Aktualności 2013/2


10.05.2016

Fatalne skutki nieudolnych manipulacji.

Połączone komisje sejmowe nakazały przewodniczącej podkomisji posłance Krystynie Sibińskiej rozpatrzenie wszystkich poprawek zgłoszonych do projektu przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Można więc mówić o sukcesie działkowców. Ale w tym przypadku jest on okupiony wyraźną stratą. Stratą czasu - przynajmniej kilku, jeżeli nie kilkanaście dni, z czasu, który pozostał Sejmowi na uchwalenie nowej ustawy. Czytaj więcej.

10.05.2016

Pokaz cynizmu i arogancji posłów Platformy Obywatelskiej.

Zachowanie posłów PO w Podkomisji w dniu 10 września br. to pokaz wyjątkowej arogancji i hipokryzji. Wielokrotnie podkreślająca swoją wyjątkową misję oraz bezstronność i obiektywizm - Krystyna Sibińska - nie tylko nie chciała udzielać głosu zgłaszającym się posłom i pełnomocnikowi Komitetu mec. Bartłomiejowi Piechowi, ale także pozwalała sobie na niewybredne komentarze, które ociekały złośliwością i arogancją. Czytaj więcej.

10.05.2016

Manipulacje i gierki polityczne, czyli w jaki sposób nad nową ustawą pracują posłowie PO.

Środowe posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej po raz kolejny potwierdziło tylko jedno. Posłowie Platformy Obywatelskiej są nieugięci w dążeniu do forsowania niekorzystnej dla działkowców ustawy. Kolejne manipulacje posłów, stosowanie podwójnych standardów oraz ignorancja zmusiły pełnomocników Komitetu do opuszczenia posiedzenia podkomisji. Na znak solidarności, za przedstawicielami działkowców, zrobili to także przedstawiciele opozycji (PiS-u, RP, SLD, ID). Posłowie PO nie ukrywali, że jest im to bardzo na rękę, co potwierdzili brawami. Wiedzieli bowiem doskonale, że od tego momentu nikt nie będzie im „przeszkadzał” w forsowaniu szkodliwych dla działkowców zapisów.Czytaj więcej.

10.05.2016

Działkowcy przyłączyli się do ogólnopolskiego protestu związkowców.

Tysiące związkowców z Solidarności, OPZZ i Forum Związków Zawodowych przyjechało do Warszawy, gdzie 11 września br. pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa” rozpoczęły się Ogólnopolskie Dni Protestu, które potrwają do 14 września br. Do protestów związkowców przyłączyli się także działkowcy. Czytaj więcej.

10.05.2016

Decyzja Prezydium KR PZD w sprawie organizacji manifestacji pod urzędami wojewódzkimi.

Zgodnie z decyzją Prezydium KR PZD 20 września 2013 r. o godzinie 11.00 pod urzędami wojewódzkimi odbędą się manifestacje działkowców. Jest to odpowiedź na przebieg obrad i wyniki prac Podkomisji nadzwyczajnej, w której zostały pogwałcone wszystkie zasady demokracji wyrażone w jawnej manipulacji oraz eliminacji wniosków przedstawicieli Komitetu. Czytaj więcej.

10.05.2016

Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie przebiegu obrad w Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej.

Prezydium Krajowej Rady PZD stwierdza, że podczas prac Podkomisji Nadzwyczajnej w dniu l0 wrzesnia 2013 r. doszło do wręcz niesłychanej manipulacji ze strony posłów Platformy Obywatelskiej, a szczególnie przewodniczącej Krystyny Sibińiskiej - czytamy w stanowisku Krajowej Rady PZD . Czytaj więcej.

10.05.2016

Oglądaj relację z dzisiejszych prac podkomisji (wideo).

Dziś (środa) o godzinie 19.00 rozpocznie się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej Sejmu, która zajmuje się nową ustawą działkową. Czytaj więcej.

10.05.2016

Oświadczenie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej oświadcza, że w dniu 10 września br. został zmuszony do opuszczenia posiedzenia podkomisji sejmowej powołanej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Tak zdecydowane działanie było jedyną możliwą reakcją na jawną manipulację, którą usiłowała przeforsować przewodnicząca podkomisji K. Sibińska wraz z posłami PO. Czytaj więcej.

10.05.2016

Podwójne standardy pracy Podkomisji

To co działo się podczas posiedzenia Podkomisji w dniu 10 września br., pokazuje jedynie, że ci którzy dzierżą władzę zawsze mają rację i nie muszą liczyć się z nikim, a już najmniej z tymi, dla których tworzona jest nowa ustawa. Po trzech godzinach przedstawiciele PZD i Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na znak protestu wobec manipulacji posłów PO opuścili salę obrad. Czytaj więcej.

10.05.2016

Stenogram z posiedzenia komisji sejmowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze stenogramem z posiedzenia, na które powołała się przewodnicząca podkomisji poseł Krystyna Sibińska (PO), wykluczając dyskusję nad niewygodnymi dla PO poprawkami zgłoszonymi przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Podczas tego posiedzenia komisje odesłały projekt do prac w podkomisji. Czytaj więcej.

10.05.2016

Co rząd myśli na temat uwłaszczenia działkowców?

W dniu 11 i 12 września, Podkomisja nadzwyczajna zajmie się wnioskami i uwagami do projektu ustawy o ROD zgłoszonymi m.in. przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Skarbu Państwa i Biuro Analiz Sejmowych. Czytaj więcej.

10.05.2016

Przedstawiciele Samorządów Powiatu Wągrowieckiego piszą do Premiera Rządu.

Mamy nadzieję, że posłowie w trakcie dalszych prac na ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych uwzględnią nasze stanowisko, wnioski działkowców i samorządów ogrodów oraz Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, doprowadzając do uchwalenia ustawy w wersji opracowanej przez działkowców...piszą samorządowcy z powiatu wągrowieckiego. Czytaj więcej.

10.05.2016

Burmistrz Rogoźna napisał list do Premiera Rządu.

Panie Premierze. Milion działkowców zasługuje na dobrą ustawę, która nie będzie burzyć tego, co dobrze funkcjonuje w Polsce od ponad 116 lat. Uważam, że dotychczasowy system prowadzenia i zarządzania ogrodami sprawdził się i winien być utrzymany. Opowiadam się za przyjęciem projektu obywatelskiego Ustawy o Rodzinnych ogrodach Działkowych.... pisze w liście Bogusław Janus Burmistrz Rogożna. Czytaj więcej.

10.05.2016

Kliknij w protest przeciwko manipulacjom w podkomisji.

Podczas posiedzenia w dniu 10 września przewodnicząca podkomisji K. Sibińska wspierana przez pozostałych posłów z PO, narzucała tezę oznaczającą, że rozpatrywane mogą być de facto wyłącznie uwagi i poprawki zgłoszone przez rząd. W ten sposób chciała uniemożliwić dyskusję nad poprawkami niewygodnymi dla PO - m.in. zgłoszonymi przez Komitet inicjatywy obywatelskiej. W proteście wobec łamania standardów demokratycznych przedstawiciele Komitetu opuścili obrady. Zaprotestuj przeciwko łamaniu zasad demokracji. Kliknij w list do Premiera i podkomisji.

10.05.2016

Poprawki Komitetu do projektu ustawy o ROD stanowiącego sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej.

Zmiany, jakie posłowie Platformy Obywatelskiej (PO) oraz Solidarnej Polski (SP), wprowadzili do projektu obywatelskiego, poważnie naruszyły jego integralność oraz istotę. Dlatego też członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej przygotowali poprawki do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stanowiącego sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej. Poprawki mają na celu przywrócenie zapisów, które popiera blisko milion obywateli. Czytaj więcej.

10.05.2016

Działkowcy z powiatu Wągrowieckiego na spotkaniu u Starosty Michała Piechockiego.

Na prośbę Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki zaprosił przedstawicieli samorządów ROD z powiatu wągrowieckiego na spotkanie z udziałem władz samorządowych Miast i Gmin. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci samorządów ROD z Okręgowego Zarządu PZD w Pile i Poznaniu. OZ PZD w Pile reprezentowali: Marian Praczyk - Prezes, Maria Fojt - Wiceprezes, Andrzej Kierzkowski – Sekretarz. OZ PZD w Poznaniu reprezentował Janusz Nowak - Wiceprezes. W spotkaniu uczestniczyli członkowie samorządów z ROD im. „Wachowiaka”, „Nad Nielbą” i „Kolejarz” w Wągrowcu, „Libelta” w Gołańczy i „Barbórka” w Damasławku – okręg pilski oraz z ROD im. „Semafor” w Szczodrochowie, „Morena” w Potrzanowie i „Sława Wielkopolska” – okręg poznański. Władze samorządowe z powiatu reprezentowali – Michał Piechocki - Starosta Wągrowiecki, Grzegorz Kamiński - Zastępca Burmistrza Wągrowca, Urszula Wierzbicka - Zastępca Burmistrza Gołańczy i Andrzej Bąk - Wójt Gminy Wapno. Spotkanie poświęcone było ocenie przyjętego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez Podkomisję Nadzwyczajną Sejmu, a w szczególności poprawkom wniesionym przez posłów podkomisji z Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski. Celem spotkania było również uzyskania poparcia władz samorządowych dla cofnięcia tych poprawek i przywrócenia pierwotnych zapisów z obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

10.05.2016

Marian Praczyk - dokonał wprowadzenia do omawianego tematu. Przedstawił krótką historię tworzenia ustawy w okresie po wyroku TK, inicjatywie działkowców i PZD w opracowaniu obywatelskiego projektu ustawy o ROD, przebiegu procesu jego procedowania oraz zagrożeń wynikających z wniesionych poprawek przez posłów Podkomisji Nadzwyczajnej dla działkowców i całego ogrodnictwa działkowego. Maria Fojt - omówiła problemy wynikające z poprawki dotyczącej proponowanego uwłaszczenia. Ta poprawka dzieli działkowców bowiem obejmie tylko 63% użytkowników działek, wg konstytucjonalistów jest niezgodna z Konstytucją RP, jest kosztowna, nie uwzględnia kosztów pomiarów geodezyjnych i prawa pierwokupu przez właściciela gruntu. W dyskusji głoś zabrali: Andrzej Bąk - Wójt Gminy Wapno – w gminie Wapno nie ma problemu z funkcjonowaniem, dalszym istnieniem ogrodu działkowego i współdziałaniem z działkowcami. Uwłaszczenie powinno dotyczyć wszystkich działkowców albo nikogo. W imieniu gminy Wapno wyraził sprzeciw wobec poprawek i popiera działkowców w przywróceniu pierwotnych zapisów z „Obywatelskiego projektu…”. Grzegorz Kamiński Zastępca Burmistrza Wągrowca – nie widzi potrzeby zmian i popiera zapisy „Obywatelskiego projektu…”. Urszula Wierzbicka Zastępca Burmistrza - Gołańcz – zgadza się z wypowiedziami swoich poprzedników, popiera działkowców w dążeniach do przywrócenia pierwotnego kształtu projektu ustawy, pozytywnie ocenia współpracę z działkowcami i samorządem ROD im. „Libelta”.

10.05.2016

Andrzej Kierzkowski – działkowcy i członkowie samorządów ogrodowych muszą mieć świadomość, że zapewnienie pozytywnej współpracy przez władze samorządowe bez dobrych rozwiązań ustawowych nie będzie skuteczne. Dlatego też musimy nadal być aktywni w apelowaniu do przedstawicieli członków władzy ustawodawczej i wykonawczej o wycofanie szkodliwych poprawek i przywrócenie zapisów z „Obywatelskiego projektu…”. W naszych wysiłkach liczymy na wsparcie przedstawicieli władzy samorządowej. Janusz Nowak Wiceprezes OZ PZD w Poznaniu – wszyscy przedstawiciele partii politycznych i władz są za i z działkowcami ale rzeczywistość temu przeczy o czym świadczy obecny kształt projektu ustawy o ROD. Ogrody działkowe są najtańszą zielenią w aglomeracjach miejskich. Złe rozwiązania ustawowe zwiążą ręce władzom samorządowym i mimo dobrych chęci i zapewnień współdziałanie z działkowcami będzie przebiegało nie po ich myśli. Mieczysław Linetty Prezes ROD „Wachowiaka” w Wągrowcu – koszty przenoszenia prawa własności w projekcie ustawy są zbyt wysokie, działkowców na to nie stać. Działki będą porzucane. W imieniu działkowców podziękował Panu Staroście za spotkanie i wsparcie. Przedstawił treść listu przedstawicieli samorządów ROD powiatu wągrowieckiego, adresowanego do Premiera Rządu RP Donalda Tuska w obronie zapisów obywatelskiego projektu ustawy o ROD, który został podpisany przez wszystkich uczestników spotkania. Z treścią listu można zapoznać sie tutaj.

10.05.2016

Kazimierz Łukowski ROD „Morena” w Potrzanowie – najpierw ustawa potem uwłaszczenie to słuszna decyzja. Lech Pluciński - ROD „Wachowiaka” w Wągrowcu – rozmawiałem z działkowcami oni wcale nie pragną uwłaszczenia na proponowanych warunkach. Po co im na własność taki kawałek ziemi. Jak podzielić dla uwłaszczonych części wspólne infrastruktury. To tylko problem dla zarządów ROD. Michał Piechocki - Starosta Wągrowiecki – podziękował za cenne uwagi i oświadczył, że władze samorządowe powiatu aktywnie uczestniczą w życiu ogrodów działkowych. Śledzą także proces legislacyjny dotyczący nowej ustawy o ogrodach działkowych po wyroku TK i podzielają nasze obawy do wprowadzonych poprawek. W imieniu Samorządu Powiatu przedstawił propozycję stanowiska w przedmiotowej sprawie w formie listu, który zostanie przekazany do Premiera Rządu RP. Wyraził nadzieję, że posłowie w trakcie dalszych prac nad ustawą o ROD uwzględnią nasze stanowisko, wnioski działkowców i samorządów ogrodów oraz Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD, doprowadzając do uchwalenia ustawy w wersji opracowanej przez działkowców.

10.05.2016

Podkomisja nadzwyczajna powraca do prac nad nową ustawa działkową (oglądaj relację) .

W najbliższy wtorek, środę i czwartek odbędą się posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej Sejmu, podczas których rozpatrzone zostaną opinie i poprawki wniesione do obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Czytaj więcej.

10.05.2016

Starosta Pilski: "Wyrażałem i wyrażam pełne poparcie dla idei tego typu ogrodnictwa" .

„Doceniam rolę ogrodów dla naszej lokalnej społeczności oraz dla środowiska naturalnego. Popieram również obywatelski projekt ustawy o ROD, który godzi interesy działkowców i władz samorządowych” – pisze Mirosław Mantaj. Czytaj więcej.

10.05.2016

Kliknij nowy list do posłów PO.

Wprowadzone przez posłów PO zmiany do projektu obywatelskiego sprawiły, że trudno rozpoznać w nim dokument podpisany przez blisko milion obywateli. Poprawki, które wypaczyły jego ideę, wywołują ogromne kontrowersje, a zdaniem konstytucjonalistów mogą być niezgodne z Konstytucją. Apelujemy do posłów PO o wycofanie się ze szkodliwych propozycji. Pomóż nam. Kliknij list do posłów. Razem ocalmy ogrody! (wyślij list do posłów).

10.05.2016

Narada ws. omówienia poprawek wniesionych przez podkomisję nadzwyczajną do projektu obywatelskiego

5 września w Warszawie odbyła się narada konsultacyjna najbardziej aktywnych przedstawicieli Okręgów, w sprawie poprawek wniesionych przez posłów Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski do projektu obywatelskiego. Czytaj więcej.

10.05.2016

Działkowcy: Wierzymy, że kolejne Krajowe Dni Działkowca są przed nami.

Podczas Krajowych Dni Działkowca, które odbyły się w minioną sobotę, w „ROD Bemowo” w Warszawie, głos zabierali liczni działkowcy, którzy w swoich wypowiedziach nie ukrywali obaw wywołanych aktualną sytuacją ogrodów i Związku. Mimo tego, że w Sejmie przeciągają się prace nad nową ustawą działkową, a Platforma Obywatelska stara się przeforsować niekorzystne dla ogrodnictwa działkowego zapisy, działkowcy wyrażali nadzieję, że na przyszłorocznych Dniach Działkowca będą mogli świętować wejście w życie nowej, satysfakcjonującej ich ustawy. „Nie raz już pokazaliśmy, że w naszej działkowej jedności jest prawdziwa siła. Będziemy do końca walczyli o ogrody w myśl hasła – razem obronimy to, co stworzyliśmy” – mówili działkowcy. Czytaj więcej.

10.05.2016

Czas ucieka, a ustawa wciąż czeka…

To co dzieje się wokół ustawy działkowej zakrawa na kpinę. Posłowie Platformy nie tylko zmienili projekt obywatelski w twór, który nijak ma się do oryginału, ale też pogrywają sobie wodząc działkowców za nos. Zaniepokojenie wśród działkowców budzi fakt, że posłom PO, którym podobno tak się spieszyło, by uchwalić nową ustawę, nagle śpieszyć się przestało. Projekt cofnięto, kolejne posiedzenia podkomisji wyznaczono prawie w połowie września, a czas ucieka… Czytaj więcej.

10.05.2016

Dziennik Trybuna: "Ustawa działkowa w rozsypce".

"Działkowcy z coraz większym niepokojem obserwują to, co dzieje się wokót projektu obywatelskiego. Do uchwalenia nowej ustawy pozostały zaledwie cztery miesiące, a projekt jest w totalnej rozsypce. Posłowie zapowiadali, że po wakacyjnej przerwie prace nabiorą tempa. Tymczasem już pierwsze posiedzenie sejmowych komisji infrastruktury i samorządu pokazało, że z pewnością się tak nie stanie" - czytamy w dzisiejszym wydaniu "Dziennika Trybuna". Treść artykułu czytaj tutaj.

10.05.2016

Krajowe Dni Działkowca: ROD odznaczone „Za Zasługi dla PZD.

Podczas Krajowych Dni Działkowca, które odbyły się 31 sierpnia w ROD „Bemowo” w Warszawie za zaangażowanie i aktywną walkę w obronie praw działkowców, dalszego istnienia rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców odznaczone zostały najbardziej aktywne rodzinne ogrody działkowe. Czytaj więcej.

10.05.2016

Krajowe Dni Działkowca: Okręgowe Zarządny odznaczone „Za Zasługi dla PZD".

Podczas Krajowych Dni Działkowca, które odbyły się 31 sierpnia w ROD „Bemowo” w Warszawie za zaangażowanie i aktywną walkę w obronie praw działkowców, dalszego istnienia rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców odznaczone zostały Okręgowe Zarządy PZD. Czytaj więcej.

10.05.2016

Krajowe Dni Działkowca 2013: W działkowej jedności jest prawdziwa siła.

„Razem obronimy to, co stworzyliśmy” – to hasło, które towarzyszyło tegorocznym Krajowym Dniom Działkowca, które odbyły się 31 sierpnia w ROD „Bemowo” w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 działkowców z całego kraju. Uroczystego otwarcia Krajowych Dni Działkowca dokonał prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który w pierwszych słowach powitał uczestników oraz przybyłych gości. Wyraził też nadzieję, że nie będzie to ostanie tego typu wydarzenie w Związku, a za rok działkowcy będą mogli wspólnie świętować przyjęcie przez Sejm dobrej ustawy, która zapewni dalsze istnienie i rozwój ogrodów. Czytaj więcej.

10.05.2016

Krajowe Dni Działkowca 2013 - galeria zdjęć.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z Krajowych Dni Działkowca, które odbyły się 31 sierpnia w ROD „Bemowo” w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 działkowców z całego kraju - zobacz galerię.

10.05.2016

Apel uczestników Krajowych Dni Działkowca do działkowców, struktur Związku oraz posłów PO.

"Uczestnicy Krajowych Dni Działkowca 2013r. zwracają się do wszystkich działkowców i struktur Związku, o wypowiedzenie się na temat zmian dokonanych w obywatelskim projekcie ustawy o ROD przez podkomisję sejmową. Posłowie z Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski wprowadzili do projektu zapisy, które wywołują ogromne kontrowersje i zdaniem konstytucjonalistów mogą być niekonstytucyjne" - czytamy w apelu pod którym podpisai się uczesetnicy Krajowych Dni Działkowca. Czytaj więcej.

10.05.2016

Krajowe Dni Działkowca 2013 - Laureaci konkursów.

Podczas Krajowych Dni Działkowca nagrodzeni zostali także lureaci konkursów: „Kronika ROD"„Rodzinny Ogrod Działkowy 2013”, „Wzorowa Działka Roku 2013”, Ładny i Przyjazny Dom Działkowca 2013r.”, „Modernizacja działki Roku 2013”. Czytaj więcej.

10.05.2016

Seminarium działkowców europejskich w Berlinie .

Biuro Międzynarodowe Ogrodów Rodzinnych zaprosiło w dniach 23-25 sierpnia br. przedstawicieli narodowych związków działkowców zrzeszonych w organizacji do Berlina na międzynarodowe seminarium pod tytułem "Osiągnięcia ruchu ogrodnictwa działkowego i jego skuteczne odzwierciedlenie w mediach publicznych jak również decyzjach politycznych". W seminarium uczestniczyła pięcioosobowa delegacja polskich działkowców pod przewodnictwem Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego. Czytaj więcej.

10.05.2016

Kalendarz biodynamiczny na 2014 rok.

Najdłużej wydawany na rynku księgarskim. Polski kalendarz biodynamiczny. Jest już w sprzedaży. Czytaj więcej.

10.05.2016

Projekt obywatelski ponownie wraca do podkomisji .

Zaledwie piętnaście minut trwało dzisiejsze, wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które miały przystąpić do dalszych prac nad nową ustawą działkową. Wystarczyło to jednak do tego, by na wniosek posłów Platformy Obywatelskiej projekt trafił ponownie do prac w podkomisji. Czytaj więcej.

10.05.2016

Dziennik Trybuna: "Dla dobra działkowców".

"Poprawki posłów PO i SP wprowadzone do obywatelskiego projektu ustawy o ROD dość znacząco zmieniły jego oblicze. Pisaliśmy już o propozycji uwłaszczenia wybranych działkowców oraz wolnym obrocie działkami. Dziś chcemy odnieść się do innej propozycji poselskiej, która wywołuje oburzenie działkowców, nakłada na nich ogrom dodatkowych obowiązków, wprowadza niepotrzebny chaos organizacyjny. W rezultacie zamiast zmieniać cokolwiek na lepsze, jedynie utrudnia życie użytkownikom działek" - czytamy w dzisiejszym wydaniu Dziennika Trybuna. Czytaj więcej.

10.05.2016

Krajowe Dni Działkowca.

„Razem obronimy to, co stworzyliśmy” – to hasło, które towarzyszy tegorocznym Krajowym Dniom Działkowca, które odbędą się 31 sierpnia br. w ROD „Bemowo I” w Warszawie. W wydarzeniu weźmie udział ponad 500 działkowców z całego kraju, zaproszeni zostali także liczni goście. Czytaj więcej.

10.05.2016

Sejm powraca do prac nad nową ustawą działkową.

26 lipca podkomisja nadzwyczajna zakończyła pracę nad nową ustawą działkową. Teraz projektem zajmą się dwie komisje - Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, których wspólne posiedzenie odbędzie się 28 sierpnia br. Czytaj więcej.

10.05.2016

Dziennik Trybuna: "Działki do podziałki".

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Trybuna ukazał się kolejny artykuł podsumowujący zmiany wprowadzone przez podkomisję nadzwyczajną do projektu obywatelskiego. Tym razem sprawa dotyczy wolnego obrotu działkami, ktory jest totalnym zaprzeczeniem dotychczasowej praktyki mającej miejsce w ogrodach. Działki są bowiem ostatnim miejscem, w których zasady wolnego rynku i dyktat pieniądza mogą sprawdzić się w praktyce. Doskonale wiedzą o tym działkowcy, ale niestety nie posłowie, którzy takie poprawki zaproponowali i uchwalili. Czy ogrody działkowe czeka komercjalizacja? Więcej czytaj tutaj.

10.05.2016

Okręgowe Dni Działkowca 2013.

W dniu 17 sierpnia 2013 r. działkowcy okręgu pilskiego świętowali uroczystość Okręgowych Dni Działkowca. Uroczystość odbyła się w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. „St. Sempołowskiej” w Pile i była powiązana z 60-leciem istnienia ogrodu. Podczas uroczystości działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Piły w ramach wystawy „Korso” wystawili  stoiska, na których zaprezentowali swoje plony – owoce, warzywa i kwiaty. Zasłużeni działkowcy zostali odznaczeni i wyróżnieni nagrodami i dyplomami. Wręczono również nagrody za najładniejszą działkę i najlepszy ogród w okręgu. Uczestnicy uroczystości przyjęli apel adresowany do Premiera Rządu RP Donalda Tuska w sprawie odrzucenia poprawek wniesionych przez posłów Podkomisji Nadzwyczajnej do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Pod apelem podpisało się 319 uczestników Okręgowych Dni Działkowcach. Z treścią apelu można zapoznać się tutaj. Informacje z uroczystości czytaj i oglądaj także na portalu pila.naszemiasto.pl.

10.05.2016

Biuletyn specjalny.

12 sierpnia br. do wszystkich Zarządów ROD i OZ wysłane zostało specjalne wydanie Biuletynu Informacyjnego. Dzięki niemu działkowcy będą mogli w sposób szczegółowy zapoznać się z przebiegiem prac Podkomisji oraz skutkami zmian wprowadzonymi do projektu obywatelskiego. Zachęcamy do czytania tutaj!

10.05.2016

Podkomisja zmuszona do uwzględnienia poprawek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

Na wniosek posłów opozycji i przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w dniu 12.09 br. odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego. Celem spotkania było m.in. rozszerzenie uprawnień podkomisji, tak by mogła ona rozpatrzeć poprawki, które strona społeczna skierowała do opracowanego w Podkomisji projektu. Czytaj więcej.

10.05.2016

Działkowcy organizują manifestacje pod urzędami wojewódzkimi.

W odpowiedzi na przebieg obrad i wyniki prac Podkomisji nadzwyczajnej, w której zostały pogwałcone wszystkie zasady demokracji wyrażone w jawnej manipulacji oraz eliminacji wniosków przedstawicieli Komitetu, Prezydium KR PZD zwróciło się z prośbą o przeprowadzenie manifestacji w dniu 20 września 2013 r. o godzinie 11.00 pod urzędami wojewódzkimi w całej Polsce. Czytaj więcej.

10.05.2016

Działkowcy na manifestacji w Warszawie.

„Żądamy równego traktowania podczas prac nad ustawą o ROD w podkomisji sejmowej”, „Nie godzimy się na lekceważenie głosu działkowców przez posłów z podkomisji sejmowej”, „My się PO nie boimy, o ustawę walczymy”, „Premierze, gdzie pana słowa, dane działkowcom na Waszyngtona” - między innymi z takimi hasłami pojawili się dziś przed Sejmem działkowcy, by wyrazić w ten sposób swój sprzeciw, wobec przebiegu prac nad nową ustawą działkową. Czytaj więcej.

10.05.2016

Czas ucieka. Czy podkomisja zakończy prace w przyszłym tygodniu?

Podkomisja sejmowa powołana do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych miała rozpatrzeć wszystkie zastrzeżenia i poprawki do tego projektu oraz zakończyć swoje prace już 12 września br. Niestety, terminu tego nie dochowano. Czytaj więcej.

23.03.2016

"Informator działkowca" - wydanie specjalne.

Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych wysłany został najnowszy numer specjalnego wydania "Informatora działkowca". Można w nim znależć m.in. informacje na temat zakończonych prac w podkomisji nadzwyczajnej, a także na temat poprawek, które zostały wprowadzone do projektu obywatelskiego oraz co dalej z tak przygotowanym przez posłów projektem ustawy. Czytaj więcej.

23.03.2016

Zielona Rzeczpospolita - by każdy działkowiec wiedział więcej.

"Uwłaszczenie działkowców - rewolucja z PO czy może ustawa z niespodzianką?, omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych do projektu obywatelskiego i podsumowanie pracy podkomisji nadzwyczajnej - to wszystko znajdziemy w najnowszym wydaniu "Zielonej Rzeczpospolitej", która została przygotowana specjalnie na Dni Działkowca 2013. Ponadto porady ogrodnicze i prawnika, oraz sprawy działkowców - tragedia działkowców z ROD "Elana" w Toruniu i historia radomskiego ogrodu, który zamienił się w wysypisko śmieci. Zachęcamy do czytania tutaj!

23.03.2016

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą kronikę ROD

Do konkursu ogłoszonego przez KR PZD zgłoszono 49 kronik rodzinnych ogrodów działkowych. Wszystkie nadesłane kroniki prezentowały wysoki poziom. Wybór najpiękniejszych kronik nie był łatwy. Po burzliwych obradach zadecydowano o przyznaniu pierwszego miejsca ROD „Wirnik” w Warszawie. Drugie miejsce otrzymał ROD „Obrońca” z Wrocławia, natomiast trzecie - ROD „Garnizonowy” w Nysie. Czytaj więcej.

23.03.2016

Dziennik Trybuna: Czy takiego uwłaszczenia chcą działkowcy?

W środowym wydaniu Dziennika Trybuna ukazał się artykuł podsumowujący zmiany wprowadzone przez podkomisję nadzwyczajną do projektu obywatelskie, w tym zagadnienie wywołujące największe emocje tzn. uwłaszczenie działkowców. Dlaczego uwłąszczenie działkowców w formie zaproponowanej przez posłów PO nie jest możliwe? Odpowiedź na te i wiele innych pytań można znaleźć w opublikowanym materiale. Więcej czytaj tutaj.

23.03.2016

Jubileusz Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kolejarz w Czarnkowie.

W dniu 10 sierpnia 2013 roku działkowcy ROD im. „Kolejarz” w Czarnkowie obchodzili jubileusz 60 – lecia powstania ogrodu. W uroczystości na zaproszenie Zarządu ROD udział wzięli działkowcy i ich rodziny oraz goście: Wiceprezes OZ PZD w Pile Ryszard Kukawka, Burmistrz Miasta Czarnkowa Franciszek Strugała, Radny powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego Bogdan Tomaszewski, Wiceprezes Zarządu ROD im. Janka z Czarnkowa Zdzisław Śrama, Członek Zarządu ROD im. St. Staszica w Czarnkowie Wojciech Urban, oraz Szef Koła SLD w Czarnkowie Dariusz Czarnecki. Uroczystość rozpoczęto hymnem działkowców. Uczestników spotkania powitał Prezes Zarządu ROD im. Kolejarz w Czarnkowie Władysław Górski. Następnie Jan Mierzwa Wiceprezes Zarządu ROD przedstawił bogatą historię ogrodu. Zarząd ROD najbardziej aktywnych działkowców wyróżnił złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami PZD a także pucharami ufundowanymi przez Starostę Wiesława Maszewskiego i Burmistrza Czarnkowa Franciszka Strugałę. Wręczenia odznaczeń dokonał Wiceprezes OZ PZD w Pile Ryszard Kukawka, a pucharów Burmistrz Franciszek Strugała.

23.03.2016

Ryszard Kukawka w swoim wystąpieniu podziękował działkowcom za osiągnięcia jakich dokonali na terenie swego ogrodu na przestrzeni 60 – ciu lat istnienia oraz wręczył pamiątkowy puchar i życzenia od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, a także życzenia i puchar od Prezesa OZ PZD w Pile Mariana Praczyka. W dalszej części swego wystąpienia przedstawił uczestnikom jubileuszowej uroczystości informację o propozycji Platformy Obywatelskiej w zakresie uwłaszczenia działkowców wynikającą z przyjętego przez Podkomisję Nadzwyczajną projektu ustawy o ROD oraz o skutkach takiego uwłaszczenia. Burmistrz Franciszek Strugała złożył działkowcom życzenia z okazji jubileuszu i wręczył na tą pamiątkę okazały ryngraf z życzeniami. W swym wystąpieniu stwierdził, że ogród tworzy piękną rodzinę. Następnie odniósł się także do pięknie urządzonych działek i zmieniającego się ogrodu, który pięknieje, co roku czymś zaskakuje jak nowe bramy i ogrodzenie. W sprawie projektu ustawy przyjętego przez Podkomisję Nadzwyczajną stwierdził, że niepokoi go fakt, że gra się działkowcami i próbuje uszczęśliwiać ludzi czymś czego tak naprawdę działkowcy do końca nie chcą. Poza tym ten prezent będzie kosztował działkowców. Dodał, że ogrody miasta Czarnkowa są zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i nie planuje się tego zmieniać.

23.03.2016

Życzenia Zarządowi i działkowcom oraz pamiątkowe ryngrafy wręczyli także: Radny powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego Bogdan Tomaszewski, Członek Zarządu ROD im. St. Staszica w Czarnkowie Wojciech Urban, Wiceprezes Zarządu ROD im. Janka z Czarnkowa Zdzisław Śrama, oraz Szef Koła SLD w Czarnkowie Dariusz Czarnecki. Prezes Zarządu ROD im. Kolejarz w Czarnkowie Władysław Górski przedstawił uczestnikom spotkania list do Premiera Donalda Tuska w sprawie projektu ustawy o ROD pod treścią którego podpisali się uczestnicy uroczystości oraz goście.  Z treścią listu można zapoznac się tutaj. Działkowcy wraz z rodzinami przy biesiadnych stołach i wesołej muzyce bawili się do późnych godzin. Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć tutaj  oraz film tutaj.

23.03.2016

50 lat Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Marchlewskiego” w Pile.

Kolejny ogród w Pile obchodził w dniu 10 sierpnia 2013 r. Jubileusz 50-lecia swojego istnienia. W uroczystościach udział wzięli działkowcy wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście: Andrzej Kierzkowski Sekretarz OZ, Mirosław Mantaj Starosta Pilski oraz Czesław Wiśniewski Prezes ROD „Sempołowskiej” w Pile. Po odsłuchaniu hymnu działkowców Prezes ROD Stanisław Ślebioda przedstawił historię ogrodu. Zasłużonych działkowców udekorowano odznakami związkowymi, dyplomami i wydawnictwami związkowymi. Andrzej Kierzkowski w imieniu Prezydium OZ, a także swojego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „St. Staszica” w Pile złożył życzenia i przekazał działkowcom pamiątkowe puchary. W swoim wystąpieniu poinformował działkowców o niekorzystnych zmianach przyjętych w projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wprowadzonych głosami posłów Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski. 

23.03.2016

Uczestnicy uroczystości w tej sprawie wystosowali list do Premiera Rządu RP Donalda Tuska apelując o przywrócenie pierwotnych zapisów z obywatelskiego projektu ustawy o ROD pod którym złożyli podpisy. Czesław Wiśniewski złożył życzenia od działkowców ROD im. „Sempołowskiej” i przekazał pamiątkowy puchar. Z treścią listu można zapoznać się tutaj. Mirosław Mantaj Starosta Pilski w swoim imieniu oraz Przewodniczącego Rady Powiatu złożył działkowcom życzenia, wręczył pamiątkowy ryngraf oraz złożył deklaracje poparcia w żądaniach działkowców o przywrócenie zapisów z obywatelskiego projektu ustawy o ROD podpisując się pod treścią listu do Premiera Rządu RP. Działkowcy biesiadowali w miłej atmosferze do późnych godzin wieczornych.

23.03.2016

Jubileusz Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Drzymały w Pile.

W dniu 10 sierpnia 2013 roku działkowcy z ROD im. M. Drzymały w Pile obchodzili jubileusz 50 - lecia powstania ogrodu. W uroczystości na zaproszenie Zarządu ROD wzięli udział działkowcy i ich rodziny oraz zaproszeni goście: Maria Fojt Wiceprezes OZ, Mirosław Mantaj Starosta Pilski, Józef Barcz Sekretarz ROD im. Sempołowskiej w Pile. Uroczystość rozpoczęto hymnem działkowców. Uczestników spotkania powitał Feliks Paszek Prezes ROD. Historię ogrodu przedstawiła Wiesława Kamińska Wiceprezes ROD. Zarząd wyróżnił odznakami PZD, dyplomami i wydawnictwami związkowymi najbardziej aktywnych działkowców. Maria Fojt w swoim wystąpieniu odniosła się do osiągnięć ogrodu oraz podziękowała za pracę wszystkim, którzy na przestrzeni 50 lat budowali ogród. Przekazała działkowcom pamiątkowy puchar i życzenia od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz od Prezesa OZ PZD Mariana Praczyka. Następnie przedstawiła uczestnikom uroczystości informację o propozycji Platformy Obywatelskiej uwłaszczenia działkowców w przyjętym przez Podkomisję Nadzwyczajną projekcie ustawy o ROD oraz skutkach takiego uwłaszczenia dla działkowców. 

23.03.2016

Poinformowała, że Związek jest za uwłaszczeniem działkowców ale wszystkich, a nie wybranych. Uczestnicy uroczystości przyjęli po odczytaniu przygotowany przez Zarząd ROD list w tej sprawie do Premiera Donalda Tuska. Pod listem podpisali się działkowcy z rodzinami oraz zaproszeni goście. Z treścią listu można zapoznać się tutaj. Starosta Pilski Mirosław Mantaj w swoim wystąpieniu odniósł się do projektu nowej ustawy o ROD. Powiedział, że ubolewa, iż przy ustawie tyle się majstruje i kombinuje. Liczy, że ustawodawca uchwali ustawę, która będzie działkowców satysfakcjonowała. Poinformował, że Samorząd Powiatu Pilskiego był z działkowcami i nadal będzie wspierał działkowców w sprawie dobrej ustawy. Przekazał działkowcom życzenia oraz pamiątkowy ryngraf. Życzenia Zarządowi i działkowcom przekazał również Józef Barcz z ogrodu im. Sempołowskiej w Pile. Działkowcy z rodzinami przy muzyce bawili się do rana.

23.03.2016

Chcą nas uwłaszczyć ale nie wszystkich...

Rozmowa z Marianem Praczykiem Prezesem Okręgowego Zarządu i Marią Fojt Wiceprezesem Okręgowego Zarzadu PZD w Pile na temat projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przedłożonego przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową na łamach Tygodnika Nowego. Z treścią artykułu można zapoznać się tutaj.

23.03.2016

Piknik w Ogrodzie Działkowym im. „Libelta” w Gołańczy.

27 lipca 2013r. w Ogrodzie Działkowym im. „Libelta” w Gołańczy odbył się piknik dla dzieci i ich opiekunów. Podczas pikniku odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci w wieku do 14 lat.

23.03.2016

Rywalizację młodych wędkarzy wygrał Patryk Michalak, który złowił 1720 g. ryb, drugie miejsce zajął Bartosz Pawłowski wynikiem 790 g., a trzecie po raz czwarty zajęła Maja Kędzior wynikiem o 10 g. mniejszym tj. 780g. Zwycięzcy uhonorowani zostali przez Prezesa ROD dyplomami. Po zawodach zawodnicy, ich opiekunowie, rodzice i dziadkowie biesiadowali przy pieczonych na ognisku kiełbaskach. Dopisywały humory i zabawa była przednia. Zdjęcia z pikniku można obejrzeć w galerii tutaj.

23.03.2016

Nadzwyczajne Zebranie Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

W dniu 5 sierpnia 2013 r. odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Okręgowego Zarządu PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD oraz Prezesów ROD okręgu pilskiego. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OZ PZD w Pile Marian Praczyk. Głównym tematem posiedzenia był projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przyjęty przez Podkomisję Nadzwyczajną Sejmu RP w dniu 26 lipca 2013 roku. Maria Fojt Wiceprezes OZ omówiła aktualna sytuację działkowców, ogrodów i Związku po zakończeniu prac Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu. Andrzej Kierzkowski Sekretarz OZ omówił zmiany w projekcie obywatelskim ustawy o ROD oraz przyjęty projekt ustawy przez podkomisje. Marian Praczyk – Prezes OZ przedstawił propozycje dalszych działań w obronie projektu obywatelskiego oraz przedstawił zadania dla organów samorządowych okręgowego zarządu PZD i rodzinnych ogrodów działkowych.

23.03.2016

W dyskusji głos zabrało 8 osób, które odniosły się do zapisów w przyjętym projekcie ustawy o ROD, głównie w sprawie uwłaszczenia działkowców i niekontrolowanego obrotu działkami. Wiele miejsca w dyskusji poświęcono również unormowaniom prawnym w przepisach przejściowych, które będą stwarzały trudności w zarządzaniu ogrodem. Członkowie OZ po dyskusji, przyjęli uchwałę w sprawie dalszych działań w obronie zapisów projektu obywatelskiego ustawy o ROD oraz przyjęli stanowiska w sprawie: uwłaszczenia działkowców, poprawek Klubu Platformy Obywatelskiej wprowadzonych do przepisów przejściowych projektu ustawy o ROD, niekontrolowanego obrotu działkami oraz jedności Związku w obronie obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Stanowiska zostały podpisane przez wszystkich uczestników nadzwyczajnego zebrania. Obrady zakończono miłym akcentem – Henrykowi Łukaszewskiemu Sekretarzowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Relaks” w Trzciance, byłemu członkowi Okręgowej Komisji Rewizyjnej wręczono kwiaty z okazji 80 urodzin. Na spotkaniu obecne były lokalne media – TV ASTA i prasy z Tygodnika Nowego.

23.03.2016

Wczasy "Pod orzechami" w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży.

W dniu 3 sierpnia 2013 roku odbyła się na terenie ogrodu działkowego im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży biesiada kończąca wczasy „Pod orzechami”. W ogrodzie tym wczasy dla seniorów odbywają się co roku od 39 lat. W bieżącym roku podczas dwóch turnusów wypoczywało 97 emerytów i rencistów oraz osoby niepełnosprawne ruchowo. Organizatorem wypoczynku był Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego wspólnie z Urzędem Miasta Chodzieży, który sfinansował wypoczynek seniorów. Organizatorzy uczestnikom wypoczynku zorganizowali przejazd statkiem po jeziorze miejskim, wykład nt. obsługi komputera. Komenda Policji w Chodzieży przeprowadziła pogadankę nt. bezpieczeństwa seniorów.

22.03.2016

W biesiadzie kończącej wczasy na zaproszenie Prezesa ROD Adama Daszkowskiego udział wzięli: Prezes OZ PZD w Pile M. Praczyk, Burmistrz Chodzieży Jacek Gursz, Senator Mieczysław Augustyn, Roman Pietruszka – Prezes Chodzieskiego Klubu Gospodarczego oraz Prezesi chodzieskich ogrodów. Podczas wystąpień zaproszonych gości odniesiono się do projektu ustawy o ROD przyjętego przez Podkomisje Nadzwyczajną Sejmu RP. Uczestnicy biesiady przyjęli i podpisali list do Premiera Donalda Tuska z prośba o szybkie opracowanie ustawy o ogrodach działkowych zgodnej z wymogami Trybunału Konstytucyjnego. Podczas biesiady wystąpił Chór Uniwersytetu III Wieku z Chodzieży oraz zespół muzyczny. Prezes ROD na zakończenie zaprosił wszystkich wczasowiczów za rok na 40 wczasy „Pod orzechami”.

22.03.2016

Podziękowanie Prezydium Krajowej Rady PZD.

W dniu 31 lipca br. odbyło się posiedzenie Prezydium KR PZD przy udziale Przewodniczących Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej. Podczas posiedzenia zapoznano się z projektem ustawy przyjętym przez Podkomisję Nadzwyczajną. W tej sprawie Prezydium przyjęło oświedczenie i podziękowanie za wsparcie projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Czytaj więcej.

22.03.2016

Oświadczenie Prezydium KR PZD ws. uwłaszczenia działkowców oraz wolnego obrotu działkami.

Prezydium KR PZD opierając się na stanowiskach przyjetych przez Krajową Radę, jak również biorąc pod uwagę stanowiska OZ PZD, zarządów ROD i listy działkowców przygotowało oświadczenie, w którym odniesiono się do najważniejszych zmian zaproponowanych przz PO i wprowadzonych do projektu obywatelskiego, a więc uwłaszczenia działkowców oraz wolnego obrotu działkami. Czytaj więcej.

22.03.2016

Członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej dyskutowali o zmianach w projekcie obywatelskim.

30 lipca br. odbyło się posiedzenie członków założycieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD oraz przedstawicieli Komitetu z całego kraju. Spotkanie miało na celu omówienie procesu legislacyjnego i tekstu ustawy, który został opracowany i przyjęty w pracach sejmowej podkomisji nadzwyczajnej. Czytaj więcej.

22.03.2016

Stanowisko Komitetu w sprawie zmian wprowadzonych do obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

26 lipca br. zakończyła prace podkomisja sejmowa rozpatrująca obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodów działkowych. Upoważnia to członków założycieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD do oceny efektów dotychczasowego postępowania legislacyjnego. Czytaj więcej.

22.03.2016

Oświadczenie Komitetu w sprawie przebiegu i wyników prac podkomisji sejmowej.

"Członkowie-Założyciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, reprezentujący milionowe środowisko polskich działkowców, wyrażają głęboką dezaprobatę przebiegiem i wynikami prac sejmowej podkomisji, mającej wypracować nowe przepisy dotyczące ogrodów działkowych" - czytamy w oświadzceniu. Czytaj więcej.

22.03.2016

Dziennik Trybuna: Czy o to chodziło działkowcom?

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Trybuna ukazał się artykuł podsumowujący prace Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu. "Czy działkowcy mogą być zadowoleni z ich przebiegu? Jakie zmiany zostały wprowadzone do projektu obywatelskiego? Czym starają się mamić działkowców politycy? Kiedy posłowie pochylą się ponownie nad projektem? - odpowiedź na te i wiele innych pytań można znaleźć w opublikowanym materiale. Zachęcamy do lektury. Treść artykułu tutaj.

22.03.2016

Czy właścicielom wywłaszczonych nieruchomości ma przysługiwać większa ochrona prawna?

W dniu 26.07.2013 r. na posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej odbyła się dyskusja nad problemem roszczeń do gruntów ROD, a w szczególności sposobem zabezpieczenia praw majątkowych działkowców w związku ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości. Krajowa Rada PZD przedstawia komentarz w tej sprawie. Czytaj więcej.

22.03.2016

Co w rzeczywistości oznacza tzw. „uwłaszczenie działkowców” wprowadzone poprawką PO.

Na jednym ze swych posiedzeń Nadzwyczajna Podkomisja przyjęła poprawkę do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zaproponowaną przez Klub PO dotyczącą tzw. „uwłaszczenia działkowców”. Należy zaznaczyć, iż treść tego artykułu dotyczy tylko tych terenów, do których stowarzyszenie ogrodowe posiada tytuł własności bądź użytkowania wieczystego. Zatem nie obejmie on wielu ogrodów położonych na terenie kraju, - czytaj więcej.

22.03.2016

Projekt obywatelski po poprawkach Podkomisji Nadzwyczajnej.

W dniu 30 lipca br. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD otrzymał sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o ROD oraz trzech projektach poselskich. Czytaj więcej.

22.03.2016

Projekt obywatelski coraz mniej obywatelski.

Po każdym posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu projekt obywatelski stawał się coraz mniej obywatelskim, a bardziej projektem Platformy Obywatelskiej. Konsekwentnie wykreślane były z niego i zmieniane ważne i istotne z punktu funkcjonowania ogrodów i zachowania idei ogrodnictwa działkowego zapisy. Na niewiele zdawały się dyskusje poprzedzające głosowanie, bo i tak za każdym razem przechodziła ta poprawka, za którą opowiadali się posłowie PO i SP tworzący większość. Nie inaczej było podczas piątkowego posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej, które zakończyło jej prace. Teraz projekt trafi do kolejnych komisji sejmowych. Jedno jest jednak pewne – projekt obywatelski z pewnością nie jest już tym samym dokumentem, pod którym podpisało się blisko milion obywateli. Czytaj więcej.

22.03.2016

Stanowisko KR PZD w sprawie uwłaszczenia działkowców.

W nawiązaniu do przyjętej przez podkomisję treści art. 32 obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz odbytej w dniu dzisiejszym konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej w sprawie tzw. „uwłaszczenia działkowców”, Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców oświadcza, iż nie jest przeciwna samej idei uwłaszczenia działkowców. Jednakże rozwiązanie przegłosowane w pracach podkomisji jest nie do zaakceptowania. Czytaj więcej.

22.03.2016

Stanowisko KR PZD w sprawie poprawki KP PO do obywatelskiego projektu w sprawie obrotu działkami.

Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w art. 45 normował kwestię przenoszenia praw do działki. Proponowano w nim, aby przenoszenie praw i obowiązków wynikających z poszczególnych umów było uzależnione od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe. Stowarzyszenie ogrodowe miałoby dwa miesiące na podjęcie decyzji w tym względzie. Czytaj dalej.

22.03.2016

Stanowisko w sprawie poprawek PO do przepisów przejściowych w projekcie obywatelskim ustawy o ROD

Krajowa Rada PZD, po analizie zgłoszonych przez PO poprawek do przepisów przejściowych w projekcie obywatelskim stwierdza, że wspólną ich cechą jest całkowity brak rozeznania w funkcjonowaniu ogrodów działkowych albo zamierzona i celowo prowadzona dezorganizacja funkcjonowania ROD. Czytaj więcej.

22.03.2016

Posiedzenie Krajowej Rady PZD

Aktualna sytuacja ogrodów, działkowców i Związku, a także trwające w Podkomisji Nadzwyczajnej prace nad wprowadzeniem poprawek do projektu obywatelskiego, były najważniejszymi tematami kolejnego posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się 24 lipca br. w Warszawie. Czytaj więcej.

22.03.2016

Przebieg prac w Podkomisji w dniu 23 lipca br.

Kolejne zmiany i wykreślenia istotnych dla funkcjonowania ogrodów artykułów i ustępów z projektu obywatelskiego powodują, że projekt ten z każdym posiedzeniem staje się coraz mniej obywatelskim. Mimo sprzeciwu opozycji i wątpliwości natury konstytucyjnej zgłaszanych przez eksperta Podkomisji dr hab. Wojciecha Orłowskiego większość, która tworzą PO wspólnie z SP, przegłosowuje większość, jeśli nie wszystkie wnoszone przez PO propozycje zmian. Czytaj więcej.

22.03.2016

Trwają prace w Podkomisji Nadzywczajnej nad nową ustawą działkową .

W dniu 22 lipca br. odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej. Posłowie kontynuowali prace merytoryczne i omawiali kolejne poprawki zgłoszone do projektu obywatelskiego przez kluby poselskie - PO, PiS, SP i ID. Pracy jest jeszcze sporo, bowiem projekt obywatelski liczy 5 rozdziałów i 77 artykułów, podczas gdy dotychczas omówiono i przeanalizowano zaledwie rozdział pierwszy i znajdujące się w nim 9 artykułów. Czytaj więcej.

22.03.2016

Podkomisja Nadzwyczajna rozpoczęła prace merytoryczne nad nową ustawą działkową.

W dniu 19 lipca br. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej. Więcej czytaj tutaj.

22.03.2016

Podkomisja Nadzwyczajna wybrała nową Przewodniczącą .

W dniu 17 lipca br. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej. Podczas obrad posłowie PO i SP zagłosowali za odwołaniem Bartosza Kownackiego (PiS) z funkcji Przewodniczącego Podkomisji. Na nową przewodniczącą wybrano posłankę Krystynę Sibińską (PO). Czytaj więcej.

22.03.2016

Trzydniowe posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu ws. nowej ustawy działkowej

W dniach 17, 18 i 19 lipca br. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbędą się kolejne posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu, powołanej przez Komisję Infrastruktury i Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej. W porządku obrad przewidziano rozpatrzenie projektu obywatelskiego i trzech projektów poselskich (PO, SP, SLD). Więcej czytaj tutaj.

22.03.2016

Kolejne spotkanie przedstawicieli działkowców z premierem Donaldem Tuskiem

W dniu 11 lipca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD, na czele z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim, oraz pełnomocników Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej mec. Bartłomieja Piecha i mec.Tomasza Terleckiego, z Premierem Donaldem Tuskiem oraz posłami PO z podkomisji sejmowej rozpatrującej obywatelski projekt ustawy o ROD. W spotkaniu uczestniczyli również Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotr Styczeń. Czytaj więcej.

22.03.2016

Zostało 6 miesięcy, a do zrobienia jeszcze dużo…

11 lipca 2012r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający gros przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych za niezgodne z Konstytucją RP. Jednocześnie odroczono wejście w życie wyroku i dano 18 miesięcy na stworzenie nowych regulacji, mających wypełnić powstałą w prawie lukę. Od tamtego momentu mija właśnie rok. Co zostało zrobione, a ile jeszcze przed nami? Czytaj więcej.

22.03.2016

Minął rok, a ustawy działkowej wciąż nie ma.

11 lipca 2012 r. sędziowie Trybunału Konstytucyjnego za niekonstytucyjne uznali 24 przepisy z 50 artykułów ustawy, która jest podstawą funkcjonowania w Polsce rodzinnych ogrodów działkowych.Od tego wydarzenia minął już rok. Co w tym czasie zrobili posłowie? Czytaj więcej.

22.03.2016

Kliknij list - stop politycznym awanturom wokół ogrodów.

Posłowie PO żądają odwołania przewodniczącego podkomisji rozpatrującej projekt obywatelski. Nie podali powodu, ale wiadomo, że Poseł B. Kownacki chciał szybkiego procedowania. Efekt żądań PO – kolejne opóźnienie prac podkomisji. Na wejście w życie ustawy zostało zaledwie 6 miesięcy, a więc na jej uchwalenie jeszcze mniej. „Gierki” posłów PO zaczynają realnie zagrażać dochowaniu tego terminu. Powiedzmy stop politycznym awanturom. Chcemy ustawy, nie teatru! (czytaj więcej)

22.03.2016

Dlaczego odwołano posiedzenie podkomisji planowane 8-9 lipca?

Z Warszawy dotarła do nas informacja, że członkowie podkomisji z PO złożyli wniosek o odwołanie Pana Bartosza Kownackiego z funkcji przewodniczącego tej podkomisji. Nie znamy motywów tego wniosku jakimi kierowali się posłowie. Czy mamy zatem do czynienia z czarnym scenariuszem gdzie posłowie PO prowadząc destrukcyjną politykę za wszelką cenę chcą przedłużać prace podkomisji i nie doprowadzić do uchwalenia ustawy w wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny terminie. Pan Premier RP Donald Tusk w liście do działkowców pisze: Chciałbym uspokoić tych wszystkich z Was, którzy z niepokojem śledzili sejmowe prace nad zmianami dotyczącymi funkcjonowania działek. Osobiście zaangażowałem się w prace nad nową ustawą. Zamierzam przypilnować, aby zmiany były tylko tam, gdzie są niezbędnie wymagane przez werdykt Trybunału Konstytucyjnego…..Zagwarantujemy działkowcom bezpieczeństwo i trwałość ogrodów działkowych. Czy wniosek posłów PO o odwołanie Pana Bartosza Kownackiego jest spełnieniem deklaracji Pana Premiera? Posiedzenie podkomisji planowane na 8 – 9 lipca zostało przełożone. Z treścią wniosku można zapoznać sie tutaj.

22.03.2016

Dwudniowe posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu ws. nowej ustawy działkowej.

W dniach 8 i 9 lica br. w gmachu Sejmu RP w Warszawie (przy ul. Wiejskiej 4/6/8) odbędą się kolejne posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu, powołanej przez Komisję Infrastruktury i Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej. W porządku obrad przewidziano rozpatrzenie projektu obywatelskiego i trzech projektów poselskich (PO, SP, SLD). Więcej czytaj tutaj.

22.03.2016

Jubileusz 60-Lecia ROD im. J. Słowackiego w Rogoźnie.

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. J. Słowackiego w Rogoźnie w dniu 29 czerwca 2013 roku świętowali swój jubileusz 60 lecia powstania ogrodu. Pomimo potężnej ulewy, która przeszła nad miastem dwa dni wcześniej i zalała cały ogród, przy ogromnym zaangażowaniu Zarządu ROD i działkowców świętowanie rozpoczęto hymnem działkowców-Zielona Rzeczpospolita i wciągnięciem na maszt flagi Polskiego Związku Działkowców. Przybyłych działkowców oraz zaproszonych przez Zarząd gości powitał Prezes ROD Pan Jerzy Golon. Uroczystość swą obecnością zaszczycili: Maria Fojt , która reprezentowała Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego oraz Okręgowy Zarząd PZD w Pile, władze samorządowe Miasta Rogoźna w osobach: Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Zbigniewa Hinz, Burmistrza Rogoźna - Bogusława Janus i jego Zastępca Krzysztof Ostrowski. Na uroczystość przybyły delegacje wszystkich funkcjonujących w Rogoźnie rodzinnych ogrodów działkowych: im. Przemysława, im. Marcinkowskiego, im. Czerwony Mak oraz wielu działkowców, którzy ze względu na wiek przekazali działki swoim bliskim.

22.03.2016

Następnie pani Małgorzata Dolata w imieniu Zarządu przestawiła 60 letnią historię ogrodu. Z okazji jubileuszu ogrodu na wniosek Zarządu ROD wyróżniono odznakami związkowymi najbardziej zaangażowanych w pracy na rzecz ogrodu członków organów samorządowych oraz działkowców. Maria Fojt wysoko oceniła pracę wszystkich rodzin działkowych oraz Zarządów funkcjonującym w okresie 60 lat w ogrodzie, którzy z ogromnym zaangażowaniem budowali niezbędną infrastrukturę i z niezwykłą starannością o nią dbają. Podziękowała w imieniu Związku władzom samorządowym za pomoc w realizacji inwestycji w ROD oraz w obronie ustawy o ROD. Poinformowała uczestników uroczystości o stanie prac nad nową ustawą o ogrodach działkowych. Złożyła działkowcom życzenia z okazji jubileuszu ogrodu od Prezesa PZD oraz Prezesa OZ PZD w Pile , przekazała Prezesowi ROD okolicznościowe dyplomy i puchary.

22.03.2016

Życzenia działkowcom w imieniu władz samorządowych przekazał Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus i wręczył Prezesom ogrodu, którzy kierowali pracami Zarządów ROD w ostatnich 30 latach p.p. Wacławowi Peda, Czesławowi Gracz, Czesławowi Chmielewskiemu oraz Jerzemu Golon pamiątkowe statuetki. Życzenia od ogrodów funkcjonujących w Rogoźnie przekazali Prezesi ROD. Zarząd ROD przedstawił działkowcom list do Premiera Donalda Tuska w sprawie złożonych deklaracji podczas wizyty w ogrodzie w Warszawie, który został przyjęty przez działkowców oklaskami oraz przez nich podpisany. Z treścią listu można zapoznać sie tutaj. Działkowcy przy grochówce wspominali miłe wydarzenia z życia ogrodu. Wysłuchali koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej im. E. Korybalskiego, zespołu tanecznego" Pomarsze" z Rogozińskiego Centrum Kultury, kapeli "Chłopcy z Tamtych Lat" oraz występu zespołu "Skoczki" ze Skoków. Zdjęcia z jubileuszu można obejrzeć w galerii tutaj.

22.03.2016

List otwarty uczestników posiedzenia KR PZD do Premiera Donalda Tuska.

"Z przykrością musimy stwierdzić, że ostatnie wydarzenia poddają w wątpliwość realizację Pańskich deklaracji. Wynika to zwłaszcza z postawy i postulatów prawników rządowych, które całkowicie przekreślają przedstawione przez Pana propozycje. Z niezrozumiałych dla nas względów forsują likwidację ogólnopolskiej organizacji działkowców" - czytamy w liście otwartym do Premiera, pod którym podpisali się wszyscy uczestnicy posiedzenia KR PZD. Z treścią listu można zapoznać sie tutaj.

22.03.2016

Stanowisko KR PZD ws. komunalizacji i nacjonalizacji majątku PZD w projekcie ustawy PO.

"W związku z art. 42 projektu ustawy PO o ogrodach działkowych, który zakłada likwidację Związku oraz komunalizację i nacjonalizację majątku PZD, Krajowa Rada PZD zbadała, jakim majątkiem dysponuje Związek i ustaliła skutki projektu PO ustawy o ogrodach działkowych" - czytamy w stanowisku KR PZD z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie komunalizacji i nacjonalizacji majątku PZDw projekcie ustawy PO o ogrodach działkowych. Więcej czytaj tutaj.

22.03.2016

Delegacja pilskich działkowców na spotkaniu z posłem Bartoszem Kownackim.

W dniu 25 czerwca 2013 r. z inicjatywy Bartosza Kownackiego Posła na Sejm RP i Przewodniczącego Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej, w Nakle nad Notecią odbyło się spotkanie z działkowcami.

22.03.2016

W spotkaniu wzięła udział delegacja z Piły w osobach: Marian Praczyk – Prezes OZ, Maria Fojt – Wiceprezes OZ, Andrzej Kierzkowski – sekretarz OZ i Marian Ostaszewski – członek Prezydium OZ.

22.03.2016

Temat spotkania: Ważące się losy ogródków działkowych w Polsce. Poseł Bartosz Kownacki przedstawił informację z przebiegu prac w Podkomisji nad czterema projektami ustaw o ogrodach działkowych. Wykazał zagrożenia wynikające z projektu ustawy o ogrodach Platformy Obywatelskiej zmierzające między innymi do pozbawienia działkowców praw do gruntu i wygaszenia wieczystego użytkowania gruntu. Wskazał na kompleksowość obywatelskiego projektu o rodzinnych ogrodach działkowych, który stał się projektem wiodącym w pracach Podkomisji.

22.03.2016

W toku dyskusji i pytań do posła Marian Praczyk Prezes OZ podziękował Przewodniczącemu Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej Bartoszowi Kownackiemu za spotkanie oraz aktywność w kierowaniu pracami i poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Zaprosił posła do Piły na spotkanie z działkowcami naszego okręgu. Zaproszenie zostało przyjęte.

22.03.2016

List od Stanisława Kalemby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pan Stanisław Kalemba Poseł na Sejm RP i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada na list uczestników obrad Okręgowego Zarządu PZD w Pile z dnia 10 czerwca 2013 roku. W liście pisze m.in. Zawsze bowiem w sposób poważny wsłuchuję się w głosy działkowców, nie lekceważę ich i nie składam pustych deklaracji. Staram sie także w miarę możliwości znaleźć dla nich czas i zapewniam, że pomimo natłoku obowiązków wynikających z pracy Ministra będę wspierał Wasze kierunkowe działania zmierzające do umocnienia pozycji Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Uważam, że o przyszłości ROD powinni decydować sami działkowcy, a politycy winni ich w tym wspierać. Z pełną treścią listu można zapoznać się tutaj.

22.03.2016

Obchody 60-lecia ROD im. „Kolejarz” w Chodzieży.

W dniu 22 czerwca 2013 r. w Chodzieży odbyła się uroczystość obchodów 60-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Kolejarz”. Życzenia Jubilatom złożyli zaproszeni goście: Burmistrz Chodzieży - Jacek Gursz, który w imieniu własnym i Rady Powiatu przekazał na rzecz ogrodu piłę motorową, Prezes Okręgowego Zarządu - Marian Praczyk, który w imieniu Prezydium OZ wręczył puchar i wydawnictwa związkowe oraz prezesi chodzieskich ROD.

22.03.2016

Z okazji jubileuszu zasłużeni działkowcy zostali wyróżnieni odznakami związkowymi. Za zasługi dla PZD: Czesława Kempa, Stanisław Zając, Mieczysław Ulicki i Henryk Bejma. Złotą odznakę „Zasłużony Działkowiec”: Wiesław Komorowski, Eugeniusz Kozioł, Kazimierz Piecuch, Krystyna Rusek, Kazimierz Bedołek, Ryszard Pawłowski, Jan Hak. Srebrną odznakę „Zasłużony Działkowiec: Jerzy Bajan, Krystyna Łukawska, Jan Krupa, Edmund Bedołek, Zenon Klaszyński, Edmund Koźlarek. Brązową odznakę "Zasłużony Działkowiec": Jan Podsiadłowicz, Tadeusz Stachera, Hanna Skwierzyńska, Ewa Kruk, Ryszard Słodowicz, Teresa Wasik, Maria Lenartowska, Michał Wierzbicki, Michał Prange, Henryk Jankowski.

22.03.2016

Uczestnicy wystosowali list do Premiera Rządu RP Donalda Tuska w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Z treścią listu można zapoznać się tutaj. Uroczystość przebiegała w miłej i przyjemnej atmosferze. Najmłodsi działkowcy raczyli się napojami chłodzącymi i słodyczami, a starsi biesiadowali przy grochówce do późnych godzin wieczornych. Jubileusz 60-lecia ROD „Kolejarz” dokumentowany był przez lokalną TV „Antserwis”. Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć tutaj.

22.03.2016

Stanowisko Krajowej Komisji Rozjemczej ws. uczestnictwa tzw. stowarzyszeń ogrodowych w pracach ...

"Jesteśmy zbulwersowani udziałem w posiedzeniach Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu przedstawicieli kilkunastoosobowych stowarzyszeń, to jest Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych, oraz Stowarzyszenia Ogrodu Działkowego „Zielona Dolina” w Swarzędzu na równych prawach z przedstawicielami ponad milionowej rzeszy członków Polskiego Związku Działkowców" - czytamy w stanowisku Krajowej Komisji Rozjemczej. Więcej czytaj tutaj.

22.03.2016

Minister Środowiska odpowiedział w sprawie śmieci.

W dniu 17 czerwca wpłynęła do KR PZD odpowiedź Ministra Środowiska w sprawie ustawy „śmieciowej”. Stało się to dzięki pomocy posła Ruchu Palikota - Tomasza Makowskiego (okręg olsztyński). Więcej czytaj tutaj.

22.03.2016

List prezesa PZD Eugeniusza Kondrakciego do premiera Donalda Tuska .

W ostatnich dniach premier Donald Tusk wystosował list do działkowców w którym zapewnił, że mogą być spokojni o przyszłość ogrodów działkowych.„Chciałabym uspokoić tych wszystkich, którzy z niepokojem śledzili sejmowe prace nad zmianami dotyczącymi funkcjonowania działek. Osobiście zaangażowałem się w pracę nad nową ustawą (…). Zagwarantujemy działkowcom bezpieczeństwo i trwałość ogrodów działkowych” – napisał szef rządu. W odpowiedzi na deklarację premiera swój list wystosował prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią tutaj.

22.03.2016

Oświadczenie Krajowej Komisji Rewizyjnej ws. wypowiedzi posła Andrzeja Dery.

"Natrętne manipulowanie informacjami jest uwłaczające dla prawie miliona członków PZD" - napisali członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD odnosząc się do wypowiedzi posła Andrzeja Dery na Podkomisji Nadzwyczajnej, która odbyła się 18 czerwca br. Z treścią oświadczenia można zapoznać się tutaj.

22.03.2016

Premier Donald Tusk napisał list do działkowców.

Miesiące zabiegów środowiska działkowców o podjęcie dialogu PO zaczynają przynosić efekty. "Zagwarantujemy działkowcom bezpieczeństwo i trwałość ogrodów działkowych" - zadeklarował Premier Donald Tusk w liscie do działkowców, który został zamieszzny w "Super Expressie" (20.06 br.). W liście tym lider Platformy Obywatelskiej obiecuje, że nikt nie zabierze działkowcom ogrodów. Więcej czytaj tutaj.

22.03.2016

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała projekt obywatelski .

19 czerwca br. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po zapoznaniu się z obywatelskim projektem ustawy o ROD i trzema projektami poselskimi (PO, SLD, SP) oraz z opinią Biura Analiz Sejmowych, zaopiniowała wszystkie projekty pozytywnie. Jednocześnie zalecono, by przy rozpatrywaniu projektów rozważyć wnioski z załączonej opinii Biura Analiz Sejmowych. Więcej czytaj tutaj.

22.03.2016

Projekt obywatelski wiodący w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej.

18 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu, powołanej przez Komisję Infrastruktury i Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej. Podczas obrad podkomisji pod kierunkiem Przewodniczącego Podkomisji Bartosza Kownackiego (PiS) rozpatrzono trzy poselskie projektu ustaw o ogrodach działkowych. Jednogłośnie przyjęto wniosek zgłoszony przez posła PSL Piotra Zgorzelskiego, by projekt obywatelski był wiodący w dalszych pracach podkomisji. Więcej czytaj tutaj.

22.03.2016

Dzień Dziecka dla rodzin dzieci działkowców i mieszkańców Chodzieży.

W dniu 15 czerwca 2013 roku w największym rodzinnym ogrodzie działkowym „Zielony Zakątek” w Chodzieży odbyła się otwarta impreza z okazji Dnia Dziecka zorganizowana przez wszystkie zarządy ogrodów działkowych wraz z władzami samorządowymi dla dzieci rodzin działkowców oraz dzieci z miasta Chodzieży.

22.03.2016

W uroczystościach uczestniczył Burmistrz Chodzieży – Jacek Gursz, który w swoim wystąpieniu poparł działania działkowców dla uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile – Marian Praczyk.

22.03.2016

Festyn uświetnił występ zespołu tanecznego pod kierownictwem pani Iwony Kasprzyk działający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chodzieży oraz działająca przy Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży grupa sportowców „Kazur” trenująca walki wschodnie. Uczestnikom przygrywał zespół muzyczny z Młodzieżowego Domu Kultury. Dla dzieci i dorosłych w stoiskach przygotowano wiele atrakcji – zabawy i konkursy nagradzane słodyczami. Biesiadowanie przy grylu przebiegało w przyjaznej i miłej atmosferze. Zdjęcia z festynu można zobaczyć w galerii tutaj.

22.03.2016

Organizatorzy festynu wystosowali do Premiera Rządu RP Donalda Tuska apel w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Pod apelem podpisało się ponad 150 uczestników. Z treścią apelu można zapoznać się tutaj.

22.03.2016

Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Chodzieży podziękowało wszystkim sponsorom, którzy pomogli zorganizować i uświetnić imprezę: Burmistrzowi Miasta Chodzieży, Miejskiemu Ośrodkowi Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży, Piekarni „Kamiński” w Chodzieży, Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chodzieży, Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży, Dyrekcji Chodzieskiego Domu Kultury, Wytwórni Papieru Toaletowego Sp. z o.o. P. Smektała z Margonińskiej Wsi, Zarządom Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Chodzieży oraz innym działaczom gospodarczym z powiatu chodzieskiego.

22.03.2016

Piknik integracyjny w ROD „Poziomka” w Zakrzewie.

W dniu 15 czerwca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Poziomka” w Zakrzewie odbył się piknik integracyjny w ramach którego zorganizowano gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście Henryk Dobrosielski Wójt Gminy Zakrzewo i Andrzej Kierzkowski sekretarz Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

22.03.2016

Prezes ogrodu Lilianna Pewniak wręczyła zasłużonym działkowcom „Vademcum Działkowca”: Józefie i Józefowi Sulik, Leokadii i Stanisławowi Liponoga, Irenie Bagniewskiej, Teresie i Mirosławowi Szopieraj oraz Marii i Eugeniuszowi Łuka.

22.03.2016

Uczestnicy pikniku wystosowali list do Bartosza Kownackiego Posła na Sejm RP Przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej w sprawie poparcia dla uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Z treścią listu można zapoznać się tutaj. Działkowcy biesiadowali przy grillu do późnego wieczora. Zdjęcia z pikniku można obejrzeć w galerii tutaj.

22.03.2016

Festyn rodzinny w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. „Szymona Wachowiaka” w Wągrowcu.

W dniu 08 czerwca 2013 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. „Szymona Wachowiaka” w Wągrowcu odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez Zarząd Ogrodu we współpracy z Dyrektorem Biblioteki Powiatowej w Wągrowcu i Dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Antoniewie. Festyn poświęcony był 75 rocznicy założenia ogrodu, który jest najstarszym ogrodem na Ziemi Pałuckiej. Rada Miejska w Wągrowcu w roku 1936 przekazała 10 morgów pod założenie Ogrodów Działkowych. Dwa lata trwało urządzanie Ogrodu. Ogród został założony w dniu 15 stycznia 1938 roku. Założycielem był ówczesny burmistrz miasta Szymon Wachowiak. Z jego inicjatywy utworzono Towarzystwo Ogrodów Działkowych. Patronem towarzystwa został generał Józef Haller.

22.03.2016

W festynie uczestniczyło około 500 działkowców oraz ich liczni goście. Na zaproszenie Zarządu przybyli w-ce prezes OZ PZD w Pile Pani Maria Fojt, sekretarz OZ PZD w Pile Pan Andrzej Kierzkowski, w imieniu burmistrza Wągrowca Pan Sławomir Wojcieszak kierownik Wydziału Rozwoju Miasta, Urzędu Miejskiego w Wągrowcu. Z tej okazji Zarząd ROD wyróżnił albumami Wydawnictwa „Działkowiec”, nagrodami rzeczowymi i dyplomami działkowców o najdłuższym stażu, którzy użytkują działkę przez okres: Józefa Głomb – 53 lat, Zenona Robeckiego - 50 lat, Stanisławę Twardowską - 48 lat, Ryszarda Renca - 45 lat, Annę i Antoniego Pietrykowskich - 43 lata i Marię Lindner - 43 lat. Ponadto wyróżniono działkowców wzorowo uprawiających działki: Stanisława Cendalskiego, Macieja Bondara i Józefa Jaworskiego.

22.03.2016

Podczas festynu z okazji Dnia Dziecka zorganizowano szereg zabaw i konkursów. Dzieci nagradzane były upominkami i słodyczami. Kosz słodyczy dla dzieci ufundował przedstawiciel Rady Powiatu. Młodzież z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Antoniewie, przedstawiła, w ogrodowej scenerii wspaniałą inscenizację „Rzepki” Jana Brzechwy. Festyn zakończył się zabawą dla działkowców, która trwała do późnych godzin wieczornych. Zdjęcia z festynu można obejrzeć w galerii tutaj.

22.03.2016

Premier z działkowcami

Na prośbę kancelarii Prezesa Rady Ministrów Polski Związek Działkowców zorganizował spotkanie Donalda Tuska z działkowcami mazowieckimi. Odbyło się ono w sobotę (15 czerwca) br. w ROD Waszyngtona w Warszawie. Przebieg spotkania napawa działkowców optymizmem i daje nadzieję, że projekt obywatelski będzie wiodący w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej. Więcej czytaj tutaj.

22.03.2016

Dzień Dziecka w rodzinnych ogrodach działkowych.

W dniu 1 czerwca 2013 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. „St. Sempołowskiej” zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka. W imprezie wzięło udział 256 dzieci, dla których zorganizowano gry, zabawy i konkursy. Dzieci uczestniczyły w biegach płaskich, biegach w workach, strzelanie bramek, konkursy piosenek i wierszy oraz przejażdżka na kucach.

22.03.2016

Wszystkie dzieci obdarowano słodyczami, a uczestników konkursów nagrodami ufundowanymi przez sponsorów TV ASTA, Eurobank i PZU. Uroczystość rejestrowała TV ASTA-NET, a dzieciom przygrywał zespół „Exelanż”. Zdjęcia z festynu można obejrzeć tutaj.

22.03.2016

W dniu 8 czerwca 2013 r. festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowano w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Malwa” w Pile. Dzielnicowy asp. Andrzej Mencel demonstrował dzieciom jak mają się zachować w sytuacji zagrożenia. Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła pokaz możliwości działania – kurtyna wodna, siła podania wody przy użyciu prądownicy oraz prysznic dla uczestniczących dzieci.

22.03.2016

Uroczystość uświetniła grupa motocyklistów dokonując przewozu dzieci i rodziców. Nie zabrakło również szeregu zabaw – puszczanie baniek, chodzenie na szczudłach, robienie bransoletek szczęścia, warkoczyków, strzelanie z łuku i inne. Dzieci pisały petycje do Pana Premiera o treści: „Panie Premierze chcemy wypoczywać na działce”, „Kochamy nasze działki”. Zdjęcia z festynu można obejrzeć tutaj.

22.03.2016

„Drwią sobie z nas” – działkowcy komentują obrady podkomisji.

Toczącym się podczas posiedzenia Podkomisji obradom przysłuchiwało się blisko stu działkowców. Przypomnijmy, że najpierw toczyła się ponad pół godzinna dyskusja na temat tego, jak ma wyglądać porządek obrad, padały przy tym liczne nieprzychylne komentarze posłów dotyczące miejsca obrad, jak i samych działkowców. Więcej czytaj tutaj.

22.03.2016

IX Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD.

W dniu 10 czerwca 2013 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile. Posiedzenie odbyło się w poszerzonym składzie z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Rozjemczej oraz Prezesów ROD z całego okręgu. Marian Praczyk Prezes OZ przedstawił aktualną informację w sprawie prac nad nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych oraz dokonał oceny pikiet przed biurami poselskimi posłów Adama Szejnfelda w Pile, Marii Janyski w Czarnkowie oraz udziału pilskich działkowców na manifestacji w Poznaniu.

22.03.2016

Ryszard Kukawka Wiceprezes OZ dokonał podsumowania walnych zebrań sprawozdawczych w Rodzinnych Ogrodach działkowych w 2013 roku – dokonał oceny i przedstawił wnioski. Wszystkie zebrania wypełniły swoje zadania statutowe. Podczas wszystkich zebrań przedstawiono między innymi sytuację Związku, omówiono obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz inne projekty poselskie, które wpłynęły do Laski Marszałkowskiej. Wykorzystano przy omawianiu projektów materiały przekazane przez Krajową Radę PZD oraz Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Obywatelskiego Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

22.03.2016

Brunon Semrau przedstawił informację dot. zbiorczego bilansu z ROD okręgu pilskiego za 2012 r. oraz dot. zbiorczego preliminarza z ROD okręgu pilskiego za 2013 r. Opinię Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD do prezentowanych dokumentów przedstawiła Irena Nowicz – członek tej Komisji. Członkowie OZ w powyższych sprawach przyjęli stosowne uchwały, natomiast wszyscy uczestnicy obrad przyjęli treść listów w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD adresowanych do Stanisława Kalemby Posła Ziemi Pilskiej i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bartosza Kownackiego Posła i Przewodniczącego Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej. Listy zostały podpisane przez wszystkich uczestników posiedzenia. Z treścią listów można zapoznać się tutaj i tutaj.

22.03.2016

Obrady zakończono miłym akcentem – Jarogniewowi Skrzypczakowi Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD złożono życzenia i wręczono kwiaty z okazji ukończenia 80 lat życia i odśpiewano tradycyjne 100 lat.