Aktualności 2017


25.04.2017

Informacja finansowa dotycząca prowadzenia ROD.

Okręgowy Zarząd PZD w Pile przypomina, że najpóźniej do dnia 1 lipca 2017 r. zarządy ROD zobowiązane są przedstawić działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za 2016 r. Wymóg ten wynika z art. 33 ust. 2-4 ustawy o ROD. Informacja finansowa ma zawierać dane o wpływach i wydatkach prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele oraz zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na wydatki na:...czytaj więcej.

25.04.2017

Informacja z narady w sprawie obowiązku nowelizacji Statutu PZD.

W trakcie narady z Prezesami i Dyrektorami OZ poinformowano uczestników o konieczności zmiany statutu PZD. Taki obowiązek wynika z ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015. 1923), która stanowi zasadniczą nowelizację przepisów regulujących status funkcjonujących stowarzyszeń. Czytaj więcej.

25.04.2017

Dotacje dla ROD.

Jednym z wymiernych działań na rzecz ROD i działkowców jest pomoc finansowa PZD w formie dotacji przy realizacji inwestycji i remontów w ROD. Czytaj więcej.

23.04.2017

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD im. Stanisława Staszica w Pile.

W dniu 22 kwietnia 2016 r. w świetlicy Domu Działkowca odbyło się zebranie sprawozdawcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. St. Staszica. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Andrzej Kierzkowski, który przywitał przybyłych działkowców, członka Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile Ryszarda Pisulę oraz przybyłych gości: Małgorzatę Karwacką radną Rady Miasta Piły oraz dzielnicowego asp. sztab. Łukasza Michalaka. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych działkowców. Zebraniu przewodniczył Bogusława Mikita. Część sprawozdawczą oraz projekty planów referowali.:...czytaj więcej.

23.04.2017

Działkowcy Okręgu Pilskiego w sprawie obrony ustawy o ROD.

Działkowcy Okręgu Pilskiego na walnych zebraniach sprawozdawczych w dniu 22.04.2017 r. podejmowali stanowiska w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i wyrażali swoje oburzenie w związku z nierzetelnymi publikacjami w mediach szkalującymi nasz Związek i działaczy samorządów ogrodowych. Rodzinne Ogrody Działkowe: im. Stanisława Staszica w Pile – czytaj tutaj, „Na Skarpie” w Pile - czytaj tutaj, im. J. Marchlewskiego w Pile – czytaj tutaj.

21.04.2017

Narada prezesów okręgowych zarządów PZD i dyrektorów biur okręgów.

W dniach 19 i 20 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyła się narada, w której uczestniczyli prezesi okręgowych zarządów oraz dyrektorzy biur okręgów z terenu całego kraju. Czytaj więcej.

21.04.2017

Komunikat Prezydium Krajowej Rady PZD o stanie posiadania PZD na dzień 31.12.2016 r.

Krajowa Rada PZD przeprowadziła coroczną analizę stanu posiadania PZD, na dzień 31.12.2016 r., na podstawie danych przekazanych przez OZ PZD w formie ankiet stanu organizacyjnego. Czytaj więcej.

21.04.2017

Z Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o ogrodach działkowych.

Prezesi Okręgowych Zarządów PZD w Pile - Marian Praczyk, Kaliszu - Jerzy Wdowczyk i Poznaniu -Zdzisław Śliwa spotkali się 12 kwietnia z Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofią Szalczyk, by rozmawiać o problemach ogrodnictwa działkowego w Wielkopolsce. Czytaj więcej.

21.04.2017

Zielona Rzeczpospolita Wiosna 2017.

W najnowszym numerze „Zielonej Rzeczpospolitej” – Wiosna 2017 – na walne zebrania w ROD polecamy uwadze artykuły dotyczące kolejnego medialnego ataku na działkowców, zarządy ROD i Związek: „ Kolejne ataki na PZD”, „Medialna nagonka na Zarządy ROD”, „Senator Staroń znów przeciw działkowcom”, „Prezes TVP zaprzecza faktom”.

21.04.2017

Czytajcie „działkowca”!

Ogrody w maju zachwycają zapachami i kolorami kwiatów. Intensywnie rozwijające się rośliny wymagają szczególnej pielęgnacji. To również czas siania i sadzenia gatunków ciepłolubnych. W najnowszym, majowym wydaniu „działkowca” znaleźć można wiele aktualnych informacji związanych z uprawą, urządzaniem i modernizacją działki. Czytaj więcej.

20.04.2017

Majowy „Mój Ogródek”, już jest na rynku. Nie przegap!

W bieżącym numerze pomagamy ukwiecić i atrakcyjnie zagospodarować balkon i taras, dzięki gotowym roślinnym aranżacjom. Doradzamy gdzie kupować nowe rośliny i jak umiejętnie robić ogrodowe zakupy – czyli jakie gatunki wybrać zarówno z rośliny jednorocznych, bylin a jakie z drzew i krzewów, tak aby działka w nowym sezonie urzekła nas na nowo. Czytaj więcej.

15.04.2017

Niepokój nasz jest spowodowany brakiem konsultacji z nami działkowcami...

Pytamy się Rzecznika Praw Obywatelskich, czym się Pan kieruje, a raczej jakiej grupy interesy Pan reprezentuje, sugerując Ministrom oraz Pełnomocnikowie do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i do Spraw Równego Traktowania zmiany w naszej ustawie o ROD uchwalonej w 2013 roku pod wpływem pism działkowców nie przestrzegających przepisów PZD. My takiej potrzeby nie widzimy ... piszą działkowcy z ROD "Pod Lipami" w Pile w stanowisku przyjętym na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 12 kwietnia 2017 r. Czytaj więcej.

11.04.2017

Mamy dość negatywnej kampanii przeciw ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.

Dla nas Rzecznik Praw Obywatelskich to Organ konstytucyjny, który został powołany po to, aby bronić obywateli - również działkowców, ale tych co przestrzegają uchwalonego prawa, a nie działać przeciwko blisko milionowej rzeszy działkowców przestrzegających ustawę o ROD...czytamy w liście do RPO działkowców z ROD "Drogowiec" w Chodzieży. Czytaj więcej.

10.04.2017

Batalia o grunty Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przemysława w Rogoźnie zakończona sukcesem.

4 czerwca 1986 r. ówczesny Naczelnik Miasta i Gminy w Rogoźnie przekazał teren na poszerzenie ogrodu działkowego. Od tego czasu PZD przekazany teren posiada w dobrej wierze. W 1994 roku stwierdzono, że na przekazanym gruncie znajduje się działka o powierzchni 1,2 ha, która jest własnością Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Obornikach. 24 stycznia 1995 r. w wyniku rozprawy administracyjnej uzgodniono, że ówczesne władze Miasta i Gminy Rogoźno wykupią grunt, przekażą PZD w użytkowanie oraz zapewnią teren zastępczy dla OSM. 9 marca Wojewoda Pilski stwierdził nieważność decyzji dot. przekazania spornego terenu pod działki i zobowiązał miejscowy organ administracji samorządowej do wykonania zobowiązań przyjętych na rozprawie administracyjnej. Czytaj więcej.

10.04.2017

Działkowcy z ROD „Piast” w Dzierzążenku wrażają swoje niezadowolenie wobec ataków na PZD.

Działkowcy z ROD „Piast” w Dzierzążenku podczas walnego zebrania sprawozdawczego w dniu 8 kwietnia 2017 r. wyrazili swoje niezadowolenie wobec ataków na PZD, na członków samorządów ogrodowych oraz podważanie zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r. wyrażanie w emitowanych programach w TVP oraz składanych interpelacjach poselskich posłów z Platformy Obywatelskiej. W tej sprawie wystosowali list do Przewodniczącego Klubu PO Sławomira Neumana (czytaj tutaj) oraz Stanowisko w sprawie wyemitowanego programu przez TVP w Magazynie Ekspresu Reporterów pt. „Działkowa Wojna” (czytaj tutaj).

06.04.2017

W Okręgu Pilskim odbyło się już ponad 25% walnych zebrań sprawozdawczych.

W dniu 30 marca 2017 r. Prezydium OZ PZD w Pile dokonało oceny dotychczas obytych zebrań sprawozdawczych w ROD. Do 30 marca odbyło się 21 walnych zebrań co stanowi ponad 25% wszystkich ROD. Średnia frekwencja na zebraniach wyniosła 22% i utrzymała się na poziomie podobnym jak roku poprzednim. Wszystkie zebrania zostały obsłużone przez członków do obsługi walnych zebrań. Odbyte zebrania zostały przygotowane i przeprowadzone w zdecydowanej większości dobrze, zgodnie z obowiązującymi w PZD przepisami i udzielonymi na naradzie szkoleniowej wytycznymi dla Prezesów ROD, księgowych i przewodniczących komisji rewizyjnych. Czytaj więcej.

05.04.2017

Podane informacje często były nieprawdziwe co spowodowało, że odbiorcy zostali oszukani.

Pokazywanie tych wyżej omówionych kłamliwych treści nie sprzyja dobrej zmianie, które miała obecnie być w naszym kraju. Nasuwa się tylko jeden wniosek. Postępowanie w PZD jest zgodne z prawem czyli przedstawiony w reportażu "magazyn śledczy" materiał przekazuje nieprawdę. Pokazanie tylko części prawdy jest nieprawdą i narusza dobre imię PZD - piszą w liście do Prezesa TVP uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego członkowie PZD z ROD "Malwa" w Trzciance. Czytaj więcej.

02.04.2017

Wiosenne porządki w ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy.

W sobotę 1 kwietnia, działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Łobżenicy sprzątali i pomagali uporządkować teren parku w ogrodzie po prowadzonych pracach ziemnych związanych z elektryfikacją. Prace w głównej mierze polegały na niwelacji nierówności pozostawionych przez koparkę, wysianiu trawy w brakujących miejscach na trawnikach oraz zagrabieniu liści i gałęzi. Czytaj więcej.

02.04.2017

Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie.

Nie akceptujemy takich działań Rzecznika Praw Obywatelskich, który kieruje kolejne pismo w sprawie zmiany zapisów ustawy o ROD, tym razem do Pana Adama Lipińskiego Pełnomocnika Rzadu bez konsultacji podnoszonego problemu przez przeciwników PZD z Polskim Związkiem Działkowców, który jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym powołanym do reprezentowania nas działkowców członków PZD i obrony naszych interesów oraz spraw ogrodów działkowych - czytamy w stanowisku działkowców z ROD im. K. Marcinkowskiego z Rogoźna. Czytaj więcej.

02.04.2017

List działkowców z ROD im. Witosa w Krajence do Pełnomocnika Rządu A. Lipińskiego.

My członkowie PZD, uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. W. Witosa w Krajence bardzo krytycznie odnosimy się do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, który sugeruje Panu Pełnomocnikowi Rządu, aby zajął Pan stanowisko w sprawie podjęcia działań legislacyjnych celem dokonania zmian zapisów w ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2013 r. - piszą do Adama Lipińskiego Pełnomocnika Rzadu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania działkowcy z ROD im. W. Wtosa w Krajence. Czytaj więcej.

29.03.2017

Dyrektor TVP 2 odmawia działkowcom prawa do obrony dobrego imienia PZD.

Liczne stanowiska, jakie w ciągu ostatnich tygodni docierają do TVP2 po emisji reportażu pt. „Działkowa wojna” wyemitowanego w Magazynie Ekspresu Reporterów spowodowały, iż do sprawy tej zdecydował się odnieść szef TVP2 Marcin Wolski. Niestety środowisko działkowe zostało pozbawione głosu niczym zwierzęta w szopce i to niekoniecznie noworocznej, z której znany jest redaktor Wolski. Jak bowiem pisze w swoim liście, dotychczasowa korespondencja odnosząca się do spornego w kwestii podawanych tam faktów reportażu przesyłana jest od „zarządów okręgowych działkowców, których przedmiotowa audycja nie dotyczy”. Skoro według Wolskiego sprawa jest lokalna, dlaczego została wyemitowana na antenie ogólnopolskiej TVP, zamiast regionalnej? Czytaj więcej.

29.03.2017

Biuletyn Informacyjny nr 280 1/2017.

W najnowszym Biuletynie Informacyjnym przeczytasz m.in. o sprawie reportażu pt. "Działkowa wojna" wyemitowanego w Magazynie Ekspresu Reporterów, w którym kolejny raz zaatakowano struktury PZD, o programie obchodów jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego i o konkursach krajowych. Ponadto materiały i uchwały z XII Krajowej Rady PZD. Zachęcamy do czytania. Czytaj więcej.

29.03.2017

Przegląd prasy na temat ogrodów działkowych i PZD.

W najnowszym przeglądzie prasy m.in. o planowanych inwestycjach drogowych, przez które działkowcy z Kraśniku, Gdyni, Białymstoku i Rzeszowie stracą część działek w ROD, o bezpieczeństwie w ogrodach i wizytach oraz szkoleniach, jakie w ROD prowadzi straż miejska, o połączeniu ogrodów w Szczecinie oraz kolejny raz o zakazie spalania w ogrodach. Zachęcamy do czytania. Czytaj więcej.

28.03.2017

Elektryfikacja ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy.

28.03.2017r w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Łobżenicy rozpoczęto 1 etap prac elektryfikacji działek, zgodnie z uchwalonym zadaniem inwestycyjnym podczas walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w naszym ogrodzie. Obecnie został wykonany odcinek ok. 200 m prac ziemnych i ułożono kabel, od wybudowanego przez Enea S.A. głównego przyłącza, przez plac zabaw, park, do domu działkowca i dalej do ujęcia wody pitnej. W trakcie wykonywanych prac wynikły nieprzewidziane komplikacje w związku awarią starych kamiennych drenarek, które pozarastały przez korzenie drzew i uległy uszkodzeniu. Przy pracach obecny był zastępca burmistrza pan Józef Lewandowski, który zapewniał o wsparciu tej inwestycji ze strony władz samorządowych. Czytaj więcej.

28.03.2017

Żądamy uczciwych reportaży o ogrodach i naszych problemach.

Obie te audycje są mistrzowską wręcz manipulacją Pani Redaktor Anity Gargas i podobno "skrzywdzonych działkowców". Dziennikarstwo polega przede wszystkim na tym, że wysłuchuje się w relacje każdej ze stron. Pani Redaktor nie dała jednak szansy wypowiedzi żadnemu z Prezesów PZD i w taki prosty sposób Związek został złodziejem. Czytamy w stanowisku uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD z ROD im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży. Czytaj więcej.

27.03.2017

Stanowisko działkowców z ROD "Transportowiec" w Trzciance.

Niezrozumiałe dla nas, są powody dla których Senatorowi RP będącym między innymi i naszym przedstawicielem w organie stanowiącym prawo, nie zależy aby prawie milion działkowców miało prawnie zagwarantowane prawo do użytkowania działki, własności altan, drzewek i innych urządzeń wykonanych własnymi rękoma i za własne pieniądze. Wyrażamy nadzieję, że zaprzestanie Pani nieuzasadnionych ataków na nasze stowarzyszenie, a swoją energię skieruje na sprawy ważniejsze dla Polski i Polaków np. służba zdrowia, ochrona przyrody czy bezpieczeństwo. Czytamy w stanowisku uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD z ROD "Transportowiec" w Trzciance.  Czytaj więcej.

26.03.2017

Wypowiedź Senator uważamy za nieprawdziwą i obraźliwą.

Dość mamy walki z ogrodami działkowymi, a wypowiedź Senator z telewizji publicznej wskazuje, że znowu "komuś" potrzebne są grunty ogrodów działkowych. Nie zgadzamy się aby kolejny raz na przestrzeni ostatnich 27 lat wyciągano ręce po grunty, które przywróciliśmy własnymi siłami i środkami społeczeństwu. Od 4 lat funkcjonuje nowa ustawa o ROD, która spełnia nasze oczekiwania, a Związek wykonuje swoje ustawowe zadania wobec nas działkowców i ogrodów. Piszą w liście do senator Lidii Staroń uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego członkowie PZD z ROD "Malwa" w Pile. Czytaj więcej.

23.03.2017

Informator działkowca.

Najnowsze wydanie Informatora Działkowca możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. Wśród najważniejszych informacji: tegoroczne obchody 120-lecia ogrodnictwa działkowego, o wsparciu prawnym dla działkowców, corocznych konkursach krajowych, o tym, co każdy działkowiec wiedziec powienien przed walnym zebraniem, a także o nowej książce pt. "ochrona roślin", która wydana została z myślą o działkowcach. Czytaj więcej.

22.03.2017

List Prezydium Krajowej Rady PZD do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

W związku z licznymi atakami ze strony różnych środowisk politycznych, których celem pozostaje oczernienie działalności PZD i zmiana ustawy o ROD, Prezydium KR PZD zwróciło się z wyjaśnieniami do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Formułowane względem Związku i ustawy zarzuty są bowiem całkowicie irracjonalne i opierają się na fałszywych informacjach oraz błędnie wysnutych tezach. Sztucznie kreowanie problemów służy wyłącznie podważeniu przepisów ustawy, która jest ogromnym sukcesem środowiska działkowego i doskonale służy tej społeczności od ponad 3 lat. Wciąż jednak istnieje grono niezadowolonych, którym ustawa uniemożliwiła realizację własnych, partykularnych interesów. Związek ma nadzieję, że wyjaśnienie tych spraw, pozwoli panu ministrowi lepiej zrozumieć te wystąpienia, a dzięki jego wsparciu uszanowane zostaną interesy działkowców. Czytaj więcej.

21.03.2017

Odpowiedź Prezydium KR PZD na interpelację 9138 posłanki Joanny Muchy.

Posłanka Joanna Mucha w interpelacji nr 9138 skierowanej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa zaatakowała środowisko działkowe oraz PZD. Prezentując całkowitą ignorancję i nieznajomość zagadnień związanych z ogrodnictwem działkowym, posłanka Platformy Obywatelskiej zarzuciła Związkowi, iż zabrania działkowcom korzystania z pomocy prawnej, co jest zwykłym kłamstwem. PZD od kilku lat udziela telefonicznych porad prawnych wszystkim działkowcom bez ograniczeń, a także odpowiada na liczne zapytania listowne i mailowe. Ponadto PZD wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom działkowców uruchomił we wszystkich OZ dodatkowe wsparcie prawne poprzez stałe dyżury telefoniczne. Działania te są o wiele bardziej bogate, o czym można przeczytać w informacjach na naszej stronie, a także w liście Prezydium KR PZD. Czytaj więcej.

21.03.2017

List Prezydium KR PZD do A. Lipińskiego, pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i..

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich od dawna wykorzystywana jest do bezpodstawnych ataków na ustawę o ROD oraz PZD. Prezydium Krajowej Rady PZD uznało za słuszne odnieść się do niesprawiedliwych osądów i fałszywych oskarżeń, jakie zostały sformułowane w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i pełnomocnika rządu ds. równego traktowania Adama Lipińskiego. Rzecznik posługując się tendencyjnymi interpretacjami, a nawet nieprawdziwymi zarzutami ponownie kwestionuje regulacje prawne zawarte w ustawie o ROD. Dlatego zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z wystąpieniem Prezydium KR PZD do Adama Lipińskiego. Czytaj więcej.

21.03.2017

Czytajcie „działkowca”!

Wiosna wkracza na dobre do ogrodów, kontynuujemy pozimowe porządki i przygotowujemy uprawy na nowy sezon. A niezawodnym doradcą w wiosennej pielęgnacji działki będzie z pewnością kwietniowy numer „działkowca”, w którym nie zabraknie również pomysłów na modernizację działki, świątecznych inspiracji czy aktualnych wieści z ogrodów! Czytaj więcej.

20.03.2017

Jako członek Parlamentu Polskiego należy liczyć się ze słowami jakie wypowiada się publicznie.

Jako członek Parlamentu Polskiego należy liczyć się ze słowami jakie wypowiada się publicznie, chyba , że kierowała się Pani okazją zaistnienia i zdobycia w ten sposób wątpliwej popularności i elektoratu wyborczego. Jaki cel miała Pani występując w programie, odpowiedź nasuwa się tylko jedna, próba zniszczenia stowarzyszenia ogrodowego PZD i 120 letniej tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce...Piszą w liście do senator Lidii Staroń działkowcy z ROD "Nad Nielbą" w Wagrowcu. Czytaj więcej.

20.03.2017

List Prezydium KR PZD do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kolejny już raz instytucja Rzecznika staje się bronią w walce przeciwko ustawie o ROD, a metodą podważania zapisów jest kwestionowanie działalności PZD i podważanie jego znaczenia dla ogrodnictwa działkowego w Polsce. Tym razem w swoim wystąpieniu RPO zwrócił uwagę na rzekome problemy, jakich doświadczają nowe stowarzyszenia próbujące się wyłączyć. Dr Adam Bodnar swoim działaniem pokazuje, że działkowcy są jego „oczkiem w głowie”, choć oczywiście chodzi tu o wąskie grono tych, którzy decydują się na wyłączenie z PZD, bo ci wciąż pozostający w strukturach PZD są raczej „solą w jego oku”. Prowadzenie negatywnej kampanii przeciwko Związkowi nie może jednak pozostać niezauważone przez struktury PZD, dlatego list w tej sprawie wystosowało do Rzecznika Prezydium Krajowej Rady PZD. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego wystąpienia. Czytaj więcej.

20.03.2017

Działkowcy z ROD "Za Parkiem" w Pile do Prezesa TVP.

Na tle tej sprawy warto również wspomnieć, że PZD to 100 tysiecy społecznych działaczy wybranych przez członków PZD w ich ogrodach. Nie oznacza to jednak, aby w publicznych wypowiedziach można było ich obrażać nazywając komuchami, a ogrody reliktem po PRL-u...czytamy w liście do Prezesa TVP skierowanego przez działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Za Parkiem" w Pile. Czytaj więcej.

20.03.2017

List otwarty Prezydium KR PZD ws. listu prezesa TVP do RPO.

Prezes TVP Jacek Kurski w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. krzywdzącej i zmanipulowanej nagonki na środowisko działkowe na antenie telewizji publicznej, zaprzeczył faktom i posunął się do oburzających insynuacji, które nie mogą pozostać bez odpowiedzi. W związku z tym Prezydium Krajowej Rady PZD wystosowało List otwarty, w którym odniosło się do nieprawdziwych stwierdzeń prezesa Kurskiego. Związek dąży jedynie do sprostowania nieprawdy i wyjaśnienia kłamstw, które pojawiły się na antenie TVP i które dotąd nie zostały sprostowane. List otwarty to także sprzeciw wobec prymitywnej propagandy i naruszenia dobrego imienia organizacji, w szeregach której znajduje się ponad 1,1 mln członków. Czytaj więcej.

19.03.2017

Nie możemy w tej sprawie milczeć.

Działkowcy złamali przepisy i należało w tej sprawie przedstawić argumenty drugiej strony. Niestety tego dziennikarze nie uczynili manipulując informacją aby wywołać u odbiorców telewizyjnych zły obraz funkcjonowania ogrodów, ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku oraz obrażać działaczy ogrodowych...Potwierdza to komentarz senator Lidii Staroń, która stwierdziła, że ogrody działkowe i ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych to spuścizna po PRL-u, a działacze społeczni to postkomuniści... Czytamy w stanowisku uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD w ROD "Gwda" w Pile. Czytaj więcej.

17.03.2017

Przegląd informacji medialnych o działkowcach i ogrodach.

W najnowszym przeglądzie prasy m.in.: o planowanych inwestycjach ogrodowych w Biłgoraju, Nowej Dębie, Świeciu, Sulnówku, Chełmży i Ostrowie Wielkopolskim, o spotkaniu dotyczącym współpracy ROD z częstochowskim samorządem, o mieszkańcach Kołobrzegu, którzy starają się o utworzenie na ich osiedlu ogrodów działkowych, o wolnych działkach w Wałbrzychu, o planach rozwoju miast, które zakładają likwidację ogrodów w Gdańsku, Szczecinie czy Wrocławiu, a także wiele innych ciekawych informacji. Zachęcamy do czytania. Czytaj więcej.

15.03.2017

W naszej ocenie jest Pani manipulantką

...która bez zapoznania się z genezą tego sporu obraża nas - działaczy społecznych pracujących w zarządach ROD i podważa konstytucyjność ustawy o ROD z 2013 roku. Nie zgadzamy się na takie traktowanie na przed odbiorcami całej Polski. Nie akceptujemy Pani wypowiedzi w sprawie konstutucyjności ustawy o ROD... piszą działkowcy z dwóch ROD "Kolejarz" i "Bratek" w Krzyżu Wlkp. w liście do skierownym do senator Lidii Staroń. Czytaj więcej.

13.03.2017

List ROD "Polam" w Pile do senator Lidii Staroń.

Czas aby zrozumiała Pani Senator, że działkowcy szanują swoje działki i zaprzestała publicznie wypowiadać się o naszym najważniejszym akcie prawnym czyli ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. Twierdzenie, że jest ona niezgodna z Konstytucją jest nieprawdą. Czytaj więcej.

12.03.2017

Nie damy się w tą grę nienawiści do ogrodów i Polskiego Związku Działkowców wkręcić.

Do takich wypowiedzi podważających konstytucyjność naszej ustawy, szkalowanie działaczy samorzadów ogrodowych i Polskiego Związku Działkowców mówimy - STOP. Nie zgadzamy się, aby takie nieodpowiedzialne wypowiedzi parlamentarzystki wprowadziły do ogrodów chaos, niepewność i kłótnie. Piszą w swoim stanowisku członkowie PZD uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD "Zielony Zakątek" w Chodzieży. Czytaj więcej.

10.03.2017

VII posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

W dniu 9 marca 2017 r. odbyło się VII posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Głównymi tematami posiedzenia było podsumowanie działalności w 2016 roku oraz przyjęcie planu pracy, preliminarza finansowego i in. na rok 2017. Zebraniu przewodniczył Prezes OZ PZD Marian Praczyk. Sprawozdanie Okręgowego Zarządu PZD z wykonania planu pracy za 2016 r. przedstawił Marian Ostaszewski Sekretarz OZ. W 2016 roku działania Okręgowego Zarządu PZD i jego Prezydium skierowane były na niezwykle ważne wydarzenia dla działkowców, ogrodów i Związku, związane z obroną naszej ustawy, regulacją stanu prawnego gruntów i roszczeniami do gruntów ROD, organizacją i przeprowadzeniem powszechnego przeglądu rod i działek oraz in. Dzięki bardzo dużej aktywności i zaangażowaniu zarządów ROD, członków Okręgowego Zarządu PZD, członków komisji statutowych OZ PZD i ROD oraz działkowców, wszystkie zadania zostały wykonane w pełni. Czytaj więcej.

10.03.2017

Stanowisko członków Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile.

Redaktor Andrzej Tomczak nie zweryfikował uzyskanej tylko z jednego źródła wiedzy, nie zapoznał się z ustawą o rod i statutem PZD. A może celowo zmanipulował reportaż by uzyskać poklask i efekt sensacji jak to broni „pokrzywdzonych” działkowców przed działaczami Polskiego Związku Działkowców. Oliwy do ognia dodała Pani senator Lidia Staroń, znana skądinąd z wrogiego działania wobec PZD, która uczestnicząc w programie kwestionowała ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, ogrody działkowe określiła jako spuściznę po PRL, a działaczy naszego Związku jako grupę postkomunistów. Czytamy w stanowisku członków Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Pile z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyemitowanego w dniu 14 lutego 2017 r. w TVP2 w programie „ Magazyn Ekspresu Reporterów” reportażu pt. „Działkowa Wojna”. Czytaj więcej.

10.03.2017

Stanowisko Ząrzadu ROD im. B. Chrobrego we Wronkach.

Emisja tego arcydzieła miała miejsce 14 lutego 2017 roku, i za jedyne zadanie obrałqa sobie atakowanie i zniechęcanie, tudzież kreowanie zbędności funkcjonowania Związku. Nie po raz pierwszy zresztą. Odnosimy wrażenie, że ten zmasowany atak i powracający jak bumerang temat, to tworzenie dobrego fundamentu pod partykularne interesy pewnych grup, nie pozostających w obojętności na wieloletnią tradycję oraz element społęcznie bardzo pożądany. Partykularne interesy nie mają tu na uwadze obywatela działkowca. Czytaj więcej.

10.03.2017

List ROD "Gwda" w Pile do senator Lidii Staroń.

Jesteśmy oburzeni Pani oskarżeniami, że ustawa o ROD z 2013 roku jest niezgodna z Konstytucją RP i należy ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Stwierdzamy, że nadal brak Pani Senator w tym temacie prawnych argumentów więc manipuluje Pani przed kamerami telewizyjnymi społeczeństwem polskim serwując nieprawdziwe informacje na temat funkcjonowania ogrodów działkowych, Związku i ustawy o ROD twierdząc, że to spuścizna PRL-u, a działacze społeczni PZD to postkomuniści. Czytamu w liście skierowanym przez Zarząd ROD "Gwda" w Pile do senator Lidii Staroń. Czytaj więcej.

10.03.2017

Stanowisko Zarządu ROD im. 550 lecia Chodzieży w Chodzieży.

Stwierdzenie senator, że ustawa o ROD jest niezgodna z Konstytucją RP i trzeba ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego bardzo nas oburzyła. Stwierdzamy, że nie ma prawa tak twierdzić sentor RP o naszej ustawie i wmawiać społeczeństwu polskiemu, że ogrody są wymysłem PRL-u, bo to jest nieprawda. Ogrody działkowe i ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce obchodzić będą w tym roku 120-lecie istnienia, więc jak można ogrody działkowe nazywać wymysłem PRL-u. Czytaj więcej.

10.03.2017

Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile.

Dało się to zauważyć na przykładzie programu pt ‘’Działkowa wojna” w magazynie „Ekspres Reporterów’’ wyemitowanym w dniu 14.02. br. że nadal w naszym kraju jest grupa ludzi, której bardzo mocno zależy na likwidacji Polskiego Związku Działkowców a tym samym na likwidacji ogrodów działkowych w Polsce. W tej grupie jak widać obecnie i wcześniej prym wiedzie Pani senator Lidia Staroń, występująca w tym programie. My działkowcy doskonale pamiętamy jej wcześniejsze działania przeciwko PZD i prawu działkowemu, dlatego jej negatywne wypowiedzi na temat konstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku i szkalowanie jej działaczy jest obrzydliwe i nie do przyjęcia. Czytamy w stanowisku Okręgowej Komisji PZD w Pile w sprawie wykorzystywania telewizji publicznej do publikowania reportaży szkalujących działalność rodzinnych ogrodów działkowych i działalność członków samorządów PZD oraz podważających konstytucyjność ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku. Czytaj więcej.

10.03.2017

List ROD "Kolejarz" w Czarnkowie do senator Lidii Staroń.

Protestujemy przeciwko podważaniu w telewizji narodowej konstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku. Jest to dla nas poważne ostrzeżenie i zapowiedź, że powraca po 4 latach funkcjonowania nowej obywatelskiej ustawy kolejna próba jej zmiany oraz likwidacji Związku. My będziemy walczyć o naszą ustawę i zachowanie Polskiego Związku Działkowców. Piszą w liście do senator Lidii Staroń członkowie Zarządu ROD im. "Kolejarz" w Czarnkowie. Czytaj więcej.

10.03.2017

Komunikat Krajowej Rady PZD dla działkowców ws. trwających w ROD walnych zebrań sprawozdawczych.

Jesteśmy w tracie realizacji najważniejszego zadania statutowego w ogrodach – odbywają się walne zebrania sprawozdawcze w ROD. Walne zebrania są najwyższym organem PZD w ROD (§ 56 Statutu PZD ust. 1), który podejmuje kluczowe decyzje dla funkcjonowania ogrodu oraz jego finansów. Każdy działkowiec, który jest jednocześnie członkiem Polskiego Związku Działkowców, ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu (§ 56 Statutu PZD ust. 2). Zgodzie z przepisami Statutu PZD zarząd ROD corocznie zwołuje walne zebranie do dnia 15 maja (§ 59 ust. 2 Statutu PZD). Czytaj więcej.

08.03.2017

Stanowisko i list od Zarządu ROD im. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej.

Po emisji audycji pt. „Działkowa wojna” w programie Ekspres Reporterów w TVP2 na naszej stronie pojawiło się wiele informacji, stanowisk i listów od działkowców. Dziś jednak publikujemy stanowisko oraz list przekazany prezesowi TVP Jackowi Kurskiemu, od Zarządu pomawianego ogrodu im. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Dokumenty te w sposób szczegółowy wyjaśniają wszystkie aspekty poruszane w reportażu, które zostały przedstawione w sposób stronniczy, a podnato zostały zmanipulowane i wypaczone. Dlatego pomimo znacznej objętości tego materiału, zachęcamy do zapoznania się z nim. Czytaj więcej.

03.03.2017

XII Posiedzenie Krajowej Rady PZD.

W dniu 28 lutego 2017 r. odbyło się XII posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Odbyło się ono pod przewodnictwem Prezesa PZD - Pana Eugeniusza Kondrackiego, a uczestniczyli w nim członkowie Krajowej Rady, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej – Pani Maria Fojt, zaproszeni członkowie okręgów, kierownicy wydziałów i pracownicy jednostki krajowej PZD oraz prawnicy z Biura Prawnego. Ponieważ było to pierwsze posiedzenie Krajowej Rady w 2017 r. znaczna jego część była poświęcona podsumowaniu działalności Polskiego Związku Działkowców w roku ubiegłym oraz omówieniu i zatwierdzeniu planu działania na rok bieżący. Czytaj więcej.

02.03.2017

Komunikat KR PZD z dn. 2 marca 2017 r. ws. roszczeń do gruntów ROD wg stanu na dzień 1.01.2017 r.

W związku ze zgłaszanymi problemami związanymi z roszczeniami do gruntów ROD, Krajowa Rada PZD po raz kolejny zbadała ich aktualny stan na dzień 1 stycznia 2017 r.. Badanie przeprowadzone przez Krajową Radę PZD na podstawie informacji uzyskanych z Okręgowych Zarządów PZD wykazało, że na dzień 1 stycznia 2017 r. roszczeniami objętych jest 329 ROD o powierzchni 845,3502 ha i liczbie działek rodzinnych - 19159. Czytaj więcej.

02.03.2017

Katalog Wiosna 2017 wydawnictwa "działkowiec".

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem sprzedaży wysyłkowej wydawnictwa "działkowiec", który został przygotowany w związku z rozpoczynającym się już za chwilę sezonem działkowym - Wiosna 2017. W ofercie sprzedaży wysyłkowecj sklepu "działkowiec" znajdują się wyjątkowo piękne i atrakcyjne odmiany kwiatów, bylin, pnączy, drzew ozdobnych, a także drzew i krzewów owocowych w atrakcyjnych dla działkowca cenach. Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem. Katalog dostępny TUTAJ.

26.02.2017

Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD ROD im. T.Kościuszki w Łobżenicy.

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 24 lutego 2017 roku zwracamy się do władz Telewizji Polskiej o emisję rzetelnych reportaży na temat ogrodów działkowych i ich funkcjonowania. Nie zgadzamy się na nierzetelne informacje na temat funkcjonowania ogrodów działkowych. Nie utożsamiamy się również z wypowiedzią Senator Lidii Staroń, która została zaproszona do programu "Ekspres Reporterów" aby skomentować reportaż z ogrodu w Białej Podlaskiej. Stwierdziła ona, że ogrody to spuścizna po PRL a działacze działkowi to postkomuniści. Szkoda, że Pani Senator nie przygotowała się do audycji, wówczas nie informowała by telewidzów, że ogrody działkowe są wymysłem z PRL - czytamy w stanowisku walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD im. ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy w sprawie emisji w mediach publicznych reportaży wypaczających działalność rodzinnych ogrodów działkowych i działalność członków samorządów jednostek organizacyjnych Związku oraz podważających konstytucyjność ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku. Czytaj więcej.

26.02.2017

Walne Zebranie Sprawozdawcze w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Łobżenicy.

W dniu 24 lutego 2017 roku odbyło się pierwsze w okręgu pilskim walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Łobżenicy. Zebranie otworzył Prezes ROD Robert Mrotek. Powitał działkowców oraz przybyłych na zaproszenie Zarządu ROD gości: Marię Fojt Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile oraz Jolantę Borycę, która reprezentowała Burmistrza Łobżenicy Piotra Łosoś. Zebraniu przewodniczyła Pani Elżbieta Blechacz. Zarząd ROD przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu ROD za 2016 rok - merytoryczne i finansowe. Poinformował w nim o udziale zarządu i działkowców w imprezach organizowanych przez władze gminy oraz jubileuszu 80-lecia ogrodu, o wizycie dzieci z przedszkoli z grup: Motylki, Świetliki i Żuczki, zorganizowanym dla nich pieczeniu w ognisku ziemniaków. Czytaj więcej.

24.02.2017

Stanowisko Prezydium KR PZD ws. kolejnego ataku medialnego na PZD w TVP2.

"W dniu 14 lutego 2017 r. w TVP 2 w programie „Magazyn Ekspresu Reporterów” wyemitowany został reportaż zrealizowany przez Andrzeja Tomczaka pt. „Działkowa wojna”. Program oparty został na wypowiedziach kilku osób - Bożeny Kościaniuk, Katarzyny Matejuk oraz Stanisława Półki, które czują się pokrzywdzone działaniem organów PZD. Autor programu prezentując w reportażu opinie byłych już członków PZD - osób chaotycznych w prezentowanych wypowiedziach i wygłaszanych poglądach na temat działalności PZD, nie podjął się trudu rzetelnego przedstawienia widzom sytuacji członków stowarzyszenia ogrodowego oraz działkowców – z uwzględnieniem w szczególności przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. - czytamy w stanowisku Prezydium KR PZD. Czytaj więcej.

21.02.2017

Już jest marcowy „Mój Ogródek”, nie przegap! Tylko 2,49 zł!

W marcowym numerze doradzimy których ozdobnych gatunków nie ciąć i jakie prace wykonać wiosną na działce. Polecimy także atrakcyjne wysokie byliny, doskonałe do aranżacji działkowych zakątków. Zachęcimy do uprawy obwódkowych warzyw oryginalnie prezentujących się na ozdobnej rabacie. Podpowiemy – jaki kompostownik wybrać i jak pozbyć się brzydkiego zapachu kompostu. Przedstawimy oryginalne rośliny iglaste o pstrym zabarwieniu igliwia, idealne do działkowych kompozycji, a także zainspirujemy do stworzenia atrakcyjnych murków kwietnych. Czytaj więcej.

20.02.2017

Czytajcie „działkowca”!

Przedwiośnie to już okres pierwszych intensywnych prac na działce, jak choćby porządkowanie rabat, zdejmowanie zimowych zabezpieczeń, opryski w stanie bezlistnym czy cięcie drzew i krzewów. A znakomitym doradcą w tym zakresie będzie najnowszy, marcowy numer „działkowca”, w którym nie zabraknie również aktualnych porad, ogrodniczych inspiracji, roślinnych nowości, czy tematów ważnych dla zdrowia! Czytaj więcej.

14.02.2017

72 rocznica powrotu Piły do Macierzy.

Z tej okazji w dniu 14 lutego 2017 r. pod pomnikiem na Pl. Zwycięstwa obchodzono 72 rocznicę powrotu Piły do Macierzy. Wśród delegacji pilskich władz, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i szkół kwiaty złożyli oraz wystawili poczet sztandarowy pilscy działkowcy. Czytaj więcej.

13.02.2017

Interpelacja posłanki Marii Małgorzaty Janyski.

Szanowny Panie Ministrze,
W moim biurze poselskim odebrałam interwencję odnośnie materiału telewizji publicznej w audycjach pn. „Magazyn śledczy Anity Gargas”, wyemitowanych w TVP1 w dniach 5 października i 23 listopada 2016r., w którym podano, zdaniem Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych ROD "Kolejarz" w Pile, ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży, ROD "Zielony Zakątek" w Chodzieży, ROD im. Stanisława Staszica w Pile nieprawdziwe informacje. Działkowcy czują się pokrzywdzeni, gdyż ich zdaniem wyemitowany materiał zawierał błędne informacje. W związku z powyższym zwracam się do Pana ministra z pytaniami:..- czytaj wiecej.

10.02.2017

Odpowiedź Ministerstwa Śrowdowiska na interpelację posła Krzysztofa Paszyka.

W świetle obowiązujących przepisów, nie ma możliwości wykluczenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych z obowiązku ustalenia ryczałtowej stawki opłaty, jeżeli podjęta została uchwała, na podstawie art. 6c ust. 2 ww. ustawy uwzględniająca tego typu nieruchomości. W kwestii wsparcia poselskiego projektu ustawy, realizującego postulaty działkowców w przedmiotowym zakresie resort środowiska nie może takiego wsparcia zadeklarować bez zapoznania się z ww. projektem ustawy. Jednocześnie, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Środowiska rozpoczęły się prace nad zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których zostanie przeanalizowana poruszone przez Pana Posła kwestie. - Czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską Posła Krzysztofa Paszyka. Czytaj więcej.

02.02.2017

Narady szkoleniowe w okręgu pilskim.

24 stycznia 2017 r. w okręgu pilskim rozpoczęto cykl narad szkoleniowych. W szkoleniach uczestniczyli prezesi ROD, przewodniczący komisji rewizyjnych ROD, księgowi i inni członkowie samorządów ogrodowych. Przeprowadzono 5 szkoleń: Chodzież, Czarnków, Złotów, Wągrowiec i ostatnie 1 lutego 2017 r. w Pile, w których uczestniczyło łącznie 236 osób. Tematyka narad szkoleniowych dotyczyła przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych oraz aktualnej sytuacji w ROD i PZD. Szkolenia prowadzili: Marian Praczyk Prezes OZ, Maria Fojt Wiceprezes OZ, Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, Jadwiga Gańko Główna Księgowa OZ oraz Andrzej Kierzkowski członek Prezydium OZ. Czytaj więcej.

02.02.2017

Komunikat Krajowej Rady PZD ws. liczenia bezdomnych w ROD.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku we wszystkich województwach odbędzie kolejna edycja ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych. W akcji liczenia osób bezdomnych wezmą udział m.in. policjanci, strażnicy miejscy i gminni, pracownicy socjalni i wolontariusze. Wśród miejsc, które będą sprawdzane znajdują się m.in. altany i ogrody działkowe. Dlatego zwracamy się do wszystkich zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, by aktywnie włączyły się w tę akcję poprzez udostępnienie ogrodów działkowych dla służb gminnych, które odpowiadać będą za liczenie bezdomnych. Czytaj więcej.

01.02.2017

Biuro Prawne w Krajowej Radzie już działa!

Od 1 lutego 2017 roku w Krajowej Radzie pracę rozpoczęło Biuro Prawne Polskiego Związku Działkowców, które zostało powołane decyzją Prezydium KR PZD. Jego powstanie jest odpowiedzią na potrzeby struktur związkowych oraz coraz większej ilości spraw o charakterze prawnym, które potrzebują nie tylko stałego nadzoru, ale także sprawnego i rzeczowego analizowania oraz merytorycznego opracowywania. Dyrektorem Biura został mec. Bartłomiej Piech, zaś zastępca dyrektora mec. Tomasz Terlecki. W biurze pracować będzie w sumie czterech prawników. Czytaj więcej.

26.01.2017

Porady prawne dla działkowców okręgu pilskiego.

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile informuje, że od dnia 1 lutego 2017 r. w każdy poniedziałek i środę bezpośrednio lub telefonicznie będzie udzielał porad w zakresie interpretacji przepisów związkowych, członkostwa w PZD, warunków dzierżawienia działek przez działkowców i in. Czytaj więcej.

26.01.2017

„Dumy Wronek” dla ROD im. B. Chrobrego i „Kolejarz” we Wronkach.

W dniu 19 stycznia 2017 r. na Noworocznym Spotkaniu Burmistrza Wronek Mirosława Wieczora zasłużonych wronczan nagradzano „Dumą Wronek”. Tym wyróżnieniem uhonorowani zostali także działkowcy z dwóch Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. B. Chrobrego i „Kolejarz” we Wronkach za skupienie się wokół swojej pasji, zaangażowanie w ochronę środowiska i podnoszenie standardów ekologicznych w mieście. Czytaj więcej.

23.01.2017

Czytajcie „działkowca”!

Działki również zimą są piękne i wymagają naszej uwagi. Warto więc i teraz regularnie je odwiedzać, korzystać ze spacerów na świeżym powietrzu, podziwiać uroki zimy, sprawdzać zimowe zabezpieczenia i robić inne niezbędne zabiegi. A znakomitym doradcą w tym zakresie będzie najnowszy, lutowy numer „działkowca”, w którym nie zabraknie ogrodniczych inspiracji, tematów ważnych dla zdrowia a także związanych z planowaniem nowego sezonu! Uwaga! Tylko do 19 lutego można jeszcze zamówić prenumeratę „działkowca” po starych cenach i cieszyć się korzyściami płynącymi z jego lektury! Czytaj więcej.

20.01.2017

List działkowców z Rogoźna do Prezesa Zarządu TVP.

Te nieprawdziwe oskarżenia nas działaczy Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie bardzo obrażają. Nie zgadzamy się na takie nierzetelne reportaże, których jedeynym celem jest szkalowanie działkowców i ich działaczy oraz rodzinnych ogrodów działkowych. Zadajemy sobie pytanie, w jakim celu nagrywa się takie audycje, w których są same kłamstwa i oszczerstwa. Naszym zdaniem to audycje na zamówienie ludzie, którzy od lat są przeciwnikami Związku oraz walczą o zalegalizowanie swoich samowoli budowlanych...piszą w liście do Prezesa Zarządu TVP działkowcy z ROD im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie. Czytaj więcej.

20.01.2017

Zielona Rzeczpospolita Zima w ROD 2017.

W najnowszym numerze "Zielonej Rzeczpospolitej - Zima w ROD 2017 - wypoczynek, praca, walka" polecamy uwadze artykuły dotyczące medialnego ataku na działkowców, ogrody i PZD oraz reakcji środowiska działkowego, m.in.: STOP kłamstom o PZD, W drodze po sprawiedliwość, Zło, którego nigdy nie było, Prawda jedno ma imię, Ogród jak marzenie i inne. Ponadto informacje o działalności Związku, okręgów, obronie ogrodów przed likwidacją i roszczeniami, a także o pomocy prawnnej dla działkowców i zarządów ROD. W najnowszym numerze nie mogło też zabraknaąćinformacji o tym, jak wiele dobrych inicjatyw związanych z Otwartym Programem Społecznego Rozwoju ROD pojawiło się w ogrodach, a także o inwestycjach i zbliżających się Walnych Zebraniach Sprawozdawczych w ROD. Czytaj więcej.

20.01.2017

Już w kioskach! Lutowy „Mój Ogródek”, nie przegap! Tylko 2,49 zł!

W bieżącym numerze doradzamy jak stworzyć kolorową rabatę na działce, atrakcyjną od wiosny do zimy. Zachęcamy do uprawy bylin – bogatej grupy roślin, których walory ozdobne zaspokoją nawet najbardziej wybredne i wyszukane gusta. W lutowym numerze przedstawiamy oryginalne odmiany roślin iglastych o naturalnie żółtej barwie ulistnienia, doskonałe do działkowych kompozycji. Podpowiadamy również, jak odmłodzić stare drzewa owocowe, tak aby w nadchodzącym sezonie prezentowały się zdrowo i szybko rodziły upragnione, dorodne owoce. Pomagamy wybrać odpowiedni nawóz do ogrodu, a także wyjaśniamy różnice po między dostępnymi na rynku rodzajami torfów. Czytaj więcej.

19.01.2017

Spotkanie działkowców ze Starostą Pilskim.

19 stycznia 2017 r. działkowcy z Piły spotkali się z Eligiuszem Komarowskim Starostą Pilskim. Działkowców reprezentowali: Marian Praczyk Prezes OZ, Marian Ostaszewski Sekretarz Prezydium OZ i Prezes ROD „Kalinka”, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem”, Genowefa Chomont Prezes ROD „Gwda”, Tadeusz Truty Prezes ROD im. gen. Władysława Sikorskiego, Ryszard Grzelak Prezes ROD „Malwa” i Andrzej Kierzkowski Prezes ROD im. Stanisława Staszica. Czytaj więcej.

19.01.2017

Poradnik „Ochrona roślin” niezbędny w każdym ROD!

Z satysfakcją informujemy, że na rynek wydawniczy nakładem wydawnictwa „działkowiec” trafiła niezwykle wartościowa dla całego środowiska ogrodniczego książka, która zawiera pełną i rzetelną, a przy tym bardzo przystępną wiedzę dotyczącą ochrony roślin pt.”Ochrona roślin”. To najlepsza na rynku kompleksowa książka na temat ochrony roślin na działkach i w przydomowych ogrodach. Publikacja ta zawiera najaktualniejsze zalecenia dotyczące profilaktyki oraz zwalczania chorób i szkodników roślin, proponując zarówno metody chemiczne, jak i biologiczne oraz ekologiczne. Czytaj więcej.

19.01.2017

Przegląd informacji medialnych o działkowcach i ogrodach.

W najnowszym przeglądzie prasy m.in. możliwości składania wniosków o dotacje na usunięcie azbestu z pokryć dachowych altan, o wolnych działkach w ROD Relax z Złotnikach Królewskich, o budżecie partycypacyjnym w Tomaszowie Lubelskim, gdzie społeczność może głosować na projekt budowy placu zabaw dla dzieci i montażu urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych w ROD „Przyszłość”, a także o elektryfukacji ROD Hutnik II w Stalowej Woli. Ponadto o serii tragicznych pożarów w altankach i ogrodach. Czytaj więcej.

13.01.2017

Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD. Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona. Czytaj więcej.

13.01.2017

Stanowisko Zarządu ROD im. J. Słowackiego w Rogoźnie w sprawie ataków medialnych na PZD.

Gwarantem istnienia naszych działek w naszych Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest właśnie nasz ogólnopolski samorząd działkowców – Polski Związek Działkowców! Dziennikarzom najwidoczniej nie jest w smak, że ustawa o ROD oraz zarejestrowany w KRS nowy statut PZD zabezpieczają dotychczasowe prawa nabyte przez działkowców i myślą o przyszłych pokoleniach – czytamy w stanowisku Zarządu ROD im. J. Słowackiego w Rogoźnie w sprawie nieuzasadnionych i tendencyjnych ataków niektórych mediów na Polski Związek Działkowców. Czytaj więcej.

12.01.2017

Biuletyn Informacyjny.

W najnowszym Biuletynie Informacyjnym przeczytasz m.in. o uratowanym przez PZD ogrodzie "Bogatka" w Bogatce, o ostetecznym rozstrzygnięciu toczącej się przez wiele lat sprawy związanej z ROD przy Al. Waszyngtona, a także poznasz wytyczne finansowe dla ROD oraz stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ws. medlowania w ROD. W związku z atakami medialnymi na PZD opublikowaliśmy także bardzo ważny Apel skierowany do wszystkich działkowców i zarządów ROD. Zachęcamy do czytania. Czytaj więcej.

11.01.2017

Zbiór przepisów Związkowych dla wszystkich Zarządów ROD i OZ PZD.

Informujemy, że Krajowa Rada PZD wydała oczekiwaną przez zarządy ROD, komisje statutowe i okręgowe zarządy publikację pt. „Zbiór przepisów Związkowych”, które są swego rodzaju kompendium wiedzy na temat funkcjonowania i prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce. Czytaj więcej.

11.01.2017

Pomoc prawna dla zarządów ROD i działkowców.

Prezydium Krajowej Rady PZD wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców oraz zarządów ROD, dnia 30 listopada 2016 roku, podjęło uchwałę ws. obsługi prawnej dla ROD. Obsługa prawna będzie realizowana w szerszym zakresie niż dotychczas, ma być dostępna dla wszystkich użytkowników - działkowcy oraz członkowie zarządów ROD będą mogli na bieżąco wyjaśniać pojawiające się wątpliwości wynikające z funkcjonowania w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD. Będą mogli uzyskać porady prawne w zakresie interpretacji przepisów związkowych, członkostwa w PZD, warunków dzierżawienia działek przez działkowców, ustanawiania prawa do działek. Czytaj więcej.

06.01.2017

Przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD i ROD w Pile spotkali się z Przewodniczącym PRGOK.

5 stycznia 2017 r. doszło do spotkania przedstawicieli działkowców z Zygmuntem Jasieckim Przewodniczącym Zarządu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Ze strony działkowców w spotkaniu uczestniczyli Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD, Marian Ostaszewski Sekretarz Prezydium OZ i Prezes ROD „Kalinka”, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem”, Tadeusz Truty Prezes ROD im. gen. Władysława Sikorskiego, Ryszard Grzelak Prezes ROD „Malwa” i Andrzej Kierzkowski Prezes ROD im. Stanisława Staszica. Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi tworzy 14 gmin i miast na terenie których usytuowanych jest 42 czyli ponad połowa Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgu Pilskim. Czytaj więcej.

05.01.2017

Przegląd informacji medialnych o działkowcach i ogrodach.

W najnowszym przeglądzie prasy m.in.: o umorzeniu postępowania dotyczącego zwrotu 32 hektarów gruntów przy Alei Waszyngtona, na których zlokalizowany jest kompleks ogrodów działkowych, ratowaniu bezdomnych w ROD przed zamarznieciem, środkach, jakie niektóre miasta przeznaczyły z budżetu miasta na infrastrukturę w ROD, o dofinansowaniu na usuwanie azbesty na Warimii i Mazurach z dachów altanek oraz o nowej inicjatywie zielonej szkoły, jaka urodziła się w jednym z malborskich ogrodów. Zachęcamy do czytania.

04.01.2017

Przedstawiciele pilskich działkowców na spotkaniu u Prezydenta Miasta.

4 stycznia 2017 r. przedstawiciele pilskich działkowców spotkali się z Prezydentem Miasta. W spotkaniu uczestniczyli Piotr Głowski Prezydent Piły, Danuta Nowak-Bogusławska Kierownik Biura Prezydenta, Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem”, Tadeusz Truty Prezes ROD im. gen. Władysława Sikorskiego, Ryszard Grzelak Prezes ROD „Malwa” i Andrzej Kierzkowski Prezes ROD im. Stanisława Staszica. Spotkanie poświęcone było omówieniem współpracy w 2017 roku i możliwości wsparcia w realizacji programów przez ogrody ze strony władz samorządowych. Czytaj więcej.

04.01.2017

RPO wyjaśnia sprawę PZD senatorowi.

Działania RPO wobec PZD odbiły się szerokim echem po ogrodach. W efekcie sprawą zainteresował się senator Mieczysław Augustyn. W odpowiedzi na jego wystąpienie, dr. A. Bodnar tłumaczył przesłanki, którymi się kierował kwestionując statut PZD. Poniżej zamieszczamy pismo przesłane do senatora. Z satysfakcją odnotowujemy, że RPO nie atakuje już PZD i tłumaczy swoje działania standardową procedurą. Trzeba jednak zaznaczyć, iż wbrew obecnym wyjaśnieniom, pismo podpisane przez RPO i skierowane do PZD – od którego zaczął się spór - zawierało szereg nieprawdziwych twierdzeń odnoszących się do statutu i działania organizacji. Dlatego negatywny odbiór, z jakim spotkało się ono ze strony PZD i jego członków, był jak najbardziej uzasadniony. Czytaj więcej.