celu realizacji zadań stowarzyszenia ogrodowego PZD wynikających z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych polegających na propagowaniu oświaty i wiedzy ogrodniczej na rzecz działkowców, Prezydium KR PZD podjęło stosowne uchwały w sprawie zaopatrywania wszystkich ROD i OZ w specjalistyczne wydawnictwa i prasę. Funkcję tę od lat doskonale spełniają specjalistyczne związkowe publikacje, które są podstawowym i najszerszym źródłem informacji o działalności Związku dla zarządów i komisji ROD, a także działkowców. Czytaj więcej.

22.12.2015

Uchwała nr 335/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych...

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie § 134 ust. 2 pkt 1 i 7 statutu PZD, postanawia" Wprowadzić wytyczne w sprawie odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w okresie niniejszej kadencji w Polskim Związku Działkowców oraz wzory druków do przeprowadzania tych zebrań. Czytaj więcej.

22.12.2015

Wytyczne w sprawie przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD PZD w okresie kadencji.

Niniejsze wytyczne wskazują zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych zarządzanych przez stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców w okresie obecnej kadencji w Związku. Czytaj więcej.

22.12.2015

Uchwała nr 338/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17.12.2015 r. w sprawie upoważnienia zarządów ROD...

Prezydium KR PZD, działając na podstawie § 134 ust. 2 pkt 7 statutu PZD oraz uchwały nr 3/XXX/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia założeń dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków unijnych na potrzeby PZD i ROD, postanawia: (wymienione w treści uchwały). Czytaj więcej.

22.12.2015

Uchwała nr 350/2015 Prez. KR PZD z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania...

Prezydium Krajowej Rady PZD działając na podstawie § 134 ust. 2 pkt. 2 statutu PZD, postanawia: wprowadzić zasady ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych korzystających z wody dostarczanej przez dostawcę zewnętrznego. Opłaty wodnej nie stosuje się w rodzinnych ogrodach działkowych korzystających z własnych ujęć. Opłata wodna ma na celu pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody. Czytaj więcej.

22.12.2015

Uchwała nr 354/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zakupu książki...

Prezydium Krajowej Rady PZD korzystając z uprawnień zawartych § 134 ust. 2 pkt 1 statutu PZD na wniosek Komisji Oświaty Ogrodniczej KR PZD postanowiło: zakupić książkę pt. „Ekologiczna ochrona roślin na działce” autorstwa Kazimierza Wiecha w ilości 40 000 egzemplarzy. Czytaj więcej.

22.12.2015

Uchwała nr 362/2015 Prez. KR PZD z dnia 18.12.2015 r. w sprawie przeciwdziałania...

Prezydium Krajowej Rady PZD działające na podstawie zobowiązania zawartego w uchwale nr 1/IV/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na terenie działek w ROD do przygotowania, opracowania i wydania uchwały regulującej problem ponadnormatywnych altan, zamieszkiwania na działkach i bytowania na nich osób bezdomnych, postanawia: W celu zapobiegania i wyeliminowania zjawiska budownictwa ponadnormatywnego na terenie działek w ROD zobowiązać zarządy ROD do podejmowania działań (wymienione w treści uchwały). Czytaj więcej.

21.12.2015

Czytajcie "działkowca"!

Działki również w zimowej szacie mogą być piękne i atrakcyjne a wiele roślin nawet w tym okresie wymaga naszej uwagi. Sięgnijmy zatem po styczniowy numer „działkowca” – największego, najbardziej poczytnego magazynu ogrodniczego, który dysponuje ogromnym doświadczeniem w przekazywaniu rzetelnej wiedzy ogrodniczej i nie tylko! Czytaj więcej.

21.12.2015

„Mój Ogródek” pomaga, radzi, inspiruje…

Już w kioskach! Nowy numeru miesięcznika „Mój Ogródek”, nie przegap! Tylko za 2,49 zł! W każdym numerze „Mojego Ogródka” oprócz aktualnych porad ogrodniczych, znaleźć można również wiele rad i ciekawostek ze świata roślin, a także zdrowia i urody. Czytaj więcej.

19.12.2015

Wigilia w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. St. Staszica w Pile.

W świątecznej atmosferze w dniu 19 grudnia 2015 r. odbyło się uroczyste zabranie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej ROD. W spotkaniu uczestniczył Pan Marian Praczyk Prezes OZ PZD w Pile. Prezes ROD Andrzej Kierzkowski podsumował najważniejsze dokonania w 2015 roku oraz podziękował wszystkim obecnym za wkład pracy oraz złożył życzenia świąteczne i noworoczne. Czytaj więcej.

18.12.2015

PZD dołączy do ogólnopolskiego projektu „Więcej niż energia”.

Z inicjatywy czterech organizacji: Greenpeace Polska, Polska Zielona Sieć, WWF Polska i ClientEarth powstał ruch poparcia dla energetyki odnawialnej pod hasłem „Więcej niż energia”. Wśród wielu organizacji pozarządowych i branżowych, samorządów oraz organizacji samorządowych i instytucji, które działają na rzecz rozwoju OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), zaproszony został do współpracy także Polski Związek Działkowców. Czytaj więcej.

17.12.2015

„PODZIEL SIĘ WIGILIĄ”

Tradycyjnie już w okresie Świąt Bożego Narodzenia w Czarnkowie pod patronatem posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyska zorganizowany został koncert charytatywny "Podziel się Wigilią". W sobotę 12 grudnia w sali towarzyskiej Miejskiego Centrum Kultury rozbrzmiały dźwięki najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek. Był to V Jubileuszowy koncert, a biletem wstępu była świąteczna paczka. W sobotni wieczór na scenie wystąpili: dzieci z kółka wokalnego Marii Gęsickiej, Zbigniew Rolniczak i Julia Kołodziejczak, Kapela Dudziarzy z Połajewa, a także soliści wraz z czarnkowskim chórem Harmonia. Czytaj więcej. 

17.12.2015

Działkowcy i ogrody w centrum zainteresowania mediów.

W najnowszym przeglądzie mediów przeczytasz m.in. o: sporze płockich działkowców z Agnecją Rewitalizacji Starówki, ogrodach z okręgu pilskiego, które chcą otworzyć się dla lokalnej społeczności, funduszach przeznaczonych na doświetlenie zabrzańskich ogrodów oraz apelu policji w związku z plagą wlamań do altan. Czytaj więcej.

16.12.2015

Dziennik Trybuna: Czy świat stoi w obliczu ekologicznej katastrofy?

"Globalne ocieplenie spędza sen z powiek naukowcom i politykom z całego świata. W celu wypracowania wspólnych działań, które powstrzymałyby to niebezpieczne zjawisko, 20 listopada -11 grudnia br. w Paryżu odbył się szczyt klimatyczny C0P21. Jego znaczenie jest przełomowe, bowiem po raz pierwszy w historii delegaci z aż 195 państw wypracowali wspólne działania w celu ratowania klimatu. To także sygnał, że szczególną troską powinniśmy objąć tereny zielone" - czytamy w Dzienniku Trybuna. Czytaj więcej.

15.12.2015

Przeniesienie prawa do działki.

Ustawa o ROD z 2013 r. wprowadziła jasne zasady pozwalające działkowcom przenosić swoje prawo do działki na inne osoby. Mimo wyraźnych zapisów wielu działkowców nadal nie wie, jakie przepisy obowiązują w tym zakresie i jakich należy dopełnić formalności. Zarówno do Krajowej Rady, jak i okręgowych zarządów napływają pytania związane z procedurą przekazania działki na rzecz innej osoby, dlatego warto jeszcze raz przypomnieć, że proces ten reguluje art. 41 ustawy o ROD. Należy wyraźnie zaznaczyć, że działkowiec jest jedynie dzierżawcą działki, a nie jest właścicielem. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowią oczywiście jego własność, ale grunt, na którym znajduje się działka już nie. Czytaj więcej.

15.12.2015

Skutki nieprzestrzegania regulaminu ROD.

Regulamin ROD reguluje najistotniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem ogrodu oraz zagospodarowaniem i korzystaniem z działki. Jest to dokument, który ma dla działkowców duże znaczenie, ponieważ zawiera zasady określające m.in. sposób i miejsce nasadzeń drzew i krzewów oraz lokalizację i wymiary altany. Nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie ma niestety największy wpływ na negatywne relacje pomiędzy najbliższymi sąsiadami. Czytaj więcej.

14.12.2015

Konferencja informacyjno-szkoleniowa Prezesów ROD okręgu pilskiego.

W dniu 12 grudnia 2015 r. w Pile odbyła się konferencja informacyjno-szkoleniowa poświęcona podsumowaniu dotychczasowych działań związanych z pozyskiwaniem środków unijnych, z państwowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz budżetów samorządów lokalnych. W spotkaniu udział wzięli członkowie Okręgowego Zarządu PZD, Prezesi ROD oraz członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Z zaproszonych gości na konferencję przybyli: ........czytaj więcej.

14.12.2015

Wigilia w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Powstańców Wklp. W Chodzieży.

W dniu 12 grudnia 2015 r. w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży odbyła się wigilia ekumeniczna dla działkowców i podopiecznych Polskiego Związku Pomocy Społecznej. Prezes ogrodu i Prezes Miejskiego Zarządu PKPS w Chodzieży Adam Daszkowski przywitał uczestników i zaproszonych gości. Burmistrz Chodzieży Pan Jacek Gursz przeczytał fragment ewangelii wg św. Łukasza i wraz z księdzem proboszczem kanonikiem Ireneuszem Szypurą złożyli życzenia świąteczne. W miłej atmosferze, obecni na Wigilii łamiąc się opłatkiem składali sobie życzenia. Świąteczny nastrój tworzyły potrawy wigilijne oraz kolędy śpiewane przez zebranych. Nie zabrakło również skromnych upominków sponsorowanych przez Pana Burmistrza oraz Zarząd Miejski PKPS.
Adam Daszkowski

14.12.2015

Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej szansą na pozyskanie Funduszy Europejskich dla ROD

Okres jesienno-zimowy to czas, gdy życie na działkach zamiera. To także najlepszy moment, by zastanowić się nad potrzebami inwestycyjno-remontowymi w rodzinnych ogrodach działkowych. Na zarządach ogrodów spoczywa ciężar inicjowania działań mających na celu poprawę funkcjonalności i estetyki ROD. Podstawowym problemem jest jednak niewystarczająca ilość środków na realizację wszystkich zamierzeń. Warto zatem zastanowić się, czy nie skorzystać z pomocy Funduszy Europejskich. Czytaj więcej.

11.12.2015

Komunikat KR PZD w sprawie budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach w ROD.

Krajowa Rada na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 r. po raz kolejny omówiła problem budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach w ROD, ponieważ te negatywne zjawiska, stanowią rażące naruszenie prawa i należy im bezwzględnie przeciwdziałać. Dyskusję na ten temat poprzedziło badanie przeprowadzone w okręgach. Po analizie nadesłanych danych Krajowa Rada stwierdziła, że według stanu na dzień 17 listopada 2015 r. nastąpiło zahamowanie budownictwa ponadnormatywnego na działkach. Czytaj więcej.

11.12.2015

Odbyło się posiedzenie Komisji Medialnej.

W dniu 10 grudnia br. miało miejsce I Posiedzenie Komisji Medialnej Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Podczas sesji szczegółowo omówiono m.in. dotychczasową aktywność medialną związku oraz dyskutowano o nowych kierunkach działań. Czytaj więcej.

11.12.2015

Włączyliśmy się w przygotowanie Szlachetnej Paczki.

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, a także wydawnictwo „działkowiec” oraz pracownicy obu instytucji z radością i zapałem kolejny już raz włączyli się w akcję Szlachetnej Paczki. W tym roku Swoje wsparcie zaoferowali także pracownicy Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD. Jednocząc nasze siły kolejny raz pokazaliśmy otwarte serca, zdolne do hojnej i bezinteresownej pomocy potrzebującym. Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas Szlachetna Paczka sprawi im wiele radości i satysfakcji. Czytaj więcej.

11.12.2015

Media o działkowcach i ogrodach.

Z najnowszego przeglądu mediów dowiesz się m.in. o pladze włamań do altan, zwolnieniu sosnowieckich działkowców z deklaracji śmieciowej, pomyśle Okręgowego Zarządu w Poznaniu, który planuje uruchomienie całodziennych ośrodków dla seniorów na terenach ROD, oraz o modzie na uprawianie warzyw na działce. Czytaj więcej.

10.12.2015

Dziennik Trybuna: Walka z dzikimi lokatorami w ROD.

"Polak potrafi - to powiedzenie słusznie oddaje to, co wszyscy doskonale wiemy, że nasz naród jest wyjątkowo pomysłowy i zaradny. Nawet, a może przede wszystkim, w kwestii omijania prawa. Nie dziwi więc, że i wogrodach działkowych spotkać można przypadki łamania prawa. Niestety, takie działanie nielicznych osób czyni wiele złego przede wszystkim innym działkowcom, którzy użytkują swoje działki w zgodzie z prawem" - czytamy w Dzienniku Trybuna. Czytaj więcej.

07.12.2015

Komunikat KR PZD w sprawie deklaracji od podatku rolnego i nieruchomości.

Krajowa Rada PZD informuje, że w dalszym ciągu obowiązują zwolnienia od podatku rolnego i od podatku od nieruchomości, które zagwarantowała ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Czytaj więcej.

03.12.2015

Przegląd medialnych doniesień o działkowcach i ogrodach działkowych.

W najnowszym przeglądzie prasy przeczytasz m.in. o wzmożonej aktywności złodziei, którzy plądrują altany w ogrodach działkowych. Dowiesz się, co można zrobić, gdy nie jesteśmy w stanie porozumieć się z sąsiadem, kiedy jego drzewo utrudnia swobodne korzystanie z własnej działki, a ponadto przeczytasz o spotkaniu burmistrza Wągrowca z działkowcami, problemie pruszkowskich działkowców z łamiącymi się konarami oraz o coraz większej popularności ogrodów działkowych wśród młodych. Czytaj więcej.

03.12.2015

Dziennik Trybuna: Zimowi lokatorzy - problem rodzinnych ogrodów działkowych.

"Od wczesnej wiosny do późnej jesieni działkowcy spędzają czas w rodzinnych ogrodach działkowych na uprawie roślin i wypoczynku. Na zimę ogrody jednak pustoszeją, a działki okrywają się grubą warstwą śnieżnego puchu. Niestety ROD tylko z pozoru są puste w okresie zimowym, bowiem altanki stają się schronieniem dla osób bezdomnych i niektórych działkowców, którzy swoje altany chcieliby traktować jak całoroczne domy" - czytamy w Dzienniku Trybuna. Czytaj więcej.

03.12.2015

Komunikat KR PZD w sprawie wydania i dystrybucji Statutu PZD, Regulaminu ROD i innych dokumentów.

Krajowa Rada PZD informuje, że Prezydium Krajowej Rady w ostatnim czasie podjęło kilka decyzji o wydaniu pozycji, które ułatwią funkcjonowanie i właściwe zarządzanie organom PZD, a działkowcom ułatwią korzystanie z prawa w PZD. Czytaj więcej.

01.12.2015

Komunikat KR PZD w sprawie pomocy finansowej dla ROD.

Polski Związek Działkowców w trzech kwartałach 2015 roku przekazał na rzecz 368 rodzinnych ogrodów działkowych środki finansowe w formie dotacji w wysokości blisko 2 miliony 700 tysięcy złotych. Środki przeznaczane są dla ROD, które podejmują się realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową nowej lub modernizacją istniejącej ogólnoogrodowej infrastruktury. Czytaj więcej.

01.12.2015

Komunikat KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD.

Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 r. zapoznała się ze stanem zaawansowania działań w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD. Temat jest na bieżąco monitorowany, gdyż regulacja stanu prawnego gruntów ROD jest niezwykle istotna dla dalszego ich funkcjonowania oraz zabezpieczenia praw działkowców i PZD. Dotychczas zakwalifikowano 1684 ROD o powierzchni bliskiej 10tyś ha do regulacji stanu prawnego na podstawie art. 76 ustawy o ROD. Czytaj więcej.

01.12.2015

Komunikat KR PZD: Opłaty w ROD bez zmian.

W dniu 25 listopada 2015 r. KR PZD podjęła decyzje finansowe odnoszące się do wszystkich ROD prowadzonych przez PZD. Jak wynika z przyjętych uchwał, w 2016 r. te z obciążeń finansowych działkowców, o których wysokości decyduje KR PZD, mają pozostać na tegorocznym poziomie. Czytaj więcej.

01.12.2015

Rodzinne ogrody działkowe – przegląd mediów.

Media donoszą o kolejnych kontrolach służb miejskich w ROD pod kątem przerywania w nich osób bezdomnych. Jednocześnie proszą o zgłaszanie na numery alarmowe ich obecności w ogrodach. Ponadto w najnowszym przeglądzie prasy: działkowcy z ROD "Górki Ustanowskie " w Szczecinie świętują - ich ogród nie zostanie zlikwidowany przez władze miasta, a także kłopoty głubczyckich działkowców, których 10 ha ROD władze Głubczyc chcą przejąć pod inwestycje. Zachęcamy do lektury! Czytaj więcej.

30.11.2015

Spotkanie z Burmistrzem Gołańczy Panem Mieczysławem Durskim.

W dniu 26 listopada 2015 roku z inicjatywy Okręgowego Zarządu PZD w Pile, odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy spotkanie z Burmistrzem Gołańczy Mieczysławem Durskim na temat współpracy z Rodzinnym Ogrodem Działkowym im. K. Libelta. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes OZ PZD Marian Praczyk, Maria Fojt Wiceprezes OZ oraz Lech Pluciński członek Prezydium OZ PZD. Zarząd ROD reprezentował Ryszard Rykała Prezes oraz Wiceprezes Rafał Romel.

27.11.2015

IV posiedzenie Krajowej Rady PZD.

W Warszawie, w dniu 25 listopada 2015 r. odbyło się czwarte w tej kadencji posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. Tematyka posiedzenia była bardzo obszerna i ważna z punktu widzenia ogrodów działkowych i praw działkowców. Czytaj więcej.

27.11.2015

Rodzinne ogrody działkowe w mediach.

W przeglądzie mediów m.in.: problemy bydgoskich działkowców z opłatami za wywóz odpadów z ROD, podwyżki opłat za wodę w ROD w Inowrocławiu oraz rozstrzygnięcie konkursów "Bolesławiec w kwiatach" i "Zielony Poznań", w których nagrodzone zostały ogrody prowadzone przez PZD. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym przeglądem mediów! Czytaj więcej.

24.11.2015

Media o działkowcach i ogrodach.

W najnowszym przeglądzie prasy przeczytasz o tym jak straż miejska patroluje ogrody pod kątem koczujących tam bezdomnych, o podwyższonych opłatach za wywóz śmieci z ROD oraz jak chronić swoją altankę przed włamaniem. Sprawdź co jeszcze interesującego w minionych dniach pisała prasa krajowa i lokalna o działkowcach i ogrodach. Zachęcamy do lektury! Czytaj więcej.

23.11.2015

Narada szkoleniowo informacyjna dla prezesów ROD Kolegium w Złotowie.

W dniu 20 listopada br. w sali sesyjnej Starostwa Złotowskiego odbyła się narada szkoleniowo-informacyjna dla prezesów ROD z Powiatu Złotowskiego. Starostwo Złotowskie reprezentował V-ce Starosta p. Daniel Sztych. Wprowadzenia tematycznego z zakresu dotychczasowych poczynań OZ dotyczących pozyskiwania środków unijnych, samorządowych i innych dokonał Marian Praczyk - Prezes OZ PZD.

20.11.2015

„Mój Ogródek” pomaga, radzi, inspiruje…

Uwaga! Nie przegap nowego numeru miesięcznika „Mój Ogródek”! Już w kioskach w atrakcyjnej cenie tylko 2,49 zł! Jesteśmy na rynku od dwóch lat! Jeśli nas jeszcze nie znasz, warto to zmienić! „Mój Ogródek” to poradnik ogrodniczy przeznaczony dla wszystkich działkowców. W każdym numerze oprócz aktualnych porad ogrodniczych, znaleźć można również wiele rad i ciekawostek ze świata roślin, a także zdrowia i urody. Czytaj więcej.

20.11.2015

Informator Działkowca już w Twoim ogrodzie!

Najnowsze wydanie "Informatora Działkowca" możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. W najświeższym wydaniu przeczytasz m.in.: „Środki unijne to priorytet”, „Stan prac PZD nad regulacją sytuacji prawnej ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD”, „Budżety obywatelskie szansą dla ROD”. Zapraszamy do lektury! Czytaj więcej.

20.11.2015

Czytajcie „działkowca”!

„Działkowiec” to największy, najbardziej poczytny magazyn ogrodniczy, dysponujący ogromnym doświadczeniem w przekazywaniu rzetelnej wiedzy ogrodniczej! Potwierdzają to również statystyki – „Działkowiec” jest aktualnie liderem sprzedaży w segmencie miesięczników o tematyce ogrodniczej! Sięgnijmy zatem po najnowszy, grudniowy numer miesięcznika „działkowiec”, który będzie niezawodnym przewodnikiem i doradcą w pracach ogrodniczych i nie tylko! Czytaj więcej.

20.11.2015

Narada szkoleniowa we Wronkach w sprawie pozyskiwania środków unijnych oraz z samorządów lokalnych

Zgodnie z przyjętym przez Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile programem narad szkoleniowych w sprawie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej oraz z budżetów samorządów wszystkich szczebli, w dniu 19 listopada 2015 roku we Wronkach odbyła się kolejna narada dla samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Wronek.

20.11.2015

Miesięcznik „działkowiec” najlepiej sprzedającym się czasopismem o tematyce ogrodniczej w Polsce!

Miesięcznik „działkowiec” jest liderem sprzedaży wśród czasopism o tematyce ogrodniczej i działkowej. To wyraźny sygnał, że jest to pismo potrzebne, które dobrze służy swoim czytelnikom, w tym działkowcom. Czytaj więcej.

18.11.2015

Spotkanie w Czarnkowie w sprawie pozyskania środków z funduszy unijnych.

W dniu 18 listopada 2015 r w Czarnkowie odbyło się spotkanie prezesów czarnkowskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Panią Agnieszką Kulesza – Prezesem Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupą Działania.

18.11.2015

Dziennik Trybuna: Jesienne atrakcje w rodzinnych ogrodach działkowych.

"Życie w rodzinnych ogrodach działkowych tętni niemal cały rok. Tylko na kilka najbardziej mroźnych miesięcy ROD zapadają w zimowy sen. Tymczasem jesień to czas intensywnych prac w ogrodach, ale także nauki i zabawy. W tym czasie wiele ROD ma w swojej ofercie interesujące propozycje dla działkowców, ale również okolicznych mieszkańców i uczniów pobliskich szkół" - czytamy w Dzienniku Trybuna. Czytaj więcej.

17.11.2015

Spotkanie ze Starostą Pilskim w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntów ROD Pod Lipami w Pile.

W dniu 17 listopada 2015 roku Prezes Okręgowego Zarządu PZD Marian Praczyk spotkał się ze Starostą Pilskim Franciszkiem Tamasem w sprawie realizacji złożonego wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej nieodpłatne nabycie prawa użytkowania do gruntów ROD "Pod Lipami" w Pile.

16.11.2015

Działkowcy i ogrody w centrum zainteresowania mediów.

W najnowszym przeglądzie mediów prasa donosi głównie o bezdomnych, którzy zimują w ROD. Działkowcu pamiętaj, aby każdy taki przypadek zgłaszać odpowiednim służbom. Ponadto uwadze polecamy artykuł z serwisu Wrocław.pl, który informuje, że aż 42 proc. wniosków zgłoszonych do planu zagospodarowania Wrocławia dotyczy ogrodów działkowych i zieleni miejskiej, a także Wiadomości.krn.pl, które donoszą, że PZD ma status strony w postępowaniach dotyczących działek objętych tzw. Dekretem Bieruta na terenie Warszawy. Gorąco polecamy lekturę! Czytaj więcej.

16.11.2015

Działkowcy okręgu pilskiego uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Działkowcy okręgu pilskiego w dniu Narodowego Święta Niepodległości oddali hołd tym, którzy walczyli o wolną Polskę.
W Pile pod pomnikiem na Placu Zwycięstwa w imieniu działkowców wiązankę kwiatów złożyła delegacja Polskiego Związku Działkowców z Prezesem Okręgowego Zarządu PZD Marianem Praczykiem, Marią Fojt - Wiceprezesem OZ PZD oraz Czesławem Wiśniewskim, Urszulą Stopyrą i Rozalią Banasik z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. S. Sempołowskiej w Pile. W uroczystościach brał udział poczet sztandarowy ze sztandarem Okręgowego Zarządu PZD w składzie: Józef Piechocki, Józef Barcz oraz Józef Nieszporek. Składanie kwiatów pod pomnikiem oglądaj tutaj.

13.11.2015

Dziennik Trybuna: Aktywny senior to przepis na długie życie.

"Świat się starzeje, a Polska jest w czołówce najszybciej starzejących się państw europejskich. Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia WHO, w ciągu najbliższych 10 lat ilość seniorów podwoi się, a już niedługo po raz pierwszy w historii ludzkości, liczba osób dorosłych w wieku 65 lat i starszych będzie przewyższała liczbę dzieci w wieku poniżej 5 roku życia. To oznacza, że na świecie będzie żyło więcej osiemdziesięciolatków i dziewięćdziesięciolatków niż kiedykolwiek wcześniej" - czytamy w Dzienniku Trybuna. Czytaj więcej.

13.11.2015

Obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD.

W dniu 12 listopada br. odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców, działającej na podstawie § 140 pkt. 2 Statutu PZD. Tematem przewodnim był projekt Regulaminu KKR, który w wyniku dyskusji został przyjęty przez członków Komisji. Członkowie Komisji omówili wyniki kontroli w wybranych ROD oraz sprawy bieżące. Ponadto, zapoznali się z efektem prac dotyczących zakupu programu finansowo-księgowego dla ROD. Czytaj więcej.

13.11.2015

Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZD.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD działając na podstawie § 140 pkt.2 Statutu PZD postanawia wprowadzić do stosowania i przestrzegania Regulamin Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców. Czytaj więcej.

13.11.2015

Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD.

W dniu 12 listopada 2015 roku Krajowa Komisja Rewizyjna uchwaliła regulamin Komisji Rewizyjnych PZD. Czytaj więcej.

13.11.2015

Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie wprowadzenia wzorów protokołów i sprawozdań.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD działając na podstawie § 140 pkt 2 Statutu PZD w związku z § 26 Regulaminu Komisji Rewizyjnych Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców przyjętego w dniu 12 listopada 2015r. postanawia: wprowadzić wzory protokołów i sprawozdań przeznaczonych do stosowania w pracach komisji rewizyjnych działających w PZD od dnia 1 stycznia 2016r., których tekst stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Czytaj więcej.

12.11.2015

Walka z bezdomnością w ogrodach działkowych.

Późna jesień i zima to dla bezdomnych czas walki o przetrwanie. W Polsce nie istnieją konkretne dane pozwalające na określenie skali bezdomności i zagrożenia bezdomnością, a szacunkowe dane mówią o ok. 30 tys. do nawet 300 tys. osób. Każdego roku w okresie zimowym odnotowywane są przypadki wykorzystywania przez bezdomnych altanek znajdujących się na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Czytaj więcej.

12.11.2015

Jesienne porządki na działce. Eksperci radzą, co zrobić z opakowaniami po środkach ochrony roślin

Jesienią kończymy intensywną pracę w ogrodzie ale właścicieli działek i ogrodów przydomowych czeka jeszcze kilka ważnych zadań. Działkę i ogród należy przygotować do zimy, trawnik skosić, usunąć suche gałęzie a przed pierwszymi mrozami zasadzić jeszcze rośliny cebulowe kwitnące wiosną. Po sezonie zostaje również dużo odpadów. Odpady zielone najlepiej rozdrobnić i zrobić z nich kompost a nadmiary oddać do lokalnego PSZOK-u. Niezwykle istotną kwestią są opakowania po środkach ochrony roślin. Czytaj więcej.

12.11.2015

Media o działkowcach i ogrodach.

Spalanie w ogrodach to obecnie najczęściej pojawiający się problem w artykułach prasowych na temat działkowców. Dlatego przypominamy, że spalanie w ROD jest surowo zabronione. W ostatnich dniach prasa doniosła także o kolejnych sukcesach działkowców w wyścigu po pieniądze z Budżetu Obywatelskiego na inwestycje w ROD , a także informują jak zabezpieczyć swoja działkę na zimę. Zachęcamy do zapoznania z najnowszym przeglądem mediów! Czytaj więcej.

09.11.2015

Zakończenie sezonu w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Zalesie"w Pile.

Nieoficjalną tradycją ROD ,,Zalesie” stało się wstępne podsumowanie mijającego roku. Listopad to czas na spotkanie z działkowcami i omówienie działalności zarządu ogrodu na rzecz wspólnoty. Tak było, dnia 6.11.2015r. W pięknej świetlicy ogrodowej, ogrzanej ciepłem stylowego kominka, prezes zarządu ROD pan Andrzej Krogulec przywitał uczestników zebrania. Szczególnym gościem był Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pilskiego – pan Eligiusz Komarowski. Jak co roku nie zabrakło przedstawiciela Nadleśnictwa Zdrojowa Góra – starszego strażnika leśnego pana Józefa Górznego. Na spotkanie przybył Komendant Straży Miejskiej w Pile pan Wojciech Nosek (nota bene działkowiec ROD ,,Zalesie”) Władze działkowe reprezentowali – Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile pan Marian Praczyk (działkowiec ROD ,,Zalesie”) wraz z wiceprezes panią Marią Fojt.

06.11.2015

Porady ogrodnicze na listopad.

Powoli kończymy prace ogrodowe na działce. Porządkujemy przed zimą rabaty i grządki warzywne – usuwamy „zważone” liście, pędy oraz resztki warzyw, nawozimy, osłaniamy... Możemy jeszcze sadzić i przesadzać drzewa oraz krzewy. W spiętrzeniu ostatnich prac ogrodowych łatwo się zgubić, dlatego najlepiej skorzystać z praktycznych, aktualnych porad zawartych w miesięczniku „Działkowiec”. Wybór najlepszych roślin, sadzenie, nawożenie i jesienna ochrona z „Działkowcem” będą łatwe! Czytaj więcej.

05.11.2015

Spalanie na działkach surowo zabronione.

Sezon jesienny wiąże się z przygotowywaniem działek do zimy. Przy tej okazji niektórzy działkowcy decydują się na pozbycie resztek roślin i odpadów poprzez spalenie ich. To zatem dobry czas, aby przypomnieć wszystkim działkowcom, że spalanie na działkach jest surowo zabronione. Mówi o tym zarówno prawo krajowe, w tym miejscowe, jak i przepisy PZD. Czytaj więcej.

05.11.2015

Przegląd medialnych doniesień o działkowcach i ogrodach działkowych.

Działkowcy to ogromna społeczność, więc tematów poruszanych na łamach mediów nie brakuje. W najnowszych doniesieniach możemy przeczytać m.in. o wynikach zakończonych właśnie konsultacji nad "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" Wrocławia, o tym dlaczego swoje działki może stracić aż 350 działkowców ze Stalowej Woli i jaką decyzję podjął Prezydent Lublina względem ROD "Piastowskie", a także co powstanie w miejsce zlikwidowanych pod Aquapark ogrodów działkowych w Świdnicy. Czytaj więcej.

05.11.2015

Narada prezesów ROD w powiecie Czarnkowsko - Trzcianeckim.

W dniu 4 listopada br. odbyła się kolejna narada informacyjno-szkoleniowa tym razem w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim. Uczestnikami byli prezesi i członkowie Zarządów ROD i władze samorządowe powiatu i gmin w osobach: p. Bogdan Tomaszewski – Przewodniczący Rady Powiatu, p. Tadeusz Teterus – Starosta powiatu, p. Jacek Klinoszewski – V-ce Starosta, p. Elżbieta Thomas – Przewodnicząca Rady Miasta Gminy Krzyż Wlkp. - członek PZD, p. Elżbieta Rybarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Wieleń, radni: p. Zygmunt Czarny – Trzcianka – Prezes ROD Słonecznik, p. Małgorzata Zajda – Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Miasta Czarnków, p. Tadeusz Mendyk - Rada Miasta Czarnków – członek PZD ROD „Kolejarz”.

04.11.2015

Dziennik Trybuna: Inwestycje w ogrodach. Pieniądze na wyciągnięcie ręki.

"W ogrodach działkowych potrzeb jest wiele. Najlepiej wiedzą o tym sami działkowcy i zarządy ROD. Aby ogrody działkowe mogły być ogrodami na miarę XXI wieku potrzebne są remonty i inwestycje. Do wielu z nich brakuje dróg dojazdowych. Nie wszystkie ogrody posiadają odpowiednią infrastrukturę, ale przede wszystkim podstawowe przyłącza, jak woda, prąd czy kanalizacja. Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym ROD,Polski Związek Działkowców w swoich działaniach i stanowiskach skupia się na wykorzystaniu dodatkowych źródeł finansowych, z których ogrody i Związek mogłyby skorzystać dla realizacji różnych zadań. Jedną z propozycji jest właśnie budżet obywatelski, który daje ogromną szansę na dobre i potrzebne inwestycje nie tylko dla miast, ale także i dla ogrodów działkowych" - czytamy w Dzienniku Trybuna. Czytaj więcej.

03.11.2015

Działka - przepis na szczęście, zdrowie i brak stresu.

Jak informuje brytyjski serwis internetowy BBC Health wystarczy zaledwie 30 minut pracy na działce tygodniowo, by poprawiło się nasze samopoczucie, a zarazem zmniejszyło ryzyko problemów psychicznych. Te wnioski to efekt badań, jakie prowadzili naukowcy z Uniwersytetów w Westminster i Essex w Wielkiej Brytanii. Czytaj więcej.

02.11.2015

Działkowcy i ogrody w centrum zainteresowania mediów.

Spalanie na działkach i całoroczne zamieszkiwanie w ROD - to dwa największe problemy o jakich donoszą media w tym przeglądzie. Regionalne telewizje zainteresowały się także problemem działkowców z ROD "Piastowskie" w Lublinie, którzy mogą stracić swoje działki z powodu roszczeń dawnego właściciela. W tym przeglądzie mediów polecamy także informacje: o dotacjach celowych z budżetu gmin, o konsekwencjach jakie ponieśli działkowcy z wyłączonego ROD z PZD i o likwidacji trzech ogrodów w Stalowej Woli ze względu na budowę obwodnicy miasta. Czytaj więcej.

31.10.2015

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

W niedzielę 1 listopada obchodzimy Wszystkich Świętych, a 2 listopada Święto Zmarłych. To dla każdego szczególny czas zadumy i wspomnień. Tego dnia staramy się odwiedzić groby wszystkich tych osób, których nie ma już wśród nas. Kładąc kwiaty i zapalając znicze na grobach bliskich i znajomych, pamiętajmy także o naszych braciach działkowcach, którzy już odeszli. Czytaj więcej.

31.10.2015

Komunikat KR PZD dot. regulacji prawnej ROD na podstawie art. 76 ustawy o rod.

Do 25 października br. Polski Związek Działkowców złożył wnioski o uregulowanie stanu prawnego gruntów 1.324 ROD. Stanowi to 77% wszystkich ogrodów, wobec których PZD może ubiegać się o przyznanie prawa użytkowania. Kolejne wnioski są w trakcie przygotowania. Czytaj więcej.

30.10.2015

Media o działkowcach i ogrodach.

Problem opłat za wywóz śmieci z terenów ROD znów powraca w mediach. Wiadomości Rudzkie piszą o sytuacji działkowców z ogrodów w Rudzie Ślaskiej. Z kolei Życie Kalisza zajęło się tematem osób bezdomnych przebywających na terenie ROD. Warto przypomnieć, że całorocznego zamieszkiwania w ogrodzie zabrania zarówno ustawa o ROD, jak i regulamin ROD. Uwadze polecamy także informacje z Lublina, gdzie działkowcy z ROD "Piastowskie" walczą o swój ogród, który próbują odzyskać dawni właściciele. Czytaj więcej.

29.10.2015

Media w sprawie działkowców.

Gazety donoszą o obecności dzików w mieście. Dziki podchodzące pod zabudowania i wkraczające na teren rodzinnych ogrodów działkowych to duży problem dla mieszkańców, ale i działkowców. Warto zatem zabezpieczyć swoje działki i plony w sposób, który nie zachęcałby dzików do „odwiedzin” ROD. W dzisiejszym przeglądzie polecamy uwadze także: policja prosi o zgłaszanie bezdomnych przebywających na terenie ROD, a także kolejne rodzinne ogrody działkowe walczą o fundusze z Budżetów Obywatelskich. Czytaj więcej.

28.10.2015

Dziennik Trybuna: Rodzinne ogrody działkowe wolne od dymu.

"Na świecie przez zanieczyszczone powietrze corocznie umiera 3,5 mln osób, w Polsce zagrożonych utratą życia z tego powodu jest co roku okoto 45 tysięcy osób. Liczba ofiar zatrutego powietrza w naszym kraju jest więc ponad dziesięć razy wyższa niż ofiar wypadków drogowych, w których ginie co roku ponad 3 tys. osób. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli alarmuje: Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej. Niestety, mimo znacznych nakładów samorządów na ograniczenie tego negatywnego zjawiska, efekty są raczej marne. Rząd postanowił zatem rozwiązać problem systemowo. 6 października br. prezydent RP podpisał tzw. ustawę antysmogową, która ma na celu ograniczenie szkodliwych substancji w powietrzu. Ustawa ta ma także zastosowanie w stosunku do rodzinnych ogrodów działkowych" - czytamy w Dzienniku Trybuna. Czytaj więcej.

26.10.2015

Przegląd mediów.

Kolejne publikacje medialne dotyczące dylematów związanych z odpadami, które zostają po jesiennych porządkach w ogrodach i o bezwzględny zakazie rozpalania ognisk, o ogrodach, które zwyciężyły w głosowaniach o dofinansowanie w ramach budżetów obywatelskich i o sprawach działkowych na łamach prasy w całej Polsce. Czytaj więcej.

23.10.2015

Drugi dzień narady dyrektorów biur okręgów.

Przyszłoroczne walne zebrania sprawozdawcze w ROD będą pierwszymi po uchwaleniu nowego statutu PZD, dlatego konieczne będzie opracowanie zupełnie nowych wytycznych, a także nowych wzorów druków. Trzeba wykorzystać przy tym również doświadczenia z zebrań tegorocznych, szczególnie jeśli chodzi o opłaty. Uczestnicy narady potwierdzili, że jest oczekiwanie na takie dokumenty i konieczne jest ich stosunkowo wcześniejsze wydanie, aby był czas na szkolenie dla zarządów ROD i osób obsługujących walne zebrania. Czytaj więcej.

23.10.2015

Komunikat KR PZD w sprawie pozyskiwania środków z budżetu gminy.

Krajowa Rada PZD przypomina zarządom ROD o możliwości ubiegania się o dotacje celowe z budżetu Gmin. Obecne unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, dają podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD, a w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o ile wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ROD. Zatem warto potrzebami ogrodów i działkowców zainteresować włodarzy gmin pamiętając, że gminy mają obowiązek do dnia 15 listopada każdego roku opracować projekt planu budżetu swojej gminy, który następnie zazwyczaj do końca roku musi zostać uchwalony. Czytaj więcej.

23.10.2015

OZ i ROD otrzymają Statut PZD.

Krajowa Rada PZD wydała STATUT stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców w nakładzie 60 tys. egzemplarzy z przeznaczeniem dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz okręgowych zarządów PZD. Koszty wydania i dystrybucji pokryły KR PZD i OZ PZD. Cały nakład został wysłany do okręgowych zarządów PZD oraz zarządów ROD. Czytaj więcej.

23.10.2015

Informator Działkowca już w Twoim ogrodzie!

Najnowsze wydanie Informatora Działkowca możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. Wśród najważniejszych informacji: Statut PZD obowiązuje, Działkowcu, sprawdź co Ci wolno, czyli regulamin ROD w pigułce, Związek walczy o unijną kasę, Zakaz spalania w ROD oraz Włącz się do regulacji stanu prawnego ROD. Bądź na bieżąco z informacjami z ogrodów i z życia Związku - czytaj Informatora Działkowca i stronę pzd.pl. Czytaj więcej.

23.10.2015

Biuletyn Informacyjny.

W Okręgowych Zarządach i w Zarządach ROD dostępny jest już najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego. Wydanie zawiera pełną treść nowego regulaminu ROD, który wejdzie w życie już od 1 stycznia 2016 roku. Ponadto w numerze: dokumenty uchwalone przez Prezydium KR i Krajową Radę PZD, komunikaty KR PZD w sprawie - ustawy "antysmogowej", pozytywnej decyzji SKO w Kielcach w zakresie nieodpłatnego nabywania przez PZD prawa użytkowania gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD, jak również w sprawie ustawy krajobrazowej. Warte uwagi są również liczne materiały publicystyczne, w tym na temat inwestycji budowlanych realizowanych w sąsiedztwie ROD. Zachęcamy do lektury! Czytaj więcej.

22.10.2015

Narada dyrektorów biur okręgów – dzień pierwszy.

W dniu 21 października br. w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa narada, w której uczestniczą członkowie Prezydium KR PZD na czele z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim, a także dyrektorzy biur okręgów oraz pracownicy Krajowej Rady. Narada została zorganizowana i przeprowadzona przez Krajową Radę PZD. Podczas pierwszego dnia narady głównym tematem rozmów była realizacja priorytetowych zadań wynikających z programu Związku na bieżącą kadencję. Czytaj więcej.

21.10.2015

Dziennik Trybuna: Sąd Najwyższy w natarciu. Czy to koniec bezzasadnych roszczeń?

"Ponad 7 mln złotych - tyle stracił Polski Związek Działkowców przez błędy sądów w Krakowie i w Poznaniu. Zważając na to, iż polskie sądy biją rekordy w opieszałości postępowań szansa na odzyskanie tych pieniędzy jest znikoma, a na pewno zajmie długie lata. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Jerzego Kozdronia główne wady polskich sądów to brak efektywności, biurokracja, złe procedury, niewłaściwa organizacja pracy i nadużywanie władzy. Jeśli dodamy do tego raport o stanie polskich sądów otrzymamy zatrważający obraz polskiego sądownictwa. Swoją cegiełkę do tej oceny mogą też dołożyć działkowcy, nagminnie łupieni w wyniku błędnych decyzji sądu" - czytamy w Dzienniku Trybuna. Czytaj więcej.

20.10.2015

„Mój Ogródek” pomaga, radzi, inspiruje…

Późna jesień to czas kiedy wszyscy szykują się do zimy. My wciągamy ciepłe płaszcze, szaliki i czapki, a rośliny…? Coraz częściej sadzimy na działkach gatunki obcego pochodzenia wrażliwe na mrozy, które wymagają odpowiedniego „ciepłego” okrycia. Wato więc sięgnąć do najnowszego – listopadowego numeru „Mojego Ogródka” i sprawdzić – co i kiedy osłaniamy, oraz jakie jeszcze inne prace pielęgnacyjne wykonujemy na działce tuż przed nadejściem zimy. Czytaj więcej.

19.10.2015

Zarząd ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy udostępnia działki Szkole Podstawowej im. KEN w Łobżenicy

Zarząd ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy wypełniając podstawowe cele statutowe propagowania idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, podjął decyzje o nieodpłatnym przekazaniu w użytkowanie na cele edukacyjne 3 działek niezagospodarowanych Szkole Podstawowej im. KEN w Łobżenicy. Przekazane działki zostaną w tym roku przygotowane przez działkowców, tak aby od wiosny przyszłego roku uczniowie pod okiem nauczycieli mogli je zagospodarować. Szkoła Podstawowa im. KEN w Łobżenicy będzie użytkować przekazane działki zgodnie z przepisami Polskiego Związku Działkowców w celu wszechstronnej edukacji uczniów i propagowania wiedzy ogrodniczej.

19.10.2015

Czytajcie „działkowca”!

Pogoda w listopadzie nie rozpieszcza nas – jesienne szarugi, coraz krótsze dni i niskie temperatury. Najwyższy czas aby przygotować rośliny i działki do zimowego spoczynku! Ważne też są prace porządkowe po sezonie, a dopóki nie nadejdą mrozy – można jeszcze sadzić drzewa i krzewy. Sięgnijmy zatem po listopadowy numer miesięcznika „działkowiec”, który właśnie ukazał się w sprzedaży i będzie niezawodnym przewodnikiem i doradcą w jesiennej pielęgnacji działki! Znajdziecie w nim m.in. przewodnik po nowym Regulaminie ROD czy ciekawe propozycje niedrogiej a efektownej renowacji altany. Nie zabraknie też inspiracji związanych z aranżacją działki. A oprócz tego porady i przypomnienia ogrodnicze, artykuły na temat ekologii, zdrowia, uprawy i ochrony roślin, oraz wiele innych aktualnych tematów! Czytaj więcej.

19.10.2015

Narady z Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu pilskiego.

Okręgowy Zarząd PZD odbył w dniach 13 - 16 października 2015 roku narady z Prezesami rodzinnych ogrodów działkowych w powiecie chodzieskim, obornickim, złotowskim, wągrowieckim, szamotulskim oraz czarnkowsko - trzcianeckim.

19.10.2015

Narada Prezesów ROD powiatu wągrowieckiego.

W dniu 16 października 2015 roku z inicjatywy Przewodniczącego Kolegium Prezesów Powiatu Wągrowieckiego p. Leszka Plucińskiego - członka Prezydium OZ PZD i Okręgowego Zarządu PZD w Pile, odbyła się kolejna narada w sprawie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej oraz z Gmin. W naradzie udział wzięli Prezesi ROD powiatu wągrowieckiego, członkowie Zarządów ROD, Radni Rady Miejskiej w Wągrowcu: p.p. Grzegorz Kamiński, Ryszard Zych i Jakub Zadroga oraz Wiceprezes OZ PZD Maria Fojt.

19.10.2015

Spotkania Prezesów ROD miasta Chodzieży w sprawie pozyskiwania środków finansowych z UE i Gminy.

W dniu 8 października 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie Prezesów ROD miasta Chodzieży po Konferencji poświęconej wykorzystaniem funduszy unijnych dla potrzeb ogrodów zorganizowanej przez okręgowy zarząd PZD w Pile w dniu 21 września 2015 z p. Grzegorzem Kamińskim -Radnym Rady Miejskiej w Wągrowcu, który omówił możliwości pozyskiwania dotacji przez rodzinne ogrody działkowe z samorządu Gminy Chodzież. Omówiono projekt uchwały jaką w tej sprawie winna podjąć Rada Miasta Chodzieży, aby uwzględnić w budżecie Gminy dotacje dla ogrodów na dofinansowanie remontów infrastruktury ROD. Ustalono dalsze postępowanie w tej sprawie przez Zarządy ROD. Prezesi przyjęli wniosek aby okręgowy zarząd PZD w Pile zorganizował szkolenie na temat wymogów i procedur związanych z opracowaniem i składaniem wniosków do samorządów lokalnych o dotacje celowe dla ROD. Podjęto również decyzje o kolejnym spotkaniu z Burmistrzem Chodzieży p. Jackiem Gursz.

16.10.2015

O nowym Regulaminie ROD w listopadowym numerze „działkowca”.

Od 1 stycznia 2016 r. działkowców obowiązywać będzie nowy Regulamin ROD. Warto zapoznać się z nim jak najwcześniej. Pomoże w tym listopadowy numer miesięcznika „Działkowiec”, w którym ukaże się przewodnik po nowym regulaminie. Krótko, rzeczowo i kompetentnie przedstawi on jego najważniejsze przepisy. Listopadowy numer „Działkowca” w sprzedaży już 19 października! Czytaj więcej.

14.10.2015

Najnowszy numer Zielonej Rzeczpospolitej już w Twoim ogrodzie!

Do ogrodów w całej Polsce trafił już jesienny numer Zielonej Rzeczpospolitej. A w nim: wyborcze propozycje polityków dla działkowców, pomysły skąd wziąć pieniądze na inwestycje w ogrodach, a także poradnik jak przygotować działkę i altanę na zimę. Czytaj więcej.

14.10.2015

Podziękowania Posłanki PO Małgorzaty Pępek dla Prezesa PZD.

"Szanowny Panie, mija właśnie VII Kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, podczas której miałam zaszczyt sprawować funkcję Posła. Z tej okazji proszę przyjąć serdeczne podziękowania za współpracę oraz gratulacje za sukcesy, które były Pana udziałem. Czas ten pokazał, jak ważne jest wspólne działanie, które owocuje wspaniałymi efektami, przyczyniającymi się dla dobra lokalnej społeczności" - pisze posłanka PO Małgorzata Pępek w liście do Prezesa PZd Eugeniusza Kondrackiego. Czytaj więcej.

14.10.2015

Dziennik Trybuna: Działkowcy w sieci urzędniczych absurdów.

"Niespełna cztery miesiące zostało Polskiemu Związkowi Działkowców na uregulowanie stanu prawnego gruntów rodzinnych ogrodów działkowych. Nabycie do nich prawa użytkowania umożliwiła nowa ustawa o ROD. Przez minione ponad półtora roku Związek wykonał tytaniczną pracę w tym zakresie. Niestety, mimo przepisów, które w rzeczywistości pozwalają na potwierdzenie stanu faktycznego, niektóre gminy piętrzą przed PZD trudności i zwlekają z wydaniem decyzji, działając ze szkodą dla działkowców" - czytamy w Dzienniku Trybuna. Czytaj więcej.

14.10.2015

O nowym Regulaminie ROD w listopadowym numerze „działkowca”.

Od 1 stycznia 2016 r. działkowców obowiązywać będzie nowy Regulamin ROD. Warto zapoznać się z nim jak najwcześniej. Pomoże w tym listopadowy numer miesięcznika „Działkowiec”, w którym ukaże się przewodnik po nowym regulaminie. Krótko, rzeczowo i kompetentnie przedstawi on jego najważniejsze przepisy. Listopadowy numer „Działkowca” w sprzedaży już 19 października! Czytaj więcej.

14.10.2015

Przedłużenie terminu składania ofert!

W nawiązaniu do Komunikatu Prezydium Krajowej Rady PZD z 26 sierpnia 2015 r. w sprawie komputeryzacji ROD informujemy, że został przedłużony termin składania ofert do 16 listopada 2015 r. Czytaj więcej.

12.10.2015

„Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia”.

W bieżącym roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała publikację pt.:„Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia. Kodeks dobrych praktyk”. Publikacja ta opracowana została przez grono ekspertów, a jej treść zaakceptowało 20 instytucji reprezentujących administrację publiczną, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe oraz wiodące stowarzyszenia branży ogrodniczej. Kodeks skierowany jest do osób uprawiających własne ogrody, jak również zawodowo zajmujących się ogrodnictwem, którym nieobojętna jest troska o środowisko. Zawiera on ogólne zasady postępowania z gatunkami obcymi oraz dodatkowo karty informacyjne, w których można znaleźć opis roślin i praktyczne wskazówki jak je uprawiać, aby zmniejszyć ryzyko ich przedostawania się do przyrody. W przypadku niektórych gatunków roślin zalecono rezygnację ze sprzedaży i uprawy, ze względu na duże zagrożenie jakie mogą one stanowić dla środowiska przyrodniczego. Elektroniczna wersja publikacji - czytaj tutaj.

08.10.2015

Porady ogrodnicze na październik.

AutumnPaździernik to czas porządków w ogrodzie. Dowiedz się co zrobić z liśćmi, jak założyć trawnik i posadzić tulipany. Te i dużo więcej informacji znajdziesz w październikowych poradach ogrodniczych. Zachęcamy do lektury! Czytaj więcej.

07.10.2015

Komunikat KR PZD w sprawie tzw. „ustawy antysmogowej”.

Polska to kraj o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. Próbą zmiany tej sytuacji jest nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, którą 6 października 2015 r. podpisał Prezydent RP. Prezydent złożył podpis pod tzw. „ustawą antysmogową”, ponieważ dotyczy zdrowia ludzi. Wyposaża ona samorządy w narzędzia, które pozwolą powalczyć o lepsze powietrze w Polsce. Czytaj więcej.

07.10.2015

Dziennik Trybuna: Unijne pieniądze w polskich ogrodach.

"W rodzinnych ogrodach działkowych nastał spokój. Polski Związek Działkowców zadbał o uchwalenie wszelkich aktów prawnych, które gwarantują stabilizację i ich dalsze istnienie. Wśród nich jest ustawa o ROD, ustawa wprowadzająca do zapisów prawa definicję altany, statut PZD i regulamin ROD. Dziś, kiedy działkowcy mogą czuć się bezpiecznie pod skrzydłami Związku, przyszedł czas na rozwój i modernizację ogrodów. Potrzeby jednak są bardzo duże, które samorządy zaspokajają dotacjami tylko w niewielkim stopniu. Polski Związek Działkowców postanowił zatem poszukać pieniędzy w innych źródłach. Jednym z nich są fundusze europejskie, które mogą okazać się dużym zastrzykiem gotówki dla polskich ogrodów" - czytamy w Dzienniku Trybuna. Czytaj więcej.

07.10.2015

Relacja z Międzynarodowych Targów Ogrodniczych Garden Arena w Ostródzie.

W dniach 02-04.10.2015 r. w Garden Arena w Ostródzie odbyły się Międzynarodowe Targi Ogrodnicze, w których udział wzięło 79 polskich i zagranicznych wystawców, specjalizujących się tylko w branży ogrodniczej. Jednym z uczestników i zarazem patronów, który po raz pierwszy uczestniczył w tak dużej imprezie był Polski Związek Działkowców reprezentowany przez Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Czytaj więcej.

06.10.2015

III posiedzenie Krajowej Rady PZD.

W dniu 1 października br. w Warszawie odbyło się III posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedzeniu udział wzięli ponadto Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz prezesi okręgowych zarządów nie będący członkami KR PZD. Tematyka posiedzenia to szeroko pojęte prawo w PZD. Najważniejszy dokument uchwalony na tym posiedzeniu to Regulamin ROD. Konsultacje nad tym regulaminem trwały w Związku od lutego br. Jeszcze w przeddzień posiedzenia Prezydium Krajowej Rady ustosunkowało się do ostatnich wniosków zgłaszanych do projektu. Regulamin wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Czytaj więcej.

05.10.2015

Regulamin ROD.

 1 października 2015 roku Krajowa Rada PZD uchwaliła Regulamin ROD, który wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku. Czytaj więcej.

02.10.2015

Polska - Głos Wielkopolski: Działkowcy wygrywają w sądzie.

Dawni działkowcy z ROD im. 23 Lutego w Poznaniu nie muszą płacić obecnym właścicielom ziemi odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu. Tak orzekł sąd pierwszej instancji. Przeciwko działkowcom wytoczono około 100 spraw. Pierwszy wyrok, dotyczący odszkodowania, zapadł w maju. Był on korzystny dla działkowca, podobnie jak 60 kolejnych. - Sąd przyjął tłumaczenie, że żaden z działkowców nigdy nie był stroną w sprawie, która toczyła się pomiędzy właścicielami gruntu a Polskim Związkiem Działkowców - tłumaczy Czesław Pietraszkiewicz, dawny sekretarz ROD im. 23 Lutego. - Swoje działki użytkowali w dobrej wierze. Właściciele nieruchomości nigdy wcześniej nie wzywali ich do zapłaty ani wydania zajmowanego terenu. Czytaj więcej.

02.10.2015

Sezon na tulipany.

Białe, żółte, papuzie, fryzowane, peoniowe, liliokształtne… bogactwo odmian tych najpopularniejszych kwiatów wiosny oszałamia. Jeśli chcemy je podziwiać wiosną na własnej działce, powinniśmy posadzić cebulki do około 20 października. Cebule zdążą się jeszcze dobrze ukorzenić przed zimą, tak aby wiosną wraz z pierwszymi cieplejszymi dniami wystrzelić w górę. Czytaj więcej.

01.10.2015

Dziennik Trybuna: Środki unijne szansą na rozwój ogrodów.

"Rodzinne ogrody działkowe spełniają szereg ważnych funkcji ekologicznych, ochronnych i estetycznych niezbędnych każdemu człowiekowi. Pozwalają obcować na co dzień z przyrodą i mają znaczący wpływ na poprawę warunków socjalnych i komfortu życia ich użytkowników. Jednak z roku na rok coraz więcej ludzi dostrzega w ogrodach działkowych potencjał nie tylko wypoczynkowy czy socjalny, ale także integracyjny dla lokalnej społeczności. Dlatego niezwykle ważny jest rozwój ogrodów działkowych by stawały się coraz bardziej przyjazne dla społeczeństwa i miast. Jednocześnie ich rozwój to także sposób na ich obronę przed likwidacją i sprzedażą ich gruntów na cele komercyjne" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

27.09.2015

Stop spalaniu na działkach!

W rodzinnych ogrodach działkowych rozpoczęły się jesienne porządki. To dobry czas, aby przypomnieć wszystkim działkowcom, że wypalanie traw i spalanie liści na działkach jest surowo zabronione. Czytaj więcej.

24.09.2015

Wreszcie sprawiedliwy wyrok.

Od wielu lat nie tylko poznańskich działkowców bulwersują wyroki sądowe , jakie zapadały w sprawie ROD im. 23 Lutego w Poznaniu. Przypomnijmy, że od 1998 r. toczyła się batalia o obronę tego ogrodu zagrożonego likwidacją wskutek roszczeń Beaty N., która od spadkobierców byłych właścicieli wywłaszczonych w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia kupiła w 1997 roku prawa do nieruchomości. Czytaj więcej.

24.09.2015

Informator Działkowca już w Twoim ogrodzie!

Do ogrodów w całej Polsce i okręgowych zarządów trafił najnowszy numer Informatora Działkowca. W numerze: Działkowcy świętowali z Premier Ewą Kopacz, Statut PZD zarejestrowany, Pozyskiwanie środków unijnych, Nowe zakładki na stronie PZD. Czytaj więcej.

24.09.2015

Biuletyn Informacyjny.

W najnowszym numerze Biuletynu Informacyjnego zachęcamy do czytania materiałów o zarejestrowaniu statutu PZD oraz obszernej relacji z Krajowych Dni Działkowca, które w tym roku odbyły się w Tczewie. Ponadto w numerze znajdziesz informacje o funduszach unijnych na inwestycje w ROD, a także informację o regulacji stanu prawnego ROD z art. 76 ustawy o ROD. Zachęcamy do lektury! Czytaj więcej.

24.09.2015

Komunikat KR PZD w sprawie pozytywnej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

Od ponad 1,5 roku PZD podejmuje szereg działań związanych z uregulowaniem stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Na dzień 31.08.2015 r. PZD złożył wnioski o potwierdzenie użytkowania PZD w stosunku do 1208 ROD o powierzchni ponad 7440 ha, a w stosunku do 233 ROD o powierzchni ponad 1217 ha uzyskał pozytywne decyzje o stwierdzeniu użytkowania PZD do gruntów ROD. Czytaj więcej.

22.09.2015

Komunikat KR PZD w sprawie ustawy krajobrazowej.

Krajowa Rada na bieżąco monitoruje zmiany jakie zachodzą w polskim prawie. Dotyczy to w szczególności ustaw, które mogą w sposób bezpośredni lub nawet pośrednio obejmować działkowców, ich uprawnienia bądź obowiązki. Od 11 września zaczęła obowiązywać tzw. ustawa krajobrazowa, a dokładnie USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Ustawa weszła w życie po 3 miesiącach od chwili ogłoszenia, to zaś miało miejsce 10 czerwca 2015 r. Z tego względu zaczęła obowiązywać dopiero 11 września 2015 r. Czytaj więcej.

22.09.2015

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 22 września 2015 roku odbyła w Warszawie, drugie w obecnej kadencji, planowane posiedzenie w pełnym składzie. Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD. Czytaj więcej.

21.09.2015

Konferencja poświecona wykorzystaniu funduszy unijnych dla potrzeb ROD Okręgu Pilskiego.

W dniu 21 września 2015 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile odbyła się konferencja poświęcona możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Unii Europejskiej oraz Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programów realizowanych na szczeblu krajowym i województwa oraz projektów realizowanych z budżetu obywatelskiego danej gminy i z dotacji celowych pochodzących z budżetu gmin o czym stanowi art. 17 ustawy o ROD. Czytaj więcej.

21.09.2015

Inwestycje budowlane realizowane w sąsiedztwie granic ROD.

Wszelkie budowy realizowane w sąsiedztwie granic ROD, działkowcy nazywają inwestycjami obcymi. W istocie jest to właściwe określenie, ponieważ te inwestycje nie są ogrodowymi, a jedynie sąsiadującymi z terenem ROD. Czytaj więcej.

21.09.2015

Czytajcie „działkowca”!

Opadające z drzew liście, chłodniejsza, często deszczowa pogoda, to znak, że jesień zagościła już na dobre. W ogrodach to jednak gorąca końcówka sezonu! Wiele roślin jeszcze pięknie kwitnie i potrzebuje pielęgnacji, kontynuujemy zbiory warzyw i owoców, czas też przygotować uprawy i ogrodowe urządzenia do zimy. Sięgnijmy zatem po październikowy numer miesięcznika „działkowiec”, który właśnie ukazał się w sprzedaży i z pewnością będzie najlepszym przewodnikiem i doradcą w jesiennej pielęgnacji działki! Znajdziecie w nim m.in. najpiękniejsze kwiaty jesieni, pomysły na kobierce z krzewów czy ciekawe propozycje niedrogiej a efektownej renowacji altany. Nie zabraknie również inspiracji związanych z aranżacją działki. A oprócz tego porady i przypomnienia ogrodnicze, artykuły na temat ekologii, zdrowia, uprawy i ochrony roślin, oraz wiele innych aktualnych tematów! Czytaj więcej.

21.09.2015

„Mój Ogródek” tworzymy razem z naszymi czytelnikami!

Jesienna aura zapanowała w każdym zakątku działki. Ciepłe kolory liści i kwiatów sprawiają, że ta pora roku jest równie piękna jak wiosna i lato. Warto więc jak najdłużej przebywać na działce i cieszyć się urokami jesieni – również i tymi związanymi z pracą. Październik to doskonały czas na sadzanie roślin, w tym gatunków cebulowych. Zbliżająca się zima wymaga również wiele prac pielęgnacyjnych, których szczegółowy opis znaleźć można w bieżącym – październikowym wydaniu „Mojego Ogródka”. Czytaj więcej.

19.09.2015

Fundusze unijne dla ROD.

Polski Związek Działkowców stawia na rozwój ogrodów. Bez wątpienia środki unijne oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą stać się nieocenionym wsparciem w modernizacji i ekologizacji ROD. Programów unijnych jest dużo. Pozostaje jednak pytanie, z których może skorzystać PZD. W odpowiedzi na potrzeby działkowców wyjaśniamy poniżej, o jakie program unijne chodzi. Czytaj więcej.

19.09.2015

List Premier Ewy Kopacz do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.

"Szanowny Panie Prezesie, pragnę serdecznie podziękować za wspaniałe przyjęcie oraz pomoc w organizacji spotkania w Tczewie w ramach 56. Krajowych Dni Działkowca. Proszę również przyjąć wyrazy najwyższego uznania dla wszystkich współpracowników, zaangażowanych w działanie kierowanego przez Pana Związku. Dzięki Państwa zaangażowaniu, pasji i pozytywnej energii, radosne wspomnienia z tej wizyty pozostaną na długo w mojej pamięci jako jedne z najmilszych" - pisze w liście do Prezesa PZD Premier Ewa Kopacz. Czytaj więcej.

19.09.2015

Narada inspektorów OZ PZD ds. terenowo-prawnych.

W dniach 16-17 września 2015 r. odbyła się w Warszawie narada dla inspektorów OZ PZD ds. terenowo-prawnych. Narada została zorganizowana i przeprowadzona przez Krajową Radę PZD. Program narady był ukierunkowany na realizację priorytetowych zadań wynikających z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz wynikających z programu działania przyjętego przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Czytaj więcej.

19.09.2015

Dziennik Trybuna: Działkowcy odetchnęli z ulgą. PZD ma nowy statut.

"Na ten dzień w całej Polsce czekały setki tysięcy działkowców zrzeszonych w PZD. 9 września br. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) zarejestrował niezwykle ważny dla dalszego istnienia i działalności Związku dokument - statut PZD. Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono - w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także zarejestrowano zmianę wpisu w KRS wraz z uchwalonym statutem. To klucz do sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania każdego stowarzyszenia" - czytamy w Dzienniku Trybuna. Czytaj więcej.

14.09.2015

Dzień Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Malwa” w Trzciance.

W dniu 5 września 2015 działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” w Trzciance świętowali Dzień Działkowca. Najpierw dla najmłodszych. Dzieci wśród dźwięków muzyki brały udział w różnych konkursach, a każde z nich zostało nagrodzone. Na tą część Dnia Działkowca była zaproszona grupa dzieci z pobliskiego domu dziecka „Przyjazny Dom” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Pomagajmy Dzieciom”. Czytaj więcej.

13.09.2015

Okręgowe Dni Działkowca Okręgu Pilskiego w Czarnkowie.

Okręgowe Dni Działkowca Okręgu Pilskiego, które odbyły się w dniu 12 września 2015 roku w Parku Staszica w Czarnkowie rozpoczęły się wprowadzeniem pocztu sztandarowego Okręgowego Zarządu PZD w Pile i odegraniem przez orkiestrę hymnu państwowego i hymnu PZD. Tegoroczna uroczystość została przygotowana i przeprowadzona przy współudziale Burmistrza Czarnkowa, Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie oraz Centrum Wolontariatu przy MOPS w Czarnkowie. Oficjalnego otwarcia obchodów Okręgowych Dni Działkowca dokonał Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile, który przywitał przybyłych na uroczystość gości: Jacka Najdera Posła na Sejm RP, Marcina Porzucka Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, współgospodarzy - Andrzeja Tadlę Przewodniczącego Rady Miasta Czarnkowa i Grzegorza Kaźmierczaka Zastępcę Burmistrza Czarnkowa,

gospodarzy powiatu – Tadeusza Teterusa Starostę i Jacka Klimaszewskiego Wicestarostę Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Krzysztofa Czarneckiego Burmistrza Trzcianki, Grażynę Zozulę Zastępcę Burmistrza Trzcianki, Bolesława Chwarścianka Wójta Gminy Czarnków, działkowców okręgu pilskiego i działkowców z Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Czarnkowa współorganizatorów dzisiejszej uroczystości oraz mieszkańców Czarnkowa i okolic. W imieniu Burmistrza Czarnkowa gości powitał Andrzej Tadla Przewodniczącego Rady Miasta Czarnkowa. Otwarcie uroczystości uatrakcyjniono wypuszczeniem gołębi. Czytaj więcej.

10.09.2015

Minister środowiska Maciej Grabowski dziękuje działkowcom.

"Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w corocznym święcie działkowców, zorganizowanym przez Polski Związek Działkowców, tym razem w Tczewie. Był to czas zarówno do swobodnych rozmów, jak i poważnych dyskusji systemowych. (...) Wasze zaangażowanie i zdolność samoorganizacji może być przykładem dla innych Polaków.(...) Mam nadzieję, że działkowcy będą nadal prezentować tak otwartą postawę i że tereny działkowe staną się kolejnymi, obok parków i ogrodów, miejscami rekreacji miejskiej" - napisał minister środowiska Maciej Grabowski w liście skierowanym do PZD. Czytaj więcej.

10.09.2015

KRS zarejestrował nowy statut PZD.

9 września 2015r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zarejestrowany został statut PZD uchwalony 2 lipca br. przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono - w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także zarejestrowano go w KRS. Czytaj więcej.

10.09.2015

Dziennik Trybuna: Sposób na miejskie życie.

"Coraz większe blokowiska, coraz więcej ludzi - nic dziwnego, że młodzi chcą widzieć wokół siebie nie tylko beton, ale też i przyrodę. Pragnienie posiadania własnego kawałka ziemi jako pierwsi dostrzegli - nie kto inny jak deweloperzy, którzy coraz częściej oferują młodym mieszkania z własnymi ogródkami. Przypominające wielkością raczej wybieg dla królika czy świnki morskiej ogródki, mają wypełnić tę zauważalną wśród młodych potrzebę posiadania działki, uprawiania owoców, warzyw i rekreacji" - czytamy w Dzienniku Trybuna. Czytaj więcej.

09.09.2015

Jubileusz 35 – lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalinka” w Pile.

W dniu 5 września 2015 na terenie naszego ogrodu odbyła się niecodzienna uroczystość. Tego dnia świętowaliśmy koralowy jubileusz. Otwierając uroczystość Prezes zarządu Marian Ostaszewski serdecznie przywitał przybyłych działkowców oraz zacnych gości w osobach: Wicestarostę Pilskiego Stefana Piechockiego, Prezydenta Piły Piotra Głowskiego oraz Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD Marię Fojt. Czytaj więcej.

09.09.2015

Dzień Działkowca 2015 w ROD im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu.

W dniu 5 września 2015 roku Zarząd ROD im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu zorganizował kolejny Dzień Działkowca. Swoją obecnością zaszczycili nas Wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego Pan Michał Piechocki, Burmistrz Miasta Wągrowca Pan Krzysztof Poszwa, Dyrektor Biura Okręgowego Zarządu PZD w Pile Pan Andrzej Kierzkowski, Prezes ROD „Kolejarz” w Wągrowcu Pani Joanna Juszczyk, Radny Rady Miasta Wągrowca Pan Grzegorz Kamiński, Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu aspirant Robert Grzelak, bibliotekarki Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu oraz Pani Katarzyna Kluczyńska – Centrum Ogrodnicze Marman w Wągrowcu. Zaproszonych gości oraz działkowców powitała prezes Zarządu Elżbieta Rożnowska, która...czytaj więcej.