Strona główna


Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” wejdzie w życie przed majówką - 16.04.2015

15 kwietnia br. ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że już od 29 kwietnia br. stanie się ona obowiązującym prawem. Działkowcy wywalczyli prawo, które ochroni przed rozbiórka 900 tys. altan. Czytaj więcej.

 czytaj tutaj.

 

 listy i stanowiska działkowców oraz innch w sprawie obrony ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r. czytaj tutaj.

 

Prezydent podpisał ustawę „Stop Rozbiórkom Altan” - 02.04.2015

Wielki sukces działkowców! Po wielomiesięcznej walce o ocalenie ponad 900 tys. altan, 2 kwietnia 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. Czytaj więcej.

„Stop Rozbiórkom Altan” u Prezydenta - 23.03.2015

20 marca br. Sejm jednomyślnie ponownie uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw wraz z senacką poprawką. Teraz ustawa trafi do Prezydenta RP, który ma 21 dni na podjęcie decyzji. Następnie, po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw, stanie się ona obowiązującym prawem. Działkowcy są już o krok od ocalenia 900 tys. altan! Czytaj więcej.

Senat uchwalił ustawę „Stop Rozbiórkom Altan” - 09.03.2015

5 marca br. Senat RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw wraz z jedną poprawką. Za przyjęciem projektu ustawy zagłosowało 85 Senatorów. Teraz projekt działkowców wróci do Sejmu, gdzie Posłowie będą głosować nad zmianą wprowadzoną do projektu przez Senat. Czytaj więcej.

Senat obradował nad ustawą „Stop Rozbiórkom Altan” - 05.03.2015

4 marca na posiedzeniu Senatu Senatorowie zapoznali się z obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Senatorowie pozytywnie odnieśli się do projektu i nie zgłosili do niego żadnych zastrzeżeń. W związku z tym głosowanie nad projektem odbędzie się 6 marca (piątek). Czytaj więcej.

"Stop Rozbiórkom Altan" w Senacie - 1.03.2015

Na stronie Senatu zamieszono informację, że na najbliższym posiedzeniu w dniu 4 marca 2015r. zostanie rozpatrzona Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - ma być rozpatrywana jako pkt 4 w porządku obrad. Czytaj więcej.

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej poparła ustawę o altanach - 27.02.2015

25 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, na którym rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw. Ustawa, która trafiła do Sejmu jako projekt obywatelski złożony w ramach zainicjowanej przez PZD kampanii Stop Rozbiórkom Altan, została przyjęta przez senatorów bardzo pozytywnie. Podczas głosowania jednogłośnie opowiedzieli się za uchwaleniem aktu, proponując jednocześnie wprowadzenie do tekstu uchwalonego przez Sejm korekty analogicznej z zaproponowaną dzień wcześniej przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Czytaj więcej.

Senacka Komisja za ustawą w sprawie altan - 25.02.2015

W dniu 24 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na której rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została zgłoszona przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Rozbiórkom Altan”. W posiedzeniu uczestniczyli pełnomocnicy Komitetu mec. Bartłomiej Piech oraz mec. Tomasz Terlecki. Czytaj więcej.

Sejm uchwalił ustawę „Stop Rozbiórkom Altan” - 06.02.2015

Wielki sukces działkowców i PZD! Po wielomiesięcznych pracach i ponad 700 tysiącach podpisów poparcia Sejm uchwalił ustawę, która zabezpiecza altany działkowe przez rozbiórką. 436 posłów głosowało za ustawą, 3 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Posłowie nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że projekt jest słuszny i potrzebny. Czytaj więcej.

Komisja Infrastruktury odrzuciła poprawkę SLD do projektu „Stop Rozbiórkom Altan” - 05.02.2015

4 lutego br. (środa) na wieczornym posiedzeniu Komisji Infrastruktury odrzucono poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw zgłoszoną przez SLD. Czytaj więcej.

Projekt „Stop Rozbiórkom Altan” został skierowany do dalszych prac w Komisji Infrastruktury - 04.02.2015

W Sejmie RP w dniu 4 lutego 2015 roku odbyło się drugie czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Do projektu ustawy została zgłoszona jedna poprawka przez posła Zbyszka Zaborowskiego (SLD), który wnioskuje o zalegalizowanie wszystkich altan wybudowanych przed dniem wejścia w życie procedowanej ustawy, bez względu na ich parametry. Z tego powodu Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Infrastruktury. Czytaj więcej.

Drugie czytanie obywatelskiego projektu "Stop Rozbiórkom Altan"

4 lutego 2015 roku (środa) odbędzie się drugie czytanie obywatelskiego projektu ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’ o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. O 14:15 sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury nad projektem wygłosi posłanka Aldona Młyńczak z Platformy Obywatelskiej. Później nastąpi dyskusja nad projektem. Czytaj więcej.

Zebrania wszystkich działkowców w Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Okręgu Pilskiego PZD zakończone.

Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku nałożyła na wszystkie zarządy ogrodów obowiązek zwołania w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zebrań wszystkich działkowców korzystających z działki w celu wyboru stowarzyszenia, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy. Termin ten mija 18 stycznia 2015 roku.
W dniu 17 stycznia 2015 roku obyło się w naszym Okręgu ostatnie zebranie ustawowe w ROD im. Belferek w Pile. W zebraniu uczestniczyło 51,3 % działkowców posiadających prawo do działki, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę o wyborze stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców, które będzie zarządzało ogrodem.
W Okręgu Pilskim działkowcy ze wszystkich 83 Rodzinnych Ogrodów Działkowych postanowili, że ogrody będą nadal zarządzane przez Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców.
Działkowcy uznali, że Związek od 1981 roku skutecznie broni ich praw do działki, do ich własności oraz dobrze służy ogrodom działkowym i wobec tego nadal chcą być w PZD.
Okręgowy Zarząd PZD w Pile składa podziękowanie wszystkim Zarządom ROD za bardzo dobre przygotowanie organizacyjne zebrań ustawowych i ich przebieg.
Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców dziękujemy za przekazane zarządom ogrodów i działkowcom niezbędne dokumenty oraz cenne wydawnictwa i broszury, które pozwoliły wzbogacić każdego działkowca w wiedzę na temat nowej ustawy i podjąć właściwą decyzję przy wyborze stowarzyszenia.
Wszystkim członkom Prezydium OZ PZD, członkom OZ PZD oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile, składamy podziękowanie za pomoc udzielaną zarządom ogrodów przy organizacji zebrań ustawowych. Dzięki tej wspólnej pracy zdecydowana większość zebrań przebiegała w spokojnej atmosferze i zgodnie z zapisami ustawy o ROD z 2013 roku.

           I Wiceprezes OZ PZD                                                                            Prezes OZ PZD
                     Maria Fojt                                                                                       Marian Praczyk

 

Projekt ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” został skierowany do drugiego czytania - 16.01.2015

Zgodnie z decyzją Sejmu podjętą na pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2014 roku, wczoraj – 15 stycznia 2015 roku, obradowała Sejmowa Komisja Infrastruktury. Jedynym tematem przez nią poruszanym był obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw wraz z poprawkami rządowymi. Projekt ten został opracowany i zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”, który reprezentuje działkowców w Polsce. Czytaj więcej.

Pierwsze czytanie projektu obywatelskiego w sprawie altan - 18.12.2014

W Sejmie RP w dniu 18 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Obradom Sejmu z galerii przysłuchiwała się dość liczna grupa działkowców z Warszawy i Łodzi na czele z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim. Uzasadnienie do projektu przedstawił z trybuny sejmowej mec. Bartłomiej Piech przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Czytaj więcej.

Dobre wiadomości dla działkowców - altany zostają!    9.12.2014                

Rząd przyjął poprawki do obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje mają umożliwić legalizację niewielkich, murowanych domków, wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, które zgodnie z obowiązującym prawem nie spełniają wymogów altany. Chodzi o to, aby ochronić przed rozbiórką ok. 900 tys. budynków, które na podstawie dotychczasowych przepisów są samowolą budowlaną. Czytaj więcej.

Stop Rozbiórkom Altan z numerem druku sejmowego - 01.12.2014.

W dniu dzisiejszym tj. 1 grudnia 2014r. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw uzyskał nr druku sejmowego -2953. Na stronie internetowej Sejmu pojawiła się również informacja o skierowaniu go do pierwszego czytania, ale bez konkretnej daty. Całość dotychczasowej dokumentacji, wraz z pierwszymi opiniami odnoszącymi się do kwestii proceduralnych, można znaleźć pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druki.xsp

 

Konstruktywne rozmowy działkowców z Premier Ewą Kopacz - 25.11.2014

W dniu 24 listopada br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Premier Ewą Kopacz. Stronę rządową reprezentowali także Prezes Rządowego Centrum Legislacji minister Maciej Berek oraz Rzecznik Rządu Iwona Sulik. W imieniu PZD w spotkaniu uczestniczyli Prezes Związku Eugeniusz Kondracki, Sekretarz Krajowej Rady PZD Izabela Ożegalska, Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Zygmunt Kacprzak, Wiceprezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Stanisław Zawadka, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” r.pr. Bartłomiej Piech i r.pr. Tomasz Terlecki oraz Anna Kubuj - Kierownik Biura Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD. Czytaj więcej.

Opinia Okręgowego Zarządu PZD w Pile w sprawie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego altan oraz listu Rzecznika Praw Obywatelskich podważającego konstytucyjność ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r.

21.11.2014

W dniu 19 stycznia 2014 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych uchwalona 13 grudnia 2013 r. Ustawę uchwalono w wyniku obywatelskiego projektu zainicjowanego przez nasz Związek i przy poparciu niespełna miliona obywateli. Jest to dobra ustawa, która w zdecydowanej większości spełnia oczekiwania nas działkowców.
Czy mając dobrą ustawę możemy czuć się bezpieczni? Czy prawa działkowców będą realizowane w sposób niezakłócony?
Niestety nie. Czytaj więcej.

 

 

"Marszałek Sejmu skierował projekt „Stop Rozbiórkom Altan” do pierwszego czytania" - 27.10.2014

Rozpoczęła się właściwa procedura ustawodawcza obywatelskiego projektu o zmianie ustawy o prawie budowalnym i innych ustaw. 23 października br. Marszałek Radosław Sikorski poinformował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” o skierowaniu projektu do pierwszego czytania. Zgodnie z ustawą regulującą inicjatywę obywatelską, powinno się ono odbyć najpóźniej 9.01.2015r., jednak Komitet będzie podejmował zabiegi o przyspieszenie tego terminu. Czytaj więcej.

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców przyjął statut.


W Warszawie zakończył się Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, któremu przewodniczył Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Delegaci przyjęli nowy statut, który z dniem dzisiejszym wchodzi w życie. Zgodnie z obowiązującą ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych dotychczasowy statut obowiązywał tylko do czasu uchwalenia nowego statutu. Czytaj więcej. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD tutaj.

 

 

Koleżanki i Koledzy - Szanowni Państwo


Zakończyliśmy zbieranie podpisów i w dniu wczorajszym zostały przekazane do Sejmu RP przez delegację, w której z naszego okręgu uczestniczyli: kol. Maria Fojt – Wiceprezes OZ i Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, kol. Ryszard Grzelak Prezes ROD „Malwa” w Pile i kol. Marian Ostaszewski prezes ROD ”Kalinka” w Pile.
Na ręce Marszałka Sejmu RP przekazane zostało niespełna 700 tysięcy podpisów pod naszym działkowym – obywatelskim projektem „ STOP – ROZBIÓRKOM ALTAN”.
W okręgu pilskim zebraliśmy 14 539 podpisów co stanowi 110,51 % ilości użytkowanych działek i 90,74 % wszystkich działek. Do uzyskania tak wysokiej ilości podpisów na szczególne wyróżnienie zasługują Rodzinne Ogrody Działkowe „Malwa”, „St. Staszica”, "Waszkiewicza” i „S. Sempołowskiej” z Piły, „Malwa” w Trzciance oraz „Wielatowo” w Złotowie.
Należy stwierdzić, że w tej obywatelskiej inicjatywie działkowcy naszego okręgu i przyjaźni nam mieszkańcy stanowimy jasny punkt na działkowej mapie Polski. Udowodniliśmy, że jak zawsze w sprawach istotnych dla działkowców, jesteśmy razem i potrafimy walczyć o nasze sprawy.

Teraz pozostaje uruchomienie procedur sejmowych i podjęcie pozytywnej decyzji o czym zapewniali nas pilscy parlamentarzyści na Okręgowych Dniach Działkowca w Trzciance. Liczymy, że podobnie jak z naszą „Ustawą…” doczekamy się pomyślnej decyzji, a nasze altany pozostaną na swoich miejscach i będą służyły nam i naszym rodzinom.
W imieniu władz okręgowych bardzo serdecznie Wam za to dziękuję, dziękuję naszym przyjaciołom i razem czekamy na pomyślne informacje z parlamentu i decyzję Pana Prezydenta RP.

                                                                                                   Prezes OZ PZD

                                                                                                   Marian Praczyk

Piła, dnia 10.10.2014 r.

Delegacja pilskich działkowców składa podpisy w Sejmie.

Działkowcy złożyli w Sejmie blisko 700 000 podpisów poparcia - 09.10.2014

„Nie oddamy naszych altan”- skandowali dziś przed Sejmem przedstawiciele Komitetu „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN” oraz działkowcy, którzy przyjechali do Warszawy, by złożyć blisko 700 000 podpisów, jakie udało im się zebrać pod projektem obywatelskim, mającym uchronić przed masową rozbiórka 900 000 altan w rodzinnych ogrodach działkowych. Czytaj więcej.


Wystąpienie Komitetu do Marszałka Sejmu w sprawie złożenia podpisów.


Komitet "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN" poinformował marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, iż 9 października br. do Sejmu przybędzie delegacja działkowców, w celu złożenia obywatelskiego projektu ustawy nowelizującego prawo budowlane wraz z podpisami obywateli. Komitet wyraził nadzieję, że z uwagi na skalę społecznego poparcia udzielonego projektowi, marszałek Sejmu zechce spotkać się z przedstawicielami Komitetu. Treść wystąpienia zamieszczamy w załączniku. Czytaj więcej.

Projekt nowego Statutu PZD.

 

Krajowa Rada PZD, podczas swojego posiedzenia w dniu 25 września br., zapoznała się z projektem Statutu PZD opracowanym przez powołaną w dniu 27 marca 2014r. Komisję ds. opracowania założeń do projektu Statutu PZD i postanowiła zwrócić się do XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD o przyjęcie dokumentu pod obrady wraz z wnioskiem o jego uchwalenie.

KR PZD uznała, że rozwiązania zawarte w projekcie uznaje za optymalny sposób pogodzenia, nierzadko sprzecznych ze sobą postulatów zgłaszanych podczas prac nad dokumentem. Zdaniem KR PZD efekt ten był możliwy dzięki szerokim konsultacjom odbytym, zarówno podczas opracowywania założeń, jak i ostatecznego tekstu projektu. Dlatego KR PZD wyraża nadzieję, że dokument przedstawiony pod obrady Krajowego Zjazdu znajdzie w oczach delegatów uznanie i zostanie przyjęty, jako nowy Statut PZD.

Projekt Statutu PZD do pobrania tutaj.9 października przekazujemy podpisy do Sejmu.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej STOP ROZBIÓRKOM ALTAN wstępnie zaplanował, iż przekazanie projektu ustawy wraz z podpisami nastąpi 9 października br. (czwartek). Decyzja ta podyktowana jest harmonogramem posiedzeń Sejmu, została także skonsultowana z Prezydium KR PZD. Czytaj więcej.

 

Strona internetowa Komitetu "Stop rozbiórkom altan"

Pod adresem www.pzd.pl/altany uruchomiona została podstrona Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan” - Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Można na niej znaleźć wszystkie ważne informacje poświęcone akcji, która ma na celu ochornę 900 000 altan przed masową rozbiórką. Zachecamy do odwiedzin. Czytaj więcej.

 

Komitet „STOP rozbiórkom altan” rozpoczyna zbieranie podpisów.

 

W piątkowym wydaniu „Dziennika Trybuna” i „Super Expressie” ukazały się komunikaty informujące o rejestracji przez marszałek Sejmu Ewę Kopacz Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan” projektu ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Czytaj więcej.

 

 

 

 

 

 

W sprawie ustawy. Działkowcy pytają, a prawnicy Związku odpowiadają.

Niemal każdego dnia do KR PZD napływają pytania działkowców w sprawie nowej ustawy o ROD oraz Regulaminu ROD. W odpowiedzi na to postanowiliśmy uruchomić zakładkę w której prawnicy KR PZD i OZ będą udzielali odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Czytaj więcej.

 

 

 

Zweryfikowany Regulamin Postępowania Komisji Rozjemczych - 17.03.2014

W związku z wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2014r. ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, oraz interpretacji Statutu PZD dokonanego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców uchwałą Nr 1/XVII/2014 Krajowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców uznała za konieczne przeprowadzić analizę zapisów Regula­minu Postępowania Komisji Rozjemczych PZD w kontekście ich zgodności z nową ustawą o ROD oraz zapisami Statutu PZD, interpretacji, która będzie wiążąca dla organów rozjemczych PZD do czasu uchwalenia nowego Regulaminu Postępowania Komisji Rozjemczych PZD. Czytaj więcej.

Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 20 i 21 lutego br. przyjęty został Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który zacznie obowiązywać od 1 marca 2014r. Warto pamiętać, że nowy Regulamin ma charakter tymczasowy. Po przyjęciu nowego Statutu przez Krajowy Zjazd będzie musiał powstać nowy dokument, który zostanie dostosowany do jego zapisów. Czytaj więcej.

Przewodnik po ustawie o ROD.

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

Zweryfikowany Statut PZD.

 W związku z wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2014r. ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, zgodnie z art. 65 ust 2 ustawy Statut Polskiego Związku Działkowców zachowuje moc obowiązującą, za wyjątkiem postanowień sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nową ustawą o ROD. Z tego względu Krajowa Rada PZD uznała za konieczne przeprowadzić analizę zapisów Statutu PZD w kontekście ich zgodności z nową ustawą o ROD i wydanie, na podstawie kompetencji wynikającej z § 150 ust. 2 pkt 5 Statut PZD, interpretacji, która będzie wiążąca dla organów PZD do czasu uchwalenia nowego Statutu PZDCzytaj więcej.

Ustawa działkowa opublikowana w Dzienniku Ustaw.

18 grudnia 2013r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a 9 stycznia br. opublikowany został w Dzienniku Ustaw. Tym samym kończą się wszystkie najważniejsze etapy, przez które musiała przejść nowa ustawa działkowa - czytaj więcej - treść ustawy do pobrania tutaj(http://dziennikustaw.gov.pl/).

Projekt obywatelski podpisany przez Prezydenta RP - 19.12.2013

Poniżej publikujemy obywatelski projektu ustawy o ROD, który został niemal jednogłośnie przyjęty przez Parlament, a 18 grudnia zyskał podpis Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (czytaj więcej). Z treścią ustawy można zapoznać się tutaj.

 

 

 

Drodzy Działkowcy i Wszyscy Przyjaciele Ogrodów! - 13.12.2013

Dzisiejsze głosowanie w Sejmie zakończyło prace parlamentarne nad obywatelskim projektem ustawy o ROD. Kolejny etap naszej wspólnej kampanii zakończył się sukcesem. Na gorąco pragniemy Wam „gorąco” podziękować za wsparcie, jakiego udzieliliście inicjatywie obywatelskiej. Czytaj więcej.

Ustawa działkowa czeka już tylko na podpis Prezydenta - 13.12.2013

21 dni od jutra (14.12 br.) – to czas, w którym Prezydent Bronisław Komorowski musi rozpatrzyć obywatelski projekt ustawy o ROD, który w dniu dzisiejszym (13.12.2013r.) zakończył swoją legislacyjną drogę przez parlament. Posłowie kolejny raz, tym razem już ostatni, zajmowali się dziś ustawą działkową. Czytaj więcej.

 

 

Posłowie zagłosują ws. poprawek przyjętych przez Senat - 12.12.2013

W piątek (13 grudnia) w Sejmie odbędzie się głosowanie w sprawie poprawek wniesionych do ustawy działkowej przez Senatorów. Z harmonogramu opublikowanego na stronie Sejmowej wynika, że o godz. 9.10 przedstawione zostanie sprawozdanie w tej sprawie. Zachęcamy do śledzenia relacji wideo za pośrednictwem strony internetowej Sejmu (ITVSejm).

 

 

Senat zagłosował ws. ustawy działkowej - 12.12.2013

Podczas głosowania nad ustawą działkową w Senacie, które odbyło się 12 grudnia, senatorowie przyjęli ustawę i 4 poprawki zgłoszone w czasie dyskusji nad tą ustawą, które zostały przyjęte przez komisje senackie Gospodarki Narodowej i Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Wprowadzenie poprawek przez Senat oznacza, że ustawa musi wrócić teraz na posiedzenie Sejmu. Już dziś o godz. 15:30 odbędzie się wspólne posiedzenie sejmowych komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Czytaj więcej.

Senatorowie zagłosują ws. nowej ustawy działkowej.

11 grudnia (środa) 2013 r. w Senacie odbędzie się głosowanie nad nową ustawą działkową. Jeżeli Senatorowie przyjmą projekt bez poprawek, to trafi on następnie na biurko prezydenta, który ma maksymalnie 21 dni na jego podpisanie.

Warto przypomnieć, że we wtorek (3 grudnia) nad projektem obywatelskim pochyliły się dwie komisje senackie - Gospodarki Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – które przyjęły projekt, odrzucając równocześnie wszystkie zgłoszone do niego poprawki. Komisje zdecydowały także, że senatorem sprawozdawcą będzie Witold Gintowt-Dziewałtowski (PO).

Głosowanie nad ustawą przewidziane jest jako czwarty punkt podczas 45. Posiedzenia Senatu, które rozpocznie się o godzinie 9. Zachęcamy do śledzenia relacji wideo za pośrednictwem itvSenat (link). 

 

Połączone komisje senackie - Gospodarki Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zakończyły obrady.

3 grudnia 2013 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na którym rozpatrzony został obywatelski projekt ustawy o ROD. Po przeprowadzonej debacie w wyniku przeprowadzonego głosowania ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych została przyjęta przez senatorów członków połączonych komisji bez poprawek i skierowana pod obrady Senatu. Transmisję z posiedzenia komisji można zobaczyć - kliknij tutaj. Posiedzenie Senatu na którym odbędzie się głosowanie nad ustawą o ROD przewidziane jest w dniu 11 grudnia br - porządek 45 posiedzenie Senatu czytaj tutaj.

 

 

Podziękowanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego - 26.11.2013 r.

Składam serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy przez ostatni rok wspierali działania i zabiegi Polskiego Związku Działkowców oraz Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej mające na celu uchwalenie nowej, dobrej ustawy dla działkowców i ich ogrodów - napisał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Czytaj więcej.

 

 

Sejm jednogłośnie przyjął ustawę działkową.

Po blisko 7 miesiącach debaty Sejm głosował dziś (22 listopada 2013r.) nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który poparło blisko milion obywateli. Za projektem obywatelskim głosowało 441 posłów (jedynie 2 posłów było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu). Czytaj więcej. Z treścią ustawy można zapoznać się TUTAJ.