Aktualności 2016/2


25.05.2016

KR PZD ustosunkowała się do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Adm...

Podczas VII posiedzenia Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, które odbyło się w dniu 19 maja 2016 r. bardzo szeroko omówiono wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich skierowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego wywołującego rozbieżności w orzecznictwie sądowym, który dotyczy możliwości stosowania przez organy budowalne rozszerzonego nadzoru w stosunku do obiektów budowlanych, niewymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę, ponieważ obejmuje on również altany działkowe. Czytaj więcej.

25.05.2016

Komunikat KR PZD w sprawie inwestycji i remontów w ROD w 2015.

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 r. zapoznało się z analizą w sprawie zrealizowanych w PZD inwestycji i remontów w ROD w 2015 roku. Materiał został przygotowany w oparciu o uzyskane przez OZ PZD informacje z rodzinnych ogrodów działkowych. Zaprezentowany materiał pozwala zapoznać się z ogromem pracy, jaki został wykonany w ubiegłym roku w ROD. Krajowa Rada PZD dostrzega, że za tymi danymi stoją ludzie i ich osobiste zaangażowanie oraz trud. Prezydium KR PZD zarekomendowało przedstawienie przedmiotowej analizy na posiedzeniu KR PZD w dniu 18 maja br. W wyniku zaprezentowanej informacji oraz ożywionej dyskusji w tym temacie, KR PZD podjęła uchwałę nr 1/VII/2016 w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w 2015 roku. Czytaj więcej.

25.05.2016

Uwaga! Konkursy dla działkowców!

Drodzy Działkowcy, redakcja „działkowca” ogłasza kolejną edycję konkursu „Moja Działka” przeznaczonego dla użytkowników działek w ROD. Jego celem jest m.in. propagowanie dobrych wzorów zagospodarowania działek, promocja różnych ich funkcji, obok typowo rekreacyjnych – również tych uprawowych, związanych z produkcją własnych owoców i warzyw. Czytaj więcej.

25.05.2016

Informator Działkowca już w Twoim ogrodzie!

W najnowszym Informatorze Działkowca polecamy lekturze artykuły: Walne zebrania w ROD dobiegły końca, Co zrobić z gałęziami, by ich nie spalać?, Opłata audiowizualna a działkowcy, Kleszcze, ślimaki i warzywa, Dzieje się w ogrodzie, Kodeks dobrych praktyk dla działkowców. Czytaj więcej.

23.05.2016

Koleżanki i Koledzy, Prezesi Zarządów ROD, Przewodniczący Powiatowych Kolegiów Okręgu Pilskiego.

Ruszają już kolejne edycje budżetów obywatelskich w gminach. Na przykład w Pile do rozdysponowania przez mieszkańców miasta są 3 miliony złotych. Projekty podzielone są na dwie grupy. Pierwsza dotyczy mniejszych zadań, praktycznie nas interesujące – do 30 tys. złotych. Natomiast druga grupa to projekty od 30 tys. do 300 tys. złotych. Stosowne formularze do składania projektów można pobrać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta lub ze strony internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl (wypełnić można na stronie).

20.05.2016

VII posiedzenie Krajowej Rady PZD.

W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedzeniu udział wzięli ponadto Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz radcy prawni z Okręgu Małopolskiego, Mazowieckiego i Śląskiego. Czytaj więcej.

20.05.2016

Zobacz, gdzie w ROD będą imprezy z okazji Dnia Dziecka.

Wiosenna pogoda dopisuje, a wraz ze słoneczną aurą w ogrodach działkowych pojawia się coraz więcej różnego typu inicjatyw. Przyjęty przez Krajową Radę PZD "Otwarty Program Rozwoju Społecznego ROD" nie tylko zbiera bardzo dobre opinie w środowisku działkowym i lokalnym, ale i przynosi konkretne efekty. W najbliższym czasie w ogrodach czeka nas mnóstwo atrakcji szczególnie dla najmłodszych obywateli. Wszystko za sprawą zbliżającego się Dnia Dziecka. Czytaj więcej.

20.05.2016

Nowe, ciekawe broszury dla działkowców.

Krajowa Rada PZD wydaje szereg bezpłatnych broszur informacyjnych, które skierowane są do działkowców z ogrodów zrzeszonych w PZD. Pełnią one rolę edukacyjną i informacyjną. W ostatnim tygodniu maja do ogrodów trafią także kolejne broszury tematyczne. Będą one dotyczyć bardzo aktualnych tematów związanych z kleszczami, ślimakami i warzywami. Czytaj więcej.

20.05.2016

Czytajcie "działkowca"!

Coraz dłuższe i cieplejsze dni w czerwcu zapowiadają nadejście lata. Zaczynamy myśleć już o wakacjach, jednak nie zapominajmy o ogrodach. W tym czasie prac jest już nieco mniej, jednak działka wciąż wymaga intensywnej i systematycznej uwagi, w czym z pewnością bardzo pomocny okaże się czerwcowy numer „działkowca” – najlepsze źródło aktualnych porad ogrodniczych i ciekawych pomysłów na zagospodarowanie działki! Czytaj więcej.

19.05.2016

Uchwała KR PZD w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD w 2015 r.

Krajowa Rada PZD działając na podstawie § 130 pkt 2 statutu PZD, stwierdza co następuje: po zapoznaniu się z realizacją planów inwestycji i remontów w ROD przyjętych przez OZ PZD za 2015 rok stwierdza, iż 1 020 ROD zrealizowało 1 321 zadań inwestycyjno – remontowych. Łącznie ROD zrealizowały zadania w 21,7 % ROD zlokalizowanych na terenie Polski. Czytaj więcej.

19.05.2016

Infromacja dot. realizacji planów inwestycji i remontów w ROD przyjętych przez OZ PZD za 2015 r.

Uchwałą nr 44/2011 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 30 marca 2011 w sprawie sporządzania sprawozdań z planu i realizacji inwestycji i remontów w ROD, okręgowe zarządy PZD zobowiązane były do przekazywania do Krajowej Rady PZD sprawozdań w zakresie wykonania przez rodzinne ogrody działkowe przyjętych planów inwestycji i remontów. Powyższa uchwała została zmieniona 20 października 2015 r. uchwałą nr 263/2015 Prezydium KR PZD. Nowa uchwała nie wprowadziła zmian w zakresie sprawozdawczości. Dlatego też, jak co roku, okręgi były zobowiązane do przesłana do dnia 30 kwietnia 2016 r. sprawozdań za 2015 rok. Czytaj więcej.

19.05.2016

Uchwała KR PZD w spr. interpretacji postanowień § 14 ust. 1 pkt 5 w związku z ust. 2 Statutu PZD.

W związku z wnioskiem organu nadzoru o podjęcie uchwały w przedmiocie wykładni postanowień Statutu PZD, KR PZD, działając na podstawie § 130 pkt 6 Statutu PZD, postanawia: w świetle postanowień § 14 ust. 2 Statutu PZD, prawa członka do występowania z wnioskiem i postulatem do organów PZD mogą być wykonywane wyłącznie osobiście. Czytaj więcej.

19.05.2016

Numer czerwcowy już w kioskach! "Mój Ogródek", tylko 2,49 zł!

W bieżącym numerze podpowiemy – jak umiejętnie przyciąć żywopłoty, zarówno te o liściach sezonowych, jak i zimozielonych. Wyjaśnimy jak uzyskać idealny trawnik – od czego zacząć i jak go pielęgnować, oraz doradzimy jak zwalczać choroby u roślin ozdobnych. Czytaj więcej.

19.05.2016

Działkowcu pochwal się swoją altaną. Konkurs „WZOROWA ALTANA”.

Altany są dla działkowców nie tylko elementem infrastruktury, ale często sercem całej działki. Bywają murowane, drewniane, porośnięte bluszczem, kolorowe, a czasem małe i skromne, jednak często mają w sobie to „coś”, co każe nam przystanąć, by podziwiać ich piękno. Prezydium Krajowej Rady doceniając nie tylko rolę i piękno altan, ale także trud pracy działkowców, podjęło uchwałę o ogłoszeniu konkursu krajowego „Wzorowa Altana”. Czytaj więcej.

19.05.2016

Działkowcy i ogrody w centrum zainteresowania mediów.

W najnowszym przeglądzie prasy polecamy: Kurier Szczeciński informuje o licznie wysłanych listach przez działkowców w obronie ustawy o ROD; Głos Koszaliński ostrzega przed plagą kleszczy; Polska Agencja Prasowa prezentuje sylwetkę typowego działkowca i pokazuje dlaczego ogrody działkowe wciąż cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Czytaj więcej.

17.05.2016

Życzenia z okazji 35-lecia PZD od Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile.

Z okazji 35 rocznicy powstania Polskiego Związku Działkowców serdeczne gratulacje przesyła Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Pile. Kierujemy do Pana Prezesa słowa podziękowania za ogromną determinację i zaangażowanie w ciągu tych 35 lat w walce o zachowanie ogrodów i praw działkowców. Czytaj więcej.

13.05.2016

Życzenia z okazju jubileuszu 35-lecia Polskiego Związku Działkowców.

Rok 2016, to rok jubileuszu 35-lecia powstania Polskiego Związku Działkowców. Z tej okazji Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile przekazuje wszystkim działkowcom serdeczne życzenia. Członkom samorządów ogrodowych i działaczom życzymy dalszej wytrwałości w dążeniu do wspólnego sukcesu w rozwoju ogrodów działkowych. Życzymy Wam aby wszystkie zamierzenia oraz działania spotkały się ze zrozumieniem. Wszystkim działkowcom i ich rodzinom życzymy zdrowia i radości z uprawianej działki. Okręgowy Zarząd PZD w Pile.

13.05.2016

Koleżanki i Koledzy są pierwsze efekty.

W okresie poprzedzającym nasze zebrania sprawozdawcze przeprowadziliśmy kampanię spotkań prezesów ROD z wójtami, burmistrzami i starostami oraz radnymi z poszczególnych powiatowych kolegiach prezesów. Na tych naradach prezentowany był projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wzorowana na uchwale ze Środy Wielkopolskiej).

12.05.2016

Komunikat KR PZD w sprawie powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku.

Ogrody działkowe pełnią wiele ważnych funkcji. Zaspakajają potrzeby wypoczynkowe, rekreacyjne działkowców i ich rodzin oraz potrzeby socjalne członków społeczności lokalnych. Dają m.in. możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także okazję do odpoczynku oraz innych form aktywności umysłowej i ruchowej. ROD mają nie tylko walor socjalny dając korzyści bezpośrednim użytkownikom działek. Podnoszą one również standardy ekologiczne otoczenia i są dobrodziejstwem dla całej społeczności, jako tereny zielone w miastach. Diagnoza potrzeb i oczekiwań względem ogrodów działkowych przeprowadzona przez Krajową Radę pokazała, że konieczne staje się jeszcze większe rozwinięcie niektórych funkcji prospołecznych, oświatowych i edukacyjnych, a co za tym idzie potrzebna jest modernizacja i unowocześnienie infrastruktury niektórych ogrodów. Czytaj więcej.

11.05.2016

Krajowa Rada udziela porad prawnych.

Do Krajowej Rady codziennie napływa bardzo wiele pytań zarówno od działkowców, jak i zarządów ROD. Są one zadawane w bardzo różnej formie, począwszy od tradycyjnych listów, poprzez kontakt mailowy oraz pytania telefoniczne, a także za pomocą portali społecznościowych takich jak Facebook. Czytaj więcej.

10.05.2016

Życzenia od działkowców z Okręgu Pilskiego z okazji 35-lecia PZD.

Z okazji jubileuszu 35-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców w imieniu działkowców Członków Związku zrzeszonych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Pilskiego składamy Panu serdeczne życzenia. Ta rocznica to również trzydzieści pięć lat Pańskiego przewodzenia Związkowi. W ciągu tych wielu lat były okresy dobre jak i trudne. Dzięki Pana inicjatywom i zaangażowaniu pokonaliśmy zagrożenia i jesteśmy nadal razem silniejsi. Mamy również świadomość ile trudu i determinacji włożył Pan w kierowanie Związkiem.Życzymy Panu dużo zdrowia, wytrwałości i sukcesów w kierowaniu Polskim Związkiem Działkowców, a w życiu osobistym wszelkiej pomyślności i spełniania marzeń. Czytaj więcej.

10.05.2016

Działania podejmowane w zakresie inwestycji w ROD.

Od szeregu już lat temat inwestycji i remontów w ROD w Polskim Związku Działkowców traktowany jest priorytetowo. Związek wkłada wiele wysiłku, aby inicjować zadania inwestycyjno – remontowe w ogrodach, które zapewnią działkowcom wyższy standard przebywania na działkach, jak i umożliwią społeczności lokalnej korzystanie z uroków i dobrodziejstw, jakie dają rodzinne ogrody działkowe. W naszym Stowarzyszeniu przyjęto także wiele unormowań prawnych, które mają zwiększyć liczbę zadań w ogrodach, a zarazem ułatwić i usystematyzować pracę zarządów ROD w tym temacie. Czytaj więcej.

10.05.2016

Krajowa Rada PZD bada opłaty za śmieci w ROD.

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje w znacznej części rodzinnych ogrodów działkowych nowelizacja ustawy śmieciowej, która wprowadziła wiele kontrowersyjnych zmian. W związku z tymi zmianami, wiele urzędów miast i gmin zastosowało podwyżki opłat za wywóz śmieci z terenów ROD. W niektórych ogrodach opłaty te wzrosły nawet o 600%. Czytaj więcej.

06.05.2016

Ogrody działkowe zielonymi płucami gmin.

Z inicjatywy Okręgowego Zarządu PZD w Pile i przy współudziale Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” opracowano ulotkę edukacyjną adresowaną do działkowców. Ulotka dotyczy utrzymania porządku i czystości na naszych działkach i w ogrodach oraz poucza o obowiązku selektywnego gromadzenia i zorganizowania odbioru odpadów komunalnych. PRGOK tworzą 14 miast i gmin na terenie których usytuowanych jest 39 rodzinnych ogrodów działkowych, które złożyły deklaracje na wywóz odpadów komunalnych. Przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydrukowano i przekazano nieodpłatnie 7000 egzemplarzy ulotek, które trafią do każdego działkowca. Z treścią ulotki można zapoznać się tutaj.

06.05.2016

Jubileusz Polskiego Związku Działkowców.

12 maja PZD obchodzić będzie 35-lecie swojego istnienia. To nie tylko dobra okazja do wspólnego świętowania, ale także do podsumowań minionych lat i zaprezentowania dorobku ogrodów i Związku. W ciągu tych 35 lat nie tylko powstało bardzo wiele nowych ogrodów, ale też dzięki aktywnej prospołecznej działalności tysięcy działaczy PZD w całej Polsce udało się zbudować ogromną społeczność sympatyków ogrodnictwa działkowego oraz potwierdzić funkcje i znaczenie, jakie ogrody pełnią dla całego społeczeństwa. Czytaj więcej.

06.05.2016

Działkowcu pochwal się swoją altaną. Konkurs „WZOROWA ALTANA”.

Altany są dla działkowców nie tylko elementem infrastruktury, ale często sercem całej działki. Bywają murowane, drewniane, porośnięte bluszczem, kolorowe, a czasem małe i skromne, jednak często mają w sobie to „coś”, co każe nam przystanąć, by podziwiać ich piękno. Prezydium Krajowej Rady doceniając nie tylko rolę i piękno altan, ale także trud pracy działkowców, podjęło uchwałę o ogłoszeniu konkursu krajowego „Wzorowa Altana”. Czytaj więcej.

06.05.2016

Komunikat KR PZD w sprawie przydziału działek na terenach atrakcyjnych.

Kwestia dotycząca przydziału działki uregulowana w art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, zgodnie z którym przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się w szczególności ustawowe funkcje ROD i działki, a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. Czytaj więcej.

06.05.2016

Porady Prawne dla działkowców w KR PZD.

W każdy piątek, także dziś 6 maja br., w KR PZD w godz. 10-15 trwa telefoniczny dyżur prawnika. To oznacza, że każdy działkowiec może zadzwonić pod specjalnie uruchomiony numer telefonu 22 101 34 54 , pod którym dyżurują prawnicy KR PZD, by zapytać o wszelkie kwestie natury prawnej. Krajowa Rada wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska działkowego stworzyła także specjalną podstronę, na której zebrane zostały najczęściej pojawiające się pytania i problemy wraz z odpowiedziami, które przygotowali związkowi prawnicy. Czytaj więcej.

04.05.2016

Wyjazd do Chrzypska działkowców z ROD im. St. Staszica w Czarnkowie.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Czarnkowie 28 kwietnia 2016 r. zorganizował dla działkowców i emerytów z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czarnkowie szkolenie wyjazdowe do gospodarstwa ogrodniczego Bogdana Królika w Chrzypsku Wielkim, w którym prowadzona jest uprawa cebulowych roślin ozdobnych. Czytaj więcej.

04.05.2016

"Stanowiska i listy" - nowa zakładka na stronie pzd.pl!

Każdego dnia do Biura KR PZD wpływa wiele listów adresowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich, posłanki Krysty Sibińskiej, Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od działkowców z całej Polski i organów PZD, które oburzone są podważaniem zapisów ustawy o ROD. Ze wszytskimi wystąpieniami zapoznasz się na stronie pzd.pl w nowej zakładce "aktualności - stanowiska i listy". Do zakładki możesz się także przenieść poprzez artykuł "Listy i stanowiska w obronie ustawy o ROD", który znajduje się na stronie głównej pzd.pl po prawej stronie. Czytaj więcej.

05.05.2016

Polska Agencja Prasowa: Ogródek działkowy kiedyś głównie źródło żywności, dziś wypoczynku.

Ogródek działkowy coraz rzadziej służy uprawie warzyw lub owoców; obecnie jest to niemal wyłącznie przestrzeń rekreacji i odpoczynku - ocenia kulturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Mirosław Pęczak. Z kolei Polski Związek Działkowców (PZD) wskazał, że zmianie w ostatnich dekadach uległy nie tylko funkcje ogrodów działkowych, ale i sposób ich zagospodarowania oraz ich estetyka, co potwierdzają także sami działkowcy. Czytaj więcej.

05.05.2016

Edukacja przyrodnicza przedszkolaków w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kolejarz” w Wągrowcu.

Z inicjatywy Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działowego „Kolejarz” w Wągrowcu w dniu 28 kwietnia 2016 roku odbyło się w ogrodzie pierwsze spotkanie w ramach programu Edukacji przyrodniczej w praktyce-wiosna. Program kierowany jest do przedszkolaków z Przedszkola nr 2 w Wągrowcu. Grupa „Kotków” poznała pierwsze wiosenne kwiaty, zasady hodowli roślin i nie tylko. Czytaj więcej.

05.05.2016

Komunikat KR PZD w sprawie opłaty audiowizualnej.

Do Krajowej Rady PZD napływa coraz więcej pytań od działkowców dotyczących projektu ustawy o składce audiowizualnej. Wynikają one z obaw, że zmiana prawa spowoduje konieczność uiszczania opłaty, mającej zastąpić obecny tzw. abonament radiowo – telewizyjny, zarówno w domu, w którym mieszkają, jak i na działce. Zgodnie z projektowaną ustawą opłata ma być bowiem doliczana do każdego rachunku za prąd. Czytaj więcej.

05.05.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie odbywających się w ROD walnych zebrań sprawozdawczych.

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. dokonało wstępnej oceny przygotowań, przebiegu i wyników walnych zebrań sprawozdawczych, które odbyły się w ogrodach do dnia 10 kwietnia 2016 r. na podstawie informacji uzyskanych z okręgów PZD. Czytaj więcej.

29.04.2016

Spotkanie z Prezydentem miasta Piły.

W dniu 27 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Kolegium Prezesów miasta Piła. Na posiedzenie zaproszony został i uczestniczył Prezydent miasta Piły p. Piotr Głowski. Wprowadzenia podsumowującego zakończone zebrania sprawozdawcze ROD w Pile dokonał M. Praczyk – prezes OZ PZD szczegółowo omawiając problemy wynikające z dyskusji oraz aktualne tematy:... Czytaj więcej.