Aktualności 2019/1


14.02.2019

74. rocznica powrotu Piły do Macierzy

14 lutego 2017 r. pod pomnikiem na Pl. Zwycięstwa obchodzono 74 rocznicę powrotu Piły do Macierzy. Wśród delegacji pilskich władz, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i szkół kwiaty złożyli oraz wystawili poczet sztandarowy pilscy działkowcy. Poczet sztandarowy reprezentowali działkowcy z ROD „Podlasie”: Eugenia Białas, Krzysztof Muszyński i Andrzej Maziuk. Kwiaty pod pomnikiem złożyli działkowcy z ROD „Polam”: Kazimiera Kowalska, Marianna Gaczkowska, Paweł Gredczyszyn oraz Marian Praczyk Prezes Okręgu i Ryszard Grzelak Wiceprzewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Malwa”. Czytaj więcej.

12.02.2019

Spotkanie z Senatorem RP M.Augustynem w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami

11 lutego 2019 roku w Pile przedstawiciele działkowców spotkali się z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem. Ze strony działkowców w spotkaniu udział wzięli: Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes Okręgu w Pile, Andrzej Kierzkowski członek OZ i Prezes ROD im. St. Staszica w Pile oraz Ryszard Grzelak Wiceprzewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Malwa” w Pile. Przedmiotem spotkania był projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. W toku rozmowy zwrócono uwagę na zagrożenia dla rodzinnych ogrodów działkowych wynikające z projektu nowelizacji, a w szczególności na proponowaną reaktywację roszczeń w sprawach, w których wydana była ostateczna decyzja. Czytaj więcej.

11.02.2019

Pierwsze dotacje z Gmin dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pilskiego w 2019 roku

Rady Miast i Gmin na wnioski złożone przez Zarządy ROD i Okręg PZD w Pile przyznały dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizacje infrastruktury ogrodowej w celu poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do rodzinnych ogrodów działkowych. Dotacje przyznały Rady Miast i Gmin : Wyrzysk, Gołańcz, Czarnków oraz Wronki dla:... Czytaj więcej.

11.02.2019

Podsumowanie dokonań roku 2018 w ROD „ Zielony Zakątek” w Chodzieży

W dniu 9 lutego 2019 roku Prezesa Zarządu ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży Pan Wojciech Wrzeszcz zaprosił członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD oraz działkowców, którzy w 2018 roku aktywnie włączyli się w realizację zadań przyjętych przez walne zebranie członków PZD w 2018 roku. W spotkaniu Prezesa Okręgu PZD w Pile reprezentowała Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD. Prezes ROD Wojciech Wrzeszcz powitał licznie przybyłych działkowców oraz Wiceprezes Okręgu PZD. Następnie skierował słowa podziękowania do członków samorządu ROD, a przede wszystkim do działkowców za przepracowanie wiele godzin pracy w 2018 roku na rzecz ogrodu...Czytaj więcej

10.02.2019

Stanowisko ROD "Zielony Zakątek" w Chodzieży w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce..

Działkowcy wraz z członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego  "Zielony Zakątek" w Chodzieży uczestnicy spotkania w dniu 9 lutego 2019 roku po zapoznaniu się z propozycjami zmian w projekcie nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami stwierdzamy, że jest on w kilku kwestiach bardzo niekorzystny dla działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych...Nasze wątpliwości budzi w projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - możliwość odzyskania praw do gruntów byłych właścicieli, do których roszczenia już wygasły oraz wznowienia postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, które już wiele lat temu zakończyły się odmową. Przyjęcie takich rozwiązań w ustawie spowoduje, że wiele takich decyzji zapadnie do gruntów rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców którzy posiadają w nich działki od wielu lat... Czytaj więcej.

08.02.2019

Uwaga ! Zarządy okręgów PZD i ROD ! Działkowcy !

Poniżej zamieszczamy pismo Ministra Środowiska w sprawie Projektu Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia (KPOZP). Proszę o zapoznanie się z tym dokumentem i przedstawienie uwag. Temat jest bardzo ważny dla naszego kraju, również dla społeczności działkowej. Proszę również te uwagi przekazać do Krajowego Zarządu na adres mailowy. Czytaj więcej.

30.01.2019

Narady szkoleniowe w okręgu pilskim

W okresie 21 stycznia – 30 stycznia 2019 roku w okręgu pilskim odbyły się szkolenia w Wągrowcu, Chodzieży, Czarnkowie, Złotowie i Pile. Ten blok szkoleniowy przeznaczony był dla prezesów, sekretarzy oraz przewodniczących komisji rewizyjnych ROD, a uczestniczyło w nim łącznie 140 przedstawicieli samorządów ogrodowych. Głównym tematem było przygotowanie i przebieg walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych oraz zmiany w regulaminie ROD obowiązujące od 1 stycznia br. Narady szkoleniowe prowadzili Andrzej Kierzkowski członek Okręgowego Zarządu oraz Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile. Czytaj więcej.

28.01.2019

Krajowa Rada PZD zajęła stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

W dniu 24 stycznia 2019 r. Krajowa Rada PZD zajęła stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia. Przedmiotowe stanowisko było efektem analizy przepisów projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk 3108) i wypracowania wniosku, że projektowane rozwiązania prawne niosą ze sobą poważne zagrożenie dla ROD i działkowców, związane z ryzykiem masowego zgłaszania roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości publicznych, w tym zajmowanych przez ogrody działkowe. Czytaj więcej.

24.01.2019

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD w sprawie zmian w projekcie nowelizacji ustawy śmieciowej

W dniu 3.09.2018 r., KR PZD przekazała do Ministerstwa Środowiska wiele uwag do projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Więcej na ten temat znajduje się na stronie internetowej PZD: http://pzd.pl/artykuly/22011/188/KR-PZD-zglosila-do-Ministra-srodowiska-propozycje-do-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html. Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, ww. projekt ustawy został poddany uzgodnieniom międzyresortowym, opiniowaniu oraz konsultacjom publicznym. Ostatecznie, w dniu 9.01.2019 r. został przekazany przez Ministra Środowiska do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu. Czytaj więcej.

23.01.2019

Działkowcy chodziescy na uroczystościach 74. Rocznicy wyzwolenia Chodzieży

22 stycznia 2019 roku z okazji 74. rocznicy wyzwolenia Chodzieży spod okupacji hitlerowskiej i 99. rocznicy powrotu miasta w granice RP po zaborach, pod pomnikiem pamięci Poległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i zniczy. Wśród licznych delegacji kwiaty złożyli działkowcy reprezentujący Rodzinne Ogrody Działkowe w Chodzieży: Jan Stefańczyk Przewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Kolejarz” oraz Prezesi Halina Laskowska ROD „550-lecia m. Chodzieży” i Wojciech Wrzeszcz ROD „Zielony Zakątek”. Czytaj więcej.

23.01.2019

Czytajcie „działkowca”!

Uwaga: w sprzedaży już najnowszy – lutowy numer „działkowca” – największe pismo ogrodnicze na rynku, wypełnione mnóstwem atrakcyjnych i aktualnych tematów! To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z bezpłatną dostawą! Czytaj więcej.

22.01.2019

Korekta PIT po interwencji PZD

Po interwencji PZD Ministerstwo Finansów usunęło kłopotliwą dla ROD lukę w systemie informatycznym służącym realizacji obowiązków podatkowych. Na początku 2018r. do Jednostki Krajowej PZD napłynęły sygnały z rodzinnych ogrodów działkowych o problemach związanych z przesyłaniem PIT-11 przy wykorzystaniu systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Przypominamy, że od 1 stycznia br. przepisy narzuciły ROD wymóg realizacji wysyłki PIT-11 w wersji elektronicznej. Czytaj więcej.

22.01.2019

LUTOWY „Mój Ogródek” w sprzedaży od 22 stycznia!

W lutowym numerze przedstawiamy zależność pomiędzy odczynem gleby a odpowiednim wzrostem i kwitnieniem niektórych gatunków uprawianych na działce. Doradzamy jak poprawić ewentualne przeoczenie, tzn. jak zmienić obecne pH gleby. Roztapiający śnieg i stojąca woda mogą zaszkodzić działkowym nasadzeniom – podpowiemy jak zapobiec ich uszkodzeniom, oraz jak im pomóc gdy jednak nie zdążymy z ratunkiem na czas. Czytaj więcej.

19.01.2019

Informacja w sprawie planowanego przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej umieściło informację dotycząca planowanego przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Badanie przeprowadzane jest raz na dwa lata od 2009 r. Ostatnie odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Realizacja tegorocznego nastąpi w nocy z 13 na 14 lutego. Czytaj więcej.

18.01.2019

Spotkanie przedstawicieli OZ PZD i ROD w Pile z kierownictwem PRGOK

18 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli działkowców z kierownictwem Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W rozmowach udział wzięli Małgorzata Sypuła Przewodnicząca, Elżbieta Sieg Zastępca Przewodniczącej Zarządu Związku oraz Marta Sieniawska Kierownik Działu Gospodarki Odpadami w PRGOK. Ze strony działkowców w spotkaniu uczestniczyli Marian Praczyk Prezes, Maria Fojt Wiceprezes Okręgu, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem” oraz prezesi ogrodów Tadeusz Truty ROD im. gen. Władysława Sikorskiego, Ryszard Grzelak ROD „Malwa” i Andrzej Kierzkowski ROD im. Stanisława Staszica w Pile.Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi tworzy 14 gmin i miast na terenie których usytuowanych jest 42 czyli ponad połowa Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgu Pilskim. Celem spotkania była...czytaj dalej.

18.01.2019

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie tegorocznych edycji budżetów obywatelskich

W związku z nowym rokiem kalendarzowym ruszają w naszym kraju kolejne edycje budżetów obywatelskich w poszczególnych gminach. Dotychczasowa praktyka pokazała, że duża liczba rodzinnych ogrodów działkowych skorzystała już w latach minionych ze środków finansowych zabezpieczanych przez gminy na ten cel. Priorytetem w odniesieniu do ROD wydają się nadal zadania inwestycyjne nakierowane na budowę i remonty infrastruktury ogrodowej. Ciągle wiele do zrobienia jest w zakresie sieci wodociągowych, energetycznych, ogrodzeń, domów działkowca i zagospodarowania terenów wspólnych. Czytaj więcej.

18.01.2019

Projekt ustawy o zmianie ustawy „śmieciowej” przekazany do Komitetu Stałego Rady Ministrów

Przypominamy, że od końca sierpnia 2018 r. Krajowa Rada PZD podejmuje usilne starania na rzecz zmiany przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej potocznie ustawą „śmieciową”. W szczególności, w dniu 3.09.2018 r. przekazała do Ministerstwa Środowiska szereg uwag do projektu nowelizacji ustawy, mających na celu poprawę gospodarki odpadami na terenie ROD (więcej na ten temat na: http://pzd.pl/artykuly/22011/188/KR-PZD-zglosila-do-Ministra-srodowiska-propozycje-do-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html.). Czytaj więcej.

17.01.2019

Narada prezesów, dyrektorów biur okręgów PZD oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych

W dniu 15 stycznia 2019 r. odbyła się zwołana przez jednostkę krajową PZD w trybie pilnym narada prezesów OZ, dyrektorów biur okręgów oraz inspektorów ds. terenowo – prawnych z całego kraju. Celem narady było omówienie najważniejszych spraw dotyczących ogrodów, działkowców i Związku, a w szczególności polityki przestrzennej miast w stosunku do terenów zajmowanych przez ROD, która ma wpływ na dalsze istnienie rodzinnych ogrodów działkowych. Czytaj więcej.

14.01.2019

Apel ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży w sprawie rodzinnego ogrodu działkowego "Pokój"

Zmiana przeznaczenia gruntów ogrodu na „ogólnodostępny park” doprowadzi do szybkiej likwidacji tego ogrodu. Większość działek w tym ogrodzie zagospodarowanych jest przez działkowców na emeryturze mieszkających w pobliżu ogrodu Jest to dla nich miejsce aktywnego wypoczynku oraz miejsce realizacji swoich pasji. Uważamy, ę władze samorządowe nie powinny proponować zmian w planie zagospodarowania miasta, które prowadzą do zniszczenia tego co budowały pokolenia działkowców… czytaj więcej.

13.01.2019

Apel Kolegium Prezesów ROD w Pile w sprawie rodzinnego ogrodu działkowego „Pokój” w Warszawie

Jako przedstawiciele samorządów rodzinnych ogrodów działkowych miasta Piły, w których działki posiada 5400 rodzin działkowych po zapoznaniu się z informacjami medialnymi nt. założeń do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, którym to planuje się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego „Pokój” istniejącego od 80 lat zorganizować „teren zieleni urządzonej z udziałem narzędzi sportu i rekreacji” stwierdzamy, że na takie inicjatywy władz miasta nie można nie reagować. Wyznajemy zasadę, że w Polskim Związku Działkowców jesteśmy JEDNOŚCIĄ i nie wolno nam być obojętnym na takie działaniaczytaj więcej.

11.01.2019

PZD interweniuje u Ministra Finansów

Do Krajowego Zarządu napływają sygnały z ROD z całej Polski o wadliwości systemu do przesyłania PIT-11 przez płatników. W związku z tym 10 stycznia 2019 roku PZD skierował pismo do Ministra Finansów, w którym Prezes Eugeniusz Kondracki zwrócił się z prośbą o spowodowanie pilnej reakcji w celu przywróceniu prawidłowego działania systemu. Czytaj więcej.

11.01.2019

Zarząd ROD "Malwa" w Pile: Nie możemy milczeć

W imieniu 251 rodzin posiadających działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Malwa" w Pile wyrażamy sprzeciw dla tak niekorzystnych zapisów proponowanych w miejscowych planach zagospodarowania miast w Warszawie, Łodzi i Gdańsku dla gruntów ogrodów działkowych. Czytaj więcej.

11.01.2019

Zarząd ROD "Pod Lipami" w sprawie zagrożeń dla istnienia ogrodów

Jako działkowcy, Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD "Pod Lipami" w Pile z niepokojem odbieramy informacje w sprawie proponowanych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczących gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe w Warszawie, Gdańsku i Łodzi. Czytaj więcej.

10.01.2019

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Pile w sprawie zagrożeń dla isnienia ROD

Takie inicjatywy władz samorządowych tworzą podobny klimat oraz zagrożenie dla istnienia i rozwoju naszych ogrodów działkowych podobny jak w okresie walki poprzedzającym przyjęcie przez Sejm RP ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku. Ustawy, która zabezpiecza interesy działkowców i dalszy rozwój naszych rodzinnych ogrodów działkowych we współdziałaniu z władzami samorządowymi. Tymczasem obserwujemy tworzące się lobby i powstające inicjatywy, które usiłują wykazać wyższość publicznych parków, skwerów i placów zabaw nad rodzinnymi ogrodami działkowymi... Czytaj więcej.

08.01.2019

Od 1 stycznia obowiązuje znowelizowany Regulamin ROD

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 28 czerwca 2018 r. Oto najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone do Regulaminu ROD. Czytaj więcej.

03.01.2019

Projekt ustawy o zmianie ustawy „śmieciowej” wrócił do konsultacji międzyresortowych

Przypominamy, że w dniu 3 września 2018 r. do KR PZD wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Czytaj więcej.