Wieści z ROD 2019


Podsumowanie dokonań roku 2018 w ROD „ Zielony Zakątek” w Chodzieży

W dniu 9 lutego 2019 roku Prezesa Zarządu ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży Pan Wojciech Wrzeszcz zaprosił członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD oraz działkowców, którzy w 2018 roku aktywnie włączyli się w realizację zadań przyjętych przez walne zebranie członków PZD w 2018 roku. W spotkaniu Prezesa Okręgu PZD w Pile reprezentowała Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD.
Prezes ROD Wojciech Wrzeszcz powitał licznie przybyłych działkowców oraz Wiceprezes Okręgu PZD. Następnie skierował słowa podziękowania do członków samorządu ROD, a przede wszystkim do działkowców za przepracowanie wiele godzin pracy w 2018 roku na rzecz ogrodu przy remoncie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, utwardzaniu dróg, pracach przy Domu Działkowca, za pomoc przy organizacji Dnia Dziecka dla dzieci z ogrodów miasta Chodzieży i społeczności lokalnej oraz przy przygotowaniu wystawy owoców, warzyw i kwiatów podczas wystawy KORSO na terenie miasta. Poinformował działkowców, że w 2019 roku ogród obchodzić będzie jubileusz 55 - lecia oraz o planach Zarządu ROD na 2019 rok. Podziękował również Okręgowemu Zarządowi PZD w Pile za pomoc przy zarządzaniu ogrodem .
Maria Fojt podziękowała wszystkim działkowcom oraz Zarządowi ROD za ich zaangażowanie w zarządzanie ogrodem oraz dbałość o infrastrukturę ogrodową i podejmowane działania w obronie ustawy o ROD i Polskiego Związku Działkowców. Przestawiła działania Związku w związku z nowelizacją ustawy śmieciowej oraz o projekcie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami i konsekwencjach jakie niosą propozycje zmian dla działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych. Uczestnicy spotkania jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu zbędnych dla realizacji celów wywłaszczenia.
Spotkanie integracyjne przygotowane przez Zarząd ROD i działkowców przebiegało w miłej atmosferze.
M.F.

 

Działkowcy chodziescy na uroczystościach 74. Rocznicy wyzwolenia Chodzieży

22 stycznia 2019 roku z okazji 74. rocznicy wyzwolenia Chodzieży spod okupacji hitlerowskiej i 99. rocznicy powrotu miasta w granice RP po zaborach, pod pomnikiem pamięci Poległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i zniczy. Wśród licznych delegacji kwiaty złożyli działkowcy reprezentujący Rodzinne Ogrody Działkowe w Chodzieży: Jan Stefańczyk Przewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Kolejarz” oraz Prezesi Halina Laskowska ROD „550-lecia m. Chodzieży” i Wojciech Wrzeszcz ROD „Zielony Zakątek”.

AK

 

Zarząd ROD "Pod Lipami" w sprawie zagrożeń dla istnienia ogrodów - 11.01.2019

Jako działkowcy, Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD "Pod Lipami" w Pile z niepokojem odbieramy informacje w sprawie proponowanych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczących gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe w Warszawie, Gdańsku i Łodzi. Czytaj więcej.

Zarząd ROD "Malwa" w Pile: Nie możemy milczeć - 11.01.2019

W imieniu 251 rodzin posiadających działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Malwa" w Pile wyrażamy sprzeciw dla tak niekorzystnych zapisów proponowanych w miejscowych planach zagospodarowania miast w Warszawie, Łodzi i Gdańsku dla gruntów ogrodów działkowych. Czytaj więcej.