Dokumenty i druki dla zarządów ROD


Druki do pobrania.

[pobierz] 0.1 MB Wytyczne

1. WYTYCZNE W SPRAWIE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEZ OKRĘGOWE ZARZĄDY PZD ZA 2014 R.

[pobierz] 0.1 MB Druki

2. DRUKI DO POBRANIA - (DRUKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KILKU ARKUSZACH)

 

 

Dokumenty do pobrania na zebrania wszystkich działkowców - art. 69 ustawy o ROD a dnia 13 grudnia 2013 r.

 

[pobierz] 0.1 MB Wytyczne

do przeprowadzenie zebrania wszystkich działkowców w ROD w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD.

[pobierz] 0.1 MB Zawiadomienie

0 zebraniu wszystkich działkowców.

[pobierz] 0.1 MB Regulamin

zebrania działkowców ROD.

[pobierz] 0.1 MB Opinia prawna

Czy zebranie wszystkich działkowców może być prowadzone przez prezesa zarządu ROD?

[pobierz] 0.1 MB Porządek zebrania działkowców

zwołanego w trybie art. 69 ustawy o ROD z dn. 13 grudnia 2013 r.

[pobierz] 0.1 MB Protokół Komisji Mandatowej

zebrania działkowców ROD przeprowadzonego w I terminie.

[pobierz] 0.1 MB Protokół Komisji Mandatowej

zebrania działkowców ROD przeprowadzonego w II terminie.

[pobierz] 0.1 MB Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

zebrania działkowców ROD z głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego i powierzenia mu prowadzenia ogrodu.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała zebrania działkowców ROD

w sprawie pozostawienia ROD jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzenia mu prowadzenia ogrodu.

[pobierz] 0.1 MB Wytyczne

w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający wyodrębnienie ROD.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała Nr 4/XVIII/2014

KR PZD z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie opracowania zasad kończących formalny proces wyodrębnienia ROD z Polskiego Związku Działkowców.

Dokumenty do pobrania dot. nabycia i utraty praw do działki - Rozdział 4 Działkowcy Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r.

[pobierz] 0.1 MB Wniosek

o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki.

[pobierz] 0.1 MB Umowa przeniesienia praw do działki
[pobierz] 0.1 MB Umowa dzierżawy działkowej
[pobierz] 0.1 MB Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej
[pobierz] 0.1 MB Uchwała o wypowiedzeniu umowy.

Uchwała o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej zawartej z zarządem - wniosek o zatwierdzenie umowy.

[pobierz] 0.1 MB Uchw. o wypow. umowy przekształconej z mocy ustawy

Przeniesienie praw do działki - uchwała o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej przekształconej z mocy ustawy.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała Zarządu

w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki.

[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie

o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku.

[pobierz] 0.1 MB Wniosek

osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu.

Dokumenty do pobrania dotyczące członkostwa w PZD.

[pobierz] 0.1 MB Nowy wzór deklaracji członkowskiej

Deklaracja członkowska.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała Zarządu

w sprawie przyjęcia w poczet Polskiego Związku Działkowców.

[pobierz] 0.1 MB Walne zebrania sprawozdawcze w ROD - 2014 r

Dokumenty i druki do przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych w 2014 r.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała w sprawie wyniku wyborów uzupełniających