Strona główna


Konstruktywne rozmowy działkowców z Premier Ewą Kopacz - 25.11.2014

W dniu 24 listopada br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Premier Ewą Kopacz. Stronę rządową reprezentowali także Prezes Rządowego Centrum Legislacji minister Maciej Berek oraz Rzecznik Rządu Iwona Sulik. W imieniu PZD w spotkaniu uczestniczyli Prezes Związku Eugeniusz Kondracki, Sekretarz Krajowej Rady PZD Izabela Ożegalska, Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Zygmunt Kacprzak, Wiceprezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Stanisław Zawadka, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” r.pr. Bartłomiej Piech i r.pr. Tomasz Terlecki oraz Anna Kubuj - Kierownik Biura Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD. Czytaj więcej.

Opinia Okręgowego Zarządu PZD w Pile w sprawie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego altan oraz listu Rzecznika Praw Obywatelskich podważającego konstytucyjność ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r.

21.11.2014

W dniu 19 stycznia 2014 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych uchwalona 13 grudnia 2013 r. Ustawę uchwalono w wyniku obywatelskiego projektu zainicjowanego przez nasz Związek i przy poparciu niespełna miliona obywateli. Jest to dobra ustawa, która w zdecydowanej większości spełnia oczekiwania nas działkowców.
Czy mając dobrą ustawę możemy czuć się bezpieczni? Czy prawa działkowców będą realizowane w sposób niezakłócony?
Niestety nie. Czytaj więcej.

 

 

 czytaj tutaj.

 

 listy i stanowiska działkowców oraz innch w sprawie obrony ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r. czytaj tutaj.

 

"Marszałek Sejmu skierował projekt „Stop Rozbiórkom Altan” do pierwszego czytania" - 27.10.2014

Rozpoczęła się właściwa procedura ustawodawcza obywatelskiego projektu o zmianie ustawy o prawie budowalnym i innych ustaw. 23 października br. Marszałek Radosław Sikorski poinformował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” o skierowaniu projektu do pierwszego czytania. Zgodnie z ustawą regulującą inicjatywę obywatelską, powinno się ono odbyć najpóźniej 9.01.2015r., jednak Komitet będzie podejmował zabiegi o przyspieszenie tego terminu. Czytaj więcej.

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców przyjął statut.


W Warszawie zakończył się Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, któremu przewodniczył Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Delegaci przyjęli nowy statut, który z dniem dzisiejszym wchodzi w życie. Zgodnie z obowiązującą ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych dotychczasowy statut obowiązywał tylko do czasu uchwalenia nowego statutu. Czytaj więcej. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD tutaj.

 

 

Koleżanki i Koledzy - Szanowni Państwo


Zakończyliśmy zbieranie podpisów i w dniu wczorajszym zostały przekazane do Sejmu RP przez delegację, w której z naszego okręgu uczestniczyli: kol. Maria Fojt – Wiceprezes OZ i Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, kol. Ryszard Grzelak Prezes ROD „Malwa” w Pile i kol. Marian Ostaszewski prezes ROD ”Kalinka” w Pile.
Na ręce Marszałka Sejmu RP przekazane zostało niespełna 700 tysięcy podpisów pod naszym działkowym – obywatelskim projektem „ STOP – ROZBIÓRKOM ALTAN”.
W okręgu pilskim zebraliśmy 14 539 podpisów co stanowi 110,51 % ilości użytkowanych działek i 90,74 % wszystkich działek. Do uzyskania tak wysokiej ilości podpisów na szczególne wyróżnienie zasługują Rodzinne Ogrody Działkowe „Malwa”, „St. Staszica”, "Waszkiewicza” i „S. Sempołowskiej” z Piły, „Malwa” w Trzciance oraz „Wielatowo” w Złotowie.
Należy stwierdzić, że w tej obywatelskiej inicjatywie działkowcy naszego okręgu i przyjaźni nam mieszkańcy stanowimy jasny punkt na działkowej mapie Polski. Udowodniliśmy, że jak zawsze w sprawach istotnych dla działkowców, jesteśmy razem i potrafimy walczyć o nasze sprawy.

Teraz pozostaje uruchomienie procedur sejmowych i podjęcie pozytywnej decyzji o czym zapewniali nas pilscy parlamentarzyści na Okręgowych Dniach Działkowca w Trzciance. Liczymy, że podobnie jak z naszą „Ustawą…” doczekamy się pomyślnej decyzji, a nasze altany pozostaną na swoich miejscach i będą służyły nam i naszym rodzinom.
W imieniu władz okręgowych bardzo serdecznie Wam za to dziękuję, dziękuję naszym przyjaciołom i razem czekamy na pomyślne informacje z parlamentu i decyzję Pana Prezydenta RP.

                                                                                                   Prezes OZ PZD

                                                                                                   Marian Praczyk

Piła, dnia 10.10.2014 r.

Delegacja pilskich działkowców składa podpisy w Sejmie.

Działkowcy złożyli w Sejmie blisko 700 000 podpisów poparcia - 09.10.2014

„Nie oddamy naszych altan”- skandowali dziś przed Sejmem przedstawiciele Komitetu „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN” oraz działkowcy, którzy przyjechali do Warszawy, by złożyć blisko 700 000 podpisów, jakie udało im się zebrać pod projektem obywatelskim, mającym uchronić przed masową rozbiórka 900 000 altan w rodzinnych ogrodach działkowych. Czytaj więcej.


Wystąpienie Komitetu do Marszałka Sejmu w sprawie złożenia podpisów.


Komitet "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN" poinformował marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, iż 9 października br. do Sejmu przybędzie delegacja działkowców, w celu złożenia obywatelskiego projektu ustawy nowelizującego prawo budowlane wraz z podpisami obywateli. Komitet wyraził nadzieję, że z uwagi na skalę społecznego poparcia udzielonego projektowi, marszałek Sejmu zechce spotkać się z przedstawicielami Komitetu. Treść wystąpienia zamieszczamy w załączniku. Czytaj więcej.

Projekt nowego Statutu PZD.

 

Krajowa Rada PZD, podczas swojego posiedzenia w dniu 25 września br., zapoznała się z projektem Statutu PZD opracowanym przez powołaną w dniu 27 marca 2014r. Komisję ds. opracowania założeń do projektu Statutu PZD i postanowiła zwrócić się do XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD o przyjęcie dokumentu pod obrady wraz z wnioskiem o jego uchwalenie.

KR PZD uznała, że rozwiązania zawarte w projekcie uznaje za optymalny sposób pogodzenia, nierzadko sprzecznych ze sobą postulatów zgłaszanych podczas prac nad dokumentem. Zdaniem KR PZD efekt ten był możliwy dzięki szerokim konsultacjom odbytym, zarówno podczas opracowywania założeń, jak i ostatecznego tekstu projektu. Dlatego KR PZD wyraża nadzieję, że dokument przedstawiony pod obrady Krajowego Zjazdu znajdzie w oczach delegatów uznanie i zostanie przyjęty, jako nowy Statut PZD.

Projekt Statutu PZD do pobrania tutaj.9 października przekazujemy podpisy do Sejmu.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej STOP ROZBIÓRKOM ALTAN wstępnie zaplanował, iż przekazanie projektu ustawy wraz z podpisami nastąpi 9 października br. (czwartek). Decyzja ta podyktowana jest harmonogramem posiedzeń Sejmu, została także skonsultowana z Prezydium KR PZD. Czytaj więcej.

 

Strona internetowa Komitetu "Stop rozbiórkom altan"

Pod adresem www.pzd.pl/altany uruchomiona została podstrona Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan” - Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Można na niej znaleźć wszystkie ważne informacje poświęcone akcji, która ma na celu ochornę 900 000 altan przed masową rozbiórką. Zachecamy do odwiedzin. Czytaj więcej.

 

Komitet „STOP rozbiórkom altan” rozpoczyna zbieranie podpisów.

 

W piątkowym wydaniu „Dziennika Trybuna” i „Super Expressie” ukazały się komunikaty informujące o rejestracji przez marszałek Sejmu Ewę Kopacz Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan” projektu ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Czytaj więcej.

 

 

 

 

 

 

W sprawie ustawy. Działkowcy pytają, a prawnicy Związku odpowiadają.

Niemal każdego dnia do KR PZD napływają pytania działkowców w sprawie nowej ustawy o ROD oraz Regulaminu ROD. W odpowiedzi na to postanowiliśmy uruchomić zakładkę w której prawnicy KR PZD i OZ będą udzielali odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Czytaj więcej.

 

 

 

Zweryfikowany Regulamin Postępowania Komisji Rozjemczych - 17.03.2014

W związku z wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2014r. ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, oraz interpretacji Statutu PZD dokonanego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców uchwałą Nr 1/XVII/2014 Krajowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców uznała za konieczne przeprowadzić analizę zapisów Regula­minu Postępowania Komisji Rozjemczych PZD w kontekście ich zgodności z nową ustawą o ROD oraz zapisami Statutu PZD, interpretacji, która będzie wiążąca dla organów rozjemczych PZD do czasu uchwalenia nowego Regulaminu Postępowania Komisji Rozjemczych PZD. Czytaj więcej.

Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 20 i 21 lutego br. przyjęty został Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który zacznie obowiązywać od 1 marca 2014r. Warto pamiętać, że nowy Regulamin ma charakter tymczasowy. Po przyjęciu nowego Statutu przez Krajowy Zjazd będzie musiał powstać nowy dokument, który zostanie dostosowany do jego zapisów. Czytaj więcej.

Przewodnik po ustawie o ROD.

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

Zweryfikowany Statut PZD.

 W związku z wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2014r. ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, zgodnie z art. 65 ust 2 ustawy Statut Polskiego Związku Działkowców zachowuje moc obowiązującą, za wyjątkiem postanowień sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nową ustawą o ROD. Z tego względu Krajowa Rada PZD uznała za konieczne przeprowadzić analizę zapisów Statutu PZD w kontekście ich zgodności z nową ustawą o ROD i wydanie, na podstawie kompetencji wynikającej z § 150 ust. 2 pkt 5 Statut PZD, interpretacji, która będzie wiążąca dla organów PZD do czasu uchwalenia nowego Statutu PZDCzytaj więcej.

Ustawa działkowa opublikowana w Dzienniku Ustaw.

18 grudnia 2013r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a 9 stycznia br. opublikowany został w Dzienniku Ustaw. Tym samym kończą się wszystkie najważniejsze etapy, przez które musiała przejść nowa ustawa działkowa - czytaj więcej - treść ustawy do pobrania tutaj(http://dziennikustaw.gov.pl/).

Projekt obywatelski podpisany przez Prezydenta RP - 19.12.2013

Poniżej publikujemy obywatelski projektu ustawy o ROD, który został niemal jednogłośnie przyjęty przez Parlament, a 18 grudnia zyskał podpis Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (czytaj więcej). Z treścią ustawy można zapoznać się tutaj.

 

 

 

Drodzy Działkowcy i Wszyscy Przyjaciele Ogrodów! - 13.12.2013

Dzisiejsze głosowanie w Sejmie zakończyło prace parlamentarne nad obywatelskim projektem ustawy o ROD. Kolejny etap naszej wspólnej kampanii zakończył się sukcesem. Na gorąco pragniemy Wam „gorąco” podziękować za wsparcie, jakiego udzieliliście inicjatywie obywatelskiej. Czytaj więcej.

Ustawa działkowa czeka już tylko na podpis Prezydenta - 13.12.2013

21 dni od jutra (14.12 br.) – to czas, w którym Prezydent Bronisław Komorowski musi rozpatrzyć obywatelski projekt ustawy o ROD, który w dniu dzisiejszym (13.12.2013r.) zakończył swoją legislacyjną drogę przez parlament. Posłowie kolejny raz, tym razem już ostatni, zajmowali się dziś ustawą działkową. Czytaj więcej.

 

 

Posłowie zagłosują ws. poprawek przyjętych przez Senat - 12.12.2013

W piątek (13 grudnia) w Sejmie odbędzie się głosowanie w sprawie poprawek wniesionych do ustawy działkowej przez Senatorów. Z harmonogramu opublikowanego na stronie Sejmowej wynika, że o godz. 9.10 przedstawione zostanie sprawozdanie w tej sprawie. Zachęcamy do śledzenia relacji wideo za pośrednictwem strony internetowej Sejmu (ITVSejm).

 

 

Senat zagłosował ws. ustawy działkowej - 12.12.2013

Podczas głosowania nad ustawą działkową w Senacie, które odbyło się 12 grudnia, senatorowie przyjęli ustawę i 4 poprawki zgłoszone w czasie dyskusji nad tą ustawą, które zostały przyjęte przez komisje senackie Gospodarki Narodowej i Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Wprowadzenie poprawek przez Senat oznacza, że ustawa musi wrócić teraz na posiedzenie Sejmu. Już dziś o godz. 15:30 odbędzie się wspólne posiedzenie sejmowych komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Czytaj więcej.

Senatorowie zagłosują ws. nowej ustawy działkowej.

11 grudnia (środa) 2013 r. w Senacie odbędzie się głosowanie nad nową ustawą działkową. Jeżeli Senatorowie przyjmą projekt bez poprawek, to trafi on następnie na biurko prezydenta, który ma maksymalnie 21 dni na jego podpisanie.

Warto przypomnieć, że we wtorek (3 grudnia) nad projektem obywatelskim pochyliły się dwie komisje senackie - Gospodarki Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – które przyjęły projekt, odrzucając równocześnie wszystkie zgłoszone do niego poprawki. Komisje zdecydowały także, że senatorem sprawozdawcą będzie Witold Gintowt-Dziewałtowski (PO).

Głosowanie nad ustawą przewidziane jest jako czwarty punkt podczas 45. Posiedzenia Senatu, które rozpocznie się o godzinie 9. Zachęcamy do śledzenia relacji wideo za pośrednictwem itvSenat (link). 

 

Połączone komisje senackie - Gospodarki Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zakończyły obrady.

3 grudnia 2013 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na którym rozpatrzony został obywatelski projekt ustawy o ROD. Po przeprowadzonej debacie w wyniku przeprowadzonego głosowania ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych została przyjęta przez senatorów członków połączonych komisji bez poprawek i skierowana pod obrady Senatu. Transmisję z posiedzenia komisji można zobaczyć - kliknij tutaj. Posiedzenie Senatu na którym odbędzie się głosowanie nad ustawą o ROD przewidziane jest w dniu 11 grudnia br - porządek 45 posiedzenie Senatu czytaj tutaj.

 

 

Podziękowanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego - 26.11.2013 r.

Składam serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy przez ostatni rok wspierali działania i zabiegi Polskiego Związku Działkowców oraz Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej mające na celu uchwalenie nowej, dobrej ustawy dla działkowców i ich ogrodów - napisał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Czytaj więcej.

 

 

Sejm jednogłośnie przyjął ustawę działkową.

Po blisko 7 miesiącach debaty Sejm głosował dziś (22 listopada 2013r.) nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który poparło blisko milion obywateli. Za projektem obywatelskim głosowało 441 posłów (jedynie 2 posłów było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu). Czytaj więcej. Z treścią ustawy można zapoznać się TUTAJ.

 

 

W piątek trzecie czytanie projektu obywatelskiego.

W piątek (22.11.13) odbędzie się trzecie czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Jak wynika z harmonogramu sejmowego odbędzie się ono pomiędzy godziną 9:00 a 11:30. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo za pośrednictwem strony internetowej Sejmu (oglądaj relację).

Dziś drugie czytanie ustawy działkowej w Sejmie.

Już dziś (20.11.2013 r.) o godz. 15:15 w Sejmie odbędzie się tzw. drugie czytanie projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W harmonogramie sejmowym zaplanowano 2,5h podczas których przedstawione zostanie sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Regionalnego i Polityki Regionalnej z prac nad ustawą. Odbędzie się też debata. Głosowanie ws. ustawy o ogrodach działkowych zaplanowano na piątek. Relację z tego wydarzenia można oglądać za pośrednictwem iTV Sejm.

Komisje wznowią prace nad ustawą działkową.

Na 19 listopada br. (tj. we wtorek) na godz. 18 zaplanowano wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Posłowie po blisko miesięcznej przerwie wznowią prace nad projektem obywatelskim. Relację z przebiegu prac podkomisji będzie można śledzić za pośrednictwem strony internetowej Sejmu. Wystarczy w dniu obrad kliknąć w zakładkę iTVSejm (tutaj).

Przełomowe spotkanie z Premierem Donaldem Tuskiem.

W piątek (15 listopada 2013r.) odbyło się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa OZM PZD Stanisława Zawadki, pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego z premierem Donaldem Tuskiem. W spotkaniu wziął także udział szef gabinetu politycznego premiera minister Łukasz Broniewski. Czytaj więcej.

 

 

Spotkanie przedstawicieli działkowców z premierem Donaldem Tuskiem.

Dziś (piątek) o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego, a także prezesa OZM PZD Stanisława Zawadki z premierem Donaldem Tuskiem. Czytaj więcej.

 

 

"Co dalej z działkowcami?" - konferencje prasowe w Sejmie - 07.11.2013

Dziś, o godzinie 14.30 w Sejmie, odbędzie się seria konferencji prasowych partii opozycyjnych, które poświęcone będą aktualnej sytuacji działkowców. Powodem ich zwołania jest zahamowanie prac nad nową ustawą działkową, co skutkować może tym, że 21 stycznia 2014r. działkowcy pozbawieni zostaną jakiejkolwiek ochrony prawnej. Konferencję prasową można będzie śledzić "na żywo" za pośrednictwem strony internetowej Sejmu. Wystarczy o godzinie 14.30 kliknąć w link (tutaj).

Działkowcy Okręgu Pilskiego na manifestacji w Warszawie w dniu 10 października 2013 r.

 Podziękowanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.

"Wasza obecność na manifestacjach przed urzędami wojewódzkimi w piątek 20 września br. i determinacja, z jaką broniliście projektu obywatelskiego utwierdziła mnie w przekonaniu, że nasza walka jest słuszna. Jest słuszna, bo ogrody służą polskim rodzinom, społecznościom lokalnym i całemu społeczeństwu. Walczymy nie tylko o swoje dobro, o dzień dzisiejszy, my walczymy o przyszłe pokolenia, o to, aby nasze dzieci i wnuki miały te skrawki ziemi, swoje małe ojczyzny, aby miały gdzie wypoczywać i obcować z przyrodą. Walczymy o całe społeczności miejskie, aby nie zapomniały widoku zieleni i abyśmy wszyscy mieli w miastach czym oddychać" - czytamy w podziękowaniu Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Czytaj więcej.

Działkowcy z okręgu pilskiego na manifestacji w Poznaniu.

Działkowcy z okręgu pilskiego, wspólnie z działkowcami z okręgów poznańskiego i kaliskiego w dniu 20 września 2013 r. o godz. 11 manifestowali przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. Podstawowym celem manifestacji było poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych złożonego w Sejmie przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej oraz wyrażenie sprzeciwu wobec zmian dokonanych w projekcie ustawy przez posłów PO i SP. Więcej w aktualnościach tutaj. Film z wystąpień pilskich działkowców oglądaj tutaj. Zapraszamy także do galerii tutaj. Informacja o manifestacji w Poznaniu na portalu nowinylokalne.pl.

Podkomisja nadzwyczajna powraca do prac nad nową ustawa działkową (oglądaj relację).

W najbliższy wtorek, środę i czwartek odbędą się posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej Sejmu, podczas których rozpatrzone zostaną opinie i poprawki wniesione do obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Czytaj więcej. 

Przebieg transmisji obrad w dn. 10.09.2013 r. oglądaj tutaj.

Przebieg transmisji obrad w dn. 11.09.2013 r. oglądaj tutaj.

Przebieg transmisji połączonych Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dn. 12.09.2013 r. oglądaj tutaj.

Przebieg transmisji obrad w dn. 24.09.2013 r. oglądaj tutaj.

Przebieg transmisji obrad w dn. 25.09.2013 r. oglądaj tutaj.

 

 

Kliknij w protest przeciwko manipulacjom w podkomisji.

Podczas posiedzenia w dniu 10 września przewodnicząca podkomisji K. Sibińska wspierana przez pozostałych posłów z PO, narzucała tezę oznaczającą, że rozpatrywane mogą być de facto wyłącznie uwagi i poprawki zgłoszone przez rząd. W ten sposób chciała uniemożliwić dyskusję nad poprawkami niewygodnymi dla PO - m.in. zgłoszonymi przez Komitet inicjatywy obywatelskiej. W proteście wobec łamania standardów demokratycznych przedstawiciele Komitetu opuścili obrady. Zaprotestuj przeciwko łamaniu zasad demokracji.

Kliknij w list do Premiera i podkomisji.

 

 

 

 Podkomisja Nadzwyczajna rozpoczęła prace merytoryczne nad nową ustawą działkową.

W pracach podkomisji bierze udział delegacja PZD na czele z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim, pełnomocnikami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiejem Piechem i mec. Tomaszem Terleckim oraz sekretarz KR PZD Izabelą Ożegalską. Poza posłami z Podkomisji Nadzwyczajnej w posiedzeniu biorą również udział przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Finansów i Skarbu Państwa, a także ekspert podkomisji - konstytucjonalista dr hab. Wojciech Orłowski Z UMCS w Lublinie oraz przedstawiciele tzw. stowarzyszeń działkowych.

Kalendarz prac na najbliższe dni przedstawia się następująco:

19.07 od godz 8:15 do godz. 14.

22.07 od godz. 16

23.07 od godz. 10 do godz. 16

26.07 po głosowaniach sejmowych - to był ostatni dzień procedowania projektu w podkomisji.

 

Przebieg transmisji obrad w dn. 17 lipca część 1 oglądaj  tutaj  i  część 2 oglądaj tutaj.

Przebieg transmisji obrad  w dn. 19 lipca oglądaj tutaj.

Przebieg transmisji obrad  w dn. 22 lipca oglądaj tutaj.

Przebieg transmisji obrad  w dn. 23 lipca część 1 oglądaj tutaj część 2 oglądaj tutaj.

Przebieg transmisji obrad  w dn. 26 lipca oglądaj tutaj.

 

 

Kolejne spotkanie przedstawicieli działkowców z premierem Donaldem Tuskiem.

W dniu 11 lipca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD, na czele z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim, oraz pełnomocników Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej mec. Bartłomieja Piecha i mec.Tomasza Terleckiego, z Premierem Donaldem Tuskiem oraz posłami PO z podkomisji sejmowej rozpatrującej obywatelski projekt ustawy o ROD. W spotkaniu uczestniczyli również Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotr Styczeń. Czytaj więcej.

Prezes Krajowej Rady PZD Eugeniusz Kondracki dziękuje Premierowi Rządu RP Donaldowi Tuskowi za deklaracje skierowane do działkowców.

Z treścią listu można zapoznać sie tutaj.Premier Donald Tusk napisał list do działkowców.

Miesiące zabiegów środowiska działkowców o podjęcie dialogu PO zaczynają przynosić efekty. "Zagwarantujemy działkowcom bezpieczeństwo i trwałość ogrodów działkowych" - zadeklarował Premier Donald Tusk w liscie do działkowców, który został zamieszzny w "Super Expressie" (20.06 br.). W liście tym lider Platformy Obywatelskiej obiecuje, że nikt nie zabierze działkowcom ogrodów. Więcej czytaj tutaj.

Projekt obywatelski wiodący w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej.

18 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu, powołanej przez Komisję Infrastruktury i Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej. Podczas obrad podkomisji pod kierunkiem Przewodniczącego Podkomisji Bartosza Kownackiego (PiS) rozpatrzono trzy poselskie projektu ustaw o ogrodach działkowych. Jednogłośnie przyjęto wniosek zgłoszony przez posła PSL Piotra Zgorzelskiego, by projekt obywatelski był wiodący w dalszych pracach podkomisji. Więcej czytaj tutaj.

„Drwią sobie z nas” – działkowcy komentują obrady podkomisji.

Toczącym się podczas posiedzenia Podkomisji obradom przysłuchiwało się blisko stu działkowców. Przypomnijmy, że najpierw toczyła się ponad pół godzinna dyskusja na temat tego, jak ma wyglądać porządek obrad, padały przy tym liczne nieprzychylne komentarze posłów dotyczące miejsca obrad, jak i samych działkowców. Więcej czytaj tutaj.

Działkowcy z Okręgu Pilskiego na manifestacji w Poznaniu.

W środę 5 czerwca 2013 r. na terenie całego kraju od godziny 11:00 działkowcy manifestowali przed siedzibami urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, a w Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. W ten sposób wyrazili swoje zdecydowane poparcie dla projektu obywatelskiego oraz sprzeciw wobec projektu Platformy Obywatelskiej.  Czytaj więcej tutaj.

Jak manifestowali działkowcy z Okręgu Pilskiego oraz ich wystąpienia można zobaczyć tutaj.

W dniu 5 czerwca o godzinie 11.00 przed Urzędami Wojewódzkimi i Marszałkowskimi w całej Polsce odbędą się manifestacje działkowców - szczegóły czytaj w aktualnościach tutaj.

 

Wyślij list do komisji sejmowych. To bardzo proste.

Projekt obywatelski trafił do komisji sejmowych. Od ich członków zależeć będzie dalszy los inicjatywy obywatelskiej. Na stronie ocalmyogrody.pl uruchomiona została nowa zakładka, dzięki której można wysłać list z apelem do Posłanek i Posłów. Pomóż działkowcom. Wyślij list. To bardzo proste. Czytaj więcej.

Projekt obywatelski, a także projekty poselskie trafiły do dalszych prac w Komisjach.

Dziś (19.04) w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie skierowania do dalszego procedowania obywatelskiego projektu ustawy o ROD . Większość sejmowa zagłosowała za skierowaniem projektu do dalszych prac w Komisjach - Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Skarbu Państwa i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Czytaj więcej.

Komunikat Prezydium Krajowej Rady PZD do wszystkich Zarządów ROD w sprawie oflagowywania ROD i wywieszania transparentów

W związku z pierwszym czytaniem w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz trzech projektów ustaw klubów parlamentarnych w dniu 17 kwietnia br., Prezydium Krajowej Rady PZD postanowiło zwrócić się do wszystkich Zarządów ROD z tej okazji z prośbą o oflagowywanie flagami związkowymi wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych w kraju, a także wywieszanie w widocznych miejscach transparentów i banerów, na których Zarządy ROD przedstawią stanowisko działkowców z danego ogrodu do obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz innych projektów ustaw.

Spodziewamy się, że akcja ta będzie wyrazem poparcia każdego rodzinnego ogrodu działkowego dla projektu obywatelskiego, a także wszystkich zapisów w nim zawartych.

Proponujemy, by akcję oflagowywania ROD i wywieszania transparentów rozpocząć już w dniach 13-14 kwietnia br.

Razem ocalmy rodzinne ogrody działkowe!

W dniu 22 marca 2013r. na stronie sejmowej zamieszczony został projekt ustawy o ogrodach działkowych złożony przez grupę posłów PO. Przedmiotowy dokument potwierdza wcześniejsze informacje dotyczące koncepcji PO.

Najważniejsze postanowienia to:

 • odebranie działkowcom dotychczasowych praw (zwłaszcza gruntu i własności majątku na działce),
 • odebranie działkowcom prawa do bezczynszowego korzystania z terenów stanowiących własność gminy lub Państwa,
 • komunalizacja lub nacjonalizacja prywatnej własności na działkach – brak odrębnej własności naniesień i nasadzeń,
 • likwidacja Polskiego Związku Działkowców,
 • nacjonalizacja majątku organizacji pozarządowej na szczeblu krajowym, okręgowym i ogrodowym – w tym własność budynków, środków na rachunkach, a nawet kosiarek i sekatorów,
 • komunalizacja lub nacjonalizacja infrastruktury w ogrodach,
 • obciążenie działkowców opłatami za korzystanie z istniejącej dziś infrastruktury ogrodowej,
 • podporządkowanie ogrodów właścicielom terenów,
 • liberalizacja warunków likwidacji ogrodów,
 • iluzoryczność obowiązku odtwarzania likwidowanych ogrodów,
 • odebranie ochrony prawnej działkowcom z ogrodów objętych roszczeniami – w przeciągu 2 lat wszystkie mogą być zlikwidowane bez odszkodowań.

Więcej informacji czytaj tutaj.

 

 

Marszałek Sejmu skierowała projekt obywatelski działkowców do pierwszego czytania w Sejmie.

Rozpoczęła się właściwa procedura ustawodawcza obywatelskiego projektu ustawy o ROD zgodnie z ustawą o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. 25 lutego br. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz poinformowała Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, iż kieruje projekt ustawy do pierwszego czytania w Sejmie (czytaj więcej).

Koleżanki i Koledzy Działkowcy

Szanowni Mieszkańcy Północnej Wielkopolski.

W dniu 05.02.2013 r. w Sejmie RP zostały złożone zebrane podpisy popierające nasz „Obywatelski projekt ustawy…”. Złożyliśmy 924 tysiące podpisów na wymagane 100 tysięcy.

W naszym Pilskim Okręgu PZD zebraliśmy 15 987 podpisy tj. powyżej 120 % w stosunku do użytkowanych działek.

Wielkości te świadczą o olbrzymim poparciu „Naszego projektu…” przez działkowców, ich rodziny i przyjaznych nam mieszkańców. Mimo niesprzyjającego okresu na realizację takiego przedsięwzięcia (późna jesień i zima) efekt jest imponujący. Nasz projekt poparły w formie stanowisk, uchwał i podpisów, jak zawsze przyjazne nam wszystkie powiatowe samorządy, z którymi spotkaliśmy się w czasie akcji zbierania podpisów. W naszych spotkaniach współorganizowanych przez Starostów Północnej Wielkopolski udział wzięli burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad, zarządy oraz desygnowani przedstawiciele urzędów gmin, którzy po zapoznaniu się z treściami proponowanych rozwiązań w złożonych projektach podpisywali się jednak pod naszym „obywatelskim projektem…”

Prezydent, Przewodniczący Rady wraz z Z-cą Prezydenta i Sekretarzem m. Piły zaprosili działkowców z 22 ROD w Pile. Po zapoznaniu się z aktualną sytuacją zapewnili nas, że działkowcom krzywda się nie stanie i możemy spokojnie uprawiać nasze działki.

Za wszystkie dotychczasowe dokonania w imieniu działkowców Okręgu Pilskiego serdecznie dziękuję wszystkim władzom samorządowym.

Na terenie naszego działania we wszystkich większych środowiskach odbyły się otwarte zebrania informacyjne dla działkowców, w których udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, a licznie przybyli uczestnicy przyjmowali stanowiska wysyłane do najwyższych władz w sprawie obrony „Naszego projektu ustawy”… ( do Prezydenta RP p. B. Komorowskiego, do Marszałka Sejmu RP p. E. Kopacz, do Premiera p. D. Tuska oraz przewodniczących klubów poselskich i parlamentarzystów z naszego okręgu)

W naszych działaniach poparli nas w formie stosownych stanowisk:

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich

- Zarząd Powiatu Chodzieskiego

- Starosta Wągrowiecki

- Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

- Liga Ochrony Przyrody Okręg w Pile

- Rada Międzypowiatowa OPZZ w Pile

- Rada Powiatowa SLD w Pile

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Pile

- Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki w Pile

- Polski Związek Łowiecki Okręgowy Zarząd w Pile

- Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Piła

- Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzież

Tą drogą składamy Im bardzo serdeczne, działkowe podziękowania. Jest to wspaniały przykład wspólnego wspierania się w walce o ustawowe rozwiązania dla działkowców, a tym samym o ochronę naszej rodzimej przyrody.

Spotkaliśmy się również z większością naszych parlamentarzystów, z których 3 podpisało się pod naszym projektem. W najbliższym okresie planujemy kolejne spotkania i wierzymy, że uda nam się większości przekonać naszych parlamentarzystów do uchwalenia dla nas dobrej ustawy z proponowanymi rozwiązaniami w naszym działkowym, obywatelskim projekcie, bo przecież to między innymi działkowcy oddawali swój głos na Nich w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Za wszystkie Wasze dokonania, za Wasz udział w organizacji i bezpośrednim uczestnictwie w realizacji przyjętego w Okręgu programu, a przede wszystkim za szeroko zakrojoną akcję zbierania podpisów pod „naszym projektem” i osiągniecie tak wspaniałego wyniku bardzo, bardzo w imieniu Prezydium OZ PZD serdecznie dziękuję

Koleżanki i Koledzy.

Przed nami zebrania sprawozdawcze w naszych Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Oprócz programowych zadań wynikających ze statutu i regulaminów, o czym informowaliśmy na styczniowym szkoleniu, wykorzystajmy te zebrania, jako kolejną formę informowania naszych działkowców i uczestniczących przedstawicieli władz i służb w poszczególnych środowiskach.

Ponadto, powoli już tęsknimy za wiosną, z niecierpliwością czekamy na słoneczne promienie, które pozwolą nam na pobyt na naszych działkach. Zwróćmy, więc uwagę i zapoznajmy się z informacjami, które Zarządy ROD wyłożyły lub wywiesiły w gablotach i na tablicach informacyjnych. Zwracam się również do Was działkowcy by nie ustawać z naszą aktywnością w obronie „Obywatelskiego Projektu…” i wykorzystajmy każdą możliwość docierania do naszych parlamentarzystów, od których teraz zależeć będą ostateczne zapisy w przyszłej „Ustawie…”. Myślę, że wszyscy pragniemy i oczekujemy sprawnego przebiegu legislacyjnego w pracach nad naszą „Ustawą…” dobrze służącą Polskim w tym Pilskim Działkowcom.

Jeszcze raz serdecznie dziękuje za Wasz wysiłek i wspaniale wykonane zadanie, łączę najlepsze życzenia i działkowe pozdrowienia

Marian Praczyk

Prezes OZ PZD

w Pile

Ponad 920 tysięcy podpisów jest już w Sejmie - 5 lutego br. członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu Ustawy o ROD wraz z działkowcami złożyli w Sejmie ponad 920 tysięcy podpisów złożonych pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Szczegóły tutaj. Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak: mnogość projektów nikomu nie służy - czytaj tutaj. Marszałek Sejmu: „Działkowcy mają szansę na sukces” - czytaj tutaj. Liderzy SLD: Będziemy głosowali za projektem obywatelskim - czytaj tutaj.

Ukazał się film zatytułowany „Wyrok na działkowców”, który pokazuje szeroki kontekst uchylenia 24 zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a także przebieg samej rozprawy PZD przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Film można obejrzeć na stronie YouTube - adres strony http://www.youtube.com/watch?v=0Hw39V2nyaw O filmie czytaj także tutaj.

Pani Marszałek Sejmu podpisała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.

W dniu 6 listopada br. pełnomocnik Komitetu został poinformowany o tym, że dzień wcześniej (tj. 5 listopada br.) Pani Marszałek Sejmu podpisała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu. Teraz Komitet będzie musiał ogłosić w ogólnopolskim dzienniku o nabyciu osobowości prawnej, swoim adresie oraz miejscu udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. Dopiero po takim ogłoszeniu Komitet może rozpocząć rozpowszechnianie projektu, kampanię promocyjną oraz zbieranie podpisów obywateli popierających ten projekt.

Z tego względu Komitet niezwłocznie poinformuje o fakcie dokonanego ogłoszenia, żeby jak najszybciej przystąpić do akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Aby projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych mógł być rozpatrzony w Sejmie, Komitet musi zebrać pod nim nie mniej niż 100 tys. podpisów w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania przez Marszałek Sejmu postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu; termin ten upływa więc 5 lutego 2013 r.

 

Marszałek Sejmu żąda więcej od działkowców, niż od posłów.

Pismo od Marszałek Sejmu Ewy Kopacz - czytaj tutaj.

Odpowiedź Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu o ROD - czytaj tutaj.

Informacja w przedmiocie skutków finansowych wykonania ustawy o ROD przekazana Marszałek Sejmu - czytaj tutaj.

 

Projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych złożony do Marszałka Sejmu.

W dniu 12 października br. pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, zawiadomił Marszałek Sejmu o utworzeniu tego Komitetu i złożył projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. Z projektem ustawy można zapoznać sie tutaj, a z jego uzasadnieniem tutaj.

 Powołano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej.

Podczas Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbył się 6 października w Warszawie, powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, którego celem jest zebranie podpisów pod projektem związkowej ustawy. W jego skład weszło 15 osób – członków Krajowej Rady PZD i Okręgowych Zarządów Polskiego Związku Działkowców. Szczegóły czytaj tutaj.

 

Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD - 06.10.2012

W dniu 6 października 2012 r. w Warszawie odbył się Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD, któremu przewodniczy Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Do stolicy przyjechało blisko trzystu delegatów, którzy reprezentowali 26 Okręgowych Zarządów PZD. Obecni byli także przedstawiciele Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu-prezydent Biura Chris Zijdeveld oraz przewodniczący Zarządu Biura Wilhelm Wohatschek.

Zorganizowanie Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, trzy lata przed wynikającym ze statutu terminem, podyktowane było aktualną sytuacją ogrodów i Związku. 11 lipca br. sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podważyli aż 24 zapisy ustawy o ROD i wyznaczyli 18 miesięcy na przygotowanie nowej inicjatywy ustawodawczej. Decyzją Krajowej Rady PZD przygotowany został projekt obywatelski ustawy o ROD, który uwzględnia treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a także prawa działkowców, dorobek ogrodów i tradycyjne wartości ruchu ogrodnictwa działkowego. Projekt ten był szeroko konsultowany ze środowiskiem działkowców tak, by jego ostateczna wersja mogła zostać przyjęta podczas Zjazdu. Nadzwyczajny Zjazd ocenił też aktualną sytuację ogrodów i Związku oraz określi kierunki działań na przyszłość.

Szczegóły z przebieu Zjazdu opublikowano na stronie - aktualności.

Związkowy projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Prowadzone w PZD prace nad nową ustawą działkową dobiegają końca. Krajowa Rada PZD rozesłała do wszystkich ogrodów działkowych informację dotyczącą związkowego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i korzyści, jakie niesie ze sobą dla wszystkich działkowców, ogrodów i całego ruchu działkowego w Polsce. Negatywny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca br. sprawił, że sytuacja działkowców stała się niepewna, a dalsze istnienie ogrodów działkowych stanęło pod znakiem zapytania. Nowa ustawa o rod ma zapewnić płynne przejście z obecnej formy prawnej w nową formułę organizacji ogrodów, tak by nie prowadziło to do niepokojących i niebezpiecznych dla działkowców zjawisk. Dzięki proponowanym rozwiązaniom interesy oraz przyszłość użytkowników działek zostaną odpowiednio zabezpieczone.

Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, zapowiadana jako obywatelski projekt, zostanie przedstawiona pod obrady Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbędzie się 6 października 2012r. Z treścią ulotki zapoznaj się tutaj.

Trybunał Konstytucyjny ogłosił pisemne uzasadnienie wyroku.

W dniu 28 sierpnia br. na stronie Trybunału Konstytucyjnego ukazało się pisemne uzasadnienie sędziów TK do orzeczenia z dnia 11 lipca 2012 roku. W opublikowanym dokumencie znajdują się także zdania odrębne do wyroku dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie Marek Kotlinowski i Andrzej Wróbel wyrazili swój zdecydowany sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a zwłaszcza wobec decyzji dotyczących Polskiego Związku Działkowców.

Wyrok z 11 lipca 2012r. sygn. K08/10 wraz z pisemnym uzasadnieniem dostępny jest TUTAJ.

Już od kilkunastu dni zaniepokojeni działkowcy wysyłali w tej sprawie zapytania do Trybunału Konstytucyjnego, które były bagatelizowane i zbywane. Tymczasem zgodnie z art. 71 ust.3 Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Trybunał zobowiązany był, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od ogłoszenia orzeczenia, sporządzić jego uzasadnienie w formie pisemnej. Warunek ten nie został spełniony, co poniekąd świadczy o braku szacunku dla milionowej społeczności działkowców, która chce zapoznać się z powodami wyroku, który zapadł 11 lipca 2012 roku w Trybunale. Sędziowie TK orzekli wówczas, że 24 artykuły ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku są niezgodne z Konstytucją. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza dla polskich działkowców utratę dotychczasowych praw i przywilejów zagwarantowanych ustawą, wygaśnięcie prawa do gruntów oraz zwolnień podatkowych.

Zgodnie z tym, co napisano w pisemnym uzasadnieniu wyroku „Przez 18 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego orzeczenia podstawy prawne działania PZD oraz funkcjonowania r.o.d. w Polsce, pomimo obalenia domniemania zgodności z Konstytucją, nadal będą obowiązywać i mogą być stosowane”.