Dokumenty i druki dla zarządów ROD


[pobierz] 0.1 MB UCHWAŁA Nr 7/XXIII/2015 Krajowej Rady PZD

z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zasad wydawania ruchomości i nieruchomości oraz dokumentacji i pieczątek PZD nowo wybranemu lub powołanemu organowi PZD w ROD i kołach członkowskich oraz:

  • PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY (wzór)
[pobierz] 0.1 MB UCHWAŁA NR 6/XXIV/2015 Krajowej Rady PZD

z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców oraz:

  • Wniosek zarządu ROD w sprawie reliazacji zadania inwestycyjnego (remontowego) - wzór.
  • Uchwała walnego zebrania członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) - wzór.
[pobierz] 0.1 MB Wytyczne

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zasad odbywania walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2015 r.

[pobierz] 0.1 MB Wzory druków

na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w ROD w 2015 roku.

Uchwała Prezydium KR PZD oraz wzory dokumentów sprawie przyjęcia wytycznych dla ROD w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych na dzień 31 grudnia 2014 r. - 12.12.2014

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie § 140 ust.2 pkt 7 Statutu PZD postanawiło przyjąć wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych rodzinnych ogrodów działkowych na 31 grudnia 2014 r. Wytyczne i druki do pobrania tutaj.

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB Druki

2. DRUKI DO POBRANIA - (DRUKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KILKU ARKUSZACH)

 

 

Dokumenty do pobrania na zebrania wszystkich działkowców - art. 69 ustawy o ROD a dnia 13 grudnia 2013 r.

 

[pobierz] 0.1 MB Wytyczne

do przeprowadzenie zebrania wszystkich działkowców w ROD w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD.

[pobierz] 0.1 MB Zawiadomienie

0 zebraniu wszystkich działkowców.

[pobierz] 0.1 MB Regulamin

zebrania działkowców ROD.

[pobierz] 0.1 MB Opinia prawna

Czy zebranie wszystkich działkowców może być prowadzone przez prezesa zarządu ROD?

[pobierz] 0.1 MB Porządek zebrania działkowców

zwołanego w trybie art. 69 ustawy o ROD z dn. 13 grudnia 2013 r.

[pobierz] 0.1 MB Protokół Komisji Mandatowej

zebrania działkowców ROD przeprowadzonego w I terminie.

[pobierz] 0.1 MB Protokół Komisji Mandatowej

zebrania działkowców ROD przeprowadzonego w II terminie.

[pobierz] 0.1 MB Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

zebrania działkowców ROD z głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego i powierzenia mu prowadzenia ogrodu.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała zebrania działkowców ROD

w sprawie pozostawienia ROD jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzenia mu prowadzenia ogrodu.

[pobierz] 0.1 MB Wytyczne

w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający wyodrębnienie ROD.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała Nr 4/XVIII/2014

KR PZD z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie opracowania zasad kończących formalny proces wyodrębnienia ROD z Polskiego Związku Działkowców.

Dokumenty do pobrania dot. nabycia i utraty praw do działki - Rozdział 4 Działkowcy Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r.

Prawo do działki według nowej ustawy.

Zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych prawo do działki można uzyskać, w zależności od sytuacji, na cztery sposoby. Czytaj więcej.

[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie

o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku.

[pobierz] 0.1 MB Wniosek

o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki.

[pobierz] 0.1 MB Wniosek

osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu.

[pobierz] 0.1 MB Umowa przeniesienia praw do działki
[pobierz] 0.1 MB Umowa dzierżawy działkowej
[pobierz] 0.1 MB Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej
[pobierz] 0.1 MB Uchwała o wypowiedzeniu umowy dzierżawy I

Uchwała o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej zawartej z zarządem.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała o wypowiedzeniu umowy dzierżawy II

 Uchwała o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej przekształconej z mocy ustawy.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała o wypowiedzeniu umowy dzierżawy III

Uchwała o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej zawartej w drodze przeniesienia praw.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała Zarządu

w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki.

[pobierz] 0.1 MB Rozwiązanie umowy

dzierżawy działkowej za porozumieniem stron.

Dokumenty do pobrania dotyczące członkostwa w PZD.

[pobierz] 0.1 MB Nowy wzór deklaracji członkowskiej

Deklaracja członkowska.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała Zarządu

w sprawie przyjęcia w poczet Polskiego Związku Działkowców.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała w sprawie wyniku wyborów uzupełniających